Anda di halaman 1dari 2

UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM

PROGRAM : SARJANA MUDA SASTERA PENDIDIKAN ( PENGAJIAN ISLAM )


TAHUN 3 SEMESTER VI (2011)
KURSUS : PF 1202 PENGENALAN KEPADA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

TAJUK KAJIAN:
KEPENTINGAN MATA PELAJARAN UGAMA DALAM
SPN 21

1. Adakah awda setuju mata pelajaran ugama dimasukkan sebagai mata pelajaran TERAS

dalam SPN 21?


YA

TIDAK

2. Adakah mata pelajaran ugama menyokong Falsafah Negara Melayu Islam Beraja (MIB)?
YA

TIDAK

3. Adakah mata pelajaran ugama dapat menyokong matlamat / tujuan untuk menjadikan

Negara sebagai sebuah Negara Zikir?


YA

TIDAK

4. Adakah mata pelajaran ugama dapat menerapkan nilai-nilai murni kepada remaja khasnya

generasi muda yang berada di tengah-tengah era globalisasi?


YA

TIDAK

5. Adakah sesuai mata pelajaran ugama dijadikan sebagai mata pelajaran ELEKTIF dalam
SPN 21?
YA

TIDAK

6. Adakah sesuai mata pelajaran ugama dijadikan subjek yang mesti lulus dalam syarat
mencari sesuatu pekerjaan?
YA

TIDAK

7. Bagi awda apakah kepentingan mata pelajaran ugama dalam SPN 21?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8. Apakah kesan positif mata pelajaran ugama dalam SPN 21 di jadikan sebagai mata pelajaran
TERAS ?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
9. Apakah kesan negatif mata pelajaran ugama dalam SPN 21 dijadikan sebagai mata pelajaran
ELEKTIF?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
10. Apa cadangan awda untuk meningkatkan mata pelajaran ugama dalam SPN 21?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Terima kasih di atas kerjasama awda kerana melengkapkan jawapan soalan kaji selidik ini, semoga dengan adanya kerjasama
daripada pihak awda, segala pandangan dan buah fikiran daipada awda dapat membantu kami dalam mencapai obkejtif kajian
kami sekaligus memberikan ilmu pengetahuan yang dapat dikongsikan bersama.