Pandawa

Citra Kharisma Z. (05) Farah Rery R. (08) Indiarti Sukmayani (10) Nadya Dini L. (14) Qotrunnada Alwi Z. (15)

Dene Yudhistira. Lima paraga iki turunane Prabu Pandhu kang dadi raja ing Astina Nalika suduk salira iku lair Nakula lan Sadewa kang kembar saka Dewi Madrim . lan Arjuna lair saka Dewi Kunti .Pandawa iku lima satria ing Astina kang dadi satrune Kurawa. Bima.

Bagawan Palasara + Dewi Durgandhini Bagawan Abiyasa + Dewi Ambalika Dewi Kunti Pandhu Dewanata Dewi Madrim Yudistira Nakula Bima Sadewa Arjuna .

anak saka Pandu lan Madrim.Dewi Kunti Dewi Kunti ing crita Mahabrata iku putri saka Prabu Kuntiboja. Sapeninggale Pandu. . deweka ngasuh Nakula lan Sadewa. Bima lan Arjuna. Dewi Kunti iku ibu saka Yudistira.

ing crita Mahabrata iku bapak saka Pandawa.Pandu Pandu. yaiku Kunti lan Madrim. . Pandu duwe bojo loro.

Dewi Madrim Dewi Madrim ing crita Mahabrata iku bojone Pandu lan ibu saka Nakula lan Sadewa. .

Yudistira Yudistira iku putra pertamane Pandu sing ing crita Mahabharata mujudake panjelmaane Bathara Yama. Yudistira sing duwe sifat adil lan jujur. Arti jeneng . mati bareng karo Pandawa liyane sing nglakokake lelaku suci nang gunung Himalaya. Nanging nalika wis gedhe. diarani Yudistira. Yudistira iku anake Pandu sing lair ing Hastinapura. Ing pewayangan Jawa. Yudistira kerep diarani Puntadewa kala cilik. Yudistira pinter nganggo gaman tombak.

"keturunane Dewa Dharma". “Paling disenengi karo Dinasti Kuru".Arti jeneng Yudistira ing basa Sansekerta duwe arti “kuwat ing peperang”. o Dharmawangsa atau Dharmaputra. o Kurupati. "raja Dinasti Kuru". . “Ora duwe musuh". "putera Pandu". o Bhārata. o Partha. "keturunane Maharaja Bharata". Dheweke uga dikenal karo julukan Dharmaraja sing artine “Raja Darma”. o Pandawa. Julukan Yudistira sing liyane yaiku : o Ajataśatru. o Kurumukhya. "putera Kunti". o Kurunandana. “lakone bangsa Kuru".

Ing pungkasan uripe. Jeneng Liyane . Jenenge duwe arti “medeni”. Bima sing duwe sifat gagah lan jujur manggon ing kadipaten Jodipati. pawakane dhuwur. Awake kuat. Amarga anugerahe Bayu. lengene dawa. lan praupane paling sangar ketimbang sadulure kabeh. dheweke nglakokake lelaku suci karo para Pandawa nang gunung Himalaya. Bima iku pawujudan saka Bayu (Dewa angin). Bima dadi wong sing paling kuwat.Bima Bima utawa Werkudara iku putera nomer loro saka Kunti lan Pandu.

Jeneng liyane Bima Bratasena Balawa Birawa Dandungwacana Nagata Kusumayuda Kowara Bima Pandusiwi Bayusuta Sena Wijasena Jagal Abilawa .

“resik“ utawa "jujur ing rupa lan pikiran". imane kuwat. Ing basa Sanskerta Arjuna berarti “murub terang". Arjuna duwe sifat jujur. "putih" . jiwahe satria. mulia. Ing crita Mahabharata. Pandu lan Kunti njaluk anak saka dewa Indra (pemimpine dewa) sing jenenge Arjuna. Arjuna pinter nggunakake jemparing lan dianggep satria paling apik karo Durna. .Arjuna Arjuna utawa Janaka iku putera nomer telu saka Kunti lan Pandu.

.Nakula Nakula yaiku salah sijine anak kembar saka Madrim lan Pandu. Dulur kembare jenenge yaiku Sadewa. Dheweke seneng ngelayani dulur-dulure. Nakula lan telu pandawa liyane sempet mati amarga racun. Nanging dheweke urip maneh amarga panjaluke Yudistira. Ing crita. nakula iku pawujudan saka Dewa kembar sing jenenge Aswin. Dropadi ngujar yen Nakula iku prio paling ngganteng lan satria sing kuwat. sing luwih cilik saka dheweke. Nakula pinter nganggo pedang.

Dulur kembare yaiku Nakula. amarga wong tuwane wes seda.Sadewa Sadewa yaiku anak kembar saka Madrim lan Pandu. Yudistira ngujar yen Sadewa iku bijaksana lan padha karo Brihaspati utawa guru para Dewa. Sadewa uga pinter “astronomi”. dheweke nglakokake lelaku suci karo para Pandawa nang gunung Himalaya. Nakula lan dulur kembare diasuh karo Kunti. . Sadewa duwe sifat sregep lan bijaksana. Ing pungkasan uripe.

SVWcS SVWcS Sa SZS WTS^ _SS SV^ SZ SZVaaa^ WTS^W Sa SaS SaSSZVaa^WTS^WVS_aS^[ aZ`SS^YSc[ZY`acSZWcW__WVSSVWcS VacW _XS` _^WYW\ SZ TS_SZSSVWcS aYS \Z`W^ S_`^[Z[aV_`^S ZYaS^ WZ SVWcS a TS_SZS SZ \SVS S^[ ^S_\S` a`ScS Ya^a\S^S WcS ZY \aZYS_SZ a^\WVWcWW ZYS[SW WSa_aU S^[ \S^S SZVScS ZSZY YaZaZY SS S .