Anda di halaman 1dari 51

LA : BAIKPULIH SISTEM TRANSMISI MANUAL

LnP
1. Rombak Rawat Kotak Gear Manual Pacuan

Hadapan 2. Rombak Rawat Kotak Gear Manual Pacuan Belakang

TRANSMISI

TRANSMISI MANUAL
Digunakan bersama klac.

Gear digerakkan secara manual.

KOTAK GEAR
Terdiri daripada rangkaian gear yang

terkandung dalam satu kotak dan dipasang selepas pepasangan klac. Kotak gear biasanya bergantung kepada pacuan kereta

FUNGSI
Untuk mengadakan kelajuan berbeza dan sesuai

mengikut keadaan dan beban pada kenderaan Mewujudkan gear maju, undur dan bebas Menghasilkan daya kilas tambahan untuk mendaki bukit Membolehkan enjin hidup tanpa kenderaan bergerak dengan gear dalam keadaan bebas(neutral)

MENGENAL NO SIRI TRANSMISI

FRONT WHEEL DRIVE(PACUAN DEPAN)

C O N T O H

5
M

SPEED(KELAJUAN)
MANUAL

2
2

SERIES T/M ( SIRI T/M)


SEQUENCE OF DEVELOPMENT (TURUTAN BINAAN)

Struktur asas tranmisi manual


Gearbox Casing (Perumah Kotak Gear) Flywheel (Roda Tenaga)

Clutch Assembly (Pepasangan Klac) Gearing (gear) Clutch Lever

CLUTCH (CEKAM)

Digunakan sebagai mekanisma untuk Engage atau Disengage transmisi dan roda

PRESSURE PLATE (PLAT TEKANAN)

Dibina untuk menekan atau memegang geseran piring antara dirinya sendiri dan Flywheel

CLUTCH RELEASE BEARING (GALAS PELEPAS KLAC)

Galas digerakkan oleh pedal klac dan sambungan(linkage) untuk Engage dan Disengage pada Pressure plate

Transmisi Manual Pacuan Belakang

Transmisi Manual Pacuan Hadapan

PRINSIP GEAR
Apabila dua gear dalam jaringan, satu

memacu yang lain ia akan berputar dalam arah yang bertentangan.

JENIS-JENIS YANG BIASA DIGUNAKAN DALAM KOTAK GEAR


GEAR TAJI(SPURS GEARS) - Mempunyai pemotongan gigi gear selari

GEAR HELIKS(HELICAL GEARS)

GEAR HELIKS
Mempunyai pemotongan gigi gear serong

Ia lebih kuat dan kendaliannya senyap dan

lancar

GEAR PEMELAHU(IDLER GEAR)

Apabila gear berputar melawan yang lain, gear dipacu

akan berputar arah berlawanan dan idler gear digunakan antara gear itu untuk menukar arah putaran. Tidak merubah nisbah gear

Kedudukan idler gear

NISBAH GEAR(GEAR RATIO)


DEFINISI Hubungan antara bilangan putaran yang dibuat oleh gear pandu/pemacu untuk memusingkan satu putaran penuh gear dipandu/dipacu.

BILANGAN GIGI GEAR DIPACU(DRIVEN GEAR) = -----------------------------------------------------------------BILANGAN GIGI GEAR PEMACU(DRIVING GEAR)

CONTOH
= BILANGAN GIGI GEAR DIPACU(A) -------------------------------------BILANGAN GIGI GEAR PEMACU(B) 30 --15

=2

Nisbah gear = 2 : 1

SILA KIRA
Diberi, Gear yang di pandu= 30 Gear yang memandu = 80 . Kirakan nisbah gear tersebut

A B
A = GEAR PEMACU = 20 GIGI B = GEAR DIPACU = 35 GIGI

D C

C = GEAR PEMACU = 25 GIGI


D = GEAR DIPACU = 30 GIGI

NISBAH GEAR

= JUMLAH GEAR PADA SETIAP GEAR DIPACU --------------------------------------------------JUMLAH GEAR PADA SETIAP GEAR PEMACU = 35 X 30 --------- ---20 X 25 = 2.1 :1 = 2.1

UNIT PENYEGERAK (SYNCHRONIZER ASSEMBLY)

Digunakan kerana
Memudahkan penukaran gear

Mengurangkan kehausan gear


Membenarkan gear heliks dikendalikan

dengan lebih senyap

Kendalian
Menggabungkan gear jaringan malar dan

anjakan klac dog teeth

ALIRAN KUASA(POWER FLOW)


GEAR BEBAS(NEUTRAL) - Unit segerak dalam keadaan bebas - Kuasa daripada enjin akan dipindahkan melalui aci input ke pemacu di aci lawan gear dua, gear tiga dan gear undur - Aci output dan unit segerak tidak berpusing - Kuasa enjin hanya sampai ke kotak gear oleh aci lawan.

GEAR PERTAMA
Apabila tuil penghantaran dialih untuk gear pertama,

unit segerak digerakkan oleh selector fork supaya bercantum dengan gelang segerak pada gear pertama di aci output. Ini menyebabkan gear pertama akan bergerak mengikut unit segerak Kuasa dari enjin dialirkan masuk melalui aci input ke gear pacu aci input, kemudian gear pertama di aci lawan . Kuasa dipindahkan ke gear pertama di aci output yang bercantum dengan unit segerak dan keluar melalui aci output ke aci putar bagi pacuan belakang dan aci utama gear pinan bagi pacuan roda hadapan.

GEAR KEDUA
Apabila tuil penghantaran digerakkan ke

belakang, unit segerak akan tertolak ke hadapan dan bercantum dengan gear kedua di aci output. Kuasa dari enjin masuk melalui aci input ke gear pemacu aci lawan. Kuasa gear kedua aci lawan dipindahkan ke gear kedua di aci output

GEAR KETIGA
Apabila tuil penghantaran digerakkan ke hadapan,

unit segerak akan tertolak ke belakang dan bercantum dengan gear ketiga di aci output. Kuasa masuk melalui aci input ke gear pemacu aci input dan ke gear pemacu aci lawan. Kuasa dari gear ketiga di aci lawan dialirkan ke gear ketiga di aci output

GEAR KEEMPAT
Apabila tuil penghantaran digerakkan ke belakang,

unit segerak akan tertolak ke hadapan dan bercantum dengan gear empat. Kuasa enjin masuk melalui aci input terus melalui gear keempat dan keluar melalui gear keempat dan keluar melalui aci output. Gear di aci lawan tetap berpusing.

GEAR KELIMA
Apabila tuil penghantaran digerakkan ke

depan, unit segerak akan tertolak ke hadapan dan bercantum dengan gear lima. Kuasa enjin masuk melalui aci input terus melalui gear kelima dan keluar melalui gear kelima dan keluar melalui aci output.

GEAR UNDUR
Apabila tuil penghantaran digerakkan untuk

mengundur, gear undur di aci output akan tertolak ke hadapan dan bersentuh dengan gear pepura undur yang sentiasa berpanca dengan gear undur di aci output. Kuasa enjin masuk melalui aci input ke gear pemacu aci input, gear pemacu aci lawan dan ke gear undur di aci lawan. Kuasa ini dipindahkan ke aci pepura undur dan kemudian dipindahkan ke gear undur di aci output. Ini menyebabkan aci output berpusing melawanpusingan enjin dan membolehkan kenderaan mengundur.

CARA MENUKAR GEAR