Anda di halaman 1dari 13

Asas Kepegawaian Undang-undang

Click to edit Master subtitle style

4/27/12

Penalti
1. Dikenakan bagi kesalahan di dalam gelanggang dan dikenakan di tempat berlakunya kesalahan melainkan:
a.

Apabila undang-undang advantage boleh digunakan. menahan untuk tindakan Ertinya, daripada demikian pengadil denda akan hendaklah wisel sekiranya membunyikan

mengenakan

mengakibatkan

kerugian kepada pasukan yang dilakukan kesalahan.


b. 4/27/12

Mengikut ketetapan untuk undang-undang

Penalti
2. Pengadil perlu tunjukkan tempat yang betul dan tepat. 3. Apabila penalti dikenakan, kecuali lambungan yang diberikan kepada salah satu pasukan, salah seorang pemain daripada pasukan lawan yang dibenarkan masuk ke kawasan penalti boleh mengambil penalti itu. 4. Pemain yang mengambil penalti mestilah melontarkan bola yang ada di tangannya dalam masa tiga saat selepas dia mengambil tempatnya yang 4/27/12 betul.

Penalti
5. Apabila pemain mengambil sesuatu hantaran percuma, hantaran penalti, jaringan penalti, atau hantaran ke dalam, dia mesti mematuhi undangundang gerak kaki, seolah-olah kaki yang diletakkan di tempat yang ditunjukkan adalah sama dangan kaki mendarat semasa pendaratan atas satu kaki ataupun menerima bola dengan satu kaki tetap di atas tanah. 6. Jika pemain yang mengambil hantaran percuma, hantaran penalti atau jaringan penalti melanggar undang-undang 4/27/12 3. hingga 5., hantaran percuma

Penalti
7. Jika pemain yang mengambil hantaran ke dalam melanggar undangundang 3. hingga 5., hantaran ke dalam akan diberikan kepada pihak lawan

4/27/12

Hantaran Percuma
Hantaran percuma diberikan untuk kesalahankesalahan yang berlaku di dalam gelanggang kecuali untuk undang-undang halangan, sentuhan, kesalahan-kesalahan yang dilakukan serentak oleh dua pemain lawan dengan bantuan tiang gol. Semasa pemain daripada pasukan lawan yang dibenarkan berada dalam kawasan itu membuat hantaran percuma, bola tidak boleh dibaling melebihi kawasan gelanggang seluruhnya tanpa disentuh atau ditangkap oleh seorang pemain dalam
4/27/12 kawasan itu.

Hantaran Penalti atau Jaringan Penalti


Satu hantaran penalti atau jaringan penalti diberikan jika pemain didapati melanggar undangundang halangan dan sentuhan. Jika seseorang pemain didenda kerana sentuhan satu halangan, dia mesti berdiri bersebelahan dan jauh dari pemain yang mengambil penalti. Dia tidak boleh membuat sebarang gerakan sehingga bola itu terlepas daripada tangan pemain yang membuat hantaran. Jika pemain yang bersalah bergerak sebelum bola terlepas daripada tangan pemain yang membuat
4/27/12

Hantaran Penalti atau Jaringan Penalti


Penalti akan diambil dari tempat pemain yang membuat merugikan kesalahan pasukan kecuali yang jika tindakan itu membuat penalti.

Sekiranya berlaku, penalti akan diambil di tempat pemain yang tidak melakukan kesalahan (disentuhi atau diganggu). Berikut adalah beberapa perkara berkaitan

pengambilan penalti: 1. Satu percubaan untuk menahan hantaran. Atau


4/27/12

Hantaran Penalti atau Jaringan Penalti


2.

Jika pemain lawan tersentuh atau mengganggu pemain lain membuat hantaran penalti atau jaringan penalti, maka penalti itu akan dikenakan semula di tempat pemain kedua. Pemain pertama dan pemain kedua yang melakukan kesalahan hendaklah berdiri di sebelah dan jauh dari pemain yang membuat hantaran. Mereka tidak dibolehkan mengambil bahagian dalam permainan sehingga bola
4/27/12

3.

terlepas daripada tangan pemain yang

Hantaran Penalti atau Jaringan Penalti


4.

Apabila dua pemain daripada satu pasukan serentak menyentuh atau menghalang seseorang pemain dari pasukan lawan, mereka mesti berdiri di sebelah dan jauh dari pemain yang membuat hantaran. Kedua-dua pemain tidak dibenarkan mengambil bahagian dalam permainan sehingga bola terlepas daripada tangan pemain yang membuat hantaran. Apabila penalti diberikan dalam bulatan gol,
4/27/12

5.

penjaring atau penyerang gol boleh membuat

Hantaran ke dalam
Apabila bola keluar gelanggang, bola itu akan diberikan kepada pasukan lawan untuk lontaran ke dalam sekiranya 1. Pemain terakhir menyentuh bola itu, atau 2. Pemain yang menerima menyentuh hantaran, kawasan tetapi luar

anggotanya gelanggang.

4/27/12

Lambungan
Satu lambungan dibuat untuk memulakan permainan apabila 1. Dua pemain berlainan pasukan mendapat bola serentak iaitu sama ada dengan satu atau keduadua belah tangan. 2. Dua pemain yang berlainan pasukan serentak menepis bola keluar gelanggang. 3. Pengadil tidak dapat menentukan pemain yang paling akhir menyentuh bola sebelum bola itu keluar 4/27/12 gelanggang.

Lambungan
4. Dua pemain daripada berlainan pasukan keluar kawasan serentak dengan salah seorang memegang ataupun menyentuh bola. 5. Dua pemain yang berlainan pasukan membuat sentuhan tubuh yang mengganggu permainan.

4/27/12