Anda di halaman 1dari 35
Selamat Datang
Selamat Datang
Selamat Datang
Nota Uji Minda Video Link
Nota Uji Minda Video Link

Nota

Nota Uji Minda Video Link

Uji Minda Video

Link

Nota Uji Minda Video Link
MEMBUAT RANCANGAN JUALAN MENENTUKAN BARANG JUALAN CARA MENGHASILKAN BARANG JUALAN MERANCANG CARA JUALAN
MEMBUAT RANCANGAN JUALAN
MEMBUAT
RANCANGAN
JUALAN
MENENTUKAN BARANG JUALAN
MENENTUKAN
BARANG JUALAN
MEMBUAT RANCANGAN JUALAN MENENTUKAN BARANG JUALAN CARA MENGHASILKAN BARANG JUALAN MERANCANG CARA JUALAN
CARA MENGHASILKAN BARANG JUALAN
CARA
MENGHASILKAN
BARANG JUALAN
MERANCANG CARA JUALAN
MERANCANG
CARA JUALAN
 Sebelum memulakan perniagaan, kamu perlu membuat perancangan secara sistematik terlebih dahulu  Antara perkara yang

Sebelum memulakan perniagaan, kamu perlu membuat perancangan secara sistematik terlebih dahulu

Antara perkara yang perlu dirancang adalah membuat rancangan jualan dan menyediakan barang jualan

Semasa membuat rancangan jualan, kamu perlu mengenalpasti cara menghasilkan barang dan menentukan barang jualan

• Terdapat dua cara menghasilkan barang jualan iaitu:  Menghasilkan sendiri barang jualan contoh: bakul rotan,

Terdapat dua cara menghasilkan barang jualan iaitu:

Menghasilkan sendiri barang jualan contoh: bakul rotan, telur ayam, buah jambu Mengubahsuai barang yang sedia ada contoh: jus guava, burger, sandwish

• Terdapat dua cara menghasilkan barang jualan iaitu:  Menghasilkan sendiri barang jualan contoh: bakul rotan,

A) MENGHASILKAN SENDIRI BARANG

JUALAN

Sumber untuk menghasilkan barang jualan sendiri daripada haiwan dan tumbuh- tumbuhan

Contoh bahan dan sumber tersebut ialah produk haiwan ternakan, hasil hutan, buah- buahan dan sayur-sayuran

A) MENGHASILKAN SENDIRI BARANG JUALAN • Sumber untuk menghasilkan barang jualan sendiri daripada haiwan dan tumbuh-
MENANAM MENTERNAK Barang jualan ini dapat dihasilkan melalui aktiviti seperti berikut: MEMASAK MENGANYAM
MENANAM
MENTERNAK
Barang jualan ini dapat
dihasilkan melalui aktiviti
seperti berikut:
MEMASAK
MENGANYAM
Menternak haiwan seperti ayam, itik, kambing dan lembu, kita dapat memperoleh telur dan daging haiwan tersebut.
Menternak haiwan seperti ayam, itik,
kambing dan lembu, kita dapat
memperoleh telur dan daging haiwan
tersebut. Hasil ini boleh dijadikan barang
jualan.
Contoh: daging ayam dan susu lembu
Tanaman yang biasa dijadikan barang jualan ialah buah-buahan, sayur-sayuran dan tanaman hiasan. Buah-buahan yang segar pasti
Tanaman yang biasa dijadikan barang
jualan ialah buah-buahan, sayur-sayuran
dan tanaman hiasan. Buah-buahan yang
segar pasti mendapat sambutan pembeli.
Begitu juga tanaman hiasan yang subur.
Contoh: Kacang bendi dan bayam
Tanaman yang biasa dijadikan barang jualan ialah buah-buahan, sayur-sayuran dan tanaman hiasan. Buah-buahan yang segar pasti
Tanaman yang biasa dijadikan barang jualan ialah buah-buahan, sayur-sayuran dan tanaman hiasan. Buah-buahan yang segar pasti

MENGANYAM

Hasil hutan seperti rotan, buluh dan mengkuang dapat dijadikan barang jualan. Bahan-bahan ini boleh dianyam menjadi
Hasil hutan seperti rotan, buluh dan
mengkuang dapat dijadikan barang
jualan. Bahan-bahan ini boleh dianyam
menjadi bakul, terendak, tikar, tudung
saji dan sebagainya
MENGANYAM Hasil hutan seperti rotan, buluh dan mengkuang dapat dijadikan barang jualan. Bahan-bahan ini boleh dianyam
MENGANYAM Hasil hutan seperti rotan, buluh dan mengkuang dapat dijadikan barang jualan. Bahan-bahan ini boleh dianyam
MENGANYAM Hasil hutan seperti rotan, buluh dan mengkuang dapat dijadikan barang jualan. Bahan-bahan ini boleh dianyam
Kebolehan memasak makanan yang enak merupakan satu kelebihan. Sekiranya kamu mempunyai kelebihan ini, kamu akan dapat
Kebolehan memasak makanan yang enak
merupakan satu kelebihan. Sekiranya kamu
mempunyai kelebihan ini, kamu akan dapat
menghasilkan barang jualan yang laris
dijual.
Contoh: capati dan cucur udang
Kebolehan memasak makanan yang enak merupakan satu kelebihan. Sekiranya kamu mempunyai kelebihan ini, kamu akan dapat
Kebolehan memasak makanan yang enak merupakan satu kelebihan. Sekiranya kamu mempunyai kelebihan ini, kamu akan dapat

B) MENGUBAHSUAI BARANG

YANG SEDIA ADA

Barang yang sedia ada boleh diubahsuai menjadi barang baru

Barang yang diubahsuai terdiri daripada barang yang dihasilkan sendiri atau diperoleh daripada

pembekal

Bahan kitar semula boleh digunakan untuk menghasilkan barang jualan

Perkara-perkara yang perlu difikirkan semasa mengenal

pasti cara-cara menghasilkan barang adalah seperti berikut:

 • Adakah barang tersebut mudah diurus ketika jualan?

 • Adakah barang tersebut selamat, kukuh, cantik dan dapat menarik hati peminat?

 • Mampukah barang tersebut disediakan?

 • Adakah barang tersebut sedap, bersih dan meyakinkan pembeli?

 • Adakah bahan untuk menghasilkan barang tersebut mudah diperolehi?

Contoh-contoh pengubahsuaian

barang jualan

Barang yang dihasilkan sendiri

Jagung Bertih jagung Jagung rebus

Barang daripada pembekal

Roti Sandwich Biskut roti

Contoh-contoh pengubahsuaian barang jualan Barang yang dihasilkan sendiri • Jagung • Bertih jagung • Jagung rebus
Contoh-contoh pengubahsuaian barang jualan Barang yang dihasilkan sendiri • Jagung • Bertih jagung • Jagung rebus

Barang kitar semula

Tin

Bekas merendam berus

Peti pos

Perkara-perkara yang perlu diberi perhatian semasa menentukan barang jualan adalah:  Harga barang jualan  Cara
Perkara-perkara yang perlu diberi perhatian semasa menentukan barang jualan adalah:  Harga barang jualan  Cara

Perkara-perkara yang perlu diberi perhatian semasa menentukan barang jualan adalah:

 • Harga barang jualan

 • Cara menyedia dan menjual

 • Permintaan atau keperluan pembeli terhadap barang jualan tersebut

Setelah menentukan barang jualan, kamu perlu menentukan cara menjual barang tersebut. Terdapat pelbagai cara untuk menjual
Setelah menentukan barang jualan, kamu perlu menentukan cara menjual barang tersebut. Terdapat pelbagai cara untuk menjual

Setelah menentukan barang jualan, kamu perlu menentukan cara menjual barang tersebut. Terdapat pelbagai cara untuk menjual barang jualan iaitu:

Berjaja
Berjaja
Bergerai
Bergerai
Berkedai
Berkedai
Penjaja ialah orang yang bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain untuk menjual barang
Penjaja ialah orang yang bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain untuk menjual barang
Penjaja ialah orang yang bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain untuk menjual barang
Penjaja ialah orang yang bergerak dari satu
tempat ke satu tempat yang lain untuk menjual
barang
Penjaja menjual dengan berjalan kaki, menaiki
basikal , van, motosikal atau kereta
Antara barang jualan yang diniagakan ialah
aiskrim, kuih-muih, roti dan sayur-sayuran
Penjaja ialah orang yang bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain untuk menjual barang
Penjaja ialah orang yang bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain untuk menjual barang
Pengusaha gerai ialah peniaga yang membuka perniagaannya di tempat yang tetap dan mempunyai lesen perniagaan Gerai
Pengusaha gerai ialah peniaga yang membuka perniagaannya di tempat yang tetap dan mempunyai lesen perniagaan Gerai
Pengusaha gerai ialah peniaga yang membuka perniagaannya di tempat yang tetap dan mempunyai lesen perniagaan Gerai
Pengusaha gerai ialah peniaga yang membuka perniagaannya di tempat yang tetap dan mempunyai lesen perniagaan Gerai
Pengusaha gerai ialah peniaga yang membuka perniagaannya di tempat yang tetap dan mempunyai lesen perniagaan Gerai
Pengusaha gerai ialah peniaga yang membuka
perniagaannya di tempat yang tetap dan
mempunyai lesen perniagaan
Gerai atau warung dibina di tepi jalan atau di
sesebuah kawasan yang dikhaskan untuk
menjual barang seperti makanan, muniman,
majalah dan pakaian
Pengusaha gerai ialah peniaga yang membuka perniagaannya di tempat yang tetap dan mempunyai lesen perniagaan Gerai
Pengusaha gerai ialah peniaga yang membuka perniagaannya di tempat yang tetap dan mempunyai lesen perniagaan Gerai
Pekedai ialah peniaga yang menjalankan aktiviti perniagaannya di tempat khas atau di kedai yang berlesen dan
Pekedai ialah peniaga yang menjalankan
aktiviti perniagaannya di tempat khas atau di
kedai yang berlesen dan menjual pelbagai
jenis barang keperluan seperti makanan
Pekedai ialah peniaga yang menjalankan aktiviti perniagaannya di tempat khas atau di kedai yang berlesen dan
Pekedai ialah peniaga yang menjalankan aktiviti perniagaannya di tempat khas atau di kedai yang berlesen dan
Perkara-perkara yang perlu difikirkan sebelum membuat rancangan jualan ialah:  Jenis dan nama barang jualan 
Perkara-perkara yang perlu difikirkan sebelum
membuat rancangan jualan ialah:
Jenis dan nama barang jualan
Tempat yang sesuai untuk menjual
Anggaran keuntungan jualan
Cara menjual barang
Jumlah barang jualan dalam sehari
Cara memperoleh sumber modal
Perkara-perkara yang perlu difikirkan sebelum membuat rancangan jualan ialah:  Jenis dan nama barang jualan 
 • Jumlah modal yang diperlukan

Perkara-perkara yang perlu difikirkan sebelum membuat rancangan jualan ialah:  Jenis dan nama barang jualan 
• Jadual kerja perlu disediakan sebelum menyediakan barang jualan supaya segala aktiviti berjalan lancar • ContohT a j u k : J a d u a l K e r j a J u a l a n K o t a k S e r b a g u n a " id="pdf-obj-21-2" src="pdf-obj-21-2.jpg">

Jadual kerja perlu disediakan sebelum menyediakan

barang jualan supaya segala aktiviti berjalan lancar

Contoh jadual kerja adalah seperti berikut:

• Jadual kerja perlu disediakan sebelum menyediakan barang jualan supaya segala aktiviti berjalan lancar • ContohT a j u k : J a d u a l K e r j a J u a l a n K o t a k S e r b a g u n a " id="pdf-obj-21-52" src="pdf-obj-21-52.jpg">
• Jadual kerja perlu disediakan sebelum menyediakan barang jualan supaya segala aktiviti berjalan lancar • ContohT a j u k : J a d u a l K e r j a J u a l a n K o t a k S e r b a g u n a " id="pdf-obj-21-54" src="pdf-obj-21-54.jpg">
• Jadual kerja perlu disediakan sebelum menyediakan barang jualan supaya segala aktiviti berjalan lancar • ContohT a j u k : J a d u a l K e r j a J u a l a n K o t a k S e r b a g u n a " id="pdf-obj-21-56" src="pdf-obj-21-56.jpg">
• Kita perlu bersikap kreatif semasa mengubah suai barang yang hendak dijual • Barang yang
 • Kita perlu bersikap kreatif semasa mengubah suai barang yang hendak dijual
  Barang yang diubahsuai mempunyai ciri-ciri yang berbeza daripada produk yang sedia ada

  • Pengubahsuaian boleh dibuat daripada beberapa aspek seperti rasa, warna, rupa bentuk dan barang yang digunakan
   Contohnya mempelbagaikan produk daripada pisang seperti pengat, kek pisang, kerepek dan pisang goreng

• Kita perlu bersikap kreatif semasa mengubah suai barang yang hendak dijual • Barang yang

VIDEO

VIDEO
VIDEO
1 8 2 7 3 SOALAN 4 6 5
1
8
2
7
3
SOALAN
4
6
5
Menghasilkan sendiri barang jualan Mengubahsuai barang sedia ada Maklumat diatas merujuk kepada cara: a) Melariskan jualan

Menghasilkan sendiri barang jualan Mengubahsuai barang sedia ada

Maklumat diatas merujuk kepada cara:

 • a) Melariskan jualan

 • b) Menambah modal

 • c) Membaiki kualiti barang

 • d) Menghasilkan barang jualan

Menghasilkan sendiri barang jualan Mengubahsuai barang sedia ada Maklumat diatas merujuk kepada cara: a) Melariskan jualan
Antara berikut, yang manakah bukan cara mendapatkan barang yang akan dijual? a) Meminta derma b) Melalui

Antara berikut, yang manakah bukan cara mendapatkan barang yang akan dijual?

 • a) Meminta derma

 • b) Melalui pembekal

 • c) Menghasilkan sendiri

 • d) Mengubahsuai barang

Antara berikut, yang manakah bukan cara mendapatkan barang yang akan dijual? a) Meminta derma b) Melalui
Antara barang jualan berikut, yang manakah sesuai dijual secara berkedai? a) Kerusi pejabat b) Suratkhabar c)

Antara barang jualan berikut, yang manakah sesuai dijual secara

berkedai?

 • a) Kerusi pejabat

 • b) Suratkhabar

 • c) Radio

 • d) Komputer

Antara barang jualan berikut, yang manakah sesuai dijual secara berkedai? a) Kerusi pejabat b) Suratkhabar c)
Apakah yang perlu dibuat semasa merancang perniagaan? I. Membuat rancangan jualan Menyediakan barang jualan II. III.

Apakah yang perlu dibuat semasa merancang perniagaan?

 • I. Membuat rancangan jualan Menyediakan barang jualan

II.

III. Menentukan keuntungan

IV. Menentukan harga barang

 • a) I dan II

 • b) I dan III

c) II dan III

d) III dan IV

Apakah yang perlu dibuat semasa merancang perniagaan? I. Membuat rancangan jualan Menyediakan barang jualan II. III.
Antara berikut, barangan yang manakah dapat dihasilkan sendiri oleh pelajar? a) Penanda buku b) Sabun mandi

Antara berikut, barangan yang

manakah dapat dihasilkan sendiri

oleh pelajar?

 • a) Penanda buku

 • b) Sabun mandi

 • c) Minyak wangi

 • d) Barang kemas

Antara berikut, barangan yang manakah dapat dihasilkan sendiri oleh pelajar? a) Penanda buku b) Sabun mandi
Antara berikut, pasangan manakah yang tidak benar? NO BAHAN CONTOH PRODUK A Pisang Kek B Tembikai

Antara berikut, pasangan manakah yang tidak benar?

NO

BAHAN

CONTOH PRODUK

A

Pisang

Kek

B

Tembikai

Jus

C

Mangga

Kerepek

D

Kelapa

Santan

Antara berikut, pasangan manakah yang tidak benar? NO BAHAN CONTOH PRODUK A Pisang Kek B Tembikai
Menarik Digemari pembeli X Maklumat di atas merupakan ciri-ciri barang jualan yang sesuai untuk dijual. X

Menarik Digemari pembeli

X

Maklumat di atas merupakan ciri-ciri

barang jualan yang sesuai untuk dijual. X ialah:

 • a) Rosak

 • b) Berkualiti

 • c) Sukar disediakan

 • d) Harga tidak berpatutan

Menarik Digemari pembeli X Maklumat di atas merupakan ciri-ciri barang jualan yang sesuai untuk dijual. X
Mengapakah barang perlu diubahsuai? I. Untuk menarik perhatian pembeli II. Untuk memenuhi cita rasa pembeli III.

Mengapakah barang perlu diubahsuai?

I.

Untuk menarik perhatian pembeli

II.

Untuk memenuhi cita rasa pembeli

III.

Untuk menaikkan harga jualan barang

IV.

Untuk mempelbagaikan kegunaan sesuatu

barang

 • a) I, II dan III

 • b) I, II dan IV

c) I, III dan IV

d) I, II, III dan IV

Mengapakah barang perlu diubahsuai? I. Untuk menarik perhatian pembeli II. Untuk memenuhi cita rasa pembeli III.