Pandawa

Citra Kharisma Z. (05) Farah Rery R. (08) Indiarti Sukmayani (10) Nadya Dini L. (14) Qotrunnada Alwi Z. (15)

Bima.Pandawa iku lima satria ing Astina kang dadi satrune Kurawa. lan Arjuna lair saka Dewi Kunti . Dene Yudhistira. Lima paraga iki turunane Prabu Pandhu kang dadi raja ing Astina Nalika suduk salira iku lair Nakula lan Sadewa kang kembar saka Dewi Madrim .

Bagawan Palasara + Dewi Durgandhini Bagawan Abiyasa + Dewi Ambalika Dewi Kunti Pandhu Dewanata Dewi Madrim Yudistira Nakula Bima Sadewa Arjuna .

deweka ngasuh Nakula lan Sadewa. anak saka Pandu lan Madrim. Sapeninggale Pandu.Dewi Kunti Dewi Kunti ing crita Mahabrata iku putri saka Prabu Kuntiboja. . Bima lan Arjuna. Dewi Kunti iku ibu saka Yudistira.

Pandu duwe bojo loro.Pandu Pandu. ing crita Mahabrata iku bapak saka Pandawa. yaiku Kunti lan Madrim. .

.Dewi Madrim Dewi Madrim ing crita Mahabrata iku bojone Pandu lan ibu saka Nakula lan Sadewa.

Arti jeneng . Yudistira sing duwe sifat adil lan jujur. Ing pewayangan Jawa.Yudistira Yudistira iku putra pertamane Pandu sing ing crita Mahabharata mujudake panjelmaane Bathara Yama. Yudistira pinter nganggo gaman tombak. Yudistira iku anake Pandu sing lair ing Hastinapura. diarani Yudistira. Nanging nalika wis gedhe. mati bareng karo Pandawa liyane sing nglakokake lelaku suci nang gunung Himalaya. Yudistira kerep diarani Puntadewa kala cilik.

"keturunane Dewa Dharma".Arti jeneng Yudistira ing basa Sansekerta duwe arti “kuwat ing peperang”. "putera Pandu". “lakone bangsa Kuru". o Kurumukhya. o Dharmawangsa atau Dharmaputra. "keturunane Maharaja Bharata". "raja Dinasti Kuru". o Partha. Julukan Yudistira sing liyane yaiku : o Ajataśatru. "putera Kunti". “Ora duwe musuh". o Pandawa. o Kurunandana. “Paling disenengi karo Dinasti Kuru". o Bhārata. o Kurupati. Dheweke uga dikenal karo julukan Dharmaraja sing artine “Raja Darma”. .

lengene dawa. Bima dadi wong sing paling kuwat. Awake kuat. Amarga anugerahe Bayu. Bima sing duwe sifat gagah lan jujur manggon ing kadipaten Jodipati. dheweke nglakokake lelaku suci karo para Pandawa nang gunung Himalaya. lan praupane paling sangar ketimbang sadulure kabeh. Jenenge duwe arti “medeni”. pawakane dhuwur. Jeneng Liyane . Bima iku pawujudan saka Bayu (Dewa angin).Bima Bima utawa Werkudara iku putera nomer loro saka Kunti lan Pandu. Ing pungkasan uripe.

Jeneng liyane Bima Bratasena Balawa Birawa Dandungwacana Nagata Kusumayuda Kowara Bima Pandusiwi Bayusuta Sena Wijasena Jagal Abilawa .

Ing basa Sanskerta Arjuna berarti “murub terang". Arjuna pinter nggunakake jemparing lan dianggep satria paling apik karo Durna. Pandu lan Kunti njaluk anak saka dewa Indra (pemimpine dewa) sing jenenge Arjuna. . “resik“ utawa "jujur ing rupa lan pikiran". jiwahe satria. mulia.Arjuna Arjuna utawa Janaka iku putera nomer telu saka Kunti lan Pandu. imane kuwat. Ing crita Mahabharata. "putih" . Arjuna duwe sifat jujur.

Nanging dheweke urip maneh amarga panjaluke Yudistira. Dheweke seneng ngelayani dulur-dulure. nakula iku pawujudan saka Dewa kembar sing jenenge Aswin. Nakula lan telu pandawa liyane sempet mati amarga racun.Nakula Nakula yaiku salah sijine anak kembar saka Madrim lan Pandu. Nakula pinter nganggo pedang. sing luwih cilik saka dheweke. Ing crita. . Dropadi ngujar yen Nakula iku prio paling ngganteng lan satria sing kuwat. Dulur kembare jenenge yaiku Sadewa.

Nakula lan dulur kembare diasuh karo Kunti. . Yudistira ngujar yen Sadewa iku bijaksana lan padha karo Brihaspati utawa guru para Dewa. Dulur kembare yaiku Nakula. amarga wong tuwane wes seda. Ing pungkasan uripe.Sadewa Sadewa yaiku anak kembar saka Madrim lan Pandu. dheweke nglakokake lelaku suci karo para Pandawa nang gunung Himalaya. Sadewa uga pinter “astronomi”. Sadewa duwe sifat sregep lan bijaksana.

SVWcS SVWcS Sa SZS WTS^ _SS SV^ SZ SZVaaa^ WTS^W Sa SaS SaSSZVaa^WTS^WVS_aS^[ aZ`SS^YSc[ZY`acSZWcW__WVSSVWcS VacW _XS` _^WYW\ SZ TS_SZSSVWcS aYS \Z`W^ S_`^[Z[aV_`^S ZYaS^ WZ SVWcS a TS_SZS SZ \SVS S^[ ^S_\S` a`ScS Ya^a\S^S WcS ZY \aZYS_SZ a^\WVWcWW ZYS[SW WSa_aU S^[ \S^S SZVScS ZSZY YaZaZY SS S .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful