Anda di halaman 1dari 6

TEORI JANGKAAN VROOM

NAMA CORNELIA AGANG TERCEY BINTI ZONIUS NOR AISAH BINTI UMAT MOHD AZWAN NIK LAH KASMAH BINTI MAJUNKOB NO MATRIK BT07110108 BT07110109 BT07110112 BT071101 BT07110157

KOMPONEN TEORI JANGKAAN 4 VROOM

USAHA
PRESTASI GANJARAN MATLAMAT

KONSEP PENTING
KONSEP Expectancy (Jangkaan) PENERANGAN
Kepercayaan sementara tentang kemungkinan sesuatu tindakan akan diikuti oleh sesuatu hasil. antara ganjaran. prestasi dan

Instrumentality Nisbah

Valence (Valens)

Nilai atau kepentingan tersebut kepada individu.

hasil

SOALAN 2

Ganjaran/penghargaan. -Guru perlu mengetahui keperluan/

kemahuan murid-muridnya. Cth: Memberikan ganjaran yang boleh

memotivasi pelajar seperti sijil, buku-buku rujukan, alat tulis dan sebagainya.

SOALAN 3

Ganjaran/penghargaan

- sokongan moral - fasiliti: kemudahan pengajaran dan pembelajaran.

KESIMPULAN....
Teori Jangkaan Vroom dianggap:
POSITIF

apabila seseorang berusaha untuk mencapainya apabila seseorang tidak berminat untuk mencapainya apabila tidak memberi sebarang makna kepada individu berkenaan

NEGATIF

NEUTRAL