SMK SUNGAI RAMBAI MELAKA

MODUL PROGRAM INTERVENSI BAHASA MELAYU

Disediakan Oleh: PN. ALEIMMAH ALI (SETIAUSAHA INTERVENSI SMK. SUNGAI RAMBAI, MELAKA)

MODUL PROGRAM PELAKSANAAN PEMULIHAN KHAS (CELIK HURUF) BAGI SEKOLAH MENENGAH (TINGKATAN 1) Bil. Kangdungan 1 2 Pedidikan Pemulihan Sekolah Menengah Pembentukan Panitia Pemulihan Khas Sekolah Menengah. 3 4 Ujian Diagnostik Bagi Murid Pemulihan. Contoh Rancangan Pengajaran Pemulihan Khas Basaha Melayu 5 6 Kelas Pemulihan yang Ideal. Modul Pengajaran Pembelajaran Pemulihan Khas (PP Celik Bacaan). 7 Kajian Kes Pengajaran Pembelajaran Pemulihan Khas (Modul Celik Bacaan). 8 9 Gerko Murid Pemulihan Khas (Kelab Tunas Harapan). Adaptasi Program Pemulihan Khas (Celik Huruf) Bagi Sekolah Menengah (Modul Celik Bacaan). 95 80 91 71 54 68 6 12 Muka 1

1
PENDIDIKAN PEMULIHAN SEKOLAH MENENGAH

d) Mengubahsuaikan aktiviti-aktiviti pembelajaran dalam Sukatan pelajaran mengikut keperluan murid.mereka akan balik semula ke kelas biasa untuk meneruskan pelajaran mereka. 1 . Strategi Pendidikan Pemulihan Murid yang memerlukan pengajaran pemulihan dibawa keluar ke kelas khas pemulihan pada masa-masa tertentu untuk memdapat pengajaran pemulihan daripada guru khas pemulihan. Isi-isi rekod adalah seperti berikut:• Latarbelakang murid. 4. e) Berjumpa dan berbincang dengan guru kelas/ibubapa/pengaja supaya guru khas pemulihan dapat memahami masalah murid-muridnya dengan lebih mendalam lagi. f) Melaksanakan penilaian berterusan untuk mengetahui Kemajuan murid. Objektif Membantu murid-murid mengatasi masalah pembelajaran dalam kemahiran-kemahiran membaca. menulis dan mengira.MODUL PROGRAM CELIK HURUF BAGI SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN PEMULIHAN SEKOLAH MENENGAH 1. 3. g) Menyimpan rekod murid-murid dengan rapi. Membantu murid-murid mengatasi sikap yang negatif dan tingkahlaku yang menjelaskan pembelajaran dan memupuk serta mengembangkan sikap keyakinan diri dan positif terhadap pembelajaran. Tugas Guru Khas Pemulihan a) Mengajar murid-murid lemah dari tingkatan 1Keutamakan diberi kepada tingkatan 1 Kenanga (maksima murid 25 orang bagi satu kelas). Setelah selesai. Konsep Program pendidikan pemulihan adalah satu usaha dalam pendidikan untuk mengatasi masalah pembelajaran murid-murid lemah di sekolah-sekolah menengah. • Kemajuan murid berdasarkan kerja harian dan hasil penilaian. b) c) Mengajar 2 mata pelajaran iaitu Bahasa dan Matemetik Mengajar di kelas khas pemulihan tingkatan 1 Kenanga. • Laporan Kesihatan. Program ini khusus ditumpukan oleh guru-guru khas pemulihan yang telah menerima latihan khas dalam bidang ini. 2.

setiausaha sukan dan lain tugasan di mana ia selalu terpaksa meninggalkan kelasnya. 7. persatuan dan sebagainya 8. Hal-hal lain a) Guru Besar dan guru-guru lain di sekolah hendaklah memberi kerjasama dan sokongan sepenuhnya kepada Guru Pemulihan untuk mempastikan program pemulihan ini dapat dijalankan dengan sempurna dan berkesan. 6. b) Bagi sekolah-sekolah kecil yang bilangan muridnya tidak ramai guru khas pemulihan dihendaki mengajar dari tahun 1-6. d) Masa untuk persediaan dan pandukan hendaklah dimasukkan dalam jadual waktu e) Guru Khas Pemulihan hendaklah mematuhi masa bertugas sebagaimana yang dikuatkuasakan di sekolah itu. Berbuat demikian akan menjejaskan pembelajaran murid-murid pemulihan. Bilangan Murid Untuk Kelas Pemulihan a) Bilangan murid dalam satu-satu sesi pemulihan seelok-eloknya adalah di antara 10-25 orang dari satu kelas/darjah. 5. mengawas skim bantuan buku teks. 2 .• • • Hasil-hasil temubual dan rujukan. b) Ini bukanlah bermakna bahawa guru tersebut dikecualikan daripada semua tanggungjawab sekolah. Menjadi ahli jawatankuasa KBSR sekolah. Sebagai seorang guru.ia harus memberi kerjasama sepenuhnya bagimelaksanakan sebarang aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah umpamanya menguruskan permainan. khususnya masa datang ke sekolah dan masa balik selepas mengajar. Jadual Waktu Guru Khas Pemulihan Guru-guru pemulihan dihendaki mempunyai agihan masa seperti berikut:a) Masa untuk mengajar : 240 minit seminggu b) Masa untuk persediaan dan panduan : 120 minit c) Masa percuma sama seperti yang diberi kepada guru-guru yang lain di sekolah itu. Guru Pemulihan tidak patut juga dikeluarkan dari kerja pemulihan menggantikan tempat guru yang tidak hadir. Menjadi penasihat kepada guru-guru mengenai pendidikan pemulihan. Tugas-tugas lain a) Pengetua diminta bekerjasama sepunuhnya supaya tidak melantik guru khas pemulihan untuk memegana tugas-tugas berat seperti mengawas perpustakaan sekolah.

b) Sekiranya sekolah tidak ada bilik untuk dijadikan bilik khas pemulihan. 3 . pihak sekolah hendaklah berusaha untuk menyediakan satu tempat alternatif yang sesuai.

lima tahun adalah bagi murid yang cerdas dan melangkau kelas. Khairuddin Mohd. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan (Jabatan Pendidikan Ternikal). Beliau berkata. 3 September 1998/MS 23 4 . beliau berkata tiada gunanya seseorang murid itu meneruskan pelajaran ke peringkit yang lebih tinggi mereka tidak dapat menguasai kemahiran 3M. 2. enam tahun adalah tempoh normal dan tujuh tahun pula had maksimum persekolahan peringkat menengah. *KESATUAN ANGGAP UJIAN KHAS WAJAR DIADAKAN Kesatuan Perkhidmaan Perguruan Kebangsaan (KPPK) menyambut baik Cadangan Kementerian Pendidikan memperkenalkan ujian khas bagi menilai kemampuan murid tingkatan 1 menguasai kemahiran membaca.MASALAH CELIK HURUF BERDASARKAN SEDUTAN AKHBAR TEMPATAN 1. 1* Berita Harian/Khamis. sebaliknya memasuki kelas pemulihan khas yang dikendalikan oleh guru berpengalaman. Bagaimanapun. Datuk Mohd. berkata ujian itu akan diadakan oleh pihak sekolah di seluruh negara dan pemilihan murid dibuat guru kelas. Kementerian Pendidikan akan memperkenalkan Ujian Khas bagi menilai kemampuan murid tingkatan 1 terhadap penguasaan mereka dalam bidang membaca. Sistem pendidikan sekarang membolehkan seseorang secara automatik meneruskan pelajaran sehingga ke tingkatan lima walaupun tidak mahir dalam ketiga-tiga kemahiran ini. *UJIAN KHAS NILAI MURID TINGKATAN 1 Mulai tahun 1999. menulis dan mengira (3M). Sains dan mata pelajaran lain yang memerlukan pembacaan dan penulisan”. Ashaari. katanya. Jika gagal dalam ujian 3M itu. murid berkenaan tidak digalakkan terus ke tingkatan 1. menulis dan mengira (3M). “Kelemahan ini sudah pasti menyukarkan mereka untuk mengikuti pelajaran Sejarah.

2 * Berita Harian/Jumaat 4 September 1998/Ms 25 5 .

Oleh itu.3. tindakan mengelompokkan murid mengikut tahap pencapaian yang hampir setara dalam kelas ssama juga memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Katanya. “Jika jurang (pencapaian) terlalu luas di antara seorang murid dan murid lain. Menteri Pendidikan Datuk Seri Najib Tun Razak. berkata langkah itu lebih praktikal berbanding menempatkan murid lemah dengan yang berprestasi tinggi dalam kelas yang sama seperti disarankan dalam kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). proses pengajaran dan pembelajaran sukar dilakukan. kita memilih langkah mencampurkan murid dalam lingkungan pencapaian yang tidak jauh berbeza. *KEMENTERIAN BENAR ASINGKAN MURID Kementerian Pendidikan membenarkan sekolah menempatkan murid dalam kelas berbeza mengikut kelopok tahap pencapaian dan kebolehan masing – masing.” 3 * Berita Harian/Khamis 9 Januari 97/Hal 1 6 .

2 PEMBENTUKAN PANITIA PEMULIHAN KHAS / INTERVENSI TINGKATAN 1K SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI RAMBAI .

b. Mengawasi pelaksanaan program. Pengerusi terdiri daripada Guru Besar atau Guru penolong kanan ½. Ketua Panitia a. Memastikan murid yang dipilih masuk ke kelas pemulihan khas e. Mengendalikan kelas pemulihan khas. Mempengerusikan mesyuarat panitia pemulihan khas. Merancang program tahunan. seperti yang dijadualkan. Menyediakan keperluan bahan pengajaran. Memantau kemajuan murid pemulihan berbanding murid lain. b. c. Mengenalpasti murid yang lemah. d. c. Sebagai Setiausaha kepada panitia. Dicadangkan mesyuarat diadakan sekurang – kurangnya 3 kali setahun. b. AJK Panitia a. e. Membimbing guru – guru bagi aspek program pemulihan. d. c. 5 . f. Tugasan jawatankuasa panitia pemulihan: Pengerusi a.PEMBENTUKAN PANITIA PEMULIHAN (INTERVENSI) KHAS SEKOLAH MENENGAH Jawatankuasa Panitia Pemulihan Khas Pengerusi Ketua Panitia AJK : Pengetua / GPK 1 : Guru Pemulihan Khas : Terdiri daripada guru – guru yang terlibat. Terdiri daripada guru – guru kelas dan murid yang terlibat.

Pengajaran: a) Rujuk Ujian Diagnostik (Inventori) b) Rujuk Rancangan Pengajaran Pemulihan. c) Pencalonan diterima Ujian Saringan a) Gunakan Ujian Diagnostik (Inventori) b) Dijalankan sekiranya murid terlalu ramai.STRATEGI PELAKSANAAN PEMULIHAN KHAS (CELIK HURUF) Strategi Program Pemulihan Khas merupakan beberapa langkah pendekatan khusus yang perlu dijalankan mengikut tertib. e) Lengkapkan borang-borang. 9 bulan. Langkah-langkah mengikut tertib: Lkh 1 Pelunjuran Pencalonan Murid: a) Borang Pengumpulan Maklumat kemahiran diedarkan kepada guru kelas terlibat. c) Mingguan atau harian – Rujuk format d) Rekod Prestasi Murid – 3 bulan.Rekod Kesihatan . b) Pencalonan murid lemah. Tindakan Guru Pemulihan Guru Kelas Guru Kelas Guru Pemulihan Guru Pemulihan Guru Pemulihan Guru Kelas Guru Kelas Guru Pemulihan Guru Pemulihan Guru Pemulihan Guru Pemulihan Guru Pemulihan 2 3 4 Guru Pemulihan Guru Pemulihan 5 6 Guru Pemulihan 6 . . 6 bulan. d)Agihkan murid mengikut kebolehan kemahiran (T. Ujian Diagnostik (Inventori) a) Rujuk panduan mentadbir ujian diagnostik. c) Mulakan Pengajaran dari kemahiran yang tidak dikuasai.V) Rangka Rancangan Pengajaran a) Objektif Pengajaran b) Gerakerja Berperingkat c) Bahan bantu mengajar berperingkat d) Menyusun Jadual Waktu Persediaan Mengajar a) Jadual Waktu Kelas Pemulihan b) Rancangan Pengejaran – Dilekat atau tulis.Butir Peribadi .Serahkan beserta nama murid yang layak. d) Terima atau tolak. b)Analisis Ujian c) Rekod hasil ujian di dalam fail individu.O. c) Cara lisan atau bertulis.

. Program Tahunan Pemulihan Khas.Gunakan buku tulis petak besar. Laporan Tahunan Pemulihan Khas.Mac 6 bulan : April – Jun 9 bulan : Julai – September d) 3 jenis rekod prestasi: Rekod Prestasi Mudah Ubah Rekod Fail Guru Rekod Ringkasn Mengajar. Penilaian 7.Gagal :Ulang semula kemahiran. 3. b) Fail Prestasi Kumpulan.Fail guru b) Rekod Butir Peribadi. . Kemaskini Sistem Fail: a) Fail Individu Bahasa Melayu. 2. . . Panduan Dan BBM.Gunakan buku tulis garis satu . 5. c) Rekod Kesihatan. Rancangan Pengajaran pemulihan B. Tindak Susul : a) Capai . Kemaskini Sistem Rekod: a) Rekod Prestasi . 6.Capai : Teruskan kemahiran berikut.Murid teruskan kemahiran. Tindakan Guru Pemulihan 7 b) Sumatif – Menilai di luar pengajaran.Murid dipulangkan ke kelas biasa.Lkh Pelunjuran Penilain: a)Formatif – Menilai semasa pengajaran.Gunakan buku latihan celik huruf (buku 1-8) c) Kerja Merekod Pencapai Guru Pemulihan 3 bulan : Jan .Mudah ubah . 8. Guru Pemulihan . Guru Kelas Guru Pemulihan 8 Guru Pemulihan 9 Guru Pemulihan 10 7 . b) Gagal . Rancangan Pengajaran Gerko Pemulihan. Surat jemputan kursus / mesyuarat. c) Fail Panitia Pemulihan Khas: (Fail 8 dalam 1) 1. Kertas kerja / Modul / Motivasi.Melayu 4.Murid ulang semula perkataan di dalam kemahiran.

PANDUAN MENTADBIR UJIAN DIAGNOSTIK ( Inventori) Ada tiga cara mentadbir ujian : 1. f. Murid/pelajar yang sakit atau demam tidak menduduki ujian. Rekod hasil ujian didalam prestasi fail individu. Sediakan alat tulis yang diperlukan: pensel pembaris pemadam pengasah e. d. d. Tidak beri dalam bentuk Kertas ujian lengkap lagi tebal. e. b. Jangan beri tanda atau bayangan jawapan seperti: ya atau tidak betul atau salah c. Ketika ujian 3. Pengajaran dan pembelajaran mengikut kemahiran asas yang tidak dikuasai. Sesudah ujian 1. 2. Kelompokkan murid/pelajar mengikut kebolehan. c. 12 . Sebelum ujian: a. b. Bilangan murid tidak terlalu ramai. Tidak ada tekanan atau paksaan atau tergesa-gesa. c. Beri cukup masa. Kertas ujian hendaklah mencukupi. Analisis ujian. Jarakkan kedudukan meja dan kerusi murid. d. Ketika ujian a. Sesudah ujian a. Sebelum ujian 2. Kumpulan helaian ujian setelah lengkap dibuat. Jadikan dua/tiga kumpulan Sekiranya ramai. 3. e. Tidak ada gangguan bunyi bising. Sediakan kertas ujian mengikut sasaran: Set 1 untuk tingkatan 1 (1T + 1K) Set 1-2 untuk tingkatan (1T + 1K) Set 1-3 untuk tingkatan (1T + 1K) b. Tangguh masa jika tidak cukup masa. Sediakan kertas ujian mengikut bilangan murid / pelajar. g. Berikan helaian demi helaian kertas ujian.

3 UJIAN DIAGNOSTIK BAGI MURID PEMULIHAN .

UJIAN DIAGNOSTIK (INVENTORI) BAHASA MELAYU [ ] LISAN [ ] BERTULIS [ ] SET SATU [ ] SET DUA [ ] SET TIGA SET DIAGNOSTIK (INVENTORI) BAHASA MELAYU [ ] LISAN [ ] BERTULIS 13 .

6.NAMA MURID : …………………………………………………………….. 4. BIL 1. 3. 2. 5. 8. 7. KEMAHIRAN Huruf abjad kecil a-z Suku kata/perkataan kvk Suku kata/perkataan vkvk Suku kata/perkataan kvkv Suku kata/perkataan kvkvk Suku kata/perkataan kvkvkk Suku kata/perkataan kvkvkvk Ayat mudah Bacaan mudah L T 14 . TAHUN :1 2 3 (Bulatkan) OBJEKTIF : Di akhir ujian guru dapat mengetahui kelemahan murid secara khusus di dalam kemahiran Bahasa Melayu. ANALISIS KESALAHAN ARAHAN : Tanda [] bagi kemahiran yang tidak dikuasai.

PENILAIAN Tanda [] bagi kemahiran yang murid tidak boleh baca. tulis dan faham: L [ [ [ [ [ [ [ [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ T Kemahiran Asas ] 1. ] 3. ] 8. Suku kata/perkataan kvkvkvk. ] 2. Suku kata/perkataan vkvk. Suku kata/perkataan kvkvk. ] 6. Suku kata/perkataan kvkv. ] 7. ] 4. ] Bacaan mudah. Ayat mudah. Suku kata/perkataan kvkvkk. 15 . Huruf abjad kecil a-z cara turutan. Suku kata/perkataan kvk. ] 5.

Contoh Ujian Diagnostik (Inventori) [ ] Set 1 .

... . Huruf abjad kecil 1a.en ... .ilem .. ..1.. Suaikan huruf dengan gambar Ca t Da m Ga m Bu k u Ep a l Ib u 1b. Tulis huruf yang sesuai dengan gambar.......at .a la . . j f s h n p .. elang 16 ..... udu ..

[d] [ m] [t ] = [c] [z] [g] = = l = = = b w f c x y p n j o z h d z i a v p q u g g w g g m t u m q e u d j v 1d.1c. Bulatkan huruf abjad kecil yang sama. Tulis huruf abjad kecil a j s 17 .

2. Suku kata /peerkataan kvk 2a. Tandakan ( ) bagi suku kata yang betul jag jip jem sop sos sen dam pam bom 18 bom  bot bas pam pin pos pin cat kot .Suaikan gambar dengan suku kata van zip mop pen kek pasu 2b.

. . p b. .s 2d. . .m v. Langkapkan perkataan berpandukan gambar j. . .2c. .m g. Lengkapkan perkataan berpandukan gamba 19 . . . .s s.n z. .

wa. . at . . be. . ja. . . . . . . . . . . . 20 . Tulis perkataan berpandukan gambar.ap 2e. ya . . Lengapkan perkataan berpandukan gambar. va. . . k .in . pe.in . . .am . .K. . . 2f. . .

4. Adi suka (dam.Garis perkataan dalan ayat berpadukan gambar 1. pam.Bas Abi ( bot. pen. kot ) Apu 6.jam 2h. bas. Umi ada ( gam. pam )baru 5. Ini(beg.(Nat. dam) 3. 2.Bot. Itu (pin. gam. jem )Abu 3 suku kata/perkataan vkvk 21 .Kot )Ina nat besi. bot. dam ) mini.

Tandakan () bagi perkataan yang betul ulat ular ulam imam itik ikan emak emas enam atap  asap akar ekor epal enam obor oren otak 22 .3a. suaikan gambar dengan perkataan. emas adik itik otak ulat epal 3b.

. tak u. .lat . . 23 . e. . rat tik a.3C. . . . . . .dik 3d. . . . . . . .kor . .kan e …. . . . . . .Suai dan tulis suku kata awal berpandukan gambar .ren mas i. . . . .lat …. . o. .kor . . pal tap e. . .nam ….Suai dan tulis suku kata akhir berpandukan gambar . .

ular. obor. obar) 6. atap.imam. Aman urut ( urat. apam. iman ) 24 . Iman ada (ikan.Edah agih (epal. Adam ada (ayam. enam. ular) 4.Gariskan perkataan bagi ayat berpandukan gambar 1. ulat ) 2. Asan awas (asap. ekar) 3.Tulis perkataan berpandakan gambar epal 3f.3e. Elin elak (ekor. asap ) 5.

SET INVENTORI Bahasa Melayu Lisan Bahasa Melayu Bertulis Set (2) .

Suku kata / perkataan kvkv. Suaikan perkataan dengan gambar. bola lori roti duri jala ceri 24 .4.

kaki kuku kuda  buku baju sudu jari yoyo dagu muka meja mata topi lori laci sawi gari qari 25 .Tandakan  bagi perkataan yang betul.

ro ma roti _____ki lo na ____ta ______wi ka sa _____ri ______si 26 .Suai dan tulis suku kata awal dengan gambar.

bu y y o o gi Bo___ la yo ro___ da du___ ri te__ fe__ 27 .Suai dan tulis suku kata akhir dengan gambar.

5. Suku kata/perkataan kvkvk Suaikan gambar dengan perkataan. jarum cicak kapak gitar dapur filem 28 .

Tandakan √ bagi perkataan yang betul. gelas kelas jelas √ kapas kipas lipas telur wisel wazir nenek manik nanas lahat pahat lihat datuk patuk pokok 29 .

Suai dan tulis suku kata akhir dengan gambar. put kok telur lur be___ - tik po___ mah ru___ tak si___ ka___ 30 .

Balan belah (betik . 1.Simon jatuh (sabun . nenek . sabut . 31 . katak .Garis perkataan dalam ayat berpandu gambar. kakak) 4. pahat). siput . Mihat pata (sikat . 2. cicak .Najar pujuk (nenek . Bibah usik (lebah . Lukas pukul (lipas . nanas . berus) 5. reben) 3. berus ) 6. belon ).

Rehan pakai ____________ 6. Ular makan katak.Tulis perkataan berpandukan gambar. Gayah pukul ____________ 5. Malik lawat ___________ 4. 1. Wazil tiup _____________ 32 . 2. ___________ masuk jerat. 3.

burung hidung pisang loceng cacing warung 33 .6. Suku kata / perkataan kvkvkk Suaikan gambar dengan perkataan.

Tandakan () bagi perkataan berpandu gambar. gayung gasing sarang karang dulang sotong sarang  kerang karung jagung terung pisang dulang batang butang jagung tabung terung 34 .

co hidung ke ___rung hi te ___sang ___rang ga ___rong pi ___yung 35 .Suai dan tulis suku kata awal berpandu gambar.

Suai dan tulis suku kata akhir berpandu gambar lang ceng jagung bu_______ gung tang lo_______ ga_______ sing rung bu_______ he_______ 36 .

Suku kata / perkataan kvkvkvk Suaikan gambar dengan perkataan ketupat gerobok selimut telefon basikal dokumen 37 .tak 7.

Sekolah selekoh Selipar rekahan keledek keladak jerawat jelawat pelawat pelepah pemadam delapan zirafah selekoh Selipar xilofon telekom telefon 38 .Tandakan () bagi perkataan berpandu gambar.

Tandakan () bagi perkataan berpandu gambar . be belatuk ke __kumen ge __lipar zi ___ledek do ____rafah se ___robok 39 .

Suai dan tulis suku kata akhir berpandu gambar. pat fon basikal Ketu______ kal wat Pera______ tak tera____ bot Jela______ tele_______ 40 .

Huruf abjad kecil Sebut huruf abjad kecil a i q Y b j r z c k s d l t e m u f n v g o w h p x 41 .1.

Suku Kata/perkataan kvk Sebut suku kata ini. bas kek zip cat mop nat jip tin kot pen sos sen 42 .2.

Suku Kata/perkataan vkvk Sebut suku kata ini. adik emas ulat epal itik otak 43 .2.

bola laci pipi duri ceri gigi yoyo tebu meja jala kuda feri 44 .4. Suku kata/perkataan kvkv Sebut perkataan ini.

5. Suku kata/perkataan kvkvk Sebut perkataan ini. jarum nenek pokok cicak sikat telur gelas reben rumah 45 .

Suku kata/perkataan kvkvkk Sebut perkataan ini.6. burung hidung loceng cacing warung kerang dulang terung pisang 46 .

gerobok telefon dokumen basikal zirafah perabot karipap motobot juragan 47 .7. Suku kata/perkataan kvkvkvk Sebut perkataan ini.

Itu tin Ati. 6. Nat Ina nat besi. 4. Adi suka dam baru. 3. Ini beg Apu. Bas Abi bas mini. Baca ayat di bawah ini. 5. 1. 2. 48 . Ayat pendek.8. Umi ada gam baru.

SET INVENTORI Bahasa Melayu Lisan Bahasa Melayu Bertulis Set (3) .

Ini betik Balan. Babu suka buku cerita. Betik Balan masak. Bacaan berpandu. Baca petikan pendek. Ikan Ini ikan. Ini ikan Iman. 8c. Balan petik betik masak. Buku Ini buku. 8b. Iman jala ikan. Iman jala ikan paya. Markah: 50 . Babu suka baca buku.8. Ini buku Babu. Baca petikan pendek. 8a. Baca petikan pendek. Betik Ini betik.

Formatif ) (Tandakan rait) T. Ajar T. Formatif ) (Tandakan rait) T. Pulang Tindak susul Tajuk Kemahiran Huruf abjad kecil (a-z) kvk vkvk Ayat mudah kvk Ayat mudah vkvk kvkv Ayat mudah kvkv kvkvk Ayat mudah kvkvk kvkvkk Ayat mudah kvkvkk kvkvkvk Ayat mudah kvkvkvk Kefahaman Berpandu Bacaan berpandu Rekod Prestasi Bahasa Melayu Pemulihan Khas Sekolah Kebangsaan Rawang. Selangor D.Rekod Prestasi Bahasa Melayu Pemulihan Khas Sekolah Kebangsaan Rawang. Sumatif T. Selangor D. Ajar T. Pulang Tindak susul Tajuk Kemahiran Huruf abjad kecil (a-z) kvk vkvk Ayat mudah kvk Ayat mudah vkvk kvkv Ayat mudah kvkv kvkvk Ayat mudah kvkvk kvkvkk Ayat mudah kvkvkk kvkvkvk Ayat mudah kvkvkvk Kefahaman Berpandu Bacaan berpandu 51 . Sumatif T. E Nama: Tahun: Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 Amanah ( 3 (Bulatkan) ) Bakti ( T. E Nama: Tahun: Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 Amanah ( 3 (Bulatkan) ) Bakti ( T.

4 CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU .

• Borang Kesihatan. Ujian Inventori dijalankan : • Ujian Saringan Borang Butir Peribadi/ Kesihatan 4. a. • • • Objektif Pengajaran Gerak kerja Bahan Bantu Mengajar 52 . c. c.V d. UJIAN SARINGAN Ujian Saringan dijalankan oleh Guru Pemulihan : a. PENCALONAN MURID Borang Pengumpulan Maklumat Awal Murid : a. Guru Kelas mencalonkan murid. Guru kelas melengkapkan : Borang Butir Peribadi. Analisis Ujian. Agihan murid mengikut kebolehan / T. • Serah borang-borang ini bersama senarai murid yang layak. Rekod hasil ujian : • Fail murid Fail individu Rancangan Pengajaran c. d. Berbincang dengan PK 1. Rangka Rancangan Pengajaran. c.O. b. b. Terima atau tolak. TAJUK JADUAL WAKTU KELAS PEMULIHAN GERAK KERJA Berbincang dengan guru kelas bagi menyelaraskan dan menyusun Jadual Waktu Kelas dengan Kelas Pemulihan. Guru pemulihan edar ‘BPMAM’ b. Guru Pemulihan menerima pencalonan.RANCANGAN PENGAJARAN PEMULI HAN KHAS BAHASA MELAYU BIL 1. Borang ‘PMAM’ 3. Berbincang dengan guru kelas. Analisis Ujian. Berbincang dengan Guru Besar b. UJIAN INVENTORI (DIAGNOSTIK) a. Mengedar Jadual Waktu kepada : • • • • BAHAN BANTU MENGAJAR Jadual Waktu Persendirian Guru Besar PK 1 dua salinan Guru kelas Kelas Pemulihan 2.

a. Fail Individu B. PENYEDIAAN FAIL c. Fail Prestasi Kumpulan B. melayu. b. Rekod Prestasi Mudah Ubah. Buku Latihan Berpetak d. Buku Latihan & Aktiviti Loto Jeduti Ulta Teleba PENYEDIAN REKOD a. Kad suku kata c. TAJUK PENYEDIAAN BAHAN BANTU MENGAJAR GERAK KERJA Penyediaan Bahan Bantu Mengajar ‘Pakej Celik Bacaan’. c. Kandungan Pakej Celik Bacaan : a. Borang SKT 53 .RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU BIL 5. Melayu. Fail Panitia Pemulihan. Fail & Tajuk BORANG SASARAN KERJA TAHUNAN d. b. Penyedian Fail Murid : a. • Permainan Teleba Penyedian Rekod : • BAHAN BANTU MENGAJAR Kad abjad & suku kata. Rekod Kesihatan. Melengkapkan SKT bagi GC Pemulihan Ringkasan Mengajar bagi guru biasa. Rekod Butir Peribadi. e. Kad huruf abjad (a – z) b. Guru Besar satu salinan. Pengukuhan : Permainan Lot O • Permainan Jeduti • Permainan Ulta. Buku Latihan Dan Aktiviti. Fail Rekod Murid.

LISAN a hingga e hingga i hingga m hingga q hingga v hingga d h l p u z a. • • Buku Latihan & Buku Aktiviti Pengamatan Suai / Pilih PENGUKUHAN a. NILAI MURNI a. b. Nyanyi lagu abjad. Buku Latihan dan Aktiviti. Tekun b. Sabar c. Latihtubi menyebut huruf abjad kecil berdasarkan : • • BAHAN BANTU MENGAJAR Kad gambar & Kad abjad Kad gambar Kad abjad BERTULIS a. Taat Kaset 54 . TAJUK HURUF ABJAD KECIL (a – z) GERAK KERJA Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat menyebut dan menulis huruf abjad kecil dengan betul. Latihtubi menulis huruf.RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU BIL 6.

Iltizam b. Patuh 55 . Berdasarkan perkataan Kad gambar & Perkataan BERTULIS a. Permainan : Loto • Ulta • Jeduti • Teleba b. Belajar sambil bermain. Sabar c.RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU BIL 7. TAJUK PERKATAAN KVK GERAK KERJA Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat menyebut dan menulis perkataan dengan betul. LISAN a. Silang kata Buku latihan & Buku Aktiviti PENGUKUHAN a. Buku Latihan dan Aktiviti • • • • Pengamatan Suai / Pilih Isi huruf di petak kosong. Latihtubi menyebut perkataan : bas beg cat dam gam jam jip kek kot mop nat pen pin sos sen tin tas van vas vap yak yot zip • • BAHAN BANTU MENGAJAR Berdasarkan gambar. Latihtubi menulis perkataan b. Nyanyi lagu suku kata kvk • Permainan : Loto Jeduti Ulta Teleba Kaset Lagu NILAI MURNI a.

Nyanyi lagu suku kata kvkv. TAJUK PERKATAAN GERAK KERJA Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat menyebut dan menulis perkataan kvkv dengan betul. Sabar c.RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU BIL 9. Silang kata Buku Latihan & Buku Aktiviti PENGUKUHAN a. baju bola buku ceri dadu duri feri foto gigi gari haji jari jala kaki kuda lori laci mata meja nasi naga paku pasu roti roda qari savi sudu tebu topi yoyo BERTULIS a. Buku Latihan dan Aktiviti. Belajar sambil bermain. b. Komited b. • Permainan : Loto Ulta Jeduti Teleba Kaset lagu NILAI MURNI a. Latihtubi menulis perkataan. • • • • BAHAN BANTU MENGAJAR LISAN a. Permainan : • Loto • Ulta • Jeduti • Teleba b. Latihtubi menyebut perkataan berdasarkan : • • Kad gambar Kad perkataan Kad gambar & Perkataan Pengamatan Suai / Pilih Isi tempat kosong. Taat 56 .

RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU BIL 10. Ikhlas c. Tekun b. Sabar 57 . • Permainan : Loto Ulta Jeduti Teleba Kaset lagu NILAI MURNI a. b. Buku Latihan dan Aktiviti. Permainan : • Loto • Ulta • Jeduti • Teleba b. Latihtubi menyebut perkataan berdasarkan : • • Kad gambar & Perkataan Kad gambar Kad perkataan Buku latihan & Aktiviti Pengamatan Suai / Pilih Isi tempat kosong. TAJUK PERKATAAN KVKVK betik berus botol cawan cicak dapur datuk filem fakir gajah gelas gitar hakim hotel jerat jarum kipas kapak katak lobak lipas lebah makan malam nanas nenek pahat pokok rumah reben siput sikat sabun tikar telur tikus BERTULIS a. Silang kata PENGUKUHAN a. Belajar sambil bermain. BAHAN BANTU MENGAJAR LISAN a. • • • • GERAK KERJA Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat menyebut dan menulis perkataan kvkvk dengan betul. Nyanyi lagu suku kata kvkvk. Latihtubi menulis perkataan.

Silang kata PENGUKUHAN a. • • • • Buku latihan & Aktiviti gayung sotong helang sarang hidung tabung jaring terung warung Pengamatan Suai / Pilih Isi tempat kosong. Sabar 58 . LISAN a. Belajar sambil bermain. Latihtubi menulis perkataan. b. Ikhlas c. Latihtubi menyebut perkataan berdasarkan : • • BAHAN BANTU MENGAJAR Kad gambar & Perkataan burung kucing corong kerang cacing dulang dacing gasing loceng lalang pisang payung Kad gambar Kad perkataan BERTULIS a. Buku Latihan dan Aktiviti. Tekun b. TAJUK PERKATAAN KVKVKK butang jagung GERAK KERJA Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat menyebut dan menulis perkataan kvkvkk dengan betul. • • Permainan : Loto Ulta Jeduti Teleba Kaset lagu Permainan : Loto • Ulta • Jeduti • Teleba b.RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU BIL 11. Nyanyi lagu suku kata kvkvkk. NILAI MURNI a.

• Silang kata PENGUKUHAN c. Latihtubi menyebut perkataan berdasarkan : b. menulis menulis perkataan kvkvkvk dengan betul. Belajar sambil bermain. Tekun b. Tekun b.RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU BIL TAJUK BIL TAJUK 12. e. Ulta Permainan : • Jeduti • Loto • Ulta NILAI Jeduti • MURNI • Teleba d. LISAN LISAN a. d. Latihtubi menulis perkataan. Buku Latihan dan Aktiviti. Nyanyi lagu suku kata kvkvkvk. Pengamatan • Kad ayat bergambar • Suai / Pilih • Kad ayat • Isi tempat kosong. Ikhlas NILAI MURNI a. Ikhlas c. dan memahami satu ayat mudah dengan betul. PERKATAAN 13. Kad gambar Kad ayat & gambar & Perkataan Kod Sorik Buku latihan & Buku Aktiviti Ulta Jeduti Permainan : Loto Ulta Jeduti Teleba Kaset lagu f. Belajar sambil bermain. Buku Latihan dan Aktiviti. c. Sabar 59 . Latihtubi menulis ayat berdasarkan : b. PENGUKUHAN Permainan : a. Latihtubi membaca ayat secara ‘laubach’ berdasarkan : • Kad gambar • Kad ayat gambar • Kad perkataan • Kad ayat BERTULIS BERTULIS a. AYAT MUDAH KVKVKVK BERPANDU basikal Ayat mudah : lukisan kvk belatuk vkvk pemadam kvkv cerucuk kvkvk perabot kvkvkk dokumen rekahan kvkvkvk gerobok sekolah gerabak selipar jelawat selimut jerawat telefon ketupat xilofon keledek zirafah letupan GERAK KERJA GERAK KERJA Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat menyebut dan Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat membaca. Sabar • • BAHAN BANTU BAHAN BANTU MENGAJAR MENGAJAR Kod Sorik.

Isi perkataan pada ayat mudah. LISAN c. Menyudahkan ayat mudah. Menjawab soalan kefahaman berpandu : • • • • Pilih dan tanda rait. Ikhlas 60 . Ulta BERTULIS GERAK KERJA Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat memahami dan menjawab soalan dengan betul. Latihtubi membaca cerita secara ‘laubach’ berdasarkan kad bacaan. Ulta Jeduti NILAI MURNI g. Menjawab soalan secara takulan. TAJUK BACAAN DAN KEFAHAMAN BERPANDU Tajuk Cerita : Jam Pen Epal Ikan Ulat Bulu Roti Betik Tikus Burung Pisang Basikal PENGUKUHAN Permainan : d.RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU BAHAN BANTU MENGAJAR BIL 14. Latihtubi membaca terus tanpa mengeja berdasarkan kad bacaan. Kod Sorik Kad ayat & gambar Kod Sorik e. Jeduti e. Tekun h. d.

Ujian Formatif • Latihan bertulis • Buku Aktiviti dan Latihan. BERTULIS f. Ulta NILAI MURNI i. Jeduti g. Murid menulis semula cerita pendek berdasarkan gambar bersiri. Murid gagal. f. g. PENILAIAN 61 . Kod Sorik Kad ayat & gambar • Semut dan Burung Kod Sorik • Ketam dan Bangau • Itik dan Kuraa-kura Ulta Jeduti 16. Murid menulis ayat mudah berdasarkan gambar. LISAN Tajuk Cerita Gambar bersiri : • BAHAN BANTU MENGAJAR Gagak Yang Cerdik e. n. Murid memadankan ayat dengan gambar. PENGUKUHAN Permainan : f. Ujian sumartif • Ujian Pertengahan Tahun • Ujian Akhir Tahun Analisis ujian Rekod prestasi • Buku Ringkasan Mengajar • Fail • Rekod Prestasi ‘Mubah’ Tindak Susul m.RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU BIL 15. Murid membaca ayat mudah berdasarkan gambar. Murid berjaya pulang ke kelas. pengajaran semula. l. Jujur j. PRA KARANGAN TAJUK GERAK KERJA Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat memahami dan menulis ayat mudah berdasarkan gambar bersiri. Yakin Guru Pemulihan menilai melalui : k.

Mac ( ) Apr – Jun ( ) Jul – Sept ( ) Tahun REKOD PRESTASI PEMULIHAN BM/M3 62 .PENGUASAAN CELIK HURUF MURID PEMULIHAN Sekolah Kebangsaan Bulan: Jan .

1 2. 6. 1 3. 3 7. 2 3. 2 0. 1 1. 2 9. 2 8. 1 0. 3 3. 3 1. 2 6.Bil 1. 1 4. 3 4. 3. 7. 1 7. 2 7. 4. 1 5. 3 2. 2 5. 9. 5. Nama Murid Jan 3 Bu Feb Mac Apr 6 Bu Mei Jun Jul 9 Bu Ogs Sept Catatan Guru JADUAL WAKTU PEMULIHAN KHAS 1997 63 . 2 4. 1 9. 3 0. 8. 3 6. 2 2. 1 8. 3 5. 2. 1 6. 2 1.

MELAYU 2P B.0 5 JUMAAT PP BAHASAMELAYU 1P PENGAGIHAN MASA PELAJARAN MENGAJAR Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran Kali Minit Jumla h 270 210 240 120 B.10 3.00 4.45 8.1 0 3.10 2.10 1.1 5 1045 T B.0 5 11.45 9.1 5 10.00 6.4 0 3.4 5 9.0 5 1135 B.40 3.15 8.45 8.10 2. 2K.30 5.0 5 BM 1P 11.4 5 9. Melayu ( 2P ) 7 30 B.1 5 9.0 5 11.00 5. MELAYU 2P KHAMIS BAHASA MELAYU 2K 7.MELAYU 1P BAHASA MELAYU 1P 1.15 8.1 5 10.40 1.15 8.45 10.30 SELASA RABU BAHASAMELAYU 2K E H A 9.3 5 11.15 11.15 9. Melayu ( 2K ) 8 30 Pesediaan Dan 4 30 Paduan ( PP ) Perhimpunan 1 30 30 Jumlah Minit Seminggu 720 + 120 + 30 = 870 Minit 64 .3 5 R 10.00 4. Melayu ( 1P ) 9 30 B.3 5 11. Radzi b Misran MASA HARI 7.30 4.45 8.45 9.30 5.15 8.SEKOLAH KEBANGUSAAN RAWANG PERSENDIRIAN NAMA GURU : Mohd .00 6.0 5 12.3 5 12.0 5 12.00 5.45 8.3 5 12.1 5 PP KELAS 1P.40 4.3 5 12.1 5 9.45 10.3 5 1.05 ISNIN PN B.4 5 11.MELAYU 2K BAHASA MELAYU 2P PP PP 10. 2P 10.40 2.40 2.30 6.

Radzi bin Mizan Guru Cemerlang Pendidikan Disahkan : ……………………………… FORMAT PERSEDIAAN MENGAJAR PEMULIHAN KHAS (A) Mingguan M. Pel Tahun Gerakerja mingguan 65 .Disediakan : ……………………………… Md.

1B Tajuk: 1. Ketekunan b. Latihtubi menulis/menyebut suku kata. Pengukuhan: Permainan: a. Ulta (Ular dan Tangga) Penerapan nilai murni: a.M 1A. Formatif 2. Huruf abjad kecil (a-z) 2. Keikhlasan 66 .B. Kvkv Ayat kvkv 5. Aktiviti: 1. Latihtubi menulis/menyebut huruf abjad kecil. Jeduti d. 4. vkvk Ayat vkvk 4. Teleba c. kvkvk Objektif: Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat menulis/menyebut huruf abjad kecil atau suku kata dengan betul. Kvk Ayat kvk 3. Loto b. Kesabaran c. Sumatif 3.

vkvk d.05 BM (1B) Tajuk: Huruf abjad kecil (a-z) Kvk Vkvk Aktiviti: a. Kesabaran c. Keikhlasan 10. Ketekunan b. Penerapan nilai murni: a. Formatif b. Ketekunan b. Formatif b. Latihtubi menulis/menyebut huruf abjad kecil atau suku kata Penerapan nilai murni: a. Kesabaran c. Latihtubi menulis/menyebut huruf abjad kecil atau suku kata. Sumatif c. Ayat vkvk Aktiviti: a. Keikhlasan 67 . Ayat kvk c. Kvk b.35-1.FORMAT PERSEDIAAN MENGAJAR PEMULIHAN KHAS (B) Harian Masa 815-915 Mata Pelajaran/Tahun BM(1A) Tajuk: Huruf abjad kecil (a-z) a. Sumatif c.

5 KELAS PEMULIHAN YANG IDEAL 68 .

8. 10. Tikar getah. Kapet. cenderahati. 68 1 . 2. Almari pelbagai guna – Rak fail. Meja guru. 4. 6. 11. Karel Kendiri (Bacaan kendiri). Cermin muka – Sudut pertuturan. Motivasi. Soft board – Laporan Pemulihan Bergambar. 7. Salinan Sijil.PELAN KELAS PEMULIHAN YANG IDEAL 8 11 7 1 1 1 12 1 1 1 1 2 11 3 11 4 1 7 1 7 7 1 7 1 1 1 1 1 13 1 11 11 6 5 PETUNJUK 9 10 11 1. borang. 5. Murel – Lagu suku kata. 13. 9. Peti televisyen dan radio kaset. Meja murid. 3. Sudut pulih disiplin. Almari BBM – Celik Bacaan. Soft board Prestasi Mudah Ubah. 12. buku cerita.

69 .KELAS PEMULIHAN YANG IDEAL Tanda rait bagi yang berkenaan ( A ) FIZIKAL KELAS 1. 7. Fail Sijil (Fotostat). Sebuah meja guru saiz meja murid. 4. 6. 8. 6. Fail Jemputan Ceramah/Mesyuarat/Kursus. Papan putih (sedang). 3. 5. 4. Almari bentuk rak. Bilik darjah sederhana besar. 2. Fail Contoh Set Ujian Pengesanan.M).M. Prestasi Individu B. Sudut disiplin. 5. Melayu. Tikar getah. 10. Fail Individu (Banyaknya ikut bil. 2. 2 buah soft board ( 8 x 4 ). Rekod Peribadi. mr). 7. Jadual Waktu Pemulihan. Fail Peribadi/Kesihatan. Rekod Kesihatan. Fail Contoh Rancangan Pengajaran B. 2. Fail Rekod Prestasi (B. Pencalonan. Sebuah meja Jepun. ( B ) REKOD DAN FAIL 1. 3. 5. 8. 9. 4. ( C ) BORANG-BORANG 1. 8 buah meja dan kerusi murid. 3. Fail Panitia Pemulihan. Langsir.

12.Tanda rait bagi yang berkenaan. 3. Kad Konsep suku kata. 8. Buku Bacaan Berpandu & Kaset. ( D ) BAHAN BANTU MENGAJAR 1. Buku Latihan & Aktiviti. 11. Kit Lengkap Celik Bacaan. Set Permainan. 7. 70 . Modul PP bentuk Visual. 9. OHP dan Skrin. 6. 10. Kad Konsep huruf abjad. Komputer dan Printer. 4. 2. 5. Bahan CD. Radio Kaset. Buku Panduan.

b. murid ikut. Guru kenalkan konsep ‘a’ Guru soal murid: G : Ini apa? M : Ini api G : Ini apa? M : Ini adik G : Ini apa? M : Ini ayam b. AKTIVITI Lisan a. Murid buat latihan formatif di buku petak besar.MANUAL PP CELIK (A) Huruf Abjad kecil LKH 1. Buku petak besar 71 . b. Murid sebut ketika menulis huruf ‘a’. G : a : api adik ayam Bertulis a.Guru baca. Murid tidak alih kepada huruf ‘b’ selagi tidak kuasai huruf ‘a’ c.Latih tubi tulis/sebut huruf ‘a’ Contoh: a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Nota Guru: Pastikan: a. Murid tulis huruf ‘b’ cara ‘Ingat Kembali’ BBM Kad imbas ‘a’ 2.

