Anda di halaman 1dari 9

NAMA : _________________________________ A. Bulatkan jawapan yang betul.

KELAS : _________________ ( 40 markah )

1. Kita perlulah bertutur dengan bahasa yang sopan santun agar _____________ .

A. menyusahkan orang lain B. mudah menghasut orang lain C. menjaga hati orang lain D. menyakiti hati orang lain
2. Seharusnya kita mengelakkan diri daripada mengamalkan ajaran sesat kerana ____________ . A. mengamalkan peraturan yang sukar B. mempunyai banyak amalan C. bertentangan dengan agama

D. memberikan banyak ujian yang sukar


3. Kasih sayang dalam keluarga boleh dipupuk melalui sikap berikut kecuali _____________ .

A. melafazkan kata-kata sayang B. mengenepikan nasihat ibu bapa C. memberi hadiah pada hari-hari istimewa D. mengambil berat akan kesihatan ahli keluarga 4. Manakah yang tidak benar?
A. Memastikan gambar dalam bahan bacaan dapat memberikan faedah. B. Elakkan diri daripada memilih bahan bacaan yang mempunyai unsur lucah dan ganas. C. Memastikan bahan bacaan yang dipilih sesuai dengan aktiviti yang akan dilaksanakan.

D. Mencari bahan bacaan yang mempunyai gambar yang tidak senonoh 5. Setiap pemimpin yang berjasa akan dihargai rakyat kerana _____________ I. II. III. IV. mempunyai wawasan bakti yang dicurahkan menjaga keselamatan rakyat memberikan rakyat kekayaan C. I, II dan III D. I, II, III dan IV

A. I dan II B. I dan III

6. Masyarakat seharusnya bekerjasama menjaga _____________ negara.


A. kejayaan B. keamanan C. kekayaan D. kepentingan

7. Pembangunan negara Malaysia memerlukan semangat kerjasama dan sikap ______________ dalam masyarakat. A. bermusuhan B. mementingkan diri sendiri C. bersatu padu D. menindas golongan yang lemah

8. Mengapa kita perlu berfikir terlebih dahulu sebelum bertindak ? A. supaya tidak membuang masa B. supaya tindakan kita disanjung ramai orang C. supaya tidak mendatangkan akibat buruk D. supaya menjadi insan yang berfikiran terbuka

9. Boniface mempertahankan diri daripada dituduh oleh rakannya dengan cara


A. Mengemukakan bukti B. Berbual-bual C. Menyalahkan rakan yang menuduhnya D. Merayu kepada rakannya supaya jangan menyebarkan tuduhan tersebut.

10. Sayangi ibu dan bapa sebagaimana mereka menyayangi kita. Bagaimanakah
caranya kamu menyayangi ibu dan bapa kamu ?

A. menyediakan wang yang banyak untuk keperluan mereka B. menghormati mereka dan meluangkan masa dengan mereka C. menentang mereka untuk menegakkan pendirian kamu
D. mengabaikan nasihat mereka 11. Situasi yang berikut menunjukkan toleransi dalam masyarakat, kecuali ___________________ . A. mengamalkan tolak ansur terhadap cara hidup jiran tetangga B. menghadirkan diri dalam majlis perayaan terbuka di kawasan perumahan C. menghormati amalan kebudayaan kaum lain D. meletakkan kereta berdekatan dengan pagar rumah jiran

12. Keharmonian dalam suatu masyarakat dapat memberikan anggapan


berikut kecuali __________________ . A. masyarakat bertolak ansur dalam menyelesaikan masalah harian B. masyarakatnya mengamalkan cara hidup bertoleransi dan bersatu padu

C. masyarakatnya sukar bermuafakat dan saling tidak sependapat. D. masyarakatnya saling menghormat kebudayaan pelbagai kaum.
13.

Sentiasa memberi sokongan padu kepada pemimpin Sentiasa menyokong usaha pemimpin memajukan masyarakat Sentiasa mengadakan permuafakatan antara rakyat dan pemimpin untuk kemajuan bersama

Pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan pengamalan nilai _____________ A. B. C. tanggungjawab masyarakat toleransi dalam masyarakat kerjasama dalam masyarakat

D. 14.

keadilan dalam masyarakat

Dewan serba guna di kampung kamu dimasuki dan diconteng oleh beberapa orang budak yang tidak dikenali.
Berdasarkan situasi di atas, nyatakan tindakan yang perlu kamu lakukan? A. Menasihatkan budak-budak tersebut supaya tidak menconteng lagi. B. Menyuruh budak-budak tersebut membersihkan dinding yang diconteng

C. Melaporkan perkara tersebut kepada ketua kampung D. Mengikut tingkah laku budak-budak
15. Azmi dan Roby berjalan kaki balik dari sekolah kerana kawasan rumah mereka berdekatan dengan sekolah. Dalam perjalanan, mereka ternampak paip pecah di kawasan perumahan mereka. Apakah tindakan yang seharusnya dilakukan oleh mereka ?

A. mengambil keputusan untuk singgah dan bermain dengan pancutan air dari paip
pecah tersebut B. mengomel dan menyalahkan orang lain kerana tidak memperbaiki paip tersebut

C. menelefon pihak Jabatan Bekalan Air untuk melaporkan kejadian paip pecah
D. membiarkan sahaja perkara tersebut kerana nanti ada juga orang lain yang akan memperbaikinya 16. Masalah sosial seperti penderaan kanak-kanak semakin berleluasa dalam masyarakat kita. Sebagai ahli masyarakat kita perlu melaporkan kes penderaan yang berlaku di persekitaran kita. Antara berikut yang manakah menunjukkan penderaan kanak-kanak: I. II. III. IV. mengeluarkan kata-kata yang mengganggu emosi memenuhi keperluan asas kanak-kanak menyentuh bahagian yang sensitif memukul kanak-kanak untuk melepaskan tekanan C. I, III dan IV D. I, II, III dan IV

A. I , II dan IV B. I, II dan III

17.

Golongan remaja semakin terdedah dengan pelbagai masalah sosial. Salah satu di antaranya ialah penyalahgunaan dadah. Nyatakan kesan-kesan sekiranya seseorang murid terlibat dengan penyalahgunaan dadah. I. tidak dapat memberikan tumpuan terhadap pelajaran II. kesihatan dan maruah diri akan terjejas

III.
IV. A. I , II dan IV B. I, II dan III 18.

disukai dan mempunyai ramai kawan mempunyai masa depan yang gelap C. I, III dan IV D. I, II, III dan IV

Isu cetak rompak bermaksud perbuatan menggunakan hasil ciptaan orang lain tanpa kebenaran seperti mencetak, menjual dan membeli cakera padat haram. Sebagai remaja yang prihatin dengan masalah ini, anda perlu mengambil tindakan berikut kecuali ________________________ A. tidak terlibat dalam kegiatan ini sama ada sebagai pembeli B. tidak membantu menjual cakera padat cetak rompak kepada rakan-rakan C. menjauhkan diri daripada aktiviti yang tidak sihat ini D. membeli cakera padat cetak rompak kerana ia lebih murah

19.

Sebagai remaja anda perlu menjauhkan diri daripada aktiviti lumba haram. Nyatakan apakah kesan-kesan sekiranya seseorang terlibat dengan lumba haram? I. kegiatan ini berbahaya dan boleh membawa maut II. menyebabkan kemalangan diri sendiri atau orang lain III menjadi terkenal dan mempunyai ramai peminat IV menyebabkan seorang ditangkap dan dipenjarakan A. I , IIIdan IV B. I, II dan III C. I, II dan IV D. I, II, III dan IV

20.

Mengamalkan nilai peka terhadap isu-isu sosial dengan melakukan perkara yang berikut kecuali __________________ A. mempunyai matlamat hidup yang positif B. mendengara nasihat dan teguran yang membina C. membelikan cakera padat cetak rompak kepada ibu bapa D. tidak melibatkan diri dalam kegiatan sosial yang menyalahi undang-undang.

B. TANDAKAN ( ) PADA PERNYATAAN YANG SESUAI


markah)

(10

21.
22.

Kita haruslah melayan ahli keluarga dengan berat sebelah ..................................... Kita haruslah membentuk hubungan keluarga yang rapat walaupun berjauhan...... Kita haruslah mengabaikan nenek yang sudah tua .................................................. Kita haruslah melayan ahli keluarga yang mempunyai masalah dengan tidak ikhlas......................................................................................................................... Kita haruslah menunjukkan hubungan kekeluargaan yang harmoni........................

23.
24. 25.

C. BACA PERNYATAAN YANG BERIKUT. KEMUDIAN, TANDAKAN PADA


NILAI YANG BETUL. markah) 26. Serena datang awal ke sekolah pada hari Isnin apabila dia bertugas pada hari itu. Patuh kepada ketepatan masa Patuh kepada undang-undang 27. Mia Sara akan meminta kebenaran daripada ibu bapanya apabila dia ingin keluar bersama rakan-rakan. Patuh kepada ibu bapa Kasih sayang terhadap keluarga 28. Bellfred bekerjasama dengan anggota RELA di kampungnya telah menyerbu sebuah pondok usang yang menjadi sarang penagih dadah. Kebebasan dalam kampung Kebebasan di sisi undang-undang 29. Kim Seng telah berjaya membuat kek coklat buat pertama kalinya setelah mencuba selama lima kali sebelum itu Berani berdikari Berani mencuba (10

30.

Sharul telah dibebaskan daripada tuduhan mengedar dadah setelah dia berjaya membuktikan bahawa dirinya tidak bersalah. Berani kerana benar Kebebasan di sisi undang-undang

D. ISIKAN TEMPAT KOSONG DENGAN JAWAPAN YANG BETUL (10 markah)

berterus terang berbincang aktiviti

melancong beriadah

31. 32. 33. 34. 35.

Encik Samy menggalakkan anak-anaknya ____________________ apabila menghadapi masalah. Puan Marsha sentiasa __________________ tentang masalahnya dengan ahli keluarga sekiranya menghadapi kesulitan. Satu cara untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan, kita hendaklah selalu melakukan _____________________ bersama-sama ahli keluarga. Hujung minggu yang lalu, Puan Anna dan Encik Robert membawa anak-anak mereka _____________________ di Kundasang agar hubungan kekeluargaan lebih akrab. Khairil amat gembira dapat menghabiskan cuti sekolahnya bersama-sama keluarga semasa _____________________ di Pulau Manukan.

E. GARIS JAWAPAN YANG SESUAI 36.


37. 38. 39. 40. 41. ( berpecah-belah, bersatu-padu ).

(20 markah)

Keharmonian dan kedamaian sesebuah negara akan tercapai sekiranya masyarakat Pemimpin yang senang didampingi oleh masyarakat adalah pemimpin yang tidak (sombong, prihatin ) Ketua yang ( amanah, curang )akan disayangi oleh orang yang dipimpinnya. Rakyat yang miskin akan ( terasing, terbela ) apabila pemimpin dapat membantu mereka. Amalan saling memahami antara kaum dapat mewujudkan ( kesejahteraan, kucar-kacir ) Masyarakat perlu ( mengenang, melupakan ) jasa yang ditabur oleh para pemimpin.

42. 43. 44. 45.

Penduduk kampung itu berasa ( kecewa, gembira ) apabila ketua kampong tidak mengambil tindakan terhadap kes kecurian yang berlaku di kampung itu. Para pemimpin boleh merancang sesuatu ( hasil, program ) bagi memupuk hubungan mesra antara pemimpin dan rakyat. Pemimpin mestilah ( memilih, adil ) semasa membantu rakyat Masyarakat yang bertanggungjawab akan ( mentaati, mengkhianati ) pemimpin masyarakatnya.

F. JAWAB SEMUA SOALAN DI BAWAH.


MARKAH)

( 10

Fernandez melayan saudara mara yang datang ke rumahnya dengan ikhlas.


Berdasarkan petikan ayat di atas nyatakan tiga contoh amalan Fernandez melayan saudara mara dengan ikhlas. 46. 47. 48. Nyatakan tiga kesan kepada saudara mara Fernandez setelah dilayan dengan ikhlas oleh Fernandez sekeluarga. 49. 50. 51. Terangkan sumbangan individu di bawah. 52.Guru 53.Polis 54. Bomba 55. Ketua kampung -

Selamat Maju Jaya