Anda di halaman 1dari 10

MODUL

POLITEKNIK
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

B4001
MATEMATIK KEJURUTERAAN 4

Kamarudin Bin Latih (POLIMAS), Ismail Bin Rahman (POLIMAS), Hashimi Bin Lazim (POLIMAS).

BIODATA PENULIS MODUL B4001 MATEMATIK 4

NAMA ALAMAT

: :

KAMARUDIN BIN LATIH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH BANDAR DARULAMAN 06000 JITRA, KEDAH 012 4629742

NO. PHONE :

NAMA ALAMAT

: :

ISMAIL B. AB RAHMAN POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH BANDAR DARULAMAN 06000 JITRA, KEDAH 019 4547772

NO. PHONE :

NAMA ALAMAT

: :

HASHIMI B. LAZIM POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH BANDAR DARULAMAN 06000 JITRA, KEDAH 019 4440123

NO. PHONE :

GRID KURIKULUM (B4001) Grid Kurikulum ini adalah berdasarkan kepada kurikulum yang sedang digunakan di Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia. Untuk kegunaan pelajar Kejuruteraan Mekanikal TOPIK KEMBANGAN BINOMIAL (6 JAM) SIRI (12 JAM) VEKTOR DAN SKALAR ( 9 JAM) PECAHAN SEPARA (6 JAM) PERSAMAAN TAK LINEAR (12 JAM) UNIT 1 2 5 7 8 3 6 9 4 10 11 12

Untuk kegunaan pelajar Kejuruteraan Elektrik TOPIK KEMBANGAN BINOMIAL (6 JAM) SIRI (12 JAM) VEKTOR DAN SKALAR ( 9 JAM) PECAHAN SEPARA (6 JAM) JELMAAN LAPLACE (12 JAM) UNIT 1 2 5 7 8 3 6 9 4 10

UNIT 1 : KEMBANGAN BINOMIAL (6 Jam)


1.1 1.2

1.3 1.4 1.5

Ungkapan (a + b) n dikembangkan melalui proses algebra. Ungkapan (a + b) n dikembangkan dengan kaedah segitiga Pascal Membina segitiga Pascal menggunakan panduan umum. Menggunakan formula segitiga Pascal menggunakan panduan umum Penghampiran dengan menggunakan kembangan Binomial

UNIT 2 : SIRI (4 Jam) 2.1 2.2 2.3 Hukum bagi sesuatu turutan Janjang Aritmetik Beza sepunya, sebutan pertama, nilai sebutan ke-n dan jumlah sebutan bagi Janjang Aritmetik Mengira purata/min Janjang Aritmetik

2.4 2.5

Hukum bagi sesuatu turutan janjang Geometri Nisbah sepunya, sebutan pertama, nilai sebutan ke-n dan jumlah sebutan bagi sesuatu Janjang Geometri 2.6 Mengira purata/min Janjang Geometri

UNIT 3 : SIRI (4 Jam) 3.1 3.2 3.3 Takrif siri kuasa Siri kuasa untuk fungsi eksponen Siri juasa untuk fungsi logaritma

UNIT 4 : SIRI (4 Jam) 4.1 4.2 Siri Taylor Siri MacLaurin

UNIT 5 : VEKTOR DAN SKALAR (4 Jam) 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Takrifan vektor Komponen vektor Hasil tambah kuantiti vektor Penambahan dua vektor menggunakan petua segiempat selari Sudut antara dua vektor

UNIT 6 : VEKTOR DAN SKALAR (5 Jam) 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Takrifan skalar Hasil darab skalar Vektor unit Hasil darab dalaman (dot product) Hasil darab silang (cross product) Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk hasil darab dalaman dan hasil darab silang Sifat-sifat hasil darab vektor dan hasil darab skalar ganda tiga

UNIT 7 : PECAHAN SEPARA (6 Jam) 7.1 7.2 7.3 Takrifan pecahan speara Menukar fungsi pecahan kepada pecahan separa yang mempunyai penyebut fungsi linear, linear berulang dan kuadratik Pecahan separa bagi fungsi pecahan tak wajar

UNIT 8M ,9M,10M, 11M DAN 12M (PERSAMAAN TAK LINEAR) Untuk pelajar Kejuruteraan Mekanikal UNIT 8 : PERSAMAAN TAK LINEAR (2 Jam) 8.1 8.2 8.3 Takrif fungsi eksponen Mencari nilai fungsi eksponen menggunakan mesin kira Melakar graf bagi persamaan yang mengandungi fungsi eksponen

UNIT 9 : PERSAMAAN TAK LINEAR (4 Jam) 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 Persamaan bulatan yang diberi titik pusat dan jejari Persamaan bulatan yang diberi dua titik sebagai diameter Mendapatkan dan menggunakan persamaan umum bulatan Persamaan tangen kepada bulatan Panjang garis tangen dari suatu titik yang diberi kepada suatu bulatan Persamaan bulatan yang melalui titik persilangan dua bulatan yang diberi

UNIT 10 : PERSAMAAN TAK LINEAR (2 Jam) 10.1 10.2 10.3 Takrif persamaan parabola Menentukan titik fokus, direktriks, paksi, titik puncak dan kesentikan Persamaan tangen dan normal parabola pada suatu titik

UNIT 11 : PERSAMAAN TAK LINEAR (2 Jam) 11.1 11.2 11.3 Takrif persamaan elips. Menentukan titik fokus, paksi minor, paksi major, direktriks dan kesentikan Persamaan tangen dan normal kepada elips dan parabola pada suatu titik.

UNIT 12 : PERSAMAAN TAK LINEAR (2 Jam) 12.1 12.2 12.3 12.4 Takrif persamaan hiperbola Menentukan titik fokus, paksi minor, paksi major, direktriks dan kesentikan Menerangkan garis surih dan sifat-sifat hiperbola Melakar graf persamaan hiperbola

UNIT 8E, 9E dan 10E (JELMAAN LAPLACE) Untuk pelajar Kejuruteraan Elektrik UNIT 8 : JELMAAN LAPLACE (2 Jam) 8.1 8.2 Definasi Jelmaan Laplace dengan kaedah kamiran Mendapatkan Jelmaan Laplace dengan kaedah kamiran dan membandingkannya dengan Jadual Jelmaan Laplace

UNIT 9 : JELMAAN LAPLACE (5 Jam) 9.1 9.2 9.3 9.4 Kelinearan Jelmaan Laplace (Teorem Kelurusan) Teorem anjakan pertama Teorem anjakan kedua Persamaan terbitan pertama, persamaan terbitan kedua dan persamaan kamiran

UNIT 10 : JELMAAN LAPLACE (5 Jam) 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 Definasi songsangan Jelmaan Laplace Mendapatkan songsangan Jelmaaan Laplace dengan menggunakan Jadual Jelmaan Laplace Penyesuaian Jelmaan Laplace menggunakan kaedah pecahan separa Menggunakan Jelmaan Laplace untuk menyelesaikan persamaan terbitan pertama dan kedua dengan nilai yang diberi Penyelesaian masalah nilai awal

PERNYATAAN TUJUAN Modul ini disediakan untuk kegunaan pelajar-pelajar semester 5 yang mengikuti kursus Diploma Kejuruteraan (Mekanikal & Elektrik) di Politeknik-Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia. Ianya bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar tentang konsep sesuatu UNIT kearah pembelajaran kendiri atau dengan bimbingan daripada pensyarah. PRA-SYARAT KEMAHIRAN & PENGETAHUAN Pra-syarat untuk mengikuti modul ini adalah lulus dalam MODUL B3001 diperingkat semester 3. OBJEKTIF AM. Di akhir modul ini, pelajar-pelajar akan dapat:

Menyelesaikan kembangan binomial melalui proses algebra dan segitiga Pascal. Mencari nilai penghampiran dengan menggunakan kaedah kembangan binomial. Menyelesaikan semua masalah berkaitan Janjang Aritmetik dan Janjang Geometri. Membezakan Siri Kuasa, fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Menyelesaikan masalah bagi siri Taylor dan siri Maclaurin. Membezakan antara Vektor dan Sekalar serta menyelesaikan operasi yang melibatkan vector dan sekalar. Membezakan jenis-jenis pecahan separa dan menyelesaikan fungsi pecahan yang diberi kepada pecahan separa. Mendapatkan Jelmaan Laplace dengan menggunakan kamiran Membezakan teorem-teorem Jelmaan Laplace serta menyelesaikan masalah songsangan Jelmaan Laplace. Mentakrifkan fungsi eksponen serta melakarkan graf fungsi eksponen. Mentakrifkan persamaan bulatan serta menyelesaikan persamaan bulatan. Membezakan persamaan parabola, elips dan hiperbola serta dapat melakarkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan parabola, elips dan hiperbola.

PERALATAN & SUMBER YANG PERLU DIGUNAKAN BERSAMA MODUL 1. 2. 3. Kalkulator Alat tulis dan kertas Buku Matematik yang berkaitan

RUJUKAN 1. 2.
3.

A.J Sadler & D.W.S. Thorning (1999) Understanding Pure Mathematics. Oxford University Press. L. Bostock & S. Chandler (2000). Core Math for Advanced Level. Stanley Thornes (Pub.) Ltd. J.O Bird & AJC May (1997)Technician Mathematics 1, 5th edition. Longman. K. A. Straud (1993) Engineering Mathematics,-Program & Problem 4 th edition. Macmilan Press Ltd. Nurazah abdul Manaf, Mazlan Mohamad abdul Hamid(1998), Matematik Teknologi, Universiti Teknologi Malaysia skudai Johor. Rohanin Ahmad (1995), Aljebra Kolej Dan Trigonometri, Edisi ke tiga, Universiti Teknologi Malaysia. R. I. Porter, (1980) Analisa Permulaan Lanjutan, Dewan Bahasa Dan Pustaka. Tan Beng Theam, Low Siew Chuan, Saw Boo Guan (1982) Matematik Prinsipal Jilid 1, Fajar Bakti.

4.

5. 6. 7. 8.

PANDUAN MENGGUNAKAN MODUL Jika anda ingin mendapat manafaat sepenuhnya dari modul ini, sila ikuti semua arahan dan aktiviti yang disediakan.
1.

Modul ini dibahagi kepada 12 UNIT, setiap UNIT disediakan dalam buku yang berasingan. (Pecahan kepada UNIT adalah seperti yang ditunjukkan pada GRID KURIKULUM) Muka surat dinomborkan berdasarkan kepada MODUL dan UNIT Contoh :

2.

B4001 / 1 / 6
Modul Unit 1 Halaman 6

3. 4. 5.

Isi kandungan UNIT akan dinyatakan pada kulit muka depan berkenaan. Objektif am dan khusus UNIT dinyatakan pada halaman pertama. Sila baca dengan teliti Setiap UNIT mengandungi urutan aktiviti dan diberikan simbol berikut:

INPUT Input mengandungi maklumat baru yang akan anda pelajari. Halaman ini menggunakan kertas berwarna putih.

AKTIVITI Di sini anda akan diberi arahan untuk melaksanakan beberapa siri aktiviti yang perlu diselesaikan. Halaman ini menggunakan kertas berwarna hijau.

MAKLUMBALAS KEPADA AKTIVITI Bahagian ini mengandungi jawapan kepada aktiviti. Halaman ini berwarna kuning.

SOALAN PENILAIAN KENDIRI Bahagian ini mengandungi soalan-soalan yang merangkumi keseluruhan objektif yang terdapat pada setiap unit.

MAKLUMBALAS SOALAN PENILAIAN KENDIRI Bahagian ini mengandungi jawapan kepada semua soalan yang diberikan. Anda perlu mengikuti UNIT demi UNIT yang disediakan. Anda cuba fahamkan INPUT, melaksanakan AKTIVITI dan menyemak MAKLUMBALAS kepada AKTIVITI hanya selepas menjawab sepenuhnya AKTIVITI. Anda digalak menggunakan MODUL ini dalam kumpulan. Anda hanya pergi ke UNIT selanjutnya setelah menyelesaikan UNIT sebelumnya dan yakin dengan pencapaian anda. Semoga Modul UNIT ini akan memberi manafaat kepada anda.

Selamat belajar dan semoga berjaya