Sumartif a. Guru ulangkaji langkah 1 hingga 2 Bagi huruf b-d 3. Contoh: a – d e–h i–l m–p Pengukuhan: a. Murid nyanyi lagu abjad. 1 4.a a a a Contoh: b b a b a b b b b b b b b b b b b b b b b b b b d. L&A – BK. Murid buat ujian sumartif bagi setiap empat huruf. Radio kaset kaset 72 .

MANUAL PP CELIK (B) Suku kata/perkataan (kvk) LKH 1. Murid buat latihan formatif di buku petak besar. Murid sebut ketika menulis ‘bas’.Latih tubi tulis/sebut perkataan ‘kvk’ Contoh: bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas Nota Guru: Pastikan: e. b. Murid tidak alih kepada ‘beg’ selagi tidak kuasai ‘bas’ g. f. Guru kenalkan konsep ikut arahan urutan abjad. Murid tulis ‘beg’ cara ‘Ingat Kembali’ Buku petak besar 73 . G : Cuba eja M : b a s (ulang dua kali) Perkataan bas 2. Guru soal murid (Tunjuk Gambar): G : Ini apa? M : Ini bas G : Ulang lagi M : Bas bas bas b. AKTIVITI BBM Kad imbas gambar bas Lisan a. Bertulis a.Guru soal murid (Tunjuk Perkataan).

Jeduti d. Murid bemain dengan permainan: 1. 2 4. Teleba c.bas bas bas bas Contoh: beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg h. Guru ulangkaji langkah 1 hingga 2 bagi perkataan beg 3. Loto 74 . Loto L&A – BK. Teleba 3. Jeduti 4. Ulta b. Ulta 2. Sumartif b. Murid buat ujian sumartif bagi perkataan ‘kvk’ setelah menguasai semua kelompok perkataan ‘kvk’. Radio kaset Kaset Kad tapak: a. Pengukuhan: a.

6 MODUL PENGAJARAN PEMBELAJARAN PEMULIHAN KHAS (PP CELIK BACAAN) _________________________________ _____________________________________________________ _ .

Latih tubi tulis/sebut perkataan ′vkvk′ Con : adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik BBM Kad imbasan gambar adik Suku kata perkataan Buku petak besar Nota Guru : Pastikan : a. Guru soal murid (Tunjuk suku kata/perkataan ) : G : Ini huruf apa ? M : Huruf a G : Ini suku kata apa ? M : dik G : Ini perkataan apa ? M : adik Bertulis a. Murid buat latihan formatif di dalam buku Petak besar . b. Guru kenalkan konsep ikut urutan vokal.MANUAL PP CELIK C) Suku kata/perkataan (vkvk) LKH 1 AKTIVITI Lisan a. b. Latihan sebut ketika menulis ′adik′ . Guru soal murid (Tunjuk gambar) : G : Ini apa ? M : Ini adik ? G : Ulang lagi M : adik adik adik b. Murid tidak alih kepada ′ayam′ selagi 75 .

Murid bermain dengan permainan : 1.MANUAL PP CELIK LKH AKTIVITI Tidak kuasai ‘adik’. Loto L&a-BK. Jeduti 4. Guru ulangi langkah 1 hingga 2 bagi perkataan ‘ayam’. Murid tulis ‘ayam’ cara ‘Ingat Kembali’ Con : adik ayam ayam ayam ayam adik ayam ayam ayam ayam adik ayam ayam ayam ayam adik ayam ayam ayam ayam BBM ayam ayam ayam ayam ayam ayam ayam ayam a. Ulta 2. Murid buat ujian sumartif bagi perkataan ‘vkvk’ setelah menguasai semua kelompok Perkataan ‘vkvk’.3 Radio kaset kaset 1 kad tapak : Ulta Teleba Jeduti Loto 76 . b. Sumartif a. c. Teleba 3. Pengukuhan: a. Murid nyanyi lagu vkvk.

Contoh 2

a.
b.

Nama : Farah Syafikah bt Hj. Basir. Nama sekolah : Sek. Keb. Merbau Sempak, 47000 sg. Buloh, Selangor Darul Ehsan. Tahun : 3 ( 9 tahun ) Tempoh Bimbingan: 2 setengah bulan Masalah : Tidak menguasai : Huruf abjad kecil a-z Suku kata kvk, vkvk Ayat mudah kvk,vkvk. Selepas mendapat bimbingan pemulihan : Keputusan Ujian Semester 1 = Pangkat 15/45 Keputusan Ujian Semester 2 = Pangkat 2/45 Mata Pelajaran : B. Melayu = A Matematik = A Murid ini akhirnya menjadi ulat buku : a. Bapanya belanjakan wangbeli buku = RM100 sebulan. b. Berusaha untuk mendapat pangkat 1 bagi ujian mendatang. c. Cita- cita ingin menjadi doktor.

c. d. e.

f.

g.

77

MANUAL PP CELIK D) Ayat Mudah KVK LKH
1

AKTIVITI
Lisan b. Guru kenalkan ayat mudah kvk menggunakan kaedah ‘Rebus’. Con:

BBM

Kad Sorik

Epi Umi Abi Ati Emi Adi ada

Kek dam jip Jam Pen beg

G.kek G.dam G.jip G.jam G.pen G.beg

c. Murid baca ayat mudah di atas cara suku kata (Laubach). Bertulis a. Murid buat latihan formatif di dalam Buku Petak besar. b. Latihan tubi tulis/sebut cara suku kata. Con : Abi ada jip Abi ada jip Abi ada jip Abi ada jip

buku petak besar

78

MANUAL PP CELIK HURUF LKH AKTIVITI
Nota Guru : a. Murid sebut ketika ayat mudah. b. Murid tidak alih kepada ayat lain selagi tidak kuasai ayat yang ditulis. Sumatif a. murid but ujian sumartif bagai ayat kvk di dalam latihan dan aktiviti Bk.2

BBM

3

L&A-BK.2

Nota Guru : a. Guru boleh terskan kaedah ini bagi mengajar ayat mudak vkvk dan kemahiran seterusnya.

79

MAKLUMBALAS KAJI SELIDIK PEMULIHAN KHAS (CELIK HURUF) PERINGKAT DAERAH 5 ciri keutamaan kurang berkesannya program pemulihan khas (celik huruf) peringkat daerah: a. b. c. d. e. Murid mudah jemu semasa pengajaran dan pembelajaran di kelas. Murid kurang minat dan penempuan semas pengajaran dan pembelajaran. Bahan bantu mengajar tidak sesuai dan menarik. Murid sukar memahami makna sesuatu perkataan dan ayat. Guru mengamalkan pengajaran cara kelas bukan kumpulan atau individu.

CADANGAN PENGGUNAAN PAKEJ LENGKAP CELIK BACAAN. Kandungan Pakej: a. Kad Imbasan huruf abjad kecil (a-z) b. Kad suku kata 4 dalam 1: Suku kata / perkataan: Kvk Vkvk Kvkv Kvkvk Kvkvkk Kvkvkvk c. Buku Sumatif berperingkat: Buku 1 hingga 8. d. Buku Bacaan Bergred: Buku 1 hingga 7 Kaset 1 hingga 4 e. Pengukuhan (Permainan) Ulta (ular dan tangga) Teleba (telefon bahasa)

80

7 KAJIAN KES PENGAJARAN PEMBELAJARAN PEMULIHAN KHAS (MODUL CELIK BACAAN) .

Melaka Melaka. (Bulan Januari hingga September 1998) 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan Catatan Guru Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Pemulihan Bil Nama Murid 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Buku Celik Huruf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Buku 1 = Huruf abjad kecil (a-z) Buku 2 = kvk + Ayat kvk Buku 3 = vkvk + Ayat vkvk Buku 4 = kvkv + Ayat kvkv Buku 5 = kvkvk + Ayat kvkvk Buku 6 = kvkvkk + Ayat kvkvkk Buku 7 = kvkvkvk + Ayat kvkvkvk Buku 8 = Pra Fahaman + Karangan Buku 9 = Bacaan Berpandukan (bergred) 81 .Sekolah Contoh 1: Rekod Prestasi Murid Pemulihan Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Rambai.

Keb.Melayu Tingkatan :1 Amanah Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Contoh : 2 Keputusan Peperiksaan Setengah Tahun 1997. Men.Keputusan Peperiksaan Setengah Tahun 1998. Sungai Rambai.M Dlm.Buku Catatan Guru Pemulihan . Men.Kelas No.M Dlm. Melaka.Kelas No. Mata Pelajaran: B. Mata Pelajaran: B.Melayu Tingkatan : 1 Amanah Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 82 Nama Murid Pemulihan B. Sungai Rambai. Melaka. Keb. Sek.Buku Catatan Guru Pemulihan Nama Murid Pemulihan B. Sek.

Melaka Melaka. (Bulan Januari hingga Jun) Bil Nama Murid 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Buku Celik Huruf 3 Bulan Jan Feb Mac 6 Bulan Apr Mei Jun Jul 9 Bulan Ogos Sept Catatan Guru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Buku 1 = Huruf abjad kecil (a-z) Buku 2 = kvk + Ayat kvk Buku 3 = vkvk + Ayat vkvk Buku 4 = kvkv + Ayat kvkv Buku 5 = kvkvk + Ayat kvkvk Buku 6 = kvkvkk + Ayat kvkvkk Buku 7 = kvkvkvk + Ayat kvkvkvk Buku 8 = Pra Fahaman + Karangan Buku 9 = Bacaan Berpandukan (bergred) 83 . Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Rambai.Rekod Prestasi Murid Pemulihan .

Sungai Rambai. Melaka.Contoh: 3 Bil Nama Murid 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Buku Celik Huruf Jan 3 Bulan Feb Mac Apr 6 Bulan Mei Jun Jul 9 Bulan Ogos Sept Catatan Guru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rekod Prestasi Murid Pemulihan. (Bulan Januari hingga September 1998) Buku 1 = Huruf abjad kecil (a-z) Buku 2 = kvk + Ayat kvk Buku 3 = vkvk + Ayat vkvk Buku 4 = kvkv + Ayat kvkv Buku 5 = kvkvk + Ayat kvkvk Buku 6 = kvkvkk + Ayat kvkvkk Buku 7 = kvkvkvk + Ayat kvkvkvk Buku 8 = Pra Fahaman + Karangan Buku 9 = Bacaan Berpandukan (bergred) 84 . Men. Keb. Sek.

Keputusan Peperiksaan Akhir Tahun 1998 Sek. BM No. Men. Melaka. Sungai Rambai. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Nama Murid Pemulihan Th. Bagi Murid Pemulihan Tingkatan 2C & 3C Di Kelas Biasa.Buku Catatan Guru Pemulihan 85 . Keb.

MALAYU = KEDUDUKAN = NAMA TINGKATAN B . MELAYU KEDUDUKAN : : = = NAMA TINGKATAN B MELAYU KEDUDUKAN : : = = NAMA TINGKATAN B .MELAYU KEDUDUKAN : : = = NAMA TINGKATAN B .MELAYU KEDUDUKAN : : = = NAMA TINGKATAN B.MELAYU KEDUDUKAN : : = = 86 .MURID CEMERLANG PEMULIAN SMK SUNGAI RAMBAI MELAKA NAMA : TINGKATAN : B .

MELAYU KEDUDUKAN : : : : 87 .MELAYU KEDUDUKAN : : = = NAMA TINGKKATAN B .NAMA TINGKATAN B.MELAYU KEDUDUKAN : : = = NAMA TINGKATAN B .

M. c. 48000 Rawang . Selepas mendapat bimbingan pemulihan : a. d. Rajin c. Tidak ponteng sekolah. Tempoh: Januari hingga Jun 1996 (6 bulan) Sebelum bimbingan pemulihan: Latar belakang salah laku: a. Periang a. Keb. Tidak menguasai semua kemahiran asas B. Kuala Garing . i.Melayu = 98/100 b. Kemahiran asas bahasa : a. f. Nama sekolah : Sek. Nama : Sayati bt Ahmad b. Tahun: 1 Amanah (1996) d. kvk + Ayat kvk c. Keputusan ujian setengah Tahun : a. Matematik = 98/100 c. Suka bergaul d. Huruf abjad kecil (a-z) b. vkvk +Ayat vkvk kvkv + Ayat kvkv kvkvk + Ayat kvkvk kvkvkk + Ayat kvkvkk kvkvkvk + Ayat kvkvkvk Pra Faham + Karangan Bacaan berpandu. c. Rawang . Rajin b.MURID CEMERLANG PEMULIHAN Contoh 1 a. Pendiam b. Tidak ponteng sekolah. g. Pangkat = 1/36 88 . h. Jln . Kerja lambat d. Selangor Darul Ehsan. e. B.

8 GEKO MURID PEMULIHAM KHAS (KELAB TUNAS HARAPAN) .

Selangor. guru KSTK Aktiviti : 1. Beri bimbingan asas mengarang. Beri bimbingan asas kefahaman. Rawang. (A) (B) (C) (D) BIMBINGAN AKADEMIK MOTIVASI KECEMERLANGAN PERMAINAN DALAM KOIR (A) BIMBINGAN AKADEMIK Objektif : Dapat membantu murid tahap 2 yang ketinggalan di dalam 2 M. Jln. 5 dan 6. Keahlian : Murid galus di tahun 4. Garing. Bilangan : 10 orang setiap kelas. K. Pelaksanaan : Dijalankan semasa aktiviti ko-kurikulum. 3. Beri bimbingan asas membaca. Aktiviti : 89 .RANCANGAN KELAB TUNAS HARAPAN TAHUN 1998 Sekolah Kebangsaan Rawang. 2. (B) MOTIVASI KECEMERLANGAN Objektif : Murid galus diberi pendedahan dalam bentuk kerohanian dan semangat. Masa : Ikut kesesuaian Tenaga : Guru Pemulihan.

© PERMAINAN DALAM Objektif : Dapat tarik minat murid. Ceramah bina : a. e. • Benda berharga atau wang. rakan sebaya.1. Teleba 2. • Pujian seperti bagus. orang yang lebih tua. Keyakinan diri. tahniah. Jeduti 90 . b. h. Cintakan kepada Cintakan kepada Cintakan kepada Cintakan kepada Cintakan kepada Potensi diri. c. Nama permainan : 1. Minda. baik. belajar sambil bermain. f. 2. ibubapa. diri. g. guru. Peningkatan yang dilakukan oleh murid secara Minimum disusuli dengan ganjaran berbentuk : • Barang kegunaan atau alat tulis. d. Pendekatan berbentuk ganjaran ( hadiah ) a.

e. 3. 91 . Agihkan murid mengikut kumpulan. Sumber bahan : a. Ulta Aktiviti : a. Guru perlu bersama-sama murid ketika sesi permainan. Rujuk guru pemulihan b. f. Guru ubah suai soalan berpandu kemahiran diajar. Guru perlu memberi arahan yang jelas cara bermain. d. Murid boleh bertukar-tukar permainan. b. Rujuk kaset celik bacaan. PERLAKSANAAN BERKESAN DENGAN CARA : • Dijalankan oleh guru pemulihan dan KSTK. Kit Celik Bacaan (D) KOIR Objektif :Penyerapan bersepadu belajar sambil Menyanyi Nama lagu : a. Lagu berbentuk kontemparori (Nasyid) • Raihan • Rabbani • Nahwan Nor dll. b. c. Dijalankan setelah murid menguasai sesuatu kemahiran.Loto 4.

9 ADAPTASI PROGRAM PEMULIHAN KHAS ( CELIK HURUF) BAGI SEKOLAH MENENGAH ( MODUL CELIK BACAAN) .

Namun dimikian beberapa panduan perlu difahami dengan teliti sebelum melaksanakan program ini di antaranya ialah:10 Faktor perlu difahami dan diteliti: (A) Faktor pelajar (B) Pengurusan kelas (C) Penjadualan Waktu (D) Faktor guru (E) Faktor Sukatan dan Kemahiran bagi Mata Pelajaran. Sila rujuk KTK dan cara melaksanakan bagi sekolah menengah 2. b. (B) Pengurusan kelas 1. (J) Faktor Persekitaran Sekiranya 10 faktor ini dapat difahami dan dihayati dengan penuh rasa tanggungjawab serta keikhlasan target ‘zero defect’ celik huruh rasa tercapai dalam jangka masa yang terdekat. Saiz dari segi tubuh badan juga mempengaruhi emosi pelajar. Penekanan pembentukan ‘Kelas Kelompok tak Ketara’ (KTK) a. c. 92 . Umur akalnya telah mencapai ke tahap 10 -12 tahun Emosi a. atau mengejek akan menghilangkan Keyakinan dan minat belajar. (I) Faktor Pentadbiran dan pengurusan.PROGRAM CELIK HURUF BAGI SEKOLAH MENENGAH Secara Keseluruhannya program pungurusan dan pengndalian Celik Huruf di sekolah menengah hampir sama dengan sekolah rendah. (F) Faktor bahan bantu mengajar. (A) Faktor dan pelajar 1. (H) Faktor Strategi Pengajaran dan Pembelajaran. risau dan runsing tidak dikawal. Mental dan fizikal Perkembangn minda atau otak pelajar telah cukup matang dan bersedia. b. takut mencuba. Kesediaan untuk merima pelajaran asas akan tergugat sekiranya perasaan malu. Rakan sebaya dengan pelajar yang sering mentertawakan. (G) Faktor Pengajaran dan Pembelajaran. a. ego.

b. Pelajar dikelompokkan mengikut kebolehan. Sasaran diberi terhadap pelajar lemah yang tidak menguasai 3M ( Membaca, Menulis, Mengira ) 2. Program Pelunjuran • 1 Pencalonan  Guru kelas mencalonkan murid lemah.

• • •

Ujian Saringan 2  Tentukan kawasan lemah secara umum. Uji kemahiran asas cara lisan saja. ( Guna set inventori/ujian diagnostik ) Terima atau tolak. Ujian Diagnostik ( Inventori ) 3  secara khusus. Tentu kawasan lemah Analisis ujian. Rangka Objektif Pengajaran. • ( Rujuk Rancangan Pengajaran Pemulihan Sekolah Menengah)

• • •

• • • • • • • •

Pengajaran dan Pembelajaran 4  Rujuk ujian diagnostik. Ajar kemahiran yang tidak dikuasai. Guna Rancangan Pengajaran Pemulihan • Target 3 bulan , 6 bulan , 9 bulan perlu di patuhi dengan tekun dan kosisten. Guna Bahan Celik Bacaan. Kelompok pelajar ikut aras : Lemah – suku kata , perkataan Sederhana – Ayat mudah Pandai – Bacaan berpandu 5  Penilaian a. Jan – Mac (3 bulan) b. Apr – Jun (6 bulan) c. Jul – Sept (9 bulan) d. Catat rekod prestasi menggunakan borang rekod prestasi.

93

Program Pelunjuran e. Gunakan buku latihan berperingkat bagi Sumatif.

6

Tindakan susulan a. Pengkelompokkan ini adalah bersifat sementara. b. Pelajar yang telah menguasai 3M akan belajar di kelas biasa bagi tahun berikutnya. c. Pelajar yang masih tidak menguasai 3M, bimbingan pemulihan diteruskan.

(C) Penjadualan : 1. Jadual Waktu a. Masa bagi mata pelajaran Bahasa Melayu diberi keutamaan. b. Bagi mata pelajaran yamg lain, strategi pengajaran dan pembelajaran hendaklah bahasa merentas kurikulum. (D) Faktor Guru 1. Kriteria guru a. Pemilihan guru dibuat berdasarkan kecemerlangan PP, peribadi. b. Guru perlu minat dan tidak aktif di luar kelas. c. Guru perlu mendapatkan pendedahan pemulihan daripada ‘Guru Cemerlang pemulihan.’ (E) Faktor Sukatan dan kemahiran bagi Mata Pelajaran 1. Gunakan Rancangan Pengajaran Pemulihan. 2. Kemahiran adalah merentas bahasa. Rujuk Pakej Celik Bacaan. (F) Faktor Bahan Bantu Mengajar 1. Gunakan Pakej Celik Bacaan – Pemulihan 2. Buku ‘Pop Up’ – Pengayaan (G) Faktor Pengajaran dan Pembelajaran 1. Cara tertutup 94

2. Guru turun tahap kemahiran PP di KTK. a. Ada hadang atau sekatan pandangan dari dilihat pelajar lain. (H) Faktor Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 1. Guru mengajar secara individu (perseorangan) saja. 2. Guru perlu memiliki saikologi yang tinggi terhadap pelajar seperti : a. Pelajar sebagai anak. b. Guru sebagai ibu atau bapa c. Penyayang dan pengasih. d. Body contact ( Sentuhan perasaan dan perhatian ) (H) Faktor Pentadbiran dan Pengrusan 1.Pengetua atau guru besar a. Restu dan Keperihatinan daripada pihak pentadbir adalah teras Kejayaan program Celik huruf di peirngkan menengah dan rendah. b. Sokongan padu bukan sahaja memudahkan pelaksanaan program malah akan mempercepatkan pengasaan 3M 2. Sokongan moral yang diperlukan: a. Mendapatkan peruntukan mebeli bahan sokongan. b. Mengekalkan guru di kelas tanpa menutup kelas pemulihan atau menjadi guru ganti apabila ada guru cuti atau sakit. c. Menyediakan kelas pemulihan yang sesuai dan selasa san tidak kira saiz besar atau kecil. d. Bersedia membantu atau memberi semangt kepada guru pemulihan apabili diminta. e. Memberi insentif atau rangsangan terhadap guru pemulihan apabila didapati ada peningkatan prestasi PP dan penguasaan murid walaupun %peningkatan yang sedikit Insentif di dalam bentuk : a. Motivasi –pujian dan penghargaan b. Prestasi pergerakan gaji. (J) Faktor persekitaran a. Guru sentiasa menasihati dan meneguhkan dari segi disiplin pelajar. b. Pengaruh rakan dan masalah keluarga mampu mengndang masalah tekanan jiwa, hilang keyakinan dan tidak tumpu di dalam PP guru. c. Motivasi dari dan pemulihan tingkah laku pelajar perlu diberi perhatian di peringkat peralihan atau tingkatan satu lagi. d. Guru janganlah mudah jemu dan kecewa apabila sebarang tindakan yang dibuat itu gagal dan kecundang. Rumusan: 1. Sebarang kesulitan dan kesukaran sila rujuk modul program Celik Huruf Sekolah Menengah. 2. Kejayaan program ini bergantung sejauh mana komittem dan iltizam semua pihak yang terlibat. 95

Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Mengeja Dan Menulis Tulis perkataan di dalam kotak yang dihujung suku kata berulang :- ba da ja m a pa ba da ja m a pa baba Suku kata berbeza :- ba ca ha ma ca ra la ta wa sa .

Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Mari Mengeja Dan Menulis Tulis perkataan di dalam kotak yang dihujung :- ga ka na pa ta Suaikan :- ya ta ma ya ja b a j a k a p a ja s a l a d a g a kala raga pada baja jasa r a .

Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Membina perkataan Tulis seberapa banyak perkataan berdasarkan gabungan suku kata dibawah :- ba fa ja ma ra wa ca ga ka na sa ya da ha la pa ta za .

lukis gambaran yang dapat difikirkan :- Saya ada mama. . Raga mama ada lada. Nama mama saya Sara. Mama saya ada raga.Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Bacaan dan kefahaman Berdasarkan petikan dibawah.

Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Mengeja Dan Menulis Tulis perkataan di dalam kotak yang dihujung suku kata berulang :- gi li pi si ti gi li pi si ti gigi Suku kata berbeza :- bi ki li pi ji ri di li ni si .

Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Mari Mengeja Dan Menulis Tulis perkataan di dalam kotak yang dihujung :- bi ca di ja ki Suaikan :- la ri ri wi ri bi j a ki ra la ri r a gi la kira bila ragi sila jari si .

Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Membina perkataan Tulis seberapa banyak perkataan gabungan suku kata di bawah :- ba ga la ra ca ha ma sa ya da ja na ta za di ji ni ti zi fa ka pa wa bi gi li ri ci hi mi si yi fi ki pi wi .

Ini lima jari-jari saya. .Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Bacaan dan kefahaman Tekapkan tangan pada kertas ini dan lukis gambar lima jari-jari anda :- Jari-jari. Ini jari-jari saya. Ini jari-jari.

Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Membina perkataan Tulis seberapa banyak perkataan gabungan suku kata di bawah :- ba ha na ca ja pa wa ci ji pi wi cu ju pu wu da ka ra ya di ki ri yi du ku ru yu fa la sa za fi li si zi fu lu su zu ga ma ta bi hi ni gi mi ti bu hu nu gu mu tu .

Baju itu ada saku. Baju itu baru. Baju itu biru.Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Bacaan dan kefahaman Berdasarkan petikan di bawah. .- Raju ada baju. lukis gambaran yang dapat difikirkan .

Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Mengeja Dan Menulis Tulis perkataan di dalam kotak yang dihujung suku kata berulang :- bu cu ku su bu cu ku su bubu Suku kata berbeza :- bu bi cu da gu ta su ka gu li .

sa tu Mari Mengeja Dan Menulis Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Tulis perkataan di dalam kotak yang dihujung :- bu ci gu la tu Suaikan :- ru ku la bu ju b u g r li u k u j u sa liku guli buku baju rusa .

b a li k u Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Mengeja Dan Menulis Tulis perkataan di dalam kotak yang dihujung suku kata berulang :- be fe je ke te ca ri m u ra bu beca Suku kata berbeza :- ce de re ge se ri wa la ni li .

beca bapa bawa _____________________________________________________________________ 2. jari ini saya _____________________________________________________________________ 4. ada kaki Siti _____________________________________________________________________ bela Baba kera .Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Menyusun Perkataan Susun perkataan-perkataan di bawah supaya menjadi ayat yang bermakna. Mutu madu suka _____________________________________________________________________ 3. 1.

Lina ubi beli _____________________________________________________________________ Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Membina perkataan Tulis seberapa banyak perkataan gabungan suku kata di bawah :- ba ja ra bi ji ri ca ka sa ci ki si da la ta di li ti fa ma wa fi mi wi ga na ya gi ni yi ha pa za hi pi zi bu ju ru cu ku su du lu tu fu mu wu gu nu yu hu pu zu . _____________________________________________________________________ 6.5.

Ini peti besi. Ini peti besi lama. . lukis gambaran yang dapat difikirkan .- Peti besi. Reza beli peti ini di kota.be je re ce ke se de le te fe me we ge ne ye he pe ze Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Bacaan dan kefahaman Berdasarkan petikan di bawah.

Saya suka roti dan soto. lukis gambaran yang dapat difikirkan . Saya suka roti.Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Bacaan dan kefahaman Berdasarkan petikan di bawah. Bapa saya beli soto. .- Bapa saya beli roti.

Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Membina perkataan Tulis seberapa banyak perkataan gabungan suku kata di bawah di dalam buku latihan kamu :- ba ja ra bi ji ri ca ka sa ci ki si da la ta di li ti fa ma wa fi mi wi ga na ya gi ni yi ha pa za hi pi zi .

bu ju ru be je re bo jo ro cu ku su ce ke se co ko so du lu tu de le te do lo to fu mu wu fe me we fo mo wo gu nu yu ge ne ye go no yo hu pu zu he pe ze ho po zo Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Mengeja Dan Menulis Tulis perkataan di dalam kotak yang dihujung suku kata berulang :- fo ko lo so to ko go to foto .

so lo Suku kata berbeza :- bo ki ko ku ro la lo ta no ti Mari Mengeja Dan Menulis Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Tulis perkataan di dalam kotak yang dihujung :- ge go ki pe lo ri mo to ra la no la .

se ro ja Suaikan :- b a fa m a k e to h a m i r u re m a sa li k u ta to maruku tomato bahasa famili kereta .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful