1.

Leluhur orang sunda

Pangeran Jayakarta (Rawamangun Jakarta) Eyang Prabu Kencana (Gunung Gede, Bogor ) Syekh Jaenudin (Bantar Kalong) Syekh maulana Yusuf (Banten) Syekh hasanudin (Banten) Syekh Mansyur (Banten) Aki dan Nini Kair (Gang Karet Bogor) Eyang Dalem Darpa Nangga Asta (Tasikmalaya) Eyang Dalem Yuda Negara (Pamijahan Tasikmalaya) Prabu Naga Percona (Gunung Wangun Malangbong Garut) Raden Karta Singa (Bunarungkuo Gn Singkup Garut) Embah Braja Sakti (Cimuncang, Lewo Garut) Embah Wali Tangka Kusumah (Sempil, Limbangan garut) Prabu Sada Keling (Cibatu Garut) Prabu Siliwangi (Santjang 4 Ratu Padjadjaran Embah Liud (Bunarungkup, Cibatu Garut) Prabu Kian Santang (Godog Suci, garut) Embah Braja Mukti (Cimuncang, Lewo Garut) Embah Raden Djaenuloh (Saradan, Jawa Tengah) Kanjeng Syekh Abdul Muhyi (Pamijahan Tasikmalaya) Eyang Siti Fatimah (Cibiuk, Leuwigoong Garut) Embah Bangkerong (Gunung Karantjang) Eyang Tjakra Dewa (Situ Lengkong, Pandjalu Ciamis) Eyang Prabu Tadji Malela (Gunung Batara Guru) Prabu Langlang Buana (Padjagalan, Gunung Galunggung Eyang Hariang Kuning (Situ Lengkong Pandjalu Ciamis) Embah Dalem Salinggih (Cicadas, Limbangan Garut) Embah Wijaya Kusumah (Gunung Tumpeng Pelabuhan Ratu) Embah Sakti Barang (Sukaratu) Syekh Abdul Rojak Sahuna (Ujung Kulon Banten) Prabu Tjanar (Gunung Galunggung) Sigit Brodjojo (Pantai Indramayu) Embah Giwangkara (Djayabaya Ciamis) Embah Haji Puntjak (Gunung Galunggung) Dewi Tumetep (Gunung Pusaka Padang , Ciamis) Eyang Konang Hapa (Dayeuh Luhur, Sumedang) Embah Terong Peot (dayeuh Luhur, Sumedang) Embah Sayang Hawu (Dayeuh Luhur, Sumedang) Embah Djaya Perkasa (Dayeuh Luhur, Sumedang) Prabu Geusan Ulun (Dayeuh Luhur, Sumedang)

Banten) Eyang mangkudjampana (Gunung Tjakrabuana. Garut) Embah Hadji Muhammad Pakis (Banten) Eyang Boros Anom (Situ Lengkong. Sumedang) Eyang Anggakusumahdilaga (Gunung Pusaka Padang Ciamis) Eyang Pandita Ratu Galuh Andjarsukaresi (Nangerang) Embah Buyut Hasyim (Tjibeo Suku Rawayan. Gunung Ciremai) Aki manggala (Gunung Bentang. Galunggung) Eyang Mandrakuaumah (Gunung Gelap Pameungpeuk. Tasikmalaya) Embah wali Mansyur (Tomo. Galunggung) Ki Adjar Santjang Padjadjaran (Gunung Bentang. Malangbong Garut) Embah Purbawisesa (Tjigorowong. Tjibubut Sumedang Embah Bugis (Kontrak. Wanaraja) Embah Wali Kiai Hadji Djafar Sidik (Tjibiuk. Sumedang) Raden Rangga Aliamuta (Kamayangan.Nyi Mas Ratu harisbaya (Dayeuh Luhur. Tarogong) Embah Djaksa (Tadjursela. Tasikmalaya) Embah Kalidjaga Tedjakalana (Tjigorowong. Pandjalu Ciamis) Embah Raden Singakarta (Nangtung. Garut) Eyang Hemarulloh (Situ Lengkong Pandjalu) Embah Dalem (Wewengkon. Tjibubut Sumedang) Embah Sulton Malikul Akbar (Gunung Ringgeung Garut) Embah Dalem Kaum (Mesjid Limbangan Garut) Mamah Sepuh (Pesantrean Suralaya Mamah Kiai hadji Yusuf Todjiri (Wanaradja) Uyut demang (Tjikoneng Ciamis) . Sumedang) Prabu Nagara Seah (Mesjid Agung Tasikmalaya) Sunan Rumenggang (Gunung Batara Guru) Embah Hadji Djaenudin (Gunung Tjikursi) Eyang Dahian bin Saerah (Gunung ringgeung. Pangandaran Ciamis) Eyang Kasepuhan (Talaga Sanghiang. Panjalu Ciamis) Kimandjang (Kalapa 3. Basisir Kidul) Eyang Andjana Suryaningrat (Gunung Puntang Garut) Gagak Lumayung (Limbangan Garut) Sri Wulan (Batu Hiu. garut) Embah Giwangkarawang (Limbangan Garut) Nyi Mas Layangsari (Gunung Galunggung) Eyang Sunan Cipancar (Limbangan garut) Eyang Angkasa (Gunung Kendang. Pangalengan) Eyang Puspa Ligar (Situ Lengkong. Tasikmalaya) Embah Kihiang Bogor (Babakan Nyampai. Bogor ) Aki Wibawa (Tjisepan. Pangalengan) Embah Kusumah (Gunung Kendang. Lewo-Garut) Embah Dalem Kasep (Limbangan Garut) Eyang Imam Sulaeman (Gunung Gede.

Cibubur) Aki Mandjana (Samodja. pameungpeuk Sumedang) Embah Mangkunegara ( Cirebon ) Embah Landros (Tjibiru Bandung) Eyang latif (Tjibiru Bandung) Eyang Penghulu (Tjibiru Bandung) Nyi Mas Entang Bandung (Tjibiru Bandung) Eyang Kilat (Tjibiru Bandung) Mamah Hadji Umar (Tjibiru Bandung) Mamah Hadji Soleh (Tjibiru Bandung) Mamah Hadji Ibrahim (Tjibiru Bandung) Uyut Sawi (Tjibiru Bandung) Darya binSalmasih (Tjibiru Bandung) Mmah Hadji Sapei (Tjibiru Bandung) Embah Hadji Sagara Mukti (Susunan Gunung Ringgeung) Eyang Istri (Susunan Gunung Ringgeung) Eyang Dewi Pangreyep (Gunung Pusaka Padang Garut) Ratu Ayu Sangmenapa (Galuh) Eyang Guru Adji panumbang (Tjilimus Gunung Sawal) Eyang Kusumah Adidinata (Tjilimus Gunung Sawal) . Gunung Ringgeung Garut) Embah Gurangkentjana(Tjikawedukan. Lewo Garut) Embah Dipamanggakusumah (Munjul. Kamayangan) Eyang Raksa Baya (Samodja. Subang) Embah Buyut Putih (Gunung Pangtapaan. Kamayangan) Embah Dugal (Tjimunctjang ( Embah Dalem Dardja (Tjikopo) Embah Djaengranggadisastra (Tjikopo) Nyi Mas Larasati (Tjikopo) Embah Dalem Warukut (Mundjul. Gunung Ringgeung Garut) Embah Gadjah Putih (Tjikawedukan Gunung wangun) Ratu Siawu-awu (Gunung Gelap. Bukit Tunggul) Embah Ranggawangsa (Sukamerang. Cibubur) Embah Djaya Sumanding (Sanding) Embah Mansur Wiranatakusumah (Sanding) Embah Djaga Alam (Tjileunyi) Sembah Dalaem Pangudaran (Tjikantjung Majalaya) Sembah Dalem Mataram (Tjipantjing) Eyang Nulinggih (Karamat Tjibesi.Regregdjaya (Ragapulus) Kiai Layang Sari (Rantjaelat Kawali Ciamis) Embah Mangun Djaya (Kali Serayu. Banjarnrgara) Embah Panggung (Kamodjing) Embah Pangdjarahan (Kamodjing) Syekh Sukri (Pamukiran. bandrek) Eyang Yaman (Tjikawedukan.

Tasikmalaya) Eyang Dempul Wulung (Djaga Baya Ciamis) Eyang Dempul Walang (Djaga Baya Ciamis) Eyang Giwangkara (Djaga Baya Ciamis) Embah Wali Hasan (Tjikarang Bandrek. Ciamis) Eyang Hariangkentjana (Situ Pandjalu Ciamis) Embah Dalem Tjikundul (Mande Cianjur) Embah Dalem Suryakentjana (PantjanitiCianjur) Embah Keureu (Kutamaneuh Sukabumi) Ibu Mayang Sari (Nangerang Bandrek Garut) Eyang Prabu Widjayakusumah (Susunan Payung Bandrek Garut) Embah Sayid Kosim (Gunung Alung Rantjapaku) Embah Bang Sawita (Gunung Pabeasan Limbangan Garut) Uyut Manang Sanghiang (Banten) Eyang Ontjar (Nyampai Gunung Bungrangrang) Eyang Ranggalawe (Talaga Cirebon) Ibu Siti Hadji Djubaedah (Gunung Tjupu Banjar Ciamis) Mamah Sepuh ((Gunung Halu Tjililin Bandung ) Embah Sangkan Hurip (Ciamis) Embah Wali Abdullah (Tjibalong Tasikmalaya) Mamah Abu (Pamidjahan Tasikmalaya) Embah Dalem Panungtung Hadji Putih Tunggang Larang Curug Emas (Tjadas Ngampar Sumedang) Raden AstuManggala (Djemah Sumedang) Embah Santiung (ujung Kulon Banten) Eyang Pandita (Nyalindung Sumedang) Embah Durdjana (Sumedang) Prabu Sampak Wadja (Gunung Galunggung Tasikmalaya) Nyi Mas Siti Rohimah/Ratu Liongtin (Jambi Sumatera) Eyang Parana (Kulur Tjipatujah. Tasikmalaya) Eyang Santon (Kulur Tjipatujah. Tasikmalaya) Eyang Singa Watjana (Kulur Tjipatujah. tasikmalaya) Eyang Entjim (Kulur Tjipatujah. Lewo Garut) Embah Raden Widjaya Kusumah (Tjiawi Sumedang) . Gunung Tjikursi) Buyut Dasi (Torowek Tjiawi) Embah Buyut Pelet (Djati Tudjuh Kadipaten) Embah Gabug (Marongge) Eyang Djayalaksana (Samodja) Nyi Mas Rundaykasih (Samodja) Nyi Mas Rambutkasih (Samodja) Eyang Sanghiang Bongbangkentjana (Ujung Sriwinangun) Eyang Adipati Wastukentjana (Situ Pandjalu Ciamis) Eyang Nila Kentjana (Situ Pandjalu.Eyang Rengganis (Pangandaran Ciamis) Ki Nurba’in (Sayuran.

sesepuh wanita.Kakek dr Sri Baduga Maharaja Siliwangi 17. Sumedang) Eyang Hadji Tjampaka (Tjikandang. Banten 2. sunda pelabuhan ratu prabu ciung wanara di belakang SMU 7 Bogor komplek Bantar jati raden mbah jangkung kp.Dalem Surya Atmaja (Sumedang) Eyang Rangga Wiranata (Sumedang) Eyang Mundinglaya Dikusumah (sangkan Djaya. yang ada di situs Medang Kamulan Ciamis dan Situs Medang Kamulan di Gunung Padang Cianjur 1. Ibu Ratu Siti Dewi Cempo Kemuning 11. Ibu Ratu Siti Dewi Sekar Jagat 8. Sri Baduga Maharaja Prabu Wangi (Lingga Buana) . Ibu Ratu Siti Dewi Hasta 3. Eyang Sepuh Prabu Manikmaya 14. Sumedang Eyang Prabu Guru Haji Putih gunung pancer. Abdul Fatah ( Ki Beji / Buyut Beji ) Terumbu.sisi cibereno . Ibu Ratu Siti Dewi Niti Suari Sunan Ambu 9. Eyang Sepuh Prabu Ismaya 15. Ibu Ratu Siti Dewi Banjaransari 4. bayah – banten 3. Ibu Ratu Siti Dewi Ayu Jendrat 12. Syech Sulton Jannawiyah 16. Ibu Ratu Siti Dewi Ratna Nastuna Larang Lancang Kamurang Galuh Pakuwon 6. Ibu Ratu Siti Dewi Cakrawati 7. Sri Prabu Dewa Naskala Ningrat Kencana (Ayahanda dr Prabu Siliwangi) . cilumayan . Ibu Ratu Siti Dewi Pohaci 5.. Ibu Sakti Pertiwi Dewi Poerbasari 10. Sesepuh Majalaya embah dalem wirasuta (Majalaya ) Embah Raja Peduni (majalaya) Eyang santoan Qobul (Banjaran. Ibu Sakti Pertiwi Gilang Gumilang Herang 2.sentul-bogo KH. Eyang Sepuh Tunggal Dewa Sinuhun Rama Agung 13. Tjadas Ngampar Sumedang) Eyang Pangtjalikan (Gunung Ringgeung Garut) Eyang Singa Perbangsa (Karawang) Embah Djaga Laut (Pangandaran) Raden Ula-ula Djaya (Gunung Ringgeung Garut) Raden Balung Tunggal (Sangkan Djaya. bandung) pangeran qudratulloh di gunung cabe / g.

Sesepuh daerah Dago . Ok dekian dulu buat sekarang I. Neda maaf ka Gusti Pangeran nu Maha Agung nyuwun hampurakeun ka luluhur sepuh jeung pinisepuh nu kasebat Tataran Sunda. 5. Perlu diketahui saya punya babad dan silsilah ketrurunan Eyang Dalem Cikundul/Raden Jayasasana dari beliau kebawah dan dari beliau keatas. Sri Panggung Pertama bergelar Sri Ratu Prabu Gung Binathara Adjar Kusuma Padangi menikahi Siti Dewi Hasta yang bergelar Ratu Sindil karena menciptakan Kitab Sindil. Eyang Dalem Cikundul putra dari Eyang Dalem Arya Wangsa Goparna dari Nangka Beurit Sagalaherang subang dimakamkan di Bukit Pasir Gajah Majalaya Cikundul beserta sanak saudara dan keturunan2 beliau termasuk Camat Cikalong Pertama dan Cicitnya yang Pendiri Silat Cikalong Eyang Mama Haji Ibrahim Djajaperbata Bin Dalem Aom Rajadiradja. setelah pada tahun 17 M Sri Panggung Pertama bergelar Sri Ratu Prabu Gung Binathara Adjar Kusuma Padangi menginjakkan kakinya di Gunung Padang dan mengukuhkan situs Salaka Domas maka kemudian Sri Panggung Pertama beserta keluarga dan bala tentaranya membuat keraton kerajaan di Gunung Padang yang diberi nama Medang Kamulan.18. Hyang Makukuhun Wali Haji Sakti Galuh Pakuwon 4. Eyang Gunung Jati alias Eyang Dalem Arya Kidul nu linggih di Bukit Babakan Jati Cianjur yanb\g jadi tempat favorit saya buat tirakatan karena sekalipun di pinggir kota tapi jauh dari mana2 jadi biasa fokus kalau buat ritual. dan memiliki putri Sri Ratu Dewi Nyi Mas Ayu Jendrat yang menciptakan Kitab Nila Sastra Ayu Jendrat yang dikenal sebagai kitab para Dewa dan memuat ajaran ajaran Pitutur (berisi tutur riwayat berdirinya kerajaan atau nagari) .kalau kepalanya ada di bukit cikondang dan tempatnya wingit&angker banget bagi yang ingin tirakatan. Pituduh (berisi petunjuk aturan hidup dalam masyarakat) . Eyang Surya Padang dimakamkan di seberangnya yaitu di Gunung Sawit beserta Eyang Sawit yang konon masih keturunan2 dari para prajurit Pajajaran yang hijrah akibat Islamnisasi dari Banten dan Cirebon. Sejarah kerajaan gunung padang Syahdan menurut hikayat tutur kata para sepuh. Pibakalen (berisi pembekalan manusia dari lahir hingga proses kematian).untuk dari leher kebawah dimakamkan di tepi sungai cikondang dibawah pohon mangga di tengah2 sawah. Eyang Dalem Arya Cikondang alias Eyang Dalem Arya Adimanggala di makamkannya ada 2 karena beliau punya ilmu Panca Sona yang legendaris itu. Sampurasun rampes. Sesepuh cianjur Buat di Cianjur saya tau karena saya aslinya.

Eyang yang berbentuk Kera putih di curug dago. KEBUYUTAN BANTEN 1." "..Makam Eyang Surya Padang tuh adanya di Gn Gambir Cikalong dan selain beliau dimakamkan juga sesepuh dari kerajaan pajajaran yang bernama Eyang Gambir Sawit yang dimakamkan di puncak Gn Gambir sedangkan Eyang Surya Padang sendiri dimakamkan di kaki gn nya. kakek ke ayah dst.....he Ada Revisi. Untuk Eyang Gentar Bumi makam beliau ada di kaki Gn Halimun beliau merupakan salah satu panglima perang pajajaran pada masa Prabu Nusya Mulya alias Prabu Seda Raja terakhir Pajajaran sebelum diluluh lantakan oleh Sultan Maulana Yusuf dari Banten...dulu ada tukang sekoteng jalan didaerah dago pinus...si emang anteng aja ikutin. Yang saya masih ingat Eyang Lada di dago pakar (masih ingat tayangan dunia lain yg sampe paranormalnya muntah darah waktu pembuktiannya). cuman cirinya setiap bulan mulud perlintasan ini dipakai oleh pasukan raja ghaib yg melintas dan cirinya silahkan ikuti di berita pasti tiap bulan mulud di bandung ada angin puting beliung dan bikin pohon besar pada roboh. terus ada cewe yang mau pesen minta diikuti.... padahal jaraknya sangat jauh dan harus menyebrang sungai segala dengan bukit yg turun naik cukup curam kalo secara logika bisa nyampe sekaitar 3 jaman dan sulit jika membawa gerobak dorong segala.lokasinya di .. anehnya yg tumbang pasti daerah itu juga kalo ditarik garis lurus.(rahasia dong).Di daerah dago ada beberapa Eyang yg tabu untuk diceritakan sebetulnya bahkandisebut namanyapun tabu. di bandung ada semacam perlintasan jalan ghaib seperti jalan 'tol' ibaratnya yg membelah dari ujung timur kebarat. PARABU DEWARATU PULO PANAITAN PRABU LANGLANG BUANA GUNUNG LOR PULA SARI PRABU MUDING KALANGON PUNCAK MANIK GUNUNG LOR PULASARI PRABU SEDASAKTI TAJO POJOK . ada ceita unik juga dan dulu sem[pet bikin geger. 1..tau tau ketika sadar dia udah ada disekitar pemakaman Eyang Buniwangi. 3.. tgg makam Eyang Buniwangi ini...Eyang Gentar Bumi juga salah satu sepuh yang menguasai Ilmu Sahadat Sukawayana yang terkenal itu dan merupakan kunci masuk ke alam ghaib kerajaan pajajaran yang ada di sukawayana dan goa kuta maneuh sukabumi. Penunggu Gn Gambir sendiri berupa siluman harimau yang besarnya segede kerbau jantan dan itu banyak org2 skitar atau yang berziarah ke makam beliau kebetulan melihat. 4. ke kakek.he. 2.... Menurut para sesepuh bandung salah satunya Uwa ku..dan biasanya ceritanya turun temurun dari uyut.nah itulah salah satu jalur perlintasannya..

SULTHON ABUL MUFAQIR 'ABDUL QODIR KENARI 2. NYAIMAS RATU WIDARA PUTIH SERAM TENGAH LAUTAN 8..SULTHON ABUNNASRI MAULANA MANSUR ABDUL QOHHAR CIKADUEUN 5.NYAIMAS RATU PEMBAYUN DIPANG UTARA BLORA 2.: 1.PANGERAN PEJAJARAN RATU BOGOR 6.SULTHON ABUL MAHASIN MA'SUM 7.SULTHON ABUL FADLOLI 6.SULTHON MUHAMMAD AKILLUDI TSANI 15.. SULTHON WAKIL PANGERAN NATAWIJAYA 14.SULTHON AGUNG ABUL FATEHI ABDUL FATTAH TIRTAYASA 4.PANGERAN JUPRIE RATU JEPARA 4. NYAIMAS DJONG 9.PANGERAN PRINGGALAYA RATU BETAWI 5.. LELUHUR BANTEN PANEMBAHAN SABAKINGKING RATU DJAYA CHASANUDDIN BIN SYARIEF HIDAYATULLOH MACHDUM GUNUNG DJATI (CIREBON) Beristri dengan .SULTHON ABUL MA'ANALI ACHMAD KENARI 3.SULTHON MUHAMMAD SHOFIYUDIN 17.SULTHON ABDUL MAFAQIR MUHAMMAD ALIYUDIN AWWAL 11.SULTHON SYARIFUDDIN RATU WAKIL MUHAMMAD WASI' 9. PRABU BANGKALENG CANGKANG 7. DEWI SITI FATIMAH binti RADEN CHASAN ABIL FATTACH SURYA ALAM ZAINIAL ABIDIN GELAGAH WANGI DEMAK MEMPUNYAI ANAK.SULTHON WAKIL PANGERAN SURAMENGGALA 16. PRABU MANDITI GUNUNG KARANG 6. INDRA KUMALA GUNUNG KARANG PEPITU PAKUAN 11..SULTHON ABDUL FATTAH MUHAMMAD MUHYIDIN ZAINUL SOLIHIN 12. SULTHON MUCHAMMAD SABAKINGKING RATU BANTEN BERANAK CUCU : 1.SULTHON MUHAMMAD ISHAQ ZAINUL MUTTAQIN 13.SULTHON MUHAMMAD ROFI-UDDA (DIASINGKAN DISURABAYA) .5.SULTHON ZAINUL 'ASIKIN 10.NYAIMAS RATU SARANENGAH JAMBI 3. MANIK KUMALA SUNGAI CIUJUNG 2. KYAI AGU DJU 10.PANEMBAHAN PEKALONGAN MAULANA YUSUF RATU BANTEN 3.NYAIMAS RATU KAMUDARAGI PALEMBANG 3.SULTHON ABDUL FATTAH MUHAMMAD SYIFA ZAINUL 'ARIFIN 8.

Menurut penelitian arkeologi. Eyang Istri Ratna Komala Inten.SYEH ABDUL RO’UF PARAJAGATI CINGENGE 4. yang berlokasi di Kampung Muhara.SYEH ABDURROHMAN ASNAWI CARINGIN LABUAN 7. yang berlokasi di Kampung Nangewer.SYEH MUHAMMAD SHOLEH GUNUNG SANTRI CILEGON 2. dan sebagian lagi makam leluhur pendiri desa. Eyang Jayaraksa (Eyang Nanti).SYEH KIYAI MACHDUM ABDUL DJALIL KALIMAH BARRONI GUNUNG RAMA SUKOWATI LABUAN 9. (3) Situs Tembongagung. Desa Leuwihideung. (2) Situs Nangewer.SYEH WALI DAWUD CINGINDANG LABUAN 8. Kecamatan Darmaraja. Situs-situs tersebut adalah sebagai berikut: (1) Situs Leuwiloa. berupa makam kuna (keramat) Embah Mohammad Abrul Saka. Kecamatan Darmaraja.SYEH ABDUL GHANI MENES 5. berupa makam kuna (keramat) Embah Wacana. Di . SEJARAH PERGURUAN PARAWALI TANAH BANTEN 1. Jadi. Kecamatan Darmaraja. makam kuna yang tergolong budaya megalit (batu-batu besar) itu adalah warisan prasejarah yang terus difungsikan pada masa sejarah.4. memperlihatkan adanya transformasi dari masa prasejarah (masa sebelum dikenal tulisan) ke masa sejarah (masa setelah dikenal tulisan).SYEH MUHAMMAD SHIHIB TAGAL PAPA MENGGER 3. hanya ditemukan sebaran keramik Cina dari masa Dinasti Ming. yang berlokasi di Kampung Leuwiloa. dan makam lain. masa Kerajaan Tembong Agung/Sumedanglaran g. Desa Leuwihideung. merupakan kompleks makam kuna Eyang Jamanggala.SYEH HAJI SILAIMAN GUNUNG SINDUR 12. ada juga yang tidak diketahui asal-usulnya.SYEH KYAI BAGUS ATIK SULAIMAN QHOLIQ SERPONG SITUS JATIGEDE Situs-situs yang ada di wilayah ini sebagian merupakan peninggalan masa prasejarah (terlihat dari tradisi megalit yang ada).SYEH HAJI KAISAN 11. peninggalanpeninggalan leluhur ini.SYEH MAHDI CARINGIN LABUAN 6. bekas-bekas kerajaan Tembongagung yang sudah sulit dikenali. Desa Leuwihideung.SYEH CINDRAWULUNG GUNUNG SINDUR TANGERANG 10. SYEH KANJENG KYAI DALEM MUSTOFA GUNUNG SINDUR 13. (4) Situs Pasir Limus.

Konon mata air ini dibuat secara ajaib oleh Nyi Mas Ratu Asih. (7) Situs Nangkod. Situs ini berada di Kampung Cigangsa. Desa Cisurat. Kecamatan Darmaraja. (5) Situs Muhara. istri Prabu Gajah Agung. Situs Lameta berada di pemukiman penduduk Kampung Lameta Desa Leuwihideung. berupa makam keramat Eyang Marapati dan Eyang Martapati. yang berlokasi di Kampung Nangkod Desa Leuwihideung. Kecamatan Wado. yang berada di Desa Leuwihideung. Patih Sumedang semasa Pangeran Kornel. (15) Situs Cigangsa. berupa kompleks makam kuna Embah H. Di lokasi ini juga terdapat makam Demang Patih Mangkupraja. Kecamatan Darmaraja. pendiri Kampung Cihideung. berupa makam keramat Embah Dira dan Embah Toa. Desa Leuwihideung. berupa kompleks makam umum yang masih difungsikan . (12) Situs Munjul. (11) Situs Tanjungsari. Kecamatan Wado. pendatang dari Betawi yang membedah aliran Cihaliwung dan Cisadane. (14) Situs Cipawenang. Diduga ada tatanan batu membentuk bangunan berundak. (10) Situs Betok. makam Embah Janggot Jaya Prakosa. Makam ini disebut juga petilasan Tilem. Kecamatan Darmaraja. berupa makam keramat Embah Sutadiangga dan Embah Jayadiningrat. berupa kompleks makam dengan makam utama Singadipa. yang berlokasi di Kampung Munjul. dengan enam makam putranya. (13) Situs Keramat Eretan. (6) Situs Marongpong. penyebar agama Islam di Darmaraja. dan makam-makam para juru kunci. dan makam-makam lainnya yang berlokasi di Kampung Cisurat.sebelah timur kedua makam ini terdapat monolit. putri dari Kerajaan Nunuk di Majalengka. berupa tiga batu berdiri (menhir) yang terletak di wilayah Kampung Sawah Jambe. Kecamatan Darmaraja. Tokoh ini juga diceritakan sebagai orang (tempat lalandong/berobat) Prabu Siliwangi. Kecamatan Darmaraja. Kecamatan Darmaraja. Desa Cibogo. Dalem Santapura bin Betara Sakti. berupa makam keramat Embah Geulis. Kecamatan Darmaraja. Kecamatan Darmaraja. Desa Pawenang. yang berlokasi di Dusun Kebon Tiwu. Desa Leuwihideung. (8) Situs Sawah Jambe. yang berlokasi di Desa Leuwihideung. yakni mata air yang dikeramatkan. kompleks makam yang berlokasi di Kampung Betok. Desa Sukamenak. Dekat situs terdapat sumur kuna yang disebut Cikahuripan. (9) Situs Lameta.

bakakak (ayam dibelah) emas. (20) Situs Curug Mas. yang berlokasi di Kampung Bantarawi. berupa lima makam yang dilengkapi bangunan cungkup. Desa Cipaku. Tokoh utama yang dimakamkan adalah pendiri desa ini yaitu Eyang Akung. Situs yang berada di Kampung Cipeueut. Kecamatan Darmaraja ini berupa makam Ratu Ratna Inten Nawangwulan. sumur keramat yang dinamai Sumur Bandung. Desa Jemah. Situs ini berlokasi di Dusun Sukagalih. Kecamatan Wado. air terjun Curug Mas yang diyakini sebagi tempat menyimpan bokor emas. makam Prabu Aji Putih. (17) Situs Tulang Gintung. Situs ini berlokasi di Kampung Cadasngampar. Kecamatan Jatigede. Kecamatan Jatigede. yang berlokasi di Kampung Buah Ngariung. Di sebelah baratnya adalah makam istrinya. Kecamatan Wado. Kampung Sundulan. (21) Situs Cadasngampar. (22) Situs Tanjakan Embah. penyebar Islam di Buah Ngariung. Kecamatan Wado. Situs berlokasi di Kampung Cigangsa Desa Pawenang. Kecamatan Jatigede. Nini Angkrih. makam Embah Wangsapraja. Kecamatan Jatigede. selanjutnya Aki Gading dan dua makam lagi tidak diketahui namanya. Kecamatan Wado. Desa Padajaya. pendatang dari Sumatra yang mendirikan Kampung Cadasngampar. berupa makam keramat Tresna Putih. Desa Sukakersa. berupa makam keramat Embah Jagadiwangsa dan Embah Sadaya Pralaya. dan makam Resi Agung. dan tumpeng emas. Desa Padajaya. penyebar agama Islam dari Kesultanan Mataram dan makam pengikutnya yang bernama Angling Dharma. Desa Sukakersa. berupa makam keramat Eyang Haji Rarasakti atau Jayasakti yang berlokasi di Pasir Leutik. . berupa komplek makam Aki Angkrih. Desa Padajaya. dan Nini Kulo. berupa tiga objek. (23) Situs Sukagalih. dan ketiga. dan makam keluarganya. yaitu makam Aki Angkrih. (18) Situs Keramat Gunung Penuh. yang berlokasi di Desa Jemah. kompleks makam Embah Dalem Panungtung Haji Putih Sungklanglarang. (16) Situs Gagak Sangkur. Aki Kulo. Kecamatan Wado. (19) Situs Keramat Buah Ngariung.hingga sekarang. di mana terdapat makam utama yaitu makam Embah Dalem Raden Arya Wangsa Dinaya. Desa Padajaya. berupa makam keramat Raden Aria Sutadinata ( berasal dari Banten) yang berlokasi di Kampung Sundulan. (24) Situs Keramat Aji Putih. yaitu pertama. kedua. Situs ini terletak di Dusun Cadasngampar. Pada bagian yang paling atas terdapat kelompok makam yang dikeramatkan.

Kecamatan Darmaraja. Di situs ini terdapat tiga objek berupa makam Raja Sumedanglarang. Makam masih dikeramatkan dan diziarahi oleh masyarakat setempat dan dari luar. pendiri Kerajaan Tembongagung. (b) Makam Prabu Aji Putih. Demikianlah situs-situs yang berada di lokasi bakal genangan Waduk Jatigede. . Lokasi makam terletak di sebelah timur laut makam Ratu Ratna Inten Nawangwulan. Makam tersebut merupakan makam guru Prabu Aji Putih. Lokasi situs terletak di pinggir jalan masuk ke Desa Cipaku dan menyatu dengan pemakaman umum warga setempat. Ketiga makam tersebut sampai sekarang masih dikeramatkan oleh masyarakat setempat dan luar daerah. (25) Situs Astana Gede Cipeueut. Embah Jalul. Lokasi makam terletak di puncak bukit sebelah utara makam Prabu Aji Putih. Secara administratif situs terletak di Kampung Cipeueut. baik penduduk setempat maupun dari luar dengan berbagai keperluan. Objek berupa makam yang terletak di puncak bukit. (b) Makam Resi Agung. leluluhur di subang Mbah Dongdo Mbah Ranggawulung Eyang Lodaya Eyang Sampih Eyang Rangga leluluhur di Cirebon Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah binti Rara Santang (Syarifah Muda’im) bin Prabu Jaya Dewata Raden Pamanah Rasa Prabu Siliwangi II bin Prabu Dewa Niskala (Raja Galuh/Kawali) bin Niskala Wastu Kancana Prabu Sliwangi I bin Prabu Linggabuana Prabu Wangi. Makam-makam kuna ini adalah peninggalan sejarah yang mencerminkan latar belakang sosio budaya masyarakat lama di Kabupaten Sumedang dan nilai makammakam ini melekat dengan tempat (site) di mana ia berada.(a) Makam Ratu Ratna Inten Nawangwulan. dan istri Prabu Lembu Agung. Sebagai warisan peradaban sudah sepatutnya situs-situs itu kita lestarikan. Prabu Lembu Agung. Bukit tersebut dikelilingi oleh parit dan tidak jauh dari Sungai Cibayawak. Desa Cipaku. Lokasi objek terletak di tengah persawahan Makam Ratu Ratna Inten Nawangwulan (istri Prabu Aji Putih) sampai sekarang masih dikeramatkan oleh penduduk dan masih diziarahi orang.