Anda di halaman 1dari 8

KUMPULAN 10

KAEDAH KONSTRUKTIVISME

Tahun Bidang Masa Topik

: : : :

5 Angsana Sains Bahan 12.15 - 1.15 t/ hari ( 60 minit) Menyiasat Alam Bahan ( Pengaratan ) Murid dibimbing untuk : Memahami

Standard Kandungan : Pengaratan

Standard Pembelajaran : Murid berupaya untuk :


Menyatakan

objek yang boleh berkarat sekurangnya 3 secara lisan benda berkarat dan benda yang tidak boleh berkarat

Mengelaskan

dengan betul.

FASA PERSEDIAAN - Orientasi idea berasaskan pengetahuan sedia ada

CADANGAN AKTIVITI Membuat pemerhatian tentang 2 gambar menunjukkan keadaan yang berbeza.
1. 2. -

CADANGAN KOMUNIKASI Ceritakan secara umum tentang gambar 1 dan 2 Apakah perbezaan antara gambar A dan gambar B ?

Paku A Paku B

Indikator Amalan Lampiran 1 1.1.1- Menggunakan deria lihat, dengar, sentuh, rasa dan bau. 1.2.1- Mengenalpasti perbezaan dan persamaan dengan betul. 1.2.2- Mengasingkan maklumat berdasarkan kriteria.

IMAGINASI
-Meneroka -Penstrukturan

idea

Guru mencungkil imaginasi pelajar tentang pengalaman sedia ada murid.

Pernahkah kamu melihat keadaan bahan ini di rumah kamu ?

Meminta murid mencuba mengimbas kembali keadaan 2.1.4- mencari bahan-bahan yang mudah hubung kait, gabung berkarat di sekitar kawasan jalin atau corak rumah ataupun di dalam rumah berdasarkan apabila lama terbiar. maklumat yang ada. Indikator Amalan 2.2.6- menilai maklumat baharu.

PERKEMBANGAN
Penjelasan lanjut Indikator Amalan

3.1.1- menokok tambah idea.


3.1.4- memberi pelbagai contoh berkaitan dengan tugasan 3.2.3- membuat wajaran dengan betul

Murid diminta dari setiap kumpulan untuk mengambil bahan maujud seperti klip kertas, pembaris kayu, paku, pemadam, kertas, paku tekan, dawai kokot, straw, gelung getah, duit syiling satu sen dan skru. Murid mengasingkan/mengelaskan bahan-bahan yang telah di ambil daripada guru kepada 2 kategori iaitu bahan berkarat dan bahan tidak berkarat. Menggunakan kemahiran setiap kumpulan murid mengelaskan menggunakan kreativiti masingmasing.

Guru menerangakan objek yang boleh berkarat dan objek yang tidak bolek berkarat.

Bagaimanakah kamu dapat membezakan diantara bahan berkarat dan tidak berkarat ?

TINDAKAN
Penyiasatan lanjut - Penilaian
-

Setiap kumpulan diminta mempamerkan hasil kerja masingmasing.

Apakah punca ataupun sebab berlakunya pengaratan ?

Indikator Amalan
4.1.2 Menyusun idea secara tersusun dan mudah difahami. 4.2.2 Peka kepada perkara di sekeliling.

Ada bahan yang berkarat dan tidak berkarat. Bagaimanakah proses pengaratan itu berlaku ? Berikan 3 contoh bahan atau objek yang berkarat dan tidak berkarat.

PENTAKSIRAN / PENILAIAN

Murid menyiapkan lampiran kerja Guru bersoal jawap Lampiran 2. dengan isi pelajaran KPS : Memerhati Berkomunikasi Mentafsir Maklumat Mengeksperimen Menghubung Kait Mengelaskan

NILAI DAN SIKAP

Bekerjasama, bersabar, teliti, menghargai masa dan berhati mulia.

Sekian Terima Kasih