Anda di halaman 1dari 4

Antara fungsi PKG

[sunting]Fungsi

1: Memantau Sekolah Dan Memberi Khidmat Bantu Tentang Penggunaan Teknologi Pendidikan Dan Media
1.1 Memantau Sekolah: 1.1.1 Memantau dan menambah baik Program Pembangunan Pusat Sumber Sekolah Galakan Membaca Program Literasi Maklumat

1.1.2 Memantau penggunaan dan keberkesanan bahan pelbagai media pengajaran dan pembelajaran Bahan dan peralatan sedia ada Bahan Inovasi

1.1.3 Memantau pelaksanaan aktiviti Pembestarian Sekolah di Sekolah Bestari (Projek Rintis) Aplikasi WSMS dan LCMS

1.1.4 Memantau pemasangan dan pelaksanaan Pusat Akses Sekolah 1.1.5 Memantau pelaksanaan aktiviti TVP & RP (Sabah / Sarawak) Penggunaan Koleksi Pengurusan

1.1.6 Memantau pelaksanaan SchoolNet 1.1.7 Memantau Makmal komputer sekolah 1.1.8 Memantau aktiviti PPSMI 1.2 Memberi khidmat bantu tentang penggunaan teknologi pendidikan dan media. 1.2.1 Khidmat Bantu Penggunaan dan Pengurusan Pusat Sumber Sekolah. Bengkel Pengurusan Bahan PSS

1.2.2 Program Galakan Membaca dan Literasi Maklumat a. Bengkel Pengurusan Program Galakan Membaca

1.2.2 Penggunaan Teknologi Pendidikan dan Media di sekolah

TVP Lain-lain jenis media

1.2.3 Dasar Pembestarian Sekolah Pusat Akses Schoolnet Makmal Komputer Sekolah PPSMI Aplikasi Pengurusan Bahan P&P

1.2.4 Projek Inovasi berteraskan Teknopen di sekolah Perancangan Pelaksanaan Dokumentasi

[sunting]Fungsi

2: Menjadi Pusat Rujukan Penggunaan Teknologi Pendidikan, Media dan

ICT
2.1 Memberi bimbingan dan nasihat kepada Guru Perpustakaan dan Media (Guru Penyelaras PSS) tentang penggunaan dan pengurusan: Pusat Sumber Sekolah Pelaksanaan Program NILAM Literasi Maklumat

2.2 Memberi bimbingan dan nasihat penggunaaan/pengurusan: CDRI Makmal Komputer Schoolnet Pusat Akses Sekolah PPSMI Aplikasi Bestari

2.3 Memberi bimbingan dan nasihat penggunaan bahan pelbagai media: TVP/RP Media-media lain Projek Inovasi sekolah

2.4 Memberi bimbingan dan nasihat aspek teknikal perkakasan ICT dan media

[sunting]Fungsi

3: Melapor Kepada Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri

3.1 Melapor pelaksanaan aktiviti pemantaun sekolah PSS Program Membaca Projek Rintis Sekolah Bestari Makmal Pengkomputeran Teknologi pendidikan dalam P&P PPSMI Pusat Akses Schoolnet TV / Radio Pendidikan

3.2 Melapor prestasi kewangan PKG dengan mematuhi peraturan pekeliling kewangan yang sedang berkuatkuasa. 3.3 Premis: Melapor dan menyelaras penggunaan kemudahan keceriaan keselamatan

3.4 Melapor hal-hal perjawatan dan perkhidmatan Staf PKG 3.5 Menyedia laporan: Pencapaian Bulanan SKT PKG Menyedia laporan semakan pencapaian SKT PKG setengah tahun akhir tahun

3.6 Mengumpul dan melapor maklum balas dan aduan sekolah terhadap produk dan perkhidmatan BTP, BTPN, PTPB dan PKG. 3.7 Menyediakan data dan maklumat sekolah. [sunting]Pengurusan

PKG

PKG ditadbir oleh seorang Ketua Pegawai Teknologi Pendidikan (PTP DGA32), seorang pembantu PTP DGA29, seorang Pembantu Tadbir (N17) dan seorang Juruteknik Komputer (FT17)