LAMPIRAN A1

SYARAT KENAIKAN PANGKAT PPPS SECARA TIME-BASED GRED DG41 KE GRED DG44 (KUP) TAHUN 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 DAN 2011 1. Calon-calon mestilah memenuhi syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus urusan kenaikan pangkat mengikut tahun kelayakan masing-masing. 1.1 Syarat-syarat umum 1.1.1 Disahkan dalam perkhidmatan; 1.1.2 Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan berdasarkan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) tiga (3) tahun terakhir; 1.1.3 Bebas daripada tindakan tatatertib dan mahkamah; 1.1.4 Telah mengisytiharkan harta; 1.1.5 Lulus Tapisan Keutuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM); 1.1.6 Bebas daripada senarai Peminjam Tegar Institusi Pinjaman Pendidikan; 1.1.7 Lulus PTK yang ditetapkan iaitu TK1 dan TK2 di Gred DG41 (Keseluruhan Aras III atau IV); dan 1.1.8 Diperakukan oleh Ketua Jabatan.

1.2

Syarat-syarat khusus
Bil Tahun Naik Pangkat 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tempoh Berada Di Gred DG3/DG41 10 tahun / genap 10 tahun 10 tahun / genap 10 tahun 10 tahun / genap 10 tahun 10 tahun / genap 10 tahun 10 tahun / genap 10 tahun 10 tahun / genap 10 tahun 10 tahun / genap 10 tahun 10 tahun / genap 10 tahun Tahun Lantikan Ke Gred DG3/DG41 1994 dan sebelum 1995 dan sebelum 1996 dan sebelum 1997 dan sebelum 1998 dan sebelum 1999 dan sebelum 2000 dan sebelum 2001 dan sebelum Tahun lulus PTK 2003 2003 - 2004 2003 - 2005 2003 - 2006 2003 - 2008 2003 - 2009 2003 - 2010 2003 - 2010 dan jika berkenaan *

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

* Merujuk kepada Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 13 Tahun 2010 – Pemansuhan Penilaian Tahap Kecekapan

5

LAMPIRAN A2

SYARAT KENAIKAN PANGKAT PPPS SECARA TIME-BASED BAGI EX-PPPLD GRED DG41 KE GRED DG44 (KUP) TAHUN 2008, 2009, 2010 DAN 2011 1. Calon-calon mestilah memenuhi syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus urusan kenaikan pangkat mengikut tahun kelayan masing-masing. 1.1 Syarat-syarat umum 1.1.1 Disahkan dalam perkhidmatan; 1.1.2 Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan berdasarkan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) tiga (3) tahun terakhir; 1.1.3 Bebas daripada tindakan tatatertib dan mahkamah; 1.1.4 Telah mengisytiharkan harta; 1.1.5 Lulus Tapisan Keutuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM); 1.1.6 Bebas daripada senarai Peminjam Tegar Institusi Pinjaman Pendidikan; 1.1.7 Lulus PTK yang ditetapkan iaitu TK1 dan TK2 di Gred DG41 (Keseluruhan Aras III atau IV); dan 1.1.8 Diperakukan oleh Ketua Jabatan.

1.2

Syarat-syarat khusus 1.2.1 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD) Gred DGA29, DGA32, DGA34 dan DGA38 yang telah dilantik sebagai PPPS Gred DG41; 1.2.2 Telah dilantik ke DG41 sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun pada 16 Mei 2008 sehingga 31 Disember 2008, 01 Januari 2009 sehingga 31 Disember 2009, 01 Januari 2010 sehingga 31 Disember 2010 dan 01 Januari 2011 sehingga 31 Disember 2011; 1.2.3 Mengambil kira setiap tiga (3) tahun pengalaman di PPPLD sebagai satu (1) tahun pengalaman di Gred DG41 dengan had maksimum sembilan (9) tahun di PPPLD bersamaan tiga (3) tahun di PPPS Gred DG41; dan 1.2.4 Cara kiraan tempoh seperti dalam jadual berikut:

6

JADUAL KIRAAN TEMPOH PERKHIDMATAN BAGI URUSAN KENAIKAN PANGKAT PPPS SECARA TIME-BASED BAGI EX-PPPLD GRED DG44 (KUP) TAHUN 2008
PPPLD PPPS TEMPOH GENAP 10 TAHUN BAGI URUSAN TIME-BASED

TAHUN LANTIKAN PPPLD GRED DGA29

TEMPOH BERKHIDMAT SEBAGAI PPPLD (TAHUN)

TEMPOH YANG DIAMBILKIRA (3 TAHUN PENGALAMAN DI PPPLD DIKIRA SEBAGAI 1 TAHUN BERKHIDMAT DI PPPS)

TAHUN LANTIKAN PPPS GRED DG41

TEMPOH BERKHIDMAT SEBAGAI PPPS DG41 PADA 16 MEI2008

KOMBINASI TEMPOH (TEMPOH BERKHIDMAT DI PPPLD + TEMPOH BERKHIDMAT DI PPPS)

1995 1996 1995 1994 1994

3 3 4 5 6 2 1

1998 1999

9 9

1+9 1+9

10 10

2000

8

2+8

10

1993 1992 1992

7 8 9 3 2001 7 3+7 10

1991 1990 dan sebelum

10

11 dan lebih

7

JADUAL KIRAAN TEMPOH PERKHIDMATAN BAGI URUSAN KENAIKAN PANGKAT PPPS SECARA TIME-BASED BAGI EX-PPPLD GRED DG44 (KUP) TAHUN 2009
PPPLD PPPS TEMPOH GENAP 10 TAHUN BAGI URUSAN TIME-BASED

TAHUN LANTIKAN PPPLD GRED DGA29

TEMPOH BERKHIDMAT SEBAGAI PPPLD (TAHUN)

TEMPOH YANG DIAMBILKIRA (3 TAHUN PENGALAMAN DI PPPLD DIKIRA SEBAGAI 1 TAHUN BERKHIDMAT DI PPPS)

TAHUN LANTIKAN PPPS GRED DG41

TEMPOH BERKHIDMAT SEBAGAI PPPS DG41 PADA 1 JANUARI 2009 SEHINGGA 31 DISEMBER 2009

KOMBINASI TEMPOH (TEMPOH BERKHIDMAT DI PPPLD + TEMPOH BERKHIDMAT DI PPPS)

1997 1996 1995 1995 1994 1993 1993 1992 1991 dan sebelum

3 4 5 6 7 8 9 10 11 dan lebih 3 2002 7 3+7 10 2 2001 8 2+8 10 1 2000 9 9+1 10

8

JADUAL KIRAAN TEMPOH PERKHIDMATAN BAGI URUSAN KENAIKAN PANGKAT PPPS SECARA TIME-BASED BAGI EX-PPPLD GRED DG44 (KUP) TAHUN 2010
PPPLD TAHUN LANTIKAN PPPLD GRED DGA29 TEMPOH BERKHIDMAT SEBAGAI PPPLD (TAHUN) TEMPOH YANG DIAMBILKIRA( 3 TAHUN PENGALAMAN DI PPPLD DIKIRA SEBAGAI 1 TAHUN BERKHIDMAT DI PPPS) TAHUN LANTIKAN PPPS GRED DG41 PPPS TEMPOH BERKHIDMAT SEBAGAI PPPS DG41 PADA 1 JANUARI 2010 SEHINGGA 31 DISEMBER 2010 KOMBINASI TEMPOH (TEMPOH BERKHIDMAT DI PPPLD + TEMPOH BERKHIDMAT DI PPPS)

TEMPOH GENAP 10 TAHUN BAGI URUSAN TIME-BASED

1998 1997

3 4 1 2001 9 1+9 10

1996

5

1996

6 2 2002 8 2+8 10

1995 1994 1994

7 8 9 3 2003 7 3+7 10

1993 1992 dan sebelum

10

11 dan lebih

9

JADUAL KIRAAN TEMPOH PERKHIDMATAN BAGI URUSAN KENAIKAN PANGKAT PPPS SECARA TIME-BASED BAGI EX-PPPLD GRED DG44 (KUP) TAHUN 2011
PPPLD TAHUN LANTIKAN PPPLD GRED DGA29 TEMPOH BERKHIDMAT SEBAGAI PPPLD (TAHUN) TEMPOH YANG DIAMBILKIRA( 3 TAHUN PENGALAMAN DI PPPLD DIKIRA SEBAGAI 1 TAHUN BERKHIDMAT DI PPPS) TAHUN LANTIKAN PPPS GRED DG41 PPPS TEMPOH BERKHIDMAT SEBAGAI PPPS DG41 PADA 1 JANUARI 2011 SEHINGGA 31 DISEMBER 2011 KOMBINASI TEMPOH (TEMPOH BERKHIDMAT DI PPPLD + TEMPOH BERKHIDMAT DI PPPS)

TEMPOH GENAP 10 TAHUN BAGI URUSAN TIME-BASED

1999 1998

3 4 1 2002 9 1+9 10

1997

5

1997

6 2 2003 8 2+8 10

1996 1995 1995

7 8 9 3 2004 7 3+7 10

1994 1992 dan sebelum

10

11 dan lebih

10

LAMPIRAN A3

SYARAT KENAIKAN PANGKAT PPPS SECARA TIME-BASED GRED DG44 KE GRED DG48 (KUP) TAHUN 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 DAN 2011 1. Calon-calon mestilah memenuhi syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus urusan kenaikan pangkat pada kali ini. 1.1 Syarat-syarat umum 1.1.1 Disahkan dalam perkhidmatan; 1.1.2 Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan berdasarkan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) tiga (3) tahun terakhir; 1.1.3 Bebas daripada tindakan tatatertib dan mahkamah; 1.1.4 Telah mengisytiharkan harta; 1.1.5 Lulus Tapisan Keutuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM); 1.1.6 Bebas daripada senarai Peminjam Tegar Institusi Pinjaman Pendidikan; 1.1.7 Lulus PTK yang ditetapkan iaitu TK3 di Gred DG44 (Keseluruhan Aras III atau IV); dan 1.1.8 Diperakukan oleh Ketua Jabatan.

1.2

Syarat-syarat khusus
Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tahun Naik Pangkat Gred DG48 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Mata gaji Tahun 2002 Minimum P1T24 Minimum P1T23 Minimum P1T22 Minimum P1T21 Minimum P1T20 Minimum P1T19 Tahun Lulus PTK 2003 - 2006 2003 - 2007 2003 - 2008 2003 - 2009 2003 - 2010 2003 - 2010 dan jika berkenaan * (rujuk LAMPIRAN A1)

* Sila rujuk Jadual Ringkas Kenaikan Pangkat Time-Based PPPS Gred DG44 ke Gred DG48 (KUP)

11

LAMPIRAN B

LAMPIRAN 1

JADUAL RINGKAS KENAIKAN PANGKAT TIME-BASED PPPS GRED DG41 KE GRED DG44 & DG48 (KUP) - ST. JPA(S) 324/14/9 KLT.22(44) BTH. 28.10.2002
TANGGA GAJI
Dikecualikan daripada syarat lulus PTK Tahap 1 @ 2 untuk ke Gred DG44 dan PTK Tahap 3 untuk ke Gred DG48

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 DG48

P1T26 + 1 THN (11 THN PERKHIDMATAN) pada 31.10.2002 P1T26 (10 THN PERKHIDMATAN) pada 31.10.2002 P1T25 (9 THN PERKHIDMATAN) pada 31.10.2002 P1T24 P1T23 TANGGA GAJI P1T21 P1T20 P1T19 P1T18 P1T22

DG44 DG48

DG44 DG44 DG44 DG44 DG44 DG44 DG44 DG44 DG44 DG44

DG48 DG48 DG48 DG48 DG48 DG48 DG48 DG48 DG48 DG48 DG48 DG48 DG48 DG48 DG48

i. Dikecualikan daripada syarat lulus PTK Tahap 1 @ 2 untuk ke Gred DG44; dan ii. Disyaratkan lulus PTK Tahap 3 untuk ke Gred DG48

P1T17 P1T16 TANGGA GAJI P1T14 P1T13 P1T12 P1T11 P1T15 Disyaratkan lulus PTK Tahap 1 @ 2 untuk ke Gred DG44 dan PTK Tahap 3 untuk ke Gred DG48

DG44 DG44 DG44 DG44 DG44

Syarat-syarat lain yang ditetapkan :a) b) c) d) e) f) g) Memilih opsyen SSM Disahkan dalam perkhidmatan ; Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan ; Bebas daripada tindakan tatatertib ; Kelulusan pengisytiharan harta ; Lulus tapisan keutuhan BPR; dan Diperakukan oleh ketua perkhidmatan.

Anggota-Anggota Lain Yang Pilih SSM:Tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan di LAMPIRAN B Pek. Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2002

Anggota Yang Tidak Memilih SSM Tertakluk kepada syarat-syarat sedia ada di bawah SSB

1.

MATAGAJI BERSAMAAN YANG SETARAF DI P2 DAN P3 DENGAN MATAGAJI P1T11 HINGGA P1T26 BAGI PPPS GRED DG3 PADA 31.10.2002 BAGI KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED KE GRED DG44 DAN DG48 (KUP) MULAI 2003
P1 T11 2196.15 T12 2274.80 T13 T14 T15 2510.75 T16 2589.40 T17 2668.05 T18 2798.73 T19 2929.41 T20 3060.09 T21 3190.77 T22 3321.45 T23 3452.13 T24 3582.81 T25 3713.49 T26 3844.17

2353.45 2432.10

P2

T10

T11

T12 2397.01

T13 2479.29

T14 2561.57

T15 2643.85

T16 2726.13

T17 2861.65

T18 2997.17

T19 3132.69

T20 3268.21

T21 3403.73

T22 3539.25

T23 3674.77

T24 3810.29

2232.45 2314.73

T25 3945.81 T26 4081.33 T23 3913.14 T24 4054.71 T25 4196.28

P3

T9 2265.12

T10 2351.03

T11

T11

T12 2522.85

T13 2608.76

2436.94 2436.94

T14 2694.67 T15 2780.58

T16 2922.15

T17 3063.72

T17 3063.72

T18 3205.29

T19 3346.86

T20 3488.43

T21 3630.00

T22 3771.57

2.

MATAGAJI BERSAMAAN YANG SETARAF DI P2 DAN P3 DENGAN MATAGAJI P1T21 DAN P1T20 BAGI PPPLD GRED DGA6 PADA 31.10.2002 BAGI KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED KE GRED DGA32 (KUP) MULAI 2003
P1 T20 2178.00 P2 T19 2244.55 P3 T17 2222.77 T21 2256.65 T20 2326.83 T18 2308.68

LAMPIRAN A4

SYARAT KENAIKAN PANGKAT PPPS SECARA TIME-BASED BAGI EX-PPPLD GRED DG44 KE GRED DG48 (KUP) TAHUN 2009, 2010 DAN 2011 1. Calon-calon mestilah memenuhi syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus urusan kenaikan pangkat pada kali ini. 1.1 Syarat-syarat umum 1.1.1 Disahkan dalam perkhidmatan; 1.1.2 Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan berdasarkan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) tiga (3) tahun terakhir; 1.1.3 Bebas daripada tindakan tatatertib dan mahkamah; 1.1.4 Telah mengisytiharkan harta; 1.1.5 Lulus Tapisan Keutuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM); 1.1.6 Bebas daripada senarai Peminjam Tegar Institusi Pinjaman Pendidikan; 1.1.7 Lulus PTK yang ditetapkan iaitu TK3 di Gred DG44 (Keseluruhan Aras III atau IV); dan 1.1.8 Diperakukan oleh Ketua Jabatan.

1.2

Syarat-syarat Khusus 1.2.1 PPPLD Gred DGA29, DGA32, DGA34 dan DGA38 yang telah dilantik sebagai PPPS Gred DG41; 1.2.2 Telah dinaikkan pangkat ke Gred DG44 bermula 01 Januari 2004; dan 1.2.3 Mengambil kira setiap tiga (3) tahun pengalaman di PPPLD sebagai satu (1) tahun pengalaman di PPPS Gred DG44 dengan had maksimum sembilan (9) tahun di PPPLD bersamaan tiga (3) tahun di PPPS Gred DG44.

12

NOTA:

i) Kumpulan A = Telah layak dinaikkan pangkat secara time-based ke Gred DG48 (KUP) sebelum tahun 2009 setelah memenuhi semua syarat yang ditetapkan dalam surat JPA(S) 324/14/9 Klt.22 (44) bertarikh 28.10.2002. Bagi PPPS yang belum dinaikkan pangkat ke Gred DG48 sehingga 1 Julai 2009 kerana belum memenuhi syarat kenaikan pangkat, kenaikan pangkatnya adalah pada tarikh pegawai memenuhi semua syarat kenaikan pangkat ke Gred DG48; ii) Kumpulan B = Layak dinaikkan pangkat secara time-based ke Gred DG48 (KUP) selepas 1 Julai 2009 setelah memenuhi semua syarat yang ditetapkan dalam surat JPA(S) 324/14/9 Klt.22 (44) bertarikh 28.10.2002. Kenaikan pangkat ke Gred DG48 mengambil kira pengalaman sebagai PPPLD untuk membolehkan tarikh kenaikan pangkatnya ditetapkan mulai 1 Julai 2009 berdasarkan tempoh pengalaman PPPLD masing-masing atau setelah memenuhi semua syarat kenaikan pangkat ke Gred DG48, mana yang terkemudian; dan iii) Kumpulan C = Layak dinaikkan pangkat secara time-based ke Gred DG48 (KUP) pada tahun 2013 dan 2014 dan seterusnya setelah memenuhi semua syarat yang ditetapkan dalam surat JPA(S) 324/14/9 Klt.22 (44) bertarikh 28.10.2002. Kenaikan pangkat ke Gred DG48 boleh mengambil kira pengalaman sebagai PPPLD untuk membolehkan tarikh kenaikan pangkatnya dipercepatkan mulai 2010, 2011 dan seterusnya berdasarkan tempoh pengalaman PPPLD masing-masing atau pada tarikh memenuhi semua syarat kenaikan pangkat ke Gred DG48, mana yang terkemudian.

*

Rujuk Jadual Ringkas Kenaikan Pangkat Time-Based PPPS Gred DG44 ke Gred DG48 (KUP) – Mengambil kira Pengalaman PPPLD

13

JADUAL RINGKAS KENAIKAN PANGKAT TIME-BASED PPPS GRED DG44 KE GRED DG48 (KUP) - Mengambil Kira Pengalaman PPPLD Berkuat Kuasa Mulai 1 Julai 2009
TANGGA GAJI P1T26 + 1 Thn (11 thn Perkhidmatan pada 31.10.2002) P1T26 (10 thn Perkhidmatan pada 31.10.2002) P1T25 (9 thn Perkhidmatan pada 31.10.2002) P1T23 P1T22 2003 DG48 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Telah dinaikkan pangkat ke Gred DG48 sebelum 1 Julai 2009

DG44

DG48

DG44 P1T24 DG44 DG44 DG44 DG44 DG44 DG44 DG44 DG44 DG44 DG44

DG48 DG48 DG48 DG48 DG48 DG48
DG48

KUMP A

Layak dinaikkan pangkat ke Gred DG48 mulai 1 Julai 2009 dan seterusnya dengan mengambil kira pengalaman sebagai PPPLD dengan tarikh naik pangkat ditetapkan pada 1 Julai 2009 atau tarikh lulus PTK mana terkemudian.
P1T18 P1T17 P1T16 P1T15 P1T14 P1T13 P1T12 P1T11

P1T21 P1T20 P1T19

KUMP B

DG48 DG48 DG48 DG48 DG48 DG48 DG48 DG48

Layak dinaikkan pangkat ke Gred DG48 dengan mengambil kira pengalaman sebagai PPPLD dengan tarikh naik pangkat ditetapkan mengikut tempoh pengalaman DG44 minimum 7 tahun bersama pengalaman PPPLD (3/2/1) atau tarikh lulus PTK mana terkemudian.

DG44 DG44 DG44 DG44

KUMP C

Syarat : 3 tahun pengalaman sebagai PPPLD bersamaan 1 tahun berkhidmat di DG44 tertakluk had maksimum 3 tahun.

Petunjuk: Tempoh kelayakan naik pangkat ke DG48 time-based (10 tahun) sedia ada. Tempoh kelayakan naik pangkat ke DG48 time-based mengambil kira pengalaman PPPLD

LAMPIRAN B1 TATACARA PENYEDIAAN MAKLUMAT DI FORMAT PERAKUAN BAGI URUSAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH SECARA TIM E-B ASED (KUP)

BIL. 1 2

MAKLUMAT Nama Pegawai No. Kad Pengenalan

PENERANGAN Pastikan nama dieja dengan betul dan nama dicatat mengikut kad pengenalan. No. K.P Baru iaitu 12 digit. Pastikan digit terakhir adalah betul mengikut jantina. (Nombor ganjil untuk lelaki/ nombor genap untuk perempuan)

CONTOH Ahmad Kassim Bin Selamat 780506-01-5679

3

Kelulusan Akademik/ Pengkhususan/ Universiti / Tahun

Pastikan semua maklumat kelulusan, pengkhususan, tahun dan universiti diisi dengan lengkap dan disusun mengikut susunan daripada tertinggi ke terendah.

Ph.D Pentadbiran Awam/UKM/ 2002 M.A Pengurusan /UPM/1997 B.A Ed. (Hons) Melayu/UKM/1992 Pendidikan Pengajian

4

Gelaran Jawatan

Gelaran jawatan mestilah jawatan yang disandang dan diisi dengan gelaran yang penuh. Nota: Sila pastikan maklumat di bold

Penolong Kanan Penolong Pengarah Guru Penolong Guru Akademik

5

Kod Sekolah/PPD/JPN

Pastikan kod sekolah/PPD/JPN/Bahagian/IPGM adalah betul mengikut tempat bertugas Nota: Sila pastikan maklumat di bold

PEB4038 WMA3001 YEA1015 SMK Pandan Mewah, Selangor Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Negeri Johor 01.05.1969

6

Tempat Bertugas

Pastikan maklumat tempat bertugas adalah yang terkini dan betul. Nota: Sila pastikan maklumat di bold

7

Tarikh Lahir

Tarikh lahir mengikut kad pengenalan. Format tarikh dd.mm.yyyy. adalah bertitik dalam

1

BIL. 8

MAKLUMAT Umur

PENERANGAN Umur mengikut umur semasa pada tahun yang diperakukan. Format umur adalah dalam nombor dan th.

CONTOH 41 th.

9

Tarikh Lantik

Tarikh yang dicatatkan adalah berdasarkan kepada tarikh lantikan ke skim yang berkaitan. (Rujuk surat Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) Tarikh lantik mestilah kemudian daripada akademik. sama atau lebih tahun kelulusan

01.01.2001

Tahun kelulusan akademik : 1998 Tarikh lantik : 01.06.1998 atau 01.01.2001

10

Tarikh Sah

Format tarikh adalah bertitik dalam dd.mm.yyyy. Tarikh yang dicatatkan adalah berdasarkan kepada tarikh pengesahan jawatan ke skim yang berkaitan. (Rujuk surat SPP) Format tarikh adalah adalah bertitik dalam dd.mm.yyyy.

01.01.2002

11

Tarikh Naik Pangkat

Tarikh kenaikan pangkat yang dicatatkan adalah berdasarkan tarikh kenaikan pangkat yang telah diluluskan oleh LKPPP. (Seperti yang tercatat pada surat siaran kenaikan pangkat) Format tarikh adalah adalah bertitik dalam dd.mm.yyyy.

01.01.2009

12

Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) dan Matagaji

Tarikh kuat kuasa berada di P1T11 hingga P1T17 atau matagaji bersamaan di P2/P3 di atas Gred DG3 tahun 2002 (P_T_). Format tarikh memangku adalah bertitik dalam dd.mm.yyyy.

01.07.2002 P1T16 Atau 01.10.2002 P2T18 Lulus Aras III 06.05.2008 atau Lulus Aras III 06.05.2009

13

Keputusan PTK Aras

Nyatakan Lulus atau Belum Lulus. Aras penilaian sebagai ukuran kompetensi. Jika menduduki PTK lebih dari sekali, hendaklah dicatatkan keputusan PTK paling awal calon lulus. Nota: Tahun 2008 : Lulus PTK Aras III. Tahun 2009 : Lulus PTK Aras IV. Sila catatkan keputusan tahun 2008 iaitu yang lebih awal lulus.

2

BIL.

MAKLUMAT Tarikh Lulus

PENERANGAN Tarikh terakhir menduduki kursus/peperiksaan PTK. Nota: Sekiranya kursus/ peperiksaan PTK di antara 01.05.2009-06.05.2009. Maka tarikh yang perlu dicatat di dalam perakuan adalah 06.05.2009. Markah prestasi pegawai tiga (3) tahun terkini dalam format dua (2) titik perpuluhan. Pengiraan wajaran markah LNPT tiga (3) tahun terkini adalah seperti berikut: Tahun 1 (20%) Tahun 2 (35%) Tahun 3 (45%) Sekiranya calon tidak mempunyai LNPT pada tahun yang berkenaan seperti cuti tanpa gaji, cuti belajar tanpa gaji, cuti belajar bergaji penuh, cuti belajar separuh gaji, cuti sakit (barah, kusta, tibi), maka hendaklah mengemukakan LNPT sebelum bercuti. Nyatakan kes/dakwaan/ hukuman tatatertib ke atas seseorang pegawai. Nyatakan tarikh kuat kuasa hukuman dijatuhkan dan tempoh hukuman. Sekiranya masih dalam siasatan atau masih belum dijatuhkan hukuman, sila maklumkan dalam catatan dan sila sertakan surat keputusan Lembaga Tatatertib dari SPP. Nyatakan samada pegawai peminjam tegar atau tidak

CONTOH atau Belum lulus

14

Markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT)

Tahun 2007 (20%) : 92.03 Markah wajaran (20%): 92.03 x 20% = 18.41 Tahun 2008 (35%) : 90.20 Markah wajaran (35%): 90.20 x 35% = 31.57 Tahun 2009 (45%) : 89.98 Markah wajaran (45%): 89.98 x 45% = 40.49 Markah keseluruhan wajaran LNPT : 90.47 Tidak Hadir Bertugas – Amaran (tempoh hukuman: 6 bulan, 01.01.2010-30.06.2010) atau Masih dalam siasatan/belum dijatuhkan hukuman. Peminjam Tegar atau Bukan Peminjam Tegar

15

Kenyataan Tatatertib

16

Pinjaman Pendidikan

17

Pengisytiharan Harta

Nyatakan tarikh pengisytiharan harta seperti yang dicatatkan dalm surat pengisytiharan harta. Format tarikh adalah adalah bertitik dalam dd.mm.yyyy. Nota : Sila pastikan pengisytiharan harta adalah sah untuk tempoh masa lima (5) tahun.

Isytihar 01.06.2010.

harta

pada

18

Cuti : a) Cuti Tanpa Gaji (CTG) b) Cuti Belajar Separuh Gaji (CBSG) Nyatakan bilangan hari dan tarikh mula/akhir pegawai mengambil cuti tanpa gaji. Nyatakan bilangan bulan dan tarikh mula/akhir pegawai mengambil cuti belajar separuh gaji. CTG : 30 Hari (01.01.2000 30.01.2000)

CBSG : 24 Bulan (01.03.2002 28.02.2004)

3

BIL.

MAKLUMAT c) Cuti Belajar Bergaji Penuh (CBBP) d) Cuti Belajar Tanpa Gaji (CBTG) e) Cuti Sakit (Barah, Kusta, Tibi)

PENERANGAN Nyatakan bilangan bulan dan tarikh mula/akhir pegawai mengambil cuti belajar bergaji penuh. Nyatakan bilangan bulan dan tarikh mula/akhir pegawai mengambil cuti belajar tanpa gaji. Nyatakan bilangan bulan dan tarikh mula/akhir pegawai mengambil cuti sakit (Barah, Kusta, Tibi). Nota : Sila catit jika calon tidak hadir bertugas tanpa cuti yang diluluskan. Format tarikh dd.mm.yyyy. adalah bertitik dalam

CONTOH CBBP : 2 tahun (01.03.2000 01.03.2002) CBTG : 1 tahun (01.02.199901.02.2000) Cuti sakit : 3 tahun (01.01.2004 - 01.01.2007) THB : 1 hari (02.01.2000)

19

Tarikh Kekananan

Tarikh kekananan bagi gred lantikan adalah tarikh lantikan. manakala tarikh kekananan di gred kenaikan pangkat adalah tarikh kenaikan pangkat di gred sebelumnya. Format tarikh adalah adalah bertitik dalam dd.mm.yyyy.

01.01.2004

20

Perakuan Jabatan

Ketua Jabatan memberi ulasan. Jika tidak diperaku, sila nyatakan sebab tidak diperaku.

Diperaku atau Tidak Diperaku : ..................

21

Penyedia

Pembantu Tadbir yang menyediakan perakuan berdasarkan Borang Permohonan, Buku Rekod Perkhidmatan dan Fail Peribadi Ketua Pembantu Tadbir/ Ketua Unit yang menyemak perakuan berdasarkan Borang Permohonan, Buku Rekod Perkhidmatan dan Fail Peribadi Pengarah/Timbalan Pengarah yang mengesahkan perakuan lengkap, sahih dan teratur.

Tandatangan: Nama: Jawatan : Tarikh: Tandatangan: Nama: Jawatan : Tarikh: Tandatangan: Nama: Jawatan : Tarikh:

22

Penyemak

23

Pengesah

4

LAMPIRAN B2 GARIS PANDUAN PENYEDIAAN MAKLUMAT PERAKUAN URUSAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) SECARA TI M E-BASED (KUP) MENGIKUT TAHUN KELAYAKAN NAMA : NO. KAD PENGENALAN : URUSAN : KENAIKAN PANGKAT PPPS SECARA TIM E-BASED (KUP) ( GRED DG44 BIASA / GRED DG44 EX-PPPLD/ GRED DG48 BIASA / GRED DG48 EX-PPPLD) * Bil. a. b. c. d. e. f. Maklumat Pegawai Tarikh Lantik PPPS DG41 Tarikh Naik Pangkat Gred DG44 (bagi urusan Gred DG48) Tarikh Lantikan PPPLD DGA29 bagi calon Ex-PPPLD (jika ada) Tarikh Lulus PTK (keputusan yang paling awal lulus sekurangkurang di Aras III) Matagaji Tahun 2002 dan Tarikh Pergerakan Gaji 2002 (TPG 2002) Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) 3 tahun sebelum tahun layak naik pangkat Tarikh / Maklumat

Contoh: Bagi calon yang layak tahun 2005, gunapakai LN PT tahun 2002, 2003 & 2004
g. h. Kenyataan Tatatertib (jika ada). Nyatakan tempoh hukuman Kenyataan Mengenai Tempoh Percubaan Berdenda / Cuti Tanpa Gaji / Bersara Pilihan / Pelepasan Jawatan Dengan Izin / Perletakan Jawatan (jika ada) i. j. Tarikh Kekananan Tarikh Cadangan Naik Pangkat

* Potong mana yang tidak berkenaan.

LAMPIRAN B3 CONTOH KAEDAH PENGIRAAN TARIKH KENAIKAN PANGKAT SECARA TI M E-BASED (KUP)/ EX-PPPLD
1. Bagi Gred DG41 ke Gred DG44 Tim e-B ased (KUP)/ EX-PPPLD
Kes Tarikh Lantik PPPS Gred DG41 (a) Tarikh Lantik PPPLD Gred DGA29 (c) Tarikh Lulus PTK TK1/TK2 (d) Matagaji 2002 & TPG 2002 (e) LNPT (f) Catatan (CTG/CBBP/ CBSG/DLL) (g) & (h) Tarikh Kekananan Gred DG41 (i) Jumlah Tahun Pengalaman PPPLD Yang Diambil Kira Tarikh Cadangan Naik Pangkat Gred DG44 (j) Format Lampiran Yang Perlu Diisi Kes 1 Kes 2 Kes 3 Kes 4 Kes 5

01.05.2000

17.02.1997

01.03.2003

01.08.2002

17.02.2003

13.03.2008 TK1 Aras III P1T6

21.08.2008 TK2 Aras IV P2T8

01.01.1994 07.06.2007 TK1 Aras IV P1T13

03.01.1990 18.12.2003 TK1 Aras III P1T10

02.01.1989 29.12.2005 TK1 Aras IV P1T8

90.12 -

87.35 -

94.27 CBBP: 01.02.2000 – 31.12.2003

89.06 -

93.11 CTG: 01.12.2006 – 10.12.2007 (10 Hari) 27.02.2003

01.05.2000

17.02.1997

01.03.2003

01.08.2002

01.05.2010

21.08.2008 (ikut tarikh lulus PTK)

2 01.03.2011

3 01.08.2009

3 27.02.2010 (tarikh kekananan Gred DG41 ditarik mengikut jumlah CTG) Lampiran C2 Tahun 2010

Lampiran C1 Tahun 2010

Lampiran C1 Tahun 2008

Lampiran C2 Tahun 2011

Lampiran C2 Tahun 2009

2.

Bagi Gred DG44 ke Gred DG48 Time-Based (KUP)/ Ex-PPPLD
Kes Tarikh Lantik PPPS Gred DG41 (a) Tarikh Naik Pangkat Gred DG44 (b) Tarikh Lantik PPPLD Gred DGA29 (c) Tarikh Lulus PTK TK3 (d) Matagaji 2002 & TPG 2002 (e) Kes 1 Kes 2 Kes 3 Kes 4 Kes 5

01.02.1980

01.01.1987

01.04.1990

01.01.1995

01.11.2001

01.01.2004

01.01.2004

01.01.2004

01.01.2005

25.08.2008 (laluan hakiki)

10.06.2007 TK3 Aras III P1T22 01.07.2002 89.78 -

01.06.2007 TK3 Aras IV P2T20 01.01.2002 98.31 CTG: 05.06.2006 – 30.07.2006 (56 Hari) 01.01.2004

01.02.1979 10.06.2007 TK3 Aras IV P1T19 01.04.2002 90.18 -

01.08.1981 31.10.2008 TK3 Aras III P2T13 01.07.2002 87.05 -

01.02.1991 29.12.2010 TK3 Aras IV P2T17 01.10.2002 79.86 -

LNPT (f) Catatan (CTG/CBBP/ CBSG/DLL) (g) & (h) Tarikh Kekananan Gred DG44 (i) Jumlah Tahun Pengalaman PPPLD Yang Diambil Kira Tarikh Cadangan Naik Pangkat Gred DG48 (j)

01.01.2004

01.01.2004

01.01.2005

25.08.2008

01.07.2008 (ikut TPG 2002)

26.02.2009 (tarikh kekananan Gred DG44 ditarik mengikut jumlah CTG)

3 01.07.2009 (tarikh kuatkuasa bermula pada 01.07.2009)

3 01.07.2011 (ikut TPG 2002)

3 29.12.2010 (mengambil kira tarikh lulus PTK TK3 & sekurangkurangnya genap 2 tahun berkhidmat di Gred DG44 – rujuk pekeliling JPA 2002) Lampiran C4 Tahun 2010

Format Lampiran Yang Perlu Diisi

Lampiran C3 Tahun 2008

Lampiran C3 Tahun 2009

Lampiran C4 Tahun 2009

Lampiran C4 Tahun 2011

SULIT

LAMPIRAN C1 MAKLUMAT PEGAWAI YANG DIPERTIMBANGKAN MENGIKUT SUSUNAN KEKANANAN

NAMA SKIM PERKHIDMATAN : PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH URUSAN : KENAIKAN PANGKAT DARI GRED DG41 KE GRED DG44 (KUP) SECARA TIME-BASED TAHUN JABATAN / BAHAGIAN :

BIL

NAMA PEGAWAI NO. KAD PENGENALAN JAWATAN KOD SEKOLAH/PPD/JPN TEMPAT BERTUGAS KELULUSAN AKADEMIK

TARIKH LAHIR UMUR

TARIKH LANTIKAN PPPS DG41 TARIKH SAH JAWATAN PPPS DG41

TARIKH KEKANANAN

TARIKH KUAT KUASA MATAGAJI TAHUN 2002 TPG 2002 P_T_

KEPUTUSAN PTK TAHAP ARAS TARIKH LULUS

MARKAH LAPORAN NILAIAN PRESTASI 20 (20%) 20 (35%) 20 (45%)

JUMLAH MARKAH (100%)

*CATATAN: (NYATAKAN)

PERAKUAN KETUA JABATAN

* CATATAN: Nyatakan maklumat Cuti Tanpa Gaji / Cuti Belajar Separuh Gaji / Cuti Belajar Bergaji Penuh / Cuti Belajar Tanpa Gaji / Cuti Sakit (Barah,Kusta,Tibi) / Tarikh Bersara Pilihan/ Tidak Hadir Bertugas / Tempoh Percubaan Berdenda / Kes Tatatertib /Surcaj / SPRM / Mahkamah / Peminjam Tegar / Pengisytiharan Harta dsb.

PENYEDIA Tandatangan Nama Pegawai Jawatan : : :

PENYEMAK Tandatangan Nama Pegawai Jawatan : : :

PENGESAH Tandatangan Nama Pegawai Jawatan : : :

Tarikh

:

Tarikh

:

Tarikh

:

SULIT

SULIT

LAMPIRAN C1 MAKLUMAT PEGAWAI YANG DIPERTIMBANGKAN MENGIKUT SUSUNAN KEKANANAN

NAMA SKIM PERKHIDMATAN : PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH URUSAN : KENAIKAN PANGKAT DARI GRED DG41 KE GRED DG44 (KUP) SECARA TIME-BASED TAHUN 2010 JABATAN / BAHAGIAN : JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR

BIL

NAMA PEGAWAI NO. KAD PENGENALAN JAWATAN KOD SEKOLAH/PPD/JPN TEMPAT BERTUGAS KELULUSAN AKADEMIK

TARIKH LAHIR UMUR

TARIKH LANTIKAN PPPS DG41 TARIKH SAH JAWATAN PPPS DG41

TARIKH KEKANANAN

TARIKH KUAT KUASA MATAGAJI TAHUN 2002 TPG 2002 P_T_

KEPUTUSAN PTK TAHAP ARAS TARIKH LULUS

MARKAH LAPORAN NILAIAN PRESTASI
2007 (20%) 2008 (35%) 2009 (45%)

JUMLAH MARKAH (100%)

*CATATAN: (NYATAKAN)

PERAKUAN KETUA JABATAN

1

Muhammad Farhan Bin Abd Rahman 751112-11-5163 Guru Penolong Kanan BEA8615 SMK Kelana Jaya Selangor
B.Sc (Math) / UUM /1998

26.05.1977 33th.

01.08.2000 01.11.2002

01.08.2000

01.07.2002 P1T6

TK1 Lulus Aras III 28.12.2006

90.40 (18.08)

93.67 (32.78)

98.60 (44.37)

95.23

CBBP: 3 th. (02.07.2001 31.07.2004)

Peraku

* CATATAN: Nyatakan maklumat Cuti Tanpa Gaji / Cuti Belajar Separuh Gaji / Cuti Belajar Bergaji Penuh / Cuti Belajar Tanpa Gaji / Cuti Sakit (Barah,Kusta,Tibi) / Tarikh Bersara Pilihan/ Tidak Hadir Bertugas / Tempoh Percubaan Berdenda / Kes Tatatertib /Surcaj / SPRM / Mahkamah / Peminjam Tegar / Pengisytiharan Harta dsb.

PENYEDIA Tandatangan Nama Pegawai Jawatan : : Noor Suhidah Binti Mansor : Pembantu Tadbir Unit Naik Pangkat JPN Selangor : 01.10.2009

PENYEMAK Tandatangan Nama Pegawai Jawatan : : Aziz Bin Abdul Manan :Penolong Pengarah Unit Naik Pangkat JPN Selangor : 01.10.2009

PENGESAH Tandatangan Nama Pegawai Jawatan : : Maznah Binti Jamal : Pengarah Pelajaran Selangor JPN Selangor

Tarikh

Tarikh

Tarikh

: 04.10.2009

SULIT

SULIT

LAMPIRAN C2 MAKLUMAT PEGAWAI YANG DIPERTIMBANGKAN MENGIKUT SUSUNAN KEKANANAN NAMA SKIM PERKHIDMATAN : PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH URUSAN : KENAIKAN PANGKAT DARI GRED DG41 KE GRED DG44 (KUP) SECARA TIME-BASED BAGI EX-PPPLD TAHUN JABATAN / BAHAGIAN :
BIL NAMA PEGAWAI NO. KAD PENGENALAN JAWATAN KOD SEKOLAH/PPD/JPN TEMPAT BERTUGAS KELULUSAN AKADEMIK TARIKH LAHIR UMUR TARIKH LANTIKAN PPPS DG41 TARIKH SAH JAWATAN PPPS DG41 TARIKH LANTIKAN KE PPPLD DGA29 TEMPOH PENGALAMAN DIAMBIL KIRA 1/2/3 TAHUN TEMPOH DI ATAS PPPS DG41 TARIKH KEKANANAN TARIKH KUAT KUASA MATAGAJI TAHUN 2002 TPG 2002 P_T_ KEPUTUSAN PTK TAHAP ARAS TARIKH LULUS MARKAH LAPORAN NILAIAN PRESTASI 20 (20%) 20 (35%) 20 (45%)
JUMLAH MARKAH *CATATAN: (NYATAKAN) PERAKUAN KETUA JABATAN

(100%)

* CATATAN: Nyatakan maklumat Cuti Tanpa Gaji / Cuti Belajar Separuh Gaji / Cuti Belajar Bergaji Penuh / Cuti Belajar Tanpa Gaji / Cuti Sakit (Barah,Kusta,Tibi) / Tarikh Bersara Pilihan/ Tidak Hadir Bertugas / Tempoh Percubaan Berdenda / Kes Tatatertib /Surcaj / SPRM / Mahkamah / Peminjam Tegar / Pengisytiharan Harta dsb.

PENYEDIA Tandatangan Nama Pegawai Jawatan : : :

PENYEMAK Tandatangan Nama Pegawai Jawatan : : :

PENGESAH Tandatangan Nama Pegawai Jawatan : : :

Tarikh

:

Tarikh

:

Tarikh

:

SULIT

SULIT

LAMPIRAN C2 MAKLUMAT PEGAWAI YANG DIPERTIMBANGKAN MENGIKUT SUSUNAN KEKANANAN

NAMA SKIM PERKHIDMATAN : PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH URUSAN : KENAIKAN PANGKAT DARI GRED DG41 KE GRED DG44 (KUP) SECARA TIME-BASED BAGI EX-PPPLD TAHUN 2010 JABATAN / BAHAGIAN : JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG
BIL NAMA PEGAWAI NO. KAD PENGENALAN JAWATAN KOD SEKOLAH/PPD/JPN TEMPAT BERTUGAS KELULUSAN AKADEMIK TARIKH LAHIR UMUR TARIKH LANTIKAN PPPS DG41 TARIKH SAH JAWATAN PPPS DG41 TARIKH LANTIKAN KE PPPLD DGA29 TEMPOH PENGALAMAN DIAMBIL KIRA 1/2/3 TAHUN TEMPOH DI ATAS PPPS DG41 TARIKH KEKANANAN TARIKH KUAT KUASA MATAGAJI TAHUN 2002 TPG 2002 P_T_ KEPUTUSAN PTK TAHAP ARAS TARIKH LULUS MARKAH LAPORAN NILAIAN PRESTASI 2007 (20%) 2008 (35%) 2009 (45%)
JUMLAH MARKAH *CATATAN: (NYATAKAN) PERAKUAN KETUA JABATAN

(100%)

1

Wong Yoke Chan 690107-07-5600 Guru Akademik SMK Methodist PEB4038 Pulau Pinang Sarjana Muda Pendidikan / UPM /1999

24.05.1958 52 th.

01.09.2003 01.09.2004

01.05.1979 7 3

01.09.2003

01.07.2002 P1T10

TK1 Lulus Aras III 07.06.2007

92.97 (18.59)

93.13 (32.60)

96.90 (43.61)

94.80

CTG: 3 hari (27.03.1996 – 29.03.1996) CBGP: 2 thn (01.07.2000 – 30.06.2002)

Peraku

* CATATAN: Nyatakan maklumat Cuti Tanpa Gaji / Cuti Belajar Separuh Gaji / Cuti Belajar Bergaji Penuh / Cuti Belajar Tanpa Gaji / Cuti Sakit (Barah,Kusta,Tibi) / Tarikh Bersara Pilihan/ Tidak Hadir Bertugas / Tempoh Percubaan Berdenda / Kes Tatatertib /Surcaj / SPRM / Mahkamah / Peminjam Tegar / Pengisytiharan Harta dsb.

PENYEDIA Tandatangan Nama Pegawai Jawatan : : Noor Haiza Bt Khamis : Pembantu Tadbir Unit Naik Pangkat JPN Pulau Pinang : 04.07.2010

PENYEMAK Tandatangan Nama Pegawai Jawatan : : Azmi Bin Ahmad : Ketua Pembantu Tadbir Unit Naik Pangkat JPN Pulau Pinang : 04.07.2010

PENGESAH Tandatangan Nama Pegawai Jawatan : : Lim Boon Ang : Pengarah Pelajaran Pulau Pinang

Tarikh

Tarikh

Tarikh

: 05.07.2010

SULIT

SULIT

LAMPIRAN C3

MAKLUMAT PEGAWAI YANG DIPERTIMBANGKAN MENGIKUT SUSUNAN KEKANANAN

NAMA SKIM PERKHIDMATAN : PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH URUSAN : KENAIKAN PANGKAT DARI GRED DG44 KE GRED DG48 (KUP) TAHUN JABATAN / BAHAGIAN :

BIL

NAMA PEGAWAI NO. KAD PENGENALAN JAWATAN KOD SEKOLAH/PPD/JPN TEMPAT BERTUGAS KELULUSAN AKADEMIK

TARIKH LAHIR UMUR

TARIKH LANTIKAN PPPS DG41 TARIKH SAH JAWATAN PPPS DG41

TARIKH NAIK PANGKAT DG44

TARIKH KUAT KUASA MATAGAJI TAHUN 2002 TPG 2002 P_T_

TARIKH KEKANANAN

KEPUTUSAN PTK TAHAP ARAS TARIKH LULUS

MARKAH LAPORAN NILAIAN PRESTASI 20 (20%) 20 (35%) 20 (45%)

JUMLAH MARKAH (100%)

*CATATAN: (NYATAKAN)

PERAKUAN KETUA JABATAN

Peraku

* CATATAN: Nyatakan maklumat Cuti Tanpa Gaji / Cuti Belajar Separuh Gaji / Cuti Belajar Bergaji Penuh / Cuti Belajar Tanpa Gaji / Cuti Sakit (Barah,Kusta,Tibi) / Tarikh Bersara Pilihan/ Tidak Hadir Bertugas / Tempoh Percubaan Berdenda / Kes Tatatertib /Surcaj / SPRM / Mahkamah / Peminjam Tegar / Pengisytiharan Harta dsb.

PENYEDIA Tandatangan Nama Pegawai Jawatan Tarikh : : : :

PENYEMAK Tandatangan Nama Pegawai Jawatan Tarikh : : : :

PENGESAH Tandatangan Nama Pegawai Jawatan Tarikh : : : :

SULIT

SULIT

LAMPIRAN C3

MAKLUMAT PEGAWAI YANG DIPERTIMBANGKAN MENGIKUT SUSUNAN KEKANANAN

NAMA SKIM PERKHIDMATAN : PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH URUSAN : KENAIKAN PANGKAT DARI GRED DG44 KE GRED DG48 (KUP) TAHUN 2010 JABATAN / BAHAGIAN : BAHAGIAN SENI, SUKAN & KO-KURIKULUM

BIL

NAMA PEGAWAI NO. KAD PENGENALAN JAWATAN KOD SEKOLAH/PPD/JPN TEMPAT BERTUGAS KELULUSAN AKADEMIK

TARIKH LAHIR UMUR

TARIKH LANTIKAN PPPS DG41 TARIKH SAH JAWATAN PPPS DG41

TARIKH NAIK PANGKAT DG44

TARIKH KUAT KUASA MATAGAJI TAHUN 2002 TPG 2002 P_T_

TARIKH KEKANANAN

KEPUTUSAN PTK TAHAP ARAS TARIKH LULUS

MARKAH LAPORAN NILAIAN PRESTASI 2007 (20%) 2008 (35%) 2009 (45%)

JUMLAH MARKAH (100%)

*CATATAN: (NYATAKAN)

PERAKUAN KETUA JABATAN

1

Muhammad Khairil Bin Abdul Khalil 600901-10-6771 Penolong Pengarah WPA0105 Bahagian Seni, Sukan & KoKurikulum B.Edu(Hons) Sains / UPM / 1984

01.09.1963 47 th.

01.08.1987 11.04.1989

01.01.2004

01.10.2002 P2T19

01.01.2004

TK3 Lulus Aras IV 17.03.2009

92.13 (18.43)

89.99 (31.50)

92.12 (41.45)

91.38

CTG : 30 hari (01.01.2006 31.01.2006)

Peraku

* CATATAN: Nyatakan maklumat Cuti Tanpa Gaji / Cuti Belajar Separuh Gaji / Cuti Belajar Bergaji Penuh / Cuti Belajar Tanpa Gaji / Cuti Sakit (Barah,Kusta,Tibi) / Tarikh Bersara Pilihan/ Tidak Hadir Bertugas / Tempoh Percubaan Berdenda / Kes Tatatertib /Surcaj / SPRM / Mahkamah / Peminjam Tegar / Pengisytiharan Harta dsb.

PENYEDIA Tandatangan Nama Pegawai Jawatan : : Norya Binti Asis : Pembantu Tadbir Unit Pentadbiran Bhg. Seni, Sukan & Ko-Kurikulum : 01.07.2010

PENYEMAK Tandatangan Nama Pegawai Jawatan : : Norlia Binti Noh : Pegawai Eksekutif Kanan Unit Pentadbiran Bhg. Seni, Sukan & Ko-Kurikulum : 01.07.2010

PENGESAH Tandatangan Nama Pegawai Jawatan : : Malik bin Mat Samad : Pengarah Bhg. Seni, Sukan & Ko-Kurikulum

Tarikh

Tarikh

Tarikh

: 02.07.2010

SULIT

SULIT

LAMPIRAN C4

MAKLUMAT PEGAWAI YANG DIPERTIMBANGKAN MENGIKUT SUSUNAN KEKANANAN

NAMA SKIM PERKHIDMATAN : PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH URUSAN : KENAIKAN PANGKAT DARI GRED DG44 KE GRED DG48 (KUP) BAGI EX-PPPLD TAHUN JABATAN / BAHAGIAN :

BIL

NAMA PEGAWAI NO. KAD PENGENALAN JAWATAN KOD SEKOLAH/PPD/JPN TEMPAT BERTUGAS KELULUSAN AKADEMIK

TARIKH LAHIR UMUR

TARIKH LANTIKAN PPPS DG41 TARIKH SAH JAWATAN PPPS DG41

TARIKH NAIK PANGKAT DG44

TARIKH LANTIKAN KE PPPLD DGA29 TEMPOH PENGALAMAN DIAMBIL KIRA 1/2/3 TAHUN

TEMPOH DI ATAS PPPS DG44

TARIKH KEKANANAN

TARIKH KUAT KUASA MATAGAJI TAHUN 2002 (P_T_)

KEPUTUSAN PTK TAHAP ARAS TARIKH LULUS

MARKAH LAPORAN NILAIAN PRESTASI

20 (20%)

20 (35%)

20 (45%)

JUMLAH MARKAH KESELURU HAN (100%)

*CATATAN: (NYATAKAN)

PERAKUAN KETUA JABATAN

* CATATAN: Nyatakan maklumat Cuti Tanpa Gaji / Cuti Belajar Separuh Gaji / Cuti Belajar Bergaji Penuh / Cuti Belajar Tanpa Gaji / Cuti Sakit (Barah,Kusta,Tibi) / Tarikh Bersara Pilihan/ Tidak Hadir Bertugas / Tempoh Percubaan Berdenda / Kes Tatatertib /Surcaj / SPRM / Mahkamah / Peminjam Tegar / Pengisytiharan Harta dsb.

PENYEDIA Tandatangan Nama Pegawai Jawatan Tarikh

: : : : :

PENYEMAK Tandatangan Nama Pegawai Jawatan Tarikh : : : :

PENGESAH Tandatangan Nama Pegawai Jawatan Tarikh : : : :

SULIT

SULIT

LAMPIRAN C4

MAKLUMAT PEGAWAI YANG DIPERTIMBANGKAN MENGIKUT SUSUNAN KEKANANAN

NAMA SKIM PERKHIDMATAN : PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH URUSAN : KENAIKAN PANGKAT DARI GRED DG44 KE GRED DG48 (KUP) BAGI EX-PPPLD TAHUN 2011 JABATAN / BAHAGIAN : INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TAWAU, SABAH

BIL

NAMA PEGAWAI NO. KAD PENGENALAN JAWATAN KOD SEKOLAH/PPD/JPN TEMPAT BERTUGAS KELULUSAN AKADEMIK

TARIKH LAHIR UMUR

TARIKH LANTIKAN PPPS DG41 TARIKH SAH JAWATAN PPPS DG41

TARIKH NAIK PANGKAT DG44

TARIKH LANTIKAN KE PPPLD DGA29 TEMPOH PENGALAMAN DIAMBIL KIRA 1/2/3 TAHUN

TEMPOH DI ATAS PPPS DG44

TARIKH KEKANANAN

TARIKH KUAT KUASA MATAGAJI TAHUN 2002 (P_T_)

KEPUTUSAN PTK TAHAP ARAS TARIKH LULUS

MARKAH LAPORAN NILAIAN PRESTASI 2007 (20%) 2008 (35%) 2009 (45%)

JUMLAH MARKAH KESELURU HAN (100%)

*CATATAN: (NYATAKAN)

PERAKUAN KETUA JABATAN

1

Dr. Nurul Akmal Binti Mohd Amin 530315-07-5668 Pensyarah Akademik XMA3001 Institut Pendidikan Guru, Kampus Tawau, Sabah PhD (Pengurusan Pendidikan) / UMS / 2002 MBA / UIA / 1995 BSc. Science / Uni. of Washington / 1989

15.03.1953 58 th.

10.05.1989 10.05.1990

01.01.2004

01.03.1977 7 3

01.01.2004

01.04.2002 P1T12

TK3 Lulus Aras III 28.08.2009

92.13 (18.42)

89.99 (31.50)

92.12 (41.45)

91.37

Bersara Pilihan Pada Umur 58 Tahun

Tidak Diperaku

* CATATAN: Nyatakan maklumat Cuti Tanpa Gaji / Cuti Belajar Separuh Gaji / Cuti Belajar Bergaji Penuh / Cuti Belajar Tanpa Gaji / Cuti Sakit (Barah,Kusta,Tibi) / Tarikh Bersara Pilihan/ Tidak Hadir Bertugas / Tempoh Percubaan Berdenda / Kes Tatatertib /Surcaj / SPRM / Mahkamah / Peminjam Tegar / Pengisytiharan Harta dsb.

PENYEDIA Tandatangan Nama Pegawai Jawatan

: : : Marliana Bt Syamsul : Pem. Tadbir Unit Pentadbiran IPG Kampus Tawau : 01.07.2010

PENYEMAK Tandatangan Nama Pegawai Jawatan : : Khairee Shahdila Bt Hassan : Penolong Pengarah Unit Pentadbiran IPG Kampus Tawau : 01.07.2010

PENGESAH Tandatangan Nama Pegawai Jawatan : : Eswadi Bin Othman : Pengarah IPG Kampus Tawau

Tarikh

Tarikh

Tarikh

: 02.07.2010

SULIT

LAMPIRAN D

KENYATAAN OLEH KETUA JABATAN Nama Pemohon No. Kad Pengenalan 1. (a) : : Encik/Puan : __________________________________ Lama/Baru : __________________________________

Markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) Tahun ...... : : :

(b) Tahun ...... (c) Tahun ......

2. (a)

Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Lulus/ Dikecualikan * PTK 1 PTK 2 PTK 3 Aras Aras Aras : : : Tahun Tahun Tahun : : :

(b)

Tarikh Duduk PTK

:

( Sila sertakan semua salinan slip keputusan PTK yang telah diduduki ) 3. Kenyataan Tatatertib Adalah disahkan bahawa pegawai di atas; BEBAS dari kes tatatertib/SPRM/Surcaj/Mahkamah Atau SEDANG dalam tindakan tatatertib/SPRM/Surcaj/Mahkamah. (Nyatakan status kes/tindakan):i) Laporan telah dikemukakan kepada Urusetia Lembaga Tatatertib Kementerian

ii) Telah dikeluarkan surat pertuduhan Atau TELAH dikenakan hukuman tatatertib/SPRM/Surcaj/Mahkamah seperti berikut:Jenis Kesalahan Jenis Hukuman Tarikh Hukuman : : :

4.

Kenyataan Mengenai Pengisytiharan Harta Adalah disahkan bahawa pegawai di atas. a) TELAH mengisytiharkan harta mengikut peraturan yang sedang berkuatkuasa dan diluluskan melalui surat bil. __________________ bertarikh ________________ (sila sertakan salinan surat kelulusan b) BELUM mengisytiharkan harta kepada pihak berkuasa tatatertib.

5.

Kenyataan Mengenai Tempoh Percubaan Berdenda / Cuti Tanpa Gaji/ Bersara Pilihan / Pelepasan Jawatan Dengan Izin / Perletakan Jawatan Adalah disahkan bahawa pegawai di atas. a) b) c) d) Pernah / Tidak Pernah dilanjutkan tempoh percubaan dengan berdenda mulai/pada _____________________________ hingga _______________________________ Telah diluluskan cuti tanpa gaji mulai/pada _______________hingga___________ Telah memohon cuti tanpa gaji mulai/pada _______________hingga___________ Telah memohon bersara pilihan / pelepasan jawatan dengan izin/perletakan jawatan pada ____________________

Tarikh
C:Iklan Jututeknik Gred J22 ke J26 (KPM)

:

________________________

______________________________ Tandatangan Ketua Jabatan & Cop Jabatan

Catatan: (Tandakan

dalam petak yang sesuai dan * potong mana yang tidak berkenaan)

LAMPIRAN E SURAT AKUAN PINJAMAN PENDIDIKAN INSTITUSI / TABUNG PENDIDIKAN Saya ………………………………………..No. KP:…..……………………… mengesahkan bahawa: Saya tidak ada mengambil pinjaman pendidikan daripada mana-mana institusi / tabung pendidikan; Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada …………………………… mula tarikh ……………. hingga …………….. sebanyak RM ……………… dan ………..…. mulai tarikh ………………………... hingga ……………………………… sebanyak RM ……………. Saya mengesahkan masih belum membuat bayaran; Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada ……………………… mulai tarikh ……………. hingga …………….. sebanyak RM ……………… dan pada masa ini sedang membuat pembayaran secara bulanan melalui pembayaran tunai/potongan gaji mulai ……………………. ; Saya ada mengambil pinjaman pendidikan daripada ……………………… mulai tarikh ……………. hingga …………….. sebanyak RM ……………… dan saya telahpun menyelesaikan sepenuhnya pinjaman pada …………………………… . PERAKUAN Saya mengaku bahawa pengisytiharan yang dinyatakan di atas adalah benar. Sekiranya tidak benar, saya boleh dikenakan tindakan tatatertib di bawah Peraturan 4 (f) dan Peraturan 4 (g), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.

……………………………………………. Tandatangan Pegawai Nama Jawatan Alamat Pejabat Tarikh : : : :

PENGESAHAN ..………………………………………….. Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Alamat Pejabat Tarikh : : : :

LAMPIRAN F1 AKUAN PILIHAN URUSAN KENAIKAN PANGKAT TIME-BASED GRED DG44(KUP) Rujukan : KP(PP)0063/57/10/21 Jld. 4( Tarikh : Setiausaha Bahagian Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4, Blok E12, Kompleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA (u.p. Unit Naik Pangkat Siswazah 2) Melalui dan Salinan Kepada: (Alamat JPN/BHG/IPGM/Kolej Matrikulasi) )

Tuan, Adalah saya …………………………………………………….. No Kad Pengenalan ………………………….. maka saya dengan ini mengakui bahawa saya ; (a) Bersetuju untuk diperakukan bagi urusan kenaikan pangkat secara Time-Based Gred DG41 ke Gred DG44 (KUP) ATAU (b) Bersetuju untuk diperakukan bagi urusan kenaikan pangkat secara Time-Based Gred DG41 ke Gred DG44 bagi Bekas Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (Ex-PPPLD) Saya sesungguhnya faham akan implikasi pilihan sendiri ini dan mengakui bahawa pilihan yang saya buat

2.

ini adalah muktamad. Tandatangan : ……………………………………...... Alamat Tempat Bertugas : …………………………. Tarikh : ………………………………….………………. Pengesahan Ketua Jabatan: …………………………………………………………. (Tandatangan dan Cop Jawatan) Nama Penuh : ……………………………………….. Tarikh : …………………………………………………. * ** Tandakan () dalam salah satu petak yang berkenaan. Borang asal ini yang telah lengkap diisi dan disahkan oleh Ketua Jabatan hendaklah dikemukakan kepada Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, KPM melalui Pengarah JPN/Bahagian/IPGM/K.Matrikulasi

LAMPIRAN F2 AKUAN PILIHAN URUSAN KENAIKAN PANGKAT TIME-BASED GRED DG48(KUP) Rujukan : KP(PP)0063/57/10/21 Jld. 4( Tarikh : Setiausaha Bahagian Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4, Blok E12, Kompleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA (u.p. Unit Naik Pangkat Siswazah 2) Melalui dan Salinan Kepada: (Alamat JPN/BHG/IPGM/Kolej Matrikulasi) )

Tuan, Adalah saya …………………………………………………….. No Kad Pengenalan ………………………….. maka saya dengan ini mengakui bahawa saya ; (a) Bersetuju untuk diperakukan bagi urusan kenaikan pangkat secara Time-Based Gred DG44 ke Gred DG48 (KUP) ATAU (b) Bersetuju untuk diperakukan bagi urusan kenaikan pangkat secara Time-Based Gred DG44 ke Gred DG48 bagi Bekas Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (Ex-PPPLD) Saya sesungguhnya faham akan implikasi pilihan sendiri ini dan mengakui bahawa pilihan yang saya buat

2.

ini adalah muktamad. Tandatangan : ……………………………………...... Alamat Tempat Bertugas : …………………………. Tarikh : ………………………………….………………. Pengesahan Ketua Jabatan: …………………………………………………………. (Tandatangan dan Cop Jawatan) Nama Penuh : ……………………………………….. Tarikh : …………………………………………………. * ** Tandakan () dalam salah satu petak yang berkenaan. Borang asal ini yang telah lengkap diisi dan disahkan oleh Ketua Jabatan hendaklah dikemukakan kepada Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, KPM melalui Pengarah JPN/Bahagian/IPGM/K.Matrikulasi

LAMPIRAN G SENARAI KETUA JABATAN

TEMPAT BERTUGAS CALON

KETUA JABATAN

SM Pendidikan Khas SM Teknik/Vokasional SM Berasrama Penuh SM Agama/SABK

Bahagian Pendidikan Khas Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh/Kluster Bahagian Pendidikan Islam

Pusat Sumber Pendidikan Negeri (PSPN) Pusat Kegiatan Guru

Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan

Institut Pendidikan Guru Kolej Matrikulasi

Pengarah Institut Pendidikan Guru Malaysia Pengarah Bahagian Matrikulasi

Pegawai-pegawai yang dipinjamkan/tukar sementara/mengisi jawatan kader KPM

Ketua Jabatan /Agensi yang menyimpan Buku Rekod Perkhidmatan (BRP) pegawai / di mana pegawai ditempatkan

Pegawai-pegawai yang berkhidmat di Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, Politeknik dan Kolej Komuniti

Unit Naik Pangkat Siswazah 2 Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Kementerian Pelajaran Malaysia

LAMPIRAN T1 BUTIR-BUTIR CALON UNTUK TAPISAN KEUTUHAN PERINGATAN Semua ruangan hendaklah dipenuhkan. Jika tidak berkenaan tulis ‘TIDAK BERKENAAN’ jika tiada, tulis ‘TIADA’.
A. 1. 2. NAMA :

NO. KAD PENGENALAN 2.1 (BARU) : 2.2 (LAMA)

3.

TARIKH / TEMPAT LAHIR

4. 5. 6.

JAWATAN/PEKERJAAN GAJI HAKIKI SEBULAN ALAMAT PEJABAT

: : : TEL :

7.

ALAMAT RUMAH

:

TEL :

8. BIL.

JAWATAN / PEKERJAAN TERDAHULU (SENARAIKAN) GELARAN JAWATAN TEMPOH BEKERJA (TAHUN)

9.

JAWATAN YANG DISANDANG DALAM PERTUBUHAN / LAIN-LAIN

10. BIL.

REKOD AKADEMIK SIJIL / IJAZAH INSTITUT / PUSAT PENGAJIAN TINGGI TAHUN

B.

1.

NAMA ISTERI / SUAMI :

2.

JAWATAN / PEKERJAAN ISTERI / SUAMI :

3.

ALAMAT PEJABAT ISTERI / SUAMI :