SMK SUNGAI RAMBAI MELAKA

MODUL PROGRAM INTERVENSI BAHASA MELAYU

Disediakan Oleh: PN. ALEIMMAH ALI (SETIAUSAHA INTERVENSI SMK. SUNGAI RAMBAI, MELAKA)

MODUL PROGRAM PELAKSANAAN PEMULIHAN KHAS (CELIK HURUF) BAGI SEKOLAH MENENGAH (TINGKATAN 1) Bil. Kangdungan 1 2 Pedidikan Pemulihan Sekolah Menengah Pembentukan Panitia Pemulihan Khas Sekolah Menengah. 3 4 Ujian Diagnostik Bagi Murid Pemulihan. Contoh Rancangan Pengajaran Pemulihan Khas Basaha Melayu 5 6 Kelas Pemulihan yang Ideal. Modul Pengajaran Pembelajaran Pemulihan Khas (PP Celik Bacaan). 7 Kajian Kes Pengajaran Pembelajaran Pemulihan Khas (Modul Celik Bacaan). 8 9 Gerko Murid Pemulihan Khas (Kelab Tunas Harapan). Adaptasi Program Pemulihan Khas (Celik Huruf) Bagi Sekolah Menengah (Modul Celik Bacaan). 95 80 91 71 54 68 6 12 Muka 1

1
PENDIDIKAN PEMULIHAN SEKOLAH MENENGAH

Setelah selesai. 3. f) Melaksanakan penilaian berterusan untuk mengetahui Kemajuan murid. g) Menyimpan rekod murid-murid dengan rapi. b) c) Mengajar 2 mata pelajaran iaitu Bahasa dan Matemetik Mengajar di kelas khas pemulihan tingkatan 1 Kenanga. 1 . Konsep Program pendidikan pemulihan adalah satu usaha dalam pendidikan untuk mengatasi masalah pembelajaran murid-murid lemah di sekolah-sekolah menengah. • Laporan Kesihatan. • Kemajuan murid berdasarkan kerja harian dan hasil penilaian. menulis dan mengira.mereka akan balik semula ke kelas biasa untuk meneruskan pelajaran mereka. d) Mengubahsuaikan aktiviti-aktiviti pembelajaran dalam Sukatan pelajaran mengikut keperluan murid. Isi-isi rekod adalah seperti berikut:• Latarbelakang murid. Objektif Membantu murid-murid mengatasi masalah pembelajaran dalam kemahiran-kemahiran membaca. Tugas Guru Khas Pemulihan a) Mengajar murid-murid lemah dari tingkatan 1Keutamakan diberi kepada tingkatan 1 Kenanga (maksima murid 25 orang bagi satu kelas). 4. Membantu murid-murid mengatasi sikap yang negatif dan tingkahlaku yang menjelaskan pembelajaran dan memupuk serta mengembangkan sikap keyakinan diri dan positif terhadap pembelajaran. Program ini khusus ditumpukan oleh guru-guru khas pemulihan yang telah menerima latihan khas dalam bidang ini. 2.MODUL PROGRAM CELIK HURUF BAGI SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN PEMULIHAN SEKOLAH MENENGAH 1. Strategi Pendidikan Pemulihan Murid yang memerlukan pengajaran pemulihan dibawa keluar ke kelas khas pemulihan pada masa-masa tertentu untuk memdapat pengajaran pemulihan daripada guru khas pemulihan. e) Berjumpa dan berbincang dengan guru kelas/ibubapa/pengaja supaya guru khas pemulihan dapat memahami masalah murid-muridnya dengan lebih mendalam lagi.

Menjadi ahli jawatankuasa KBSR sekolah. Sebagai seorang guru. Menjadi penasihat kepada guru-guru mengenai pendidikan pemulihan. persatuan dan sebagainya 8. 7. Hal-hal lain a) Guru Besar dan guru-guru lain di sekolah hendaklah memberi kerjasama dan sokongan sepenuhnya kepada Guru Pemulihan untuk mempastikan program pemulihan ini dapat dijalankan dengan sempurna dan berkesan. Bilangan Murid Untuk Kelas Pemulihan a) Bilangan murid dalam satu-satu sesi pemulihan seelok-eloknya adalah di antara 10-25 orang dari satu kelas/darjah. b) Ini bukanlah bermakna bahawa guru tersebut dikecualikan daripada semua tanggungjawab sekolah. Berbuat demikian akan menjejaskan pembelajaran murid-murid pemulihan. d) Masa untuk persediaan dan pandukan hendaklah dimasukkan dalam jadual waktu e) Guru Khas Pemulihan hendaklah mematuhi masa bertugas sebagaimana yang dikuatkuasakan di sekolah itu. 2 . Tugas-tugas lain a) Pengetua diminta bekerjasama sepunuhnya supaya tidak melantik guru khas pemulihan untuk memegana tugas-tugas berat seperti mengawas perpustakaan sekolah. Guru Pemulihan tidak patut juga dikeluarkan dari kerja pemulihan menggantikan tempat guru yang tidak hadir. khususnya masa datang ke sekolah dan masa balik selepas mengajar. mengawas skim bantuan buku teks. b) Bagi sekolah-sekolah kecil yang bilangan muridnya tidak ramai guru khas pemulihan dihendaki mengajar dari tahun 1-6.ia harus memberi kerjasama sepenuhnya bagimelaksanakan sebarang aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah umpamanya menguruskan permainan. Jadual Waktu Guru Khas Pemulihan Guru-guru pemulihan dihendaki mempunyai agihan masa seperti berikut:a) Masa untuk mengajar : 240 minit seminggu b) Masa untuk persediaan dan panduan : 120 minit c) Masa percuma sama seperti yang diberi kepada guru-guru yang lain di sekolah itu. 5. setiausaha sukan dan lain tugasan di mana ia selalu terpaksa meninggalkan kelasnya.• • • Hasil-hasil temubual dan rujukan. 6.

pihak sekolah hendaklah berusaha untuk menyediakan satu tempat alternatif yang sesuai. 3 .b) Sekiranya sekolah tidak ada bilik untuk dijadikan bilik khas pemulihan.

2. Sains dan mata pelajaran lain yang memerlukan pembacaan dan penulisan”. *UJIAN KHAS NILAI MURID TINGKATAN 1 Mulai tahun 1999. sebaliknya memasuki kelas pemulihan khas yang dikendalikan oleh guru berpengalaman. beliau berkata tiada gunanya seseorang murid itu meneruskan pelajaran ke peringkit yang lebih tinggi mereka tidak dapat menguasai kemahiran 3M. menulis dan mengira (3M). menulis dan mengira (3M). “Kelemahan ini sudah pasti menyukarkan mereka untuk mengikuti pelajaran Sejarah. Datuk Mohd. Kementerian Pendidikan akan memperkenalkan Ujian Khas bagi menilai kemampuan murid tingkatan 1 terhadap penguasaan mereka dalam bidang membaca. Bagaimanapun. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan (Jabatan Pendidikan Ternikal). Sistem pendidikan sekarang membolehkan seseorang secara automatik meneruskan pelajaran sehingga ke tingkatan lima walaupun tidak mahir dalam ketiga-tiga kemahiran ini. berkata ujian itu akan diadakan oleh pihak sekolah di seluruh negara dan pemilihan murid dibuat guru kelas. lima tahun adalah bagi murid yang cerdas dan melangkau kelas. enam tahun adalah tempoh normal dan tujuh tahun pula had maksimum persekolahan peringkat menengah. *KESATUAN ANGGAP UJIAN KHAS WAJAR DIADAKAN Kesatuan Perkhidmaan Perguruan Kebangsaan (KPPK) menyambut baik Cadangan Kementerian Pendidikan memperkenalkan ujian khas bagi menilai kemampuan murid tingkatan 1 menguasai kemahiran membaca. murid berkenaan tidak digalakkan terus ke tingkatan 1. Ashaari.MASALAH CELIK HURUF BERDASARKAN SEDUTAN AKHBAR TEMPATAN 1. Beliau berkata. Khairuddin Mohd. Jika gagal dalam ujian 3M itu. 3 September 1998/MS 23 4 . 1* Berita Harian/Khamis. katanya.

2 * Berita Harian/Jumaat 4 September 1998/Ms 25 5 .

Menteri Pendidikan Datuk Seri Najib Tun Razak. Katanya. berkata langkah itu lebih praktikal berbanding menempatkan murid lemah dengan yang berprestasi tinggi dalam kelas yang sama seperti disarankan dalam kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR).” 3 * Berita Harian/Khamis 9 Januari 97/Hal 1 6 . kita memilih langkah mencampurkan murid dalam lingkungan pencapaian yang tidak jauh berbeza. Oleh itu. *KEMENTERIAN BENAR ASINGKAN MURID Kementerian Pendidikan membenarkan sekolah menempatkan murid dalam kelas berbeza mengikut kelopok tahap pencapaian dan kebolehan masing – masing. “Jika jurang (pencapaian) terlalu luas di antara seorang murid dan murid lain. proses pengajaran dan pembelajaran sukar dilakukan. tindakan mengelompokkan murid mengikut tahap pencapaian yang hampir setara dalam kelas ssama juga memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran.3.

2 PEMBENTUKAN PANITIA PEMULIHAN KHAS / INTERVENSI TINGKATAN 1K SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI RAMBAI .

b. c. seperti yang dijadualkan. Tugasan jawatankuasa panitia pemulihan: Pengerusi a. Memantau kemajuan murid pemulihan berbanding murid lain. e. AJK Panitia a. 5 . Memastikan murid yang dipilih masuk ke kelas pemulihan khas e. Merancang program tahunan. Terdiri daripada guru – guru kelas dan murid yang terlibat. c. Dicadangkan mesyuarat diadakan sekurang – kurangnya 3 kali setahun. d. b. d. b. Mempengerusikan mesyuarat panitia pemulihan khas.PEMBENTUKAN PANITIA PEMULIHAN (INTERVENSI) KHAS SEKOLAH MENENGAH Jawatankuasa Panitia Pemulihan Khas Pengerusi Ketua Panitia AJK : Pengetua / GPK 1 : Guru Pemulihan Khas : Terdiri daripada guru – guru yang terlibat. Mengenalpasti murid yang lemah. Menyediakan keperluan bahan pengajaran. c. Mengawasi pelaksanaan program. Sebagai Setiausaha kepada panitia. Mengendalikan kelas pemulihan khas. f. Ketua Panitia a. Membimbing guru – guru bagi aspek program pemulihan. Pengerusi terdiri daripada Guru Besar atau Guru penolong kanan ½.

b) Pencalonan murid lemah. c) Cara lisan atau bertulis.Butir Peribadi . c) Mulakan Pengajaran dari kemahiran yang tidak dikuasai.Serahkan beserta nama murid yang layak.O. Tindakan Guru Pemulihan Guru Kelas Guru Kelas Guru Pemulihan Guru Pemulihan Guru Pemulihan Guru Kelas Guru Kelas Guru Pemulihan Guru Pemulihan Guru Pemulihan Guru Pemulihan Guru Pemulihan 2 3 4 Guru Pemulihan Guru Pemulihan 5 6 Guru Pemulihan 6 . Pengajaran: a) Rujuk Ujian Diagnostik (Inventori) b) Rujuk Rancangan Pengajaran Pemulihan. Ujian Diagnostik (Inventori) a) Rujuk panduan mentadbir ujian diagnostik. 9 bulan. d) Terima atau tolak. c) Pencalonan diterima Ujian Saringan a) Gunakan Ujian Diagnostik (Inventori) b) Dijalankan sekiranya murid terlalu ramai. 6 bulan. Langkah-langkah mengikut tertib: Lkh 1 Pelunjuran Pencalonan Murid: a) Borang Pengumpulan Maklumat kemahiran diedarkan kepada guru kelas terlibat.STRATEGI PELAKSANAAN PEMULIHAN KHAS (CELIK HURUF) Strategi Program Pemulihan Khas merupakan beberapa langkah pendekatan khusus yang perlu dijalankan mengikut tertib. e) Lengkapkan borang-borang.Rekod Kesihatan . . c) Mingguan atau harian – Rujuk format d) Rekod Prestasi Murid – 3 bulan. d)Agihkan murid mengikut kebolehan kemahiran (T.V) Rangka Rancangan Pengajaran a) Objektif Pengajaran b) Gerakerja Berperingkat c) Bahan bantu mengajar berperingkat d) Menyusun Jadual Waktu Persediaan Mengajar a) Jadual Waktu Kelas Pemulihan b) Rancangan Pengejaran – Dilekat atau tulis. b)Analisis Ujian c) Rekod hasil ujian di dalam fail individu.

3.Murid dipulangkan ke kelas biasa. Panduan Dan BBM. . Surat jemputan kursus / mesyuarat. Program Tahunan Pemulihan Khas. Kemaskini Sistem Fail: a) Fail Individu Bahasa Melayu. c) Fail Panitia Pemulihan Khas: (Fail 8 dalam 1) 1.Mac 6 bulan : April – Jun 9 bulan : Julai – September d) 3 jenis rekod prestasi: Rekod Prestasi Mudah Ubah Rekod Fail Guru Rekod Ringkasn Mengajar.Mudah ubah .Gunakan buku tulis garis satu .Gunakan buku tulis petak besar.Murid ulang semula perkataan di dalam kemahiran. 6. Guru Kelas Guru Pemulihan 8 Guru Pemulihan 9 Guru Pemulihan 10 7 . Tindak Susul : a) Capai . Rancangan Pengajaran Gerko Pemulihan. . b) Fail Prestasi Kumpulan. Laporan Tahunan Pemulihan Khas. c) Rekod Kesihatan.Fail guru b) Rekod Butir Peribadi. .Capai : Teruskan kemahiran berikut. Tindakan Guru Pemulihan 7 b) Sumatif – Menilai di luar pengajaran. Penilaian 7. b) Gagal . 5. Kertas kerja / Modul / Motivasi. Guru Pemulihan .Gagal :Ulang semula kemahiran.Melayu 4. . 2.Gunakan buku latihan celik huruf (buku 1-8) c) Kerja Merekod Pencapai Guru Pemulihan 3 bulan : Jan . Rancangan Pengajaran pemulihan B.Lkh Pelunjuran Penilain: a)Formatif – Menilai semasa pengajaran. Kemaskini Sistem Rekod: a) Rekod Prestasi .Murid teruskan kemahiran. 8.

c. Berikan helaian demi helaian kertas ujian. 12 . Ketika ujian a. b. Jarakkan kedudukan meja dan kerusi murid. Murid/pelajar yang sakit atau demam tidak menduduki ujian. Pengajaran dan pembelajaran mengikut kemahiran asas yang tidak dikuasai. Jadikan dua/tiga kumpulan Sekiranya ramai. Kumpulan helaian ujian setelah lengkap dibuat. e. Sesudah ujian 1. Beri cukup masa. d. Tidak ada gangguan bunyi bising. Jangan beri tanda atau bayangan jawapan seperti: ya atau tidak betul atau salah c. 2. Kelompokkan murid/pelajar mengikut kebolehan. b. f. Tangguh masa jika tidak cukup masa. Sediakan kertas ujian mengikut bilangan murid / pelajar. Tidak beri dalam bentuk Kertas ujian lengkap lagi tebal. Kertas ujian hendaklah mencukupi. Sediakan alat tulis yang diperlukan: pensel pembaris pemadam pengasah e. Sebelum ujian 2. Rekod hasil ujian didalam prestasi fail individu. Sediakan kertas ujian mengikut sasaran: Set 1 untuk tingkatan 1 (1T + 1K) Set 1-2 untuk tingkatan (1T + 1K) Set 1-3 untuk tingkatan (1T + 1K) b. e. g. c. d. Tidak ada tekanan atau paksaan atau tergesa-gesa. Analisis ujian. 3.PANDUAN MENTADBIR UJIAN DIAGNOSTIK ( Inventori) Ada tiga cara mentadbir ujian : 1. Bilangan murid tidak terlalu ramai. Sebelum ujian: a. d. Sesudah ujian a. Ketika ujian 3.

3 UJIAN DIAGNOSTIK BAGI MURID PEMULIHAN .

UJIAN DIAGNOSTIK (INVENTORI) BAHASA MELAYU [ ] LISAN [ ] BERTULIS [ ] SET SATU [ ] SET DUA [ ] SET TIGA SET DIAGNOSTIK (INVENTORI) BAHASA MELAYU [ ] LISAN [ ] BERTULIS 13 .

8. BIL 1.. 4. KEMAHIRAN Huruf abjad kecil a-z Suku kata/perkataan kvk Suku kata/perkataan vkvk Suku kata/perkataan kvkv Suku kata/perkataan kvkvk Suku kata/perkataan kvkvkk Suku kata/perkataan kvkvkvk Ayat mudah Bacaan mudah L T 14 .NAMA MURID : ……………………………………………………………. 6. 2. 5. 7. 3. ANALISIS KESALAHAN ARAHAN : Tanda [] bagi kemahiran yang tidak dikuasai. TAHUN :1 2 3 (Bulatkan) OBJEKTIF : Di akhir ujian guru dapat mengetahui kelemahan murid secara khusus di dalam kemahiran Bahasa Melayu.

] 3. ] 7. Suku kata/perkataan kvkvkk. Huruf abjad kecil a-z cara turutan. Suku kata/perkataan kvkvk. Suku kata/perkataan vkvk. ] Bacaan mudah. Suku kata/perkataan kvkv.PENILAIAN Tanda [] bagi kemahiran yang murid tidak boleh baca. ] 4. Suku kata/perkataan kvkvkvk. ] 8. Suku kata/perkataan kvk. ] 6. ] 5. 15 . tulis dan faham: L [ [ [ [ [ [ [ [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ T Kemahiran Asas ] 1. ] 2. Ayat mudah.

Contoh Ujian Diagnostik (Inventori) [ ] Set 1 .

.. Huruf abjad kecil 1a. elang 16 ..... Tulis huruf yang sesuai dengan gambar....... udu ..... . Suaikan huruf dengan gambar Ca t Da m Ga m Bu k u Ep a l Ib u 1b. j f s h n p .1. . ...en ..at . ..ilem .a la .

[d] [ m] [t ] = [c] [z] [g] = = l = = = b w f c x y p n j o z h d z i a v p q u g g w g g m t u m q e u d j v 1d.1c. Tulis huruf abjad kecil a j s 17 . Bulatkan huruf abjad kecil yang sama.

2. Suku kata /peerkataan kvk 2a.Suaikan gambar dengan suku kata van zip mop pen kek pasu 2b. Tandakan ( ) bagi suku kata yang betul jag jip jem sop sos sen dam pam bom 18 bom  bot bas pam pin pos pin cat kot .

m g. . .n z.m v. Langkapkan perkataan berpandukan gambar j. Lengkapkan perkataan berpandukan gamba 19 . . .s 2d. .2c. . . . p b.s s. . . . .

. . wa. . k .ap 2e. at . va.am . ya . . . . .in .in . 2f. .K. . . be. . Lengapkan perkataan berpandukan gambar. . . Tulis perkataan berpandukan gambar. . . . . . . 20 . . . ja. . . pe. .

(Nat.Garis perkataan dalan ayat berpadukan gambar 1. pam )baru 5. dam) 3. pen. bot. dam ) mini. kot ) Apu 6. Umi ada ( gam. jem )Abu 3 suku kata/perkataan vkvk 21 . pam. Adi suka (dam.Kot )Ina nat besi.jam 2h. 4.Bot.Bas Abi ( bot. Ini(beg. 2. bas. Itu (pin. gam.

emas adik itik otak ulat epal 3b.Tandakan () bagi perkataan yang betul ulat ular ulam imam itik ikan emak emas enam atap  asap akar ekor epal enam obor oren otak 22 . suaikan gambar dengan perkataan.3a.

.kor . . .lat . . . .ren mas i. . . rat tik a. . . . . . . pal tap e.kan e …. . . .lat …. . .Suai dan tulis suku kata awal berpandukan gambar . . . . . o. e. . . . . . . 23 .3C. . . . . tak u. .dik 3d.Suai dan tulis suku kata akhir berpandukan gambar .nam ….kor .

iman ) 24 .Gariskan perkataan bagi ayat berpandukan gambar 1. ulat ) 2. Iman ada (ikan.Edah agih (epal.3e. atap.Tulis perkataan berpandakan gambar epal 3f. Aman urut ( urat. apam. ular. ular) 4.imam. obar) 6. obor. enam. Elin elak (ekor. Adam ada (ayam. asap ) 5. ekar) 3. Asan awas (asap.

SET INVENTORI Bahasa Melayu Lisan Bahasa Melayu Bertulis Set (2) .

bola lori roti duri jala ceri 24 .4. Suku kata / perkataan kvkv. Suaikan perkataan dengan gambar.

Tandakan  bagi perkataan yang betul. kaki kuku kuda  buku baju sudu jari yoyo dagu muka meja mata topi lori laci sawi gari qari 25 .

Suai dan tulis suku kata awal dengan gambar. ro ma roti _____ki lo na ____ta ______wi ka sa _____ri ______si 26 .

bu y y o o gi Bo___ la yo ro___ da du___ ri te__ fe__ 27 .Suai dan tulis suku kata akhir dengan gambar.

5. Suku kata/perkataan kvkvk Suaikan gambar dengan perkataan. jarum cicak kapak gitar dapur filem 28 .

gelas kelas jelas √ kapas kipas lipas telur wisel wazir nenek manik nanas lahat pahat lihat datuk patuk pokok 29 .Tandakan √ bagi perkataan yang betul.

Suai dan tulis suku kata akhir dengan gambar. put kok telur lur be___ - tik po___ mah ru___ tak si___ ka___ 30 .

31 . reben) 3. nenek . kakak) 4. Bibah usik (lebah . sabut . Lukas pukul (lipas . nanas . cicak .Garis perkataan dalam ayat berpandu gambar.Simon jatuh (sabun . siput . katak . belon ). Balan belah (betik . Mihat pata (sikat . 2. berus) 5. berus ) 6.Najar pujuk (nenek . pahat). 1.

Ular makan katak. 3. Gayah pukul ____________ 5. 2. Rehan pakai ____________ 6. ___________ masuk jerat. 1.Tulis perkataan berpandukan gambar. Malik lawat ___________ 4. Wazil tiup _____________ 32 .

Suku kata / perkataan kvkvkk Suaikan gambar dengan perkataan. burung hidung pisang loceng cacing warung 33 .6.

gayung gasing sarang karang dulang sotong sarang  kerang karung jagung terung pisang dulang batang butang jagung tabung terung 34 .Tandakan () bagi perkataan berpandu gambar.

co hidung ke ___rung hi te ___sang ___rang ga ___rong pi ___yung 35 .Suai dan tulis suku kata awal berpandu gambar.

Suai dan tulis suku kata akhir berpandu gambar lang ceng jagung bu_______ gung tang lo_______ ga_______ sing rung bu_______ he_______ 36 .

tak 7.Suku kata / perkataan kvkvkvk Suaikan gambar dengan perkataan ketupat gerobok selimut telefon basikal dokumen 37 .

Sekolah selekoh Selipar rekahan keledek keladak jerawat jelawat pelawat pelepah pemadam delapan zirafah selekoh Selipar xilofon telekom telefon 38 .Tandakan () bagi perkataan berpandu gambar.

be belatuk ke __kumen ge __lipar zi ___ledek do ____rafah se ___robok 39 .Tandakan () bagi perkataan berpandu gambar .

pat fon basikal Ketu______ kal wat Pera______ tak tera____ bot Jela______ tele_______ 40 .Suai dan tulis suku kata akhir berpandu gambar.

1. Huruf abjad kecil Sebut huruf abjad kecil a i q Y b j r z c k s d l t e m u f n v g o w h p x 41 .

bas kek zip cat mop nat jip tin kot pen sos sen 42 . Suku Kata/perkataan kvk Sebut suku kata ini.2.

Suku Kata/perkataan vkvk Sebut suku kata ini. adik emas ulat epal itik otak 43 .2.

4. bola laci pipi duri ceri gigi yoyo tebu meja jala kuda feri 44 . Suku kata/perkataan kvkv Sebut perkataan ini.

5. Suku kata/perkataan kvkvk Sebut perkataan ini. jarum nenek pokok cicak sikat telur gelas reben rumah 45 .

6. Suku kata/perkataan kvkvkk Sebut perkataan ini. burung hidung loceng cacing warung kerang dulang terung pisang 46 .

Suku kata/perkataan kvkvkvk Sebut perkataan ini. gerobok telefon dokumen basikal zirafah perabot karipap motobot juragan 47 .7.

8. 6. 3. 2. 1. Umi ada gam baru. Baca ayat di bawah ini. Adi suka dam baru. Ini beg Apu. 48 . Ayat pendek. 4. Itu tin Ati. Bas Abi bas mini. 5. Nat Ina nat besi.

SET INVENTORI Bahasa Melayu Lisan Bahasa Melayu Bertulis Set (3) .

Babu suka buku cerita.8. Ini buku Babu. Bacaan berpandu. Ini betik Balan. 8a. Betik Balan masak. Betik Ini betik. Babu suka baca buku. Markah: 50 . Ini ikan Iman. Iman jala ikan. Balan petik betik masak. Baca petikan pendek. Baca petikan pendek. Baca petikan pendek. Iman jala ikan paya. 8c. Ikan Ini ikan. 8b. Buku Ini buku.

Sumatif T. E Nama: Tahun: Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 Amanah ( 3 (Bulatkan) ) Bakti ( T.Rekod Prestasi Bahasa Melayu Pemulihan Khas Sekolah Kebangsaan Rawang. Selangor D. Ajar T. E Nama: Tahun: Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 Amanah ( 3 (Bulatkan) ) Bakti ( T. Pulang Tindak susul Tajuk Kemahiran Huruf abjad kecil (a-z) kvk vkvk Ayat mudah kvk Ayat mudah vkvk kvkv Ayat mudah kvkv kvkvk Ayat mudah kvkvk kvkvkk Ayat mudah kvkvkk kvkvkvk Ayat mudah kvkvkvk Kefahaman Berpandu Bacaan berpandu Rekod Prestasi Bahasa Melayu Pemulihan Khas Sekolah Kebangsaan Rawang. Sumatif T. Pulang Tindak susul Tajuk Kemahiran Huruf abjad kecil (a-z) kvk vkvk Ayat mudah kvk Ayat mudah vkvk kvkv Ayat mudah kvkv kvkvk Ayat mudah kvkvk kvkvkk Ayat mudah kvkvkk kvkvkvk Ayat mudah kvkvkvk Kefahaman Berpandu Bacaan berpandu 51 . Selangor D. Ajar T. Formatif ) (Tandakan rait) T. Formatif ) (Tandakan rait) T.

4 CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU .

b. • Borang Kesihatan.V d. Borang ‘PMAM’ 3. Guru Kelas mencalonkan murid. Guru pemulihan edar ‘BPMAM’ b. d. • Serah borang-borang ini bersama senarai murid yang layak. Guru Pemulihan menerima pencalonan. Agihan murid mengikut kebolehan / T. UJIAN INVENTORI (DIAGNOSTIK) a. Rekod hasil ujian : • Fail murid Fail individu Rancangan Pengajaran c.RANCANGAN PENGAJARAN PEMULI HAN KHAS BAHASA MELAYU BIL 1. TAJUK JADUAL WAKTU KELAS PEMULIHAN GERAK KERJA Berbincang dengan guru kelas bagi menyelaraskan dan menyusun Jadual Waktu Kelas dengan Kelas Pemulihan. UJIAN SARINGAN Ujian Saringan dijalankan oleh Guru Pemulihan : a. Terima atau tolak. c. c. Analisis Ujian. Ujian Inventori dijalankan : • Ujian Saringan Borang Butir Peribadi/ Kesihatan 4. Berbincang dengan PK 1. a.O. • • • Objektif Pengajaran Gerak kerja Bahan Bantu Mengajar 52 . Guru kelas melengkapkan : Borang Butir Peribadi. Analisis Ujian. b. Rangka Rancangan Pengajaran. Berbincang dengan guru kelas. PENCALONAN MURID Borang Pengumpulan Maklumat Awal Murid : a. c. Mengedar Jadual Waktu kepada : • • • • BAHAN BANTU MENGAJAR Jadual Waktu Persendirian Guru Besar PK 1 dua salinan Guru kelas Kelas Pemulihan 2. Berbincang dengan Guru Besar b.

Fail Panitia Pemulihan. Melengkapkan SKT bagi GC Pemulihan Ringkasan Mengajar bagi guru biasa. Buku Latihan Dan Aktiviti. Guru Besar satu salinan. Pengukuhan : Permainan Lot O • Permainan Jeduti • Permainan Ulta. Rekod Butir Peribadi. • Permainan Teleba Penyedian Rekod : • BAHAN BANTU MENGAJAR Kad abjad & suku kata. Rekod Prestasi Mudah Ubah. Fail & Tajuk BORANG SASARAN KERJA TAHUNAN d. Fail Rekod Murid. b. TAJUK PENYEDIAAN BAHAN BANTU MENGAJAR GERAK KERJA Penyediaan Bahan Bantu Mengajar ‘Pakej Celik Bacaan’. b. Buku Latihan & Aktiviti Loto Jeduti Ulta Teleba PENYEDIAN REKOD a. melayu. Penyedian Fail Murid : a. c. Rekod Kesihatan. Kad huruf abjad (a – z) b. Melayu. Fail Individu B. Kad suku kata c. PENYEDIAAN FAIL c. Borang SKT 53 . Fail Prestasi Kumpulan B. Buku Latihan Berpetak d.RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU BIL 5. Kandungan Pakej Celik Bacaan : a. e. a.

Taat Kaset 54 . b. LISAN a hingga e hingga i hingga m hingga q hingga v hingga d h l p u z a. Buku Latihan dan Aktiviti.RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU BIL 6. Latihtubi menyebut huruf abjad kecil berdasarkan : • • BAHAN BANTU MENGAJAR Kad gambar & Kad abjad Kad gambar Kad abjad BERTULIS a. Nyanyi lagu abjad. NILAI MURNI a. TAJUK HURUF ABJAD KECIL (a – z) GERAK KERJA Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat menyebut dan menulis huruf abjad kecil dengan betul. Sabar c. • • Buku Latihan & Buku Aktiviti Pengamatan Suai / Pilih PENGUKUHAN a. Tekun b. Latihtubi menulis huruf.

TAJUK PERKATAAN KVK GERAK KERJA Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat menyebut dan menulis perkataan dengan betul. Berdasarkan perkataan Kad gambar & Perkataan BERTULIS a. Patuh 55 . Nyanyi lagu suku kata kvk • Permainan : Loto Jeduti Ulta Teleba Kaset Lagu NILAI MURNI a. Permainan : Loto • Ulta • Jeduti • Teleba b. Sabar c. Buku Latihan dan Aktiviti • • • • Pengamatan Suai / Pilih Isi huruf di petak kosong. LISAN a. Latihtubi menulis perkataan b. Silang kata Buku latihan & Buku Aktiviti PENGUKUHAN a. Iltizam b.RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU BIL 7. Belajar sambil bermain. Latihtubi menyebut perkataan : bas beg cat dam gam jam jip kek kot mop nat pen pin sos sen tin tas van vas vap yak yot zip • • BAHAN BANTU MENGAJAR Berdasarkan gambar.

Nyanyi lagu suku kata kvkv. Latihtubi menyebut perkataan berdasarkan : • • Kad gambar Kad perkataan Kad gambar & Perkataan Pengamatan Suai / Pilih Isi tempat kosong.RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU BIL 9. b. Taat 56 . Silang kata Buku Latihan & Buku Aktiviti PENGUKUHAN a. Komited b. Latihtubi menulis perkataan. Belajar sambil bermain. Permainan : • Loto • Ulta • Jeduti • Teleba b. • • • • BAHAN BANTU MENGAJAR LISAN a. baju bola buku ceri dadu duri feri foto gigi gari haji jari jala kaki kuda lori laci mata meja nasi naga paku pasu roti roda qari savi sudu tebu topi yoyo BERTULIS a. Sabar c. Buku Latihan dan Aktiviti. TAJUK PERKATAAN GERAK KERJA Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat menyebut dan menulis perkataan kvkv dengan betul. • Permainan : Loto Ulta Jeduti Teleba Kaset lagu NILAI MURNI a.

RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU BIL 10. Latihtubi menulis perkataan. Sabar 57 . b. • • • • GERAK KERJA Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat menyebut dan menulis perkataan kvkvk dengan betul. Buku Latihan dan Aktiviti. Tekun b. Latihtubi menyebut perkataan berdasarkan : • • Kad gambar & Perkataan Kad gambar Kad perkataan Buku latihan & Aktiviti Pengamatan Suai / Pilih Isi tempat kosong. TAJUK PERKATAAN KVKVK betik berus botol cawan cicak dapur datuk filem fakir gajah gelas gitar hakim hotel jerat jarum kipas kapak katak lobak lipas lebah makan malam nanas nenek pahat pokok rumah reben siput sikat sabun tikar telur tikus BERTULIS a. Silang kata PENGUKUHAN a. Ikhlas c. Permainan : • Loto • Ulta • Jeduti • Teleba b. Belajar sambil bermain. • Permainan : Loto Ulta Jeduti Teleba Kaset lagu NILAI MURNI a. BAHAN BANTU MENGAJAR LISAN a. Nyanyi lagu suku kata kvkvk.

Silang kata PENGUKUHAN a. Latihtubi menulis perkataan. Tekun b. b. Ikhlas c. Latihtubi menyebut perkataan berdasarkan : • • BAHAN BANTU MENGAJAR Kad gambar & Perkataan burung kucing corong kerang cacing dulang dacing gasing loceng lalang pisang payung Kad gambar Kad perkataan BERTULIS a. LISAN a. Sabar 58 . • • Permainan : Loto Ulta Jeduti Teleba Kaset lagu Permainan : Loto • Ulta • Jeduti • Teleba b. Belajar sambil bermain. Buku Latihan dan Aktiviti. NILAI MURNI a. Nyanyi lagu suku kata kvkvkk. • • • • Buku latihan & Aktiviti gayung sotong helang sarang hidung tabung jaring terung warung Pengamatan Suai / Pilih Isi tempat kosong.RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU BIL 11. TAJUK PERKATAAN KVKVKK butang jagung GERAK KERJA Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat menyebut dan menulis perkataan kvkvkk dengan betul.

• Silang kata PENGUKUHAN c. c. AYAT MUDAH KVKVKVK BERPANDU basikal Ayat mudah : lukisan kvk belatuk vkvk pemadam kvkv cerucuk kvkvk perabot kvkvkk dokumen rekahan kvkvkvk gerobok sekolah gerabak selipar jelawat selimut jerawat telefon ketupat xilofon keledek zirafah letupan GERAK KERJA GERAK KERJA Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat menyebut dan Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat membaca.RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU BIL TAJUK BIL TAJUK 12. Buku Latihan dan Aktiviti. PERKATAAN 13. menulis menulis perkataan kvkvkvk dengan betul. Nyanyi lagu suku kata kvkvkvk. Sabar • • BAHAN BANTU BAHAN BANTU MENGAJAR MENGAJAR Kod Sorik. dan memahami satu ayat mudah dengan betul. Kad gambar Kad ayat & gambar & Perkataan Kod Sorik Buku latihan & Buku Aktiviti Ulta Jeduti Permainan : Loto Ulta Jeduti Teleba Kaset lagu f. Sabar 59 . LISAN LISAN a. d. Pengamatan • Kad ayat bergambar • Suai / Pilih • Kad ayat • Isi tempat kosong. Tekun b. Ulta Permainan : • Jeduti • Loto • Ulta NILAI Jeduti • MURNI • Teleba d. PENGUKUHAN Permainan : a. Ikhlas c. Latihtubi membaca ayat secara ‘laubach’ berdasarkan : • Kad gambar • Kad ayat gambar • Kad perkataan • Kad ayat BERTULIS BERTULIS a. Buku Latihan dan Aktiviti. Belajar sambil bermain. e. Belajar sambil bermain. Latihtubi menulis perkataan. Latihtubi menyebut perkataan berdasarkan : b. Tekun b. Ikhlas NILAI MURNI a. Latihtubi menulis ayat berdasarkan : b.

TAJUK BACAAN DAN KEFAHAMAN BERPANDU Tajuk Cerita : Jam Pen Epal Ikan Ulat Bulu Roti Betik Tikus Burung Pisang Basikal PENGUKUHAN Permainan : d. Menyudahkan ayat mudah.RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU BAHAN BANTU MENGAJAR BIL 14. Menjawab soalan kefahaman berpandu : • • • • Pilih dan tanda rait. LISAN c. Ulta Jeduti NILAI MURNI g. Tekun h. Jeduti e. Ikhlas 60 . Latihtubi membaca terus tanpa mengeja berdasarkan kad bacaan. Ulta BERTULIS GERAK KERJA Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat memahami dan menjawab soalan dengan betul. Menjawab soalan secara takulan. d. Isi perkataan pada ayat mudah. Kod Sorik Kad ayat & gambar Kod Sorik e. Latihtubi membaca cerita secara ‘laubach’ berdasarkan kad bacaan.

pengajaran semula. Yakin Guru Pemulihan menilai melalui : k. PRA KARANGAN TAJUK GERAK KERJA Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat memahami dan menulis ayat mudah berdasarkan gambar bersiri. Ujian sumartif • Ujian Pertengahan Tahun • Ujian Akhir Tahun Analisis ujian Rekod prestasi • Buku Ringkasan Mengajar • Fail • Rekod Prestasi ‘Mubah’ Tindak Susul m. Jujur j. PENGUKUHAN Permainan : f. Murid memadankan ayat dengan gambar. Jeduti g. Murid membaca ayat mudah berdasarkan gambar. Murid berjaya pulang ke kelas. Kod Sorik Kad ayat & gambar • Semut dan Burung Kod Sorik • Ketam dan Bangau • Itik dan Kuraa-kura Ulta Jeduti 16. n.RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU BIL 15. l. LISAN Tajuk Cerita Gambar bersiri : • BAHAN BANTU MENGAJAR Gagak Yang Cerdik e. PENILAIAN 61 . f. BERTULIS f. Ujian Formatif • Latihan bertulis • Buku Aktiviti dan Latihan. Murid menulis semula cerita pendek berdasarkan gambar bersiri. Murid menulis ayat mudah berdasarkan gambar. Ulta NILAI MURNI i. Murid gagal. g.

Mac ( ) Apr – Jun ( ) Jul – Sept ( ) Tahun REKOD PRESTASI PEMULIHAN BM/M3 62 .PENGUASAAN CELIK HURUF MURID PEMULIHAN Sekolah Kebangsaan Bulan: Jan .

1 6. 1 1. 2 4. 6. 1 8.Bil 1. 2 8. 1 0. 2 3. 3 6. 9. 2 2. 2 6. 3 5. 1 5. 3 0. 2 7. 1 3. 3 1. 8. 1 2. 2 9. 7. 4. 3 3. 3 7. 1 9. 3 4. 1 7. Nama Murid Jan 3 Bu Feb Mac Apr 6 Bu Mei Jun Jul 9 Bu Ogs Sept Catatan Guru JADUAL WAKTU PEMULIHAN KHAS 1997 63 . 3. 3 2. 1 4. 2 5. 2 0. 2 1. 2. 5.

0 5 JUMAAT PP BAHASAMELAYU 1P PENGAGIHAN MASA PELAJARAN MENGAJAR Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran Kali Minit Jumla h 270 210 240 120 B.1 5 PP KELAS 1P.3 5 12.45 9.10 2.40 1.40 2.15 11.SEKOLAH KEBANGUSAAN RAWANG PERSENDIRIAN NAMA GURU : Mohd .00 5.15 8.30 5.0 5 12.00 6.45 10.0 5 12.1 0 3. Radzi b Misran MASA HARI 7.10 1.1 5 9. MELAYU 2P KHAMIS BAHASA MELAYU 2K 7.1 5 10. Melayu ( 1P ) 9 30 B.0 5 1135 B.30 SELASA RABU BAHASAMELAYU 2K E H A 9.3 5 11.15 8.45 8.40 4.30 5.1 5 1045 T B.00 5.00 4.15 8.10 3.40 3.3 5 1.15 9. Melayu ( 2P ) 7 30 B. 2K.40 2. 2P 10.3 5 11.MELAYU 2P B.45 8.00 4.3 5 R 10.MELAYU 1P BAHASA MELAYU 1P 1.4 5 11.00 6.30 6.3 5 12.0 5 BM 1P 11.1 5 9.MELAYU 2K BAHASA MELAYU 2P PP PP 10.45 10.45 8. Melayu ( 2K ) 8 30 Pesediaan Dan 4 30 Paduan ( PP ) Perhimpunan 1 30 30 Jumlah Minit Seminggu 720 + 120 + 30 = 870 Minit 64 .4 0 3.15 8.10 2.45 8.05 ISNIN PN B.30 4.4 5 9.45 9.1 5 10.0 5 11.3 5 12.0 5 11.4 5 9.

Pel Tahun Gerakerja mingguan 65 . Radzi bin Mizan Guru Cemerlang Pendidikan Disahkan : ……………………………… FORMAT PERSEDIAAN MENGAJAR PEMULIHAN KHAS (A) Mingguan M.Disediakan : ……………………………… Md.

Latihtubi menulis/menyebut huruf abjad kecil. 1B Tajuk: 1. Jeduti d. Ulta (Ular dan Tangga) Penerapan nilai murni: a. Keikhlasan 66 . vkvk Ayat vkvk 4. Kvk Ayat kvk 3. Latihtubi menulis/menyebut suku kata. Kesabaran c. Sumatif 3.B. Formatif 2. Loto b. Kvkv Ayat kvkv 5. 4. kvkvk Objektif: Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat menulis/menyebut huruf abjad kecil atau suku kata dengan betul. Huruf abjad kecil (a-z) 2. Pengukuhan: Permainan: a. Teleba c.M 1A. Ketekunan b. Aktiviti: 1.

Ayat kvk c. Ketekunan b.05 BM (1B) Tajuk: Huruf abjad kecil (a-z) Kvk Vkvk Aktiviti: a. Kesabaran c. Latihtubi menulis/menyebut huruf abjad kecil atau suku kata. vkvk d. Formatif b.FORMAT PERSEDIAAN MENGAJAR PEMULIHAN KHAS (B) Harian Masa 815-915 Mata Pelajaran/Tahun BM(1A) Tajuk: Huruf abjad kecil (a-z) a.35-1. Keikhlasan 67 . Sumatif c. Keikhlasan 10. Ketekunan b. Sumatif c. Latihtubi menulis/menyebut huruf abjad kecil atau suku kata Penerapan nilai murni: a. Formatif b. Ayat vkvk Aktiviti: a. Kvk b. Penerapan nilai murni: a. Kesabaran c.

5 KELAS PEMULIHAN YANG IDEAL 68 .

5. 4. buku cerita. cenderahati. Soft board Prestasi Mudah Ubah. 8. 3. 11. 2. 12. Almari BBM – Celik Bacaan. Salinan Sijil. Almari pelbagai guna – Rak fail. Murel – Lagu suku kata. borang. Meja guru. Meja murid. Peti televisyen dan radio kaset. Tikar getah. 68 1 . 6. Kapet. Sudut pulih disiplin. 13. 10. 7. Soft board – Laporan Pemulihan Bergambar. 9. Karel Kendiri (Bacaan kendiri). Motivasi.PELAN KELAS PEMULIHAN YANG IDEAL 8 11 7 1 1 1 12 1 1 1 1 2 11 3 11 4 1 7 1 7 7 1 7 1 1 1 1 1 13 1 11 11 6 5 PETUNJUK 9 10 11 1. Cermin muka – Sudut pertuturan.

mr). Sudut disiplin. Rekod Peribadi. Fail Peribadi/Kesihatan. ( B ) REKOD DAN FAIL 1. Pencalonan. Rekod Kesihatan. 4. 4. 8 buah meja dan kerusi murid. 6. Fail Contoh Set Ujian Pengesanan. Papan putih (sedang). 8.KELAS PEMULIHAN YANG IDEAL Tanda rait bagi yang berkenaan ( A ) FIZIKAL KELAS 1. Fail Sijil (Fotostat). 3. 2. 2 buah soft board ( 8 x 4 ). 4. 7. 8. Fail Contoh Rancangan Pengajaran B. 3. 9. Tikar getah. Prestasi Individu B. 69 . 5. 6. Langsir. 2.M. 7.M). ( C ) BORANG-BORANG 1. Jadual Waktu Pemulihan. Fail Jemputan Ceramah/Mesyuarat/Kursus. Melayu. Sebuah meja Jepun. Almari bentuk rak. Bilik darjah sederhana besar. Fail Individu (Banyaknya ikut bil. 3. 5. Fail Rekod Prestasi (B. 5. Sebuah meja guru saiz meja murid. 10. Fail Panitia Pemulihan. 2.

Buku Latihan & Aktiviti. Komputer dan Printer. ( D ) BAHAN BANTU MENGAJAR 1. 9. Bahan CD. Buku Panduan.Tanda rait bagi yang berkenaan. 12. 4. 10. OHP dan Skrin. Kad Konsep suku kata. Modul PP bentuk Visual. 2. Radio Kaset. 8. 6. Buku Bacaan Berpandu & Kaset. 5. Kit Lengkap Celik Bacaan. 7. 11. Set Permainan. 3. Kad Konsep huruf abjad. 70 .

Buku petak besar 71 .MANUAL PP CELIK (A) Huruf Abjad kecil LKH 1. b. Murid tidak alih kepada huruf ‘b’ selagi tidak kuasai huruf ‘a’ c.Latih tubi tulis/sebut huruf ‘a’ Contoh: a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Nota Guru: Pastikan: a. murid ikut. Murid buat latihan formatif di buku petak besar. G : a : api adik ayam Bertulis a. Guru kenalkan konsep ‘a’ Guru soal murid: G : Ini apa? M : Ini api G : Ini apa? M : Ini adik G : Ini apa? M : Ini ayam b. b. Murid tulis huruf ‘b’ cara ‘Ingat Kembali’ BBM Kad imbas ‘a’ 2. AKTIVITI Lisan a.Guru baca. Murid sebut ketika menulis huruf ‘a’.

Contoh: a – d e–h i–l m–p Pengukuhan: a. Sumartif a. Murid nyanyi lagu abjad. Murid buat ujian sumartif bagi setiap empat huruf. 1 4. Guru ulangkaji langkah 1 hingga 2 Bagi huruf b-d 3. L&A – BK.a a a a Contoh: b b a b a b b b b b b b b b b b b b b b b b b b d. Radio kaset kaset 72 .

G : Cuba eja M : b a s (ulang dua kali) Perkataan bas 2. Guru soal murid (Tunjuk Gambar): G : Ini apa? M : Ini bas G : Ulang lagi M : Bas bas bas b. Bertulis a.MANUAL PP CELIK (B) Suku kata/perkataan (kvk) LKH 1. Murid tulis ‘beg’ cara ‘Ingat Kembali’ Buku petak besar 73 .Latih tubi tulis/sebut perkataan ‘kvk’ Contoh: bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas Nota Guru: Pastikan: e. Murid buat latihan formatif di buku petak besar. AKTIVITI BBM Kad imbas gambar bas Lisan a. Murid sebut ketika menulis ‘bas’. b. Murid tidak alih kepada ‘beg’ selagi tidak kuasai ‘bas’ g. f. Guru kenalkan konsep ikut arahan urutan abjad.Guru soal murid (Tunjuk Perkataan).

Loto 74 . Radio kaset Kaset Kad tapak: a. Teleba c. Guru ulangkaji langkah 1 hingga 2 bagi perkataan beg 3. Ulta 2. Jeduti 4.bas bas bas bas Contoh: beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg h. Ulta b. Loto L&A – BK. Murid buat ujian sumartif bagi perkataan ‘kvk’ setelah menguasai semua kelompok perkataan ‘kvk’. Teleba 3. Jeduti d. 2 4. Sumartif b. Murid bemain dengan permainan: 1. Pengukuhan: a.

6 MODUL PENGAJARAN PEMBELAJARAN PEMULIHAN KHAS (PP CELIK BACAAN) _________________________________ _____________________________________________________ _ .

Guru soal murid (Tunjuk suku kata/perkataan ) : G : Ini huruf apa ? M : Huruf a G : Ini suku kata apa ? M : dik G : Ini perkataan apa ? M : adik Bertulis a. Latih tubi tulis/sebut perkataan ′vkvk′ Con : adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik BBM Kad imbasan gambar adik Suku kata perkataan Buku petak besar Nota Guru : Pastikan : a.MANUAL PP CELIK C) Suku kata/perkataan (vkvk) LKH 1 AKTIVITI Lisan a. Guru kenalkan konsep ikut urutan vokal. Murid buat latihan formatif di dalam buku Petak besar . Murid tidak alih kepada ′ayam′ selagi 75 . Latihan sebut ketika menulis ′adik′ . Guru soal murid (Tunjuk gambar) : G : Ini apa ? M : Ini adik ? G : Ulang lagi M : adik adik adik b. b. b.

Guru ulangi langkah 1 hingga 2 bagi perkataan ‘ayam’. Teleba 3. Murid nyanyi lagu vkvk. Loto L&a-BK. b. Ulta 2. Jeduti 4. c. Pengukuhan: a. Murid bermain dengan permainan : 1. Sumartif a.3 Radio kaset kaset 1 kad tapak : Ulta Teleba Jeduti Loto 76 . Murid buat ujian sumartif bagi perkataan ‘vkvk’ setelah menguasai semua kelompok Perkataan ‘vkvk’. Murid tulis ‘ayam’ cara ‘Ingat Kembali’ Con : adik ayam ayam ayam ayam adik ayam ayam ayam ayam adik ayam ayam ayam ayam adik ayam ayam ayam ayam BBM ayam ayam ayam ayam ayam ayam ayam ayam a.MANUAL PP CELIK LKH AKTIVITI Tidak kuasai ‘adik’.

Contoh 2

a.
b.

Nama : Farah Syafikah bt Hj. Basir. Nama sekolah : Sek. Keb. Merbau Sempak, 47000 sg. Buloh, Selangor Darul Ehsan. Tahun : 3 ( 9 tahun ) Tempoh Bimbingan: 2 setengah bulan Masalah : Tidak menguasai : Huruf abjad kecil a-z Suku kata kvk, vkvk Ayat mudah kvk,vkvk. Selepas mendapat bimbingan pemulihan : Keputusan Ujian Semester 1 = Pangkat 15/45 Keputusan Ujian Semester 2 = Pangkat 2/45 Mata Pelajaran : B. Melayu = A Matematik = A Murid ini akhirnya menjadi ulat buku : a. Bapanya belanjakan wangbeli buku = RM100 sebulan. b. Berusaha untuk mendapat pangkat 1 bagi ujian mendatang. c. Cita- cita ingin menjadi doktor.

c. d. e.

f.

g.

77

MANUAL PP CELIK D) Ayat Mudah KVK LKH
1

AKTIVITI
Lisan b. Guru kenalkan ayat mudah kvk menggunakan kaedah ‘Rebus’. Con:

BBM

Kad Sorik

Epi Umi Abi Ati Emi Adi ada

Kek dam jip Jam Pen beg

G.kek G.dam G.jip G.jam G.pen G.beg

c. Murid baca ayat mudah di atas cara suku kata (Laubach). Bertulis a. Murid buat latihan formatif di dalam Buku Petak besar. b. Latihan tubi tulis/sebut cara suku kata. Con : Abi ada jip Abi ada jip Abi ada jip Abi ada jip

buku petak besar

78

MANUAL PP CELIK HURUF LKH AKTIVITI
Nota Guru : a. Murid sebut ketika ayat mudah. b. Murid tidak alih kepada ayat lain selagi tidak kuasai ayat yang ditulis. Sumatif a. murid but ujian sumartif bagai ayat kvk di dalam latihan dan aktiviti Bk.2

BBM

3

L&A-BK.2

Nota Guru : a. Guru boleh terskan kaedah ini bagi mengajar ayat mudak vkvk dan kemahiran seterusnya.

79

MAKLUMBALAS KAJI SELIDIK PEMULIHAN KHAS (CELIK HURUF) PERINGKAT DAERAH 5 ciri keutamaan kurang berkesannya program pemulihan khas (celik huruf) peringkat daerah: a. b. c. d. e. Murid mudah jemu semasa pengajaran dan pembelajaran di kelas. Murid kurang minat dan penempuan semas pengajaran dan pembelajaran. Bahan bantu mengajar tidak sesuai dan menarik. Murid sukar memahami makna sesuatu perkataan dan ayat. Guru mengamalkan pengajaran cara kelas bukan kumpulan atau individu.

CADANGAN PENGGUNAAN PAKEJ LENGKAP CELIK BACAAN. Kandungan Pakej: a. Kad Imbasan huruf abjad kecil (a-z) b. Kad suku kata 4 dalam 1: Suku kata / perkataan: Kvk Vkvk Kvkv Kvkvk Kvkvkk Kvkvkvk c. Buku Sumatif berperingkat: Buku 1 hingga 8. d. Buku Bacaan Bergred: Buku 1 hingga 7 Kaset 1 hingga 4 e. Pengukuhan (Permainan) Ulta (ular dan tangga) Teleba (telefon bahasa)

80

7 KAJIAN KES PENGAJARAN PEMBELAJARAN PEMULIHAN KHAS (MODUL CELIK BACAAN) .

Sekolah Contoh 1: Rekod Prestasi Murid Pemulihan Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Rambai. Melaka Melaka. (Bulan Januari hingga September 1998) 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan Catatan Guru Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Pemulihan Bil Nama Murid 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Buku Celik Huruf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Buku 1 = Huruf abjad kecil (a-z) Buku 2 = kvk + Ayat kvk Buku 3 = vkvk + Ayat vkvk Buku 4 = kvkv + Ayat kvkv Buku 5 = kvkvk + Ayat kvkvk Buku 6 = kvkvkk + Ayat kvkvkk Buku 7 = kvkvkvk + Ayat kvkvkvk Buku 8 = Pra Fahaman + Karangan Buku 9 = Bacaan Berpandukan (bergred) 81 .

Sungai Rambai. Sek.Melayu Tingkatan : 1 Amanah Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 82 Nama Murid Pemulihan B. Sungai Rambai. Sek. Keb.Buku Catatan Guru Pemulihan . Keb. Men. Mata Pelajaran: B. Melaka.M Dlm.Melayu Tingkatan :1 Amanah Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Contoh : 2 Keputusan Peperiksaan Setengah Tahun 1997. Mata Pelajaran: B.Kelas No. Men.Buku Catatan Guru Pemulihan Nama Murid Pemulihan B.Kelas No.Keputusan Peperiksaan Setengah Tahun 1998. Melaka.M Dlm.

(Bulan Januari hingga Jun) Bil Nama Murid 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Buku Celik Huruf 3 Bulan Jan Feb Mac 6 Bulan Apr Mei Jun Jul 9 Bulan Ogos Sept Catatan Guru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Buku 1 = Huruf abjad kecil (a-z) Buku 2 = kvk + Ayat kvk Buku 3 = vkvk + Ayat vkvk Buku 4 = kvkv + Ayat kvkv Buku 5 = kvkvk + Ayat kvkvk Buku 6 = kvkvkk + Ayat kvkvkk Buku 7 = kvkvkvk + Ayat kvkvkvk Buku 8 = Pra Fahaman + Karangan Buku 9 = Bacaan Berpandukan (bergred) 83 . Melaka Melaka.Rekod Prestasi Murid Pemulihan . Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Rambai.

Men. Sungai Rambai.Contoh: 3 Bil Nama Murid 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Buku Celik Huruf Jan 3 Bulan Feb Mac Apr 6 Bulan Mei Jun Jul 9 Bulan Ogos Sept Catatan Guru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rekod Prestasi Murid Pemulihan. Keb. Melaka. Sek. (Bulan Januari hingga September 1998) Buku 1 = Huruf abjad kecil (a-z) Buku 2 = kvk + Ayat kvk Buku 3 = vkvk + Ayat vkvk Buku 4 = kvkv + Ayat kvkv Buku 5 = kvkvk + Ayat kvkvk Buku 6 = kvkvkk + Ayat kvkvkk Buku 7 = kvkvkvk + Ayat kvkvkvk Buku 8 = Pra Fahaman + Karangan Buku 9 = Bacaan Berpandukan (bergred) 84 .

BM No. Men.Buku Catatan Guru Pemulihan 85 . Sungai Rambai.Keputusan Peperiksaan Akhir Tahun 1998 Sek. Keb. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Nama Murid Pemulihan Th. Melaka. Bagi Murid Pemulihan Tingkatan 2C & 3C Di Kelas Biasa.

MELAYU KEDUDUKAN : : = = 86 . MELAYU KEDUDUKAN : : = = NAMA TINGKATAN B MELAYU KEDUDUKAN : : = = NAMA TINGKATAN B .MURID CEMERLANG PEMULIAN SMK SUNGAI RAMBAI MELAKA NAMA : TINGKATAN : B .MELAYU KEDUDUKAN : : = = NAMA TINGKATAN B.MELAYU KEDUDUKAN : : = = NAMA TINGKATAN B . MALAYU = KEDUDUKAN = NAMA TINGKATAN B .

MELAYU KEDUDUKAN : : = = NAMA TINGKATAN B .MELAYU KEDUDUKAN : : = = NAMA TINGKKATAN B .MELAYU KEDUDUKAN : : : : 87 .NAMA TINGKATAN B.

Selangor Darul Ehsan. 48000 Rawang . Suka bergaul d. kvk + Ayat kvk c. g. Pendiam b. Nama sekolah : Sek. Kuala Garing . Huruf abjad kecil (a-z) b. Rawang . Tidak ponteng sekolah. c. Rajin c. Matematik = 98/100 c. f. Pangkat = 1/36 88 . d. Periang a. Jln . Tidak menguasai semua kemahiran asas B. e.MURID CEMERLANG PEMULIHAN Contoh 1 a. B. Nama : Sayati bt Ahmad b. Tempoh: Januari hingga Jun 1996 (6 bulan) Sebelum bimbingan pemulihan: Latar belakang salah laku: a. vkvk +Ayat vkvk kvkv + Ayat kvkv kvkvk + Ayat kvkvk kvkvkk + Ayat kvkvkk kvkvkvk + Ayat kvkvkvk Pra Faham + Karangan Bacaan berpandu. Selepas mendapat bimbingan pemulihan : a. c. Kemahiran asas bahasa : a. Keb. Kerja lambat d.M. i. h. Rajin b. Tahun: 1 Amanah (1996) d. Tidak ponteng sekolah.Melayu = 98/100 b. Keputusan ujian setengah Tahun : a.

8 GEKO MURID PEMULIHAM KHAS (KELAB TUNAS HARAPAN) .

3. Masa : Ikut kesesuaian Tenaga : Guru Pemulihan. Rawang.RANCANGAN KELAB TUNAS HARAPAN TAHUN 1998 Sekolah Kebangsaan Rawang. (A) (B) (C) (D) BIMBINGAN AKADEMIK MOTIVASI KECEMERLANGAN PERMAINAN DALAM KOIR (A) BIMBINGAN AKADEMIK Objektif : Dapat membantu murid tahap 2 yang ketinggalan di dalam 2 M. Beri bimbingan asas kefahaman. Pelaksanaan : Dijalankan semasa aktiviti ko-kurikulum. Selangor. 2. (B) MOTIVASI KECEMERLANGAN Objektif : Murid galus diberi pendedahan dalam bentuk kerohanian dan semangat. K. Bilangan : 10 orang setiap kelas. Beri bimbingan asas mengarang. guru KSTK Aktiviti : 1. Jln. Aktiviti : 89 . Keahlian : Murid galus di tahun 4. Beri bimbingan asas membaca. 5 dan 6. Garing.

tahniah. orang yang lebih tua. b. Cintakan kepada Cintakan kepada Cintakan kepada Cintakan kepada Cintakan kepada Potensi diri. Pendekatan berbentuk ganjaran ( hadiah ) a. diri. • Pujian seperti bagus. belajar sambil bermain. f. Minda. rakan sebaya. • Benda berharga atau wang. 2. ibubapa. d. Jeduti 90 . Nama permainan : 1. Keyakinan diri.1. h. e. guru. Peningkatan yang dilakukan oleh murid secara Minimum disusuli dengan ganjaran berbentuk : • Barang kegunaan atau alat tulis. © PERMAINAN DALAM Objektif : Dapat tarik minat murid. Ceramah bina : a. Teleba 2. baik. g. c.

Dijalankan setelah murid menguasai sesuatu kemahiran. f. Sumber bahan : a. Rujuk kaset celik bacaan. Agihkan murid mengikut kumpulan. d. 91 .Loto 4. e. PERLAKSANAAN BERKESAN DENGAN CARA : • Dijalankan oleh guru pemulihan dan KSTK. Guru perlu memberi arahan yang jelas cara bermain. Guru perlu bersama-sama murid ketika sesi permainan. Rujuk guru pemulihan b. b. Ulta Aktiviti : a. 3. b. c. Murid boleh bertukar-tukar permainan. Kit Celik Bacaan (D) KOIR Objektif :Penyerapan bersepadu belajar sambil Menyanyi Nama lagu : a. Lagu berbentuk kontemparori (Nasyid) • Raihan • Rabbani • Nahwan Nor dll. Guru ubah suai soalan berpandu kemahiran diajar.

9 ADAPTASI PROGRAM PEMULIHAN KHAS ( CELIK HURUF) BAGI SEKOLAH MENENGAH ( MODUL CELIK BACAAN) .

Namun dimikian beberapa panduan perlu difahami dengan teliti sebelum melaksanakan program ini di antaranya ialah:10 Faktor perlu difahami dan diteliti: (A) Faktor pelajar (B) Pengurusan kelas (C) Penjadualan Waktu (D) Faktor guru (E) Faktor Sukatan dan Kemahiran bagi Mata Pelajaran. (B) Pengurusan kelas 1. (A) Faktor dan pelajar 1. b. (H) Faktor Strategi Pengajaran dan Pembelajaran. a.PROGRAM CELIK HURUF BAGI SEKOLAH MENENGAH Secara Keseluruhannya program pungurusan dan pengndalian Celik Huruf di sekolah menengah hampir sama dengan sekolah rendah. Kesediaan untuk merima pelajaran asas akan tergugat sekiranya perasaan malu. Sila rujuk KTK dan cara melaksanakan bagi sekolah menengah 2. Rakan sebaya dengan pelajar yang sering mentertawakan. Saiz dari segi tubuh badan juga mempengaruhi emosi pelajar. c. b. (G) Faktor Pengajaran dan Pembelajaran. (I) Faktor Pentadbiran dan pengurusan. takut mencuba. 92 . Umur akalnya telah mencapai ke tahap 10 -12 tahun Emosi a. (F) Faktor bahan bantu mengajar. ego. Mental dan fizikal Perkembangn minda atau otak pelajar telah cukup matang dan bersedia. (J) Faktor Persekitaran Sekiranya 10 faktor ini dapat difahami dan dihayati dengan penuh rasa tanggungjawab serta keikhlasan target ‘zero defect’ celik huruh rasa tercapai dalam jangka masa yang terdekat. atau mengejek akan menghilangkan Keyakinan dan minat belajar. Penekanan pembentukan ‘Kelas Kelompok tak Ketara’ (KTK) a. risau dan runsing tidak dikawal.

b. Pelajar dikelompokkan mengikut kebolehan. Sasaran diberi terhadap pelajar lemah yang tidak menguasai 3M ( Membaca, Menulis, Mengira ) 2. Program Pelunjuran • 1 Pencalonan  Guru kelas mencalonkan murid lemah.

• • •

Ujian Saringan 2  Tentukan kawasan lemah secara umum. Uji kemahiran asas cara lisan saja. ( Guna set inventori/ujian diagnostik ) Terima atau tolak. Ujian Diagnostik ( Inventori ) 3  secara khusus. Tentu kawasan lemah Analisis ujian. Rangka Objektif Pengajaran. • ( Rujuk Rancangan Pengajaran Pemulihan Sekolah Menengah)

• • •

• • • • • • • •

Pengajaran dan Pembelajaran 4  Rujuk ujian diagnostik. Ajar kemahiran yang tidak dikuasai. Guna Rancangan Pengajaran Pemulihan • Target 3 bulan , 6 bulan , 9 bulan perlu di patuhi dengan tekun dan kosisten. Guna Bahan Celik Bacaan. Kelompok pelajar ikut aras : Lemah – suku kata , perkataan Sederhana – Ayat mudah Pandai – Bacaan berpandu 5  Penilaian a. Jan – Mac (3 bulan) b. Apr – Jun (6 bulan) c. Jul – Sept (9 bulan) d. Catat rekod prestasi menggunakan borang rekod prestasi.

93

Program Pelunjuran e. Gunakan buku latihan berperingkat bagi Sumatif.

6

Tindakan susulan a. Pengkelompokkan ini adalah bersifat sementara. b. Pelajar yang telah menguasai 3M akan belajar di kelas biasa bagi tahun berikutnya. c. Pelajar yang masih tidak menguasai 3M, bimbingan pemulihan diteruskan.

(C) Penjadualan : 1. Jadual Waktu a. Masa bagi mata pelajaran Bahasa Melayu diberi keutamaan. b. Bagi mata pelajaran yamg lain, strategi pengajaran dan pembelajaran hendaklah bahasa merentas kurikulum. (D) Faktor Guru 1. Kriteria guru a. Pemilihan guru dibuat berdasarkan kecemerlangan PP, peribadi. b. Guru perlu minat dan tidak aktif di luar kelas. c. Guru perlu mendapatkan pendedahan pemulihan daripada ‘Guru Cemerlang pemulihan.’ (E) Faktor Sukatan dan kemahiran bagi Mata Pelajaran 1. Gunakan Rancangan Pengajaran Pemulihan. 2. Kemahiran adalah merentas bahasa. Rujuk Pakej Celik Bacaan. (F) Faktor Bahan Bantu Mengajar 1. Gunakan Pakej Celik Bacaan – Pemulihan 2. Buku ‘Pop Up’ – Pengayaan (G) Faktor Pengajaran dan Pembelajaran 1. Cara tertutup 94

2. Guru turun tahap kemahiran PP di KTK. a. Ada hadang atau sekatan pandangan dari dilihat pelajar lain. (H) Faktor Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 1. Guru mengajar secara individu (perseorangan) saja. 2. Guru perlu memiliki saikologi yang tinggi terhadap pelajar seperti : a. Pelajar sebagai anak. b. Guru sebagai ibu atau bapa c. Penyayang dan pengasih. d. Body contact ( Sentuhan perasaan dan perhatian ) (H) Faktor Pentadbiran dan Pengrusan 1.Pengetua atau guru besar a. Restu dan Keperihatinan daripada pihak pentadbir adalah teras Kejayaan program Celik huruf di peirngkan menengah dan rendah. b. Sokongan padu bukan sahaja memudahkan pelaksanaan program malah akan mempercepatkan pengasaan 3M 2. Sokongan moral yang diperlukan: a. Mendapatkan peruntukan mebeli bahan sokongan. b. Mengekalkan guru di kelas tanpa menutup kelas pemulihan atau menjadi guru ganti apabila ada guru cuti atau sakit. c. Menyediakan kelas pemulihan yang sesuai dan selasa san tidak kira saiz besar atau kecil. d. Bersedia membantu atau memberi semangt kepada guru pemulihan apabili diminta. e. Memberi insentif atau rangsangan terhadap guru pemulihan apabila didapati ada peningkatan prestasi PP dan penguasaan murid walaupun %peningkatan yang sedikit Insentif di dalam bentuk : a. Motivasi –pujian dan penghargaan b. Prestasi pergerakan gaji. (J) Faktor persekitaran a. Guru sentiasa menasihati dan meneguhkan dari segi disiplin pelajar. b. Pengaruh rakan dan masalah keluarga mampu mengndang masalah tekanan jiwa, hilang keyakinan dan tidak tumpu di dalam PP guru. c. Motivasi dari dan pemulihan tingkah laku pelajar perlu diberi perhatian di peringkat peralihan atau tingkatan satu lagi. d. Guru janganlah mudah jemu dan kecewa apabila sebarang tindakan yang dibuat itu gagal dan kecundang. Rumusan: 1. Sebarang kesulitan dan kesukaran sila rujuk modul program Celik Huruf Sekolah Menengah. 2. Kejayaan program ini bergantung sejauh mana komittem dan iltizam semua pihak yang terlibat. 95

Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Mengeja Dan Menulis Tulis perkataan di dalam kotak yang dihujung suku kata berulang :- ba da ja m a pa ba da ja m a pa baba Suku kata berbeza :- ba ca ha ma ca ra la ta wa sa .

Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Mari Mengeja Dan Menulis Tulis perkataan di dalam kotak yang dihujung :- ga ka na pa ta Suaikan :- ya ta ma ya ja b a j a k a p a ja s a l a d a g a kala raga pada baja jasa r a .

Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Membina perkataan Tulis seberapa banyak perkataan berdasarkan gabungan suku kata dibawah :- ba fa ja ma ra wa ca ga ka na sa ya da ha la pa ta za .

lukis gambaran yang dapat difikirkan :- Saya ada mama. Raga mama ada lada.Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Bacaan dan kefahaman Berdasarkan petikan dibawah. Nama mama saya Sara. Mama saya ada raga. .

Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Mengeja Dan Menulis Tulis perkataan di dalam kotak yang dihujung suku kata berulang :- gi li pi si ti gi li pi si ti gigi Suku kata berbeza :- bi ki li pi ji ri di li ni si .

Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Mari Mengeja Dan Menulis Tulis perkataan di dalam kotak yang dihujung :- bi ca di ja ki Suaikan :- la ri ri wi ri bi j a ki ra la ri r a gi la kira bila ragi sila jari si .

Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Membina perkataan Tulis seberapa banyak perkataan gabungan suku kata di bawah :- ba ga la ra ca ha ma sa ya da ja na ta za di ji ni ti zi fa ka pa wa bi gi li ri ci hi mi si yi fi ki pi wi .

. Ini jari-jari. Ini lima jari-jari saya. Ini jari-jari saya.Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Bacaan dan kefahaman Tekapkan tangan pada kertas ini dan lukis gambar lima jari-jari anda :- Jari-jari.

Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Membina perkataan Tulis seberapa banyak perkataan gabungan suku kata di bawah :- ba ha na ca ja pa wa ci ji pi wi cu ju pu wu da ka ra ya di ki ri yi du ku ru yu fa la sa za fi li si zi fu lu su zu ga ma ta bi hi ni gi mi ti bu hu nu gu mu tu .

.Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Bacaan dan kefahaman Berdasarkan petikan di bawah. Baju itu baru. Baju itu biru.- Raju ada baju. Baju itu ada saku. lukis gambaran yang dapat difikirkan .

Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Mengeja Dan Menulis Tulis perkataan di dalam kotak yang dihujung suku kata berulang :- bu cu ku su bu cu ku su bubu Suku kata berbeza :- bu bi cu da gu ta su ka gu li .

sa tu Mari Mengeja Dan Menulis Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Tulis perkataan di dalam kotak yang dihujung :- bu ci gu la tu Suaikan :- ru ku la bu ju b u g r li u k u j u sa liku guli buku baju rusa .

b a li k u Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Mengeja Dan Menulis Tulis perkataan di dalam kotak yang dihujung suku kata berulang :- be fe je ke te ca ri m u ra bu beca Suku kata berbeza :- ce de re ge se ri wa la ni li .

beca bapa bawa _____________________________________________________________________ 2. Mutu madu suka _____________________________________________________________________ 3. jari ini saya _____________________________________________________________________ 4. ada kaki Siti _____________________________________________________________________ bela Baba kera . 1.Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Menyusun Perkataan Susun perkataan-perkataan di bawah supaya menjadi ayat yang bermakna.

Lina ubi beli _____________________________________________________________________ Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Membina perkataan Tulis seberapa banyak perkataan gabungan suku kata di bawah :- ba ja ra bi ji ri ca ka sa ci ki si da la ta di li ti fa ma wa fi mi wi ga na ya gi ni yi ha pa za hi pi zi bu ju ru cu ku su du lu tu fu mu wu gu nu yu hu pu zu .5. _____________________________________________________________________ 6.

Reza beli peti ini di kota. lukis gambaran yang dapat difikirkan .- Peti besi. Ini peti besi.be je re ce ke se de le te fe me we ge ne ye he pe ze Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Bacaan dan kefahaman Berdasarkan petikan di bawah. Ini peti besi lama. .

Saya suka roti. Saya suka roti dan soto. lukis gambaran yang dapat difikirkan .Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Bacaan dan kefahaman Berdasarkan petikan di bawah.- Bapa saya beli roti. Bapa saya beli soto. .

Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Membina perkataan Tulis seberapa banyak perkataan gabungan suku kata di bawah di dalam buku latihan kamu :- ba ja ra bi ji ri ca ka sa ci ki si da la ta di li ti fa ma wa fi mi wi ga na ya gi ni yi ha pa za hi pi zi .

bu ju ru be je re bo jo ro cu ku su ce ke se co ko so du lu tu de le te do lo to fu mu wu fe me we fo mo wo gu nu yu ge ne ye go no yo hu pu zu he pe ze ho po zo Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Mengeja Dan Menulis Tulis perkataan di dalam kotak yang dihujung suku kata berulang :- fo ko lo so to ko go to foto .

so lo Suku kata berbeza :- bo ki ko ku ro la lo ta no ti Mari Mengeja Dan Menulis Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Tulis perkataan di dalam kotak yang dihujung :- ge go ki pe lo ri mo to ra la no la .

se ro ja Suaikan :- b a fa m a k e to h a m i r u re m a sa li k u ta to maruku tomato bahasa famili kereta .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful