Anda di halaman 1dari 57

LAPORAN AKHIR PROJEK KEJURUTERAAN AWAM OLEH HASNIZA BINTI ABU BAKAR NURFIZA BINTI TAHIR BERTAJUK PENGGUNAN

KACA SERAT (FIBER GLASS) DALAM PEMBUATAN DINDING BOT


Laporan ini dikemukakan kepada Jabatan Kejuruteraan Awam sebagai memenuhi sebahagian dari syarat penganugerahanDiploma Kejuruteraan Awam

POLITEKNIK KUCHING SARAWAK JULAI 2010

Kami akui ini ialah hasil kerja kami sendiri kecuali rujukan, nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah dijelaskan sumbernya.
Tandatangan Nama Pelajar No. Pendaftaran Tarikh : ------------------------------------------: HASNIZA BINTI ABU BAKAR : 05DKA07F2008 :

Tandatangan Nama Pelajar No. Pendaftaran Tarikh

: ------------------------------------------: NURFIZA BINTI TAHIR : 05DKA07F2012 :

PENGHARGAAN

Bersyukur kami kepada tuhan dengan bantuan-Nya kami berjaya menyiapkan projek akhir Kejuruteraan Awam seperti yang telah diwajibkan oleh pihak Politeknik Kuching Sarawak bagi pelajar Diploma Kejuruteraan Awam Sesi Julai 2010. Pertama sekali kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ketua Jabatan Kejuruteraan Awam,Encik Mohd Tamizi Che Daud selaku penyelia projek akhir kami diatas sokongan dan tunjuk ajar, dorongan, nasihat dan idea - idea yang telah dicurahkan kepada kami sepanjang kami menyempurnakan projek akhir. Sesungguhnya segala ilmu yang diberikan kepada kami akan kami pergunakan dengan sebaiknya demi masa depan kami untuk mengharungi alam pekerjaan kelak. Kami juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pensyarah - pensyarah PKS juga kepada penyelaras projek yang telah bertungkus - lumus membantu dan mengambil berat akan kebajikan serta kesulitan bagi menyiapkan dari mula hingga tamatnya kami menjalankan projek ini. Akhir sekali tidak ketinggalan juga kami ingin mengucapkan terima kasih buat ibu bapa kami serta teman - teman kerana sering menyuntik semangat dan memberikan cadangan yang bernas kepada kami dalam menangani masalah yang timbul semasa menulis laporan projek akhir ini.

Terima kasih ABSTRAK Pada masa sekarang, jurutera dan arkitek mengguna dan menggabungkan pelbagai bahan seperti konkrit, keluli, kayu, plastic, kaca dan sebagainya dengan mudah berbanding dahulu. Bahan-bahan baru juga telah dibangunkan seperti gentian kaca berkekuatan tinggi, karbon, boron, aramid dan lain-lain. Penggunaan gentian kaca berkekuatan tinggi dalam lapisan untuk diperbaiki, kekukuhan dan rupabentuk yang baru dalam pembinaan membuka perspektif baru dalam rekabentuk. Kajian yang dijalankan adalah memfokuskan kepada kaca serat bagi menentukan ketebalan optima untuk rekabentuk sebuah dinding bot. Kaca serat atau lebih dikenali sebagai gentian kaca digunakan menyeluruh dalam bidang industri pada masa kini. Gentian kaca banyak digunakan untuk menghasilkan tikar, penebat haba, penebat elektrik, memperkuatkan pelbagai jenis bahan, tiang khemah, penyerap bunyi, fabrik rintangan haba dan karat, fabrik berkuatan tinggi, anak panah, busur dan busur silang, panel bumbung lut sinar, badan kereta dan badan bot. Kajian ini dilakukan bagi menyahut saranan Menteri Perumahan dan Pembangunan Bandar, Datuk Amar Abang Johari Tun Openg untuk memperkenalkan Teksi Air bagi mempromosikan Kuching sebagai pusat pelancongan. Kesimpulannya kajian yang dibuat ini hanya memfokuskan kepada dinding bot kerana ia merupakan salah satu komponen yang penting bagi merekabentuk sebuah bot yang bukan sahaja stabil tetapi juga ekonomi dan tahan lasak dalam jangka masa yang panjang selain daripada mementingkan faktor keselamatan pengguna.

BAB 1: PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan

Jalan air ialah kaedah perhubungan menggunakan jasad air seperti sungai, tali air, tasik dan laut. bot, sampan, kapal menggunakan jalan air ini kerana lebih murah dan sesuai di kawasan pedalaman. Contohnya kaedah bot di Sungai Rajang Sarawak boleh dimudiki hingga ke pekan Kapit, Sarawak. Perahu atau bot merupakan sejenis kenderaan air yang biasanya lebih kecil dari kapal. Sesetengah perahu boleh dibawa di atas kapal atau darat menggunakan treler - malah salah satu pengertian perahu ialah sejenis lancang air yang boleh dibawa oleh kapal. Perahu mempunyai struktur pengapungan yang dipanggil hul dan sistem dorongan seperti kipas, dayung, galah, layar dan jet air. Perahu boleh dibahagikan kepada beberapa jenis perahu iaitu seperti motorboat, perahu layar, pontun, bot kuasa,bot luncur, bot laju, bot ski,sampan, bot penyelamat dan banyak lagi. Perahu boleh digerakkan melalui air dengan beberapa cara, antaranya:
a. b. c.

Tenaga manusia (dayung, kayuh, galah) Tenaga angin (berlayar) Menggunakan motor kipas o Motor di dalam (inboard) - Pembakaran dalaman (gasolin, diesel) - Wap (arang, minyak) - Nuklear (bot BESAR) o Dalam/luar (sterndrive) - Gasolin - Diesel Motor sangkut (outboard) - Gasolin - Elektrik o Roda kayuh o Jet air (Jetski, Personal Water Craft, bot jet) o Kipas udara (Hoverkraf, bot udara)
o

Orang-orang Melayu sememangnya telah terkenal sebagai pelaut yang handal. Ketika berada puncak kegemilangan mereka, orang-orang Melayu telah sampai sehingga kebanyakan pulau-pulau yang jauh sehinggakan seluruh kawasan ini dikenali sebagai kepulauan Melayu. Malah leluhur orang-orang Melayu telah pun sampai sehingga ke Kepulauan Polinesia dan belayar ke sebelah barat sehingga ke Pulau Madagasar dan pantai barat Afrika. Sehingga hari ini keturunan mereka masih mendiami tempat-tempat ini. Malangnya semasa perperangan dunia kedua, kegiatan kapal selam yang membedil kapal-kapal yang berlayar diperairan telah menyebabkan kemerosotan kegunaan kapal-kapal kayu akibat tidak mampu diganti oleh pemiliknya. Seterusnya, pengenalan penggangkutan yang menggunakan kapal-kapal dagang besar yang berenjin dan sistem penggangkutan darat yang bertambah baik, mengakibatkan sistem perdagangan menggunakan kapal-kapal kecil lumpuh. Hanya dibeberapa kawasan seperti di Aceh, perahu-perahu traditional kayu masih kekal digunakan bagi penggangkutan barangan perdagangan. Negeri Terengganu merupakan salah sebuah negeri di Malaysia yang mempunyai pelabuhan yang sibuk pada suatu masa. Malah dikatakan bahawa salah satu sebab jalan keretapi tidak dibina melalui Terengganu kerana dibimbangi ia akan menggugat perdagangan kapal layar yang menggangkut barang-barang pada masa itu. Sehingga kini pembuatan bot kayu buatan tangan terkenal diseluruh dunia di Pulau Duyung, Terengganu. Bagaimanapun, bot-bot Melayu ini kini lebih dikenali oleh orang-orang luar berbanding orang-orang tempatan yang kurang berminat mempelajari warisan zaman-berzaman ini. 1.3 STRUKTUR BADAN PERAHU/BOT Badan bot (hull) ialah bahagian penting yang mengapungkan sesebuah bot atau kapal. Bahagian superstruktur dan anjungan terletak di atas badan bot. Garisan di mana badan bot mencecah permukaan air dikenali sebagai garisan air. Badan bot diperbuat dari bahan seperti besi, kayu dan gentian kaca atau komposit. 1.3.1 BADAN PERAHU Dari yang berbentuk kuboid sempurna seperti baj, sehinggalah yang berbentuk jejarum seperti bot lumba, bentuk badan kapal bergantung sepenuhnya kepada keperluan reka bentuk. Badan kapal dibina berdasarkan keseimbangan antara kos, pertimbangan hidrostatik (muatan dan kestabilan) dan hidrodinamik (kelajuan, kuasa dan gerakan dinamik).

a.

LOA

LOA ialah panjang bot yang diukur dari haluan kapal di depan sehingga buritan bot di belakang. Ia merupakan ukuran utama yang menentukan panjang bot di dermaga dan muatan bot. Semakin panjang LOA maka semakin besar bot tersebut dan semakin besar muatan yang boleh diangkut. b. LWL

LWL ialah panjang bot yang diukur dari haluan bot pada garisan air sehingga buritan bot pada garisan air. c. LBP

LBP ialah panjang bot yang diukur dari haluan bot pada garisan air sehingga tinggi kemudi.

1.3.3 LEBAR BOT/PERAHU

Rajah 1.3.3.1 Struktur Lebar Badan Perahu Lebar dan kedalaman juga merupakan ukuran utama untuk bot. Terdapat beberapa ukuran lebar yang biasa digunakan dalam pengukuran dimensi lebar bot iaitu lebar maksimum (Breadth Extreme) dan lebar teracu (Breadth Moulded). a. Lebar maksimum

Lebar terbesar bot yang diukur dari kulit badan bot di bahagian kiri sehingga kulit badan bot di bahagian kanan. b. Lebar teracu Lebar yang dikira pada peminggang bot dari satu sisi ke sisi yang lain. c. Drauf

Drauf ialah ketinggian garisan air dari dasar bot. d. Dalam (depth)

Kedalaman teracu (depth moulded) ialah jarak menegak pada peminggang dari lunas ke bahagian atas rasuk geladak. 1.4 LATAR BELAKANG

Gentian kaca (Fiberglass) merupakan satu bahan gentian yang diperbuat daripada kaca yang sangat halus. Ia digunakan sebagai agen menguat di dalam banyak produk-produk polimer; yang mana menghasilkan bahan komposit. Polimer-polimer seperti polimer diperkuat gentian (fiber-reinforced polymer atau FRP) atau plastik diperkuat kaca (glass-reinforced plastic atau GRP), lebih dikenali umum dengan nama "gentian kaca". Sejak berzaman, para pembuat kaca melakukan ujian dengan gentian kaca, tetapi pengeluaran besar-besaran gentian kaca hanya dapat dilakukan dengan penciptaan alatan mesin yang lebih baik. Pada tahun 1893, Edward Drummond Libbey telah mempamerkan satu pakaian di Pameran Dunia Columbia yang menggabungkan gentian kaca dengan gentian-gentian tekstur diameter dan sutera. Ia pertama kali dipakai oleh artis wanita popular pada waktu itu Georgia Cayvan. Apa yang kini dikenali sebagai "gentian kaca" pada hari ini, telah dicipta pada tahun 1938 oleh Russell Games Slayter dari Owens-Corning sebagai satu bahan untuk digunakan sebagai penebat. Ia telah dipasarkan di bawah jenama Fiberglas, yang mana menjadi jenama umum. Sesuatu yang lebih kurang sama, tetapi dengan menggunakan teknologi yang lebih mahal telah digunakan untuk aplikasi yang memerlukan kekuatan yang sangat tinggi dan ringan telah menghasilkan gentian karbon. 1.5 OBJEKTIF

a) Menentukan ketebalan optima kaca serat bagi pembinaan dinding bot/perahu 15 kaki dan 22 kaki. 1.6 SKOP KAJIAN Kajian yang dijalankan merupakan satu proses penyelidikan kecil(mini-research) diman ianya tidak memerlukan suatu kawasan khusus untuk membuat kajian. Ianya juga tidak mempunyai data yang tetap pada satu-satu masa. Produk yang telah dijalankan ke atas sampel bahan ujikaji telah dilakukan mengikut keperluan dan spesifikasi yang sesuai. Keperluan dan spesifikasi yang ditentukan dalam kajian kami ialah dari aspek kestabilan dan kebolehtahanlasakan dinding bot. Maklumat- maklumat seperti panjang, ketebalan dinding bot, kesesuaian pada jenis air serta kos yang terlibat adalah memerlukan jangkaan yang bersesuaian dengan struktur yang hendak dibina.

BAB 2: KAJIAN LITERATUR

2.1 PENGENALAN Gentian kaca pada keseluruhannya tahan pada hentaman tetapi ianya lebih berat daripada gentian aramid dan gentian karbon. Komposit yang terhasil dari bahan ini adalah penebat elektrik dan haba yang baik. Gentian kaca selalunya tidak akan member kesan kepada frekuensi radio dan dengan itu kegunaannya amat sesuai untuk pembuatan antenna. Gentian kaca mempunyai sifat yang sangat stabil di bawah suhu sejuk dan keadaan yang lembap. Selain itu, gentian kaca adalah satu bahan yang tidak cenderung untuk menyerap air. Dengan itu gentian kaca amat sesuai untuk struktur yang dibina ditempat yang berkeadaan basah. Gentian ini merangkumi kaca A, E, C, S, D dan L yang mempunyai sifat dan kegunaan yang berlainan (Sika, 2001).Setiap jenis gelas gentian ini dihasilkan untuk kegunaan khusus seperti yang ditunjukkan di bawah :Jenis kaca Kaca jenis A Kaca jenis AR Kaca jenis C Kaca jenis E Kaca jenis S Kegunaan kaca Kaca soda-lime-silica, digunakan untuk botol minuman dan makanan, bahan penebat dan sebagainya. Zirconia glass, digunakan untuk struktur yang memerlukan rintangan terhadap alkali. Glass sodium-borosilicate, rintangan terhadap bahan kimia. Glass alumino-borosilicate, jenis kaca yang paling biasa digunakan bagi rintangan elektrik. Glass magnesium alumino-silicate, mempunyai kekuatan modulus yang tinggi. Biasanya digunakan dalam bidang aero-angkasa dan bidang yang khusus. Low dielectric glass Jadual 2.1.1 Jenis kaca dan kegunaannya Dua jenis kaca yang paling banyak digunakan dalam aplikasi struktur adalah dari jenis S dan juga jenis E. pengeluaran kaca dari jenis E adalah lebih kurang 1.2 ribu juta pound setahun. Kelakuan filamen untuk kedua-dua jenis gentian ditunjukkan dalam jadual dibawah :

Kaca jenis D

Sifat Kekuatan Tegangan Mpa (msi) Modulus Tegangan GPa (msi) Pemanjangan % CTE mm/mm/ C Ketumpatan g/cc

Kaca jenis E 3450 (500) 73 (11) 4.8 5.0 2.54

Kaca jenis S 4600 (660) 86 (12) 4.7 5.6 2.48

Jadual 2.1.2 Sifat kaca jenis E dan S 2.2 KELEBIHAN MENGGUNAKAN KEJURUTERAAN AWAM GENTIAN KACA DI DALAM

a) Fiberglass merupakan bahan yang tidak menghakis, kuat, ringan, tidak memerlukan penyelenggaraan, dan boleh dikendalikan secara cekap dan ekonomi. b) Pembentukkan lapisan permukaan yang mengandungi warna berfungsi sebagai ketahanan terhadap serangan ultraviolet dan pencemaran udara. c) Produk yang terhasil daripada gentian kaca adalah tahan pada perubahan cuaca, rintangan api, serta kekuatan kimia yang tinggi. d) Fleksibel serta kebolehlenturan yang tinggi memberi keistimewaan terhadap penggunaannya. e) Berat bahan kurang dari dua kilogram per meter persegi luas permukaan. f) Sifat kalis air yang tinggi untuk penghasilan bahan yang memerlukan sifat kalis air seperti baju hujan, cermin kaca, payung, kemasan rumah. g) Gentian kaca merupakan bahan yang tidak memerlukan penjagaan yang sukar serta penyenggaraan yang kerap h) Ketahanan produk yang diperbuat daripada gentian kaca dianggarkan selama 30 tahun.

2.3 SUSUNAN GENTIAN KACA

Gentian kaca boleh disusun mengikut kehendak penggunaannya, ia juga akan memberi kesan keatas ciri-ciri kekuatannya. Diantara bentuk susunan yang boleh disusun ialah :

i. Satu Arah Bahan yang terbentuk dari susunan dan kedudukan gentian yang akan disusun secara selari dalam satu arah sahaja. Bahan ini akan menghasilkan sifat terbaik dalam arah kedudukan gentiannya tetapi lemah dalam sifat-sifat pada arah melintang. ii. Susunan Secara Anyaman Gentian disusun mencontohi bentuk anyaman pakaian dan lapisan fabrik dilekatkan pada gentian tersebut dengan menggunakan resin. Bahan ini biasanya mempunyai cir yang baik dan mudah untuk dikendalikan. iii. Susunan Secara Berlapis

Susunan secara begini disusun searah dan berselari dengan beberapa lapisan yang lain yang berlainan arah bagi mendapat kekuatan kepada semua arah. Kos yang tinggi diperlukan bagi susunan ini.

iv. Gentian Disusun Secara Rawak Gentian akan disusun tanpa suatu arah yang tetap dan berselerak di dalam resin dengan jarak dan kebiasaannya 25mm atau kurang.

