Anda di halaman 1dari 2

SOURCES OF ENERGY bergetar kinetic diperbaharui tenaga atas a.

Keupayaan melakukan kerja adalah __________________ dan unitnya adalah _______________. b. Objek yang bergerak mempunyai tenaga _________________. joule pelihara kimia matahari cahaya boleh

keupayaan

elektrik

tidak boleh

1. Isikan tempat kosong dengan perkataan yang diberi dalam kotak di

g. Makan dan minuman mempunyai tenaga (kimia, keupayaan) h. (Dinamo , Motor) menukarkan tenaga kinetic kepada tenaga elektrik i. (Tumbuhan hijau , Bahan api) menukarkan tenaga chaya ke tenaga kimia j. Kipas menukarkan tenaga (elektrik, kinetic) ke tenaga (elektrik , kinetic) k. Bola yang dilambungkan ke udara kehilangan tenaga (kinetic, keupayaan) tetapi mendapat tenaga ( kinetic , keupayaan)

l.

c.

Tenaga yang tersimpan didalam sesuatu objek disebabkan oleh kedudukan atau situasinya adalh tenaga ________________________. d. Bentuk tenaga yang membolehkan kita melihat adalah tenaga ________________. e. Tenaga bunyi dihasilkan apabila sesuatu objek ____________________. f. Alatan elektrik seperti peti televisyen dan computer tidak boleh berfungsi tanpa tenaga _________________. g. Makanan dan bahan api mengandungi tenaga ____________________. h. __________________ adalah sumber utama tenaga di Bumi i. Petroleum adalah sumber tenaga yang _________________________. j. Bahan api biomas adalah sumber tenaga yang ___________________________. k. Kita harus _______________ tenaga supaya kita mempunyai bekalan tenaga yang berterusan.

Sumber tenaga (boleh diperbaharui , tidak boleh diperbaharui ) adalah sumber yang tidak boleh diganti dan akan habis digunakan. m. Tenaga nuclear dihasilkan dengan menggunakan logam berat seperti ( uranium, aluminium)

n.

Kita harus memelihara sumber tenaga dengan menggunakan (kurang, lebih) tenaga dan (mengurangkan, meningkatkan) pembaziran tenaga =[[[[[[[[[[[[[[[[

2. Bulatkan jawapan yang betul dalam kurungan.


a. (Tenaga , Kuasa ) adalah kebolehan melakukan kerja. b. Tumbuhan hijau menggunakan tenaga ( cahaya , haba ) daripada matahari untuk menjalankan fotosintesis.

c.

Tenaga kinetic di dapati dalam objek yang ( bergerak, tidak bergerak ) d. Anak panah yang ditarik mempunyai tenaga ( keupayaan, kinetic) e. Tenaga yang boleh dikesan oleh telinga adalah tenaga ( kimia, bunyi) f. Tenaga ( haba, elektrik) boleh dikesan oleh kulit kita.

3. d