Anda di halaman 1dari 16

(SENANG MATEMATIK)

A. STRATEGI P & P MUDAH MATEMATIK GALUS UPSR

1. MATLAMAT: Mencapai kelulusan Matematik UPSR 100%. 2. OBJEKTIF: 2.1 Mengenal pasti topik-topik dan kemahiran-kemahiran Matematik yang senang dikuasai oleh murid-murid GALUS. 2.2 Mengenal pasti teknik termudah menjawab soalan bagi murid-murid GALUS. 2.3 Melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang berfokus kepada murid-murid GALUS dengan menggunakan program SEMATIK (Senang Matematik). 2.4 Memastikan murid-murid GALUS mencapai gred `C dalam Matematik UPSR. 3. SASARAN: Murid-murid GALUS tahun enam yang berada pada prestasi gred `D (20 39 %) dalam ujian-ujian Matematik yang telah dijalankan. 4. RASIONAL: Murid-murid kumpulan GALUS adalah merupakan murid-murid yang mempunyai kebolehan dan prestasi pembelajaran yang memuaskan sahaja. Mereka hanya boleh menguasai topik dan kemahiran pada aras KBKK senang dan Sederhana mudah. Kebiasaannya murid-murid ini kurang diberikan perhatian oleh guru-guru. Murid-murid ini sebenarnya mempunyai potensi untuk lulus sekurang-kurangnya dengan gred `C, sekiranya guru-guru melaksanakan strategi yang berfokus dan strategik dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Guru-guru yang kreatif, inovatif dan dedikasi telah membuktikan kejayaan mereka mengusahakan murid-murid ini mencapai sekurang-kurangnya gred `C. Bahkan sebilangan guru-guru tersebut memperolehi kejayaan gemilang dengan menghasilkan keputusan kelulusan 100% Progam SEMATIK ini bertujuan untuk menyebarluaskan kreativiti dan inovatif

guru-guru tersebut kepada guru-guru lain. Mudah-mudahan program ini dapat membantu guru-guru Matematik meningkatkan prestasi Matematik UPSR sekolah masing-masing. 5. STRATEGI P & P GALUS:

KENAL PASTI TOPIK & KEMAHIRAN YANG BOLEH DIKUASAI

PEMBELAJARAN MASTERI LATIH TUBI TOPIKAL: PEMULIHAN SOALAN UPSR KLON UPSR PENGUKUHAN PENILAIAN TIDAK KUASAI

MENGUASAI

LATIH TUBI PENGUKUHAN DAN PENGAYAAN SOALAN UPSR SOALAN KLON UPSR SOALAN UJIAN

6. HEADCOUNT: Guru Matematik hendaklah membuat Headcount pada setiap kali ujian dijalankan untuk mengenal pasti murid-murid sasaran. 7. ANALISIS ITEM: Guru-guru Matematik hendaklah membuat analisis item jawapan murid pada setiap kali ujian dijalankan untuk mengesan topik dan kemahiran yang muridmurid boleh kuasai. 8. UNTUK MENDAPAT GRED `C: Kertas 1 mesti betul sekurang-kurangnya 16 soalan. Kertas 2 mesti mendapat sekurang-kurangnya 16 markah. Jumlah markah = 32

X
Jumlah markah penuh = 80

100 = 40 %

9. LATIH TUBI TIGA BULAN SEBELUM UPSR: Dengan menggunakan kertas soalan UPSR sebenar tahun-tahun yang lepas, soalan klon UPSR dan soalan ujian, latih tubi murid-murid menggunakan teknik berikut; 9.1 Latih murid-murid menjawab soalan-soalan yang senang dan sederhana mudah. Kertas 1, pilih dan jawab16 soalan sahaja. Kertas 2, pilih dan jawab 14 soalan sahaja.

9.2 Ingatkan murid-murid supaya menggunakan lebih masa untuk menjawab soalan-soalan yang senang dan sederhana mudah bagi kertas 1 dan kertas 2. 9.3 Murid-murid hendaklah memastikan soalan-soalan tersebut dijawab dengan betul. 9.4 Setelah selesai menjawab soalan-soalan tersebut barulah murid-murid menjawab soalan-soalan yang lain. 9.5 Pengurusan masa semasa menjawab soalan hendaklah diurus dengan baik.

Guru-guru hendaklah melatih murid-murid menguruskan masa menjawab soalan yang baik dan berkesan. 9.6 Setiap kali murid selesai menjawab soalan-soalan tersebut, guru hendaklah membincangkan jawapannya bersama murid-murid. 9.7 Sebaik-baiknya setiap murid diberi peluang menuliskan jawapan mereka di papan hijau dan bincangkan bersama. 9.8 Pastikan murid-murid membuat pembetulan setiap soalan yang mereka salah. 10. JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM SEMATIK: BULAN Julai MINGGU 1 hingga 2 AKTIVITI Latih tubi soalan senang dan sederhana mudah UPSR sebenar tahun 2001 hingga 2009 mengikut topikal. Latih tubi soalan senang dan sederhana mudah klon UPSR tahun 2001 hingga 2009 mengikut topikal. Ujian Pengesanan 1 (UPPM 3) dan Headcount. Latih tubi menjawab set soalan sebenar UPSR tahun 2001 hingga 2009. Latih tubi menjawab soalan ujian. Ujian Pengesanan 2 dan Headcount.

Julai

3 hingga 4

Julai Ogos Ogos Ogos

4 1 2 hingg 4 4

B. TOPIK-TOPIK DAN KEMAHIRAN-KEMAHIRAN MUDAH MATEMATIK GALUS


NOMBOR BULAT HINGGA TUJUH DIGIT Cerakinan Nilai tempat dan nilai digit Empat operasi ( +, -, X , ) Operasi bergabung (KUBADATATO) Membundarkan Perpuluhan dan pecahan juta 2 PECAHAN Pecahan setara ( X, ) Pecahan tak wajar kepada nombor bercampur Tambah dan tolak pecahan penyebut tak sama Menamakan pecahan Menamakan pecahan kawasan berlorek Pecahan terendah atau termudah Melorek pecahan pada rajah PERPULUHAN Nilai tempat persepuluh, perseratus dan perseribu Nilai digit Pecahan kepada perpuluhan dan sebaliknya Empat operasi ( +, -, X , ) dalam perpuluhan WANG Operasi bergabung ( +, -, X , ) melibatkan wang Menentukan nilai ringgit dan sen - Tukarkan kepada sen sahaja. PERATUS Menentukan nilai peratus Mengira peratus MASA DAN WAKTU Mengenal Muka jam Mengenal jarum jam Mengenal sistem 24 jam 1

Menukarkan waktu 12 jam kepada sistem 24 jam Menyatakan masa sebelum dan selepas

UKURAN PANJANG Asas mengukur Membuat penukaran unit Empat operasi ( +, -, X , ) Anggaran ISIPADU CECAIR Bacaan pada penyukat Penukaran unit Empat operasi ( +, -, X , ) TIMBANGAN BERAT Bacaan pada penimbang Penukaran unit Empat operasi ( +, -, X , ) Anggaran PURATA Mencari purata BENTUK DUA MATRA DAN TIGA MATRA Mengenal bentuk Mengenal ciri-ciri asas Pengenalan dan mengira perimeter Bentangan

10 11

C. TEKNIK TERMUDAH MENJAWAB SOALAN MATEMATIK GALUS


1. Melukis gambarajah Calon dapat mengingat ciri-ciri bagi dua matra dan 3 matra dengan melukis gambar rajah. Contoh : i. Selinder

ii. Kuboid

2.

Membuat jadual Membina jadual-jadual tertentu yang berkaitan dengan soalan

Contoh : i. Perpuluhan - Menukar pecahan perseratus kepada perpuluhan dengan menggunakan rumah angka.

sa

1 0

100

1000

ii.

Membina rumah angka bagi nombor bulat.

Rari

Puri

ri

ra

pu

sa

iii.

Jadual penukaran kepada peratus Penyebut 2 4 5 10 20 25 50 Pendarab 50 25 20 10 5 4 2 Penyebutnya seratus


100
100

100
100

100
100

100

NILAI RINGGIT DAN SEN - TUKARKAN KEPADA SEN SAHAJA. - BUAT GARISAN RINGGIT DAN SEN

CONTOH: Alia membeli sebuah buku tulis berharga 40 sen dan sebuah kotak pensel berharga RM1.25. Berapakah yang perlu dibayar oleh Alia? 1) + 125 sen 40 sen 165 sen

2) RM 1 1 SEN 25 40 65

+ 4. Penggunaan Garisan Unit dalam Panjang, Timbangan Berat dan Isipadu Cecair. Dicadangkan menggunakan Garisan unit dalam melaksanakan operasi empat yang melibatkan penukaran unit. Contoh Garisan Unit Panjang km Hm Dm m Dm cm mm

Contoh Garisan Unit Timbangan Berat kg Hg Dg g Dg cg mg

Contoh Garisan Unit Isipadu Cecair d c m

Latih tubi - Jawab seberapa banyak soalan-soalan yang boleh dikuasai oleh murid galus. - Memberi murid soalan yang serupa tetapi nombor sahaja yang diubah-ubah.

Jawab soalan tahun lepas - Fokus kepada soalan yang popular sahaja. - Pastikan soalan mudah/dikuasai dijawab dengan tepat.

Gunakan bahan maujud/konkrit

- Misalnya soalan bentuk 3 matra murid boleh menggunakan barang-barang yang di bawanya seperti pensel untuk mengambarkan silinder, pemadam untuk menggambarkan kubiod atau sebaliknya. 8 Penekanan kepada konsep - Tumpukan kepada operasi tambah dan tolak iaitu mengumpul semula tidak lebih dua kali. 9 KUBADATATO (BODMAS) Penggunaan akroname - Gunakan KUBADATATO atau BODMAS sewaktu menjawab operasi bergabung. - Tekankan kepada murid KUBADATATO ada 3 kumpulan iaitu KU, BADA dan TATO di mana jika sama kumpulan, jawab ikut soalan dan tidak sama kumpulan baru ikut KUBADATATO.

10 PETAK SIFIR Perlu diterapkan sebagai latihan atau latihtubi bagi murid-murid yang sukar menghafal fakta asas darab.Ianya boleh dibina didalam peperiksaan UPSR .Contoh tajuk yang boleh menggunakan petak sifir seperti operasi darab ,tambah,tolak , bahagi ,pecahan dan lain-lain.

PETAK SIFIR
1 2 3 4 5 6 7 5 6 1 1 4 6 8 0 2 1 1 6 9 1 1 2 2 1 2 5 8 8 2 2 2 3 1 1 6 0 4 0 5 0 5 0 1 1 2 3 3 2 2 4 3 4 1 8 2 0 6 2 7 8 9 1 1 18 4 2 6 2 27 1 4 2 3 36 8 2 3 4 45 5 0 4 4 54 2 8 4 5 63 1 8 5 4 5 6 2 9 6 2 3 4 4 2 0 8 6 4 72 6 72 81 27 36 45 54 3 Ulangkaji membina petak sifir 3 4

4 1 8 6 9 18

11 BIJAK SIFIR Latihan perlu diterapkan lima minit sebelum P&P seolah-olah seperti latihtubi.

MATEMATIK CEPAT TEPAT 1


a.
b. 15 7 = _________ 8 + 9 = _________ 6 _______ = 12 10 mm = ________ cm 1 m = ________ cm 17 ________ = 8 ______ + 5 = 11 1 = ______ (Dalam perpuluhan) = _______(Dalam perpuluhan)
1 + 4

a. _________ 2 = 8
b. 2 + 8 = _________ c. 1 jam = ________ minit d. jam = _________ minit

c.
d. e.

e. 30 minit = _________ jam

f.
g.

f. 7 ________ = 28
g. 15 3 = _________ h. 21 _______ = 3 i. j. 9 + 7 = __________ 1 jam + 30 minit = _________ minit

h.
i.

j.

= __________

12 KAEDAH LATTICE ( Potong Wajik ) Kaedah Lattice adalah salah satu kaedah yang boleh digunakan dalam operasi darab.

Conto
13 LOMPAT SI KATAK LOMPAT

Kemahiran ini boleh digunakan dalam tajuk ukuran seperti panjang,timbangan berat,isipadu cecair dan perpuluhan.

LO
14 ULTRAMAN X

1 1 2

= =

+
7 1 0

1 5

darabkan

5 + 2 10