Anda di halaman 1dari 35

ABSF2203 USUL FIQH II 1 761127115291001

FACULTY OF APPLIED SOCIAL SCIENCES (FASS)

ABSF 2203 USUL FIQH II ASSIGNMENT SEMESTER: MEI 2011 TAJUK Penerangan tentang al-Quran dan Sunnah secara umum. Pernyataan jenis-jenis lafaz menurut ulama usul fiqh dan perbincangannya. Penghuraian aplikasinya dalam pentafsiran berdasarkan contoh pengeluaran hukum.

Name & (Matric Number) : SYED ISWANDEE BIN SYED HUSSAIN (761127115291001) IC Number : 761127-11-5291 Contact / Phone Number : 019-9248184 E-mail : syedharuns@yahoo.co.uk Tutors Name : EN.MD SAPUAN BIN SHUHADI Learning Centre : KUANTAN PAHANG

ABSF2203 USUL FIQH II 2 761127115291001

Isi Kandungan

Muka Surat

Penghargaan . 3 Pengenalan 4-10 Penerangan tentang al-Quran dan Sunnah secara umum ..10-23 Pernyataan jenis-jenis lafaz menurut ulama usul fiqh dan perbincangannya 11-24

Penghuraian aplikasinya dalam pentafsiran berdasarkan contoh pengeluaran hukum 25-34 Kesimpulan .31-34

Rujukan 34

PENGHARGAAN

ABSF2203 USUL FIQH II 3 761127115291001

Segala puji bagi Allah s.w.t tuhan sekalian alam. Selawt dan salam dilimpahkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w keluarga baginda, sahabat dan seluruh umat yang memperjuangkan syariatnya sehingga hari kiamat. Setinggi kesyukuran yang tidak terhingga beserta berkat taufik dan hidayahnya, akhirnya saya dapat menyiapkan tugasan yang diberikan sepertimana yang dikehendaki walaupun sibuk dengan tugasan harian sebagai penjawat awam. Semoga tugasan yang diberikan ini dapat melahirkan rasa kepertanggungjawaban dengan amanah yang diberikan. Saya juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada ustaz Sapuan Bin Shuhadi diatas sokongan yang diberikan. Bimbingan dan nasihat yang sangat berguna sepanjang saya menyiapkan tugasan ini. Semoga segala tunjuk ajar dan bimbingan yang diberikan oleh Ustaz member pengajaran yang berguna kepada saya dan sahabat-sahabat dalam menyiapkan tugasan ini. Dikesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas pertolongan yang diberikan oleh sahabat-sahabat samada yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung. Semoga sumbangan da pertolongan akan mendapat kebaikan bersama. Saya juga memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam penulisan ini. Akhir kata semoga kita semua memperoleh manfaat dan dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan sepanjang mempelajari ilmu di bumi Allah ini.

PENGENALAN

ABSF2203 USUL FIQH II 4 761127115291001

Mukjizat merupakan sesuatu perkara yang menyalahi apa yang biasanya berlaku, ampuh daripada sebarang cabaran pencabarnya dan ia merupakan anugerah Allah kepada rasul-rasulNya di dalam membuktikan kebenaran kepada kenabian dan kerasulan mereka. Al-Quran merupakan mukjizat paling besar kepada nabi Muhammad S.A.W dan berkekalan sehingga hari qiamat.Jika kita merujuk kepada beberapa buah kitab samaada yang turasi(tua) ataupun muasarah(terkini), kita akan dapati bagaimana muallif kitab itu membincangkan bagaimana Al-Quran melemahkan mereka yang telah, sedang dan akan mencabarnya melalui beberapa kriteria yang tertentu. Di sini akan disentuh secara ringkas kriteria-kriteria berikut untuk maklumat kita bersama. Ijaz bayani (susunan dan kehalusan bahasa)

Kriteria ini merupakan kriteria yang utama daripada yang lain kerana pengutusan nabi Muhammad S.A.W ditengah-tengah masyarakat arab yang tinggi bahasanya dari sudut balaghah, fasohah dan kehalusan bahasa arab. Jika difikirkan bagaimana Rasulullah S.A.W mampu menulis Al-Quran sebagaimana yang didakwa oleh musyrikin sedangkan dia seorang yang buta huruf dan tidak pernah belajar daripada intelek arab pada masa itu. Ini menunjukkan kepada kita bahawa al-Quran itu merupakan mukjizat bukannya hasil penulisan Rasululllah S.A.W sendiri. Ramai generasi sekarang kurang merasai kehalusan dan kesenian serta kelebihan Al-Quran dari sudut bayani kerana bahasa arab sekarang dimasuki unsur-unsur luar. Al-Quran telah menjadi rujukan utama ulama lughah di dalam mengetahui kaedah nahu, balaghah dan sebagainya. Kita sebagai seorang muslim hendaklah mendalami ilmu tersebut kerana ia akan menimbulkan kesan yang mendalam dilubuk hati kita apabila melihat susunan, kehalusan, kesenian, balaghah dan fasohah lughah Al-Quran yang tiada tandingannya. Bagaimana seseorang itu hendak merasai keindahan Al-Quran dari sudut bayanimelainkan dia tahu dan faham dengan ilughah arabiah. AlQuran telah mencabar pencabarnya pada lima tempat iaitu: 1. Ayat 23-24 surah al-Baqarah yang bermaksud :Dan kamu tetap dalam keraguan berkenaan alQuran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami Muhammad S.A.W, buatlah satu surah sahaja seumpama al-Quran dan ajaklah pembantu-pembantu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar.

ABSF2203 USUL FIQH II 5 761127115291001

2. Ayat 37-39 surah Yunus yang bermaksud : Tidak mungkin al-Quran itu dibuat oleh mereka selain Allah,akan tetapi al-Quran itu telah membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya.Tiada keraguan padanya,diturunkan dari Tuhan semesta alam. Atau patutkah mereka mengatakan : Muhammad telah membuatnya. Katakanlah:Jika benar apa yang kamu dakwa itu maka cuba datangkan satu surah seumpamanya dan ajaklah sesiapa yang yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain allah jika kamu orang-orang yang benar. 3. Ayat 12-14 surah Hud yang bermaksud : Maka kemungkinankamu hendak meninggal sebahagian daripada apa yang diwahyukan kepadamu dan kerananya dadamu terasa sempit, disebabkan resah mereka mengatakan : Mengapa tidak diturunkan padanya perbendaharaan atau datang bersamanya seorang malaikat?. Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah Maha pemelihara segala sesuatu. Bahkan mereka mengatakan : Muhammad telah membuat al-Quran itu. Katakanlah : Jika demekian maka datangkanlah sepuluh surah yang dibuat seumpamanya dan serulah orang-orang yang kamu sanggup mengajaknya untuk bersamamu selain Allah jikakamu orang-orang yang benar. 4. Ayat 86-88 surah al-Isra yang bermaksud : Dan sesungguhnya jika kami menghendaki nescaya Kami lenyapkan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan dengan dengan pelenyapan itu kamu tidak akan mendapati seorang pembela pun terhadap Kami. Kecuali kerana rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya kurniaan ke atasmu adalah besar. Katakanlah : Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat seumpama al-Quran ini maka mereka tidak kan mampu untuk membuat seumpamanya sekalipun sebahagian daripada mereka menjadi pembantu untuk sebahagian yang lain. 5. Ayat 33-34 surah at-Tur yang bermaksud : Ataukah mereka mengatakan : Dia iaitu Muhammad membuatnya. Sebenarnya mereka tidak beriman. Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimah (satu ayat lengkap)seumpama al-Quran itu jika mereka orang-orang yang benar. Walaupun ada yang cuba menyahut cabaran ini tetapi mereka tidak mampu seperti Musailamah al-Kazzab. Pada masa kini ada golongan orientalis barat yang cuba menulis lima surah palsu tetapi apabila dikaji dari sudut bahasa dan keseniannya agak tersasar jauh dari Al-

ABSF2203 USUL FIQH II 6 761127115291001

Quran disamping apa yang ditulis menunjukkan penafian adanya mukjizat pada hasil tulisan mereka apabila dalam kebanyakan ayat, Rasulullah S.A.W telah menghina diri sendiri sebagai pengkhianat dan orang gila sedangkan salah satu syarat mukjizat ialah mesti mempertahankan rasul atau nabi yang menunjukkan sesuatu mukjizatnya bukan menafikannya. Jika tidak fahami lughah dan kesenian serta buta bahasa arab, kita tidak mungkin merasai kepalsuannya. Sesungguhnya Allah tetap menjaga Al-Quran daripada musuh-musuhnya. Imam Syafie telah berkata bahawa mereka yang pakar dengan bahasa arab ini adalah jin manusia yang mana mereka nampak apa yang orang lain tidak nampak. Ini membawa maksud bahawa jin mampu melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh manusia biasa. Maka begitulah juga dengan pakar bahasa arab mampu melihat pada nas atau petikan yang mana orang biasa tidak dapat melihatnya. Ini kerana mereka melihat dari sudut makna yang mana orang biasa tidak mampu melihatnya. Ijaz ilmi

Kriteria ini menunjukkan kepada kita bagaimana Al-Quran telah melemahkan pencabarnya dari sudut perbahasan ilmiah. Bagimana seorang rasul yang tidak pernah belajar mengenai angkasa lepas serta kedoktoran mampu bercakap atau menulis mengenai perkara tersebut melainkan ia merupakan mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah kepada baginda S.A.W. Mengenai perjalanan matahari misalnya para ahli sains menyatakan bahawa bumi mengelilingi matahari yang mana matahari berkedudukan tetap sedangkan di dalam Al-Quran melalui ayat 38 surah Yasin, Allah berfirman : Dan matahari bergerak di atas paksinya, Itu menunjukkan kekuasaan Allah Yang maha hebat dan bijaksana. Al-Quran juga memberitahu kepada kita bagaimana kejadian janin manusia di dalam perut ibunya melalui beberapa ayat seperti ayat 14 surah al-Mukminun yang bermaksud : Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu dari segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, lalu dari segumpal daging itu kami tulang belulang, lalu dari tulang belulang itu Kami saluti dengan daging. Kemudian Kami jadikan ia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Begitu juga dengan proses hujan yang dinukilkan dalam Al-Quran melalui ayat 43 surah an-Nur yang bermaksud : Tidakkah kamu memerhatikan bagaimana Allah mengarakkan awan kemudian mengumpulkan antara bahagian-bahagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celahannya dan Allah juga

ABSF2203 USUL FIQH II 7 761127115291001

menurunkan butiran air dari langit iaitu dari gumpalan awan seperti gunung-gunung maka dicurahkan air tadi kepada sesiapa yang dikehendakiNya dan dipalingkan daripada sesiapa yang dikehendakiNya. Ijaz Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. (perundangan)

tasyrie

Kriteria ini membuktikan bagaimana Al-Quran membincangkan perundangan rabbani yang adil dan sesuai dijalankan sepanjang masa. Tidak mungkin seorang nabi yang diketahui buta huruf yang mana kebanyakan waktunya dihabiskan dengan memelihara kambing dan berniaga mampu untuk menulis perundangan yang sempurna ini melainkan ia merupakan mukjizat. Walaupun telah ramai yang cuba mencipta dan menjalankan sistem perundangan dan pemerintahan yang berdasarkan komusisme, sosialisme, sekularisme dan ideologi yang lain tetapi semuanya menemui kegagalan kerana perundangan Al-Quran tetap melemah dan menggagalkan pencabarnya. Antara perundangan yang terkandung dalam Al-Quran ialah berkaitan dengan solat, puasa, zakat, haji, pembahagian harta pusaka, kekeluargaan, hukum hudud, qisas, pemilihan pemimpin dan sebagainya. Kita melihat bagaimana barat sendiri mengakui perundangan Al-Quran adalah yang terbaik dan sempurna seperti hukuman 100 rotan untuk penzina yang belum berkahwin merupakan satu-satunya jalan untuk mengubati penyakit Aids(bala). Manakala bagi mereka yang sudah berkahwin maka tiada jalan lagi kerana mereka memang tiada peluang lagi untuk selamat daripada penyakit itu melainkan direjam sehingga mati. Begitu juga Islam menjaga maruah seseorang daripada diaibkan walaupun dia bersalah selagi mana dia tidak dihukum melalui hukum lian, qazaf, zihar dan beberapa hukum yang lain. Ini membawa kepada penjagaan maruah pesalah dan keluarganya dan mengelakkan orang ramai daripada membuat tuduhan tanpa bukti dan saksi. Kita juga pernah membaca bagaimana kerajaan Amerika Syarikat cuba mengharamkan peminuman, pembelian, penjualan, pengeluaran dan pengedaran arak pada tahun1930. Mereka mengemukakan pelbagai cara melalui penyelidikan yang teliti dan perbahasan ilmiah mengenai bahayanya arak untuk disebarkan kepada rakyat mengenainya. Media massa digunakan sepenuhnya untuk menerangkan mengenai perkara ini yang mana tujuan ini menelan belanja sebanyak US65 juta dan pencetakan sahaja meliputi US9 juta dan 4 juta lebih bagi tujuan pelaksanaan undang-undang ini. Menurut laporan dari bahagian penyelidikan dan pengkajian

ABSF2203 USUL FIQH II 8 761127115291001

menunjukkan kesan pelaksanaannya antara Oktober 1933 telah menyebabkan 200 orang dihukum bunuh, seramai setengah juta orang dipenjara dan rampasan kepada arak mencapai angka US 1.5 juta serta denda yang dikenakan kerana kesalahan ini berjumlah US400 juta. Akhirnya undang-undang ini terpaksa dibatalkan pada akhir tahun 1933memandang mereka kehilangan banyak nyawa dan juga denda yang dilakukan tidak mampu membendung masalah arak ini. Ini adalah kerana undang-undang yang dicipta oleh tangan manusia tidak mampu menimbulkan keinsafan dan juga tiadanya perhubungan antara duniawi dan ukhrawi tidak sepertimana hukum Allah yang Maha Adil dan memberi kesan kepada makhlukNya. Hukuman sebat sebanyak 80 rotan ke atas peminum arak sebagaimana yang ditetapkan oleh Islam mampu menginsafkan mereka yang terlibat dan mampu pula untuk mencegah orang lain dari terjerumus dalam kesalahan yang sama. Ia juga dilaksanakan dihadapan ramai bukannya di bilik khas yang mana hanya pegawai yang bertugas dan pesalah sahaja yang tahu azabnya seksaan yang dijatuhkan ke atasnya. Bilakah kita mampu merasai keadilan hukum Allah? Ia adalah kewajipan kita bersama di dalam melaksanakannya. Ijaz tarikhi

Kriteria ini membuktikan kepada kita bagaimana Al-Quran membawa pelbagai berita dan kisah yang berkaitan dengan perkara yang silam, sekarang dan akan datang. Di sini dibahagikan contoh kepada 3 bahagian bersesuaian dengan apa yang telah, sedang dan akan berlaku. . PERTAMA :

Al-Quran telah merakamkan bagaimana Firaun apabila hampir tenggelam telah mengaku beriman kepada Allah tetapi taubatnya tidak diterima melalui ayat 90-92 surah Yunus yang mana maksud Allah berfirman : Dan Kami memungkinkan bani Israel menyeberangi laut laulu mereka diikuti oleh Firaun dan bala tenteranya kerana mereka mahu menganiayai dan menindas sehingga apabila Firaun hampir lemas berkatalah dia : Aku percaya bahawa tiada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh bani Israel dan aku termasuk oarang-orang yang berserah diri kepada Allah. Adakah sekarang engkau baru percaya sedangkan sebelum ini engkau telah mendustaiNya dan engaku termasuk dalam golongan mereka yang melakukan kerosakan. Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu agar dapat menjadi pengajaran kepada umat selepasmu

ABSF2203 USUL FIQH II 9 761127115291001

dan sesungguhnya kebanyakan manusia alpa dengan tanda kekuasan Kami. Ayat ini juga menerangkan bagaimana tubuh Firaun tidak hancur ditelan ombak atau dimakan oleh ikan tetapi sebaliknya jasadnya telah dibawa oleh ombak ke tepian pantai untuk disaksikan oleh kaumnya bagaimana Firaun yang sebelum ini mengaku tuhan telah mati lemas dan telah dibinasakan dengan cara yang hina. Jasad ini dipercayai masih wujud bersama-sama mumia yang lain di muzium Mesir melalui kajian beberapa orang pakar dari barat. Ini menunjukkan kepada kita mukjizat Al-Quran dan menafikan ia adalah tulisan nabi S.A.W. Selain itu Al-Quran turut merakamkan tentang umat dan rasul serta nabi sebelum baginda S.A.W untuk menjadi renungan bukannya sekadar dibaca sahaja. Jika kita perhati dan baca dengan penuh pemerhatian maka kita dapati cerita di dalam al-Quran ada yang hanya terdapat dalam satu surah dan ada yang terdapat dalam beberapa surah yang lain. Allah juga menceritakan perkara ini secara rambangnya jika kita teliti, cerita ini putus-putus dan tidak secara penuh sebaliknya Allah menceritakannya pada sesuatu keadaan yang penting dan boleh diambil pengajaran sahaja. Ini membezakan al-Quran dengan KEDUA : Al-Quran telah menjelaskan kepada kita mengenai tentang sifat Allah, malaikat, jin, syurga dan neraka serta keadaan alam barzakh dan sebagainya untuk renungan kita bersama. Antara contoh yang kita akan dapati ialah melalui penerangan serba sedikit mengenai keadaan di dalam syurga melalui firmanNya dalam ayat 25 surah al-Baqarah yang bermaksud : Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang beriman dan berbuat kebaikan bahawa mereka disediakan syurga yang mana mengalir air di dalamnya. Setiap mereka akan dianugerahi buah-buahan syurga lalu mereka menyatakan : inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberikan buahbuahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya isteri-isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Ini membuka mata kita bahawa jika ia merupakan tulisan manusia maka dia tidak mungkin mampu menceritakan sifat syurga sebagaimana tersebut dalam ayat ini. KETIGA : buku sejarah atau buku cerita yang lain.

Al-Quran telah memberitahu tentang kemenangan yang akan dicapai oleh tentera Rom ke atas Parsi dalam tempoh beberapa tahun sebagaimana ayat 1-6 surah al-Rom yang bermaksud : Alif Laam Miim. Telah dikalahkan kuasa Rom. Di negeri yang terdekat dan mereka sesudah itu kan diberikan kemengan kembali. dalam beberapa tahun lagi Bagi Allahlah segala urusan sebelum ini dan sesudah mereka mencapai kemenangan. Dan pada hari kemenangan kuasa Rom

ABSF2203 USUL FIQH II 10 761127115291001

itu bergembiralah orang yang beriman. Kerana pertolongan Allah. Dia menolong sesiapa yang dikehendakiNya. Janji yang sebenar-benar itu dari Allah. Allah tidak akan memungkiri janjiNya tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Banyak lagi kisah yang seumpama ini seperti kemenangan yang bakal dicapai oleh orang muslimin dan sebagainya untuk renungan dan menambah keyakinan tentang mukjizat al-Quran dan kebenaran kenabian nabi Muhammad S.A.W dan agama Islam yang dibawa oleh baginda S.A.W. Ijaz adadi (bilangan)

Kriteria ini menunjukkan bagaimana Al-Quran telah memastikan bahawa ia merupakan merupakan mukjizat dari sudut bilangan sama ada ayat, surah dan jumlah perkataan yang tidak berubah dan kekal sehingga hari qiamat. Apabila adanya golongan yang cuba menambah beberapa surah Al-Quran maka dengan sendirinya kita dapat tahu bahawa ia adalah surah palsu kerana melebihi jumlah surah Al-Quran yang sebenar iaitu 114 surah disamping bertambahnya bilangan ayat dan jumlah kalimah. Inilah serba ringkas perbincangan mengenai kriteria ijazul Quran. Semoga penerangan yang serba ringkas ini mampu memberi serba sedikit maklumat mengenai kriteria penting bagaimana Al-Quran mampu melemahkan musuh-musuhnya dari dahulu sehingga sekarang.

2. Pernyataan jenis-jenis lafaz menurut ulama usul fiqh dan perbincangannya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah s.a.w. merupakan sumber primer kepada hukum Islam. Pengeluaran (istinbat) hukum Islam daripada kedua-duanya banyak bergantung kepada kaedah pentafsiran teks oleh para ulama. Ulama usul fiqh telah mengkategorikan lafaz-lafaz dalam al-Quran dan Sunnah sebagai lafazlafaz yang mempunyai pengertian yang jelas dan lafaz-lafaz yang tidak jelas pengertiannya.

JENIS-JENIS LAFAZ YANG JELAS PENGERTIANNYA Sebelum topik perbincangan diteruskan, tahukah anda bahawa lafaz-lafaz yang terdapat di dalam al-Quran dan as-Sunnah terbahagi kepada lafaz yang mengandungi maksud atau makna yang

ABSF2203 USUL FIQH II 11 761127115291001

jelas

dan

lafaz

yang

tidak

jelas?

Kita akan membincangkan tahap-tahap lafaz yang mengandungi pengertian yang jelas mengikut pandangan mazhab Hanafi.

Lafaz yang jelas terbahagi kepada empat seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2.1.

Al-zahir bermaksud setiap lafaz atau kata-kata yang mempunyai maksud yang jelas berdasarkan kepada gaya bahasa lafaz ( )itu sendiri, tanpa melihat kepada lafaz-lafaz dalam ayat lain di luar dari lafaz itu ( ) dan tanpa membuat sebarang penelitian terhadap ayat tersebut.

Contohnya: ... Maksudnya: Wahai sekalian manusia! Bertakwalah kepada Tuhan kamu (Surah al-Nisa: 1) Orang Islam wajib berpegang kepada maksud yang diperolehi secara zahir dari ayat yang terdapat di dalam al-Quran dan as-Sunnah, sama ada lafaz yang digunakan adalah umum atau khusus, melainkan terdapat dalil-dalil yang menunjukkan sama ada memberi maksud yang berbeza atau maksud dari zahir ayat itu telah dinasakhkan.

AL-NAS ()

ABSF2203 USUL FIQH II 12 761127115291001

Al-nas bermaksud lafaz yang menunjukkan makna dan dalil dan ia merupakan makna asal bagi lafaz tersebut. Namun ia masih boleh menerima takwil dan boleh dinasakhkan ketika zaman penurunan wahyu.

Contohnya, ayat yang menyentuh tentang keharusan berjual beli dan pengharaman riba. Secara zahirnya, ayat ini hanya menerangkan tentang hukum berjual beli dan hukum riba tetapi secara nasnya atau maksud sebenar ayat itu adalah untuk menafikan dakwaan orang Yahudi yang mengatakan jual beli dan riba adalah dua perkara yang sama. Ini adalah berdasarkan kepada konteks ayat secara keseluruhan dalam al-Quran yang menceritakan pandangan orang-orang Yahudi terhadap jual beli dan riba: Maksudnya: mereka telah mengatakan: Bahawa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba... (Surah al-Baqarah: 275)

Contoh lain, dalam ayat 3 surah al-Nisa, yang mana Allah s.w.t telah berfirman: ... Maksudnya: maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuanperempuan empat... (Surah al-Nisa': 3) Secara zahirnya, ayat ini merupakan dalil yang mengharuskan perkahwinan di antara lelaki dan wanita. Walau bagaimanapun, maksud sebenar ayat ini diturunkan adalah untuk menjelaskan keharusan bagi lelaki untuk berpoligami tidak lebih daripada empat orang isteri sahaja. Maksud yang tersirat atau nas ini dapat difahami berdasarkan kepada sambungan dari ayat ini, iaitu: (lain): dua, tiga atau

ABSF2203 USUL FIQH II 13 761127115291001

......

Maksudnya: kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil (di antara isteriisteri kamu) maka (berkahwinlah dengan) seorang sahaja...

Oleh yang demikian, secara keseluruhannya, Allah mengharuskan kepada lelaki untuk berkahwin lebih daripada seorang isteri tetapi tidak lebih daripada empat orang sahaja.

Firman Allah di dalam surah at-Talaq: 1...... Secara zahirnya, ayat ini menunjukkan seorang lelaki atau suami tidak boleh menambah lebih daripada satu talak apabila dia hendak menceraikan isterinya. Sedangkan maksud sebenar di sebalik ayat ini atau nasnya adalah suami hendaklah mengambil kira waktu sunnah (atau waktu sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad s.a.w) apabila dia hendak menceraikan isterinya. Sebagaimana diterangkan dalam suatu hadis Ibnu Umar, iaitu anak kepada Saidina Umar al-Khattab: - - - - Maksudnya: Sesungguhnya dia (Ibnu Umar) telah menceraikan isterinya yang dalam keadaan haid, Saidina Umar r.a. telah memberitahu hal ini kepada Nabi s.a.w, Baginda telah bersabda: Perintahkanlah supaya dia kembali/rujuk semula kepada isterinya, atau ceraikanlah dalam keadaan dia (isteri) suci atau hamil.

Hadis ini menjelaskan waktu-waktu yang sesuai untuk suami menceraikan isterinya supaya tidak

ABSF2203 USUL FIQH II 14 761127115291001

berlaku kezaliman. Kezaliman di sini merujuk kepada tempoh iddah isteri yang terlalu lama jika diceraikan selain daripada waktu yang dinyatakan dalam hadis tersebut.

AL-MUFASSAR ( ) Al-mufassar bermaksud lafaz yang menunjukkan kepada makna yang jelas yang menjadi makna asal kepada ayat al-Quran atau hadis. Ia tidak boleh ditakwil tetapi masih boleh dinasakhkan pada zaman wahyu sedang diturunkan.

Contohnya dalam al-Quran, Allah s.w.t berfirman: ... Maksudnya: Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali sebat... (Surah al-Nur: 2) Firman Allah s.w.t lagi: ... Maksudnya: Dan orang-orang yang melemparkan tuduhan (zina) kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan empat orang saksi, maka sebatlah mereka lapan puluh kali sebat... (Surah al-Nur: 3)

Di dalam kedua-dua ayat ini terdapat perkataan )08( dan .)001( Kalimah-kalimah inilah yang dikatakan sebagai mufassar kerana perkataan 80 dan 100 menunjukkan kepada bilangan tertentu, dan memberi pengertian yang jelas kepada akal manusia dan akal tidak perlu mentakwilkannya untuk mengetahui maksud yang sebenar. Oleh kerana secara umumnya bilangan ini dikhususkan kepada sebatan yang menjadi hukuman kepada pesalah qazaf dan zina, ia tidak perlu ditakhsiskan atau dispesifikkan penggunaannya dalam keadaan yang lain.

Perkataan-perkataan ini boleh dinasakhkan sekiranya terdapat ayat al-Quran lain yang

ABSF2203 USUL FIQH II 15 761127115291001

menasakhkannya. Seperti dijelaskan di atas, nasakh tidak berlaku kecuali ketika zaman Nabi Muhammad s.a.w iaitu ketika al-Quran sedang diturunkan secara beransur-ansur mengikut keadaan dan suasana. HUKUM AL-MUFASSAR

Orang Islam wajib beramal dengan maksud yang terkandung dalam lafaz al-mufassar dan maksud tersebut tidak boleh ditakwil atau ditakhsis tetapi boleh dinasakhkan. Walau bagaimanapun, nasakh tidak boleh dilakukan pada zaman ini kerana ia hanya berlaku pada zaman nabi ( ) dan ketika wahyu sedang diturunkan. Setelah kewafatan Nabi Muhammad s.a.w, wahyu telah pun terhenti dan semua hukum syarak di dalam al-Quran dan as-Sunnah telah menjadi sempurna dan jelas. Oleh yang demikian, sebarang pembatalan atau nasakh terhadap ayat-ayat al-Quran dan as-Sunnah tidak lagi berlaku.

AL-MUHKAM()

Al-muhkam ialah lafaz yang petunjuknya ( )menunjukkan suatu pengertian yang jelas sesuai dengan susunan lafaz itu dan tidak mungkin menerima sesuatu yang lain sama ada , dan .

Antara contoh-contoh lafaz yang dikategorikan sebagai muhkam ialah ayat-ayat yang berkaitan asas-asas akidah Islam seperti beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul dan hari kiamat.

Begitu juga dengan cabang hukum-hukum fiqh yang bersifat kekal dan berterusan sebagaimana yang terdapat di dalam surah al-Ahzab, ayat 53:

ABSF2203 USUL FIQH II 16 761127115291001

Maksudnya: ...Dan kamu tidak boleh sama sekali menyakiti Rasul Allah, dan tidak boleh berkahwin dengan isteri-isterinya sesudah ia wafat, selamalamanya... (Surah al-Ahzab: 53)

Muhkam terbahagi kepada dua: a. Al-Muhkam Lizatihi; dan b. Al-Muhkam Lighairihi. Kita akan membincangkan tentang kedua-dua muhkam dengan lebih terperinci. Jadual 2.1 yang berikut menjelaskan tentang maksud kedua-dua muhkam tersebut. Jadual 2.1: Dua Bahagian Muhkam a. Al-Muhkam Lizatihi

Al-muhkam lizatihi ( ) ialah lafaz yang mengandungi maksud yang jelas dan difahami daripada lafaz itu sendiri. Misalnya ... Maksudnya: sesungguhnya sesuatu. Sifat Maha Mengetahui merupakan salah satu daripada zat Allah s.w.t yang bersifat qadim. Lafaz di dalam ayat tersebut dapat difahami dari lafaz itu sendiri tanpa perlu melihat kepada ayat-ayat Allah Maha Mengetahui akan tiap-tiap di dalam surah al-Anfal, ayat 75:

ABSF2203 USUL FIQH II 17 761127115291001

yang lain dari al-Quran, hadis dan selainnya untuk mengetahui maksudnya yang sebenar. Oleh yang demikian, ia tidak boleh dinasakhkan kerana akan menafikan sifat ketuhanan Allah s.w.t.

b. Al-Muhkam

Lighairihi.

Al-Muhkam Lighairihi ( ) bermaksud semua lafaz yang mengandungi maksud yang jelas tetapi kejelasan maksudnya itu disebabkan oleh faktor luaran.

Semua ayat atau lafaz sama ada dari al-Quran atau as-Sunnah yang tidak boleh dinasakhkan kerana wahyu telah pun terhenti dengan kewafatan Nabi Muhammad s.a.w dikategorikan sebagai muhkam lizatihi lighayrihi. Ini adalah kerana penjelasan berkenaan maksudnya itu diperolehi dari faktor luar.

HUKUM

AL-MUHKAM

Orang Islam wajib beramal dengan maksud yang diperolehi daripada ayat atau lafaz tersebut kerana maksud yang difahami daripada lafaz itu tidak boleh lagi menerima takwil, takhsis dan juga tidak boleh dinasakhkan. JENIS-JENIS LAFAZ YANG TIDAK JELAS PENGERTIANNYA Di dalam Topik 2, kita telah mempelajari tentang empat jenis lafaz yang jelas pengertiannya, iaitu al-zahir, an-nas, al-mufassar dan al-muhkam. Seterusnya di dalam topik ini, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis lafaz yang tidak jelas pengertiannya.

Lafaz yang tidak jelas pengertiannya terbahagi kepada empat seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3.1.

ABSF2203 USUL FIQH II 18 761127115291001

Rajah 3.1: Jenis-jenis lafaz yang tidak jelas pengertiannya

AL-KHAFI Sebelum kita membincangkan dengan lebih lanjut tentang topik ini, tahukah anda apakah pengertian al-Khafi?

Khafi ialah lafaz yang mengandungi makna yang tersembunyi dan maksud yang tidak jelas atau lafaz yang dilalahnya tersembunyi disebabkan terdapatnya kesamaran.

Dalam bahasa Arab, Khafi ( )bermaksud tersembunyi atau rahsia. Merujuk kepada usul fiqh pula, istilah ini bermaksud lafaz atau perkataan yang memberi maksud yang jelas dalam konteks ayat itu sendiri tetapi maksudnya menjadi tidak jelas apabila ia diaplikasi kepada beberapa istilah yang mempunyai persamaan sifat dengannya.

Al-khafi merupakan tahap kesamaran yang paling rendah bagi lafaz-lafaz yang terdapat di dalam teks al-Quran dan hadis.

Contohnya, dalam surah al-Maidah ayat 38: () Maksudnya: Dan orang lelaki Yang mencuri dan orang perempuan Yang mencuri maka (hukumnya) potonglah tangan mereka sebagai satu balasan Dengan sebab apa Yang mereka telah usahakan, (juga sebagai) suatu hukuman pencegah dari

ABSF2203 USUL FIQH II 19 761127115291001

Allah. dan (ingatlah) Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. (Surah al-Maidah: 38)

Perkataan pencuri ( )mempunyai maksud yang hampir sama dengan perkataan penyeluk saku. Perkataan pertama bermaksud seseorang yang mengambil harta orang lain secara sembunyi tanpa kerelaan pemiliknya dan harta tersebut disimpan di tempat yang selamat.

Manakala perkataan yang kedua memberi makna seseorang yang mengambil harta orang lain tanpa kerelaan pemiliknya dan ia dilakukan ketika pemilik itu tidak menyedarinya, walaupun dia hadir di tempat kejadian.

Bagaimana pula dengan hukumannya? Adakah hukuman bagi seorang penyeluk saku sama seperti hukuman yang dikenakan kepada seorang pencuri? Ahli-ahli fiqh telah berpendapat bahawa perbuatan penyeluk saku mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan perbuatan seorang pencuri. Oleh itu, hukuman yang dikenakan adalah sama.

Begitu juga dengan masalah perwarisan harta. Terdapat hadis yang menyatakan bahawa seorang pembunuh tidak boleh mewarisi harta orang yang dibunuhnya. Berdasarkan kepada hadis ini, seseorang anak yang membunuh ayahnya sendiri tidak berhak mendapat pusaka daripada harta ayahnya.

Bagaimana pula halnya bagi seorang pegawai penjara yang diberi kuasa oleh mahkamah untuk menjatuhkan hukuman bunuh terhadap ayahnya sendiri yang didapati bersalah atas kesalahan membunuh orang lain? Adakah dia akan kehilangan haknya untuk mewarisi pusaka ayahnya?

Ini adalah sebahagian contoh-contoh yang berkaitan dengan lafaz-lafaz yang terdapat di dalam al-Quran dan hadis yang dikategorikan sebagai khafi. Ulama usul telah berusaha untuk mengetahui maksudnya yang tepat dengan cara mencari persamaan atau melihat kepada maksud lafaz ini berdasarkan kepada pemahaman dari sudut bahasa.

ABSF2203 USUL FIQH II 20 761127115291001

AL-MUSYKIL

Al-musykil( )ialah salah satu daripada bentuk lafaz yang tidak mengandungi makna yang jelas. Ini adalah kerana disebabkan oleh lafaz itu sendiri mengandungi lebih daripada satu makna seperti lafaz musytarak.

Perbezaan al-musykil dan khafi ialah perkataan dan lafaz yang termasuk di bawah kategori almusykil. Ketidakjelasan maknanya adalah disebabkan oleh perkataan itu sendiri yang mempunyai maksud yang tidak jelas. Maksudnya hanya boleh diketahui dengan merujuk kepada qarinah atau petunjuk yang menjelaskan maksudnya yang sebenar.

Perkataan yang dikelaskan sebagai khafi ialah perkataan yang menjadi tidak jelas maksudnya kerana faktor luaran. Oleh itu, untuk menjelaskan maksudnya yang tepat perlulah bersandarkan kepada qarinah dari luar.

Maksudnya: Dan isteri-isteri Yang diceraikan itu hendaklah menunggu Dengan menahan diri mereka (dari berkahwin) selama tiga kali suci (dari haid).

(Surah al-Baqarah: 228) Perkataan quru( )di dalam ayat ini dikategorikan sebagai musytarak atau perkataan yang mempunyai lebih daripada satu makna, iaitu suci dan haid. Para ulama telah mengkaji maksud perkataan ini dengan melihat kepada qarinah atau petunjuk dan dalil-dalil Syaie yang lain.

Mazhab Syafi'i dan Maliki mentafsirkan perkataan quru' sebagai suci atau ( )kerana perkataan di dalam ayat di atas dikategorikan sebagai sedangkan perkataan selepasnya iaitu adalah .Oleh kerana itu, perkataan quru merujuk kepada kerana ia juga bersifat , manakala haid( )bersifat.

ABSF2203 USUL FIQH II 21 761127115291001

Selain itu juga lebih hampir kepada maksud asal perkataan quru iaitu mengumpul dan menghimpun ( ) kerana dalam tempoh suci banyak darah akan terhimpun di dalam rahim wanita tetapi dalam tempoh haid darah akan keluar daripada rahim wanita. Ini adalah pandangan kedua-dua mazhab ini.

Manakala mazhab Hanafi dan Hanbali menyatakan perkataan sebagai haid ( .)Hujah mereka adalah dengan bersandarkan kepada dua hadis iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Abu Daud daripada Aisyah r.a Rasulullah s.a.w telah bersabda: Hadis ini menerangkan bahawa tiada perbezaan di antara hamba wanita dan wanita merdeka yang telah diceraikan, kedua-duanya mempunyai iddah masing-masing. Ini menunjukkan perkataan quru' di dalam surah al-Baqarah bermaksud haid kerana kedua-dua surah dan hadis tersebut menceritakan tentang iddah wanita yang diceraikan suami. Hanya yang membezakannya ialah perkataan quru' di dalam al-Quran dan perkataan haid di dalam hadis itu.

Dalam hadis yang lain, Rasulullah s.a.w telah bersabda:

Maksudnya: Wanita yang keluar darah kerana penyakit (dibenarkan) meninggalkan solat beberapa hari dalam tempoh quru' nya.

Hadis ini menjelaskan tujuan iddah adalah bagi mengetahui sama ada rahim seseorang wanita itu bersih daripada benih bekas suaminya atau sebaliknya. Untuk mengetahui hal tersebut ialah dengan melihat sama ada wanita itu datang haid atau tidak. Oleh itu, perkataan quru' diertikan sebagai haid menurut pendapat mazhab ini. MUJMAL Al-mujmal adalah suatu lafaz yang hanya diketahui maksudnya oleh orang yang menyebut perkataan itu. Di dalam konteks ini, Allah s.w.t melalui al-Quran dan lidah Nabi Muhammad s.a.w menggunakan perkataan-perkataan tertentu untuk menerangkan sesuatu perkara yang berkaitan dengan hukum syarak. Ia tidak dapat ditafsir dengan akal tetapi maksud perkataan tersebut boleh

ABSF2203 USUL FIQH II 22 761127115291001

difahami hanya dengan merujuk kepada al-Quran dan hadis.

Kedudukan al-Mujmal adalah lebih rendah berbanding al-Musykil kerana ia mengandungi pelbagai makna dan setiap daripada makna itu mempunyai persamaan yang terlalu hampir sehingga tidak dapat dibezakan dengan mudah kecuali setelah dijalankan penelitian yang mendalam.

Terdapat tiga perkara yang menyebabkan lafaz atau perkataan itu dikategorikan sebagai al-mujmal: a. Perkataan itu () mempunyai maksud yang banyak (musytarak) b. Perkataan itu asing dalam

bahasa; dan c. Perkataan itu ditukarkan maksudnya sudut maksud dari sudut istilah. Jadual 3.1 menerangkan ketiga-tiga perkara tersebut dengan lebih terperinci. Jadual 3.1: Tiga Perkara yang Menyebabkan Lafaz atau Perkataan Dikategorikan Sebagai alMujmal bahasa dari

kepada

ABSF2203 USUL FIQH II 23 761127115291001

Maksudnya: Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah (lagi bakhil kedekut); Perkataan di atas adalah asing di dalam bahasa Arab yang menyebabkan maksud ayat al-Quran tersebut tidak dapat difahami. Walau bagaimanapun, di dalam surah yang sama, perkataan dijelaskan maksudnya di dalam ayat 2021. ( )

( ) Maksudnya: Apabila ia ditimpa kesusahan, Dia sangat resah gelisah; Dan apabila ia beroleh kesenangan, ia sangat bakhil kedekut; Begitu juga dengan perkataan dan yang bererti hari kiamat diterangkan maksudnya di dalam surah masing-masing. Perkataan itu Ditukarkan Maksudnya Dari Sudut Bahasa Kepada Maksud Dari Sudut Istilah

Setiap perkataan mempunyai maksudnya yang tersendiri berdasarkan kepada penggunaannya dari sudut bahasa. Dalam kes al-mujmal, perkataan itu telah ditukarkan maksudnya kepada makna yang lain apabila ia dijadikan istilah tertentu di dalam alQuran atau as-Sunnah.

Sebagai contoh, perkataan solat, puasa, zakat dan riba. Perkataan solat difahami umum sebagai doa tetapi syarak telah

mendefinisikannya sebagai suatu perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Begitu juga dengan perkataan zakat. Masyarakat Arab memahami maknanya

ABSF2203 USUL FIQH II 24 761127115291001

yang asal sebagai berkembang. Ia telah dijadikan istilah dalam syarak iaitu jumlah harta tertentu yang dikeluarkan untuk kepentingan orang tertentu.

Manakala puasa pula bermaksud menahan diri daripada melakukan sesuatu. Mengikut istilah syarak ia diertikan sebagai menahan diri dari melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa di siang hari sepanjang bulan Ramadan.

AL-MUTASYABIH Al-mutasyabih ialah suatu lafaz nas yang mana pengertian yang dikehendakinya sama sekali tidak dapat difahami kerana tidak terdapat qarinah yang boleh menghilangkan kesamarannya. Contohnya firman Allah s.w.t dalam surah al-Fath, ayat 10: ... ... Maksudnya: ...tangan Allah di atas tangan mereka... (Surah al-Fath, ayat 10) Dalam ayat di atas, perkataan merupakan lafaz mutasyabih. Lafaz ini tidak dapat difahami sebagaimana adanya, tetapi perkataan ini haruslah dilakukan penelitian dan perbahasan yang mendalam. Lafaz tidak boleh diertikan dengan tangan Allah kerana jika diertikan seperti itu, ia bererti menyerupakan Allah dengan makhluk dan ia tidak mungkin berlaku. Lafaz lebih tepat diertikan dengan kekuasaan Allah.

ABSF2203 USUL FIQH II 25 761127115291001

Penghuraian aplikasinya dalam pentafsiran berdasarkan contoh pengeluaran hukum. AL-ZAHIR ()

Jumhur ulama Usul Fiqh mendefinisikan zahir sebagai lafaz yang boleh ditakwilkan maknanya atau lafaz yang dikategorikan sebagai dilalah zanniyyah ( ,) iaitu dalil yang mengandungi makna yang pelbagai, sama ada makna lafaz itu diperolehi dari sudut bahasa seperti maksud umum atau makna yang diperolehi dari sudut istilah syarak sendiri seperti solat, zakat dan lainlain.

Ini menunjukkan bahawa istilah zahir mengikut pandangan sebahagian ulama adalah gabungan di antara definisi zahir dan nas di sisi ulama Hanafi. Hukum beramal dengan makna yang difahami dari lafaz zahir adalah wajib dan hanya boleh diganti dengan makna yang lain sekiranya ia ditakwil dengan betul iaitu dengan memenuhi semua syarat-syarat untuk menggunakan takwil.

Contohnya: ... Maksudnya: Wahai sekalian manusia! Bertakwalah kepada Tuhan kamu (Surah al-Nisa: 1) Orang Islam wajib berpegang kepada maksud yang diperolehi secara zahir dari ayat yang terdapat di dalam al-Quran dan as-Sunnah, sama ada lafaz yang digunakan adalah umum atau khusus, melainkan terdapat dalil-dalil yang menunjukkan sama ada memberi maksud yang berbeza atau maksud dari zahir ayat itu telah dinasakhkan. AL-NAS ()

ABSF2203 USUL FIQH II 26 761127115291001

Nas diertikan sebagai lafaz yang mempunyai makna yang tidak boleh ditakwil atau lafaz yang berada di bawah kategori dilalah qatiyyah ( ) iaitu lafaz yang mengandungi makna yang jelas dan pasti. Contohnya, perkataan Muhammad merujuk kepada individu tertentu (kata nama khas). Hukum beramal dengan makna lafaz nas adalah wajib secara qati dan tidak boleh diganti dengan makna yang lain kecuali dengan nasakh.

Jumhur ulama mengatakan bahawa istilah muhkam wujud di dalam makna zahir dan nas, iaitu lafaz yang mengandungi makna yang jelas sama ada dilalah qatiyyah atau dilalah zanniyyah. Contoh lain, dalam ayat 3 surah al-Nisa, yang mana Allah s.w.t telah berfirman: ... Maksudnya: maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuanperempuan empat... (Surah al-Nisa': 3) Secara zahirnya, ayat ini merupakan dalil yang mengharuskan perkahwinan di antara lelaki dan wanita. Walau bagaimanapun, maksud sebenar ayat ini diturunkan adalah untuk menjelaskan keharusan bagi lelaki untuk berpoligami tidak lebih daripada empat orang isteri sahaja. Maksud yang tersirat atau nas ini dapat difahami berdasarkan kepada sambungan dari ayat ini, iaitu: ...... Maksudnya: kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil (di antara isteriisteri kamu) maka (berkahwinlah dengan) seorang sahaja... (Surah al-Nisa: 3) (lain): dua, tiga atau

AL-MUFASSAR ( )

ABSF2203 USUL FIQH II 27 761127115291001

Di dalam surah at-Taubah: 36: Maksudnya: dan perangilah orang-orang musyrik itu keseluruhannya (Surah at-Taubah: 36) Perkataan ( orang-orang musyrik atau yang menyengutukan Allah) tergolong di dalam lafaz yang zahir dan bersifat umum. Ini adalah kerana maksud perkataan itu adalah jelas dari segi maknanya. Dalam masa yang sama, ia juga bersifat umum kerana perkataan orang-orang musyrik itu sendiri tidak dihadkan bilangannya. Adakah maksud ayat itu merujuk kepada sebahagian, separuh atau keseluruhan? Oleh itu, ia terbuka kepada takhsis atau penentuan dari sudut bilangan di dalam perkataan tersebut.

Namun, oleh kerana wujud perkataan lain selepasnya iaitu ( keseluruhan), perkataan tidak perlu lagi ditakhsiskan kerana perkataan itu telah pun ditentukan bilangan bagi maksud perkataan . Berdasarkan kepada contoh di atas, al-mufassar adalah lafaz atau kalam yang merangkumi dan . Oleh kerana itulah, mufassar lebih jelas berbanding nas. Maksud yang terkandung di dalam lafaz ini diperolehi melalui gaya bahasa yang terdapat di dalam lafaz tersebut secara, bukan berdasarkan kepada makna yang diberikan oleh lafaz ayat itu sendiri. Bayan al-Taqrir ( ) ialah suatu keterangan yang menolak penggunaan yang khusus yang menjadikan lafaz tersebut pasti dari sudut maknanya. Seperti seorang suami melafazkan atau ceraikan dirimu sendiri dengan talak satu. Perkataan di dalam lafaz ini menafikan keharusan wanita itu untuk menceraikannya lebih daripada satu kali. Bayan al-Tafsir ( ) bermaksud satu keterangan yang menjelaskan sesuatu lafaz yang mengandungi maksud yang tersembunyi. AL-MUHKAM()

ABSF2203 USUL FIQH II 28 761127115291001

cabang hukum-hukum fiqh yang bersifat kekal dan berterusan sebagaimana yang terdapat di dalam surah al-Ahzab, ayat 53: Maksudnya: ...Dan kamu tidak boleh sama sekali menyakiti Rasul Allah, dan tidak boleh berkahwin dengan isteri-isterinya sesudah ia wafat, selamalamanya... (Surah al-Ahzab: 53)

ALKHAFI Contohnya,

dalam

surah

al-Maidah

ayat

38:

() Maksudnya: Dan orang lelaki Yang mencuri dan orang perempuan Yang mencuri maka (hukumnya) potonglah tangan mereka sebagai satu balasan Dengan sebab apa Yang mereka telah usahakan, (juga sebagai) suatu hukuman pencegah dari Allah. dan (ingatlah) Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. (Surah al-Maidah: 38) Perkataan pencuri ( )mempunyai maksud yang hampir sama dengan perkataan penyeluk saku. Perkataan pertama bermaksud seseorang yang mengambil harta orang lain secara sembunyi tanpa kerelaan pemiliknya dan harta tersebut disimpan di tempat yang selamat. Manakala perkataan yang kedua memberi makna seseorang yang mengambil harta orang lain tanpa kerelaan pemiliknya dan ia dilakukan ketika pemilik itu tidak menyedarinya, walaupun dia hadir di tempat kejadian.

Bagaimana pula dengan hukumannya? Adakah hukuman bagi seorang penyeluk saku sama seperti hukuman yang dikenakan kepada seorang pencuri? Ahli-ahli fiqh telah berpendapat bahawa perbuatan penyeluk saku mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan perbuatan

ABSF2203 USUL FIQH II 29 761127115291001

seorang

pencuri.

Oleh

itu,

hukuman

yang

dikenakan

adalah

sama.

Begitu juga dengan masalah perwarisan harta. Terdapat hadis yang menyatakan bahawa seorang pembunuh tidak boleh mewarisi harta orang yang dibunuhnya. Berdasarkan kepada hadis ini, seseorang anak yang membunuh ayahnya sendiri tidak berhak mendapat pusaka daripada harta ayahnya. Bagaimana pula halnya bagi seorang pegawai penjara yang diberi kuasa oleh mahkamah untuk menjatuhkan hukuman bunuh terhadap ayahnya sendiri yang didapati bersalah atas kesalahan membunuh orang lain? Adakah dia akan kehilangan haknya untuk mewarisi pusaka ayahnya? Ini adalah sebahagian contoh-contoh yang berkaitan dengan lafaz-lafaz yang terdapat di dalam al-Quran dan hadis yang dikategorikan sebagai khafi. Ulama usul telah berusaha untuk mengetahui maksudnya yang tepat dengan cara mencari persamaan atau melihat kepada maksud lafaz ini berdasarkan kepada pemahaman dari sudut bahasa. AL-MUSYKIL Di dalam surah al-Baqarah ayat 223: () Maksudnya: Isteri-isteri kamu adalah sebagai kebun tanaman kamu, oleh itu datangilah kebun tanaman kamu menurut cara Yang kamu sukai dan sediakanlah (amal-amal Yang baik) untuk diri kamu; dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah Sesungguhnya kamu akan menemuiNya (pada hari akhirat kelak) dan berilah khabar gembira Wahai Muhammad) kepada orang-orang Yang beriman. (Surah al-Baqarah: 223) Perkataan dalam ayat ini mengandungi dua makna iaitu bagaimana ( ,)berdasarkan ayat yang bermaksud Bagaimana aku boleh mendapat seorang anak dan dari mana ( ) berdasarkan ayat yang bererti Dari mana kamu boleh memiliki (barang) ini. Setelah kajian dan penelitian dibuat didapati bahawa maksud sebenar perkataan adalah bagaimana. MUJMAL

ABSF2203 USUL FIQH II 30 761127115291001

a. Contohnya: Lafaz Jika seseorang berkata:

Maksudnya: Aku telah mewasiatkan 1/3 daripada hartaku kepada mawaali ku

Mawaali di dalam bahasa Arab boleh diertikan sebagai seseorang yang telah membebaskan hamba ( )atau bekas hamba ()berdasarkan perbezaan baris. Maksud perkataan yang digunakan di atas hanya boleh difahami dengan merujuk kepada pewasiat itu sendiri. b. Perkataan itu adalah Asing Dalam Bahasa yang Digunakan

Contohnya: perkataan di dalam surah al-Maarij ayat 19 . () Maksudnya: Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah (lagi bakhil kedekut); Perkataan di atas adalah asing di dalam bahasa Arab yang menyebabkan maksud ayat al-Quran tersebut tidak dapat difahami. Walau bagaimanapun, di dalam surah yang sama, perkataan dijelaskan maksudnya di dalam ayat 20-21.

( ) Maksudnya: Apabila ia ditimpa kesusahan, Dia sangat resah

ABSF2203 USUL FIQH II 31 761127115291001

gelisah; Dan apabila ia beroleh kesenangan, ia sangat bakhil kedekut;

AL-MUTASYABIH Contohnya firman Allah s.w.t dalam surah al-Fath, ayat 10: ... ... Maksudnya: ...tangan Allah di atas tangan mereka... (Surah al-Fath, ayat 10) Dalam ayat di atas, perkataan merupakan lafaz mutasyabih. Lafaz ini tidak dapat difahami sebagaimana adanya, tetapi perkataan ini haruslah dilakukan penelitian dan perbahasan yang mendalam. Lafaz tidak boleh diertikan dengan tangan Allah kerana jika diertikan seperti itu, ia bererti menyerupakan Allah dengan makhluk dan ia tidak mungkin berlaku. Lafaz lebih tepat diertikan dengan kekuasaan Allah.

KESIMPULAN Menurut ulama Usul Fiqh, sumber hukum merujuk kepada sandaran utama kepada sesuatu hukum. Dalam perundangan Islam, sumber utama kepada sesuatu hukum ialah al-Quran dan alSunnah atau dikenali dengan al-nas al-sharie. Sunnah mempunyai pelbagai definisi daripada ulama Usul Fiqh, fuqaha dan ahli hadis.

Dalil aqli sememangnya selari dengan akal yang bersih dan fitrah manusia untuk menerima al-Quran dan sunnah sebagai sumber perundangan.

ABSF2203 USUL FIQH II 32 761127115291001

Terdapat juga sumber-sumber lain yang digunakan sebagai dalil terhadap sesuatu masalah hukum seperti istihsan, istishab, al-urf dan masalih mursalah.

Pembahagian sumber hukum boleh dikategorikan kepada dua iaitu sumber yang disepakati dan sumber yang tidak disepakati. Sumber yang disepakati dan sumber yang tidak disepakati juga dikenali dengan sumber utama perundangan Islam dan sumber sekunder.

Jumhur ulama menjadikan ijmak dan qiyas sebagai sumber yang disepakati dan minoriti ulama melihat sebaliknya. Sumber yang tidak disepakati yang kerap menjadi perbincangan ulama ialah istihsan, istishab, masalih mursalah, al-urf, ijmak ahli Madinah, sadd al-dharai, qawl al-sahabi dan syaru man qablana. Lafaz yang jelas terbahagi menurut ulama Hanafi terbahagi kepada empat bahagian iaitu al-zahir, al-mufassar, al-muhkam dan al-nas.

Al-zahir bermaksud setiap lafaz atau kata-kata yang mempunyai maksud yang jelas berdasarkan kepada gaya bahasa lafaz ( )itu sendiri, tanpa melihat kepada lafaz-lafaz di dalam ayat lain di luar dari lafaz itu ( ) dan tanpa membuat sebarang penelitian terhadap ayat tersebut.

Al-nas adalah lafaz yang mempunyai makna dan dalil yang jelas serta boleh menerima takwil dan takhsis dan ia boleh dinasakhkan ketika zaman penurunan al-Quran.

Al-muhkam ialah lafaz yang petunjuknya ( )menunjukkan suatu pengertian yang jelas sesuai dengan susunan lafaz itu dan tidak mungkin menerima sesuatu yang lain sama ada , dan .Al-mufassar adalah lafaz yang mengandungi makna tertentu dan makna tersebut merupakan suatu dalil atau petunjuk yang lebih jelas berbanding nas dan zahir. Ia tidak perlu ditakwil dan ditakhsis, tetapi ia boleh dinasakhkan. Walau bagaimanapun, nasakh hanya berlaku pada zaman wahyu sedang diturunkan. Mengikut pandangan sebahagian besar ulama selain daripada ulama yang bermazhab Hanafi, lafaz yang jelas pengertiannya hanya terbahagi kepada dua: zahir dan nas sahaja.

ABSF2203 USUL FIQH II 33 761127115291001

Jumhur ulama mendefinisikan zahir sebagai lafaz yang boleh ditakwilkan maknanya atau lafaz yang dikategorikan sebagai dilalah zanniyyah ( ,) iaitu dalil yang mengandungi makna yang pelbagai, sama ada makna lafaz itu diperolehi dari sudut bahasa seperti maksud umum atau makna yang diperolehi dari sudut istilah syarak sendiri seperti solat, zakat dan lain-lain. Mengikut jumhur ulama, nas diertikan sebagai lafaz yang mempunyai makna yang tidak boleh ditakwil atau lafaz yang berada di bawah kategori dilalah qatiyyah( ) iaitu lafaz yang mengandungi makna yang jelas dan pasti. Contohnya, perkataan Muhammad merujuk kepada individu tertentu (kata nama khas).

Di dalam al-Quran dan hadis terdapat lafaz atau perkataan yang mempunyai maksud yang jelas dan tidak jelas. Lafaz yang tidak jelas terbahagi kepada tiga iaitu al-khafi, al-musykil, dan al-mujmal dan al-mutasyabih. Al-nas adalah lafaz yang mempunyai makna dan dalil yang jelas serta boleh menerima takwil dan takhsis dan ia boleh dinasakhkan ketika zaman penurunan al-Quran. Al-khafi ialah lafaz yang mempunyai maksud yang jelas apabila ia dibaca dalam ayatnya sendiri tetapi menjadi kabur apabila perkataan itu bertemu dengan perkataan lain yang mempunyai maksud yang hampir sama. Al-musykil merupakan lafaz yang mengandungi banyak maksud dan pengertiannya. Al-mujmal adalah lafaz yang tidak jelas maknanya dan hanya boleh dijelaskan oleh dalil al-Quran ataupun hadis Rasulullah s.a.w. Al-mutasyabih ialah suatu lafaz nas yang mana pengertian yang dikehendakinya sama sekali tidak dapat difahami kerana tidak terdapat qarinah yang boleh menghilangkan kesamarannya. Para ulama yang mujtahid wajib mengkaji, meneliti dan menjelaskan lafaz dan perkataan yang tidak diketahui maksudnya yang sebenar sekiranya lafaz tersebut dikategorikan sebagai al-khafi dan al-musykil.. Hanya nas-nas daripada al-Quran dan hadis yang boleh menjelaskan maksud yang terkandung di dalam lafaz mujmal.

ABSF2203 USUL FIQH II 34 761127115291001

Lafaz-lafaz yang tidak jelas di dalam nas-nas al-Quran dan hadis merupakan salah satu faktor yang menyebabkan berlakunya perbezaan pendapat di kalangan ulama.

Rujukan 1. Al-Bayan fi Ijazul Quran karangan Profesor Solah Al-Khalidi cetakan Darul Qalam2. AlIjazul Quranul Karim karangan Profesor Fadhil Abbas dan anak perempuannya cetakan Darul 2. Abdul Latif Muda, & Rosmawati Ali. (1997). Pengantar Usul Fiqh. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd. 3. Hanafie, a. (1971) Usul Fiqh. Indonesia: Widjaya

Imran Ahsan Khan Nyazee (2003). Islamic Jurisprudence. Petaling Jaya: The Other Press. 4. Mohammad Hashim Kamali (1989). Principles of Islamic Jurisprudence. Petaling Jaya: Pelanduk Publications (M) Sdn. Bhd. 5. Prof. Dr. Mukhtar Yahya, & Prof. Drs. Fatchurrahman (1993). Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam. Indonesia: Dar al-Maarif. 6. Wahbah Furqan 7. Zaidan, Abdul Karim. (2000). Al-Wajiz Fi Usul al-Fiqh. Lubnan: Muassasah ar-Risalah. al-Zuhayli (1986). Usul al-Fiqh al-Islami. Damsyiq: Dar al-Fikr.

Open University Malaysia


Receipt No : 003192 Name Student ID : SYED ISWANDEE BIN SYED HUSSAIN : 761127115291

Title Due Date Submission Date Submission Time

: May 2011: ABSF2203 Assignment : 2011-07-10 : 2011-07-10 : 12:30:58

ABSF2203 USUL FIQH II 35 761127115291001