SURAT KELUAR

No 1

Tanggal Surat 15 Juni 2008

No. Surat 001/ BEM_FK/UNJANI/VI/2008

Perihal Laporan Kepengurusan BEM FK UNJANI

Lampiran 2 lembar

Penerima Dekan FK UNJANI

Tembusan 1. Pembantu Dekan I 2. Pembantu Dekan II 3. Pembantu Dekan III 4. Ketua POMA FK UNJANI

2 3

15 Juni 2008 16 Juni 2008

002/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 003/BEM_FK/UNJANI/VI/2008

Undangan Peminjaman Ruangan

Pembantu Dekan II FK UNJANI

-

4

08 Juli 2008

004/BEM_FK/UNJANI/VII/2008

Permohonan Dana

1 buah proposal

Dekan FK UNJANI

1. Pembantu Dekan I 2. Pembantu Dekan II 3. Pembantu Dekan III

5

14 Juli 2008

005/BEM_FK/UNJANI/VII/2008

Permohonan Dana

1 buah proposal

Dekan FK UNJANI

1. Pembantu Dekan I 2. Pembantu Dekan II 3. Pembantu Dekan III

6

23 Juli 2008

006/ BEM_FK/UNJANI/VII/2008

Permohonan

1 lembar

Pembantu Dekan III

1. Dekan

Dispensasi Kuliah

2. Pembantu Dekan I 3. Pembantu Dekan II 4. Pertinggal

7

27 Juli 2008

007/ BEM_FK/UNJANI/VII/2008

Permohonan dispensasi kuliah

2 lembar

Pembantu Dekan I

1. Yth. Dekan 2. Yth. Pembantu Dekan II 3. Pertinggal

8

28 Juli 2008

008/ BEM_FK/UNJANI/VII/2008

Permohonan Dana

1 buah proposal

Dekan FK UNJANI

1. Pembantu Dekan I 2. Pembantu Dekan II

9

28 Juli 2008

009/ BEM_FK/UNJANI/VII/2008

Permohonan Dana

1 buah proposal

POMA FK UNJANI

Dekan FK UNJANI

10

1.

11 12 13 14 1. 1. 1.

15

28 Juli 2008

015/BEM_FK/UNJANI/VII/2008

Permohonan dana

1 buah proposal

Dekan

Yth. Pembantu Dekan (I dan II) FK UNJANI

16

28 Juli 2008

016/BEM_FK/UNJANI/VII/2008

Permohonan dana

1 buah proposal

POMA

Yth. Dekan FK UNJANI

17

01 Agustus 2008

017/BEM_FK/UNJANI/VIII/2008

Permohonan dispensasi kuliah

1 lembar

Pembantu Dekan I

1. Yth. Dekan 2. Pembantu Dekan II 3. Pertinggal

18

02 Agustus 2008

018/BEM_FK/UNJANI/VIII/2008

Permohonan dispensasi 1 lembar kuliah

Pembantu Dekan I

1. Yth. Dekan 2. Yth. Pembantu Dekan II 3. Pertinggal

Dekan 5.19 03 Agustus 2008 019/ BEM_FK/UNJANI/VIII/2008 Permohonan dispensasi kuliah 1 lembar Pembantu Dekan I 1. Yth. Yth. Pembantu Dekan II 6. Pertinggal 23 05 2008 Agustus 023/BEM_FK/UNJANI/VIII/2008 Permohonan Surat Pengantar 2 lembar 1 buah proposal Dekan - 1 . Pembantu Dekan II 3. Yth. Pertinggal 20 21 05 Agustus 2008 021/BEM_FK/UNJANI/VIII/2008 Permohonan dana 1 buah proposal Pembantu Dekan III 22 05 Agustus 2008 022/ BEM_FK/UNJANI/VIII/2008 Permohonan dispensasi kuliah 1 lembar Pembantu Dekan I 4. Yth. Dekan 2.

Dekan 2. Yth. Pertinggal 25 03 September 2008 025/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan Rasa Sambung Dekan 26 03 September 2008 026/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan Rasa Sambung Pembantu Dekan I 27 03 September 2008 027/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan Rasa Sambung Pembantu Dekan II 28 03 September 2008 028/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan Rasa Sambung Pembantu Dekan III . Pembantu Dekan III 4. Pembantu Dekan I 3.24 03 September 2008 024/ BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Peminjaman Sarana Pembantu Dekan II 1. Yth. Yth.

29 03 September 2008 029/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan Rasa Sambung Ketua 2007 angkatan 30 03 September 2008 030/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan Rasa Sambung Ketua 2008 angkatan 31 03 September 2008 031/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan Rasa Sambung Ketua 2006 angkatan 32 03 September 2008 032/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan Rasa Sambung Ketua angkatan 2005 33 03 September 2008 033/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan Rasa Sambung Perwakilan co-ass 1 dan 2 34 03 September 2008 034/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan Rasa Sambung Pembantu Rektor III .

Yth. Yth.35 04 September 2008 035/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan dana 1 buah proposal Dekan Pembantu Dekan (I dan II) FK UNJANI 36 04 September 2008 036/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan dana 1 buah proposal Dekan Pembantu Dekan (I dan II) FK UNJANI 37 04 September 2008 037/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan dana 1 buah proposal Dekan Pembantu Dekan (I dan II) FK UNJANI 38 04 September 2008 038/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan dana 1 buah proposal POMA Dekan FK UNJANI 39 04 September 2008 039/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Peminjaman sarana 1 buah proposal Pembantu Rektor II 1. Rektor Unjani 2. Ka. BAU . Yth. Pembantu Rektor I 3. Pembantu Rektor III 4.

40 07 September 2008 040/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Pemberitahuan Kegiatan - Dekan FK UNJANI 1. Dekan 2. Pembantu Dekan II 3. Pembantu Dekan III 41 07 September 2008 041/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Peminjaman Sarana Ketua Hidayah UKMI Al- Pertinggal 42 07 September 2008 042/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Peminjaman Sarana Pembina Asrama 43 07 September 2008 043/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Peminjaman Sarana Pembantu Dekan II Fakultas Ekonomi 44 07 September 2008 044/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Peminjaman Sarana Kepala SBA Fakultas kedokteran 045/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Dana 1 buah proposal Orang Mahasiswa UNJANI tua FK Dekan FK UNJANI 45 07 September 2008 46 08 September 2008 046/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Peminjaman Sarana Pembantu Dekan II FK UNJANI 1. Yth. Pembantu . Pembantu Dekan I 2. Yth.

Dekan I 3. Pertinggal 47 09 September 2008 48 09 September 2008 49 09 September 2008 50 09 September 2008 51 09 September 2008 52 09 September 2008 052/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan Pembantu Dekan II FK UNJANI 051/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Pemberian Sambutan 050/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan 049/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan 048/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan Pembantu Dekan III FK UNJANI Pembantu Dekan I FK UNJANI Pembantu Rektor III UNJANI Dekan FK UNJANI 047/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan Dekan FK UNJANI . Pembantu Dekan III 4. Yth.

Yth. Yth. Rektor 2.53 11 September 2008 053/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Peminjaman Sarana Bagian Histologi FK UNJANI 54 11 September 2008 054/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan Ketua POMA 55 11 September 2008 055/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan Presiden UNJANI BEM 56 11 September 2008 056/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan Ketua MPM FK UNJANI 57 11 September 2008 057/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan Ketua UNJANI DPM FK 58 11 September 2008 058/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan Ketua HIMA Fakultas 59 11 September 2008 059/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan Pembina FSIK FK UNJANI 60 15 September 2008 060/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Peminjaman Sarana Pembantu Rektor II 1. Pembantu .

Pertinggal 61 15 September 2008 62 17 September 2008 062/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Pengajuan Pemgambilan kemahasiswaan Dana Pembantu Dekan III 1. Rektor III 4. Yth. Pembantu Dekan II FK UNJANI 63 64 061/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Peminjaman Sarana Ketua Hidayah UKMI AlPertinggal Pembantu . Dekan FK FK UNJANI UNJANI 2.Rektor I 3. Yth. Yth.

Pembantu Dekan II FK UNJANI 67 15 Oktober 2008 067/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Peminjaman Sarana Pembantu Dekan II 1. Pembantu Dekan II FK UNJANI 66 25 September 2008 066/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Surat pengantar LPJ 1 buah LPJ Dekan FK UNJANI 1. Pembantu Dekan I FK UNJANI 2. Pertinggal . Yth. Pembantu Dekan III 4. Pembantu Dekan I FK UNJANI 2. Yth. Yth. Dekan FK UNJANI 2. Pembantu Dekan I 3.65 25 September 2008 065/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Surat pengantar LPJ 1 buah LPJ Dekan FK UNJANI 1. Yth. Yth. Yth. Yth.

Pembantu Dekan I 3.68 15 Oktober 2008 068/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Pemberian Sambutan Pembantu Dekan III FK UNJANI 69 15 Oktober 2008 069/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Kegiatan Izin Dekan FK UNJANI 70 15 Oktober 2008 070/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Dana 1 buah proposal Dekan FK UNJANI Yth. Yth. Dekan FK UNJANI 72 15 Oktober 2008 072/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Peminjaman Sarana Pembantu Dekan II FK UNJANI 1. Pembantu Dekan (I dan II) FK UNJANI 71 15 Oktober 2008 071/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Dana 1 buah proposal POMA FK UNJANI Yth. Dekan 2. Pertinggal 73 15 Oktober 2008 073/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan Rasa Sambung Dekan FK UNJANI . Pembantu Dekan III 4. Yth. Yth.

Pembantu Dekan (I. Dekan FK UNJANI 77 22 Oktober 2008 077/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Peminjaman Sarana Pembantu Dekan II 1. Dekan 2. Pertinggal 78 22 Oktober 2008 078/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Pemberian Sambutan Pembantu Dekan III FK UNJANI 2 buah proposal dan Pembantu Rektor III UNJANI 79 12 November 2008 079/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Dana . Pembantu Dekan III 4. II. Pembantu Dekan I 3. Yth.74 15 Oktober 2008 074/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Kegiatan Izin Dekan FK UNJANI Yth. Pembantu Dekan (I dan II) FK UNJANI Yth. dan III) FK UNJANI 75 15 Oktober 2008 76 15 Oktober 2008 076/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Dana 075/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Dana 1 buah proposal 1 buah proposal POMA FK UNJANI Dekan FK UNJANI Yth. Yth. FK UNJANI Yth.

Pembantu Dekan I . Dekan FK UNJANI 2. Yth. Pembantu Dekan II 3. Pembantu Dekan III 4. Pembantu Dekan I FK UNJANI 2. Pertinggal 82 25 November 2008 082/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Peminjaman Sarana Pembantu Dekan II 1. Yth. Yth.1 lembar Anggaran Dana 80 25 November 2008 080/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Surat proposal Pengantar 1 buah proposal Dekan FK UNJANI 1. Yth. Pembantu Dekan II FK UNJANI 81 25 November 2008 081/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Kegiatan Izin Dekan FK UNJANI 1. Pembantu Dekan I 2. Yth. Yth. Yth.

Pertinggal 84 29 November 2008 85 86 2 Desember 2008 87 2 Desember 2008 88 2 Desember 2008 89 2 089/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Peminjaman Sarana 088/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan Ka.3. Pembantu Rektor I 3. 087/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan 086/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan Pembantu Dekan II FK UNJANI Pembantu Dekan III FK UNJANI 084/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan Dekan FK UNJANI Dokter FK UNJANI Pembantu Rektor III 1. Pertinggal 83 25 November 2008 083/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Pemasangan Spanduk Pembantu Rektor II 1. Rektor UNJANI 2. Pembantu Rektor III 4. Yth. Pembantu Dekan III 4. Yth. Rektor . Prodi Pend.

Yth. Pembantu Dekan I FK UNJANI 2. Pembantu Rektor (I. Yth. BAU UNJANI 3. Yth. Yth. Pembantu Dekan II FK UNJANI 93 5 Desember 2008 093/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Pengantar Surat Dekan FK UNJANI .Desember 2008 UNJANI 2. Pertinggal 90 2 Desember 2008 090/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Pemberian Sambutan Dekan FK UNJANI 91 2 Desember 2008 091/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan Pembantu Dekan I FK UNJANI 92 5 Desember 2008 092/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Laporan Keuangan 1 lembar Laporan Keuangan Dekan FK UNJANI 1. III) 4. Ka.

Dekan 2. Rektor 2. Pembantu Dekan II 3. Yth. BAU UNJANI 3. Pertinggal 96 5 Desember 2008 096/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Peminjaman 1 unit Bus UNJANI Pembantu Rektor II UNJANI 1. Yth. Dekan I 3. Yth. Yth. Pembantu Rektor III 97 . Yth. Pembantu Rektor I 4.94 5 Desember 2008 094/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Peminjaman Fakultas Bendera Pembantu Dekan II FK UNJANI 1. Ka. Yth. Dekan 2. Yth. Yth. Yth. Dekan III 4. Pertinggal Pembantu Pembantu 95 5 Desember 2008 095/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Dispensasi Kuliah 2 lembar Pembantu Dekan I FK UNJANI 1.

Pertinggal 99 09 Januari 2009 099/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Dana 1 buah proposal POMA FK UNJANI Yth.98 11 Januari 2009 098/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Izin dan 1 buah Dana Kegiatan proposal Dekan FK UNJANI 1. Pembantu Dekan I 2. Pembantu Dekan II 3. Yth. Yth. Dekan FK UNJANI 100 09 Januari 2009 100/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Dana 1 buah proposal BEM FK UNJANI 101 19 Januari 2009 101/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan 2 lembar Kepala SMA Negeri Dekan FK UNJANI 102 19 Januari 2009 102/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Bantuan Lembaga Bimbingan Dekan FK UNJANI Belajar SSC 103 19 Januari 2009 103/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Bantuan Ketua SOMACI Dekan FK UNJANI .

Dekan FK UNJANI Yth. Pembantu Dekan II 3. Dekan FK UNJANI 1.104 28 Januari 2009 104/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Dana Bantuan 1 buah proposal Bantuan 1 buah proposal Bantuan 1 buah proposal Izin 1 buah proposal IKA FK UNJANI Yth. Yth. Pembantu Dekan I 2. Pertinggal 106/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Dana 107/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Kegiatan 108 11 Januari 2009 108/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Kegiatan Izin 1 buah proposal Ketua RT 05/RW 09 Kecamatan Leuwigajah Dekan FK UNJANI 109 11 Januari 2009 109/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Dana Bantuan 1 buah proposal Orang tua Mahasiswa FK UNJANI Dekan FK UNJANI 110 13 Januari 110/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Izin Kepala SD Negeri V Dekan FK UNJANI . Dekan FK UNJANI 105 11 Januari 2009 106 11 Januari 2009 107 11 Januari 2009 105/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Dana Ketua Tim Promosi UNJANI Ketua Tim Promosi FK UNJANI Dekan FK UNJANI Yth. Yth.

Yth. Yth. Pembantu Dekan I 3. Dekan 2. Yth.2009 111 13 Januari 2009 112 19 Januari 2009 113 05 Februari 2009 113/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 112/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 111/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Kegiatan Permohonan Kegiatan Permohonan Bantuan Izin Leuwigajah Kepala Leuwigajah Bandung Heritage Dekan FK UNJANI Keluraha Dekan FK UNJANI Permohonan Bantuan Dana 1 buah proposal Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa barat Dekan FK UNJANI 114 05 Februari 2009 114/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Bantuan Dana 1 buah proposal Kepala kesehatan Cimahi Dinas Dekan FK UNJANI Kota 115 05 Februari 2009 116 05 Februari 2009 115/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Bantuan Dana 1 buah proposal Kepala puskesmas Dekan FK UNJANI Cimahi selatan Pembantu Dekan II FK UNJANI 1. Pembantu Dekan III 116/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Peminjaman Sarana .

4. Yusuf Nugraha 120 05 Februari 2009 121 05 Februari 2009 122 05 Februari 2009 123 05 Februari 2009 124 05 Februari 2009 120/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan 2009 LKMM Harry Mahatir Akip 121/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan 2009 LKMM Ardella Tri Novianti 122/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan 2009 LKMM M. Bambang Setyawan. Pertinggal 117 05 Februari 2009 118 05 Februari 2009 119 05 Februari 2009 119/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 118/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 117/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan 2009 Undangan 2009 Undangan 2009 LKMM LKMM LKMM Pembantu Dekan I FK UNJANI Bpk. Rahmatullah 123/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan 2009 LKMM Fragma Kusumah Adi 124/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan 2009 LKMM Cecep Hidayat Munawar . Dr.Psi. M.

Pertinggal . Pembantu Dekan III 4. Dekan 2. Yth. Pertinggal 130 12 Februari 2009 130/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Peminjaman Saran Pembantu Dekan II FK UNJANI 1. Pembantu Dekan II FK UNJANI 3. Pembantu Dekan I FK UNJANI 2.125 05 Februari 2009 126 127 128 129 12 Februari 2009 125/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Dana 1 buah proposal Ketua UNJANI IKA FK Dekan FK UNJANI 129/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Dana 1 buah proposal Dekan FK UNJANI 1. Yth. Yth. Pembantu Dekan I 3. Yth. Yth.

Yth. Pembantu Dekan III 4. Rektor . Yth.131 14 Februari 2009 131/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Peminjaman Saran Pembantu Dekan II FK UNJANI 1. Yth. Yth. Yth. Pembantu Dekan I 3. Pertinggal 133 14 Februari 2009 134 14 Februari 2009 133/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Juri menjadi Pembantu Dekan I FK UNJANI 134/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Partisipasi Izin Kepala Sekolah SDN Sudirman I-VI Cimahi 135 14 Februari 135/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Izin Pembantu Rektor II 1. Pertinggal 132 14 Februari 2009 132/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Peminjaman Saran Pembantu Dekan II FK UNJANI 5. Dekan 6. Pembantu Dekan I 7. Pembantu Dekan III 8. Dekan 2. Yth.

Pertinggal 137 17 Februari 2009 138 17 Februari 2009 137/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Peminjaman Sarana Pembantu Dekan II UNJANI 138/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Pengajuan Pengambilan Kemahasiswaan Dana 1.2009 Pemasangan Spanduk UNJANI 136 17 Februari 2009 136/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Peminjaman Sarana Pembantu rektor III UNJANI 2. Pembantu Rektor I 3. Yth. Yth. Yth. Pertinggal 1. Pembantu Dekan II FK UNJANI 139 18 Februari 2009 139/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Peminjaman Sarana Pembantu Rektor III UNJANI 1. Yth. Yth. Yth. Rektor 2. Rektor 2. Pembantu Rektor I 3. Pembantu Rektor II 4. Pembantu . Pembantu Rektor III 4. Yth. Dekan FK UNJANI 2.

Sayu Putu Yuni Paryati.Rektor I 3. M. drh.Si 143 19 Februari 2009 143/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan Kepala Olahraga Kreativitas Mahasiswa Divisi dan 144 19 Februari 2009 145 19 Februari 144/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan Presiden BEM 145/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan Dekan FK UNJANI . Pertinggal 140 141 19 Februari 2009 141/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Dana POMA FK UNJANI Dekan FK UNJANI 142 19 Februari 2009 142/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Juri Menjadi Dr. Pembantu Rektor II 4.. Yth.

2009 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 24 Februari 2009 156 24 Februari 2009 157 158 159 25 Februari 2009 159/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Penggantian Dana Dekan FK UNJANI 156/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Pemberian Sambutan 155/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan Pembantu Dekan III FK UNJANI Dekan FK UNJANI .

Adirej Pemimpin Redaksi Pikiran Rakyat 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 .160 161 162 163 164 165 26 Februari 2009 160/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 165/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Peliputan Yoyo S.

176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 .

Dekan FK UNJANI . Dekan FK UNJANI 201 10 Maret 2009 206/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Dana 1 proposal buah IKA FK UNJANI Yth.194 195 04 Maret 2009 195/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan 2009 196 04 Maret 2009 195/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan 2009 197 04 Maret 2009 195/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan 2009 198 04 Maret 2009 195/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan 2009 199 10 Maret 2009 204/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Dana 1 proposal buah Dekan FK UNJANI Yth. Pembantu Dekan I dan II FK UNJANI LKMM Dekan FK UNJANI LKMM LKMM DPM Komisi A FK UNJANI IKA FK UNJANI LKMM POMA FK UNJANI 200 10 Maret 2009 205/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Dana 1 proposal buah POMA FK UNJANI Yth.

Pembantu Dekan I dan II FK UNJANI 208 . Pembantu Dekan I dan III FK UNJANI 3. Pembantu Dekan I dan III FK UNJANI 3. Dekan 2. Pertinggal 204 205 206 207 16 Maret 2009 212/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Pengantar Surat Dekan FK UNJANI Yth. Yth. Yth. Penanggung jawab Lab Faal & Lab Farmakologi 4. Yth.202 12 Maret 2009 207/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Peminjaman Sarana Pembantu Dekan II FK UNJANI 1. Pertinggal 203 12 Maret 2009 208/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Peminjaman Sarana Pembantu Dekan II FK UNJANI 1. Dekan 2. Yth.

Pertinggal 215 18 Maret 2009 220/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Peminjaman Sarana Ketua Hidayah 216 20 Maret 2009 221/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Surat proposal 217 218 219 Pengantar 1 proposal buah Kepala Kelurahan Yth.209 210 211 212 213 214 16 Maret 2009 219/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Pengantar Surat Dekan FK UNJANI 1. Yth. Yth. Pembantu Dekan I dan III FK UNJANI 3. Pembantu Dekan I dan II FK UNJANI UKMI Al- Cigugur Tengah . Dekan FK UNJANI 2.

Yth. Pembantu Dekan I dan III FK UNJANI 3. Yth. Pertinggal pengantar 1 proposal buah Kepala Bagian Humas UNJANI Cigugur Tengah Pembantu Dekan II FK UNJANI .220 221 222 223 224 1 Juni 2009 229/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Surat proposal 225 226 227 228 229 01 April 2009 234/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Pengantar proposal 1 proposal 230 02 April 2009 235/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Peminjaman Sarana buah Kepala kelurahan Yth. Pembantu Dekan I dan II FK UNJANI 1. Dekan FK UNJANI 2.

Dekan 2. Pembantu Dekan II 3. Yth. Pembantu Dekan (II & III) . Yth. Yth. Dekan 2. Yth.231 232 233 234 20 April 2009 239/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Dispensasi 3 lembar Pembantu Dekan I FK UNJANI 1. Pertinggal 235 236 27 April 2009 241/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Dana 1 proposal buah Dekan FK UNJANI Pembantu Dekan (I dan II) FK UNJANI 237 238 239 240 241 6 Mei 2009 246/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan transkrip 3 Lembar nilai Pembantu Dekan I FK UNJANI 1.

Pertinggal 245 08 Mei 2009 250/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Peminjaman Sarana Pembantu Dekan II FK UNJANI 4. Pembantu Dekan I dan III FK UNJANI 3. Yth. Yth.3. Yth. Yth. Dekan FK UNJANI 5. Pembantu Dekan I dan III FK UNJANI Umum Dekan FK UNJANI . Yth. Yth. Dekan FK UNJANI 2. Dekan FK UNJANI 2. Pertinggal 242 11 Mei 2009 247/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Pengajuan Pengambilan kemahasiswaan Dana Pembantu Dekan III FK UNJANI 1. Pembantu Dekan II FK UNJANI 243 29 April 2009 248/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Peminjaman Sarana Kabag UNJANI 244 08 Mei 2009 249/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Peminjaman Sarana Pembantu Dekan II FK UNJANI 1.

Yth. Pertinggal 246 08 Mei 2009 251/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Dana 1 proposal buah Dekan FK UNJANI Yth. Yth. Pembantu Dekan I dan III FK UNJANI 3.6. Pembantu Dekan I dan II FK UNJANI 247 06 Mei 2009 252/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Surat Permohonan 2 lembar Kepala Kelurahan Cigugur Tengah 248 249 250 06 Mei 2009 06 Mei 2009 06 Mei 2009 253/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 254/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 255/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Surat Permohonan Undangan Permohonan Sponsorship 251 18 Mei 2009 256/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Peminjaman Sarana 1 proposal Pembantu Dekan II FK UNJANI 1. Dekan FK UNJANI 2. Pertinggal 252 14 Mei 2009 257/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Dana 1 proposal buah POMA FK UNJANI buah 2 lembar Kepala Sekolah SD .

Pembantu Dekan (I dan II) FK UNJANI 254 18 Mei 2009 259/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Dana 1 proposal buah POMA FK UNJANI 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 .253 18 Mei 2009 258/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Dana 1 proposal buah Dekan FK UNJANI Yth.

Pertinggal . Pembantu Dekan I dan III FK UNJANI 3. Pembantu Dekan I dan III FK UNJANI 3. Dekan FK UNJANI 2. Pertinggal 273 26 Mei 2009 278/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Peminjaman Sarana Pembantu Dekan II FK UNJANI 1. Yth. Pembantu Dekan I dan II FK UNJANI 270 15 Mei 2009 275/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Dana 1 proposal buah POMA FK UNJANI 271 15 Mei 2009 276/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Dana 1 proposal buah IKA FK UNJANI 272 25 Mei 2009 277/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Peminjaman Sarana Pembantu Dekan II FK UNJANI 1. Yth. Yth.269 15 Mei 2009 274/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Dana 1 proposal buah Dekan FK UNJANI Yth. Yth. Dekan FK UNJANI 2.

274

28 Mei 2009

279/BEM_FK/UNJANI/IX/2008

Surat proposal

pengantar 1 proposal

buah Pimpinan

PT.

Danone Indonesia Pembantu Rektor II UNJANI 1. Yth. Rektor 2. Yth. Ka. BAU UNJANI 3. Yth. Pembantu Rektor I 4. Yth. Pembantu Rektor III

275

26 Mei 2009

280/BEM_FK/UNJANI/IX/2008

Permohonan Pemasangan Spanduk

276

26 Mei 2009

281/BEM_FK/UNJANI/IX/2008

Surat Appointment

Pengajuan

Direktur Utama PT. Pertamina Persero

277

26 Mei 2009

281/BEM_FK/UNJANI/IX/2008

Surat Appointment

Pengajuan

Presiden Chevron Indones

Direktur Pasific

278

26 Mei 2009

281/BEM_FK/UNJANI/IX/2008

Surat Appointment

Pengajuan

Presiden Chevron

Direktur Indonesia

Bussiness Unit 279 26 Mei 2009 281/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Surat Pengajuan Direktur Utama PT.

Appointment 280 26 Mei 2009 281/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Surat Appointment 281 26 Mei 2009 281/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Surat Appointment 282 26 Mei 2009 281/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Surat Appointment 283 26 Mei 2009 281/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Surat Appointment Pengajuan Pengajuan Pengajuan Pengajuan

Indosat Direktur Utama PT. Indosat Direktur Utama PT. Evalube Direktur Utama PT. Nestle Direktur Utama PT. PZ Indonesia Cussons

284

26 Mei 2009

281/BEM_FK/UNJANI/IX/2008

Surat Appointment

Pengajuan

Direktur Utama PT. Danone

285

26 Mei 2009

281/BEM_FK/UNJANI/IX/2008

Surat Appointment

Pengajuan

Presiden

Direktur

PT. AXXA Mandiri Financial Service

286

26 Mei 2009

281/BEM_FK/UNJANI/IX/2008

Surat Appointment

Pengajuan

Menteri Departemen kesehatan

287

26 Mei 2009

281/BEM_FK/UNJANI/IX/2008

Surat

Pengajuan

Direktur Utama PT.

Appointment

Televisi Transformasi Indonesia

288

26 Mei 2009

281/BEM_FK/UNJANI/IX/2008

Surat Appointment

Pengajuan

Direktur Utama PT. Telkomsel Pembantu Dekan I FK UNJANI 1. Yth. Dekan 2. Yth. Pembantu Dekan II 3. Pertinggal

289

26 Mei 2009

282/BEM_FK/UNJANI/IX/2008

Permohonan Dispensasi Kuliah

290

11 Juni 2009

283/BEM_FK/UNJANI/IX/2008

Peminjaman Sarana

Pembantu Dekan II FK UNJANI

1. Yth. Dekan FK UNJANI 2. Yth. Pembantu Dekan I FK UNJANI 3. Pertinggal

300

12 Juni 2009

284/BEM_FK/UNJANI/IX/2008

Peminjaman Sarana

Pembantu Dekan II FK UNJANI

1. Yth. Dekan FK UNJANI 2. Yth. Pembantu

Dekan I FK UNJANI 3. Pembantu Dekan I dan II FK UNJANI 304 305 30 Juni 2009 30 Juni 2009 288/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 288/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan Undangan Dekan FK UNJANI Pembantu Dekan III FK UNJANI 306 30 Juni 2009 288/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan Pembantu Dekan II FK UNJANI 307 30 Juni 2009 288/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan Pembantu Dekan II FK UNJANI . Pertinggal 301 16 Juni 2009 285/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Partisipasi Dana Orang Mahasiswa UNJANI tua FK 302 18 Juni 2009 286/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Peminjaman Sarana Pembantu Rektor II Dekan FK UNJANI UNJANI 303 24 Juni 2009 287/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Dana 1 proposal buah Dekan FK UNJANI Yth.

308 30 Juni 2009 288/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan Ka.Ked FK UNJANI 310 30 Juni 2009 288/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan Kabag Tata Usaha FK UNJANI 311 30 Juni 2009 288/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan Staf Kemahasiswaan FK UNJANI 312 30 Juni 2009 288/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan Staf SBA FK UNJANI 313 30 Juni 2009 288/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan Ketua UNJANI 314 30 Juni 2009 288/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan Ketua MPM FK DPM FK UNJANI 315 30 Juni 2009 288/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan Ketua Angkatan 2005 FK UNJANI . Prodi S. dan Prodi P3D S.Ked dan P3D FK UNJANI 309 30 Juni 2009 288/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan Sek.

Pertinggal 321 16 Juli 2009 291/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan Kepala Kelurahan Cigugur Tengah 322 323 16 Juli 2009 16 Juli 2009 291/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 291/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan Undangan Dekan FK UNJANI Pembantu Dekan III . Yth. Pembantu Dekan II FK UNJANI 3.316 30 Juni 2009 288/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan Ketua Angkatan 2006 FK UNJANI 317 30 Juni 2009 288/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan Ketua Angkatan 2007 FK UNJANI 318 30 Juni 2009 288/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan Ketua Angkatan 2008 FK UNJANI 319 320 16 Juli 2009 290/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Dana 1 lembar Dekan FK UNJANI 1. Pembantu Dekan I FK UNJANI 2. Yth.

Pembantu Dekan I FK UNJANI 3. Yth. Dekan FK UNJANI 2. Rahmatullah Pembantu Rektor III FK UNJANI 326 16 Juli 2009 291/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Bantuan Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat 327 21 Juli 2009 292/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Dana/Sponsorship 328 21 Juli 2009 293/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Peminjaman Sarana 1 proposal Pembantu Dekan II FK UNJANI 1. Yth. Yth.FK UNJANI 324 325 16 Juli 2009 16 Juli 2009 291/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 291/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan Undangan M. Pertinggal 329 21 Juli 2009 294/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Peminjaman Sarana Kepala Tangga UNJANI Rumah Asrama 1. Dekan FK UNJANI 2. Pembantu Dekan I FK buah Dekan FK UNJANI . Yth.

Pertinggal 330 331 332 28 Juli 2009 297/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Dana 1 proposal buah Dekan FK UNJANI 1. Pembantu Dekan I FK UNJANI 2.UNJANI 3. Pembantu Dekan II FK UNJANI 3. Pertinggal 333 04 Agustus 2009 334 04 Agustus 2009 335 05 Agustus 2009 336 10 Agustus 301/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan Dosen Pembimbing 300/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Izin 299/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Laporan Kegiatan 298/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Laporan Kegiatan 1 proposal 1 proposal Dekan FK UNJANI buah Dekan FK UNJANI buah Dekan FK UNJANI Yth. Yth. Yth. Pembantu Dekan I dan II FK UNJANI Yth. Pembantu Dekan I dan II FK UNJANI Yth. Pembantu Dekan I dan II FK UNJANI .

Yth.2009 337 13 Agustus 2009 338 13 Agustus 2009 339 13 Agustus 2009 340 20 Agustus 2009 304/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 303/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 303/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Dana/Sponsorship Permohonan Dana/Sponsorship Peminjaman Sarana 1 proposal 1 proposal 302/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Konsumsi FK UNJANI Pembantu Dekan II FK UNJANI buah Direktur Utama PT. Pembantu Dekan I dan II FK UNJANI . Dekan FK UNJANI 2. Pertinggal 341 20 Agustus 2009 305/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Seminat Kit bantuan 1 proposal buah Humas UNJANI 342 07 September 2009 306/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Laporan Kegiatan 1 buah LPJ Dekan FK UNJANI Yth. Pembantu Dekan I FK UNJANI 3. Yth. Pupuk Kujang buah Direktur utama Bank Jabar & Banten Pembantu Dekan II FK UNJANI 1.

M..Kes Anastasya. Yth.. Pembantu Dekan I FK UNJANI 2.343 07 September 2009 307/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Pembicara menjadi Dr. M.Kes dr. .. Dekan UNJANI Pembantu II FK 346 347 09 September 2009 348 09 September 2009 349 09 September 2009 350 313/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Moderator 312/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Moderator Anita Indriyanti dr. 311/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Pemateri Ayu Riana.OG Unandari. Psikolog 3. Sp. Psikolog Dra. Undang Gani. 344 09 September 2009 308/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan pemateri 345 03 September 2009 309/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Kegiatan Izin 1 proposal buah Dekan FK UNJANI 1. Yth.

351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 .

Yth. Pembantu Dekan II 3. Dekan FK UNJANI . 1.369 370 371 372 373 01 Oktober 2009 337/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan seminar Kit Bantuan Dekan FK UNJANI 1. 1. Pembantu Dekan I 2. 1. 1. 340/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Peminjaman Sarana Kabag UNJANI Humas 1. Pertinggal 374 375 376 07 Oktober 2009 377 378 379 380 381 1.

Yth. Yth. Yth. 1. Dekan 2. Yth. Yth. Pertinggal 385 13 Oktober 2009 349/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Laporan Kegiatan 1 Buah LPJ Dekan FK UNJANI Pembantu Dekan I dan II FK UNJANI 386 14 Oktober 2009 350/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Pengajuan kemahasiswaan Dana Pembantu Dekan III FK UNJANI 1. Yth. 1. Pembantu Dekan II 3. Pembantu Dekan II FK UNJANI 387 388 16 Oktober 2009 352/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Peminjaman Sarana Pembantu Dekan II FK UNJANI 1. Yth. Pembantu . Dekan 2. Dekan FK UNJANI 2. Pembantu Dekan I 3.382 383 384 10 Oktober 2009 348/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Dispensasi Kuliah 1 lembar Pembantu Dekan I FK UNJANI 1.

Dekan III 4. Pertingal 389 16 Oktober 2009 353/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Laporan Kegiatan 1 buah LPJ Dekan FK UNJANI Pembantu Dekan I dan II FK UNJANI 390 16 Oktober 2009 354/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Laporan Kegiatan 1 buah LPJ Dekan FK UNJANI Pembantu Dekan I dan II FK UNJANI 391 16 Oktober 2009 355/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Laporan Kegiatan 1 buah LPJ Dekan FK UNJANI Pembantu Dekan I dan II FK UNJANI 392 16 Oktober 2009 356/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Laporan Kegiatan 1 buah LPJ Dekan FK UNJANI Pembantu Dekan I dan II FK UNJANI 393 16 Oktober 2009 357/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Peminjaman Sarana Pembantu Rektor II Dekan FK UNJANI UNJANI 394 19 Oktober 2009 358/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Laporan Kegiatan 1 buah LPJ Dekan FK UNJANI Pembantu Dekan I dan II FK UNJANI 395 396 397 .

398 26 Oktober 2009 362/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Peminjaman Sarana 1 lembar Pembantu Dekan II FK UNJANI 399 26 Oktober 2009 363/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Peminjaman Sarana 1 lembar Pembantu Rektor II UNJANI Rektor UNJANI 400 26 Oktober 2009 364/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan Dekan FK UNJANI 401 26 Oktober 2009 364/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan POMA FK UNJANI 402 19 Oktober 2009 365/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Laporan Kegiatan 1 buah LPJ Dekan FK UNJANI Pembantu Dekan I dan II FK UNJANI 403 27 Oktober 2009 366/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Dana/Sponsorship 1 proposal 1 proposal buah Dekan FK UNJANI Pembantu Dekan I dan II FK UNJANI 404 28 Oktober 2009 367/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan dana buah Dekan FK UNJANI Pembantu Dekan I dan II FK UNJANI 405 28 Oktober 2009 368/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan dana 1 proposal buah POMA FK UNJANI 406 28 Oktober 369/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan dana 1 buah Sekwil ISMKI .

2009 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 05 November 2009 420 05 November 2009 421 05 November 384/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Dana 383/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 382/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Kegiatan Peminjaman Sarana Izin proposal Kepala Polsek Dekan FK UNJANI Sagala Herang Kepala Bekang 1 buah Dekan FK UNJANI Pembantu Dekan I dan Pusdik Dekan FK UNJANI .

2009 422 05 November 2009 423 424 425 426 427 428 429 430 431 10 November 2009 432 10 November 2009 433 10 November 2009 434 10 November 395/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan 395/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan 395/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Undangan 394/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Dana 385/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Dana proposal 1 proposal buah Dekan FK UNJANI II FK UNJANI Pembantu Dekan I dan II FK UNJANI 1 lembar Dekan FK UNJANI Pembantu Dekan I dan II FK UNJANI Ketua UNJANI Ketua DPM FK MPM FK UNJANI Pembantu Dekan III .

Pembantu Dekan I FK UNJANI 436 11 November 2009 397/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Peminjaman Sarana Ketua UNJANI KSR-PMI Dekan FK UNJANI 437 11 November 2009 398/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Dana 1 proposal buah Dekan FK UNJANI Pembantu Dekan I dan II FK UNJANI 438 11 November 2009 399/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Permohonan Dana 1 proposal buah Dekan FK UNJANI Pembantu Dekan I dan II FK UNJANI . Yth. Yth.2009 435 11 November 2009 396/BEM_FK/UNJANI/IX/2008 Peminjaman Sarana FK UNJANI Pembantu Dekan II FK UNJANI 1. Dekan FK UNJANI 2.

SURAT KETERANGAN No Tanggal Surat 1 15 Juni 2008 No. Surat 001/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 Perihal Mahasiswa Berprestasi Atas Nama Fragma Ady Sukma Penerima Dekan FK UNJANI Tembusan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 Juni 2008 15 Juni 2008 15 Juni 2008 17 Juni 2008 17 Juni 2008 17 Juni 2008 17 Juni 2008 17 Juni 2008 17 Juni 2008 15 Juni 2008 002/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 003/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 004/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 005/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 006/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 007/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 008/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 009/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 010/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 011/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 012/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 013/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 .

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 014/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 015/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 016/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 017/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 018/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 019/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 020/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 021/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 022/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 023/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 024/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 025/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 026/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 027/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 028/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 029/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 030/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 031/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 .

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 032/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 033/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 034/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 035/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 036/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 037/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 038/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 039/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 040/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 041/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 042/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 043/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 044/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 045/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 046/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 047/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 048/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 049/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 .

Aggi Pranata Tembusan Pertinggal . Surat 001/BEM_FK/UNJANI/VII/2007 Perihal Perwakilan kegiatan PEPKI Atas Nama 1.50 050/BEM_FK/UNJANI/VI/2008 SURAT TUGAS No 1 Tanggal Surat 19 Juli 2007 No.

dan 2. M. 2. Ahlidin Pertinggal Pertinggal Musyawarah Nasional VI. Sofie Syarifa 1. M. Akbar Maulana Jambore Nasional XI 4 23 Agustus 2007 004/BEM_FK/UNJANI/VIII/2007 OSPEK Universitas Jenderal Fitri Ismiandini Achmad Yani 2007 Pertinggal . Rahmatullah 1. Dezka Nugraha 2.IV 2 24 Juli 2007 002/BEM_FK/UNJANI/VII/2007 Perwakilan Kegiatan Temilnas 2007 3 26 Juli 2007 003/BEM_FK/UNJANI/VII/2007 Seminar Nasional.

&.

'.

  !072443. -:.3. 574548.39:0.3/.3  :89:8  .  !02-.

*.

&.

'.

39: 0.3  9 !02-.3/85038.8 02-.3  !0793.39:0. !02-.  072443.3  9 0.7 ! :.    :89:8 .

*.

&.

'.

3$:7. !072443.7 -:.7 02-.3 .39. 574548. 0.9 !03.

 $05902-07  .

*.

&.

.

3.3  9 0. $05902-07  .3  !0793.3  9 !02-. !023.  !02-.39: 0.39: 0.7.3$.39:0.2.3  9 !02-.

*.

&.

.

2-:3 0.8. $.3  $05902-07  .3.3 #.  &3/.

*.

&.

.

8.3  $05902-07  .  &3/.3 #.2-:3 !02-.39:0.3. $.

*.

&.

.

39:0. $.3  $05902-07  .3.3 #.8.2-:3 !02-.  &3/.

*.

&.

.

  &3/.39:0.8. $.3.2-:3 !02-.3 .3 #.

 $05902-07  .

*.

&.

.

3.3 #.9.3.2-:3 09:. $.  .  &3/.8.3  $05902-07   .

*.

&.

.

  .3.9. $.3 #.3  $05902-07  .  &3/.3.8.2-:3 09:.

*.

&.

.

  &3/.3  $05902-07  .9.2-:3 09:. $.3 #.3.8.  .3.

*.

&.

.

2-:3 09:.3  $05902-07  .  &3/.3 #. $..3.8.3.9.

*.

&.

.

4 .3 .2-:3 !07.88 /. $.3 #.3  $05902-07  .  &3/.3..8.

*.

&.

.

3 #.  &3/.3. $.8.39:#0947 .2-:3 !02-.

 $05902-07  .

*.

&.

.

  !072443.3 /. -:.3 & $05902-07  .3. 574548. 0.39:0.3 !02-.3/.

*.

&.

.

3.3/.3 & $05902-07  . -:.3 !02-. 0.39:0.  !072443. 574548.3 /.

*.

&.

.

  !072443.3 & $05902-07  .3 /. 0.3.3/.39:0.3 !02-. 574548. -:.

*.

&.

.

3. -:.3/.  !072443.3& $05902-07  . 574548. ! 0.

*.

&.

.

3  9 !02-.39: #0947  .3. !02-.  !023.39: #0947  9 !02-. & .2.39:#0947  9 #0947&3. 574548.38.7. -:.

 $05902-07  .

*.

&.

.

3 0.3  !02-. !02-079.39:0.3  !02-.39:0.9.3 0.39:0.:.3&  !02-.3 $05902-07  .

*.

&.

.

 !0793. & /.3$. 09:.2.. !023. $05902-07  .3.7.

*.

&.

.

2.  $05902-07  .3$.2. !02-3.3. !023.7.87.

*.

&.

.

:9.84342  $05902-07  . !023.7.3.3$.3 . !02-.39: 0.2.

*.

&.

.

80/4907. $ .3$. 05.3 . !023.7.:9.3..2.

*.

&.

.

3. & 9:.3&  $05902-07  $05902-07  .88. 7. 574548. -:.3. !072443. 0.3 ..

*.

&.

.

39: .39:0.7.3 9 !02-.3$.3. !02-.2. !023.3 & 9 0.

0.3  !0793.3  9 !02-. $05902-07  $05902-07  $05902-07   $05902-07   $05902-07  $05902-07  .39: 0.

*.

&.

.

3.3 !02-. &3/.39: 0.3 &  .

*.

&.

.

 !072443.2-:9.3 $.3!02-07.3 .

*.

&.

.

3 . &3/.3.

*.

&.

.

3 . &3/.3.

*.

&.

.

3 !02-. &3/.39: #0947 & 0.3.3&   .3 & !02-.39:0.39: 0.3 & !02-.

*.

&.

.

3& . &3/.3 0.3.

 $05902-07  .

*.

&.

.

38944 &  $05902-07  .7.3. . !023..2.3$.

*.

&.

.

3. &3/.!   $05902-07  .3 09:.

*.

&.

.

3 !708/03 &   $05902-07  .3. &3/.

*.

&.

.

3. !  & $05902-07  .3 09:. &3/.

*.

&.

.

 &3/.3 09:. !  & .3.

*.

&.

.

3.3 09:.:9. &3/.8 . .

*.

&.

.

3 !02-3. &3/. $ & .3.

*.

&.

.

39:  $05902-07  $05902-07   $05902-07  . !02-.3$.7.3.2.39:#0947 9 #0947  9 !02-. !023.

#0947  9 #0947  !0793.  $05902-07  $05902-07  .

*.

&.

.

3  9 0.3 &        .2-.88. !03.3 .3...3 !02. !02-.3 02.:.39: 0.3 & &  9 !02-.39: 0.

*.

&.

.

39: ..2.7. !023. & /.3. 09:.3$. !0793. !02-.

 $05902-07  .

*.

&.

.

39: 0.3&  9 !02-.7! -:.3 & $05902-07  .39.3 &  9 !02-.39: 0.! 0. $:7.9503.

*.

&.

.

3 &  9 !02-.39.7! -:.! 0.9503.39: 0.3 &  94-07  . $:7.39: 0.3&  9 !02-.

*.

&.

.

39: 0. !023.39: 0.39: 0.3  !0793. .3.3  9 !02-.7.3 &  9 !02-.3  9 0.2. !02-.3$.

 94-07  .

*.

&.

.

3 &  94-07  .3!02-07.3 $.3 !02-.39: 0. !072443.2-:9.

*.

&.

.

3 3 0. !072443.3 0.3&   94-07  .9.

*.

&.

.

3. -:.3& 9 !02-. 574548.39: 0. !072443.3 /.3.3 &  94-07  . 0.

*.

&.

.

3 &  94-07  . 574548.3. ! & 9 0. !072443. -:.3.

*.

&.

.

3  !0793. !02-.39: 0.2.3  9 !02-. !023.39:0.3$.7.3 &  9 0.3  9 !02-.39: 0.  94-07  .3.

*.

&.

.

3 #.3& .3. $. &3/.8.2-:3 0.

 94-07  .

*.

&.

.

3& 9 !02-.3 3 0.3  &  94-07  .3   /. !072443.9.3 0.39: 0.

*.

&.

.

3 /.3& 9 !02-. 574548.39:0.3 &  94-07  .3. -:.3. !072443. 0.

*.

&.

.

 ! & 9 0.3.3 &  94-07  . 574548.3. !072443. -:.

*.

&.

.

3.3  9 0. !023.  94-07  .3 &  9 !02-.3  !0793.39: 0.3$.39: 0.39: 0.3  9 !02-. !02-.2.7.

*.

&.

.

02-07  .3 !02-. !072443.2-:9.3 &  4.3 $.3!02-07.39:0.

*.

&.

.

3 !02-.39:#0947 & . -:. 574548.3./.3. !072443.

02-.3 .7.7 3.  4.3.02-07  .

*.

&.

.

39: 0. 0.7 -:. $:7.3 &  9 !02-.39. 574548.9 574548.3&  9 !02-.3 & 4.39: 0.02-07  . !03.

*.

&.

.

3 3 0. 4.3 0.9.3  9 !02-.39: 0. !072443.02-07  .3&  9 !02-.3  9 !02-.3  !0793.39: 0.39: 0.

*.

&.

.

 !02-.3.39: 0.2.3  9 0.7.3$.39: 0.3 .3 &  9 !02-. !023.

 4.39: 0. 9 !02-.3  !0793.02-07  .

*.

&.

.

3$5.39:#0947  !02-.3 !02. 4.39:#0947 !0793.8.02-07   0802-07   0802-07  0802-07   .3/: !02-.39: #0947  #0947 &  !02-. !072443.3.

*.

&.

.

3.3$.2. !023.7. .

*.

&.

.

 !74/ !03/  . &3/.3 .3.

*.

&.

.

3. &3/.3  .

*.

&.

.

3  !02-.3 &  .3.  &3/.3 & !02-.39:0.39:0.

*.

&.

.

3& 4907& !02-. &3/.3 0.39: #0947  9 #0947 .3.

0802-07  &  9 .39: #0947   !0793.  0802-07  . & &  9 !02-.

*.

&.

.

 !072443.3!02-07.3&  0802-07  .3 0.2-:9.3 $.

*.

&.

.

3.3 !02-.3 &  0802-07  . &3/.39:0.

*.

&.

.

30:.3.547.547.39: 0.39: 0.3 0.3&  9 !02-.3 0:.3 & 0802-07  . .7 .3.3 02-.3 &  9 !02-.

*.

&.

.

7 $:7.9 0.39.3 !03.3& . !072443.

 0802-07  .

*.

&.

.

2. !02-. !023.3 &  9 0.:9.39: 0802-07  .8 03/07.3  !0793.39:0.3 .3  9 0.3  9 0.39: !02-. !02-.

*.

&.

.

8:.39: 0.39:0. 02-.  0802-07  .7 !02-.3  !0793.3 &  9 0.3 85038.3  9 !02-. !072443.

*.

&.

.

39:#0947 &  9 #0947  9 . !023.39: #0947    .2.3:39:8 & !02-.39: #0947  9 !02-. & &  9 !02-.

 .7  .3:.

*.

&.

.

3  9 !02-.7  .3.3  !0793. 0.9.3 574548. !072443.39: 0.3 -:.3:. .3 3 /.0.39: 0.3&  9 !02-.  .

*.

&.

.

3 &   .3:.3. !072443. 574548. -:. ! & 9 0.3.7  .

*.

&.

.

 !072443.7   . &   .3:.3:.3.3:. 574548.3.7   . -:.7   .

*.

&.

.

3.. &3/.$007 0.3&  .7 05.3 02-.

*.

&.

.

2-3.3& 0.3 0.3 02-. !072443..3.39:.7$$ ..

*.

&.

.

 !072443.$ 0.3& .3.39:.3 09:.

3:.7  .7   .3:.3:.7   .7   .3:.  .

*.

&.

.

 !072443.39:. .3.3 .3 -:. 574548.3 & . & 9 0.

*.

&.

.

3 & . !072443.39:. 09:. .%2!74248 & 9 0.3 -:.3.3 . 574548.

*.

&.

.

 .39:.3& &  9 !02-. 3 -:.39: 0. 574548.3 .3.3 -:. 09:. .39: 0.3  9 !02-.3 & 0.%2!74248 9 0. !072443. 574548.3  !0793.

*.

&.

.

7  .9. !072443.3:.3 0.3  .

*.

&.

.

9.3 3 -:.3 0.#% . !072443. 574548. 09:.

7  .3 0:.  .9..3:.3& 0.2.# 0..

*.

&.

.

3&  .39:. 7..3. . 574548.88. .7 .3 -:. !072443.3 .3:. & 0.39:.

*.

&.

.

.3 3 05. !072443.$007' 0.3& .

3:.7  0-7:.7  .7  .3:.  .

*.

&.

.

 .

*.

&.

.

 .

*.

&.

.

 0.0 0.3& !072443.39:.3& 0:.8 080.3.3& 0-7:. 0:7. 0.. -:.3 !072443..9.9.3 0.9. 05.3.7  .3.39:..3 3 0:.3!74.7.9 0.3/:3079.3..3 !072443. 574548.3 ..38 .-.. 05. .

*.

&.

.

3& 49.8 0. -:. 05. 3.3.3 2.3 .7  0-7:. 0-7:. !072443.39:.3. 080. 574548..7  .9.

*.

&.

.

9. -:..3.3  9 0.3 !02-.3 .3 &  9 !02-.8 0. 05.39: 0.80.3  9 !02-.39:.39: 0. !072443.3& 2.39: 0. 574548.3. 5:8082.3 .

*.

&.

.

3$. .3.7.2. !023.

7  .7  0-7:. 0-7:.7  0-7:. !0793.

*.

&.

.

 .

*.

&.

.

 .

*.

&.

.

3.3   0-7:.3.7  .3  &3/.7  0-7:.7  0-7:.3  &3/.7  0-7:. &3/.7  0-7:.3.

*.

&.

.

 .

*.

&.

.

 .

*.

&.

.

 .

*.

&.

.

  .

*.

&.

.

.3.3.975    !02-. ..3  & 5 .39: 0.3  &3/.3 !8 7 :8:1:7.2-.3.39  ..3  &3/.05 /.3  &3/... :8:2.7 /   #.3. 0. &3/.3    7.3.77.9:.3 $09.%74.2.3  &3/.9 :3..2.  7/0.

7     0-7:. 0-7:.7  .

*.

&.

.

 09:.3. 574548.3.3&  . !072443. -:. &   0.

*.

&.

.

   !072443.3 &  9 !02-.3.3&  0-7:. 0.  -:.3 &  !0793.39: 0.7  .   9 !02-.39: 0.3. 574548.

*.

&.

.

3  !0793.39: 0.2.3  9 0. .7. !023.39: 0.39: 0.3$.3 &  9 !02-.3 !02-.3  9 !02-.

7  . 0-7:.

*.

&.

.

 0-7:.39: 0.2.3  !0793.39: 0.7.3 &  9 !02-.7  .3$.3  9 0.3  9 !02-.3 !02-.39: 0. !023.

*.

&.

.

7.3 &  9 !02-.2.3  9 0.7  0-7:.3 !02-.3$.39: 0.3  !0793. !023.7  .  0-7:.3  9 !02-.39: 0.39: 0.

*.

&.

.

39: 0. !072443.3  & ./ !02-.3 :7 203.

*.

&.

.

3 !.8 3 05.7985. $ $:/72.. $04. 0-7:.7 .3 ' 2. !072443.

*.

&.

.

39: #0947  #0947 . !072443.3 3 !02-.

 !02.3/: & 0-7:.3$5.7  .8.3.

*.

&.

.

39: #0947  9 !02-. 0-7:.  !02-.2.39: #0947  !0793.3$. !023.39:#0947  !02-.39: #0947  !0793.7  0-7:.39: 70947  9 #0947 &  9 !02-.7.7  . !02-.3.

*.

&.

.

3  & . !02-.7.3$.2.3. !023.39: 0.

*.

&.

.

3.3 !03.88.:.   9 0.3 & 0-7:.3 &  9 !02-.3 ..3 02.39: 0.7  .2-. !03..

*.

&.

.

39: . !023.2.7.3.39: #0947  9 #0947 &  9 !02-.3$. !02-.

7  .   0-7:.#0947  9 !02-.39: #0947  !0793.7   0-7:.

*.

&.

.

7.9 /7 $  0-7:. !072443.7  ./ :7 7 $.3 03.:!:9::3 !.

*.

&.

.

7  0-7:.3.88.9..7 .. &3/.8 . 70..7.3 05. .9. 0-7:.

*.

&.

.

3& .3 0.3. &3/.

*.

&.

.

3  . &3/.8 /.3.3 !708/03 .

*.

&.

.

3.3.  !072443.   ! & 0.3& .

           0-7:.7    0-7:.7  0-7:.7   .

*.

&.

.

 .

*.

&.

.

3&       .   0. !072443.3!02-07.3  !072443.2-:9.3 $.3.3 !03.39.3.

*.

&.

.

3               !02-.3  & 0.      &3/.39: 0.3.3& .

      0-7:.7  .

*.

&.

.

   .

*.

&.

.

.3         44$ /70  !02253 #0/.3!05:9.    !072443.3#.9                                    .8 !7.

                                                                .

709 . .

*.

&.

.

3. &3/.709 .3  .

*.

&.

.

3  . &3/.709 .3.

*.

&.

.

 &3/.3  .3.709 .

*.

&.

.

3.3   .709  . &3/.

*.

&.

.

3. !072443.3&   .709  .3 /.39: 0. -:.3.3& 9 !02-. 0.

*.

&.

.

3.3 &   . ! & 9 0. !072443.3.709  . -:.

*.

&.

.

3. .3&   ! 428  & &  ! & 574548. 574548. -:.3. & 9 0. 574548. !072443.3 &  0.

709  . .

*.

&.

.

  .709  .2.3$.7.3. !023.

*.

&.

.

44  !0793. ..3:3 .3  9 0.3.         !072443.39.3 &  !03.3&  9 !02-.39: 0.   0.-.39:0.-.3/.39: 0. !023.39: & 0.-.3/..3  9 !02-.  !02-.3 /.7  $:7.3&  .7.39: & 0.3 !03.709 .72.2.9 !02-.3  9 0.3$.3 &  !0793.3  9 !02-.

*.

&.

.

     .

 .3 &  !0793.9    0.3 !03.7   $:7.39.39: 0.3/.3 &  9 !02-.3&    9 0.709 .           !072443.

*.

&.

.

709  .  .

*.

&.

.

2.  . &  /.3. !023.7..3$.709 . 09:.

*.

&.

.

3 9 !02-.3&  574548.  ::7%03.7 -:. 05. 0:7.39:0.3 /.. $:7.        .. !03.39.9 574548.

     :3   .

*.

&.

.

3&     57   .39..   :2.   $:7.3 9 !02-. 05.9 574548...8&     0:7.39:0.   .7   -:.   503.3 574548.3 /.

*.

&.

.

 -:.   !03. 574548.7574548.39. 05.  57 ..

*.

&.

.

3.2.3/.3 &  !0793.3 & &  9 !02-.39: 0.3$.7. !023. ::7%03. !02-. .39: 0.3  9 0.

    57   .

*.

&.

.

39: 0.3  !0793.3 &   9 0.8  02-.   !072443.3 85038.39: 0.7  !02-.     57 .3  9 !02-.

*.

&.

.

3 & 574548.      0   .3& !02-. -:.39: 0.3 /.3. !072443. 0.3.

*.

&.

.

39: 0.7 3.3  9 0.3  .39: 0.3 &  9 !02-. !02-.3 97.3875 02-.         !072443.

 !0793. 0 .

*.

&.

.

3.3  9 0. !03. !02-.88.39: 0.3 & 57 .:...3 & &  9 !02-.39: 0.2-.3 .3 02.3 !03.

*.

&.

.

7.2. & 0 .3.3$. . !023.-.

*.

&.

.

3 & &  9 !02-.39: 0.3.3$.3  9 0.3 &  !0793. 0  .39: 0.7. !02-. !023.3/.2.

*.

&.

.

3$.2.3& .3.7.3/.3 & &  9 !02-. !02-.3 & &2:2 0. !023.3  9 0.39: 0.39: 0.

  0 . !0793.

*.

&.

.

 9 !02-.3& 0:7. 0 . -:.. !072443. 0.3.39:0..3& 05.3 574548.3 /.3.

*.

&.

.

 0  0  0 . $:7.9!072443.3 02-.7 ::7%03.

*.

&.

.

 .

*.

&.

.

 .

*.

&.

.

9!072443.3 $54384785 0 . $:7.3 &3/.3 !072443.3.

*.

&.

.

.$ -:. 02-.3.2. 0 .7.3$.   574548.3  9 0.39: 0.3 &  !0793.39: 0.3 & &  9 !02-.7  05. !023.3/.$04. !02-.

*.

&.

.

3. . -:. ! & 574548.3. !072443.

 0 .

*.

&.

.

 0 .3. !072443.3 & 574548.39:0. 0.3& 9 !02-.3. -:.3 /.

*.

&.

.

 -:.3. ! & 574548. !072443.                                                  .3.

 0 .

*.

&.

.

3.3 /. !072443.3& 9 !02-.3.3& 574548. -:.  0 .39:0. 0.

*.

&.

.

 0 .3. -:. !072443.3. ! & 574548.

*.

&.

.

 -:. !072443. 0 .3. & 574548.3.

*.

&.

.

3/. 0 .39: 0.3 & &  9 !02-. !023.3.3  9 0.3 &  !0793. !02-.2.7.39: 0.3$.

*.

&.

.

39: 0.3$.3  9 0.3 & &  9 !02-. . !02-.3/.3 &  !0793. !023.39: 0.7.3.2.

 0 .

*.

&.

.

 !02-. .39: #0947 &  9 #0947  9 .39: #0947  9 !02-. !253. $:7.9 574548.39.7 -:.3 !%  574548. 503.34303/4308. & &  9 !02-.39: #0947 0  .

*.

&.

.

3/: 0 .3$5.8.3 !02.3. !072443.

*.

&.

.

81.743 3/4308 709:7 !. 554392039 0 .9 !03.:.23. $:7.3 709:7 &9.2. !%  !079.!078074 !708/03 0.

*.

&.

.

 $:7.3 554392039 0 .9 !03.:.

*.

&.

.

:.743 3/4308.3 !708/03 709:7 554392039 0. $:7. :883088&39 0 .9 !03.

*.

&.

.

2. !%  .3 709:7 &9. $:7.:.9 !03.

554392039  0 .

*.

&.

.

 !%  ! 3/4308.9 709:7 &9.:-0 709:7 &9.9 709:7 &9. !%  .2.3 3/48.9 !03. $:7. !%  3/48.:. :88438 554392039 0 .2.2. !%  0890 709:7 &9.2..

*.

&.

.

:.3 554392039 0 .9 !03. $:7.

*.

&.

.

 $:7.9 !03.3 554392039 0 .:.

*.

&.

.

:.3 554392039 0 .9 !03. $:7.

*.

&.

.

2. !%  .3430 !708/03 709:7 554392039 0 .3 709:7 &9. $:7.:.9 !03.

*.

&.

.

.0 0 . $:7.3 554392039 !%  ..3/7 3.3.9 !03.$07.:.

*.

&.

.

2.9. !%  554392039 0 . $:7.790203 080.3 709:7 &9.:.9 !03.3 03907 05.

*.

&.

.

9 !03.:.3 . $:7.

  0 .381472.554392039 %00.8 3/4308.8 %7.

*.

&.

.

2. !%  %04280 554392039 0 .:.9 !03. $:7.3 709:7 &9.

*.

&.

.

3  !0793.3 &  9 !02-.3 85038.39: 0.3  9 0. !02-.  :3 .39: 0. !072443.8:.

*.

&.

.

39: 0.3$.7.  :3 .2. !02-.3.3 &  !0793.3  9 0. !023.39: 0.3 & &  9 !02-.

*.

&.

.

7.3. !02-.39: .2.39: 0.3$. !023.3  9 0.3 & &  9 !02-.

0.3 &  !0793.  :3 .

*.

&.

.

 &  :3 . 7.3.88.7985. !072443.3 .8 .3 !..

*.

&.

.

2.3$.7. !02-.3.3& &  :3 . !023.39: #0947 0.

*.

&.

.

  574548.  :3   :3 . -:.3& 9:. !072443. 0.3.3.3& 0.3 /.3& 9 !02-.39:0.

*.

&.

.

 .

*.

&.

.

3.3 &3/.3.3  &  :3 .39: 0.3  !02-. &3/.

*.

&.

.

3 !02-.3. &3/.39: 0.3  &  :3 .

*.

&.

.

3 !02-.3  & . &3/.3.39: 0.

  :3 .

*.

&.

.

3 !&   :3 . &3/. !74/$ 0//.3 .3.

*.

&.

.

 &3/.3.3 $0 !74/ $ 0/ /.3 ! &  :3 .

*.

&.

.

3 .3.9. &3/. &8.-.. %. &  :3 .

*.

&.

.

.3 &  :3 .88. &3/..3 $9.1 02.3.

*.

&.

.

3 $9.3. &3/.1 $  &  :3 .

*.

&.

.

 !  &  :3 . &3/.3.3 09:.

*.

&.

.

 &3/.3 09:.3. !  &  :3 .

*.

&.

.

3.9.3  & . &3/. 3.3 09:.

 :3 .

*.

&.

.

3  &  :3 .3.9. 3. &3/.3 09:.

*.

&.

.

9. &3/. 3.3  &  :3 .3 09:.3.

*.

&.

.

3. &3/.3  &   :  .9.3 09:. 3.

*.

&.

.

3 &  !0793.  !072443. : .3.39: 0.3 &  9 !02-.39: 0.3.3&  9 !02-. 02-.7 0.

*.

&.

.

. &3/.3 05. :  : .3. 0:7..3 ::7%03.

*.

&.

.

 .

*.

&.

.

3& !02-.3  0.3 &3/.3.39: 0.3  .3. &3/.

& :  : .

*.

&.

.

 .

*.

&.

.

3. !02-. &3/.3.2.39: #0947  & : .3  #.9:.3 &3/.

*.

&.

.

3 05..9 : ..39:.7.3.. 3.8 !74. !072443.38.

*.

&.

.

 !072443.3.3 .

$54384785 : .

*.

&.

.

 !023.2. : .3  9 0.39: 0.3.7.3 & &  9 !02-.3$. !02-.3 &  !0793.3& 574548. -:. 0.39: 0.

*.

&.

.

  9 0.3.3$.3 .3 87.7. 05.2. !023. &  9 !02-.3. %.. & #:2.2.39: 0.

    :  .&  !0793.

*.

&.

.

   -:.3 &  !0793.3.3.39: 0.39: 0.  !072443.3 &  9 !02-. 0.3&   9 !02-. :89:8  :89:8  :89:8   :89:8 .

*.

&.

.

3  . &3/.3.

*.

&.

.

 !072443.33 .

*.

&.

.

3 .9.30. .547.

*.

&.

.

 -:.30.3 /. 574548.3& 4803 !02-2-3 574548. 0.39:0. . .39:0.3& 0.9.3& 9 !02-.3& 9 !02-.3 /.547.3& 9 !02-.3 /.3& 574548.39:0. 0.3 -:.

  :89:8  :89:8  :89:8   :89:8  .

*.

&.

.

  .

*.

&.

.

  .

*.

&.

.

 !072443.3.3 .

$54384785 !072443.3.3 .

$54384785 !023.3.  .3$.2.7.

*.

&.

.

3903 !02-.7 .3438:28 & !02-.3  & -:. -:. !072443.3 .39: 0.  :89:8  $05902-07  . !%  !:5::..2.3 &  !0793. 709:7:9.3 & &  9 !02-. 709:7 &9.-.3 574548. 574548.2.39: 0.39: 0.3  9 0.

*.

&.

.

3 $023.3 -:.39:0.39:.99 -.3&  . -:. !072443. :2.3 /.8& 574548.3& 9 !02-.! 0.

*.

&.

.

 .9.3 .547.30.

 $05902-07  $05902-07  $05902-07  .

*.

&.

.

3  $5  . 203.3 !02-.. !072443.3 .7./ 7 &3/.

*.

&.

.

7 !844 7. !072443.907 &3.  .3502.3/.

*.

&.

.

39:  574548.3&  9 !02-.3 & !02-. !072443.3 0. 0.3 3 -:.  $05902-07  $05902-07  $05902-07    .39: 0.3 &  9 0.9.

*.

&.

.

3!02. !844   .3.  !072443.907  :#.

*.

&.

.

 3/7.34/07.947 39. !072443.39 /7  08 .

*.

&.

.

 08 /7    .34/07.89. !072443.8.947 3.

                                                                .

      94-07    .

*.

&.

.

39: 0.3  !0793.3  !02-.79    94-07         . !072443.39:.       0.3 8023.3 .39: 0.3&    !02-.

*.

&.

.

2.3.7. & :2.   .-.3$.  !023.3 &                 .8    9 0.

    94-07   .

*.

&.

.

3 &  9 !02-.3 85038.3  !0793.  94-07   94-07  .39: 0.7     !02-.  02-.39: 0.8:.  !072443.3  9 0.

*.

&.

.

3/. .! 0.3 & .39:0.30.547.3 :.3& !02-.9.

*.

&.

.

3 &  9 0.39: 0.:.3.39: 0. !02-.3 02...3 &  9 !02-.3 &   94-07  . !03.3 .88.

*.

&.

.

  !02-.39: 0.  !023.2.3  9 !02-.39: .3 &  9 0.7.3  9 !02-.39: 0.3$.3.

3  !0793.0.  94-07  .

*.

&.

.

 .9.547.3 &   94-07   94-07   94-07   94-07   94-07           .39:0.3& !02-.30.! 0.3/.3 -:.

*.

&.

.

3 -:.! .9.547. .30.

*.

&.

.

 .2.3$.7.3. !023.

*.

&.

.

3& .547.! 0. .30.3 -:.9.

*.

&.

.

 .547.9.3 -:.3& .30.! 0.

*.

&.

.

 .39:0.3 -:.9.! 0.3/.547.3& & 0.39:0.3 & !02-.3 &  .3 & !02-.30.39:0.3& !02-.3/.3& !02-.39: #0947 0.39:0.3/.3 & !02-.3/.

  94-07   94-07   94-07   94-07   94-07   94-07   94-07   94-07   94-07 .

*.

&.

.

 !072443.3. .3/.

*.

&.

.

3. !072443.3/. .

*.

&.

.

 .

*.

&.

.

3.3 . !072443.

$54384785 !072443.3& .3. -:.3/. 0.

*.

&.

.

9.39:0.3 -:. .30.! 0.3/.3 & !02-.39:0.547.3 & .3& !02-.3 & !02-.3/.3/.39:0.

*.

&.

.

3.3 ! & . &3/.

*.

&.

.

3. &3/.3 .

*.

&.

.

3$. 02-.2.7 .3. !023.7.

*.

&.

.

2.3&  574548.7. -:. $0$ .3& 574548. -:.7 !02-. -:. !023.39: #0947 #0947& & 0.3$.3 & !02-. 02-. ! & 574548.3. 0.39: 0.

02-07 .                4.02-07   4.02-07  4.

*.

&.

.

 .3. !072443.3.

*.

&.

.

       .

*.

&.

.

3 .       !072443.3$. 574548.39:0.3 05. 0.7.9.3 !023...07.       !480 0..3 -:.3& $.2..3.3& !02-.3/. 0.3 0.3& !:8/ 0.       3       05.

  4.02-07   4.02-07 .02-07   4.02-07   4.02-07           4.

*.

&.

.

3.3 . &3/.

*.

&.

.

3 .3. &3/.

*.

&.

.

3     . &3/.3.

*.

&.

.

     !072443. .3.3.

*.

&.

.

39:0.39: 0.3/. !  & !02-.3. !072443.3 & 574548. -:.3  . 574548.39:0.3&     !02-.3.3 &     0.7 09:.     02-. 0. !  & 09:.3/.3& & !02-.

02-07  .  4.

*.

&.

.

3 & &  9 !02-.7.02-07     .3 & 4.2.3$.02-07  4. !023. & !02-.02-07  4.39: 0.3.3  9 0.39: 0.

*.

&.

.

 09:.3/.3 & !02-.2. & $# ! 0.3 & .3$.3& !02-.39:0.7.39:0.3/. !023.3.

*.

&.

.

3& 574548. !072443.3. . -:.3. 0.

*.

&.

.

3& 574548. !072443.3. -:.3. . 0.

$:7.9 .9 :3 4 $:7.3. $&#%%# 4 %.

*.

&.

'.

/$:2. !07.     :3 :3 :3 :3 :3 :3 :3 :3 . .2.0757089.2.8. 7.88.8 9..

*.

&.

'.

 .

*.

&.

'.

 .

*.

&.

'.

 .

*.

&.

'.

 .

*.

&.

'.

 .

*.

&.

'.

 .

*.

&.

'.

 .

*.

&.

'.

  .

*.

&.

'.

 .

*.

&.

'.

 .

*.

&.

'.

 .

*.

&.

'.

                         !03072. 0.3  :3  :3   .3& %02-:8.

                   .

*.

&.

'.

 .

*.

&.

'.

 .

*.

&.

'.

 .

*.

&.

'.

 .

*.

&.

'.

 .

*.

&.

'.

  .

*.

&.

'.

 .

*.

&.

'.

 .

*.

&.

'.

 .

*.

&.

'.

 .

*.

&.

'.

 .

*.

&.

'.

 .

*.

&.

'.

 .

*.

&.

'.

 .

*.

&.

'.

 .

*.

&.

'.

  .

*.

&.

'.

 .

*.

&.

'.

                                     .

                   .

*.

&.

'.

 .

*.

&.

'.

 .

*.

&.

'.

 .

*.

&.

'.

 .

*.

&.

'.

 .

*.

&.

'.

 .

*.

&.

'.

 .

*.

&.

'.

  .

*.

&.

'.

 .

*.

&.

'.

 .

*.

&.

'.

 .

*.

&.

'.

 .

*.

&.

'.

 .

*.

&.

'.

 .

*.

&.

'.

 .

*.

&.

'.

 .

*.

&.

'.

 .

*.

&.

'.

                                     .

         .

*.

&.

'.

$:7.3.9 .9 : 4 $:7.   $&#%%&$ 4 %.

*.

&.

'.

3 !0793.9. .3.  !7.30.9. %02-:8.. !07. !07.8.2.3!! 9.

' : .

*.

&.

'.

 !07..30.9.8  :  .3 %023.

*.

&.

'.

843.  $410$. :89:8 .843.71.  0.7. !0793...843.7.  /3 !0793.' /. .9:.3  -.:.3.:7..2. :8. $023.   #.7.2-470.

*.

&.

'.

3/3 .2./.8 03/07. $! &3.0789. 9782. .3  !0793.