Pandawa

Citra Kharisma Z. (05) Farah Rery R. (08) Indiarti Sukmayani (10) Nadya Dini L. (14) Qotrunnada Alwi Z. (15)

Dene Yudhistira.Pandawa iku lima satria ing Astina kang dadi satrune Kurawa. Lima paraga iki turunane Prabu Pandhu kang dadi raja ing Astina Nalika suduk salira iku lair Nakula lan Sadewa kang kembar saka Dewi Madrim . Bima. lan Arjuna lair saka Dewi Kunti .

Bagawan Palasara + Dewi Durgandhini Bagawan Abiyasa + Dewi Ambalika Dewi Kunti Pandhu Dewanata Dewi Madrim Yudistira Nakula Bima Sadewa Arjuna .

Dewi Kunti Dewi Kunti ing crita Mahabrata iku putri saka Prabu Kuntiboja. anak saka Pandu lan Madrim. Bima lan Arjuna. . Dewi Kunti iku ibu saka Yudistira. deweka ngasuh Nakula lan Sadewa. Sapeninggale Pandu.

yaiku Kunti lan Madrim.Pandu Pandu. Pandu duwe bojo loro. . ing crita Mahabrata iku bapak saka Pandawa.

.Dewi Madrim Dewi Madrim ing crita Mahabrata iku bojone Pandu lan ibu saka Nakula lan Sadewa.

diarani Yudistira. Yudistira iku anake Pandu sing lair ing Hastinapura. Yudistira sing duwe sifat adil lan jujur. Yudistira kerep diarani Puntadewa kala cilik. Nanging nalika wis gedhe. Ing pewayangan Jawa. mati bareng karo Pandawa liyane sing nglakokake lelaku suci nang gunung Himalaya.Yudistira Yudistira iku putra pertamane Pandu sing ing crita Mahabharata mujudake panjelmaane Bathara Yama. Arti jeneng . Yudistira pinter nganggo gaman tombak.

o Dharmawangsa atau Dharmaputra. o Partha. . "putera Kunti". "keturunane Dewa Dharma". o Bhārata. "keturunane Maharaja Bharata". o Pandawa. o Kurupati. o Kurunandana.Arti jeneng Yudistira ing basa Sansekerta duwe arti “kuwat ing peperang”. o Kurumukhya. "putera Pandu". "raja Dinasti Kuru". “lakone bangsa Kuru". “Ora duwe musuh". “Paling disenengi karo Dinasti Kuru". Julukan Yudistira sing liyane yaiku : o Ajataśatru. Dheweke uga dikenal karo julukan Dharmaraja sing artine “Raja Darma”.

Jenenge duwe arti “medeni”. Awake kuat. Amarga anugerahe Bayu. Ing pungkasan uripe. lengene dawa. Jeneng Liyane . lan praupane paling sangar ketimbang sadulure kabeh.Bima Bima utawa Werkudara iku putera nomer loro saka Kunti lan Pandu. Bima sing duwe sifat gagah lan jujur manggon ing kadipaten Jodipati. pawakane dhuwur. dheweke nglakokake lelaku suci karo para Pandawa nang gunung Himalaya. Bima iku pawujudan saka Bayu (Dewa angin). Bima dadi wong sing paling kuwat.

Jeneng liyane Bima Bratasena Balawa Birawa Dandungwacana Nagata Kusumayuda Kowara Bima Pandusiwi Bayusuta Sena Wijasena Jagal Abilawa .

Ing crita Mahabharata. Pandu lan Kunti njaluk anak saka dewa Indra (pemimpine dewa) sing jenenge Arjuna. "putih" .Arjuna Arjuna utawa Janaka iku putera nomer telu saka Kunti lan Pandu. mulia. Ing basa Sanskerta Arjuna berarti “murub terang". jiwahe satria. . Arjuna pinter nggunakake jemparing lan dianggep satria paling apik karo Durna. imane kuwat. Arjuna duwe sifat jujur. “resik“ utawa "jujur ing rupa lan pikiran".

Nakula lan telu pandawa liyane sempet mati amarga racun. Ing crita. Dheweke seneng ngelayani dulur-dulure.Nakula Nakula yaiku salah sijine anak kembar saka Madrim lan Pandu. nakula iku pawujudan saka Dewa kembar sing jenenge Aswin. Dropadi ngujar yen Nakula iku prio paling ngganteng lan satria sing kuwat. sing luwih cilik saka dheweke. Dulur kembare jenenge yaiku Sadewa. Nanging dheweke urip maneh amarga panjaluke Yudistira. Nakula pinter nganggo pedang. .

. amarga wong tuwane wes seda. Nakula lan dulur kembare diasuh karo Kunti. Yudistira ngujar yen Sadewa iku bijaksana lan padha karo Brihaspati utawa guru para Dewa. Ing pungkasan uripe. Dulur kembare yaiku Nakula. Sadewa uga pinter “astronomi”.Sadewa Sadewa yaiku anak kembar saka Madrim lan Pandu. dheweke nglakokake lelaku suci karo para Pandawa nang gunung Himalaya. Sadewa duwe sifat sregep lan bijaksana.

SVWcS SVWcS Sa SZS WTS^ _SS SV^ SZ SZVaaa^ WTS^W Sa SaS SaSSZVaa^WTS^WVS_aS^[ aZ`SS^YSc[ZY`acSZWcW__WVSSVWcS VacW _XS` _^WYW\ SZ TS_SZSSVWcS aYS \Z`W^ S_`^[Z[aV_`^S ZYaS^ WZ SVWcS a TS_SZS SZ \SVS S^[ ^S_\S` a`ScS Ya^a\S^S WcS ZY \aZYS_SZ a^\WVWcWW ZYS[SW WSa_aU S^[ \S^S SZVScS ZSZY YaZaZY SS S .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful