Pandawa

Citra Kharisma Z. (05) Farah Rery R. (08) Indiarti Sukmayani (10) Nadya Dini L. (14) Qotrunnada Alwi Z. (15)

Dene Yudhistira. lan Arjuna lair saka Dewi Kunti .Pandawa iku lima satria ing Astina kang dadi satrune Kurawa. Lima paraga iki turunane Prabu Pandhu kang dadi raja ing Astina Nalika suduk salira iku lair Nakula lan Sadewa kang kembar saka Dewi Madrim . Bima.

Bagawan Palasara + Dewi Durgandhini Bagawan Abiyasa + Dewi Ambalika Dewi Kunti Pandhu Dewanata Dewi Madrim Yudistira Nakula Bima Sadewa Arjuna .

Dewi Kunti Dewi Kunti ing crita Mahabrata iku putri saka Prabu Kuntiboja. Dewi Kunti iku ibu saka Yudistira. Bima lan Arjuna. anak saka Pandu lan Madrim. . deweka ngasuh Nakula lan Sadewa. Sapeninggale Pandu.

ing crita Mahabrata iku bapak saka Pandawa.Pandu Pandu. yaiku Kunti lan Madrim. Pandu duwe bojo loro. .

Dewi Madrim Dewi Madrim ing crita Mahabrata iku bojone Pandu lan ibu saka Nakula lan Sadewa. .

Yudistira sing duwe sifat adil lan jujur. mati bareng karo Pandawa liyane sing nglakokake lelaku suci nang gunung Himalaya. Ing pewayangan Jawa. diarani Yudistira. Yudistira kerep diarani Puntadewa kala cilik.Yudistira Yudistira iku putra pertamane Pandu sing ing crita Mahabharata mujudake panjelmaane Bathara Yama. Yudistira iku anake Pandu sing lair ing Hastinapura. Nanging nalika wis gedhe. Yudistira pinter nganggo gaman tombak. Arti jeneng .

“lakone bangsa Kuru". "keturunane Maharaja Bharata". “Paling disenengi karo Dinasti Kuru". o Partha. o Kurunandana. o Dharmawangsa atau Dharmaputra. "raja Dinasti Kuru". . Julukan Yudistira sing liyane yaiku : o Ajataśatru. o Kurumukhya. "putera Pandu". "keturunane Dewa Dharma". o Pandawa. "putera Kunti". o Kurupati.Arti jeneng Yudistira ing basa Sansekerta duwe arti “kuwat ing peperang”. “Ora duwe musuh". Dheweke uga dikenal karo julukan Dharmaraja sing artine “Raja Darma”. o Bhārata.

lengene dawa. Ing pungkasan uripe. Jeneng Liyane . Bima iku pawujudan saka Bayu (Dewa angin).Bima Bima utawa Werkudara iku putera nomer loro saka Kunti lan Pandu. Jenenge duwe arti “medeni”. Amarga anugerahe Bayu. Bima sing duwe sifat gagah lan jujur manggon ing kadipaten Jodipati. lan praupane paling sangar ketimbang sadulure kabeh. pawakane dhuwur. Bima dadi wong sing paling kuwat. dheweke nglakokake lelaku suci karo para Pandawa nang gunung Himalaya. Awake kuat.

Jeneng liyane Bima Bratasena Balawa Birawa Dandungwacana Nagata Kusumayuda Kowara Bima Pandusiwi Bayusuta Sena Wijasena Jagal Abilawa .

Ing basa Sanskerta Arjuna berarti “murub terang".Arjuna Arjuna utawa Janaka iku putera nomer telu saka Kunti lan Pandu. mulia. Pandu lan Kunti njaluk anak saka dewa Indra (pemimpine dewa) sing jenenge Arjuna. imane kuwat. . Arjuna duwe sifat jujur. Arjuna pinter nggunakake jemparing lan dianggep satria paling apik karo Durna. Ing crita Mahabharata. “resik“ utawa "jujur ing rupa lan pikiran". jiwahe satria. "putih" .

sing luwih cilik saka dheweke. . Dropadi ngujar yen Nakula iku prio paling ngganteng lan satria sing kuwat. Dheweke seneng ngelayani dulur-dulure. Dulur kembare jenenge yaiku Sadewa. Nakula lan telu pandawa liyane sempet mati amarga racun. nakula iku pawujudan saka Dewa kembar sing jenenge Aswin.Nakula Nakula yaiku salah sijine anak kembar saka Madrim lan Pandu. Ing crita. Nanging dheweke urip maneh amarga panjaluke Yudistira. Nakula pinter nganggo pedang.

Yudistira ngujar yen Sadewa iku bijaksana lan padha karo Brihaspati utawa guru para Dewa.Sadewa Sadewa yaiku anak kembar saka Madrim lan Pandu. Ing pungkasan uripe. Sadewa uga pinter “astronomi”. Dulur kembare yaiku Nakula. Nakula lan dulur kembare diasuh karo Kunti. . amarga wong tuwane wes seda. dheweke nglakokake lelaku suci karo para Pandawa nang gunung Himalaya. Sadewa duwe sifat sregep lan bijaksana.

SVWcS SVWcS Sa SZS WTS^ _SS SV^ SZ SZVaaa^ WTS^W Sa SaS SaSSZVaa^WTS^WVS_aS^[ aZ`SS^YSc[ZY`acSZWcW__WVSSVWcS VacW _XS` _^WYW\ SZ TS_SZSSVWcS aYS \Z`W^ S_`^[Z[aV_`^S ZYaS^ WZ SVWcS a TS_SZS SZ \SVS S^[ ^S_\S` a`ScS Ya^a\S^S WcS ZY \aZYS_SZ a^\WVWcWW ZYS[SW WSa_aU S^[ \S^S SZVScS ZSZY YaZaZY SS S .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful