Anda di halaman 1dari 3

SEL SEBAGAI UNIT ASAS

1. Rajah menunjukka sel tumbuhan

3.

Namakan sistem dalam manusia yang berikut.

a.

Labelkan bahagian P, Q, R dan S dalam rajah.

P : ____________________________ Q : ____________________________ R : ____________________________ S : ____________________________ b. Nyatakan fungsi bagi setiap bahagian dalam rajah. Bahagian Fungsi P Q R S

2. Namakan struktur bagi sel haiwan dan sel tumbuhan dibawah. 4. Namakan jenis sel yang berikut.
Sel Nama

Sel A

Sel B

a. Antara sel A dan B, yang manakah merupakah sel tumbuhan ? _________________________________________________________ b. Berikan akasan anda di (a) ? _________________________________________________________ c. Berikan 3 perbezaaqn antara sel A dan sel B. i. _________________________________________________ ii. _________________________________________________ iii. _________________________________________________

5.

Padankan sel yang berikut dengan fungsi-fungsinya. Sel Sel darah merah Sel otot Sel darah putih Sel saraf Sel epithelium

Fungsi

7.

Jawab semua solan menggunakan perkataan yang diberi di bawah. unisel Dinding sel sistem a. b. mikroskop klorofil mikorganisma sel multisel protoplasma berjuta peparu tisu

Membenarkan pergerakan Membawa maklumat dalam badan manusia Melitupi badan manusia Membawa oksigen daripada peparu ke seluruh badan Membunuh bacteria dan kuman

Sel unit asas benda hidup adalah ___________________. ________________ terdiri daripada sitoplasma dan nucleus.

c.

Amoeba dan Paramecium adalah contoh organism _____________.

d.
e.

Semut dan ayam adalah contoh organism _________________. Kita perlu menggunakan ________________ untuk melihat sel.

6.

Rajah di bawah menunjukkan beberapa jenis mikroorganisma.

f. __________________ adalah sangat halus dan kecil yang hanya boleh dilihat menggunakan mikroskop

g. h.
P diberi di bawah. Paramecium Amoeba Mikrorganisma P Q R S T Euglena Spirogyra Nama Hydra Q R S T

Badan kita diperbuat oleh ____________________ sel

Sel tumbuhan mempunyai pigmen berwarna hijau yang dikenali sebagai ________________. i. Sel tumbuhan mempunyai bentuk yang tetap kerana ia mempunyai ______________________________.

a. Namakan semua mikroorganisma di atas menggunakan perkataan yang

j.
organ

Beberapa jenis ______________ tisu yang berlainan membentuk

k. Salah satu organ yang membentuk sistrm perkumuhan adalah ___________________.

l.
8.

Badan kita mempunyai banyak ______________ yang menjalankan banyak fungsi pada masa yang sama. Gariskan jawapan yang betul a. Kita memerlukan (teleskop, mikroskop) untuk melihat sel. b. Organism unisel adalah organism (ringkas, kompleks) c. Kebanyakan organism unisel dikenali sebagai (mikroorganisma, makroorganisma) d. Sel haiwan mempunyai bentuk yang (tetap, tidak tetap) e. Membran sel adalah lapisan yang (tebal, nipis) di sekeliling sel. f. Kloroplas mengandungi klorofil yang diperlukan untuk proses (fotosintesis, respirasi) g. (S4el darah putih, Sel darah merah ) membunuh bacteria dan virus. h. Sel (Saraf, Otak) membawa maklumat ke seluruh badan. i. Setiap sel dalam tisu menjalankan fungsi yang (sama, berbeza)

b. Kelaskan organism kepada dua kumpulan. Mikroorganisma

j.

Sistem (peredaran darah, pencernaan ) terdiri daripada mulut, esophagus dan perut. k. Sistem (otot, perkumuhan) membuang bahan buangan daripada badan l. Buah pinggang adalah (organ, sistem) yang penting dalam bandan m. Manusia adalah organism yang (ringkas , kompleks)