Anda di halaman 1dari 1

Zaman Rom Orang Rom telah mengambil alih bidang bahasa setelah tamadun Yunani runtuh.

Mereka mengambil ilmu bahasa Yunani dan membuat kajian dalam bahasa Latin. Jika dikaji perkembangan bahasa pada zaman ini lebih kepada perubahan sistem bahasa daripada tamadun Yunani kepada bahasa Latin. Mereka kurang menyumbang kepada

perkembangan ilmu baharu berkenaan bahasa. Walau bagaimanapun sumbangan mereka amat penting kerana hasil tulisan mereka menjadi rujukan kepada semua pengkaji bahasa selepas zaman itu. Zaman Pertengahan Bahasa latin dianggap sebagai bahasa ilmu pengetahuan, budaya dan diplomasi Kitab injil diterjemahkan ke dalam beberapa buah bahasa tempatan. Pengaruh agama kristian terhadap perkembangan linguistik Kaedah menganalisis bahasa-bahasa bagi memenuhi keperluan mengambangkan agama kristian Menggunkan tatabahasa latin susunan priscian sebagai azuan membina tatabahasa lain seperti yang dilakukan ke atas bahasa Eire, Wales dan Iceland Kajian tatabahasa itu mengabungkan sintaksis dan logik.