2.4 Bahan mentah lain yang digunakan untuk membuat lapisan dinding bot a) Resin (matrik) Resin merupakan salah satu bahan utama dalam pembuatan bot. Resin digunakan untuk mengikat gentian-gentian dan melindungi gentian daripada kerosakan akibat tindakan mekanikal dan kesan alam sekitar. Resin berubah bentuk pada tindakan suhu yang rendah, senang dipengaruhi oleh tindakan air, kelembapan udara dan bes. Resin juga lebih cenderung mengalami keadaan rayapan bagi penggunaan jangka masa panjang dan akan menyebabkan berlakunya perubahan fizikal pada resin. Secara umumnya, jenis resin yang digunakan boleh dibahagikan kepada dua iaitu thermoset dan thermoplastic. Thermoplastic resin akan menjadi lembut apabila ditindaki haba dan boleh dibentuk dengan acuan semasa keadaan separa cair dan menjadi tegar apabila sejuga. Thermoset pula selalunya pada keadaan cecair ataupun jasad yang bertakat lebur yang rendah pada keadaan mulanya. Selepas thermoset diawet, ia tidak akan bertukar balik pada keadaan cecair seperti sebelumnya. Memandangkan pemilihan

resin berhubungkait dengan kekuatan gentian, pereka haruslah membiasakan diri dengan kandungan, kelebihan dan had komposit resin yang biasa digunakan (mdacomposite, 2002).

Polimer thermoset yang digunakan dalam industri adalah poliester dan epoksi. Manakala terdapat banyak thermoplastic resin yang digunakan dalam menghasilkan komposit seperti polylefines, polyimides, polyacetals, polysulphones dan juga polycarbonates.

Rajah 2.4.1 Struktur polimer termoset [Schwartz, 1992]

Polyester poliester memainkan peranan yang penting dalam industri komposit dan lebih kurang 65 % resin yang digunakan hari ini merupakan resin jenis polyester. Resin ini terhasil daripada proses kondensasi polimerasi antara asid karboksilik dan glycol, polyester tergolong dalam resin thermostat. Sifat polyester tidak akan dipengaruhi oleh tindakan asid tetapi sebaliknya kepada tindakan bes. Resin ini juga akan dipengaruhi oleh perubahan suhu pada air yang bertindak ke atas nya. Jadual dibawah menunjukkan sifat mekanikal bagi resin polyester. Sifat Kekuatan Tegangan Mpa (msi) Modulus Tegangan GPa (msi) Pemanjangan % Nilai 35-104 2.1-4.1 < 5.0

Pengenapan % Ketumpatan g/cc

5.0-12.0 1.10 1.46

Jadual 2.3.1 Sifat mekanikal resin polyester Epoksi Epoksi banyak digunakan dalam industri. Antara kelebihan epoksi berbanding dengan komposit lain ialah epoksi mengecut dan berubah pada kadar yang amat rendah. Kekuatan resin ini juga amat tinggi, melekat dan merintang pada bahan kimia dan kelesuan. Epoksi selalaunya diawet dengan menggunakan pengeras (hardener) dan anhidrat. Jenis pengerasan juga kuantiti yang berbeza memerlukan cara pengawetan yang berlainan dan akan menghasilkan sifat-sifat yang berbeza pada hasil. Dibawah menunjukkan sifat mekanikal bagi resin epoksi. Sifat Kekuatan Tegangan Mpa (msi) Modulus Tegangan GPa (msi) Pemanjangan % Pemendapan % Ketumpatan g/cc Nilai 55-130 2.8-4.1 3.0-10.0 1-5 1.2-1.3 Jadual 2.3.2 Sifat mekanikal resin epoksi Ia merupakan suatu bahan yang telah diketahui keberkesanannya dan telah digunakan dengan meluas didalam penghasilan bahan gentian selain dari kerja struktur dan kerja pembaikan. Kebiasaannya ia digunakan apabila untuk menghasilkan suatu keperluan yang tinggi terhadap keupayaan mekanikal serta tahan terhadap ejen pengaratan. Ia boleh digunakan dengan kebanyakkan bahan gentian seperti gentian kaca, karbon, aramid. Proses pembuatan boleh dilakukan dengan berbagai teknik. Kelebihan penggunaan resin epoksi berbanding resin lain ialah : i. Tahap pengecutan kering kurang ii. Ia boleh diadun dengan kebanyakkan resin dan diformulakan semula. iii. Proses pengawetan menjadi lebih mudah dengan pengurusan bahan tambah tertentu.

Vinil Ester (Vinyl Ester) Ia merupakan hasil pembangunan kebaikan resin epoxy dengan mudah untuk digunakan dan senang untuk mencapai set. Ia merupakan tindakbalas diantara resin epoksi dan bahan tak berkitar (acrylic material) atau asid methacylic.

Kelebihan Vinyl Ester: i. ii. tinggi iii. Tahan terhadap perubahan suhu harian yang melampau Resin Berfenol Resin berfenol telah lama digunakan di dalam pembuatan produk gentian berbanding bahan yang berasaskan polimer lain. Resin jenis ini akan menghasilkan 4 jenis tindakbalas kimia iaitu: o Pembentukan metinol fenol o Gabungan metinol fenol dan fenol akan membentuk titian metilina o Gabungan kedua kumpulan di atas akan membentuk titian eter o Penguraian titian eter akan terbentuk formaldehid Peringkat penghasilan produk gentian dengan menggunakan resin berfenol mempunyai dua proses peringkat penghasilan iaitu resin satu peringkat dan dua peringkat. b) Gelcoat Tahan karat Kekuatan mekanikal yang

Sebuah resin berwarna digunakan sebagai lapisan permukaan untuk produk fiberglass dibentuk. Ini menyediakan tambahan nilai estetika dan perlindungan persekitaran untuk melindungi fiberglass bawahnya. Secara umumnya, gelcoat didasarkan pada atau epoxy resin polyester kalis kimia. Gelcoats diubahsuai menjadi resin yang tersirat untuk permukaan dalam keadaan cecair. Ia dihasilkan untuk membentuk polimer crosslinked dan kemudian disokong

dengan resin polimer komposit, selalunya campuran resin poliester dan fiberglass atau resin epoxy dengan kaca, aramid dan / atau serat karbon. Struktur yang dibuat, ketika cukup masa dan dikeluarkan dari acuan, menghasilkan permukaan gelcoated. Ini biasanya berpigmen untuk memberikan permukaan, berwarna glossy yang menambahkan nilai estetika artikel. Lapisan gelcoat luar yang selalu digunakan biasanya adalah 0.5mm - 0.8mm tebal. Gelcoats direka untuk tahan lama, memberikan ketahanan terhadap degradasi ultraviolet dan hidrolisis. Gelcoats khususnya boleh digunakan untuk menghasilkan permukaan yang pada gilirannya digunakan untuk menghasilkan komponen tertentu. Ini memerlukan tahap kepakaran yang sangat tinggi serta daya tahan untuk mengatasi mekanik dan voltan terma yang akan dilalui semasa proses penyembuhan dan demoulding. Kesesuaian resin untuk pembuatan gelcoats berbeza-beza, namun yang paling menonjol adalah tidak tepu poliester atau epoxies. Dalam setiap kategori, yang kimia resin lebih lanjut dibahagi lagi. Selain pigmen setiap gelcoat , jika perlu, mengandungi thixotropic tambahan untuk membantu ketahanan untuk bahagian pugak perahu.ListenRead phonetically Gelcoat sebuah perahu adalah lapisan luar permukaan fiberglass. Gelcoat adalah lapisan resin yang melindungi permukaan, melindungi fiberglass bahagian bawah daripada elemen termasuk air, kelembapan dan sinar ultraviolet matahari. Gelcoat perahu ini juga memberikan warna dan menyediakan permukaan berkilau, seperti cat pada kereta.

2.5 KAEDAH PENGHASILAN PRODUK DARI GENTIAN KACA Terdapat beberapa kaedah dalam menghasilkan produk berasaskan gentian kaca. Antaranya seperti penghasilan tangan, semburan, kaedah acuan dan sebagainya. 2.5.1 Penghasilan Tangan Kaedah ini adalah proses yang mula-mula dipraktikkan dalam industri gentian. Sehingga kini ia masih digunakan di dalam penghasilan produk berasaskan gentian. Proses penghasilan ini terbahagi kepada dua iaitu basah dan sentuh. Diantara produk yang dihasilkan menggunakan kaedah ini adalah pembinaan bot, replica dan juga panel bangunan. Bagi penghasilan komponen

secara kecil-kecilan, kaedah penghasilan tangan ini merupakan yang amat sesuai memandangkan kosnya yang rendah tanpa melibatkan acuan yang tinggi kosnya. Kebaikan yang diperolehi daripada menggunakan kaedah ini ialah : a) Teknik yang mudah b) Pelaburan yang rendah c) Saiz yang hendak dihasilkan tidak terhad d) Pengubahsuaian rekabentuk mudah dan murah kerana tidak memerlukan acuan. Kelemahan yang diperolehi daripada kaedah ini : a) Masa yang tiada kos efektif. b) c) d) Penggunaan tenaga buruh yang ramai. Hanya satu permukaan yang licin yang dapat dihasilkan. Kualiti penyudahan amat bergantung kepada kepakaran pekerja itu sendiri.

2.5.2 Kaedah Semburan (Spray Up) Pada asasnya, kaedah semburan adalah sama dengan kaedah penghasilan tangan kecuali teknik pelapisan dilakukan secara mekanikal menggunakan alat semburan. Ini bersesuaian jika masa merupakan faktor yang diperlukan sebagai panduan dan juga keluasan permukaan yang dibina. Jenis gentian yang sesuai ialah gentian kaca samada berbentuk bebenang ataupun debuan. Kebaikan proses semburan ialah : i. Kuantiti penghasilan boleh ditingkatkan. ii. Lebihan barangan boleh dikurangkan. iii. Menggunakan gentian berbentuk bebenang lebih murah berbanding berbentuk tikar. iv. Peralatan semburan bukanlah suatu bebanan kerana harganya agak tidak tinggi. v. Nisbah bahan gentian dan resin boleh ditentukan dengan agak tepat. Kelemahan proses semburan ialah : i. Pelaburan lebih besar berbanding kaedah penghasilan tangan. ii. Hasil keluaran mempunyai satu permukaan yang licin sahaja. iii. Kadar penggunaan bahan mentah juga bergantung kepada sukatan manusia. iv. Pam mudah rosak.

2.5.3 Kaedah Belitan Filamen (Filament Winding)

Di dalam kaedah Belitan Filamen, bahan gentian bertetulang berbentuk filament berterusan digunakan sebagai tetulang utama. Acuan berbentuk silinder berputar pada satu paksi tetap, iaitu selari dengan paksi komponen pelilit gentian yang telaj direndamkan ke dalam bekas berisi resin dan belitan tersebut bersudut diantara 25 hingga 35 .

2.5.4 Kaedah Acuan Tertutup Kaedah acuan tertutup ini boleh terdapat dalam 6 jenis seperti berikut : i. Penarikan ii. iii. iv. v. vi. Pengacuan Tekanan Panas Pengacuan Tekanan Sejuk Pengacuan Suntikan Pengacuan Suntikan Tindakan Bertetulang Suntikan Resin

2.6 PENGKELASAN GENTIAN Gentian merupakan elemen yang bersifat filamen yang bersambungan di dalam bentuk helaian nyata yang panjang atau berbentuk hamparan. Gentian secara amnya boleh dikategorikan kepada tiga (3) jenis iaitu gentian sintetik, gentian semulajadi dan gentian mineral. Gentian sintetik adalah gentian buatan manusia. Ianya berasaskan bahan kimia seperti petrokimia dan kebanyakkan gentian sintetik berasal dari nylon, polyster, aerylic polimer dan gentian polyacrylonitrile yang digunakan untuk membuat gentian kaca. Terdapat juga gentian yang membuat ikatan rantaian polimer yang kuat seperti aramid dan ikatan rantaian yang panjang seperti dyneema. Manakala gentian semulajadi diperolehi dari sumber alam semulajadi iaitu dari tumbuhan dan haiwan. Gentian tumbuhan adalah berasaskan susunan selulosa dan lignin seperti kapas, jut, sabut kelapa, tandan kelapa sawit, flax dan sebagainya. Ianya boleh diperolehi dari biji benih (kapas, kekabu), daun (nenas, pisang), kulit tumbuhan (jut, kenaf, rotan, hemp), buah (kelapa, kelapa sawit) dan jerami (padi, gandum, barli, rumput). Seterusnya gentian haiwan diperolehi dari partikal protein seperti sutera dan bulu.

Rajah 2.6 Pengkelasan Gentian Kaca Seterusnya gentian mineral diperolehi dari kerak bumi dan ianya terjadi secara semulajadi. Ianya berasaskan kepada gentian asbestos (chrysotile, amosite, crocidolite, tremolite, actinolite, anthophyllite), gentian seramik (wool kaca, kuartza, aluminium oksida, silikon karbida) dan gentian logam (keluli, aluminium). 2.6.1 Gentian Semulajadi

Potensi penggunaan gentian semulajadi di dalam aplikasi konkrit diperkukuh gentian asli telah lama menarik perhatian penyelidik. Pelbagai penyelidikan telah dijalankan di banyak negara terhadap pelbagai ciri-ciri mekanikal, prestasi fizikal dan ketahanan bahan yang diperkukuh oleh gentian semulajadi. Gentian semulajadi ini dikategorikan sebagai bahan buangan organik dari tumbuh-tumbuhan seperti sabut kelapa, sisal, hampas tebu, jut, abuk kayu dan sebagainya. Konkrit diperkukuh gentian semulajadi pada dasarnya adalah konkrit yang istimewa di mana ia mengandungi gentian yang mempunyai diameter yang kecil, secara berasingan serta diagih secara rawak di dalam matrik simen. Pengagihan yang seragam di dalam matrik simen ini menyumbang kepada peningkatan nilai tegasan dan ketahanan kepada keretakan, hentaman dan turut memperbaiki nilai kemuluran untuk aspek penyerapan tenaga yang baik.

Meskipun telah banyak jenis gentian digunakan sebagai bahan pengukuh konkrit, penggunaan gentian semulajadi sebenarnya telah lama wujud dan terdapat banyak bukti-bukti penggunanan gentian ini dalam sejarah beradaban manusia. Alam semulajadi telah memberikan manusia bahan yang diperkukuhkan gentian di dalam bentuk kayu, buluh dan tumbuh-tumbuhan.

Penggunaan jerami di dalam bata lumpurdan rambut kuda di dalam mortar telah membuktikan potensi gentian semulajadi.

Hanya pada akhir 1960an dan awal 1970an, bermulalah penyelidikan untuk mengkaji potensi penggunaan gentian semulajadi dari berbagai jenis sebagai bahan peneguh di dalam kepingan konkrit dan bahan komposit berasaskan simen. Keperluan asas penggunaan gentian semulajadi sebagai bahan peneguh di dalam matrik adalah kekuatan tegangan dan modulus elastik yang tinggi, ikatan di antara matrik dan gentian, mempunyai kandungan kimia yang baik, geometri yang stabil serta ketahanan yang baik. .

2.6.2

Gentian Tumbuhan Hampir kesemua tumbuh-tumbuhan terbina oleh sel-sel. Ketika sel-sel ini mencapai kepanjangan yang relatif kepada lebar sel, ianya dikenali sebagai gentian. Sebagai contohnya, gentian kayu secara relatifnya adalah 50 - 100 lebih panjang dari diameternya. Binaan asas gentian menyerupai struktur tiub mikroskopik yang mengelilingi liang tengah yang dikenali sebagai lumen. Manakala jika dinding sel-sel terbina dari 85% atau lebih selulosa, hemiselulosa dan lignin, ianya didefinisikan sebagai gentian lignoselulosa. Contoh gentian lignoselulosa termasuklah sel jerami, tandan, daun, buah dan batang tumbuhan, sementara gentian bukan lignoselulosa adalah seperti kapas.

BAB 3: HASIL KAJIAN

3.1 PENGENALAN Motorbot adalah bot yang memiliki enjin. Sesetengah motor dipasang enjin dalaman, yang lain memiliki enjin sangkut dipasang di bahagian belakang, mengandungi enjin pembakaran dalam, kotak gear dan bilah dalam unit mudah alih. Kajian yang dijalankan adalah penggunaan gentian kaca untuk pembinaan dinding bot. Kajian ini lebih kepada kajian untuk menentukan ketebalan optima bagi dinding sebuah bot dari segi ketahanlasakan, kekuatan, kos dan juga kualiti bot. Gentian merupakan asas kepada pembuatan bahan komposit, ia merupakan sebagai tetulang yang kaan menerima beban dan memberi kekuatan pada satu arah. Ia boleh disusun supaya dapat memberi kekuatan yang diinginkan. Terdapat banyak bahan yang boleh dijadikan bahan tetulang. Ia samada diperolehi hasil pembuatan manusia seperti kaca, karbon dan aramid. Sumber semulajadi pula terdiri dari seluloid di dalam kayu, sabut kelapa dan buluh. 3.2 PROSES KAJIAN Proses kajian ini adalah untuk mengkaji ketebalan optima bagi bot sepanjang 15 kaki dan 22 kaki. Sampel yang dibuat adalah menggunakan resin epoxy yang ditambahkan dengan penguat(hardener) dan ujikaji telah dijalankan selama sebulan untuk mendapatkan hasil ujikaji. Dibawah menunjukkan carta alir yang meunjukkan proses kajian:

Rajah 3.2.1 Carta alir proses kajian. 3.3 PROSEDUR UJIKAJI Bahan-bahan

Gentian Kaca

Penguat (HARDENER)

Methyl Ketone

Peroxide, Organic Peroxide Type D,Liquid (untuk mencairkan gelcoat)

SAWADA Poly Putty (untuk menutup kerosakan pada dinding bot seperti lubang kecil dan calar)

Gelcoat

Resin

Chopped Strand Mat

OCV Reinforcement Owens Chorning Matt

Acuan Bot 22 kaki

Acuan Bot 15 kaki

Kertas Pasir (untuk tujuan nilai estetika)

Berus Cat

Wax

Air Sungai

Air Laut

Prosedur membuat sampel ujikaji 1) Gel Coat dan pengikat(hardener) digaul bersama.

2)

Wax disapukan diseluruh bahagian acuan.

3)

Adunan Gel Coat disapu rata untuk dijadikan bahagian luar acuan.

4)

Lapisan pertama fiber dilekatkan menggunakan campuran resin dan pengikat

5) 6)

Prosedur keempat diulang mengikut beberapa lapisan yang dikehendaki. Kemudian lapisan tersebut dibiarkan sehingga kering. Rajah 3.3.1 Sampel Ujikaji Yang Telah Siap

3.4 HASIL UJIKAJI Ujikaji yang telah dibuat selama sebulan dengan menguji ketahanlasakan menggunakan air sungai(air tawar) dan air laut(air masin) memberikan kesan ke atas sampel. Rajah di dalam jadual 3.4.1 menunjukkan kesan yang diperolehi.

Sampel Ujikaji

Berlumut

Sampel Kembang

Gentian terurai

Berlendir Jadual 3.4.1 Hasil Ujikaji 3.5 CIRI-CIRI KEKUATAN GENTIAN KACA a. Kekuatan Lenturan

Bahan gentian yang digunakan dalam kerja-kerja Kejuruteraan Awam seharusnya memenuhi keperluan bagi menangani daya mampatan dan tegangan. Sifat rintangan anggota struktur terhadap daya lenturan perlu diketahui sebelum ianya boleh digunakan. Pada umumnya, kekuatan lenturan bergantung kepada kandungan gentian kaca dan kandungan kacanya. Jadual 4.1.3 menunjukkan kekuatan lenturan gentian kaca berdasrkan jenis-jenis susunan gentiannya. b. Ketahanlasakan

Ketahanlasakan merupakan suatu kriteria yang amat diperlukan bagi sesuatu bahan binaan. Bagi bahan gentian kaca, ketahanlasakan yang amat penting meliputi rintangan terhadap air, haba, cahaya dan bahan kimia. Rintangan terhadap air adalah amat penting dalam ujikaji ini. Rintangan terhadap air adalah amat baik kerana terdapat lapisan resin plastic yang menutup keseluruhan bahan gentian kaca di dalamnya. Bagi ketahanan terhadap UV(ultraviolet) dimana kesannya terhadap dedahan yang berterusan terhadap cahaya tidak akan memberi kesan yang kebiasaannya akan menguningkan permukaan. Ketahanan terhadap bahan kimia dijelaskan di dalam jadual 4.1.2. ianya bergantung kepada jenis gentian yang digunakan, ia berbeza-beza mengikut jenis gentian yang digunakan.

c.

Sifat Mekanikal Gentian Kaca Penggabungan bahan secara tersusun diantara bahan plastik (resin) dan gentian kaca membolehkan ianya mempunyai sifat yang tersendiri dan kuat. Bagi mempercepatkan

tindakbalas penggabungan bahan, terdapat bahan pemangkin yang digunakan. Ianya terdiri daripada bahan organik peroksida yang terdapat di dalam bentuk cecair dan serbuk. Manakala pencepat pengerasan terdiri daripada bahan cobalt soap atau tertiary amines. Di dalam pasaran pula terdapat beberapa jenis percampuran gentian kaca yang mempunyai kelainan dari segi kekuatan mekanikalnya iaitu, kaca-E ia merupakan yang terbanyak digunakan dan murah, maksud E disini adalah gred elektrik. Manakala kaca-S pula, mempunyai kekuatan yang lebih tinggi berbanding kaca-E, S bermaksud kekuatan. Satu lagi jenis AR, ia mempunyai kandungan zirconia yang berperanan menahan pengaratan dari tindakan alkali, AR bermaksud tahan alkali. Jadual 4.1.1 menunjukkan kekuatan mekanikal jenis-jenis kaca tersebut.

BAB 4: KESIMPULAN DAN CADANGAN

4.1 Kesimpulan Secara kesimpulannya, daripada kajian yang telah dijalankan didapati bahawa sifat mekanikal, sifat kerosakan dan kesan impak bagi gentian kaca dari ketebalan 40mm iaitu 3 lapisan menunjukkan kesan yang lebih baik dari segi kekuatan bahan dan impak jika dibandingkan dengan gentian kaca dari ketebalan 15mm iaitu 2 lapisan. Bagi panjang bot yang berukuran 15 kaki ketebalan optima ialah 40mm (3 lapisan) manakala bagi bot 22 kaki panjang,ketebalan optima yang sesuai adalah 4 lapisan(55mm). Sifat rintangan anggota fiber terhadap daya lenturan bergantung kepada kandungan gentian kaca dan kandungan kaca. Jadual dibawah menunjukkan kekuatan lenturan gentian kaca berdasarkan jenis-jenis susunan gentiannya. Kaca E Kaca S Kaca AR Kekuatan Tegangan 3500-3600 4100 1800-3500 (MPa) Modulus Keanjalan 74-75 85 70-76 (GPa) Pemanjangan (%) 4.8 2-3 Ketumpatan (kg 2600 2500 2270 /m 3) Ukurlilit (m) 8-12 8-12 Jadual 4.1.1 Kekuatan Mekanikal Gentian Kaca

Jenis Sebatian Asid

Sebatian Kimia Hidraklor

Karbon GPGrade Pitch B A HPGrade Pitch A A HTType Pan A A HMType Pan A A

Aramid Kevlar 49

Kaca EKaca D D RKaca -

Sulfirit Nitrit

D D

Alkali

Hidroklor Sodium Air Garam

B A A A A

A A A A A

A A A A A

A A A A A

D B A A A

D C C A A

B -

Bahan Organik Terlarut

Actone Benzena Gasolin

Jadual 4.1.2 Katahanan Terhadap Bahan Kimia A- Terbaik, B- Baik, C- Sederhana, D- Tidak Baik Susunan Gentian Kaca Tiada Chopped strand mat Wowen rovings Plain weave fabrics Satin weave fabric Directional weave fabric Kandungan Kaca(%) 0 32 35 60 65 60 65 60 65 65 70 100 135 175 235 275 290 345 415 380 550 Kekuatan Lenturan(N/mm2)

Directional rovings 70 75 1050 1100 Jadual 4.1.3 Jenis-jenis susunan gentian kaca dan kekutan lenturan

4.2 Cadangan Daripada kajian yang dilakukan, penggunaan gentian kaca di dalam konteks kejuruteraan telah mula berkembang maju terutamanya dalam mengaplikasikan secara material. Selain

daripada pembuatan bot, gentian kaca juga digunakan untuk membuat tempat rekreasi bagi menarik pelancong dalam dan luar negara disamping dapat menambahkan pendapatan negara contohnya di Melaka, menurut Ketua Menteri, Datuk Seri Mohd, Ali Rustam (rujuk artikel), Teksi Air telah diperkenalkan bagi tujuan pelancongan dan di Sarawak juga akan mula diperkenalkan ekoran daripada Tebingan Sungai Sarawak (Waterfront) yang sedang pesat dibangunkan. Kajian mengenai gentian kaca untuk kegunaan pelbagai perlu diteruskan dan dikembangkan ke tahap yang lebih tinggi bagi mencapai kemajuan dari aspek industri, komunikasi dan sebagainya. Disamping itu, kajian seperti ini haruslah diterapkan di dalam bidang pendidikan terutamanya di peringkat universiti-universiti untuk meningkatkan teknologi penyelidikan dan mempunyai daya saing yang produktif.

RUJUKAN
Buku: Pengujian Bahan Dan Struktur: Mahyuddin Ramli: M.Sc. Construction Engineering (Leeds), B.E.Hon. Civil Engineering (UTM): Dewan Bahasa & Pustaka. Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur (1992) Buku: Asas Senibina Kapal, Kestabilan Kapal, Mohd Ramzan Mainal, Unit Penerbitan Akademik Universiti Teknologi Malaysia(1990) Buku: Elemen Rekabentuk Kapal, Mohd. Pauzi Abdul Ghani, Mohd. Nazri Mohd Jaafar. Title: Hubungan Sifat Mekanik Dengan Morfologi Komposit Terisi Termoplastik Kitar Semula Bertetulang Gentian Dan Zarah Kaca -E Authors: Awaluddin Thayab Advisors: Prof. Dr. Che Husna Azhari Issue Date: 2008 THESIS: A Case Study of Air Permitting in the Fiberglass Reinforced Plastic Composites Production Industry in Elkhart County, Indiana. STUDENT: Carl Gregory

Towler (DEGREE: Master of Arts) COLLEGE: Sciences and Humanities DATE December, 2009 Muhamad Khairul Izzat , Muhammad Atan (2009) Effect of different build orientation on mechanical properties of fiberglass reinforced composite.EngD thesis, Universiti Malaysia Pahang. Noonilaiwati Bt. Rosli (2006 May) Characterization of Fiberglass Impregnation, National Technical University College of Malaysia for the Degree of Bachelor of Manufacturing Engineering (Honors) (Manufacturing Process) http://en.wikipedia.org/wiki/Fiberglass http://en.wikipedia.org/wiki/Strength_of_glass http://ms.wikipedia.org/wiki/Gentian_kaca http://ms.wikipedia.org/wiki/Motorbot http://ms.wikipedia.org/wiki/Perahu-perahu_orang_Melayu http://www.fiberglassafi.com/fiberglass-properties.htm

LAMPIRAN
ARKIB : 01/10/2009 Melaka perkenal teksi air pertama di Asia MELAKA 30 Sept. - Sungai Melaka terus menjadi tarikan orang ramai termasuk pelancong apabila sebuah lagi pengangkutan awam dikenali teksi air mula beroperasi hari ini. Ketua Menteri, Datuk Seri Mohd, Ali Rustam berkata, teksi air akan dijadikan sebagai sistem pengangkutan awam dalam usaha mengatasi kesesakan jalan raya di Banda Hilir yang sering berlaku pada cuti umum dan hujung minggu. Menurut beliau, mengikut peran cangan, teksi itu akan beroperasi sepenuhnya tahun depan diperkenalkan mampu menjadi nilai tambah bermula dari Melaka Sentral melalui Taman kepada industri pelancongan kepada negeri Rempah hingga ke muara sungai yang terletak di Melaka. Banda Hilir. Katanya, perkhidmatan itu akan diperluaskan ke Pulau Upeh, Perkampungan Portugis dan Pulau Besar. ''Sebagai permulaan dan
PERKHIDMATAN teksi air yang baru

percubaan sebuah teksi air digunakan untuk laluan dari Taman Rempah hingga ke muara sungai di Banda Hilir. ''Laluan ke Pulau Upeh, Pulau Besar dan Perkampungan Portugis akan diuji dalam tempoh dua minggu ini untuk melihat keupayaan bot yang digunakan termasuk tempoh dan kadar bayaran yang akan dikenakan," katanya Mohd. Ali berkata demikian ke pada pemberita selepas melancarkan teksi air di Taman Rempah di sini hari ini. Turut hadir ialah Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka (PPSPM), Baharom Majid. Teksi air yang beroperasi di Sungai Melaka dimiliki oleh PPSPM yang turut mengendalikan perkhidmatan Bot Melaka River Cruise yang di perkenalkan Jun 2005. Teksi air dibeli dari Syarikat Waterwave Manchester di London bernilai RM280,000 boleh memuatkan 16 penumpang pada satu-satu masa. Menggunakan dua enjin jenis Honda V Tech 2.4, berharga RM99,000 dengan pecutan 300 kuasa kuda, teksi air dapat memendekkan perjalanan daripada 45 minit menaiki Bot Melaka River Cruise kepada 15 minit. Sebagai permulaan kata Mohd. Ali, PPSPM hanya membeli sebuah bot untuk digunakan sebagai percubaan sehingga hujung tahun ini. Beliau berkata, apabila kerja-kerja membaiki jambatan Hang Jebat siap, teksi air akan dapat digunakan bermula dari Melaka Sentral. ''Saya yakin teksi air akan menjadi pengangkutan awam terbaik kepada pelancong dalam dan luar negara termasuk penduduk di sini untuk pergi ke Banda Hilir tanpa perlu melalui kesesakan pada hujung minggu," katanya. Secara tidak langsung, katanya, perkhidmatan teksi air akan menjadi nilai tambah kepada produk pelan congan di sepanjang Sungai Melaka. "Selain menjadi tarikan pelancong, ia akan memudahkan orang ramai bergerak dalam balam bandar Melaka tanpa perlu menaiki teksi ataupun bas. "Bermula hari ini, ia beroperasi dari Taman Rempah hingga ke Muara Sungai Melaka dan akan diperluas kan perkhidmatan sehingga ke Melaka Sentral termasuk beberapa pulau sekitar Selat Melaka tidak lama lagi," katanya. Mengenai kadar tambang pula, katanya, buat masa ini PPSPM mengenakan kadar tambang RM10 dari Taman Rempah ke Muara Sungai Melaka. Bagi perjalanan ke Pulau Upeh, Pulau Besar dan perkampungan Portugis pula, beliau berkata, kadar tambang itu di peringkat kajian oleh PPSPM. "Kita sedang melihat harga yang sesuai mengikut lokasi yang dituju. Kalau permintaan tinggi, kita akan tambah bilangan bot laju ini yang akan dibeli dari China kerana harganya lebih murah,'' katanya. Sementara itu, Pengurus Operasi River Cruise Melaka, Sulaiman Daud berkata, teksi air itu dijangka beroperasi dari pukul 9 pagi hingga 10 malam. Sebelum ini, katanya, Melaka telah mempunyai 33 buah bot yang digunakan untuk menyusuri Sungai Melaka. ''Ia juga dirancang untuk dijadikan pengangkutan ke sembilan buah pulau di sekitar negeri ini," katanya ketika ditemui di pejabat UMW Toyota, Shah Alam, Selangor, semalam.

Artikel dari arkib Utusan http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0130&pub=Utusan_Malaysia&sec=Sab ah_%26_Sarawak&pg=wb_01.htm Hasil gentian kaca sekuat besi Oleh Abdul Rashid Abdul Rahman utusansabah@utusan.com.my KOTA KINABALU 29 Jan. - Percaya atau tidak, DR. Rosalam Sarbatly menunjukkan antara gentian kaca mampu menyamai kekuatan besi bahan untuk menghasilkan smart membrant di UMS, baru-baru ini. berdasarkan pada momentum hentakan. Pada asasnya bahan yang berasal daripada pasir dan kaca itu amat biasa dan tidak mungkin dapat menyamai kekuatan besi yang pejal dan keras. Malah kerana keadaannya yang agak fleksibel, gentian kaca biasanya digunakan untuk membuat badan kenderaan air seperti bot. Namun Galeri Penyelidikan Pusat Bahan dan Mineral (CMM) Universiti Malaysia Sabah (UMS) membuktikan bahawa teknologi dapat mengubah segala impian menjadi kenyataan. Menurut Dekan Sekolah Kejuruteraan dan Teknologi Maklumat UMS, Prof. Madya Dr. Rosalam Sarbatly, hasil penyelidikan dan ujian yang dilakukan sejak beberapa tahun lalu di pusat itu telah berjaya menghasilkan gentian kaca sekuat besi. "Sebenarnya sekali imbas gentian kaca yang dipamerkan ini tiada perbezaan tetapi dengan kajian dan penyelidikan yang dilakukan di sini ia menjadi sekuat besi. "Kajian dan penyelidikan itu dibuat beberapa penyelidik muda tempatan seperti, Yoong Hou Pin dan Choong Wai Heng," katanya. Beliau memberitahu, gentian kaca itu amat sesuai digunakan dalam pelbagai industri termasuk pengangkutan kerana bukan sahaja kuat dan anjal tetapi murah serta lebih ringan berbanding besi. Malah ujarnya, keanjalan bahan berkenaan juga menyebabkan ia lebih selamat dalam berhadapan dengan hentakan berbanding besi. Jelas Rosalam, kejayaan itu hanya sebahagian daripada hasil penyelidikan yang berjaya dihasilkan oleh penyelidik tempatan di CMM. Katanya, pelbagai lagi hasil penyelidikan yang bertaraf antarabangsa telah dihasilkan di pusat yang ditubuhkan pada 15 Mac 2006 itu. "Pusat ini menjalankan program penyelidikan berorientasikan bahan dan mineral merangkumi penerokaan, pengeksploitasian dan juga penggunaannya secara efisien dalam industri tempatan dan antarabangsa. "Jadi CMM adalah sebahagian daripada proses peningkatan kualiti dan prestij antarabangsa yang akan merangsang program pendidikan, penyelidikan dan pengkomersialan di UMS," katanya.

Beliau berkata, sehingga kini CMM mempunyai 40 tenaga penyelidik daripada Sekolah Kejuruteraan dan Sekolah Sains Teknologi. Selain itu katanya, CMM turut memiliki beberapa penyelidik muda yang sedang menjalankan penyelidikan di peringkat sarjana dan doktor falsafah di dalam UMS mahupun luar negara. Ditanya jumlah produk yang telah dipatenkan, beliau berkata, setakat ini hanya beberapa produk telah dipaten untuk dikomersialkan. "Bagaimanapun ini bukan bermaksud kita kekurangan bahan untuk dipaten tetapi hanya bahan tertentu sahaja kita pilih untuk dipaten kerana tidak mahu formulanya diambil pihak lain," katanya. Tambahnya dalam usaha memperkembangkan peranan pusat itu, pihaknya turut mengadakan kerjasama dengan pelbagai universiti terkenal di luar negara seperti Universiti Nottingham dan Universiti Lancaster di United Kingdom. Dalam pada itu, Rosalam berkata, pihaknya juga sedang merancang pelbagai usaha bagi memperkasakan lagi pusat tersebut dalam usaha membantu pembangunan masyarakat khususnya di negeri ini. Jelasnya, pelbagai usaha akan dibuat bagi memartabatkan lagi pusat itu sebagai pusat penyelidikan terulung di negeri ini. "Walaupun sudah tiga tahun ditubuhkan, fungsi dan peranan pusat ini di UMS sebagai sebuah Pusat Kecemerlangan Penyelidikan masih belum dipublisitikan secara meluas. "Galeri penyelidikan ini diharap akan membolehkan warga UMS dan masyarakat di Sabah khususnya mengetahui peranan CMM sebagai sebuah pusat kecemerlangan penyelidikan yang terdapat di negeri ini," katanya. Sementara itu, katanya, beliau berharap galeri itu akan menjadi sebuah tempat yang mesti dikunjungi oleh sesiapa sahaja yang datang ke negeri ini sama ada ahli akademik atau pun orang awam. "Harapan saya fungsi dan peranan galeri ini mampu menjadikan ia sebagai sebuah lokasi untuk dikunjungi sambil menambah pengetahuan berkaitan kajian bahan dan mineral," ujarnya.

Tangki-tanki fiberglass

Tanki Sylinder
Dalam pembuatan unit tanki; faktor utama yang harus di perhatikan adalah penggunaan dan fungsi tanki itu sendiri apakah untuk air tawar atau air kimia karena untuk penggunaan bahan baku fiberglass tergantung dari fungsi tanki itu sendiri . misalnya tanki untuk air tawar digunakan untuk kimia maka akan terjadi korosi / pengeroposan tanki itu sendiri, karena bahan baku fiberglass dalam pembuatan tanki tersebut menggunakan kwalitas standart pada umumnya.

Tanki Panel

ketebalan produk juga menjadi faktor utama dalam pembuatan tangki fiberglass, untuk menentukan ketebalan kita juga harus mengetahui kapasitas / isi dari tanki itu sendiri. kami menerima order pembuatan tanki-tanki fiberglass dengan ukuran dan fungsi yang disesuaikan dengan kebutuhan. pemasanan dapat menghubungi Cv. mia wiguna fiberglass

Project Waterslide
Dalam wahana waterpark / taman air mungkin semua orang yang datang ke wahana tersebut tidak hanya sekedar berenang & bermain air namun ada satu area yang sangat diminati oleh para pengunjung yaitu waterslide atau biasa disebut juga waterboom yang memacu adrenalin dan keberanian saat mencoba seluncuran dengan turunan terjal & tikungan tajam. Keselamatan adalah hal utama saat waterslide digunakan maka dari itu kami desain komponen slide dengan melakukan pengukuran & pertimbangan yang optimal saat kami merancang dan perencanaan dengan desain yang kami ajukan agar tercipta apa yang diharapkan. kami spesialis dalam pembuatan ornamen waterpark diantaranya, waterboom,waterslide fiberglass,spiral slide race slide, ember tumpah, gazebo fiberglass dan lain sebagainya Berikut spesifikasi product waterslide : - Panjang slide lintasan disesuaikan tergantung ketinggian tower - Lebar slide disesuaikan antara 0.60m - 1.3m - permukaan slide halus luar dalam - Ketebalan slide 7mm - 8mm - Sambungan slide 1mm - 2mm Beberapa project waterslide yang telah kami kerjakan :

Villa tjokro - Bogor

SJ Waterpark - Ciamis Jabar

Doger swimming pools - Jakarta

Playground
Playground atau lebih dikenal seluncuran/perosotan sudah menjadi kebutuhan penting untuk perkembangan otak anak,yang mana area anak-anak untuk bermain sudah sangat sulit di dapat. hal ini menjadikan kami peduli untuk membuat beberapa permainan yang terbuat dari bahan fiberglass, dengan desain yang menarik & tingkat keselamatan terjamin menjadikan playground fiberglass dapat diterima oleh masyarakat luas. menerima order pembuatan playground seluncuran fiberglass jika anda memiliki desain sendiri dapat mengirimkan kepada kami Via email sertakan ukuran yang jelas serta spesifikasi apa saja yang akan anda berikan pada desain playground tersebut.

Tong sampah fiberglass


kami produksi sendiri dalam pembuatan & membuat tempat sampah fiberglass, tong sampah fiberglass, bak sampah fiberglass.. keunggulan tong sampah fiberglass diantaranya : - Lebih kuat & tahan lama - warna tidak mudah pudar karena kami menggunakan bahan baku fiberglass yang mengandung anti UV - produk fiberglass tidak dapat di daur ulang - Harga kompetitif karena kami mempunyai pabrikasi sendiri dalam pembuatan produk fiberglass - kwalitas produk terjamin kami menerima order pembuatan tong sampah fiberglass dalam jumlah kecil maupun besar. Berikut beberapa Produk list tong sampah fiberglass

PPG Industries (NYSE: PPG) telah mengumumkan kualifikasi HYBON (R) 2026 langsung keliling serat gelas untuk digunakan dalam kain yang dipilih dan sistem resin epoksi dari aerodynBlade 1,5, dan 2,5-megawatt turbin angin-bilah 2.0 oleh aerodyn, terkemuka independen teknik perusahaan yang mengembangkan energi turbin angin dan pisau. HYBON 2026 serat gelas adalah kinerja tinggi yang dihasilkan keliling di lima lokasi pembuatan fiber glass PPG - tiga di Amerika Serikat, satu di Wigan, Inggris, Inggris, dan satu di Zibo, Provinsi Shandong, Cina, yang merupakan perusahaan patungan dari PPG dan Sinoma Jinjing Fiber Glass Co Ltd Menurut Cheryl Richards, PPG manajer global pasar, energi angin, ini menawarkan keliling produsen pisau turbin angin kinerja mekanik tinggi yang diperlukan untuk desain struktur kritis dan memberikan keuntungan dalam pengolahan pisau. "Ini kualifikasi oleh aerodyn memverifikasi bahwa HYBON 2026 serat gelas adalah pemain industri terkemuka yang memenuhi atau melampaui industri menantang's persyaratan angin," kata Richards. "Dengan daya rekat sangat bagus dalam sistem resin ganda, kekuatan tarik tinggi dan kinerja kelelahan yang memenuhi pisau menuntut aplikasi angin, HYBON 2026 fiber glass menyediakan perakit multiaksial dengan kualitas dan fitur yang mereka butuhkan untuk industri ini,. PPG dengan bangga untuk mendapatkan produk ini persetujuan dan kami akan terus memanfaatkan lebih dari 60 tahun dari kaca serat dan keahlian teknik manufaktur untuk mendukung industri global energi angin tumbuh. " Sebuah pabrik global terkemuka pelapis dan fiber glass, PPG membuat dan mendukung portofolio khusus produk canggih rekayasa untuk membuat energi turbin blade-angin dan menara kuat, lebih ringan dan lebih efisien. Kinerja tinggi PPG Coatings menawarkan sifat adhesi untuk lingkungan operasional yang ekstrim dan tersedia dalam berbagai berbasis air cair, padat tinggi dan rendah-volatile teknologi senyawa organik. produk kaca serat PPG untuk bilah turbin membantu meningkatkan kinerja kelelahan dengan meningkatkan ikatan resin.

Ring Basket fiberglass


produksi membuat Ring Basket spek- Ukuran 180 x 105

- Bahan fiberglass - Warna disesuaikan

separator jalan fiberglass


spesialis produksi fiberglass spek separator jalan - ukuran 100x40x12 - Bahan fiberglass - Warna disesuaikan

Box motor delivery fiberglass


Trend box motor delivery sekarang ini banyak digunakan dan diikuti oleh perusahaan multinasional,sebagai alat pengangkut barang dan sarana promosi berjalan diantaranya untuk , Rokok,loundry,farmasi, minuman ringan dan lain sebagainya. Daya jangkauan akan lebih lincah,gesit dan tepat waktu, biaya operasionalpun lebih murah dan mudah dikendalikan di jalan macet. maka dari itu kami produksi & menjual Box motor delivery menggunakan bahan fiberglass,warna disesuaikan & jika anda mempunyai desain tersendiri kami siap membantu.

http://workshop-fiberglass.blogspot.com/2010/12/box-motor-delivery-fiberglass.html

FIBER GLASS ... Kaca serat (Bahasa Inggris: fiberglass) atau sering diterjemahkan menjadi serat gelas adalah kaca cair yang ditarik menjadi serat tipis dengan garis tengah sekitar 0,005 mm - 0,01 mm. Serat ini dapat dipintal menjadi benang atau ditenun menjadi kain, yang kemudian diresapi dengan resin sehingga menjadi bahan yang kuat dan tahan korosi untuk digunakan sebagai badan mobil dan bangunan kapal. Dia juga digunakan sebagai agen penguat untuk banyak produk plastik; material komposit yang dihasilkan dikenal sebagai plastik diperkuat-gelas (glass-reinforced plastic, GRP) atau epoxy diperkuat glass-fiber (GRE), disebut "fiberglass" dalam penggunaan umumnya.

Pembuat gelas dalam sejarahnya telah mencoba banyak eksperimen dengan gelas giber, tetapi produksi masal dari fiberglass hanya dimungkinkan setelah majunya mesin. Pada 1893, Edward Drummond Libbey memajang sebuah pakaian di World Columbian Exposition menggunakan glass fiber dengan diameter dan tekstur fiber sutra. Yang sekarang ini dikenal sebagai "fiberglass", diciptakan pada 1938 oleh Russell Games Slayter dari Owens-Corning sebagai sebuah material yang digunakan sebagai insulasi. Dia dipasarkan dibawah merk dagang Fiberglas (sic), lihat juga merk dagang yang menjadi generik.

Bahan-Bahan Dasar Pembuatan Fiberglass

Resin Resin adalah bahan kimia yang berbentuk cair, menyerupai minyak goreng, tetapi agak kental. Jenis resin bermacam-macam. Untuk bahan aksesoris fiberglass, umumnya menggunakan resin bening atau resin butek. Resin bening, biasanya digunakan untuk bentuk yang menonjolkan kebeningannya, seperti untuk aksesoris visor, kap lampu dll sebagai pengganti mika, namun penggunaan resin bening yang ada dipasaran untuk pengganti mika, masih belum menghasilkan kualitas yang memuaskan. Sedangkan resin jenis butek lebih banyak digunakan untuk pembuatan aksesoris, disamping harganya murah, resin ini dapat dengan mudah dibeli di toko-toko kimia.

Katalis Cairan ini bisa dibilang pendamping setia resin, cairan ini biasanya berwarna bening dan berbau agak sengak. Cairan ini berfungsi untuk mempercepat proses pengerasan adonan fiber, semakin banyak katalis maka akan semakin cepat adonan mengeras tetapi hasilnya kurang bagus. Cairan ini jika mengenai kulit akan terasa panas, seperti cairan air zuur.

Kalsium Karbonat Bahan berbentuk bubuk putih yang menyerupai terigu ini berfungsi sebagai pengental adonan fiberglass utama (resin, katalis dll). Semakin banyak campuran Kalsium Karbonat pada adonan, maka hasil fiberglass akan menjadi lebih tebal dan berat. Bahan ini dapat diganti dengan Talc, tetapi warna Talc agak lebih gelap. Tetapi saya belum menemukan perbedaan yang signifikan penggunaan Talc & Kalsium Karbonat.

Met/Matt Met merupakan bahan serat kaca. Bahan ini berfungsi sebagai serat penguat dari adonan fiberglass ketika akan dicetak, agar hasilnya menjadi lebih kuat dan tidak mudah pecah. Bentuk met bermacammacam, ada yang mirip bihun, kain, karung dan sarang lebah. Tetapi yang banyak dijumpai dipasaran adalah yang berbentuk seperti bihun.

Kobalt (Cobalt Blue) Kobalt adalah bahan kimia yang berbentuk cair, berwarna biru mirip tinta dan mempunyai aroma tidak sedap. Cairan ini digunakan untuk tambahan campuran adonan resin & katalis, agar adonan lebih merekat pada met dan mempercepat pengerasan adonan fiber. Terlalu banyak menambahkan Kobalt dapat mengakibatkan hasil fiber yang getas (rapuh).

Wax (Mold Release) Bahan ini sepintas mirip mentega/keju ketika masih di dalam wadahnya. Berfungsi sebagai pelicin pada tahap pencetakan yang menggunakan mal/molding, agar antara molding dengan hasil cetakan tidak saling merekat, sehingga dengan mudah dapat dilepaskan.

PROSES PEMBUATAN FIBERGLASS Proses pembuatan Fiberglass diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu : (a) mencampur 6 (enam) bahan utama menjadi bahan dasaran;

(b) membuat campuran penguat; dan (c) finishing atau penyempurnaan.

Agar dapat dihasilkan kualitas Fiberglass yang kuat,campuran bahan untuk master cetakan harus lebih tebal dari pada Fiberglass hasil, yaitu sekitar 2-3 mm atau dilakukan 3-4 kali pelapisan. Sebagai gambaran misalnya akan membuat sebuah komponen bodi kendaraan. Proses membuat campurannya adalah sebagai berikut : Resin sejumlah 1,5 2 liter dicampur dengan talk dan diaduk rata. Apabila campuran yang terjadi terlalu kental maka perlu ditambahkan katalis. Penggunaan katalis harus sesuai dengan perbandingan 1 : 1/40. Oleh karena itu apabila resinnya 2 liter, maka katalisnya 50 cc. Selanjutnya ditambahkan erosil antara 400 500 gram pada campuran tersebut dan ditambahkan pula pigmen atau zat pewarna. Apabila semua campuran tersebut diaduk masih terlalu kental, maka perlu ditambahkan katalis dan apabila campurannya terialu encer dapat ditambahkan aseton. Pemberian banyak sedikitnya katalis akan mempengaruhi cepat atau lambatnya proses pengeringan. Pada cuaca yang dingin akan dibutuhkan katalis yang lebih banyak. Setelah campuran bahan dasar dibuat, langkah berikutnya adalah memoles permukaan cetakan dengan mirror (sebagai pelicin dan pengkilap) dan dilakukan memutar sampai lapisannya benar-benar merata. Agar didapatkan hasil yang lebih baik, perlu ditunggu beberapa menit sampai pelicin tersebut menjadi kering.Untuk mempercepat proses pengeringan, dapat dijemur di terik matahari. Apabila mirror sudah terserap, permukaan cetakan dapat dilap dengan menggunakan kain bersih hingga mengkilap. Selanjutnya permukaan cetakan dioleskan PVA untuk menjaga agar permukaan cetakan tidak lengket dengan Fiberglass hasil. Langkah berikutnya adalah mengoleskan permukaan cetakan dengan adonan/campuran dasar sampai merata, dan ditunggu sampai setengah kering. Selanjutnya di atas campuran yang telah dioleskan dapat diberi selembar mat sesuai dengan kebutuhan, dan dilapisi lagi dengan adonan dasar. Untuk menghindari adanya gelembung udara, pengolesan adonan dasar dilakukan sambil ditekan, sebab gelembung akan mengakibatkan Fiberglass mudah keropos. Jumlah pelapisan adonan dasar disesuaikan dengan keperluan, makin tebal lapisan maka akan makin kuat daya tahannya. Selain itu sebagai penguat dapat ditambahkan tulangan besi atau tripleks, terutama untuk bagian yang lebar. Tujuannya adalah agar hasilnya tidak mengalami kebengkokan. Apabila diperlukan, dilakukan pengerolan menyesuaikan alur-alur atau lekukan-lekukan yang ada di cetakan. Untuk mempercepat proses pengeringan, dapat dijemur di terik matahari.Pelepasan Fiberglass hasil dilakukan apabila lapisan adonan tersebut sudah kering dan mengeras, sebab apabila dilepas sebelum kering dapat terjadi penyusutan.Pada langkah finishing, dilakukan pengamplasan permukaan Fiberglass, pendempulan, dan pengecatan sesuai denganwarna yang diinginkan

FIBER YANG DIPERDAGANGKAN

-tong sampah 2 buah berkaki ukuran standard harga jual Rp. 1.285.ooo dapat dipesan sesuai dengan keinginan konsumen baik ukuran maupun warna.

-speed boot mempunyai muatan 6-8 orang harga jual Rp. 17.000.000 tanpa mesin kapasitas mesin 40pk-80pk

konsumen juga dapat memesan sesuai kebutuhan. speed boot ini biasanya digunakan oleh puskesmas keliling dan patroli polisi laut.

- bak kamar mandi warna putih ukuran 50.50.80 harga jual Rp. 395.000 -bak mandi warna pink ukuran 70.70.70 harga jual Rp. 425.000 -tangki segi empat ukuran 600 liter harga jual Rp. 725.000 -tangki selinder ukuran 650 liter harga jual Rp. 825.000 -tangki selinder ukuran 750 liter harga jual Rp. 895.000

konsumen dapat memesan sesuai dengan warna dan ukuran yang diinginkan.

-pelosotan anak-anak ukuran standard harga jual Rp. 2.100.000 ukuran, warna dan gambar dapat dipesan sesuai keinginan konsumen. biasanya pelosotan ini dimainkan oleh anak-anak, umumnya untuk taman kanak-kanak.

Semua harga fiber glass yang kami sediakan masih dapat dinegosiasikan, sesuai dengan kesepakatan. Fiber glass yang kami punya masih banyak lagi jenis-jenis lainnya. Apabila konsumen berminat untuk memesan dan membelinya hubungi alamat yang tertera di alamat blog ini, karena tidak semua jenis fiber berada dalam blog ini.

Diposkan oleh Jonni Muliardi di 02:24 1 komentar Label: Fiber