Anda di halaman 1dari 12

ASEAN

ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS

ASEAN
BY, ELMA JOSEPHINE YOHEISKAIL

Sejarah penubuhan
Ditubuhkan pada tahun 1967 Terdiri daripada negara:

- Cambodia, Singapura, Thailand, Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, Loas, Vietnam dan Myanmar.

Tujuan Penubuhan
Mempromosikan kerjasama dalam banyak

bidang termasuk pembangunan industri dan perdagangan di rantau Asia Tenggara. -ASEAN diberi perlindungan dari segi halangan tarif dan bukan tarif.

Sidang Kemuncak ASEAN


Rakan kongsi utama ASEAN ialah Jepun,

Korea Selatan dan China. Sidang Kemuncakan ASEAN melibatkan perbincangan antara ketua-ketua kerajaan ASEAN. (ASEAN+3) tujuan- mempertingkatkan dan memantapkan lagi hubungan kerjasama ekonomi serantau.

Diadakan setiap 3 tahun sekali Bagi membincangkan perkara semasa dan menggariskan pelan tindakan bagi memaju

dan membangunkan ekonomi serantau.

Sidang Kemuncak ASEAN ke-6


Kaji pembentukan unit mata wang ASEAN Kadar pertukaran sendiri (membolehkan

urusan perdagangan dijalankan dengan lebih licin.

Langkah mengawal dan mengukuhkan sistem kewangan :


Penerimaan dan pelaksanaan amalan

kewangan antarabangsa Pengkordinasian pengawasan dan usaha pengukuhan sistem kewangan Penerimaan dan pelaksanaan standard bagi mendedahkan dan menyebarkan maklumat ekonomi dan kewangan Penyusunan semula akuan modal liberalisasi

Pengukuhan proses Pengawasan ASEAN Pengambilan langkah-langkah yang lebih

berhati-hati dalam pengaliran keluar modal Pembangunan pasarana/dana bagi membolehkan sumber kewangan diperoleh dalam mata wang tempatan.

Pelan Tindakan Hanoi


Merupakan pelan tindakan untuk tempoh

antara 3-6 tahunpertama Wawasan ASEAN 2020 . Bagi mempercepatkan pemulihan ekonomi rantau ASEAN Mengurangkan impak terhadap rakyat di kalangan negara anggota akibat kegawatan ekonomi serantau.

Pengisytiharan Langkah-langkah Berani


Pengecualian cukai pendapatan korporat 30% 100% ekuiti pemilikan asing Tiada cukai import barang modal Tempoh sewaan seminimum 30 tahun Pengambilan pekerja asing Prosedur kastam lebih mudah dan cepat

Tujuan Pengisytiharan Langkahlangkah Berani


Memulihkan krisis ekonomi dan kewangan

serantau dengan kadar segera yang meliputi program jangka pendek dan panjang Tumpuan utama: - Kawasan Perdagangan Bebas (AFTA) - Kawasan Pelaburan ASEAN (AIA) - Skim Kerjasama Industri ASEAN (AICO) - Perundingan Pusingan Kedua Bagi Sektor Perkhidmatan