Anda di halaman 1dari 1

1. Jika himpunan semesta S = {1, 2, 3, , 9}, A = {1, 3, 5} B = {2, 4, 6, 8} Maka B-A = . a) {} d. {1, 3, 5, 7, 9} b) {9} e. {2, 4, 6, 7, 8, 9} c) {7, 9} 2. Ingkaran pernyataan.

. Semua mahasiswa menganggap matematika sukar , adalah . a). Beberapa murid menganggap matematika sukar b). Semua murid menganggap matematika mudah c). Ada murid yang menganggap matematika tidak sukar d). Tidak seorang pun manganggap matematika sukar e). Ada murid tidak menganggap matematika mudah 3. Jika A = {bilangan asli} dan B = {bilangan prima} maka AU B adalah himpunan . a) bilangan asli d) bilangan prima b) bilangan cacah e) kosong c) bilangan bulat 4. Pernyataan Apabila hari tidak hujan, maka si A pergi kekantor, akan bernilai benar jika . a) si A pergi ke kantor dan hari hujan b) hari hujan dan si A pergi ke kantor c) hari hujan dan si A tidak pergi ke kantor d) hari tidak hujan dan si A tidak pergi ke kantor 5. Buatlah skema dari hmpunan bilangan, berikan contohnya.

Beri Nilai