Pandawa

Citra Kharisma Z. (05) Farah Rery R. (08) Indiarti Sukmayani (10) Nadya Dini L. (14) Qotrunnada Alwi Z. (15)

Pandawa iku lima satria ing Astina kang dadi satrune Kurawa. lan Arjuna lair saka Dewi Kunti . Lima paraga iki turunane Prabu Pandhu kang dadi raja ing Astina Nalika suduk salira iku lair Nakula lan Sadewa kang kembar saka Dewi Madrim . Dene Yudhistira. Bima.

Bagawan Palasara + Dewi Durgandhini Bagawan Abiyasa + Dewi Ambalika Dewi Kunti Pandhu Dewanata Dewi Madrim Yudistira Nakula Bima Sadewa Arjuna .

. deweka ngasuh Nakula lan Sadewa.Dewi Kunti Dewi Kunti ing crita Mahabrata iku putri saka Prabu Kuntiboja. Bima lan Arjuna. Sapeninggale Pandu. anak saka Pandu lan Madrim. Dewi Kunti iku ibu saka Yudistira.

Pandu duwe bojo loro. yaiku Kunti lan Madrim. ing crita Mahabrata iku bapak saka Pandawa. .Pandu Pandu.

Dewi Madrim Dewi Madrim ing crita Mahabrata iku bojone Pandu lan ibu saka Nakula lan Sadewa. .

Yudistira Yudistira iku putra pertamane Pandu sing ing crita Mahabharata mujudake panjelmaane Bathara Yama. diarani Yudistira. Arti jeneng . Yudistira pinter nganggo gaman tombak. Ing pewayangan Jawa. Yudistira iku anake Pandu sing lair ing Hastinapura. mati bareng karo Pandawa liyane sing nglakokake lelaku suci nang gunung Himalaya. Nanging nalika wis gedhe. Yudistira sing duwe sifat adil lan jujur. Yudistira kerep diarani Puntadewa kala cilik.

. “lakone bangsa Kuru". “Paling disenengi karo Dinasti Kuru". Dheweke uga dikenal karo julukan Dharmaraja sing artine “Raja Darma”. o Bhārata. “Ora duwe musuh". o Partha. "putera Kunti". "keturunane Maharaja Bharata". o Kurumukhya. o Pandawa. "putera Pandu". o Kurupati.Arti jeneng Yudistira ing basa Sansekerta duwe arti “kuwat ing peperang”. o Dharmawangsa atau Dharmaputra. "raja Dinasti Kuru". "keturunane Dewa Dharma". Julukan Yudistira sing liyane yaiku : o Ajataśatru. o Kurunandana.

pawakane dhuwur. dheweke nglakokake lelaku suci karo para Pandawa nang gunung Himalaya.Bima Bima utawa Werkudara iku putera nomer loro saka Kunti lan Pandu. lengene dawa. Bima sing duwe sifat gagah lan jujur manggon ing kadipaten Jodipati. Jenenge duwe arti “medeni”. Jeneng Liyane . Ing pungkasan uripe. Bima iku pawujudan saka Bayu (Dewa angin). lan praupane paling sangar ketimbang sadulure kabeh. Awake kuat. Amarga anugerahe Bayu. Bima dadi wong sing paling kuwat.

Jeneng liyane Bima Bratasena Balawa Birawa Dandungwacana Nagata Kusumayuda Kowara Bima Pandusiwi Bayusuta Sena Wijasena Jagal Abilawa .

Arjuna duwe sifat jujur. Ing crita Mahabharata. . mulia. Pandu lan Kunti njaluk anak saka dewa Indra (pemimpine dewa) sing jenenge Arjuna. "putih" . “resik“ utawa "jujur ing rupa lan pikiran". Arjuna pinter nggunakake jemparing lan dianggep satria paling apik karo Durna. jiwahe satria. Ing basa Sanskerta Arjuna berarti “murub terang".Arjuna Arjuna utawa Janaka iku putera nomer telu saka Kunti lan Pandu. imane kuwat.

Dulur kembare jenenge yaiku Sadewa. Ing crita. Nakula lan telu pandawa liyane sempet mati amarga racun. Nakula pinter nganggo pedang.Nakula Nakula yaiku salah sijine anak kembar saka Madrim lan Pandu. Dropadi ngujar yen Nakula iku prio paling ngganteng lan satria sing kuwat. . Dheweke seneng ngelayani dulur-dulure. nakula iku pawujudan saka Dewa kembar sing jenenge Aswin. sing luwih cilik saka dheweke. Nanging dheweke urip maneh amarga panjaluke Yudistira.

Ing pungkasan uripe. Dulur kembare yaiku Nakula. Nakula lan dulur kembare diasuh karo Kunti. .Sadewa Sadewa yaiku anak kembar saka Madrim lan Pandu. dheweke nglakokake lelaku suci karo para Pandawa nang gunung Himalaya. amarga wong tuwane wes seda. Sadewa uga pinter “astronomi”. Sadewa duwe sifat sregep lan bijaksana. Yudistira ngujar yen Sadewa iku bijaksana lan padha karo Brihaspati utawa guru para Dewa.

SVWcS SVWcS Sa SZS WTS^ _SS SV^ SZ SZVaaa^ WTS^W Sa SaS SaSSZVaa^WTS^WVS_aS^[ aZ`SS^YSc[ZY`acSZWcW__WVSSVWcS VacW _XS` _^WYW\ SZ TS_SZSSVWcS aYS \Z`W^ S_`^[Z[aV_`^S ZYaS^ WZ SVWcS a TS_SZS SZ \SVS S^[ ^S_\S` a`ScS Ya^a\S^S WcS ZY \aZYS_SZ a^\WVWcWW ZYS[SW WSa_aU S^[ \S^S SZVScS ZSZY YaZaZY SS S .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful