Anda di halaman 1dari 4

Contoh Persediaan Mengajar yang menggunakan model Pembelajaran Membuat Keputusan Bidang: SUKATAN DAN GEOMETRI Tajuk: PANJANG

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 1O.3 Menganggar dalam unit sentimeter dan meter. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: (i) Menganggar panjang dalam 1 cm, 1 m dan seterusnya membandingkan dengan ukuran sebenar. Masa: 60 minit FASA 1. Persediaan 1. Mengumpul maklumat 2. Mengenal pasti maklumat 3. Mengenal pasti alternatif CADANGAN AKTIVITI 1. Guru meminta tiga orang pelajar berlainan ketinggian ke hadapan. 2. Murid diminta menyatakan siapa yang lebih tinggi dan lebih rendah. 3. Guru meminta murid membanding tinggi ketiga tiga murid tersebut CADANGAN KOMUNIKASI 1. Apakah unit yang digunakan untuk mengukur ketinggian yang kamu ketahui? 2. Boleh kamu beritahu siapakah yang paling tinggi dan paling rendah? 3. Cuba kamu teka, berapakah tinggi rakan kamu ditengah sekiranya yang paling tinggi 120 cm dan paling rendah 100 cm? /Kaitkan dengan contoh yang lain. 4. Apakah cara lain yang boleh kamu gunakan untuk membandingkan ketinggian mereka?

4. Menganalisis alternatif

4. Murid beratur mengikut ketinggian.

2. Imaginasi Guru menampal jadual di papan hitam 1. Murid diminta meramal objek mana yang paling panjang, sederhana dan pendek
Objek Alat untuk membuat anggaran Ukuran alat Anggaran Ukuran sebenar

1. Meramal

Buku latihan Meja murid Papan Hitam

Jari Kapur Buku latihan Pensel Meja murid Tali

1 cm 10 cm 20 cm 10 cm 1m 2m

1.

Antara objek ini, yang manakah kamu rasa, paling panjang? Dan Manakah objek yang paling pendek? Sekiranya panjang jari ialah 1cm, anggarkan panjang buku latihan? Bagaimana kamu menganggarkan panjang objek objek tersebut? Kenapa kamu pilih alat tersebut?

2. Menyusun alternatif

2. Guru memberi maklumat ukuran alat yang digunakan untuk menganggar (ulang dengan menggunakan alat yang lain) 3. Bedasarkan maklumat tambahan yang diberi, murid diminta membuat keputusan bagaimana cara menganggar panjang objek yang lain. Contoh: Meja murid dan papan hitam.

2.

3. Pemilihan alternatif (membuat keputusan)

3.

3.

Perkembangan Menilai alternatif yang dipilih 1. Murid diminta mengukur objek tersebut dan menyatakan panjang objek tersebut 2. Kemudian murid mengukur objek tersebut dan menyatakan panjang objek tersebut serta mengisi tempat kosong dengan anggaran mereka. 1. Adakah anggaran kamu sama dengan panjang sebenar? Apakah cara yang lebih sesuai untuk menganggar panjang objek tersebut?

2.

4. Tindakan

Penilaian

Lembaran kerja.
Merujuk kepada pemerhatian aktiviti yang dijalankan dan hasil lembaran kerja. Bekerjasama, ketelitian dan kesabaran semasa menjalankan aktiviti.

Membuat tugasan yang diberi secara individu.

Pentaksiran

Nilai dan Sikap

LEMBARAN KERJA
Lengkapkan jadual yang berikut.

Objek

Alat untuk membuat anggaran

Ukuran alat

Anggaran

Ukuran sebenar

Tinggi kerusi Lebar pintu Ketinggian meja

Kertas berukuran (Paper strip) Kapur Tali

10 cm 10 cm 10 cm