Anda di halaman 1dari 1

SKEMA PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN & KEUSAHAWANAN ( KOD 79/1 ) TAHUN 2011

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

OPSYEN D B C D C C D B A C C B B A C

NO 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

OPSYEN A D C C C A C D A D C A B B B

NO 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

OPSYEN A A B D A D D D A C C B C B D

NO 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

OPSYEN B B D C A A D B B D C A D B A