SMK SUNGAI RAMBAI MELAKA

MODUL PROGRAM INTERVENSI BAHASA MELAYU

Disediakan Oleh: PN. ALEIMMAH ALI (SETIAUSAHA INTERVENSI SMK. SUNGAI RAMBAI, MELAKA)

MODUL PROGRAM PELAKSANAAN PEMULIHAN KHAS (CELIK HURUF) BAGI SEKOLAH MENENGAH (TINGKATAN 1) Bil. Kangdungan 1 2 Pedidikan Pemulihan Sekolah Menengah Pembentukan Panitia Pemulihan Khas Sekolah Menengah. 3 4 Ujian Diagnostik Bagi Murid Pemulihan. Contoh Rancangan Pengajaran Pemulihan Khas Basaha Melayu 5 6 Kelas Pemulihan yang Ideal. Modul Pengajaran Pembelajaran Pemulihan Khas (PP Celik Bacaan). 7 Kajian Kes Pengajaran Pembelajaran Pemulihan Khas (Modul Celik Bacaan). 8 9 Gerko Murid Pemulihan Khas (Kelab Tunas Harapan). Adaptasi Program Pemulihan Khas (Celik Huruf) Bagi Sekolah Menengah (Modul Celik Bacaan). 95 80 91 71 54 68 6 12 Muka 1

1
PENDIDIKAN PEMULIHAN SEKOLAH MENENGAH

4. f) Melaksanakan penilaian berterusan untuk mengetahui Kemajuan murid. Program ini khusus ditumpukan oleh guru-guru khas pemulihan yang telah menerima latihan khas dalam bidang ini. • Laporan Kesihatan. Objektif Membantu murid-murid mengatasi masalah pembelajaran dalam kemahiran-kemahiran membaca. menulis dan mengira. Konsep Program pendidikan pemulihan adalah satu usaha dalam pendidikan untuk mengatasi masalah pembelajaran murid-murid lemah di sekolah-sekolah menengah. Tugas Guru Khas Pemulihan a) Mengajar murid-murid lemah dari tingkatan 1Keutamakan diberi kepada tingkatan 1 Kenanga (maksima murid 25 orang bagi satu kelas). Strategi Pendidikan Pemulihan Murid yang memerlukan pengajaran pemulihan dibawa keluar ke kelas khas pemulihan pada masa-masa tertentu untuk memdapat pengajaran pemulihan daripada guru khas pemulihan. 1 . b) c) Mengajar 2 mata pelajaran iaitu Bahasa dan Matemetik Mengajar di kelas khas pemulihan tingkatan 1 Kenanga. e) Berjumpa dan berbincang dengan guru kelas/ibubapa/pengaja supaya guru khas pemulihan dapat memahami masalah murid-muridnya dengan lebih mendalam lagi.MODUL PROGRAM CELIK HURUF BAGI SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN PEMULIHAN SEKOLAH MENENGAH 1. 3. 2. • Kemajuan murid berdasarkan kerja harian dan hasil penilaian. Isi-isi rekod adalah seperti berikut:• Latarbelakang murid. g) Menyimpan rekod murid-murid dengan rapi.mereka akan balik semula ke kelas biasa untuk meneruskan pelajaran mereka. d) Mengubahsuaikan aktiviti-aktiviti pembelajaran dalam Sukatan pelajaran mengikut keperluan murid. Setelah selesai. Membantu murid-murid mengatasi sikap yang negatif dan tingkahlaku yang menjelaskan pembelajaran dan memupuk serta mengembangkan sikap keyakinan diri dan positif terhadap pembelajaran.

khususnya masa datang ke sekolah dan masa balik selepas mengajar. d) Masa untuk persediaan dan pandukan hendaklah dimasukkan dalam jadual waktu e) Guru Khas Pemulihan hendaklah mematuhi masa bertugas sebagaimana yang dikuatkuasakan di sekolah itu. mengawas skim bantuan buku teks. 6. Menjadi penasihat kepada guru-guru mengenai pendidikan pemulihan. b) Ini bukanlah bermakna bahawa guru tersebut dikecualikan daripada semua tanggungjawab sekolah. Bilangan Murid Untuk Kelas Pemulihan a) Bilangan murid dalam satu-satu sesi pemulihan seelok-eloknya adalah di antara 10-25 orang dari satu kelas/darjah.• • • Hasil-hasil temubual dan rujukan. persatuan dan sebagainya 8. 5. Hal-hal lain a) Guru Besar dan guru-guru lain di sekolah hendaklah memberi kerjasama dan sokongan sepenuhnya kepada Guru Pemulihan untuk mempastikan program pemulihan ini dapat dijalankan dengan sempurna dan berkesan. Sebagai seorang guru. b) Bagi sekolah-sekolah kecil yang bilangan muridnya tidak ramai guru khas pemulihan dihendaki mengajar dari tahun 1-6. 7. Tugas-tugas lain a) Pengetua diminta bekerjasama sepunuhnya supaya tidak melantik guru khas pemulihan untuk memegana tugas-tugas berat seperti mengawas perpustakaan sekolah. setiausaha sukan dan lain tugasan di mana ia selalu terpaksa meninggalkan kelasnya.ia harus memberi kerjasama sepenuhnya bagimelaksanakan sebarang aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah umpamanya menguruskan permainan. 2 . Guru Pemulihan tidak patut juga dikeluarkan dari kerja pemulihan menggantikan tempat guru yang tidak hadir. Berbuat demikian akan menjejaskan pembelajaran murid-murid pemulihan. Jadual Waktu Guru Khas Pemulihan Guru-guru pemulihan dihendaki mempunyai agihan masa seperti berikut:a) Masa untuk mengajar : 240 minit seminggu b) Masa untuk persediaan dan panduan : 120 minit c) Masa percuma sama seperti yang diberi kepada guru-guru yang lain di sekolah itu. Menjadi ahli jawatankuasa KBSR sekolah.

pihak sekolah hendaklah berusaha untuk menyediakan satu tempat alternatif yang sesuai. 3 .b) Sekiranya sekolah tidak ada bilik untuk dijadikan bilik khas pemulihan.

Ashaari. enam tahun adalah tempoh normal dan tujuh tahun pula had maksimum persekolahan peringkat menengah. beliau berkata tiada gunanya seseorang murid itu meneruskan pelajaran ke peringkit yang lebih tinggi mereka tidak dapat menguasai kemahiran 3M. berkata ujian itu akan diadakan oleh pihak sekolah di seluruh negara dan pemilihan murid dibuat guru kelas. Datuk Mohd. sebaliknya memasuki kelas pemulihan khas yang dikendalikan oleh guru berpengalaman.MASALAH CELIK HURUF BERDASARKAN SEDUTAN AKHBAR TEMPATAN 1. katanya. murid berkenaan tidak digalakkan terus ke tingkatan 1. Sistem pendidikan sekarang membolehkan seseorang secara automatik meneruskan pelajaran sehingga ke tingkatan lima walaupun tidak mahir dalam ketiga-tiga kemahiran ini. Kementerian Pendidikan akan memperkenalkan Ujian Khas bagi menilai kemampuan murid tingkatan 1 terhadap penguasaan mereka dalam bidang membaca. Jika gagal dalam ujian 3M itu. *UJIAN KHAS NILAI MURID TINGKATAN 1 Mulai tahun 1999. Beliau berkata. Khairuddin Mohd. “Kelemahan ini sudah pasti menyukarkan mereka untuk mengikuti pelajaran Sejarah. Bagaimanapun. menulis dan mengira (3M). 2. *KESATUAN ANGGAP UJIAN KHAS WAJAR DIADAKAN Kesatuan Perkhidmaan Perguruan Kebangsaan (KPPK) menyambut baik Cadangan Kementerian Pendidikan memperkenalkan ujian khas bagi menilai kemampuan murid tingkatan 1 menguasai kemahiran membaca. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan (Jabatan Pendidikan Ternikal). 3 September 1998/MS 23 4 . 1* Berita Harian/Khamis. Sains dan mata pelajaran lain yang memerlukan pembacaan dan penulisan”. lima tahun adalah bagi murid yang cerdas dan melangkau kelas. menulis dan mengira (3M).

2 * Berita Harian/Jumaat 4 September 1998/Ms 25 5 .

proses pengajaran dan pembelajaran sukar dilakukan. Katanya. “Jika jurang (pencapaian) terlalu luas di antara seorang murid dan murid lain. berkata langkah itu lebih praktikal berbanding menempatkan murid lemah dengan yang berprestasi tinggi dalam kelas yang sama seperti disarankan dalam kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Menteri Pendidikan Datuk Seri Najib Tun Razak. kita memilih langkah mencampurkan murid dalam lingkungan pencapaian yang tidak jauh berbeza.” 3 * Berita Harian/Khamis 9 Januari 97/Hal 1 6 . Oleh itu.3. tindakan mengelompokkan murid mengikut tahap pencapaian yang hampir setara dalam kelas ssama juga memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. *KEMENTERIAN BENAR ASINGKAN MURID Kementerian Pendidikan membenarkan sekolah menempatkan murid dalam kelas berbeza mengikut kelopok tahap pencapaian dan kebolehan masing – masing.

2 PEMBENTUKAN PANITIA PEMULIHAN KHAS / INTERVENSI TINGKATAN 1K SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI RAMBAI .

seperti yang dijadualkan. Sebagai Setiausaha kepada panitia. Memastikan murid yang dipilih masuk ke kelas pemulihan khas e. Memantau kemajuan murid pemulihan berbanding murid lain. AJK Panitia a. Mengendalikan kelas pemulihan khas. Menyediakan keperluan bahan pengajaran. Dicadangkan mesyuarat diadakan sekurang – kurangnya 3 kali setahun. Pengerusi terdiri daripada Guru Besar atau Guru penolong kanan ½. b. 5 . c. Merancang program tahunan. Tugasan jawatankuasa panitia pemulihan: Pengerusi a. e. b. Mengenalpasti murid yang lemah. b. Mengawasi pelaksanaan program.PEMBENTUKAN PANITIA PEMULIHAN (INTERVENSI) KHAS SEKOLAH MENENGAH Jawatankuasa Panitia Pemulihan Khas Pengerusi Ketua Panitia AJK : Pengetua / GPK 1 : Guru Pemulihan Khas : Terdiri daripada guru – guru yang terlibat. Mempengerusikan mesyuarat panitia pemulihan khas. Ketua Panitia a. Terdiri daripada guru – guru kelas dan murid yang terlibat. f. Membimbing guru – guru bagi aspek program pemulihan. c. d. d. c.

Langkah-langkah mengikut tertib: Lkh 1 Pelunjuran Pencalonan Murid: a) Borang Pengumpulan Maklumat kemahiran diedarkan kepada guru kelas terlibat. b)Analisis Ujian c) Rekod hasil ujian di dalam fail individu. c) Pencalonan diterima Ujian Saringan a) Gunakan Ujian Diagnostik (Inventori) b) Dijalankan sekiranya murid terlalu ramai. c) Mingguan atau harian – Rujuk format d) Rekod Prestasi Murid – 3 bulan.STRATEGI PELAKSANAAN PEMULIHAN KHAS (CELIK HURUF) Strategi Program Pemulihan Khas merupakan beberapa langkah pendekatan khusus yang perlu dijalankan mengikut tertib. d)Agihkan murid mengikut kebolehan kemahiran (T.O.V) Rangka Rancangan Pengajaran a) Objektif Pengajaran b) Gerakerja Berperingkat c) Bahan bantu mengajar berperingkat d) Menyusun Jadual Waktu Persediaan Mengajar a) Jadual Waktu Kelas Pemulihan b) Rancangan Pengejaran – Dilekat atau tulis. b) Pencalonan murid lemah. d) Terima atau tolak. 9 bulan. 6 bulan. Pengajaran: a) Rujuk Ujian Diagnostik (Inventori) b) Rujuk Rancangan Pengajaran Pemulihan. Tindakan Guru Pemulihan Guru Kelas Guru Kelas Guru Pemulihan Guru Pemulihan Guru Pemulihan Guru Kelas Guru Kelas Guru Pemulihan Guru Pemulihan Guru Pemulihan Guru Pemulihan Guru Pemulihan 2 3 4 Guru Pemulihan Guru Pemulihan 5 6 Guru Pemulihan 6 .Serahkan beserta nama murid yang layak. c) Mulakan Pengajaran dari kemahiran yang tidak dikuasai.Rekod Kesihatan . e) Lengkapkan borang-borang.Butir Peribadi . c) Cara lisan atau bertulis. . Ujian Diagnostik (Inventori) a) Rujuk panduan mentadbir ujian diagnostik.

Rancangan Pengajaran Gerko Pemulihan. c) Fail Panitia Pemulihan Khas: (Fail 8 dalam 1) 1.Gunakan buku tulis petak besar. Kemaskini Sistem Rekod: a) Rekod Prestasi .Gunakan buku tulis garis satu . .Gagal :Ulang semula kemahiran. 5.Murid ulang semula perkataan di dalam kemahiran. 8. Rancangan Pengajaran pemulihan B. 3. . Program Tahunan Pemulihan Khas. b) Fail Prestasi Kumpulan. Surat jemputan kursus / mesyuarat.Gunakan buku latihan celik huruf (buku 1-8) c) Kerja Merekod Pencapai Guru Pemulihan 3 bulan : Jan . Guru Kelas Guru Pemulihan 8 Guru Pemulihan 9 Guru Pemulihan 10 7 . Panduan Dan BBM.Fail guru b) Rekod Butir Peribadi. Guru Pemulihan .Mac 6 bulan : April – Jun 9 bulan : Julai – September d) 3 jenis rekod prestasi: Rekod Prestasi Mudah Ubah Rekod Fail Guru Rekod Ringkasn Mengajar.Murid dipulangkan ke kelas biasa.Capai : Teruskan kemahiran berikut. Laporan Tahunan Pemulihan Khas.Murid teruskan kemahiran. 6.Mudah ubah . 2. Kertas kerja / Modul / Motivasi. Penilaian 7. Tindakan Guru Pemulihan 7 b) Sumatif – Menilai di luar pengajaran.Lkh Pelunjuran Penilain: a)Formatif – Menilai semasa pengajaran. . b) Gagal . . c) Rekod Kesihatan. Kemaskini Sistem Fail: a) Fail Individu Bahasa Melayu. Tindak Susul : a) Capai .Melayu 4.

3. d. d. e. Sediakan kertas ujian mengikut bilangan murid / pelajar. Sesudah ujian a. Bilangan murid tidak terlalu ramai. Tangguh masa jika tidak cukup masa. Ketika ujian a. Sebelum ujian: a. Kelompokkan murid/pelajar mengikut kebolehan. Ketika ujian 3. Tidak beri dalam bentuk Kertas ujian lengkap lagi tebal. c. d. c. Sesudah ujian 1.PANDUAN MENTADBIR UJIAN DIAGNOSTIK ( Inventori) Ada tiga cara mentadbir ujian : 1. 12 . Beri cukup masa. 2. Jangan beri tanda atau bayangan jawapan seperti: ya atau tidak betul atau salah c. b. f. Sebelum ujian 2. Jarakkan kedudukan meja dan kerusi murid. Tidak ada gangguan bunyi bising. Tidak ada tekanan atau paksaan atau tergesa-gesa. Kertas ujian hendaklah mencukupi. e. Sediakan kertas ujian mengikut sasaran: Set 1 untuk tingkatan 1 (1T + 1K) Set 1-2 untuk tingkatan (1T + 1K) Set 1-3 untuk tingkatan (1T + 1K) b. Pengajaran dan pembelajaran mengikut kemahiran asas yang tidak dikuasai. b. Kumpulan helaian ujian setelah lengkap dibuat. Sediakan alat tulis yang diperlukan: pensel pembaris pemadam pengasah e. Jadikan dua/tiga kumpulan Sekiranya ramai. Rekod hasil ujian didalam prestasi fail individu. Murid/pelajar yang sakit atau demam tidak menduduki ujian. Analisis ujian. Berikan helaian demi helaian kertas ujian. g.

3 UJIAN DIAGNOSTIK BAGI MURID PEMULIHAN .

UJIAN DIAGNOSTIK (INVENTORI) BAHASA MELAYU [ ] LISAN [ ] BERTULIS [ ] SET SATU [ ] SET DUA [ ] SET TIGA SET DIAGNOSTIK (INVENTORI) BAHASA MELAYU [ ] LISAN [ ] BERTULIS 13 .

TAHUN :1 2 3 (Bulatkan) OBJEKTIF : Di akhir ujian guru dapat mengetahui kelemahan murid secara khusus di dalam kemahiran Bahasa Melayu. 3. ANALISIS KESALAHAN ARAHAN : Tanda [] bagi kemahiran yang tidak dikuasai. 5.NAMA MURID : ……………………………………………………………. 8.. 7. BIL 1. KEMAHIRAN Huruf abjad kecil a-z Suku kata/perkataan kvk Suku kata/perkataan vkvk Suku kata/perkataan kvkv Suku kata/perkataan kvkvk Suku kata/perkataan kvkvkk Suku kata/perkataan kvkvkvk Ayat mudah Bacaan mudah L T 14 . 4. 6. 2.

Suku kata/perkataan kvkvkk. ] Bacaan mudah. ] 2. Ayat mudah. ] 3.PENILAIAN Tanda [] bagi kemahiran yang murid tidak boleh baca. ] 7. tulis dan faham: L [ [ [ [ [ [ [ [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ T Kemahiran Asas ] 1. Suku kata/perkataan kvk. Suku kata/perkataan kvkv. ] 4. Suku kata/perkataan kvkvk. Suku kata/perkataan vkvk. Huruf abjad kecil a-z cara turutan. Suku kata/perkataan kvkvkvk. ] 5. ] 8. ] 6. 15 .

Contoh Ujian Diagnostik (Inventori) [ ] Set 1 .

......at .ilem ...1. .. Suaikan huruf dengan gambar Ca t Da m Ga m Bu k u Ep a l Ib u 1b..... Huruf abjad kecil 1a. Tulis huruf yang sesuai dengan gambar.a la .. ... elang 16 .en .. j f s h n p .. ... udu . .

Tulis huruf abjad kecil a j s 17 . Bulatkan huruf abjad kecil yang sama. [d] [ m] [t ] = [c] [z] [g] = = l = = = b w f c x y p n j o z h d z i a v p q u g g w g g m t u m q e u d j v 1d.1c.

2.Suaikan gambar dengan suku kata van zip mop pen kek pasu 2b. Tandakan ( ) bagi suku kata yang betul jag jip jem sop sos sen dam pam bom 18 bom  bot bas pam pin pos pin cat kot . Suku kata /peerkataan kvk 2a.

Lengkapkan perkataan berpandukan gamba 19 . . . . p b. Langkapkan perkataan berpandukan gambar j. . . .s 2d.s s.2c.m v. .m g.n z. . . . . .

. . Lengapkan perkataan berpandukan gambar. 20 . . . k . . . . wa.in . . Tulis perkataan berpandukan gambar. .ap 2e. .K. . . . va. . . . . . 2f.am . ja. at .in . be. ya . . . . pe. . . .

bot. Itu (pin. Adi suka (dam. pam. 2.Kot )Ina nat besi.Bas Abi ( bot. pen.Bot. jem )Abu 3 suku kata/perkataan vkvk 21 . dam) 3. Umi ada ( gam. gam. Ini(beg.Garis perkataan dalan ayat berpadukan gambar 1. dam ) mini.(Nat. kot ) Apu 6. pam )baru 5. bas.jam 2h. 4.

suaikan gambar dengan perkataan. emas adik itik otak ulat epal 3b.3a.Tandakan () bagi perkataan yang betul ulat ular ulam imam itik ikan emak emas enam atap  asap akar ekor epal enam obor oren otak 22 .

pal tap e. . . . .kan e …. . . . . . . .kor .3C. . .lat . . . rat tik a.Suai dan tulis suku kata awal berpandukan gambar . .lat ….Suai dan tulis suku kata akhir berpandukan gambar . . . . e. . . . tak u. o.nam …. 23 . . . . . .kor . . .dik 3d. . . .ren mas i. . .

iman ) 24 .3e. asap ) 5. Aman urut ( urat. Elin elak (ekor. ular) 4. ular. ulat ) 2.Gariskan perkataan bagi ayat berpandukan gambar 1. Iman ada (ikan. atap.Edah agih (epal. obor. obar) 6. Asan awas (asap. enam. apam. ekar) 3. Adam ada (ayam.Tulis perkataan berpandakan gambar epal 3f.imam.

SET INVENTORI Bahasa Melayu Lisan Bahasa Melayu Bertulis Set (2) .

Suku kata / perkataan kvkv.4. bola lori roti duri jala ceri 24 . Suaikan perkataan dengan gambar.

kaki kuku kuda  buku baju sudu jari yoyo dagu muka meja mata topi lori laci sawi gari qari 25 .Tandakan  bagi perkataan yang betul.

Suai dan tulis suku kata awal dengan gambar. ro ma roti _____ki lo na ____ta ______wi ka sa _____ri ______si 26 .

Suai dan tulis suku kata akhir dengan gambar. bu y y o o gi Bo___ la yo ro___ da du___ ri te__ fe__ 27 .

5. Suku kata/perkataan kvkvk Suaikan gambar dengan perkataan. jarum cicak kapak gitar dapur filem 28 .

gelas kelas jelas √ kapas kipas lipas telur wisel wazir nenek manik nanas lahat pahat lihat datuk patuk pokok 29 .Tandakan √ bagi perkataan yang betul.

Suai dan tulis suku kata akhir dengan gambar. put kok telur lur be___ - tik po___ mah ru___ tak si___ ka___ 30 .

Bibah usik (lebah . 31 .Simon jatuh (sabun . katak . belon ). cicak . Lukas pukul (lipas .Garis perkataan dalam ayat berpandu gambar. Balan belah (betik . reben) 3. 1. kakak) 4. Mihat pata (sikat .Najar pujuk (nenek . pahat). 2. berus) 5. nanas . sabut . berus ) 6. nenek . siput .

Rehan pakai ____________ 6. Gayah pukul ____________ 5. Malik lawat ___________ 4. ___________ masuk jerat. 2.Tulis perkataan berpandukan gambar. Wazil tiup _____________ 32 . 1. 3. Ular makan katak.

6. Suku kata / perkataan kvkvkk Suaikan gambar dengan perkataan. burung hidung pisang loceng cacing warung 33 .

Tandakan () bagi perkataan berpandu gambar. gayung gasing sarang karang dulang sotong sarang  kerang karung jagung terung pisang dulang batang butang jagung tabung terung 34 .

Suai dan tulis suku kata awal berpandu gambar. co hidung ke ___rung hi te ___sang ___rang ga ___rong pi ___yung 35 .

Suai dan tulis suku kata akhir berpandu gambar lang ceng jagung bu_______ gung tang lo_______ ga_______ sing rung bu_______ he_______ 36 .

Suku kata / perkataan kvkvkvk Suaikan gambar dengan perkataan ketupat gerobok selimut telefon basikal dokumen 37 .tak 7.

Tandakan () bagi perkataan berpandu gambar. Sekolah selekoh Selipar rekahan keledek keladak jerawat jelawat pelawat pelepah pemadam delapan zirafah selekoh Selipar xilofon telekom telefon 38 .

Tandakan () bagi perkataan berpandu gambar . be belatuk ke __kumen ge __lipar zi ___ledek do ____rafah se ___robok 39 .

Suai dan tulis suku kata akhir berpandu gambar. pat fon basikal Ketu______ kal wat Pera______ tak tera____ bot Jela______ tele_______ 40 .

1. Huruf abjad kecil Sebut huruf abjad kecil a i q Y b j r z c k s d l t e m u f n v g o w h p x 41 .

2. Suku Kata/perkataan kvk Sebut suku kata ini. bas kek zip cat mop nat jip tin kot pen sos sen 42 .

2. adik emas ulat epal itik otak 43 . Suku Kata/perkataan vkvk Sebut suku kata ini.

4. Suku kata/perkataan kvkv Sebut perkataan ini. bola laci pipi duri ceri gigi yoyo tebu meja jala kuda feri 44 .

Suku kata/perkataan kvkvk Sebut perkataan ini. jarum nenek pokok cicak sikat telur gelas reben rumah 45 .5.

burung hidung loceng cacing warung kerang dulang terung pisang 46 .6. Suku kata/perkataan kvkvkk Sebut perkataan ini.

gerobok telefon dokumen basikal zirafah perabot karipap motobot juragan 47 .7. Suku kata/perkataan kvkvkvk Sebut perkataan ini.

3. Adi suka dam baru.8. Baca ayat di bawah ini. Nat Ina nat besi. 48 . Ayat pendek. 5. Ini beg Apu. Bas Abi bas mini. 4. 1. 6. Itu tin Ati. Umi ada gam baru. 2.

SET INVENTORI Bahasa Melayu Lisan Bahasa Melayu Bertulis Set (3) .

Baca petikan pendek. Ikan Ini ikan. Betik Balan masak. 8a. Bacaan berpandu. Babu suka baca buku. Iman jala ikan. Ini ikan Iman. 8b. Markah: 50 . Balan petik betik masak.8. Iman jala ikan paya. Buku Ini buku. 8c. Ini buku Babu. Baca petikan pendek. Baca petikan pendek. Betik Ini betik. Ini betik Balan. Babu suka buku cerita.

Ajar T. Sumatif T. Sumatif T. Selangor D. E Nama: Tahun: Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 Amanah ( 3 (Bulatkan) ) Bakti ( T. E Nama: Tahun: Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 Amanah ( 3 (Bulatkan) ) Bakti ( T. Pulang Tindak susul Tajuk Kemahiran Huruf abjad kecil (a-z) kvk vkvk Ayat mudah kvk Ayat mudah vkvk kvkv Ayat mudah kvkv kvkvk Ayat mudah kvkvk kvkvkk Ayat mudah kvkvkk kvkvkvk Ayat mudah kvkvkvk Kefahaman Berpandu Bacaan berpandu Rekod Prestasi Bahasa Melayu Pemulihan Khas Sekolah Kebangsaan Rawang. Pulang Tindak susul Tajuk Kemahiran Huruf abjad kecil (a-z) kvk vkvk Ayat mudah kvk Ayat mudah vkvk kvkv Ayat mudah kvkv kvkvk Ayat mudah kvkvk kvkvkk Ayat mudah kvkvkk kvkvkvk Ayat mudah kvkvkvk Kefahaman Berpandu Bacaan berpandu 51 . Selangor D. Formatif ) (Tandakan rait) T.Rekod Prestasi Bahasa Melayu Pemulihan Khas Sekolah Kebangsaan Rawang. Ajar T. Formatif ) (Tandakan rait) T.

4 CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU .

c. b. c. Rangka Rancangan Pengajaran. Rekod hasil ujian : • Fail murid Fail individu Rancangan Pengajaran c. Ujian Inventori dijalankan : • Ujian Saringan Borang Butir Peribadi/ Kesihatan 4. • Borang Kesihatan. b. Mengedar Jadual Waktu kepada : • • • • BAHAN BANTU MENGAJAR Jadual Waktu Persendirian Guru Besar PK 1 dua salinan Guru kelas Kelas Pemulihan 2. UJIAN SARINGAN Ujian Saringan dijalankan oleh Guru Pemulihan : a. TAJUK JADUAL WAKTU KELAS PEMULIHAN GERAK KERJA Berbincang dengan guru kelas bagi menyelaraskan dan menyusun Jadual Waktu Kelas dengan Kelas Pemulihan. c. Borang ‘PMAM’ 3. Berbincang dengan guru kelas. Terima atau tolak.RANCANGAN PENGAJARAN PEMULI HAN KHAS BAHASA MELAYU BIL 1.V d. a. Analisis Ujian. Guru Kelas mencalonkan murid. Guru kelas melengkapkan : Borang Butir Peribadi. PENCALONAN MURID Borang Pengumpulan Maklumat Awal Murid : a. Guru pemulihan edar ‘BPMAM’ b. • Serah borang-borang ini bersama senarai murid yang layak. UJIAN INVENTORI (DIAGNOSTIK) a. Agihan murid mengikut kebolehan / T. d. • • • Objektif Pengajaran Gerak kerja Bahan Bantu Mengajar 52 . Berbincang dengan PK 1. Analisis Ujian. Berbincang dengan Guru Besar b.O. Guru Pemulihan menerima pencalonan.

TAJUK PENYEDIAAN BAHAN BANTU MENGAJAR GERAK KERJA Penyediaan Bahan Bantu Mengajar ‘Pakej Celik Bacaan’. b. c. Fail Prestasi Kumpulan B. Rekod Butir Peribadi. Melengkapkan SKT bagi GC Pemulihan Ringkasan Mengajar bagi guru biasa. Fail Individu B. melayu. a. Pengukuhan : Permainan Lot O • Permainan Jeduti • Permainan Ulta. Penyedian Fail Murid : a. Borang SKT 53 . PENYEDIAAN FAIL c. Buku Latihan Dan Aktiviti. Guru Besar satu salinan. Kad suku kata c. Kad huruf abjad (a – z) b.RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU BIL 5. Fail Rekod Murid. b. Fail Panitia Pemulihan. Rekod Kesihatan. Buku Latihan Berpetak d. Buku Latihan & Aktiviti Loto Jeduti Ulta Teleba PENYEDIAN REKOD a. Melayu. Fail & Tajuk BORANG SASARAN KERJA TAHUNAN d. Kandungan Pakej Celik Bacaan : a. • Permainan Teleba Penyedian Rekod : • BAHAN BANTU MENGAJAR Kad abjad & suku kata. e. Rekod Prestasi Mudah Ubah.

• • Buku Latihan & Buku Aktiviti Pengamatan Suai / Pilih PENGUKUHAN a. LISAN a hingga e hingga i hingga m hingga q hingga v hingga d h l p u z a. Latihtubi menyebut huruf abjad kecil berdasarkan : • • BAHAN BANTU MENGAJAR Kad gambar & Kad abjad Kad gambar Kad abjad BERTULIS a. NILAI MURNI a. Sabar c.RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU BIL 6. TAJUK HURUF ABJAD KECIL (a – z) GERAK KERJA Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat menyebut dan menulis huruf abjad kecil dengan betul. Buku Latihan dan Aktiviti. Taat Kaset 54 . Tekun b. Latihtubi menulis huruf. Nyanyi lagu abjad. b.

LISAN a. Buku Latihan dan Aktiviti • • • • Pengamatan Suai / Pilih Isi huruf di petak kosong. Patuh 55 . Permainan : Loto • Ulta • Jeduti • Teleba b. Sabar c.RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU BIL 7. Silang kata Buku latihan & Buku Aktiviti PENGUKUHAN a. Belajar sambil bermain. Latihtubi menulis perkataan b. Nyanyi lagu suku kata kvk • Permainan : Loto Jeduti Ulta Teleba Kaset Lagu NILAI MURNI a. Berdasarkan perkataan Kad gambar & Perkataan BERTULIS a. Iltizam b. Latihtubi menyebut perkataan : bas beg cat dam gam jam jip kek kot mop nat pen pin sos sen tin tas van vas vap yak yot zip • • BAHAN BANTU MENGAJAR Berdasarkan gambar. TAJUK PERKATAAN KVK GERAK KERJA Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat menyebut dan menulis perkataan dengan betul.

• Permainan : Loto Ulta Jeduti Teleba Kaset lagu NILAI MURNI a. Sabar c. Latihtubi menulis perkataan. Buku Latihan dan Aktiviti.RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU BIL 9. Silang kata Buku Latihan & Buku Aktiviti PENGUKUHAN a. Latihtubi menyebut perkataan berdasarkan : • • Kad gambar Kad perkataan Kad gambar & Perkataan Pengamatan Suai / Pilih Isi tempat kosong. baju bola buku ceri dadu duri feri foto gigi gari haji jari jala kaki kuda lori laci mata meja nasi naga paku pasu roti roda qari savi sudu tebu topi yoyo BERTULIS a. Belajar sambil bermain. Permainan : • Loto • Ulta • Jeduti • Teleba b. Komited b. b. • • • • BAHAN BANTU MENGAJAR LISAN a. TAJUK PERKATAAN GERAK KERJA Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat menyebut dan menulis perkataan kvkv dengan betul. Taat 56 . Nyanyi lagu suku kata kvkv.

Latihtubi menyebut perkataan berdasarkan : • • Kad gambar & Perkataan Kad gambar Kad perkataan Buku latihan & Aktiviti Pengamatan Suai / Pilih Isi tempat kosong. Buku Latihan dan Aktiviti. Permainan : • Loto • Ulta • Jeduti • Teleba b. Tekun b. Latihtubi menulis perkataan. BAHAN BANTU MENGAJAR LISAN a. Sabar 57 . Silang kata PENGUKUHAN a. Ikhlas c. TAJUK PERKATAAN KVKVK betik berus botol cawan cicak dapur datuk filem fakir gajah gelas gitar hakim hotel jerat jarum kipas kapak katak lobak lipas lebah makan malam nanas nenek pahat pokok rumah reben siput sikat sabun tikar telur tikus BERTULIS a.RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU BIL 10. b. Belajar sambil bermain. • • • • GERAK KERJA Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat menyebut dan menulis perkataan kvkvk dengan betul. • Permainan : Loto Ulta Jeduti Teleba Kaset lagu NILAI MURNI a. Nyanyi lagu suku kata kvkvk.

NILAI MURNI a. • • • • Buku latihan & Aktiviti gayung sotong helang sarang hidung tabung jaring terung warung Pengamatan Suai / Pilih Isi tempat kosong. TAJUK PERKATAAN KVKVKK butang jagung GERAK KERJA Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat menyebut dan menulis perkataan kvkvkk dengan betul. Latihtubi menyebut perkataan berdasarkan : • • BAHAN BANTU MENGAJAR Kad gambar & Perkataan burung kucing corong kerang cacing dulang dacing gasing loceng lalang pisang payung Kad gambar Kad perkataan BERTULIS a. Nyanyi lagu suku kata kvkvkk. • • Permainan : Loto Ulta Jeduti Teleba Kaset lagu Permainan : Loto • Ulta • Jeduti • Teleba b.RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU BIL 11. Tekun b. Silang kata PENGUKUHAN a. Ikhlas c. b. Latihtubi menulis perkataan. Sabar 58 . Buku Latihan dan Aktiviti. Belajar sambil bermain. LISAN a.

• Silang kata PENGUKUHAN c. menulis menulis perkataan kvkvkvk dengan betul. e. PENGUKUHAN Permainan : a. AYAT MUDAH KVKVKVK BERPANDU basikal Ayat mudah : lukisan kvk belatuk vkvk pemadam kvkv cerucuk kvkvk perabot kvkvkk dokumen rekahan kvkvkvk gerobok sekolah gerabak selipar jelawat selimut jerawat telefon ketupat xilofon keledek zirafah letupan GERAK KERJA GERAK KERJA Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat menyebut dan Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat membaca. Tekun b.RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU BIL TAJUK BIL TAJUK 12. c. dan memahami satu ayat mudah dengan betul. Latihtubi menulis perkataan. Ikhlas c. Tekun b. LISAN LISAN a. Pengamatan • Kad ayat bergambar • Suai / Pilih • Kad ayat • Isi tempat kosong. Latihtubi menyebut perkataan berdasarkan : b. Ulta Permainan : • Jeduti • Loto • Ulta NILAI Jeduti • MURNI • Teleba d. Latihtubi menulis ayat berdasarkan : b. Nyanyi lagu suku kata kvkvkvk. Sabar 59 . Belajar sambil bermain. Sabar • • BAHAN BANTU BAHAN BANTU MENGAJAR MENGAJAR Kod Sorik. PERKATAAN 13. Latihtubi membaca ayat secara ‘laubach’ berdasarkan : • Kad gambar • Kad ayat gambar • Kad perkataan • Kad ayat BERTULIS BERTULIS a. Ikhlas NILAI MURNI a. Buku Latihan dan Aktiviti. Buku Latihan dan Aktiviti. Belajar sambil bermain. d. Kad gambar Kad ayat & gambar & Perkataan Kod Sorik Buku latihan & Buku Aktiviti Ulta Jeduti Permainan : Loto Ulta Jeduti Teleba Kaset lagu f.

LISAN c. d. Jeduti e.RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU BAHAN BANTU MENGAJAR BIL 14. Tekun h. Ikhlas 60 . Ulta BERTULIS GERAK KERJA Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat memahami dan menjawab soalan dengan betul. Latihtubi membaca cerita secara ‘laubach’ berdasarkan kad bacaan. Isi perkataan pada ayat mudah. Latihtubi membaca terus tanpa mengeja berdasarkan kad bacaan. TAJUK BACAAN DAN KEFAHAMAN BERPANDU Tajuk Cerita : Jam Pen Epal Ikan Ulat Bulu Roti Betik Tikus Burung Pisang Basikal PENGUKUHAN Permainan : d. Kod Sorik Kad ayat & gambar Kod Sorik e. Ulta Jeduti NILAI MURNI g. Menyudahkan ayat mudah. Menjawab soalan kefahaman berpandu : • • • • Pilih dan tanda rait. Menjawab soalan secara takulan.

Jeduti g.RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU BIL 15. Jujur j. Ulta NILAI MURNI i. LISAN Tajuk Cerita Gambar bersiri : • BAHAN BANTU MENGAJAR Gagak Yang Cerdik e. Murid memadankan ayat dengan gambar. Murid berjaya pulang ke kelas. f. Murid gagal. PENILAIAN 61 . PENGUKUHAN Permainan : f. pengajaran semula. n. Murid menulis semula cerita pendek berdasarkan gambar bersiri. Ujian Formatif • Latihan bertulis • Buku Aktiviti dan Latihan. Murid menulis ayat mudah berdasarkan gambar. Kod Sorik Kad ayat & gambar • Semut dan Burung Kod Sorik • Ketam dan Bangau • Itik dan Kuraa-kura Ulta Jeduti 16. l. BERTULIS f. Yakin Guru Pemulihan menilai melalui : k. Murid membaca ayat mudah berdasarkan gambar. Ujian sumartif • Ujian Pertengahan Tahun • Ujian Akhir Tahun Analisis ujian Rekod prestasi • Buku Ringkasan Mengajar • Fail • Rekod Prestasi ‘Mubah’ Tindak Susul m. g. PRA KARANGAN TAJUK GERAK KERJA Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat memahami dan menulis ayat mudah berdasarkan gambar bersiri.

Mac ( ) Apr – Jun ( ) Jul – Sept ( ) Tahun REKOD PRESTASI PEMULIHAN BM/M3 62 .PENGUASAAN CELIK HURUF MURID PEMULIHAN Sekolah Kebangsaan Bulan: Jan .

9. 2 9. 6. 3 0. 2 3. 3 5. 1 9. 2 8. 3.Bil 1. 2 0. 1 0. 3 7. 1 7. 1 8. 4. 1 5. 3 6. 1 4. 7. 8. 3 1. Nama Murid Jan 3 Bu Feb Mac Apr 6 Bu Mei Jun Jul 9 Bu Ogs Sept Catatan Guru JADUAL WAKTU PEMULIHAN KHAS 1997 63 . 2 7. 1 1. 3 3. 1 2. 2 4. 1 6. 3 4. 2 2. 2 1. 5. 2. 1 3. 2 5. 2 6. 3 2.

40 2.45 9.40 4.00 4.3 5 12.30 4.00 5.15 9.05 ISNIN PN B.45 9. Radzi b Misran MASA HARI 7. Melayu ( 2P ) 7 30 B.1 5 9.40 3.10 2.0 5 JUMAAT PP BAHASAMELAYU 1P PENGAGIHAN MASA PELAJARAN MENGAJAR Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran Kali Minit Jumla h 270 210 240 120 B.00 6.3 5 1.0 5 12.15 8.0 5 BM 1P 11. MELAYU 2P KHAMIS BAHASA MELAYU 2K 7.3 5 12.4 5 9.3 5 11.30 6.10 1.45 10.1 5 PP KELAS 1P.1 5 1045 T B.30 5.30 5.4 0 3.0 5 1135 B.3 5 12.45 8.15 8.0 5 11.3 5 R 10. Melayu ( 1P ) 9 30 B.SEKOLAH KEBANGUSAAN RAWANG PERSENDIRIAN NAMA GURU : Mohd .00 6.1 5 10.0 5 12.45 8. Melayu ( 2K ) 8 30 Pesediaan Dan 4 30 Paduan ( PP ) Perhimpunan 1 30 30 Jumlah Minit Seminggu 720 + 120 + 30 = 870 Minit 64 .4 5 9.10 3.MELAYU 2K BAHASA MELAYU 2P PP PP 10.1 5 9.00 5.4 5 11.MELAYU 2P B.10 2.40 1.45 10.40 2.00 4.45 8.30 SELASA RABU BAHASAMELAYU 2K E H A 9.15 11.15 8. 2K.1 0 3.3 5 11.45 8.1 5 10.0 5 11.15 8. 2P 10.MELAYU 1P BAHASA MELAYU 1P 1.

Radzi bin Mizan Guru Cemerlang Pendidikan Disahkan : ……………………………… FORMAT PERSEDIAAN MENGAJAR PEMULIHAN KHAS (A) Mingguan M.Disediakan : ……………………………… Md. Pel Tahun Gerakerja mingguan 65 .

Kvkv Ayat kvkv 5. Huruf abjad kecil (a-z) 2. Loto b. Kvk Ayat kvk 3. Aktiviti: 1. Jeduti d. Kesabaran c. Pengukuhan: Permainan: a. Teleba c. kvkvk Objektif: Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat menulis/menyebut huruf abjad kecil atau suku kata dengan betul. Latihtubi menulis/menyebut huruf abjad kecil. 4. Keikhlasan 66 . Sumatif 3. Latihtubi menulis/menyebut suku kata.M 1A. Ketekunan b. vkvk Ayat vkvk 4.B. Ulta (Ular dan Tangga) Penerapan nilai murni: a. 1B Tajuk: 1. Formatif 2.

Ayat kvk c.FORMAT PERSEDIAAN MENGAJAR PEMULIHAN KHAS (B) Harian Masa 815-915 Mata Pelajaran/Tahun BM(1A) Tajuk: Huruf abjad kecil (a-z) a. Latihtubi menulis/menyebut huruf abjad kecil atau suku kata Penerapan nilai murni: a. Ketekunan b. Keikhlasan 67 . Kesabaran c.05 BM (1B) Tajuk: Huruf abjad kecil (a-z) Kvk Vkvk Aktiviti: a. Keikhlasan 10. Kvk b.35-1. Ketekunan b. Penerapan nilai murni: a. Kesabaran c. Ayat vkvk Aktiviti: a. Sumatif c. Latihtubi menulis/menyebut huruf abjad kecil atau suku kata. Formatif b. vkvk d. Sumatif c. Formatif b.

5 KELAS PEMULIHAN YANG IDEAL 68 .

Meja guru. 7. Salinan Sijil. 4. 11. Motivasi. buku cerita. Soft board Prestasi Mudah Ubah. 13. 6. 10. 3. Karel Kendiri (Bacaan kendiri). Sudut pulih disiplin. 8. 68 1 . Soft board – Laporan Pemulihan Bergambar.PELAN KELAS PEMULIHAN YANG IDEAL 8 11 7 1 1 1 12 1 1 1 1 2 11 3 11 4 1 7 1 7 7 1 7 1 1 1 1 1 13 1 11 11 6 5 PETUNJUK 9 10 11 1. 5. cenderahati. 12. Cermin muka – Sudut pertuturan. Peti televisyen dan radio kaset. Almari BBM – Celik Bacaan. Almari pelbagai guna – Rak fail. Murel – Lagu suku kata. borang. 9. 2. Tikar getah. Meja murid. Kapet.

2. Rekod Kesihatan. 3. Sebuah meja guru saiz meja murid. Fail Peribadi/Kesihatan. 2. ( B ) REKOD DAN FAIL 1. Fail Panitia Pemulihan. Papan putih (sedang). 4. 6. 3. 9. Sebuah meja Jepun. 4. 5. Fail Contoh Set Ujian Pengesanan. mr). Bilik darjah sederhana besar.M. Melayu. Fail Jemputan Ceramah/Mesyuarat/Kursus.KELAS PEMULIHAN YANG IDEAL Tanda rait bagi yang berkenaan ( A ) FIZIKAL KELAS 1. Sudut disiplin. 10. Fail Sijil (Fotostat). 2 buah soft board ( 8 x 4 ). 2. 8. 7. Fail Rekod Prestasi (B. 4. 8. Fail Individu (Banyaknya ikut bil. Almari bentuk rak.M). 3. Fail Contoh Rancangan Pengajaran B. 7. Tikar getah. 6. 5. Pencalonan. 5. Langsir. Rekod Peribadi. ( C ) BORANG-BORANG 1. Prestasi Individu B. 69 . Jadual Waktu Pemulihan. 8 buah meja dan kerusi murid.

Buku Bacaan Berpandu & Kaset. 6. 5. OHP dan Skrin. Kit Lengkap Celik Bacaan. 10. 8. ( D ) BAHAN BANTU MENGAJAR 1. Radio Kaset. 70 . Kad Konsep huruf abjad. Set Permainan. 11. 3. Kad Konsep suku kata. Buku Panduan. Komputer dan Printer. 4. 7. 9.Tanda rait bagi yang berkenaan. 12. Bahan CD. Modul PP bentuk Visual. 2. Buku Latihan & Aktiviti.

MANUAL PP CELIK (A) Huruf Abjad kecil LKH 1. Murid tulis huruf ‘b’ cara ‘Ingat Kembali’ BBM Kad imbas ‘a’ 2.Latih tubi tulis/sebut huruf ‘a’ Contoh: a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Nota Guru: Pastikan: a. Guru kenalkan konsep ‘a’ Guru soal murid: G : Ini apa? M : Ini api G : Ini apa? M : Ini adik G : Ini apa? M : Ini ayam b. b. b. AKTIVITI Lisan a. Buku petak besar 71 . murid ikut. Murid buat latihan formatif di buku petak besar. Murid tidak alih kepada huruf ‘b’ selagi tidak kuasai huruf ‘a’ c. Murid sebut ketika menulis huruf ‘a’. G : a : api adik ayam Bertulis a.Guru baca.

Sumartif a. Guru ulangkaji langkah 1 hingga 2 Bagi huruf b-d 3. Murid nyanyi lagu abjad. L&A – BK. 1 4. Radio kaset kaset 72 .a a a a Contoh: b b a b a b b b b b b b b b b b b b b b b b b b d. Contoh: a – d e–h i–l m–p Pengukuhan: a. Murid buat ujian sumartif bagi setiap empat huruf.

Guru soal murid (Tunjuk Gambar): G : Ini apa? M : Ini bas G : Ulang lagi M : Bas bas bas b. Murid tidak alih kepada ‘beg’ selagi tidak kuasai ‘bas’ g.Guru soal murid (Tunjuk Perkataan). Guru kenalkan konsep ikut arahan urutan abjad. Bertulis a.Latih tubi tulis/sebut perkataan ‘kvk’ Contoh: bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas Nota Guru: Pastikan: e. Murid buat latihan formatif di buku petak besar. Murid sebut ketika menulis ‘bas’. G : Cuba eja M : b a s (ulang dua kali) Perkataan bas 2. AKTIVITI BBM Kad imbas gambar bas Lisan a. Murid tulis ‘beg’ cara ‘Ingat Kembali’ Buku petak besar 73 . f. b.MANUAL PP CELIK (B) Suku kata/perkataan (kvk) LKH 1.

2 4. Teleba 3. Jeduti 4. Sumartif b. Murid bemain dengan permainan: 1. Guru ulangkaji langkah 1 hingga 2 bagi perkataan beg 3. Teleba c. Jeduti d. Loto 74 . Ulta b.bas bas bas bas Contoh: beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg h. Pengukuhan: a. Ulta 2. Radio kaset Kaset Kad tapak: a. Murid buat ujian sumartif bagi perkataan ‘kvk’ setelah menguasai semua kelompok perkataan ‘kvk’. Loto L&A – BK.

6 MODUL PENGAJARAN PEMBELAJARAN PEMULIHAN KHAS (PP CELIK BACAAN) _________________________________ _____________________________________________________ _ .

Guru soal murid (Tunjuk suku kata/perkataan ) : G : Ini huruf apa ? M : Huruf a G : Ini suku kata apa ? M : dik G : Ini perkataan apa ? M : adik Bertulis a.MANUAL PP CELIK C) Suku kata/perkataan (vkvk) LKH 1 AKTIVITI Lisan a. Murid buat latihan formatif di dalam buku Petak besar . Guru kenalkan konsep ikut urutan vokal. b. Latih tubi tulis/sebut perkataan ′vkvk′ Con : adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik BBM Kad imbasan gambar adik Suku kata perkataan Buku petak besar Nota Guru : Pastikan : a. Latihan sebut ketika menulis ′adik′ . Guru soal murid (Tunjuk gambar) : G : Ini apa ? M : Ini adik ? G : Ulang lagi M : adik adik adik b. Murid tidak alih kepada ′ayam′ selagi 75 . b.

Murid buat ujian sumartif bagi perkataan ‘vkvk’ setelah menguasai semua kelompok Perkataan ‘vkvk’. Loto L&a-BK. Pengukuhan: a. Guru ulangi langkah 1 hingga 2 bagi perkataan ‘ayam’.3 Radio kaset kaset 1 kad tapak : Ulta Teleba Jeduti Loto 76 . c.MANUAL PP CELIK LKH AKTIVITI Tidak kuasai ‘adik’. Teleba 3. Murid tulis ‘ayam’ cara ‘Ingat Kembali’ Con : adik ayam ayam ayam ayam adik ayam ayam ayam ayam adik ayam ayam ayam ayam adik ayam ayam ayam ayam BBM ayam ayam ayam ayam ayam ayam ayam ayam a. Jeduti 4. Murid bermain dengan permainan : 1. Sumartif a. Murid nyanyi lagu vkvk. Ulta 2. b.

Contoh 2

a.
b.

Nama : Farah Syafikah bt Hj. Basir. Nama sekolah : Sek. Keb. Merbau Sempak, 47000 sg. Buloh, Selangor Darul Ehsan. Tahun : 3 ( 9 tahun ) Tempoh Bimbingan: 2 setengah bulan Masalah : Tidak menguasai : Huruf abjad kecil a-z Suku kata kvk, vkvk Ayat mudah kvk,vkvk. Selepas mendapat bimbingan pemulihan : Keputusan Ujian Semester 1 = Pangkat 15/45 Keputusan Ujian Semester 2 = Pangkat 2/45 Mata Pelajaran : B. Melayu = A Matematik = A Murid ini akhirnya menjadi ulat buku : a. Bapanya belanjakan wangbeli buku = RM100 sebulan. b. Berusaha untuk mendapat pangkat 1 bagi ujian mendatang. c. Cita- cita ingin menjadi doktor.

c. d. e.

f.

g.

77

MANUAL PP CELIK D) Ayat Mudah KVK LKH
1

AKTIVITI
Lisan b. Guru kenalkan ayat mudah kvk menggunakan kaedah ‘Rebus’. Con:

BBM

Kad Sorik

Epi Umi Abi Ati Emi Adi ada

Kek dam jip Jam Pen beg

G.kek G.dam G.jip G.jam G.pen G.beg

c. Murid baca ayat mudah di atas cara suku kata (Laubach). Bertulis a. Murid buat latihan formatif di dalam Buku Petak besar. b. Latihan tubi tulis/sebut cara suku kata. Con : Abi ada jip Abi ada jip Abi ada jip Abi ada jip

buku petak besar

78

MANUAL PP CELIK HURUF LKH AKTIVITI
Nota Guru : a. Murid sebut ketika ayat mudah. b. Murid tidak alih kepada ayat lain selagi tidak kuasai ayat yang ditulis. Sumatif a. murid but ujian sumartif bagai ayat kvk di dalam latihan dan aktiviti Bk.2

BBM

3

L&A-BK.2

Nota Guru : a. Guru boleh terskan kaedah ini bagi mengajar ayat mudak vkvk dan kemahiran seterusnya.

79

MAKLUMBALAS KAJI SELIDIK PEMULIHAN KHAS (CELIK HURUF) PERINGKAT DAERAH 5 ciri keutamaan kurang berkesannya program pemulihan khas (celik huruf) peringkat daerah: a. b. c. d. e. Murid mudah jemu semasa pengajaran dan pembelajaran di kelas. Murid kurang minat dan penempuan semas pengajaran dan pembelajaran. Bahan bantu mengajar tidak sesuai dan menarik. Murid sukar memahami makna sesuatu perkataan dan ayat. Guru mengamalkan pengajaran cara kelas bukan kumpulan atau individu.

CADANGAN PENGGUNAAN PAKEJ LENGKAP CELIK BACAAN. Kandungan Pakej: a. Kad Imbasan huruf abjad kecil (a-z) b. Kad suku kata 4 dalam 1: Suku kata / perkataan: Kvk Vkvk Kvkv Kvkvk Kvkvkk Kvkvkvk c. Buku Sumatif berperingkat: Buku 1 hingga 8. d. Buku Bacaan Bergred: Buku 1 hingga 7 Kaset 1 hingga 4 e. Pengukuhan (Permainan) Ulta (ular dan tangga) Teleba (telefon bahasa)

80

7 KAJIAN KES PENGAJARAN PEMBELAJARAN PEMULIHAN KHAS (MODUL CELIK BACAAN) .

Melaka Melaka. (Bulan Januari hingga September 1998) 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan Catatan Guru Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Pemulihan Bil Nama Murid 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Buku Celik Huruf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Buku 1 = Huruf abjad kecil (a-z) Buku 2 = kvk + Ayat kvk Buku 3 = vkvk + Ayat vkvk Buku 4 = kvkv + Ayat kvkv Buku 5 = kvkvk + Ayat kvkvk Buku 6 = kvkvkk + Ayat kvkvkk Buku 7 = kvkvkvk + Ayat kvkvkvk Buku 8 = Pra Fahaman + Karangan Buku 9 = Bacaan Berpandukan (bergred) 81 .Sekolah Contoh 1: Rekod Prestasi Murid Pemulihan Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Rambai.

Melaka. Mata Pelajaran: B. Sek.Kelas No. Keb.Buku Catatan Guru Pemulihan .M Dlm. Keb.Kelas No. Men. Sungai Rambai.M Dlm. Sungai Rambai. Sek.Melayu Tingkatan : 1 Amanah Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 82 Nama Murid Pemulihan B.Melayu Tingkatan :1 Amanah Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Contoh : 2 Keputusan Peperiksaan Setengah Tahun 1997.Keputusan Peperiksaan Setengah Tahun 1998. Mata Pelajaran: B.Buku Catatan Guru Pemulihan Nama Murid Pemulihan B. Melaka. Men.

(Bulan Januari hingga Jun) Bil Nama Murid 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Buku Celik Huruf 3 Bulan Jan Feb Mac 6 Bulan Apr Mei Jun Jul 9 Bulan Ogos Sept Catatan Guru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Buku 1 = Huruf abjad kecil (a-z) Buku 2 = kvk + Ayat kvk Buku 3 = vkvk + Ayat vkvk Buku 4 = kvkv + Ayat kvkv Buku 5 = kvkvk + Ayat kvkvk Buku 6 = kvkvkk + Ayat kvkvkk Buku 7 = kvkvkvk + Ayat kvkvkvk Buku 8 = Pra Fahaman + Karangan Buku 9 = Bacaan Berpandukan (bergred) 83 . Melaka Melaka.Rekod Prestasi Murid Pemulihan . Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Rambai.

Sungai Rambai. Keb.Contoh: 3 Bil Nama Murid 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Buku Celik Huruf Jan 3 Bulan Feb Mac Apr 6 Bulan Mei Jun Jul 9 Bulan Ogos Sept Catatan Guru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rekod Prestasi Murid Pemulihan. Men. (Bulan Januari hingga September 1998) Buku 1 = Huruf abjad kecil (a-z) Buku 2 = kvk + Ayat kvk Buku 3 = vkvk + Ayat vkvk Buku 4 = kvkv + Ayat kvkv Buku 5 = kvkvk + Ayat kvkvk Buku 6 = kvkvkk + Ayat kvkvkk Buku 7 = kvkvkvk + Ayat kvkvkvk Buku 8 = Pra Fahaman + Karangan Buku 9 = Bacaan Berpandukan (bergred) 84 . Melaka. Sek.

Sungai Rambai.Buku Catatan Guru Pemulihan 85 .Keputusan Peperiksaan Akhir Tahun 1998 Sek. BM No. Bagi Murid Pemulihan Tingkatan 2C & 3C Di Kelas Biasa. Keb. Men. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Nama Murid Pemulihan Th. Melaka.

MELAYU KEDUDUKAN : : = = 86 .MELAYU KEDUDUKAN : : = = NAMA TINGKATAN B . MALAYU = KEDUDUKAN = NAMA TINGKATAN B .MURID CEMERLANG PEMULIAN SMK SUNGAI RAMBAI MELAKA NAMA : TINGKATAN : B .MELAYU KEDUDUKAN : : = = NAMA TINGKATAN B. MELAYU KEDUDUKAN : : = = NAMA TINGKATAN B MELAYU KEDUDUKAN : : = = NAMA TINGKATAN B .

NAMA TINGKATAN B.MELAYU KEDUDUKAN : : = = NAMA TINGKKATAN B .MELAYU KEDUDUKAN : : : : 87 .MELAYU KEDUDUKAN : : = = NAMA TINGKATAN B .

Nama : Sayati bt Ahmad b. Pangkat = 1/36 88 . Rajin c. Tidak ponteng sekolah. Keputusan ujian setengah Tahun : a. Periang a. Rajin b.Melayu = 98/100 b.MURID CEMERLANG PEMULIHAN Contoh 1 a. d. kvk + Ayat kvk c. Nama sekolah : Sek. Tempoh: Januari hingga Jun 1996 (6 bulan) Sebelum bimbingan pemulihan: Latar belakang salah laku: a. B. g. Selepas mendapat bimbingan pemulihan : a. vkvk +Ayat vkvk kvkv + Ayat kvkv kvkvk + Ayat kvkvk kvkvkk + Ayat kvkvkk kvkvkvk + Ayat kvkvkvk Pra Faham + Karangan Bacaan berpandu. Tidak menguasai semua kemahiran asas B. Selangor Darul Ehsan. f. Huruf abjad kecil (a-z) b. Pendiam b. i. Tahun: 1 Amanah (1996) d. Keb. Kerja lambat d. e.M. Jln . Rawang . Kemahiran asas bahasa : a. c. Tidak ponteng sekolah. c. Matematik = 98/100 c. Kuala Garing . Suka bergaul d. h. 48000 Rawang .

8 GEKO MURID PEMULIHAM KHAS (KELAB TUNAS HARAPAN) .

Pelaksanaan : Dijalankan semasa aktiviti ko-kurikulum. Garing. K. guru KSTK Aktiviti : 1. Jln. Beri bimbingan asas kefahaman. 3. Aktiviti : 89 . 2. Beri bimbingan asas membaca. Selangor. Bilangan : 10 orang setiap kelas. (B) MOTIVASI KECEMERLANGAN Objektif : Murid galus diberi pendedahan dalam bentuk kerohanian dan semangat. Rawang. (A) (B) (C) (D) BIMBINGAN AKADEMIK MOTIVASI KECEMERLANGAN PERMAINAN DALAM KOIR (A) BIMBINGAN AKADEMIK Objektif : Dapat membantu murid tahap 2 yang ketinggalan di dalam 2 M.RANCANGAN KELAB TUNAS HARAPAN TAHUN 1998 Sekolah Kebangsaan Rawang. Keahlian : Murid galus di tahun 4. 5 dan 6. Beri bimbingan asas mengarang. Masa : Ikut kesesuaian Tenaga : Guru Pemulihan.

diri. ibubapa. tahniah.1. Pendekatan berbentuk ganjaran ( hadiah ) a. Keyakinan diri. © PERMAINAN DALAM Objektif : Dapat tarik minat murid. g. h. Teleba 2. Cintakan kepada Cintakan kepada Cintakan kepada Cintakan kepada Cintakan kepada Potensi diri. d. orang yang lebih tua. guru. Jeduti 90 . b. Minda. 2. Nama permainan : 1. • Pujian seperti bagus. rakan sebaya. • Benda berharga atau wang. Ceramah bina : a. baik. e. f. belajar sambil bermain. c. Peningkatan yang dilakukan oleh murid secara Minimum disusuli dengan ganjaran berbentuk : • Barang kegunaan atau alat tulis.

e. Sumber bahan : a. 3. PERLAKSANAAN BERKESAN DENGAN CARA : • Dijalankan oleh guru pemulihan dan KSTK.Loto 4. Guru perlu bersama-sama murid ketika sesi permainan. Guru perlu memberi arahan yang jelas cara bermain. b. b. Guru ubah suai soalan berpandu kemahiran diajar. Lagu berbentuk kontemparori (Nasyid) • Raihan • Rabbani • Nahwan Nor dll. c. d. Rujuk kaset celik bacaan. 91 . Kit Celik Bacaan (D) KOIR Objektif :Penyerapan bersepadu belajar sambil Menyanyi Nama lagu : a. Murid boleh bertukar-tukar permainan. Rujuk guru pemulihan b. Agihkan murid mengikut kumpulan. Dijalankan setelah murid menguasai sesuatu kemahiran. f. Ulta Aktiviti : a.

9 ADAPTASI PROGRAM PEMULIHAN KHAS ( CELIK HURUF) BAGI SEKOLAH MENENGAH ( MODUL CELIK BACAAN) .

(J) Faktor Persekitaran Sekiranya 10 faktor ini dapat difahami dan dihayati dengan penuh rasa tanggungjawab serta keikhlasan target ‘zero defect’ celik huruh rasa tercapai dalam jangka masa yang terdekat. ego. b. Namun dimikian beberapa panduan perlu difahami dengan teliti sebelum melaksanakan program ini di antaranya ialah:10 Faktor perlu difahami dan diteliti: (A) Faktor pelajar (B) Pengurusan kelas (C) Penjadualan Waktu (D) Faktor guru (E) Faktor Sukatan dan Kemahiran bagi Mata Pelajaran. (A) Faktor dan pelajar 1. risau dan runsing tidak dikawal. Penekanan pembentukan ‘Kelas Kelompok tak Ketara’ (KTK) a. Rakan sebaya dengan pelajar yang sering mentertawakan. takut mencuba.PROGRAM CELIK HURUF BAGI SEKOLAH MENENGAH Secara Keseluruhannya program pungurusan dan pengndalian Celik Huruf di sekolah menengah hampir sama dengan sekolah rendah. (H) Faktor Strategi Pengajaran dan Pembelajaran. Saiz dari segi tubuh badan juga mempengaruhi emosi pelajar. atau mengejek akan menghilangkan Keyakinan dan minat belajar. Sila rujuk KTK dan cara melaksanakan bagi sekolah menengah 2. Mental dan fizikal Perkembangn minda atau otak pelajar telah cukup matang dan bersedia. b. (B) Pengurusan kelas 1. 92 . (F) Faktor bahan bantu mengajar. Kesediaan untuk merima pelajaran asas akan tergugat sekiranya perasaan malu. (G) Faktor Pengajaran dan Pembelajaran. a. c. Umur akalnya telah mencapai ke tahap 10 -12 tahun Emosi a. (I) Faktor Pentadbiran dan pengurusan.

b. Pelajar dikelompokkan mengikut kebolehan. Sasaran diberi terhadap pelajar lemah yang tidak menguasai 3M ( Membaca, Menulis, Mengira ) 2. Program Pelunjuran • 1 Pencalonan  Guru kelas mencalonkan murid lemah.

• • •

Ujian Saringan 2  Tentukan kawasan lemah secara umum. Uji kemahiran asas cara lisan saja. ( Guna set inventori/ujian diagnostik ) Terima atau tolak. Ujian Diagnostik ( Inventori ) 3  secara khusus. Tentu kawasan lemah Analisis ujian. Rangka Objektif Pengajaran. • ( Rujuk Rancangan Pengajaran Pemulihan Sekolah Menengah)

• • •

• • • • • • • •

Pengajaran dan Pembelajaran 4  Rujuk ujian diagnostik. Ajar kemahiran yang tidak dikuasai. Guna Rancangan Pengajaran Pemulihan • Target 3 bulan , 6 bulan , 9 bulan perlu di patuhi dengan tekun dan kosisten. Guna Bahan Celik Bacaan. Kelompok pelajar ikut aras : Lemah – suku kata , perkataan Sederhana – Ayat mudah Pandai – Bacaan berpandu 5  Penilaian a. Jan – Mac (3 bulan) b. Apr – Jun (6 bulan) c. Jul – Sept (9 bulan) d. Catat rekod prestasi menggunakan borang rekod prestasi.

93

Program Pelunjuran e. Gunakan buku latihan berperingkat bagi Sumatif.

6

Tindakan susulan a. Pengkelompokkan ini adalah bersifat sementara. b. Pelajar yang telah menguasai 3M akan belajar di kelas biasa bagi tahun berikutnya. c. Pelajar yang masih tidak menguasai 3M, bimbingan pemulihan diteruskan.

(C) Penjadualan : 1. Jadual Waktu a. Masa bagi mata pelajaran Bahasa Melayu diberi keutamaan. b. Bagi mata pelajaran yamg lain, strategi pengajaran dan pembelajaran hendaklah bahasa merentas kurikulum. (D) Faktor Guru 1. Kriteria guru a. Pemilihan guru dibuat berdasarkan kecemerlangan PP, peribadi. b. Guru perlu minat dan tidak aktif di luar kelas. c. Guru perlu mendapatkan pendedahan pemulihan daripada ‘Guru Cemerlang pemulihan.’ (E) Faktor Sukatan dan kemahiran bagi Mata Pelajaran 1. Gunakan Rancangan Pengajaran Pemulihan. 2. Kemahiran adalah merentas bahasa. Rujuk Pakej Celik Bacaan. (F) Faktor Bahan Bantu Mengajar 1. Gunakan Pakej Celik Bacaan – Pemulihan 2. Buku ‘Pop Up’ – Pengayaan (G) Faktor Pengajaran dan Pembelajaran 1. Cara tertutup 94

2. Guru turun tahap kemahiran PP di KTK. a. Ada hadang atau sekatan pandangan dari dilihat pelajar lain. (H) Faktor Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 1. Guru mengajar secara individu (perseorangan) saja. 2. Guru perlu memiliki saikologi yang tinggi terhadap pelajar seperti : a. Pelajar sebagai anak. b. Guru sebagai ibu atau bapa c. Penyayang dan pengasih. d. Body contact ( Sentuhan perasaan dan perhatian ) (H) Faktor Pentadbiran dan Pengrusan 1.Pengetua atau guru besar a. Restu dan Keperihatinan daripada pihak pentadbir adalah teras Kejayaan program Celik huruf di peirngkan menengah dan rendah. b. Sokongan padu bukan sahaja memudahkan pelaksanaan program malah akan mempercepatkan pengasaan 3M 2. Sokongan moral yang diperlukan: a. Mendapatkan peruntukan mebeli bahan sokongan. b. Mengekalkan guru di kelas tanpa menutup kelas pemulihan atau menjadi guru ganti apabila ada guru cuti atau sakit. c. Menyediakan kelas pemulihan yang sesuai dan selasa san tidak kira saiz besar atau kecil. d. Bersedia membantu atau memberi semangt kepada guru pemulihan apabili diminta. e. Memberi insentif atau rangsangan terhadap guru pemulihan apabila didapati ada peningkatan prestasi PP dan penguasaan murid walaupun %peningkatan yang sedikit Insentif di dalam bentuk : a. Motivasi –pujian dan penghargaan b. Prestasi pergerakan gaji. (J) Faktor persekitaran a. Guru sentiasa menasihati dan meneguhkan dari segi disiplin pelajar. b. Pengaruh rakan dan masalah keluarga mampu mengndang masalah tekanan jiwa, hilang keyakinan dan tidak tumpu di dalam PP guru. c. Motivasi dari dan pemulihan tingkah laku pelajar perlu diberi perhatian di peringkat peralihan atau tingkatan satu lagi. d. Guru janganlah mudah jemu dan kecewa apabila sebarang tindakan yang dibuat itu gagal dan kecundang. Rumusan: 1. Sebarang kesulitan dan kesukaran sila rujuk modul program Celik Huruf Sekolah Menengah. 2. Kejayaan program ini bergantung sejauh mana komittem dan iltizam semua pihak yang terlibat. 95

Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Mengeja Dan Menulis Tulis perkataan di dalam kotak yang dihujung suku kata berulang :- ba da ja m a pa ba da ja m a pa baba Suku kata berbeza :- ba ca ha ma ca ra la ta wa sa .

Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Mari Mengeja Dan Menulis Tulis perkataan di dalam kotak yang dihujung :- ga ka na pa ta Suaikan :- ya ta ma ya ja b a j a k a p a ja s a l a d a g a kala raga pada baja jasa r a .

Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Membina perkataan Tulis seberapa banyak perkataan berdasarkan gabungan suku kata dibawah :- ba fa ja ma ra wa ca ga ka na sa ya da ha la pa ta za .

. Mama saya ada raga. Raga mama ada lada. Nama mama saya Sara. lukis gambaran yang dapat difikirkan :- Saya ada mama.Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Bacaan dan kefahaman Berdasarkan petikan dibawah.

Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Mengeja Dan Menulis Tulis perkataan di dalam kotak yang dihujung suku kata berulang :- gi li pi si ti gi li pi si ti gigi Suku kata berbeza :- bi ki li pi ji ri di li ni si .

Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Mari Mengeja Dan Menulis Tulis perkataan di dalam kotak yang dihujung :- bi ca di ja ki Suaikan :- la ri ri wi ri bi j a ki ra la ri r a gi la kira bila ragi sila jari si .

Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Membina perkataan Tulis seberapa banyak perkataan gabungan suku kata di bawah :- ba ga la ra ca ha ma sa ya da ja na ta za di ji ni ti zi fa ka pa wa bi gi li ri ci hi mi si yi fi ki pi wi .

Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Bacaan dan kefahaman Tekapkan tangan pada kertas ini dan lukis gambar lima jari-jari anda :- Jari-jari. . Ini jari-jari. Ini jari-jari saya. Ini lima jari-jari saya.

Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Membina perkataan Tulis seberapa banyak perkataan gabungan suku kata di bawah :- ba ha na ca ja pa wa ci ji pi wi cu ju pu wu da ka ra ya di ki ri yi du ku ru yu fa la sa za fi li si zi fu lu su zu ga ma ta bi hi ni gi mi ti bu hu nu gu mu tu .

Baju itu ada saku. Baju itu biru.Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Bacaan dan kefahaman Berdasarkan petikan di bawah. lukis gambaran yang dapat difikirkan .- Raju ada baju. Baju itu baru. .

Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Mengeja Dan Menulis Tulis perkataan di dalam kotak yang dihujung suku kata berulang :- bu cu ku su bu cu ku su bubu Suku kata berbeza :- bu bi cu da gu ta su ka gu li .

sa tu Mari Mengeja Dan Menulis Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Tulis perkataan di dalam kotak yang dihujung :- bu ci gu la tu Suaikan :- ru ku la bu ju b u g r li u k u j u sa liku guli buku baju rusa .

b a li k u Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Mengeja Dan Menulis Tulis perkataan di dalam kotak yang dihujung suku kata berulang :- be fe je ke te ca ri m u ra bu beca Suku kata berbeza :- ce de re ge se ri wa la ni li .

ada kaki Siti _____________________________________________________________________ bela Baba kera . 1. beca bapa bawa _____________________________________________________________________ 2.Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Menyusun Perkataan Susun perkataan-perkataan di bawah supaya menjadi ayat yang bermakna. Mutu madu suka _____________________________________________________________________ 3. jari ini saya _____________________________________________________________________ 4.

5. _____________________________________________________________________ 6. Lina ubi beli _____________________________________________________________________ Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Membina perkataan Tulis seberapa banyak perkataan gabungan suku kata di bawah :- ba ja ra bi ji ri ca ka sa ci ki si da la ta di li ti fa ma wa fi mi wi ga na ya gi ni yi ha pa za hi pi zi bu ju ru cu ku su du lu tu fu mu wu gu nu yu hu pu zu .

.be je re ce ke se de le te fe me we ge ne ye he pe ze Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Bacaan dan kefahaman Berdasarkan petikan di bawah. lukis gambaran yang dapat difikirkan . Ini peti besi lama. Reza beli peti ini di kota. Ini peti besi.- Peti besi.

. lukis gambaran yang dapat difikirkan .- Bapa saya beli roti.Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Bacaan dan kefahaman Berdasarkan petikan di bawah. Saya suka roti dan soto. Bapa saya beli soto. Saya suka roti.

Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Membina perkataan Tulis seberapa banyak perkataan gabungan suku kata di bawah di dalam buku latihan kamu :- ba ja ra bi ji ri ca ka sa ci ki si da la ta di li ti fa ma wa fi mi wi ga na ya gi ni yi ha pa za hi pi zi .

bu ju ru be je re bo jo ro cu ku su ce ke se co ko so du lu tu de le te do lo to fu mu wu fe me we fo mo wo gu nu yu ge ne ye go no yo hu pu zu he pe ze ho po zo Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Mengeja Dan Menulis Tulis perkataan di dalam kotak yang dihujung suku kata berulang :- fo ko lo so to ko go to foto .

so lo Suku kata berbeza :- bo ki ko ku ro la lo ta no ti Mari Mengeja Dan Menulis Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Tulis perkataan di dalam kotak yang dihujung :- ge go ki pe lo ri mo to ra la no la .

se ro ja Suaikan :- b a fa m a k e to h a m i r u re m a sa li k u ta to maruku tomato bahasa famili kereta .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful