Anda di halaman 1dari 2

ISI KANDUNGAN BIL 1. PERKARA 1.0 TAHAP PERKEMBANGAN BAHASA 1.1 FONOLOGI 1.2 MORFOLOGI 1.3 SINTAKSIS 1.

4 SEMANTIK 1.5 PRAGMATIK MUKA SURAT 1 3 3 3 3 5

2.

2.0 TEORI PEMEROLEHAN BAHASA 2.1 TEORI BEHAVIORIS 2.2 TEORI MENTALIS (CHOMSKY) 2.3 TEORI INTERAKSIONALIS (HALLIDAY) 2.4 TEORI KOGNITIF

6 6 7 8

3.

3.0 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMEROLEHAN BAHASA 3.1 UMUR 3.2 KESIHATAN 3.3 JANTINA 3.4 KECERDASAN 3.5 KEADAAN KELUARGA 3.6 ALAM SEKITAR 11 11 11 11 12 12 13

4.

4.0 TERAPI-TERAPI DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN 4.1 TERAPI FISIO 4.2 TERAPI CARA KERJA 4.3 TERAPI PERTUTURAN 14 15 16 17

4.4 TERAPI MUZIK DAN NYANYIAN 4.5 TERAPI PERGERAKAN KREATIF 4.6 TERAPI MAIN 4.7 TERAPI PASIR 4.8 TERAPI ALTERNATIF 4.9 TERAPI MULTISENSORI 5. 5.0 PENGAJARAN MIKRO 5.1 RPH 5.2 ANALISIS PENGAJARAN MIKRO PELAKSANAAN BBM KEKUATAN BBM KELEMAHAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN 6. 6.0 RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU 6.1 DAPATAN RPI SEMASA PBS 6.2 PENYEDIAAN & PERLAKSANAAN RPI 7. 8. 9. 7.0 KESIMPULAN REFLEKSI BIBLIOGRAFI

18 18 19 19 20 21 22 24

25 27 29 30 30

31 33 34

35

10. LAMPIRAN