SMK SUNGAI RAMBAI MELAKA

MODUL PROGRAM INTERVENSI BAHASA MELAYU

Disediakan Oleh: PN. ALEIMMAH ALI (SETIAUSAHA INTERVENSI SMK. SUNGAI RAMBAI, MELAKA)

MODUL PROGRAM PELAKSANAAN PEMULIHAN KHAS (CELIK HURUF) BAGI SEKOLAH MENENGAH (TINGKATAN 1) Bil. Kangdungan 1 2 Pedidikan Pemulihan Sekolah Menengah Pembentukan Panitia Pemulihan Khas Sekolah Menengah. 3 4 Ujian Diagnostik Bagi Murid Pemulihan. Contoh Rancangan Pengajaran Pemulihan Khas Basaha Melayu 5 6 Kelas Pemulihan yang Ideal. Modul Pengajaran Pembelajaran Pemulihan Khas (PP Celik Bacaan). 7 Kajian Kes Pengajaran Pembelajaran Pemulihan Khas (Modul Celik Bacaan). 8 9 Gerko Murid Pemulihan Khas (Kelab Tunas Harapan). Adaptasi Program Pemulihan Khas (Celik Huruf) Bagi Sekolah Menengah (Modul Celik Bacaan). 95 80 91 71 54 68 6 12 Muka 1

1
PENDIDIKAN PEMULIHAN SEKOLAH MENENGAH

Setelah selesai. 3. Tugas Guru Khas Pemulihan a) Mengajar murid-murid lemah dari tingkatan 1Keutamakan diberi kepada tingkatan 1 Kenanga (maksima murid 25 orang bagi satu kelas). Membantu murid-murid mengatasi sikap yang negatif dan tingkahlaku yang menjelaskan pembelajaran dan memupuk serta mengembangkan sikap keyakinan diri dan positif terhadap pembelajaran. b) c) Mengajar 2 mata pelajaran iaitu Bahasa dan Matemetik Mengajar di kelas khas pemulihan tingkatan 1 Kenanga. e) Berjumpa dan berbincang dengan guru kelas/ibubapa/pengaja supaya guru khas pemulihan dapat memahami masalah murid-muridnya dengan lebih mendalam lagi. Program ini khusus ditumpukan oleh guru-guru khas pemulihan yang telah menerima latihan khas dalam bidang ini.mereka akan balik semula ke kelas biasa untuk meneruskan pelajaran mereka. g) Menyimpan rekod murid-murid dengan rapi. d) Mengubahsuaikan aktiviti-aktiviti pembelajaran dalam Sukatan pelajaran mengikut keperluan murid. Isi-isi rekod adalah seperti berikut:• Latarbelakang murid. 1 . Strategi Pendidikan Pemulihan Murid yang memerlukan pengajaran pemulihan dibawa keluar ke kelas khas pemulihan pada masa-masa tertentu untuk memdapat pengajaran pemulihan daripada guru khas pemulihan. • Laporan Kesihatan. 2. Objektif Membantu murid-murid mengatasi masalah pembelajaran dalam kemahiran-kemahiran membaca.MODUL PROGRAM CELIK HURUF BAGI SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN PEMULIHAN SEKOLAH MENENGAH 1. f) Melaksanakan penilaian berterusan untuk mengetahui Kemajuan murid. Konsep Program pendidikan pemulihan adalah satu usaha dalam pendidikan untuk mengatasi masalah pembelajaran murid-murid lemah di sekolah-sekolah menengah. 4. • Kemajuan murid berdasarkan kerja harian dan hasil penilaian. menulis dan mengira.

6. Bilangan Murid Untuk Kelas Pemulihan a) Bilangan murid dalam satu-satu sesi pemulihan seelok-eloknya adalah di antara 10-25 orang dari satu kelas/darjah.• • • Hasil-hasil temubual dan rujukan. persatuan dan sebagainya 8. Tugas-tugas lain a) Pengetua diminta bekerjasama sepunuhnya supaya tidak melantik guru khas pemulihan untuk memegana tugas-tugas berat seperti mengawas perpustakaan sekolah. khususnya masa datang ke sekolah dan masa balik selepas mengajar. Jadual Waktu Guru Khas Pemulihan Guru-guru pemulihan dihendaki mempunyai agihan masa seperti berikut:a) Masa untuk mengajar : 240 minit seminggu b) Masa untuk persediaan dan panduan : 120 minit c) Masa percuma sama seperti yang diberi kepada guru-guru yang lain di sekolah itu. 2 . 7. setiausaha sukan dan lain tugasan di mana ia selalu terpaksa meninggalkan kelasnya. Sebagai seorang guru. Menjadi ahli jawatankuasa KBSR sekolah. Hal-hal lain a) Guru Besar dan guru-guru lain di sekolah hendaklah memberi kerjasama dan sokongan sepenuhnya kepada Guru Pemulihan untuk mempastikan program pemulihan ini dapat dijalankan dengan sempurna dan berkesan. 5. b) Bagi sekolah-sekolah kecil yang bilangan muridnya tidak ramai guru khas pemulihan dihendaki mengajar dari tahun 1-6. mengawas skim bantuan buku teks. d) Masa untuk persediaan dan pandukan hendaklah dimasukkan dalam jadual waktu e) Guru Khas Pemulihan hendaklah mematuhi masa bertugas sebagaimana yang dikuatkuasakan di sekolah itu. b) Ini bukanlah bermakna bahawa guru tersebut dikecualikan daripada semua tanggungjawab sekolah. Menjadi penasihat kepada guru-guru mengenai pendidikan pemulihan. Berbuat demikian akan menjejaskan pembelajaran murid-murid pemulihan. Guru Pemulihan tidak patut juga dikeluarkan dari kerja pemulihan menggantikan tempat guru yang tidak hadir.ia harus memberi kerjasama sepenuhnya bagimelaksanakan sebarang aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah umpamanya menguruskan permainan.

pihak sekolah hendaklah berusaha untuk menyediakan satu tempat alternatif yang sesuai.b) Sekiranya sekolah tidak ada bilik untuk dijadikan bilik khas pemulihan. 3 .

lima tahun adalah bagi murid yang cerdas dan melangkau kelas. Khairuddin Mohd. *UJIAN KHAS NILAI MURID TINGKATAN 1 Mulai tahun 1999. Sains dan mata pelajaran lain yang memerlukan pembacaan dan penulisan”. Bagaimanapun.MASALAH CELIK HURUF BERDASARKAN SEDUTAN AKHBAR TEMPATAN 1. enam tahun adalah tempoh normal dan tujuh tahun pula had maksimum persekolahan peringkat menengah. 1* Berita Harian/Khamis. “Kelemahan ini sudah pasti menyukarkan mereka untuk mengikuti pelajaran Sejarah. menulis dan mengira (3M). Jika gagal dalam ujian 3M itu. sebaliknya memasuki kelas pemulihan khas yang dikendalikan oleh guru berpengalaman. Ashaari. *KESATUAN ANGGAP UJIAN KHAS WAJAR DIADAKAN Kesatuan Perkhidmaan Perguruan Kebangsaan (KPPK) menyambut baik Cadangan Kementerian Pendidikan memperkenalkan ujian khas bagi menilai kemampuan murid tingkatan 1 menguasai kemahiran membaca. Beliau berkata. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan (Jabatan Pendidikan Ternikal). 2. berkata ujian itu akan diadakan oleh pihak sekolah di seluruh negara dan pemilihan murid dibuat guru kelas. Kementerian Pendidikan akan memperkenalkan Ujian Khas bagi menilai kemampuan murid tingkatan 1 terhadap penguasaan mereka dalam bidang membaca. 3 September 1998/MS 23 4 . murid berkenaan tidak digalakkan terus ke tingkatan 1. beliau berkata tiada gunanya seseorang murid itu meneruskan pelajaran ke peringkit yang lebih tinggi mereka tidak dapat menguasai kemahiran 3M. Sistem pendidikan sekarang membolehkan seseorang secara automatik meneruskan pelajaran sehingga ke tingkatan lima walaupun tidak mahir dalam ketiga-tiga kemahiran ini. Datuk Mohd. katanya. menulis dan mengira (3M).

2 * Berita Harian/Jumaat 4 September 1998/Ms 25 5 .

Oleh itu.3. Katanya.” 3 * Berita Harian/Khamis 9 Januari 97/Hal 1 6 . berkata langkah itu lebih praktikal berbanding menempatkan murid lemah dengan yang berprestasi tinggi dalam kelas yang sama seperti disarankan dalam kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). kita memilih langkah mencampurkan murid dalam lingkungan pencapaian yang tidak jauh berbeza. “Jika jurang (pencapaian) terlalu luas di antara seorang murid dan murid lain. *KEMENTERIAN BENAR ASINGKAN MURID Kementerian Pendidikan membenarkan sekolah menempatkan murid dalam kelas berbeza mengikut kelopok tahap pencapaian dan kebolehan masing – masing. proses pengajaran dan pembelajaran sukar dilakukan. Menteri Pendidikan Datuk Seri Najib Tun Razak. tindakan mengelompokkan murid mengikut tahap pencapaian yang hampir setara dalam kelas ssama juga memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran.

2 PEMBENTUKAN PANITIA PEMULIHAN KHAS / INTERVENSI TINGKATAN 1K SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI RAMBAI .

Mempengerusikan mesyuarat panitia pemulihan khas. Membimbing guru – guru bagi aspek program pemulihan. b. seperti yang dijadualkan. c. Terdiri daripada guru – guru kelas dan murid yang terlibat. Sebagai Setiausaha kepada panitia. AJK Panitia a. Memantau kemajuan murid pemulihan berbanding murid lain. Ketua Panitia a. Menyediakan keperluan bahan pengajaran. Memastikan murid yang dipilih masuk ke kelas pemulihan khas e. Mengenalpasti murid yang lemah. b. 5 . Tugasan jawatankuasa panitia pemulihan: Pengerusi a. e. d. c. b. d. c. Pengerusi terdiri daripada Guru Besar atau Guru penolong kanan ½. Mengawasi pelaksanaan program.PEMBENTUKAN PANITIA PEMULIHAN (INTERVENSI) KHAS SEKOLAH MENENGAH Jawatankuasa Panitia Pemulihan Khas Pengerusi Ketua Panitia AJK : Pengetua / GPK 1 : Guru Pemulihan Khas : Terdiri daripada guru – guru yang terlibat. Merancang program tahunan. Dicadangkan mesyuarat diadakan sekurang – kurangnya 3 kali setahun. f. Mengendalikan kelas pemulihan khas.

V) Rangka Rancangan Pengajaran a) Objektif Pengajaran b) Gerakerja Berperingkat c) Bahan bantu mengajar berperingkat d) Menyusun Jadual Waktu Persediaan Mengajar a) Jadual Waktu Kelas Pemulihan b) Rancangan Pengejaran – Dilekat atau tulis.Serahkan beserta nama murid yang layak. .STRATEGI PELAKSANAAN PEMULIHAN KHAS (CELIK HURUF) Strategi Program Pemulihan Khas merupakan beberapa langkah pendekatan khusus yang perlu dijalankan mengikut tertib.Rekod Kesihatan . Ujian Diagnostik (Inventori) a) Rujuk panduan mentadbir ujian diagnostik. c) Mulakan Pengajaran dari kemahiran yang tidak dikuasai. 9 bulan. c) Mingguan atau harian – Rujuk format d) Rekod Prestasi Murid – 3 bulan. c) Cara lisan atau bertulis. Tindakan Guru Pemulihan Guru Kelas Guru Kelas Guru Pemulihan Guru Pemulihan Guru Pemulihan Guru Kelas Guru Kelas Guru Pemulihan Guru Pemulihan Guru Pemulihan Guru Pemulihan Guru Pemulihan 2 3 4 Guru Pemulihan Guru Pemulihan 5 6 Guru Pemulihan 6 . Langkah-langkah mengikut tertib: Lkh 1 Pelunjuran Pencalonan Murid: a) Borang Pengumpulan Maklumat kemahiran diedarkan kepada guru kelas terlibat. b) Pencalonan murid lemah.O. c) Pencalonan diterima Ujian Saringan a) Gunakan Ujian Diagnostik (Inventori) b) Dijalankan sekiranya murid terlalu ramai. d)Agihkan murid mengikut kebolehan kemahiran (T. 6 bulan.Butir Peribadi . Pengajaran: a) Rujuk Ujian Diagnostik (Inventori) b) Rujuk Rancangan Pengajaran Pemulihan. d) Terima atau tolak. e) Lengkapkan borang-borang. b)Analisis Ujian c) Rekod hasil ujian di dalam fail individu.

. b) Fail Prestasi Kumpulan.Murid dipulangkan ke kelas biasa. c) Fail Panitia Pemulihan Khas: (Fail 8 dalam 1) 1. Kertas kerja / Modul / Motivasi. . Penilaian 7.Gunakan buku tulis garis satu . 8. Rancangan Pengajaran pemulihan B. b) Gagal .Murid teruskan kemahiran. Surat jemputan kursus / mesyuarat. Guru Pemulihan . 3. 6. Kemaskini Sistem Fail: a) Fail Individu Bahasa Melayu. Guru Kelas Guru Pemulihan 8 Guru Pemulihan 9 Guru Pemulihan 10 7 . Rancangan Pengajaran Gerko Pemulihan. . Tindak Susul : a) Capai . 5.Melayu 4. Tindakan Guru Pemulihan 7 b) Sumatif – Menilai di luar pengajaran. c) Rekod Kesihatan. Laporan Tahunan Pemulihan Khas.Lkh Pelunjuran Penilain: a)Formatif – Menilai semasa pengajaran. Program Tahunan Pemulihan Khas. . Panduan Dan BBM.Mudah ubah .Murid ulang semula perkataan di dalam kemahiran.Mac 6 bulan : April – Jun 9 bulan : Julai – September d) 3 jenis rekod prestasi: Rekod Prestasi Mudah Ubah Rekod Fail Guru Rekod Ringkasn Mengajar.Gagal :Ulang semula kemahiran.Capai : Teruskan kemahiran berikut. Kemaskini Sistem Rekod: a) Rekod Prestasi .Gunakan buku tulis petak besar. 2.Fail guru b) Rekod Butir Peribadi.Gunakan buku latihan celik huruf (buku 1-8) c) Kerja Merekod Pencapai Guru Pemulihan 3 bulan : Jan .

Tidak ada gangguan bunyi bising. c. 12 . Sebelum ujian: a. Tidak ada tekanan atau paksaan atau tergesa-gesa. e. Rekod hasil ujian didalam prestasi fail individu. Sediakan kertas ujian mengikut sasaran: Set 1 untuk tingkatan 1 (1T + 1K) Set 1-2 untuk tingkatan (1T + 1K) Set 1-3 untuk tingkatan (1T + 1K) b. Ketika ujian a. Kumpulan helaian ujian setelah lengkap dibuat. Jarakkan kedudukan meja dan kerusi murid. Sediakan alat tulis yang diperlukan: pensel pembaris pemadam pengasah e. Tidak beri dalam bentuk Kertas ujian lengkap lagi tebal. Tangguh masa jika tidak cukup masa. Sediakan kertas ujian mengikut bilangan murid / pelajar. b. Kertas ujian hendaklah mencukupi. f. d. d. Ketika ujian 3. g. Analisis ujian. 3. Bilangan murid tidak terlalu ramai. d. Jadikan dua/tiga kumpulan Sekiranya ramai. b. Murid/pelajar yang sakit atau demam tidak menduduki ujian. 2.PANDUAN MENTADBIR UJIAN DIAGNOSTIK ( Inventori) Ada tiga cara mentadbir ujian : 1. Kelompokkan murid/pelajar mengikut kebolehan. Beri cukup masa. Sesudah ujian a. Sesudah ujian 1. c. e. Sebelum ujian 2. Berikan helaian demi helaian kertas ujian. Pengajaran dan pembelajaran mengikut kemahiran asas yang tidak dikuasai. Jangan beri tanda atau bayangan jawapan seperti: ya atau tidak betul atau salah c.

3 UJIAN DIAGNOSTIK BAGI MURID PEMULIHAN .

UJIAN DIAGNOSTIK (INVENTORI) BAHASA MELAYU [ ] LISAN [ ] BERTULIS [ ] SET SATU [ ] SET DUA [ ] SET TIGA SET DIAGNOSTIK (INVENTORI) BAHASA MELAYU [ ] LISAN [ ] BERTULIS 13 .

KEMAHIRAN Huruf abjad kecil a-z Suku kata/perkataan kvk Suku kata/perkataan vkvk Suku kata/perkataan kvkv Suku kata/perkataan kvkvk Suku kata/perkataan kvkvkk Suku kata/perkataan kvkvkvk Ayat mudah Bacaan mudah L T 14 . 2. 3. 8. 5. TAHUN :1 2 3 (Bulatkan) OBJEKTIF : Di akhir ujian guru dapat mengetahui kelemahan murid secara khusus di dalam kemahiran Bahasa Melayu. 7. BIL 1. 4. ANALISIS KESALAHAN ARAHAN : Tanda [] bagi kemahiran yang tidak dikuasai. 6..NAMA MURID : …………………………………………………………….

Suku kata/perkataan kvkvk. ] 7. ] 5. Suku kata/perkataan vkvk. tulis dan faham: L [ [ [ [ [ [ [ [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ T Kemahiran Asas ] 1. Ayat mudah. ] 2. ] Bacaan mudah. Suku kata/perkataan kvkv. 15 .PENILAIAN Tanda [] bagi kemahiran yang murid tidak boleh baca. Suku kata/perkataan kvkvkk. ] 8. ] 6. ] 3. Suku kata/perkataan kvk. Huruf abjad kecil a-z cara turutan. ] 4. Suku kata/perkataan kvkvkvk.

Contoh Ujian Diagnostik (Inventori) [ ] Set 1 .

....... ..ilem .at .. udu .. Tulis huruf yang sesuai dengan gambar.a la .. ..... Suaikan huruf dengan gambar Ca t Da m Ga m Bu k u Ep a l Ib u 1b. j f s h n p ..... elang 16 .1. . Huruf abjad kecil 1a. .en ..

Bulatkan huruf abjad kecil yang sama. Tulis huruf abjad kecil a j s 17 .1c. [d] [ m] [t ] = [c] [z] [g] = = l = = = b w f c x y p n j o z h d z i a v p q u g g w g g m t u m q e u d j v 1d.

Tandakan ( ) bagi suku kata yang betul jag jip jem sop sos sen dam pam bom 18 bom  bot bas pam pin pos pin cat kot .Suaikan gambar dengan suku kata van zip mop pen kek pasu 2b. Suku kata /peerkataan kvk 2a.2.

m v. .s s. Langkapkan perkataan berpandukan gambar j. . .n z.2c.s 2d. . . . .m g. p b. . . Lengkapkan perkataan berpandukan gamba 19 . . . .

Lengapkan perkataan berpandukan gambar. . . ya . . . . ja. . 2f. .K. va. be. . Tulis perkataan berpandukan gambar. . . . at . wa. . . 20 .in . . k . pe. . .in . .ap 2e. . . . . .am . . .

2. gam. Adi suka (dam. pam. pen. bot. Itu (pin. bas.jam 2h.Garis perkataan dalan ayat berpadukan gambar 1. pam )baru 5. Ini(beg. kot ) Apu 6.Kot )Ina nat besi. jem )Abu 3 suku kata/perkataan vkvk 21 . dam ) mini. 4.Bot. Umi ada ( gam.Bas Abi ( bot.(Nat. dam) 3.

emas adik itik otak ulat epal 3b.Tandakan () bagi perkataan yang betul ulat ular ulam imam itik ikan emak emas enam atap  asap akar ekor epal enam obor oren otak 22 . suaikan gambar dengan perkataan.3a.

.Suai dan tulis suku kata awal berpandukan gambar . . e. . . tak u. . . .lat …. .ren mas i.kan e …. . .lat . . . . .Suai dan tulis suku kata akhir berpandukan gambar . . . . . . . pal tap e. . .nam ….dik 3d. . . . . rat tik a.kor . . 23 .kor . .3C. . . . . . o. .

enam.Gariskan perkataan bagi ayat berpandukan gambar 1. Aman urut ( urat. ulat ) 2. obar) 6. ular. Elin elak (ekor.imam.3e. iman ) 24 . ular) 4. apam. Iman ada (ikan. ekar) 3. atap. Asan awas (asap. asap ) 5. Adam ada (ayam.Tulis perkataan berpandakan gambar epal 3f. obor.Edah agih (epal.

SET INVENTORI Bahasa Melayu Lisan Bahasa Melayu Bertulis Set (2) .

Suku kata / perkataan kvkv. bola lori roti duri jala ceri 24 . Suaikan perkataan dengan gambar.4.

Tandakan  bagi perkataan yang betul. kaki kuku kuda  buku baju sudu jari yoyo dagu muka meja mata topi lori laci sawi gari qari 25 .

Suai dan tulis suku kata awal dengan gambar. ro ma roti _____ki lo na ____ta ______wi ka sa _____ri ______si 26 .

bu y y o o gi Bo___ la yo ro___ da du___ ri te__ fe__ 27 .Suai dan tulis suku kata akhir dengan gambar.

5. Suku kata/perkataan kvkvk Suaikan gambar dengan perkataan. jarum cicak kapak gitar dapur filem 28 .

gelas kelas jelas √ kapas kipas lipas telur wisel wazir nenek manik nanas lahat pahat lihat datuk patuk pokok 29 .Tandakan √ bagi perkataan yang betul.

put kok telur lur be___ - tik po___ mah ru___ tak si___ ka___ 30 .Suai dan tulis suku kata akhir dengan gambar.

1. reben) 3. katak . cicak .Garis perkataan dalam ayat berpandu gambar. berus) 5. pahat). nenek . Balan belah (betik . 2. 31 . sabut . berus ) 6.Simon jatuh (sabun . siput . Bibah usik (lebah .Najar pujuk (nenek . Lukas pukul (lipas . nanas . Mihat pata (sikat . belon ). kakak) 4.

2. Gayah pukul ____________ 5. Malik lawat ___________ 4. Rehan pakai ____________ 6.Tulis perkataan berpandukan gambar. 1. ___________ masuk jerat. Wazil tiup _____________ 32 . Ular makan katak. 3.

Suku kata / perkataan kvkvkk Suaikan gambar dengan perkataan. burung hidung pisang loceng cacing warung 33 .6.

gayung gasing sarang karang dulang sotong sarang  kerang karung jagung terung pisang dulang batang butang jagung tabung terung 34 .Tandakan () bagi perkataan berpandu gambar.

co hidung ke ___rung hi te ___sang ___rang ga ___rong pi ___yung 35 .Suai dan tulis suku kata awal berpandu gambar.

Suai dan tulis suku kata akhir berpandu gambar lang ceng jagung bu_______ gung tang lo_______ ga_______ sing rung bu_______ he_______ 36 .

Suku kata / perkataan kvkvkvk Suaikan gambar dengan perkataan ketupat gerobok selimut telefon basikal dokumen 37 .tak 7.

Sekolah selekoh Selipar rekahan keledek keladak jerawat jelawat pelawat pelepah pemadam delapan zirafah selekoh Selipar xilofon telekom telefon 38 .Tandakan () bagi perkataan berpandu gambar.

Tandakan () bagi perkataan berpandu gambar . be belatuk ke __kumen ge __lipar zi ___ledek do ____rafah se ___robok 39 .

pat fon basikal Ketu______ kal wat Pera______ tak tera____ bot Jela______ tele_______ 40 .Suai dan tulis suku kata akhir berpandu gambar.

Huruf abjad kecil Sebut huruf abjad kecil a i q Y b j r z c k s d l t e m u f n v g o w h p x 41 .1.

bas kek zip cat mop nat jip tin kot pen sos sen 42 . Suku Kata/perkataan kvk Sebut suku kata ini.2.

adik emas ulat epal itik otak 43 . Suku Kata/perkataan vkvk Sebut suku kata ini.2.

Suku kata/perkataan kvkv Sebut perkataan ini. bola laci pipi duri ceri gigi yoyo tebu meja jala kuda feri 44 .4.

jarum nenek pokok cicak sikat telur gelas reben rumah 45 .5. Suku kata/perkataan kvkvk Sebut perkataan ini.

Suku kata/perkataan kvkvkk Sebut perkataan ini. burung hidung loceng cacing warung kerang dulang terung pisang 46 .6.

Suku kata/perkataan kvkvkvk Sebut perkataan ini.7. gerobok telefon dokumen basikal zirafah perabot karipap motobot juragan 47 .

8. 4. Bas Abi bas mini. 48 . Umi ada gam baru. Nat Ina nat besi. 3. Baca ayat di bawah ini. 2. Ayat pendek. 5. Adi suka dam baru. 1. Itu tin Ati. 6. Ini beg Apu.

SET INVENTORI Bahasa Melayu Lisan Bahasa Melayu Bertulis Set (3) .

Iman jala ikan. Ikan Ini ikan. Bacaan berpandu. Babu suka baca buku. Balan petik betik masak. Babu suka buku cerita. Buku Ini buku. 8b. Iman jala ikan paya.8. 8c. Baca petikan pendek. 8a. Markah: 50 . Ini betik Balan. Betik Balan masak. Baca petikan pendek. Ini ikan Iman. Ini buku Babu. Betik Ini betik. Baca petikan pendek.

E Nama: Tahun: Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 Amanah ( 3 (Bulatkan) ) Bakti ( T. Selangor D. Sumatif T. Formatif ) (Tandakan rait) T. Ajar T. Selangor D. Ajar T. Sumatif T. E Nama: Tahun: Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 Amanah ( 3 (Bulatkan) ) Bakti ( T. Formatif ) (Tandakan rait) T.Rekod Prestasi Bahasa Melayu Pemulihan Khas Sekolah Kebangsaan Rawang. Pulang Tindak susul Tajuk Kemahiran Huruf abjad kecil (a-z) kvk vkvk Ayat mudah kvk Ayat mudah vkvk kvkv Ayat mudah kvkv kvkvk Ayat mudah kvkvk kvkvkk Ayat mudah kvkvkk kvkvkvk Ayat mudah kvkvkvk Kefahaman Berpandu Bacaan berpandu Rekod Prestasi Bahasa Melayu Pemulihan Khas Sekolah Kebangsaan Rawang. Pulang Tindak susul Tajuk Kemahiran Huruf abjad kecil (a-z) kvk vkvk Ayat mudah kvk Ayat mudah vkvk kvkv Ayat mudah kvkv kvkvk Ayat mudah kvkvk kvkvkk Ayat mudah kvkvkk kvkvkvk Ayat mudah kvkvkvk Kefahaman Berpandu Bacaan berpandu 51 .

4 CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU .

Terima atau tolak. Guru pemulihan edar ‘BPMAM’ b. Berbincang dengan guru kelas. Guru Kelas mencalonkan murid. Guru kelas melengkapkan : Borang Butir Peribadi.V d.RANCANGAN PENGAJARAN PEMULI HAN KHAS BAHASA MELAYU BIL 1. TAJUK JADUAL WAKTU KELAS PEMULIHAN GERAK KERJA Berbincang dengan guru kelas bagi menyelaraskan dan menyusun Jadual Waktu Kelas dengan Kelas Pemulihan.O. Borang ‘PMAM’ 3. Rekod hasil ujian : • Fail murid Fail individu Rancangan Pengajaran c. UJIAN INVENTORI (DIAGNOSTIK) a. Ujian Inventori dijalankan : • Ujian Saringan Borang Butir Peribadi/ Kesihatan 4. c. b. UJIAN SARINGAN Ujian Saringan dijalankan oleh Guru Pemulihan : a. a. Berbincang dengan Guru Besar b. d. Analisis Ujian. Berbincang dengan PK 1. • Serah borang-borang ini bersama senarai murid yang layak. c. PENCALONAN MURID Borang Pengumpulan Maklumat Awal Murid : a. b. Mengedar Jadual Waktu kepada : • • • • BAHAN BANTU MENGAJAR Jadual Waktu Persendirian Guru Besar PK 1 dua salinan Guru kelas Kelas Pemulihan 2. Analisis Ujian. c. Agihan murid mengikut kebolehan / T. • Borang Kesihatan. • • • Objektif Pengajaran Gerak kerja Bahan Bantu Mengajar 52 . Rangka Rancangan Pengajaran. Guru Pemulihan menerima pencalonan.

Fail Prestasi Kumpulan B. Buku Latihan Berpetak d. Fail Individu B. Melayu. b. b. Fail Panitia Pemulihan. • Permainan Teleba Penyedian Rekod : • BAHAN BANTU MENGAJAR Kad abjad & suku kata. melayu. Fail Rekod Murid. Kad suku kata c. e. Borang SKT 53 . TAJUK PENYEDIAAN BAHAN BANTU MENGAJAR GERAK KERJA Penyediaan Bahan Bantu Mengajar ‘Pakej Celik Bacaan’. PENYEDIAAN FAIL c. Kandungan Pakej Celik Bacaan : a. Rekod Butir Peribadi. Penyedian Fail Murid : a. Kad huruf abjad (a – z) b. Melengkapkan SKT bagi GC Pemulihan Ringkasan Mengajar bagi guru biasa. Rekod Kesihatan. Fail & Tajuk BORANG SASARAN KERJA TAHUNAN d. Guru Besar satu salinan. Buku Latihan & Aktiviti Loto Jeduti Ulta Teleba PENYEDIAN REKOD a. Rekod Prestasi Mudah Ubah.RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU BIL 5. c. Buku Latihan Dan Aktiviti. a. Pengukuhan : Permainan Lot O • Permainan Jeduti • Permainan Ulta.

Nyanyi lagu abjad. Buku Latihan dan Aktiviti. TAJUK HURUF ABJAD KECIL (a – z) GERAK KERJA Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat menyebut dan menulis huruf abjad kecil dengan betul. b. Latihtubi menyebut huruf abjad kecil berdasarkan : • • BAHAN BANTU MENGAJAR Kad gambar & Kad abjad Kad gambar Kad abjad BERTULIS a. Taat Kaset 54 . Tekun b.RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU BIL 6. NILAI MURNI a. Latihtubi menulis huruf. • • Buku Latihan & Buku Aktiviti Pengamatan Suai / Pilih PENGUKUHAN a. LISAN a hingga e hingga i hingga m hingga q hingga v hingga d h l p u z a. Sabar c.

TAJUK PERKATAAN KVK GERAK KERJA Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat menyebut dan menulis perkataan dengan betul. Latihtubi menyebut perkataan : bas beg cat dam gam jam jip kek kot mop nat pen pin sos sen tin tas van vas vap yak yot zip • • BAHAN BANTU MENGAJAR Berdasarkan gambar. Nyanyi lagu suku kata kvk • Permainan : Loto Jeduti Ulta Teleba Kaset Lagu NILAI MURNI a. Buku Latihan dan Aktiviti • • • • Pengamatan Suai / Pilih Isi huruf di petak kosong. Latihtubi menulis perkataan b. Permainan : Loto • Ulta • Jeduti • Teleba b. Silang kata Buku latihan & Buku Aktiviti PENGUKUHAN a. Patuh 55 . Berdasarkan perkataan Kad gambar & Perkataan BERTULIS a. Sabar c.RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU BIL 7. Iltizam b. Belajar sambil bermain. LISAN a.

• • • • BAHAN BANTU MENGAJAR LISAN a. Komited b. Permainan : • Loto • Ulta • Jeduti • Teleba b. Silang kata Buku Latihan & Buku Aktiviti PENGUKUHAN a.RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU BIL 9. baju bola buku ceri dadu duri feri foto gigi gari haji jari jala kaki kuda lori laci mata meja nasi naga paku pasu roti roda qari savi sudu tebu topi yoyo BERTULIS a. Buku Latihan dan Aktiviti. b. Belajar sambil bermain. TAJUK PERKATAAN GERAK KERJA Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat menyebut dan menulis perkataan kvkv dengan betul. Latihtubi menyebut perkataan berdasarkan : • • Kad gambar Kad perkataan Kad gambar & Perkataan Pengamatan Suai / Pilih Isi tempat kosong. Latihtubi menulis perkataan. Taat 56 . • Permainan : Loto Ulta Jeduti Teleba Kaset lagu NILAI MURNI a. Nyanyi lagu suku kata kvkv. Sabar c.

b. Nyanyi lagu suku kata kvkvk. Ikhlas c.RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU BIL 10. • Permainan : Loto Ulta Jeduti Teleba Kaset lagu NILAI MURNI a. Latihtubi menyebut perkataan berdasarkan : • • Kad gambar & Perkataan Kad gambar Kad perkataan Buku latihan & Aktiviti Pengamatan Suai / Pilih Isi tempat kosong. Silang kata PENGUKUHAN a. • • • • GERAK KERJA Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat menyebut dan menulis perkataan kvkvk dengan betul. BAHAN BANTU MENGAJAR LISAN a. Latihtubi menulis perkataan. Tekun b. Belajar sambil bermain. Permainan : • Loto • Ulta • Jeduti • Teleba b. Sabar 57 . Buku Latihan dan Aktiviti. TAJUK PERKATAAN KVKVK betik berus botol cawan cicak dapur datuk filem fakir gajah gelas gitar hakim hotel jerat jarum kipas kapak katak lobak lipas lebah makan malam nanas nenek pahat pokok rumah reben siput sikat sabun tikar telur tikus BERTULIS a.

Buku Latihan dan Aktiviti. Tekun b. LISAN a. Sabar 58 . • • • • Buku latihan & Aktiviti gayung sotong helang sarang hidung tabung jaring terung warung Pengamatan Suai / Pilih Isi tempat kosong. Latihtubi menyebut perkataan berdasarkan : • • BAHAN BANTU MENGAJAR Kad gambar & Perkataan burung kucing corong kerang cacing dulang dacing gasing loceng lalang pisang payung Kad gambar Kad perkataan BERTULIS a.RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU BIL 11. b. Latihtubi menulis perkataan. Silang kata PENGUKUHAN a. Ikhlas c. Nyanyi lagu suku kata kvkvkk. NILAI MURNI a. Belajar sambil bermain. TAJUK PERKATAAN KVKVKK butang jagung GERAK KERJA Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat menyebut dan menulis perkataan kvkvkk dengan betul. • • Permainan : Loto Ulta Jeduti Teleba Kaset lagu Permainan : Loto • Ulta • Jeduti • Teleba b.

Latihtubi membaca ayat secara ‘laubach’ berdasarkan : • Kad gambar • Kad ayat gambar • Kad perkataan • Kad ayat BERTULIS BERTULIS a. AYAT MUDAH KVKVKVK BERPANDU basikal Ayat mudah : lukisan kvk belatuk vkvk pemadam kvkv cerucuk kvkvk perabot kvkvkk dokumen rekahan kvkvkvk gerobok sekolah gerabak selipar jelawat selimut jerawat telefon ketupat xilofon keledek zirafah letupan GERAK KERJA GERAK KERJA Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat menyebut dan Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat membaca. Ulta Permainan : • Jeduti • Loto • Ulta NILAI Jeduti • MURNI • Teleba d. Latihtubi menyebut perkataan berdasarkan : b. LISAN LISAN a. • Silang kata PENGUKUHAN c. Buku Latihan dan Aktiviti. Belajar sambil bermain. Ikhlas c.RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU BIL TAJUK BIL TAJUK 12. Sabar 59 . d. Kad gambar Kad ayat & gambar & Perkataan Kod Sorik Buku latihan & Buku Aktiviti Ulta Jeduti Permainan : Loto Ulta Jeduti Teleba Kaset lagu f. dan memahami satu ayat mudah dengan betul. Latihtubi menulis ayat berdasarkan : b. Tekun b. Sabar • • BAHAN BANTU BAHAN BANTU MENGAJAR MENGAJAR Kod Sorik. c. Pengamatan • Kad ayat bergambar • Suai / Pilih • Kad ayat • Isi tempat kosong. Buku Latihan dan Aktiviti. e. Belajar sambil bermain. menulis menulis perkataan kvkvkvk dengan betul. PENGUKUHAN Permainan : a. Latihtubi menulis perkataan. Ikhlas NILAI MURNI a. Nyanyi lagu suku kata kvkvkvk. PERKATAAN 13. Tekun b.

d. Menjawab soalan kefahaman berpandu : • • • • Pilih dan tanda rait. Ulta BERTULIS GERAK KERJA Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat memahami dan menjawab soalan dengan betul. Jeduti e. Menyudahkan ayat mudah.RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU BAHAN BANTU MENGAJAR BIL 14. Ulta Jeduti NILAI MURNI g. Latihtubi membaca terus tanpa mengeja berdasarkan kad bacaan. Kod Sorik Kad ayat & gambar Kod Sorik e. Tekun h. LISAN c. Isi perkataan pada ayat mudah. TAJUK BACAAN DAN KEFAHAMAN BERPANDU Tajuk Cerita : Jam Pen Epal Ikan Ulat Bulu Roti Betik Tikus Burung Pisang Basikal PENGUKUHAN Permainan : d. Latihtubi membaca cerita secara ‘laubach’ berdasarkan kad bacaan. Ikhlas 60 . Menjawab soalan secara takulan.

PRA KARANGAN TAJUK GERAK KERJA Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat memahami dan menulis ayat mudah berdasarkan gambar bersiri. f.RANCANGAN PENGAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU BIL 15. Yakin Guru Pemulihan menilai melalui : k. l. Murid membaca ayat mudah berdasarkan gambar. Ulta NILAI MURNI i. Jujur j. Ujian Formatif • Latihan bertulis • Buku Aktiviti dan Latihan. BERTULIS f. Jeduti g. LISAN Tajuk Cerita Gambar bersiri : • BAHAN BANTU MENGAJAR Gagak Yang Cerdik e. Murid gagal. PENGUKUHAN Permainan : f. pengajaran semula. Murid menulis ayat mudah berdasarkan gambar. Murid berjaya pulang ke kelas. n. PENILAIAN 61 . Ujian sumartif • Ujian Pertengahan Tahun • Ujian Akhir Tahun Analisis ujian Rekod prestasi • Buku Ringkasan Mengajar • Fail • Rekod Prestasi ‘Mubah’ Tindak Susul m. Murid menulis semula cerita pendek berdasarkan gambar bersiri. Kod Sorik Kad ayat & gambar • Semut dan Burung Kod Sorik • Ketam dan Bangau • Itik dan Kuraa-kura Ulta Jeduti 16. g. Murid memadankan ayat dengan gambar.

PENGUASAAN CELIK HURUF MURID PEMULIHAN Sekolah Kebangsaan Bulan: Jan .Mac ( ) Apr – Jun ( ) Jul – Sept ( ) Tahun REKOD PRESTASI PEMULIHAN BM/M3 62 .

1 1. 7. 3 1. 1 0.Bil 1. Nama Murid Jan 3 Bu Feb Mac Apr 6 Bu Mei Jun Jul 9 Bu Ogs Sept Catatan Guru JADUAL WAKTU PEMULIHAN KHAS 1997 63 . 2. 3. 3 5. 9. 1 3. 2 6. 2 5. 2 9. 1 7. 3 6. 3 7. 6. 3 4. 3 2. 4. 2 1. 1 6. 1 5. 2 8. 1 4. 1 9. 3 0. 2 0. 1 2. 2 7. 3 3. 8. 2 3. 5. 1 8. 2 2. 2 4.

1 5 9.0 5 11.1 5 1045 T B.45 9.4 0 3.3 5 12.45 8.45 10.3 5 12. Melayu ( 2K ) 8 30 Pesediaan Dan 4 30 Paduan ( PP ) Perhimpunan 1 30 30 Jumlah Minit Seminggu 720 + 120 + 30 = 870 Minit 64 . MELAYU 2P KHAMIS BAHASA MELAYU 2K 7.SEKOLAH KEBANGUSAAN RAWANG PERSENDIRIAN NAMA GURU : Mohd .15 8.15 8.15 9.10 2.05 ISNIN PN B.10 3.10 2.3 5 12.1 0 3.1 5 10.0 5 12. 2K.40 3.40 2.3 5 1.30 4.30 6.00 4.40 4.40 2.MELAYU 2K BAHASA MELAYU 2P PP PP 10.00 5. Melayu ( 1P ) 9 30 B.4 5 9.45 10.40 1.0 5 BM 1P 11.00 4.30 5.00 5.15 11.30 SELASA RABU BAHASAMELAYU 2K E H A 9.1 5 PP KELAS 1P.0 5 1135 B.45 8.00 6.4 5 9.4 5 11. Melayu ( 2P ) 7 30 B.00 6.45 9.MELAYU 1P BAHASA MELAYU 1P 1.3 5 11.30 5.45 8.0 5 11.15 8.15 8.1 5 9.1 5 10.3 5 11.0 5 12.MELAYU 2P B. Radzi b Misran MASA HARI 7.0 5 JUMAAT PP BAHASAMELAYU 1P PENGAGIHAN MASA PELAJARAN MENGAJAR Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran Kali Minit Jumla h 270 210 240 120 B.3 5 R 10. 2P 10.10 1.45 8.

Pel Tahun Gerakerja mingguan 65 .Disediakan : ……………………………… Md. Radzi bin Mizan Guru Cemerlang Pendidikan Disahkan : ……………………………… FORMAT PERSEDIAAN MENGAJAR PEMULIHAN KHAS (A) Mingguan M.

Ketekunan b. Latihtubi menulis/menyebut huruf abjad kecil. Kvk Ayat kvk 3. Aktiviti: 1. Ulta (Ular dan Tangga) Penerapan nilai murni: a. Jeduti d.B. Teleba c. 1B Tajuk: 1. 4. Pengukuhan: Permainan: a. Keikhlasan 66 .M 1A. Sumatif 3. Kvkv Ayat kvkv 5. Latihtubi menulis/menyebut suku kata. Huruf abjad kecil (a-z) 2. kvkvk Objektif: Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat menulis/menyebut huruf abjad kecil atau suku kata dengan betul. Kesabaran c. vkvk Ayat vkvk 4. Formatif 2. Loto b.

FORMAT PERSEDIAAN MENGAJAR PEMULIHAN KHAS (B) Harian Masa 815-915 Mata Pelajaran/Tahun BM(1A) Tajuk: Huruf abjad kecil (a-z) a. Kesabaran c. Latihtubi menulis/menyebut huruf abjad kecil atau suku kata. Ayat kvk c. Formatif b. Sumatif c. Kvk b. Ketekunan b. Keikhlasan 67 .05 BM (1B) Tajuk: Huruf abjad kecil (a-z) Kvk Vkvk Aktiviti: a.35-1. Formatif b. Sumatif c. Keikhlasan 10. Ayat vkvk Aktiviti: a. vkvk d. Ketekunan b. Kesabaran c. Penerapan nilai murni: a. Latihtubi menulis/menyebut huruf abjad kecil atau suku kata Penerapan nilai murni: a.

5 KELAS PEMULIHAN YANG IDEAL 68 .

Tikar getah. 6. 4.PELAN KELAS PEMULIHAN YANG IDEAL 8 11 7 1 1 1 12 1 1 1 1 2 11 3 11 4 1 7 1 7 7 1 7 1 1 1 1 1 13 1 11 11 6 5 PETUNJUK 9 10 11 1. 12. 3. borang. Almari BBM – Celik Bacaan. Meja murid. Kapet. 8. 5. buku cerita. 11. Murel – Lagu suku kata. Soft board – Laporan Pemulihan Bergambar. Motivasi. 9. 2. Soft board Prestasi Mudah Ubah. Peti televisyen dan radio kaset. Salinan Sijil. 13. Almari pelbagai guna – Rak fail. 10. Sudut pulih disiplin. 68 1 . Cermin muka – Sudut pertuturan. cenderahati. 7. Karel Kendiri (Bacaan kendiri). Meja guru.

Almari bentuk rak. 10. ( C ) BORANG-BORANG 1. 8. Sudut disiplin. 8. Fail Contoh Set Ujian Pengesanan. Fail Sijil (Fotostat). 4. ( B ) REKOD DAN FAIL 1. 5. Melayu. 5. 4. 9.KELAS PEMULIHAN YANG IDEAL Tanda rait bagi yang berkenaan ( A ) FIZIKAL KELAS 1. Fail Panitia Pemulihan. Langsir. 6. Fail Jemputan Ceramah/Mesyuarat/Kursus. Fail Rekod Prestasi (B. Fail Contoh Rancangan Pengajaran B. 69 . 8 buah meja dan kerusi murid. mr). Rekod Peribadi. Jadual Waktu Pemulihan. 6. Fail Peribadi/Kesihatan. Rekod Kesihatan. Papan putih (sedang). Bilik darjah sederhana besar. Pencalonan. Fail Individu (Banyaknya ikut bil.M). 3. 2 buah soft board ( 8 x 4 ). Sebuah meja Jepun. Sebuah meja guru saiz meja murid. 3. 2. 4. Prestasi Individu B. 7. 3. 2. 7.M. 5. 2. Tikar getah.

6. Kad Konsep huruf abjad. Modul PP bentuk Visual. 8. Buku Bacaan Berpandu & Kaset. OHP dan Skrin. Bahan CD. 2. 3. Kad Konsep suku kata. Set Permainan. 12. Komputer dan Printer. Kit Lengkap Celik Bacaan. Buku Panduan. 5. 7. ( D ) BAHAN BANTU MENGAJAR 1. Radio Kaset.Tanda rait bagi yang berkenaan. 4. Buku Latihan & Aktiviti. 11. 9. 10. 70 .

Guru baca. Buku petak besar 71 . b. G : a : api adik ayam Bertulis a. b. Guru kenalkan konsep ‘a’ Guru soal murid: G : Ini apa? M : Ini api G : Ini apa? M : Ini adik G : Ini apa? M : Ini ayam b. murid ikut. Murid tidak alih kepada huruf ‘b’ selagi tidak kuasai huruf ‘a’ c.Latih tubi tulis/sebut huruf ‘a’ Contoh: a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Nota Guru: Pastikan: a. Murid buat latihan formatif di buku petak besar. AKTIVITI Lisan a. Murid tulis huruf ‘b’ cara ‘Ingat Kembali’ BBM Kad imbas ‘a’ 2. Murid sebut ketika menulis huruf ‘a’.MANUAL PP CELIK (A) Huruf Abjad kecil LKH 1.

L&A – BK. Radio kaset kaset 72 . Murid buat ujian sumartif bagi setiap empat huruf. Sumartif a.a a a a Contoh: b b a b a b b b b b b b b b b b b b b b b b b b d. Guru ulangkaji langkah 1 hingga 2 Bagi huruf b-d 3. 1 4. Murid nyanyi lagu abjad. Contoh: a – d e–h i–l m–p Pengukuhan: a.

Murid buat latihan formatif di buku petak besar. AKTIVITI BBM Kad imbas gambar bas Lisan a. Murid tidak alih kepada ‘beg’ selagi tidak kuasai ‘bas’ g. f.Guru soal murid (Tunjuk Perkataan). Bertulis a. Guru soal murid (Tunjuk Gambar): G : Ini apa? M : Ini bas G : Ulang lagi M : Bas bas bas b. b.MANUAL PP CELIK (B) Suku kata/perkataan (kvk) LKH 1. Murid sebut ketika menulis ‘bas’.Latih tubi tulis/sebut perkataan ‘kvk’ Contoh: bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas Nota Guru: Pastikan: e. Guru kenalkan konsep ikut arahan urutan abjad. G : Cuba eja M : b a s (ulang dua kali) Perkataan bas 2. Murid tulis ‘beg’ cara ‘Ingat Kembali’ Buku petak besar 73 .

Loto L&A – BK. Sumartif b. Jeduti 4. Teleba 3. Pengukuhan: a. Ulta b. Jeduti d. Guru ulangkaji langkah 1 hingga 2 bagi perkataan beg 3. Murid buat ujian sumartif bagi perkataan ‘kvk’ setelah menguasai semua kelompok perkataan ‘kvk’. Ulta 2. 2 4. Loto 74 .bas bas bas bas Contoh: beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg beg h. Radio kaset Kaset Kad tapak: a. Murid bemain dengan permainan: 1. Teleba c.

6 MODUL PENGAJARAN PEMBELAJARAN PEMULIHAN KHAS (PP CELIK BACAAN) _________________________________ _____________________________________________________ _ .

Murid tidak alih kepada ′ayam′ selagi 75 . Murid buat latihan formatif di dalam buku Petak besar . Latih tubi tulis/sebut perkataan ′vkvk′ Con : adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik adik BBM Kad imbasan gambar adik Suku kata perkataan Buku petak besar Nota Guru : Pastikan : a. b. Guru soal murid (Tunjuk gambar) : G : Ini apa ? M : Ini adik ? G : Ulang lagi M : adik adik adik b.MANUAL PP CELIK C) Suku kata/perkataan (vkvk) LKH 1 AKTIVITI Lisan a. Guru kenalkan konsep ikut urutan vokal. b. Guru soal murid (Tunjuk suku kata/perkataan ) : G : Ini huruf apa ? M : Huruf a G : Ini suku kata apa ? M : dik G : Ini perkataan apa ? M : adik Bertulis a. Latihan sebut ketika menulis ′adik′ .

Jeduti 4. b. Teleba 3. Guru ulangi langkah 1 hingga 2 bagi perkataan ‘ayam’. c. Murid buat ujian sumartif bagi perkataan ‘vkvk’ setelah menguasai semua kelompok Perkataan ‘vkvk’. Pengukuhan: a. Murid bermain dengan permainan : 1. Sumartif a.MANUAL PP CELIK LKH AKTIVITI Tidak kuasai ‘adik’. Loto L&a-BK. Murid tulis ‘ayam’ cara ‘Ingat Kembali’ Con : adik ayam ayam ayam ayam adik ayam ayam ayam ayam adik ayam ayam ayam ayam adik ayam ayam ayam ayam BBM ayam ayam ayam ayam ayam ayam ayam ayam a.3 Radio kaset kaset 1 kad tapak : Ulta Teleba Jeduti Loto 76 . Ulta 2. Murid nyanyi lagu vkvk.

Contoh 2

a.
b.

Nama : Farah Syafikah bt Hj. Basir. Nama sekolah : Sek. Keb. Merbau Sempak, 47000 sg. Buloh, Selangor Darul Ehsan. Tahun : 3 ( 9 tahun ) Tempoh Bimbingan: 2 setengah bulan Masalah : Tidak menguasai : Huruf abjad kecil a-z Suku kata kvk, vkvk Ayat mudah kvk,vkvk. Selepas mendapat bimbingan pemulihan : Keputusan Ujian Semester 1 = Pangkat 15/45 Keputusan Ujian Semester 2 = Pangkat 2/45 Mata Pelajaran : B. Melayu = A Matematik = A Murid ini akhirnya menjadi ulat buku : a. Bapanya belanjakan wangbeli buku = RM100 sebulan. b. Berusaha untuk mendapat pangkat 1 bagi ujian mendatang. c. Cita- cita ingin menjadi doktor.

c. d. e.

f.

g.

77

MANUAL PP CELIK D) Ayat Mudah KVK LKH
1

AKTIVITI
Lisan b. Guru kenalkan ayat mudah kvk menggunakan kaedah ‘Rebus’. Con:

BBM

Kad Sorik

Epi Umi Abi Ati Emi Adi ada

Kek dam jip Jam Pen beg

G.kek G.dam G.jip G.jam G.pen G.beg

c. Murid baca ayat mudah di atas cara suku kata (Laubach). Bertulis a. Murid buat latihan formatif di dalam Buku Petak besar. b. Latihan tubi tulis/sebut cara suku kata. Con : Abi ada jip Abi ada jip Abi ada jip Abi ada jip

buku petak besar

78

MANUAL PP CELIK HURUF LKH AKTIVITI
Nota Guru : a. Murid sebut ketika ayat mudah. b. Murid tidak alih kepada ayat lain selagi tidak kuasai ayat yang ditulis. Sumatif a. murid but ujian sumartif bagai ayat kvk di dalam latihan dan aktiviti Bk.2

BBM

3

L&A-BK.2

Nota Guru : a. Guru boleh terskan kaedah ini bagi mengajar ayat mudak vkvk dan kemahiran seterusnya.

79

MAKLUMBALAS KAJI SELIDIK PEMULIHAN KHAS (CELIK HURUF) PERINGKAT DAERAH 5 ciri keutamaan kurang berkesannya program pemulihan khas (celik huruf) peringkat daerah: a. b. c. d. e. Murid mudah jemu semasa pengajaran dan pembelajaran di kelas. Murid kurang minat dan penempuan semas pengajaran dan pembelajaran. Bahan bantu mengajar tidak sesuai dan menarik. Murid sukar memahami makna sesuatu perkataan dan ayat. Guru mengamalkan pengajaran cara kelas bukan kumpulan atau individu.

CADANGAN PENGGUNAAN PAKEJ LENGKAP CELIK BACAAN. Kandungan Pakej: a. Kad Imbasan huruf abjad kecil (a-z) b. Kad suku kata 4 dalam 1: Suku kata / perkataan: Kvk Vkvk Kvkv Kvkvk Kvkvkk Kvkvkvk c. Buku Sumatif berperingkat: Buku 1 hingga 8. d. Buku Bacaan Bergred: Buku 1 hingga 7 Kaset 1 hingga 4 e. Pengukuhan (Permainan) Ulta (ular dan tangga) Teleba (telefon bahasa)

80

7 KAJIAN KES PENGAJARAN PEMBELAJARAN PEMULIHAN KHAS (MODUL CELIK BACAAN) .

Melaka Melaka.Sekolah Contoh 1: Rekod Prestasi Murid Pemulihan Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Rambai. (Bulan Januari hingga September 1998) 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan Catatan Guru Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Pemulihan Bil Nama Murid 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Buku Celik Huruf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Buku 1 = Huruf abjad kecil (a-z) Buku 2 = kvk + Ayat kvk Buku 3 = vkvk + Ayat vkvk Buku 4 = kvkv + Ayat kvkv Buku 5 = kvkvk + Ayat kvkvk Buku 6 = kvkvkk + Ayat kvkvkk Buku 7 = kvkvkvk + Ayat kvkvkvk Buku 8 = Pra Fahaman + Karangan Buku 9 = Bacaan Berpandukan (bergred) 81 .

Buku Catatan Guru Pemulihan .Melayu Tingkatan :1 Amanah Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Contoh : 2 Keputusan Peperiksaan Setengah Tahun 1997. Men.Kelas No. Sungai Rambai. Melaka.Keputusan Peperiksaan Setengah Tahun 1998. Sek.M Dlm. Keb.Melayu Tingkatan : 1 Amanah Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 82 Nama Murid Pemulihan B. Men. Keb. Sungai Rambai. Mata Pelajaran: B. Sek.M Dlm.Kelas No. Mata Pelajaran: B. Melaka.Buku Catatan Guru Pemulihan Nama Murid Pemulihan B.

(Bulan Januari hingga Jun) Bil Nama Murid 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Buku Celik Huruf 3 Bulan Jan Feb Mac 6 Bulan Apr Mei Jun Jul 9 Bulan Ogos Sept Catatan Guru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Buku 1 = Huruf abjad kecil (a-z) Buku 2 = kvk + Ayat kvk Buku 3 = vkvk + Ayat vkvk Buku 4 = kvkv + Ayat kvkv Buku 5 = kvkvk + Ayat kvkvk Buku 6 = kvkvkk + Ayat kvkvkk Buku 7 = kvkvkvk + Ayat kvkvkvk Buku 8 = Pra Fahaman + Karangan Buku 9 = Bacaan Berpandukan (bergred) 83 .Rekod Prestasi Murid Pemulihan . Melaka Melaka. Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Rambai.

(Bulan Januari hingga September 1998) Buku 1 = Huruf abjad kecil (a-z) Buku 2 = kvk + Ayat kvk Buku 3 = vkvk + Ayat vkvk Buku 4 = kvkv + Ayat kvkv Buku 5 = kvkvk + Ayat kvkvk Buku 6 = kvkvkk + Ayat kvkvkk Buku 7 = kvkvkvk + Ayat kvkvkvk Buku 8 = Pra Fahaman + Karangan Buku 9 = Bacaan Berpandukan (bergred) 84 . Keb. Sungai Rambai. Men. Melaka.Contoh: 3 Bil Nama Murid 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Buku Celik Huruf Jan 3 Bulan Feb Mac Apr 6 Bulan Mei Jun Jul 9 Bulan Ogos Sept Catatan Guru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rekod Prestasi Murid Pemulihan. Sek.

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Nama Murid Pemulihan Th. Keb.Keputusan Peperiksaan Akhir Tahun 1998 Sek. Bagi Murid Pemulihan Tingkatan 2C & 3C Di Kelas Biasa.Buku Catatan Guru Pemulihan 85 . Men. BM No. Melaka. Sungai Rambai.

MELAYU KEDUDUKAN : : = = 86 . MALAYU = KEDUDUKAN = NAMA TINGKATAN B . MELAYU KEDUDUKAN : : = = NAMA TINGKATAN B MELAYU KEDUDUKAN : : = = NAMA TINGKATAN B .MURID CEMERLANG PEMULIAN SMK SUNGAI RAMBAI MELAKA NAMA : TINGKATAN : B .MELAYU KEDUDUKAN : : = = NAMA TINGKATAN B.MELAYU KEDUDUKAN : : = = NAMA TINGKATAN B .

NAMA TINGKATAN B.MELAYU KEDUDUKAN : : = = NAMA TINGKATAN B .MELAYU KEDUDUKAN : : : : 87 .MELAYU KEDUDUKAN : : = = NAMA TINGKKATAN B .

Keb. 48000 Rawang . e. Rajin c. c. B. c. i. Tidak ponteng sekolah. Jln . kvk + Ayat kvk c. Kerja lambat d. Tempoh: Januari hingga Jun 1996 (6 bulan) Sebelum bimbingan pemulihan: Latar belakang salah laku: a. Periang a. Suka bergaul d. Tidak ponteng sekolah. Tahun: 1 Amanah (1996) d.M. Rawang . h. Selepas mendapat bimbingan pemulihan : a. Huruf abjad kecil (a-z) b. vkvk +Ayat vkvk kvkv + Ayat kvkv kvkvk + Ayat kvkvk kvkvkk + Ayat kvkvkk kvkvkvk + Ayat kvkvkvk Pra Faham + Karangan Bacaan berpandu.Melayu = 98/100 b. Tidak menguasai semua kemahiran asas B. g. Selangor Darul Ehsan. f. Pendiam b. Nama : Sayati bt Ahmad b. Rajin b. d. Keputusan ujian setengah Tahun : a. Matematik = 98/100 c. Pangkat = 1/36 88 .MURID CEMERLANG PEMULIHAN Contoh 1 a. Kuala Garing . Kemahiran asas bahasa : a. Nama sekolah : Sek.

8 GEKO MURID PEMULIHAM KHAS (KELAB TUNAS HARAPAN) .

Bilangan : 10 orang setiap kelas. 5 dan 6. (A) (B) (C) (D) BIMBINGAN AKADEMIK MOTIVASI KECEMERLANGAN PERMAINAN DALAM KOIR (A) BIMBINGAN AKADEMIK Objektif : Dapat membantu murid tahap 2 yang ketinggalan di dalam 2 M. 2.RANCANGAN KELAB TUNAS HARAPAN TAHUN 1998 Sekolah Kebangsaan Rawang. Pelaksanaan : Dijalankan semasa aktiviti ko-kurikulum. Rawang. 3. Aktiviti : 89 . guru KSTK Aktiviti : 1. Garing. Beri bimbingan asas kefahaman. Beri bimbingan asas mengarang. Jln. Beri bimbingan asas membaca. Keahlian : Murid galus di tahun 4. Masa : Ikut kesesuaian Tenaga : Guru Pemulihan. Selangor. (B) MOTIVASI KECEMERLANGAN Objektif : Murid galus diberi pendedahan dalam bentuk kerohanian dan semangat. K.

e. Jeduti 90 . belajar sambil bermain. baik. Teleba 2.1. rakan sebaya. f. Peningkatan yang dilakukan oleh murid secara Minimum disusuli dengan ganjaran berbentuk : • Barang kegunaan atau alat tulis. h. guru. Pendekatan berbentuk ganjaran ( hadiah ) a. Nama permainan : 1. © PERMAINAN DALAM Objektif : Dapat tarik minat murid. orang yang lebih tua. 2. • Benda berharga atau wang. d. Minda. g. c. Ceramah bina : a. b. Cintakan kepada Cintakan kepada Cintakan kepada Cintakan kepada Cintakan kepada Potensi diri. • Pujian seperti bagus. ibubapa. Keyakinan diri. tahniah. diri.

d. Dijalankan setelah murid menguasai sesuatu kemahiran. Murid boleh bertukar-tukar permainan. c. Sumber bahan : a. b. Ulta Aktiviti : a. Guru perlu bersama-sama murid ketika sesi permainan. 3.Loto 4. b. Kit Celik Bacaan (D) KOIR Objektif :Penyerapan bersepadu belajar sambil Menyanyi Nama lagu : a. e. Rujuk guru pemulihan b. Lagu berbentuk kontemparori (Nasyid) • Raihan • Rabbani • Nahwan Nor dll. Guru perlu memberi arahan yang jelas cara bermain. Agihkan murid mengikut kumpulan. PERLAKSANAAN BERKESAN DENGAN CARA : • Dijalankan oleh guru pemulihan dan KSTK. Guru ubah suai soalan berpandu kemahiran diajar. Rujuk kaset celik bacaan. f. 91 .

9 ADAPTASI PROGRAM PEMULIHAN KHAS ( CELIK HURUF) BAGI SEKOLAH MENENGAH ( MODUL CELIK BACAAN) .

Umur akalnya telah mencapai ke tahap 10 -12 tahun Emosi a. Penekanan pembentukan ‘Kelas Kelompok tak Ketara’ (KTK) a. Mental dan fizikal Perkembangn minda atau otak pelajar telah cukup matang dan bersedia. a. (J) Faktor Persekitaran Sekiranya 10 faktor ini dapat difahami dan dihayati dengan penuh rasa tanggungjawab serta keikhlasan target ‘zero defect’ celik huruh rasa tercapai dalam jangka masa yang terdekat. Rakan sebaya dengan pelajar yang sering mentertawakan. (H) Faktor Strategi Pengajaran dan Pembelajaran. b. 92 . ego. (G) Faktor Pengajaran dan Pembelajaran. atau mengejek akan menghilangkan Keyakinan dan minat belajar. takut mencuba. (I) Faktor Pentadbiran dan pengurusan. Saiz dari segi tubuh badan juga mempengaruhi emosi pelajar.PROGRAM CELIK HURUF BAGI SEKOLAH MENENGAH Secara Keseluruhannya program pungurusan dan pengndalian Celik Huruf di sekolah menengah hampir sama dengan sekolah rendah. Namun dimikian beberapa panduan perlu difahami dengan teliti sebelum melaksanakan program ini di antaranya ialah:10 Faktor perlu difahami dan diteliti: (A) Faktor pelajar (B) Pengurusan kelas (C) Penjadualan Waktu (D) Faktor guru (E) Faktor Sukatan dan Kemahiran bagi Mata Pelajaran. (A) Faktor dan pelajar 1. Sila rujuk KTK dan cara melaksanakan bagi sekolah menengah 2. (B) Pengurusan kelas 1. b. (F) Faktor bahan bantu mengajar. risau dan runsing tidak dikawal. c. Kesediaan untuk merima pelajaran asas akan tergugat sekiranya perasaan malu.

b. Pelajar dikelompokkan mengikut kebolehan. Sasaran diberi terhadap pelajar lemah yang tidak menguasai 3M ( Membaca, Menulis, Mengira ) 2. Program Pelunjuran • 1 Pencalonan  Guru kelas mencalonkan murid lemah.

• • •

Ujian Saringan 2  Tentukan kawasan lemah secara umum. Uji kemahiran asas cara lisan saja. ( Guna set inventori/ujian diagnostik ) Terima atau tolak. Ujian Diagnostik ( Inventori ) 3  secara khusus. Tentu kawasan lemah Analisis ujian. Rangka Objektif Pengajaran. • ( Rujuk Rancangan Pengajaran Pemulihan Sekolah Menengah)

• • •

• • • • • • • •

Pengajaran dan Pembelajaran 4  Rujuk ujian diagnostik. Ajar kemahiran yang tidak dikuasai. Guna Rancangan Pengajaran Pemulihan • Target 3 bulan , 6 bulan , 9 bulan perlu di patuhi dengan tekun dan kosisten. Guna Bahan Celik Bacaan. Kelompok pelajar ikut aras : Lemah – suku kata , perkataan Sederhana – Ayat mudah Pandai – Bacaan berpandu 5  Penilaian a. Jan – Mac (3 bulan) b. Apr – Jun (6 bulan) c. Jul – Sept (9 bulan) d. Catat rekod prestasi menggunakan borang rekod prestasi.

93

Program Pelunjuran e. Gunakan buku latihan berperingkat bagi Sumatif.

6

Tindakan susulan a. Pengkelompokkan ini adalah bersifat sementara. b. Pelajar yang telah menguasai 3M akan belajar di kelas biasa bagi tahun berikutnya. c. Pelajar yang masih tidak menguasai 3M, bimbingan pemulihan diteruskan.

(C) Penjadualan : 1. Jadual Waktu a. Masa bagi mata pelajaran Bahasa Melayu diberi keutamaan. b. Bagi mata pelajaran yamg lain, strategi pengajaran dan pembelajaran hendaklah bahasa merentas kurikulum. (D) Faktor Guru 1. Kriteria guru a. Pemilihan guru dibuat berdasarkan kecemerlangan PP, peribadi. b. Guru perlu minat dan tidak aktif di luar kelas. c. Guru perlu mendapatkan pendedahan pemulihan daripada ‘Guru Cemerlang pemulihan.’ (E) Faktor Sukatan dan kemahiran bagi Mata Pelajaran 1. Gunakan Rancangan Pengajaran Pemulihan. 2. Kemahiran adalah merentas bahasa. Rujuk Pakej Celik Bacaan. (F) Faktor Bahan Bantu Mengajar 1. Gunakan Pakej Celik Bacaan – Pemulihan 2. Buku ‘Pop Up’ – Pengayaan (G) Faktor Pengajaran dan Pembelajaran 1. Cara tertutup 94

2. Guru turun tahap kemahiran PP di KTK. a. Ada hadang atau sekatan pandangan dari dilihat pelajar lain. (H) Faktor Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 1. Guru mengajar secara individu (perseorangan) saja. 2. Guru perlu memiliki saikologi yang tinggi terhadap pelajar seperti : a. Pelajar sebagai anak. b. Guru sebagai ibu atau bapa c. Penyayang dan pengasih. d. Body contact ( Sentuhan perasaan dan perhatian ) (H) Faktor Pentadbiran dan Pengrusan 1.Pengetua atau guru besar a. Restu dan Keperihatinan daripada pihak pentadbir adalah teras Kejayaan program Celik huruf di peirngkan menengah dan rendah. b. Sokongan padu bukan sahaja memudahkan pelaksanaan program malah akan mempercepatkan pengasaan 3M 2. Sokongan moral yang diperlukan: a. Mendapatkan peruntukan mebeli bahan sokongan. b. Mengekalkan guru di kelas tanpa menutup kelas pemulihan atau menjadi guru ganti apabila ada guru cuti atau sakit. c. Menyediakan kelas pemulihan yang sesuai dan selasa san tidak kira saiz besar atau kecil. d. Bersedia membantu atau memberi semangt kepada guru pemulihan apabili diminta. e. Memberi insentif atau rangsangan terhadap guru pemulihan apabila didapati ada peningkatan prestasi PP dan penguasaan murid walaupun %peningkatan yang sedikit Insentif di dalam bentuk : a. Motivasi –pujian dan penghargaan b. Prestasi pergerakan gaji. (J) Faktor persekitaran a. Guru sentiasa menasihati dan meneguhkan dari segi disiplin pelajar. b. Pengaruh rakan dan masalah keluarga mampu mengndang masalah tekanan jiwa, hilang keyakinan dan tidak tumpu di dalam PP guru. c. Motivasi dari dan pemulihan tingkah laku pelajar perlu diberi perhatian di peringkat peralihan atau tingkatan satu lagi. d. Guru janganlah mudah jemu dan kecewa apabila sebarang tindakan yang dibuat itu gagal dan kecundang. Rumusan: 1. Sebarang kesulitan dan kesukaran sila rujuk modul program Celik Huruf Sekolah Menengah. 2. Kejayaan program ini bergantung sejauh mana komittem dan iltizam semua pihak yang terlibat. 95

Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Mengeja Dan Menulis Tulis perkataan di dalam kotak yang dihujung suku kata berulang :- ba da ja m a pa ba da ja m a pa baba Suku kata berbeza :- ba ca ha ma ca ra la ta wa sa .

Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Mari Mengeja Dan Menulis Tulis perkataan di dalam kotak yang dihujung :- ga ka na pa ta Suaikan :- ya ta ma ya ja b a j a k a p a ja s a l a d a g a kala raga pada baja jasa r a .

Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Membina perkataan Tulis seberapa banyak perkataan berdasarkan gabungan suku kata dibawah :- ba fa ja ma ra wa ca ga ka na sa ya da ha la pa ta za .

lukis gambaran yang dapat difikirkan :- Saya ada mama. Nama mama saya Sara. .Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Bacaan dan kefahaman Berdasarkan petikan dibawah. Mama saya ada raga. Raga mama ada lada.

Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Mengeja Dan Menulis Tulis perkataan di dalam kotak yang dihujung suku kata berulang :- gi li pi si ti gi li pi si ti gigi Suku kata berbeza :- bi ki li pi ji ri di li ni si .

Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Mari Mengeja Dan Menulis Tulis perkataan di dalam kotak yang dihujung :- bi ca di ja ki Suaikan :- la ri ri wi ri bi j a ki ra la ri r a gi la kira bila ragi sila jari si .

Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Membina perkataan Tulis seberapa banyak perkataan gabungan suku kata di bawah :- ba ga la ra ca ha ma sa ya da ja na ta za di ji ni ti zi fa ka pa wa bi gi li ri ci hi mi si yi fi ki pi wi .

Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Bacaan dan kefahaman Tekapkan tangan pada kertas ini dan lukis gambar lima jari-jari anda :- Jari-jari. . Ini lima jari-jari saya. Ini jari-jari. Ini jari-jari saya.

Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Membina perkataan Tulis seberapa banyak perkataan gabungan suku kata di bawah :- ba ha na ca ja pa wa ci ji pi wi cu ju pu wu da ka ra ya di ki ri yi du ku ru yu fa la sa za fi li si zi fu lu su zu ga ma ta bi hi ni gi mi ti bu hu nu gu mu tu .

. Baju itu biru. Baju itu baru. lukis gambaran yang dapat difikirkan .- Raju ada baju. Baju itu ada saku.Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Bacaan dan kefahaman Berdasarkan petikan di bawah.

Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Mengeja Dan Menulis Tulis perkataan di dalam kotak yang dihujung suku kata berulang :- bu cu ku su bu cu ku su bubu Suku kata berbeza :- bu bi cu da gu ta su ka gu li .

sa tu Mari Mengeja Dan Menulis Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Tulis perkataan di dalam kotak yang dihujung :- bu ci gu la tu Suaikan :- ru ku la bu ju b u g r li u k u j u sa liku guli buku baju rusa .

b a li k u Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Mengeja Dan Menulis Tulis perkataan di dalam kotak yang dihujung suku kata berulang :- be fe je ke te ca ri m u ra bu beca Suku kata berbeza :- ce de re ge se ri wa la ni li .

jari ini saya _____________________________________________________________________ 4. beca bapa bawa _____________________________________________________________________ 2.Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Menyusun Perkataan Susun perkataan-perkataan di bawah supaya menjadi ayat yang bermakna. Mutu madu suka _____________________________________________________________________ 3. ada kaki Siti _____________________________________________________________________ bela Baba kera . 1.

5. Lina ubi beli _____________________________________________________________________ Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Membina perkataan Tulis seberapa banyak perkataan gabungan suku kata di bawah :- ba ja ra bi ji ri ca ka sa ci ki si da la ta di li ti fa ma wa fi mi wi ga na ya gi ni yi ha pa za hi pi zi bu ju ru cu ku su du lu tu fu mu wu gu nu yu hu pu zu . _____________________________________________________________________ 6.

be je re ce ke se de le te fe me we ge ne ye he pe ze Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Bacaan dan kefahaman Berdasarkan petikan di bawah. .- Peti besi. lukis gambaran yang dapat difikirkan . Ini peti besi. Reza beli peti ini di kota. Ini peti besi lama.

Bapa saya beli soto. Saya suka roti dan soto. lukis gambaran yang dapat difikirkan . Saya suka roti.- Bapa saya beli roti. .Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Bacaan dan kefahaman Berdasarkan petikan di bawah.

Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Membina perkataan Tulis seberapa banyak perkataan gabungan suku kata di bawah di dalam buku latihan kamu :- ba ja ra bi ji ri ca ka sa ci ki si da la ta di li ti fa ma wa fi mi wi ga na ya gi ni yi ha pa za hi pi zi .

bu ju ru be je re bo jo ro cu ku su ce ke se co ko so du lu tu de le te do lo to fu mu wu fe me we fo mo wo gu nu yu ge ne ye go no yo hu pu zu he pe ze ho po zo Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Mengeja Dan Menulis Tulis perkataan di dalam kotak yang dihujung suku kata berulang :- fo ko lo so to ko go to foto .

so lo Suku kata berbeza :- bo ki ko ku ro la lo ta no ti Mari Mengeja Dan Menulis Nama : ________________________________ Tarikh : _________________________ Tulis perkataan di dalam kotak yang dihujung :- ge go ki pe lo ri mo to ra la no la .

se ro ja Suaikan :- b a fa m a k e to h a m i r u re m a sa li k u ta to maruku tomato bahasa famili kereta .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful