Pandawa

Citra Kharisma Z. (05) Farah Rery R. (08) Indiarti Sukmayani (10) Nadya Dini L. (14) Qotrunnada Alwi Z. (15)

Pandawa iku lima satria ing Astina kang dadi satrune Kurawa. Bima. Lima paraga iki turunane Prabu Pandhu kang dadi raja ing Astina Nalika suduk salira iku lair Nakula lan Sadewa kang kembar saka Dewi Madrim . lan Arjuna lair saka Dewi Kunti . Dene Yudhistira.

Bagawan Palasara + Dewi Durgandhini Bagawan Abiyasa + Dewi Ambalika Dewi Kunti Pandhu Dewanata Dewi Madrim Yudistira Nakula Bima Sadewa Arjuna .

Dewi Kunti iku ibu saka Yudistira. anak saka Pandu lan Madrim. Bima lan Arjuna. deweka ngasuh Nakula lan Sadewa. . Sapeninggale Pandu.Dewi Kunti Dewi Kunti ing crita Mahabrata iku putri saka Prabu Kuntiboja.

ing crita Mahabrata iku bapak saka Pandawa. . yaiku Kunti lan Madrim.Pandu Pandu. Pandu duwe bojo loro.

.Dewi Madrim Dewi Madrim ing crita Mahabrata iku bojone Pandu lan ibu saka Nakula lan Sadewa.

Yudistira sing duwe sifat adil lan jujur. Yudistira pinter nganggo gaman tombak. mati bareng karo Pandawa liyane sing nglakokake lelaku suci nang gunung Himalaya. Arti jeneng . Nanging nalika wis gedhe. diarani Yudistira. Yudistira iku anake Pandu sing lair ing Hastinapura. Yudistira kerep diarani Puntadewa kala cilik. Ing pewayangan Jawa.Yudistira Yudistira iku putra pertamane Pandu sing ing crita Mahabharata mujudake panjelmaane Bathara Yama.

“lakone bangsa Kuru". o Kurupati.Arti jeneng Yudistira ing basa Sansekerta duwe arti “kuwat ing peperang”. "keturunane Maharaja Bharata". Dheweke uga dikenal karo julukan Dharmaraja sing artine “Raja Darma”. “Ora duwe musuh". o Kurumukhya. "keturunane Dewa Dharma". "raja Dinasti Kuru". o Partha. "putera Kunti". "putera Pandu". o Bhārata. o Pandawa. “Paling disenengi karo Dinasti Kuru". Julukan Yudistira sing liyane yaiku : o Ajataśatru. o Dharmawangsa atau Dharmaputra. . o Kurunandana.

Ing pungkasan uripe. lengene dawa. Awake kuat. Bima sing duwe sifat gagah lan jujur manggon ing kadipaten Jodipati. Jenenge duwe arti “medeni”.Bima Bima utawa Werkudara iku putera nomer loro saka Kunti lan Pandu. Jeneng Liyane . Bima iku pawujudan saka Bayu (Dewa angin). Amarga anugerahe Bayu. lan praupane paling sangar ketimbang sadulure kabeh. Bima dadi wong sing paling kuwat. pawakane dhuwur. dheweke nglakokake lelaku suci karo para Pandawa nang gunung Himalaya.

Jeneng liyane Bima Bratasena Balawa Birawa Dandungwacana Nagata Kusumayuda Kowara Bima Pandusiwi Bayusuta Sena Wijasena Jagal Abilawa .

. mulia. Ing basa Sanskerta Arjuna berarti “murub terang". jiwahe satria. imane kuwat. Arjuna pinter nggunakake jemparing lan dianggep satria paling apik karo Durna. Arjuna duwe sifat jujur.Arjuna Arjuna utawa Janaka iku putera nomer telu saka Kunti lan Pandu. Pandu lan Kunti njaluk anak saka dewa Indra (pemimpine dewa) sing jenenge Arjuna. "putih" . “resik“ utawa "jujur ing rupa lan pikiran". Ing crita Mahabharata.

Nakula pinter nganggo pedang. Nakula lan telu pandawa liyane sempet mati amarga racun. nakula iku pawujudan saka Dewa kembar sing jenenge Aswin. Dheweke seneng ngelayani dulur-dulure. Dropadi ngujar yen Nakula iku prio paling ngganteng lan satria sing kuwat. Ing crita. Nanging dheweke urip maneh amarga panjaluke Yudistira. .Nakula Nakula yaiku salah sijine anak kembar saka Madrim lan Pandu. Dulur kembare jenenge yaiku Sadewa. sing luwih cilik saka dheweke.

dheweke nglakokake lelaku suci karo para Pandawa nang gunung Himalaya. . Ing pungkasan uripe. Nakula lan dulur kembare diasuh karo Kunti. Sadewa duwe sifat sregep lan bijaksana.Sadewa Sadewa yaiku anak kembar saka Madrim lan Pandu. Sadewa uga pinter “astronomi”. amarga wong tuwane wes seda. Dulur kembare yaiku Nakula. Yudistira ngujar yen Sadewa iku bijaksana lan padha karo Brihaspati utawa guru para Dewa.

SVWcS SVWcS Sa SZS WTS^ _SS SV^ SZ SZVaaa^ WTS^W Sa SaS SaSSZVaa^WTS^WVS_aS^[ aZ`SS^YSc[ZY`acSZWcW__WVSSVWcS VacW _XS` _^WYW\ SZ TS_SZSSVWcS aYS \Z`W^ S_`^[Z[aV_`^S ZYaS^ WZ SVWcS a TS_SZS SZ \SVS S^[ ^S_\S` a`ScS Ya^a\S^S WcS ZY \aZYS_SZ a^\WVWcWW ZYS[SW WSa_aU S^[ \S^S SZVScS ZSZY YaZaZY SS S .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful