P. 1
KHUTBAH-SUNDA

KHUTBAH-SUNDA

|Views: 230|Likes:
Dipublikasikan oleh Mien Zie Al Gharuty

More info:

Published by: Mien Zie Al Gharuty on Oct 15, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/02/2014

pdf

text

original

FADILAH (KAUTAMAAN) POE JUM’AT

Para wargi kaum Muslimin rohimakumullah, Saparantosna muji syukur ka hadirot Allah SWT., sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka jungjunan urang sadayana kangjeng Nabi Muhammad SAW., sarta ka kulawargana, shohabatna katut sadaya ummat anu ngiringan jejak langkahna dugi ka akhir zaman. Mangga urang sami-sami silih emutan, yen urang salamina kedah taqwa, kalawan taqwa anu saleres-leresna, margi kujalan taqwa ieu, urang sadayana tiasa salamet di dunia sareng di akherat. Dinten ieu dinten Jum’ah nyaeta mangrupikeun dinten anu dimulyakeun ku Allah SWT. Dinten anu disebat rajana tina sadaya poe, sakumaha pidawuh jungjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad SAW., anu unggelna :

„Ari rajana sakabeh poe nyaeta poe Jum’ah, poe anu diagungkeun jeung dimulyakeun ku Allah SWT., leuwih agung tibatan poean Lebaran Syawal (Idul Fitri) oge leuwih agung tibatan poean lebaran Rayagung (Idul Ad-ha).

eta kitab tetep moal bisa dialap manfa’at ku si Kalde. hadist. Walhasil urang sadaya kedah merhatoskeun disiplin sareng katartiban dina sagala rupi ibadah kedah turut kana tata aturan sareng ajaran anu tos ditangtoskeun ku ajaran Islam anu berpedoman kana Al-qur’an. Kangjeng Nabi Muhammad SAW parantos ngajelaskeun aya hiji waktu atanapi tempat anu mustajab hartosna waktu nalika hiji jalma ngadu’a insya’Allah di ijabahna.Kumargi kitu Allah SWT ngagero ka jalma anu ariman sangkan kudu ngalaksanakeun berjama’ah sholat Jum’ah. . Sangkan urang tiasa ngahontal janten jalma anu leres-leres Muttaqin. „He jalma-jalma anu ariman. upama aranjeun nganyahokeun“ Para wargi kaum Muslimin anu rohimakumullah. Oge Sanajan upami aya jalma nyarios nyaram kanu sagigireun-nana. Kuayana kautamaan poe jum’at. sakumaha dawuhanna-Na dina Al-qur’an surat Aljumuah ayat 9 : Kusabab kitu Nabi Muhammad SAW tos ngalarang cumarios atanapi ngobrol ka ahli jum’ah dina waktos khotib nuju khutbah ti mimiti dugi karengsena. maka jum’ahna henteu aya hartina. lamun aranjeun digero supaya ngalaksanakeun sholat dina poe Jum’at. dina sapalihna riwayat. maka manehannana sapertikeun Kalde mamawa kitab“. dina waktos Nalika Khotib calik lungsur dina mimbar diantara dua khutbah dugi karengsena. maka kudu buru-buru anjeun inget ka Allah jeung tinggalkeun jual beuli. sabab sanajan si Kalde mamawa kitab. nyaeta. Mangga waktos eta mangfaatkeun kanggo ngadeuheus nyuhunkeun ka Allah SWT minimal maos solawat. dina nalika khotib nuju khutbah saperti nyarios „cicing anjeun tong ngobrol“ eta oge sami. Sakumaha pidawuhna: „ Saha jalma anu nyarios dina nalika khotib nuju khutbah. Dina pada teu aya manfa’atna. Mudah-mudahan urang sadayana di paparin taufiq sareng hidayah ti Allah SWT. Anu kitu teh leuwih alus pikeun aranjeun. sareng qiyas ijma ulama.

. Para wargi ahli jum’ah anu mulya.ULAH LESOT TINA IMAN 17-6-2005 Para wargi kaom muslimin anu mulya. . yen urang salamina kedah taqwa ka Allah SWT. mangka pasti urang sadayana disalametkeun ku Allah SWT tina siksaan seuneu naraka jahanam. Mangga urang sami-sami silih emutan. margi urang sadaya tos dipasihan kani’matan anu pohara. nyaeta ditakdirkeun janten jalmi anu iman. urang sadayana tiasa salamet di duniana oge di akheratna. Sakumaha pidawuh Nabi Muhammad SAW.. Ari sadayana puji eta kagungan Allah SWT.. kalawan taqwa anu saleres-leresna.. sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka jungjunan urang sadayana kangjeng Nabi Muhammad SAW.. oge ka para kulawargana sareng ka para sohabatna dugi ka sadayana ummat anu ngiringan jejak langkahna dugi ka akhir zaman. margi salami urang masih beriman atanapi salagi iman masih keneh ngancik dina dada urang sadayana. margi kujalan taqwa ieu. anu parantos marentahkeun ka urang sadayana supaya kiat iman kalawan upami maot tiasa nyandak iman sareng islam. Urang wajib kedah syukuran ka Allah SWT.

Bagja temenan jalma anu iman ka Allah SWT. sareng iraha iman eta tiasa ngirangan ? Iman urang tiasa nambahan. geura taqwa ka Allah jeung teangan pikeun ngadeukeutkeun diri anjeun ka Allah. upami urang nyeu-eurkeun tho’at sareng nyeu-eurkeun ibadah ka Allah SWT. diantawisna kedah tiasa ningkatkeun ibadah... margi aranjeuna kalebet jalma anu berharga tur jalma anu bakal kenging penghargaan ti Allah SWT. saupama kaimanan urang hoyong langkung ngandelan. tapi sawangsulna iman urang tiasa ngirangan kusabab urang seu-eur midamel kama’siatan. sanajan iman anu saeutikeutikna”. tangtos kedah aya upaya. anu unggelna : seug nepi ka lesotna. Sakumaha dawuhan Allah SWT. hartosna kedah tiasa jihad nanjeurkeun amar ma’ruf nahi munkar. sajabi ti eta upami iman urang hoyong langkung nambihan kuat. jalma anu dina hatena masih keneh ngancik kaimanan. kadang-kadang tiasa ngirangan. Ayeuna timbul pertanyaan : Iraha iman eta tiasa nambahan. ningkatkeun kataqwaan ka Allah “Hee jalma-jalma anu ariman. ngelingan ka jalma anu ariman. dina Al-qur’an surat Almaidah ayat 35. jeung anjeun kudu jihad dina jalan Allah.Kumargi kitu. nyaeta aranjeuna bakal kenging tempat pangbalikan anu pinuh ku kani’matan tur kasenangan. kabagjaan anu taya hinggana. urang kedah maksakeun soson-soson hadir kana majlis-majlis elmu hartosna dongkap ka tempat-tempat . Iman teh kadang-kadang nambahan. SWT tur nebihan tina sagala rupi kama’siatan. komo mun “Moal asup kana Naraka. Para wargi kaom muslimin rohimakumullah. mangga urang sadayana sami-sami ngajaga kaimanan urang ulah nepi ka iman jadi loncer. margi tos yakin upami jalma maot teu nyandak iman sareng islam pasti bakal cilaka. Kumargi kitu. Para wargi ahli jum’ah anu mulya... nyaeta ka asupkeun jalma anu su-ul khotimah. a’u dzubilla-hi mindalik. supaya anjeun meunang kabagjaan”.

mangka Allah SWT. mangga urang sadayana sami-sami tiasa upaya ngalaksanakeun kawajiban tholabul ilmi secara rutin dimana bae. „ Sing saha jalma anu hadir ka Majlis Elmu leuwih utama tibatan solat sunat sarebu roka’at. sakumaha pidawuh Nabi Muhammad SAW. oge leuwih utama tibatan sarebu kali ngahadiran ka jalma anu maot“. Dina hadist sejenna oge parantos ngadawuh : „Sing saha jalma anu leumpang menuju ka Majlis elmu. leuwih utama tibatan ngalongok sarebu anu gering. Para wargi kaum Muslimin Rohimakumullah. . sakumaha ka uninga ku sadayana rehna milarian elmu wajib hukumna keur jalma muslimin muslimat anu tos mukallaf. margi ari nyuprih elmu mah teu aya pangsiunnana.. bakal ngagampangkeun ka eta jalma jalan menuju ka syurga“ Kumargi kitu. Ari nyuprih elmu teh seu-eur pisan kautamaan-nana. sangkan harapan urang sadaya tiasa nguatkeun kalawan nambihan kana kaimanan sareng kataqwaan.pangaosan.. mudah-mudahan urang sadaya salawasna kenging hidayah sareng taofeq ti Allah SWT.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->