Anda di halaman 1dari 3
 
 
 
Share Report Abuse Next Blog» Create Blog Sign In
Share Report Abuse Next Blog» Create Blog Sign In

Share

Report Abuse

Next Blog»

Create Blog

Sign In

Report Abuse Next Blog» Create Blog Sign In BLOG DR. AMINI AMIR ABDULLAH BLOG INI HANYA

BLOG DR. AMINI AMIR ABDULLAH BLOG INI HANYA UNTUK PENCINTA DAN PENGAGUNG ILMU SERTA MEREKA YANG MENYEBARKAN DAN MENGAMALKANNYA. MEMPERKASA KEINTELEKTUALAN DAN KECENDEKIAAN, MENGANGKAT MARTABAT ULAMA, UMARA', ILMUAN DAN CENDEKIAWAN. MEMPERTAHANKAN MARUAH AGAMA, NEGARA, BANGSA, KEILMUAN DAN KEMELAYUAN. KELAB KENEGARAAN MALAYSIA, TITAS DAN HUBUNGAN ETNIK

KELAB KENEGARAAN MALAYSIA, TITAS DAN HUBUNGAN ETNIK Dr. Amini Amir Abdullah Fakulti Ekologi Manusia, Universiti

Dr. Amini Amir Abdullah Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor, Malaysia

Seorang penjawat awam, telah berumahtangga dan beristeri. Menyukai respons orang ramai terhadap hasil penulisan dan berkongsi ilmu, pengetahuan dan pengalaman. Bercita-cita besar dan mempunyai tujuan hidup yang futuristik. Ingin melihat Malaysia menjadi negara maju sebelum tahun 2020 dan rakyat Malaysia tersohor di persada antarabangsa. Ingin melihat agama Islam dan umat Islam melonjak naik.

View my complete profile

Assalamualaikum dan Salam 1Malaysia,

Manfaatkan Blog ini untuk tujuan pembelajaran dan penambahan ilmu pengetahuan.

JJooiinn tthhiiss ssiittee

w ith Google Friend Connect

Members (246)

More »

i t t e e w ith Google Friend Connect Members (246) More » Already a
i t t e e w ith Google Friend Connect Members (246) More » Already a

Already a member? Sign in

Thursday, January 7, 2010

Etika dan Akhlak Dalam Kehidupan

Etika dan Moral Dalam Ekonomi Dr, Amini Amir Abdullah Pusat Islam Universiti Putra Malaysia Dan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia

Pengertian Etika, Moral Dan Akhlak Akhlak secara umum adalah sistem akhlak atau tingkahlaku manusia yang bersumberkan asas wahyu atau syarak. Moral itu didefinisikan sebagai ”ajaran atau pegangan tentang buruk baik sesuatu perbuatan

(kelakuan, kewajiban dan lain-lain), sikap atau cara berkelakuan yang berasaskan atau yang diukur

dari segi baik atau buruk sesuatu akhlak

secara umumnya dapat dikatakan sebagai satu cara atau berbagai-bagai cara untuk melihat dan mempersoalkan berbagai-bagai isu berhubung dengan perbuatan ataupun tingkah laku.[2] Moral itu dikatakan subjektif sifatnya kerana ia berbeza dalam sesuatu budaya ataupun tamadun. Maksud etika pula ialah sistem tingkah laku manusia yang bersumberkan sesuatu yang berautoriti. Kamus Dewan mendefinisikan etika sebagai 1. Ilmu berkenaan prinsip-prinsip akhlak atau moral. 2.

berkaitan dengan apa yang betul atau adil”.[1] Moral

Selamat Datang Ke Laman Web Saya

Saya mengalu-alukan sebarang komen terhadap artikel saya. Kebanyakan artikel saya merupakan artikel yang telah diterbitkan dalam jurnal, akhbar, majalah, Suara Pusat Islam 2003-2008, Tribun Putra (Akhbar rasmi Universiti Putra Malaysia), prosiding dan nukilan rasa.

Sebarang pandangan bolehlah dimajukan kepada saya melalui e-mail. Insyaallah, marilah kita bersama-sama memajukan agama, negara dan bangsa. Selamat membaca dan menelaah!

Komen Terkini

Prinsip moral (atau akhlak) atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan

Prinsip moral (atau akhlak) atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan (persatuan, pekerjaan dan lain-lain).[3]

Moral biasanya disamaertikan dengan etika sepertimana pendapat yang dikemukakan oleh pemikir Barat antaranya Peter Badz dalam bukunya “Ethics And Belief.“ Katanya, Moral dan etika selalunya mempunyai makna yang sama. Walau bagaimanapun adalah berfaedah jika dapat dibezakan antara kedua-keduanya, sekalipun kita tidak selalu berjaya membezakannya.”

J.L. Mackie juga tidak membezakan antara moral dan etika

sepertimana tulisannya di dalam buku “Ethics and Investing

Pernyataan moral dan etika

Right and Wrong”, iaitu

akan dapat menerangkan sesuatu itu betul atau salah atau perbuatan yang sejenis dengannya betul atau salah dan ia mampu menyediakan garis perbezaan antara kebaikan dan keburukan mengenai perbuatan kecenderungan seseorang atau sekurang-kurangnya ia dapat memajukan garis panduan yang dengannya boleh dibuat berbagai pertimbangan moral.”[4]

Ringkasnya moral dan etika rata-ratanya memberikan pengertian yang serupa dan juga mempunyai bidang dan pendekatan kajian yang hampir sama. Sekiranya kedua-dua perkataan ini digabungkan, maka moral dapatlah diertikan sebagai satu disiplin yang akan memberitahu kepada kita apakah sistem moral yang dihayati oleh satu-satu kelompok manusia tertentu, sementara etika pula mengkaji dan menganalisa dan mengkritik sistem moral tersebut.

Pada pendapat penulis, etika adalah sama maknanya dengan akhlak dalam Bahasa Arab. Jadi ‘ethic’ adalah merupakan terjemahan daripada Bahasa Arab yang bermaksud akhlak.

Jika ditinjau daripada sudut pengistilahan, istilah ‘ethic’ dan akhlak adalah sama sahaja. Tetapi konsep, gagasan, idea atau teori yang dikemukakan oleh Barat mengenai etika tidaklah sama dengan konsep akhlak Islam sama ada daripada segi teori atau praktikalnya. Oleh kerana tiada perkataan yang dapat diterjemahkan sebagai akhlak, maka penggunaan kalimah ‘ethic’ digunakan.

Kepentingan Akhlak Dalam Kehidupan Manusia

Akhlak memainkan peranan yang amat penting di dalam kehidupan manusia. Akhlak adalah sumber tindak tanduk manusia yang membawa ke arah kesejahteraan di dunia dan akhirat dan menuju kepada keredaan Allah S.W.T. Untuk mencapai hakikat ini, ilmu akhlak perlu dipelajari dan dipraktikkan. Dengan mempelajari ilmu tersebut, ia membuka mata setiap insan tentang perbezaan yang besar di antara baik dan buruk. Ianya tidak akan memberi faedah jika kita tidak berkemahuan untuk melaksanakan ajaran-ajarannya dan tegahannya.[5]

Akhlak sangat penting dan pengaruhnya sangat besar dalam membentuk perbuatan manusia dan apa sahaja daripada manusia itu sendiri, sesuai dengan pembawaan dan sifat yang ada dalam jiwanya. Tepatlah apa yang dikatakan oleh al-Ghazali dalam bukunya “Ihya’ Ulumuddin” : “Sesungguhnya semua sifat yang ada dalam hati akan lahir pengaruhnya (tandanya) pada anggota sehingga tidak ada sesuatu melainkan sesuai dengan sifat itu.” Islam adalah merupakan suatu ajaran yang baik dan benar untuk memperbaiki manusia dan membentuk akhlaknya, dan untuk mencapai kehidupan yang baik dan sempurna. Islam meletakkan akhlak di tempat yang tinggi sesuai dengan kepentingannya.

Rasulallah s.a.w. sentiasa berdoa kepada Allah S.W.T. supaya memperbaiki akhlaknya sedangkan baginda tergolong di kalangan mereka yang terbaik akhlaknya. Di dalam doa baginda, Rasulallah s.a.w. berdoa sebagaimana yang diriwayatkan oleh Saidina Ali r.a. yang bermaksud: “Tuhanku!, tunjukkanlah aku kepada akhlak yang paling baik kerana Engkau sajalah yang menunjukkan kepada akhlak yang paling baik. Jauhkanlah dariku akhlak yang buruk kerana Engkau sajalah yang menjauhkan dariku akhlak yang buruk.” Allah S.W.T. telah memuji RasulNya Muhammad s.a.w. kerana akhlaknya yang baik. Firman Allah S.W.T. yang bermaksud: “Sesungguhnya engkau berbudi pekerti yang agung.”[6] Allah S.W.T. memuji Rasulullah s.a.w. kerana baginda dapat memikul penderitaan yang ditimpa ke atas baginda oleh kaumnya sendiri lebih daripada apa yang dipikul oleh orang lain. Akhlak dan sifat Rasulallah s.a.w. menjadi pujian seperti firman Allah S.W.T. yang bermaksud: “Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulallah suri tauladan yang baik bagimu iaitu bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak mengingati (menyebut) nama Allah.”

Tujuan risalah (misi) Islam itu sendiri untuk menyempurnakan dan menyebarkan akhlak yang mulia, seperti yang disabdakan oleh Rasulallah s.a.w. yang bermaksud: “Sesungguhnya aku dibangkitkan

miss myaira wrote

Salam Pak Long

pak long itu, di sini kita lihat orang Melayu makin bersikap terbuka dan boleh menerima dan bangsa lain cuba memprovakasikan perkara-perkara yang boleh Continue >>

Pustaka NurIman wrote

Saya

bersetuju dgn ulasan

betul ke Dr?

Ustazsyaari wrote

Maaf

mngingati. Keadan dunia kita skrng pnuh dgn gelora, prmasalahan dn bencana yg mlibtkn manusia mahupun alam. Ianya tk akn brkesudahan dn yg mampu kita lakukn, Continue >>

mngganggu sbtr utk sme ingt-

Pritpal wrote

Salam perpaduan Dr,Saya tidak melihat kenapa orang ramai, terutamanya orang Islam sendri menolak kumpulan pengganas yang hanya ingin berjuang demi keadilan agama, bangsa dan kemungkinan untuk negara Continue >>

hamzi wrote

salam dr,ini bermakna mereka (US) mmg akan

adakah ini akan

menambahkan stok gelen-gelen myk simpanan amerika?sama-sama kita nantikan.

Dr. Amini Amir Abdullah wrote

campur tangan dalam hal ini

Salam One, Saya menerima maklumat 2 buah kapal perang induk US telah berada

berdekatan dengan Libya

akan berlaku dalam tempoh terdekat.

izzat muhd wrote

Ada sesuatu yang

betul tu

rakyatnya. jika berlakunya perpecahan dikalangan rakyat maka negara secara

autamatic nya akan menjadi lemah kerana keadaan dalam negara tidak Continue >>

Dr. Amini Amir Abdullah wrote

kekuatan

negara bergantung kepada

ini

Salam Mira, Janganlah dipuji

melambung

dan pengiktirafan

lagi artikel seperti ini.

Dr. Amini Amir Abdullah wrote

Terima

kasih atas penghargaan

Saya

akan perbanyakkan

Salam Hamzi dan "One" serta

pembaca yang budiman

menguasai jika kita berpecah-belah

hindari ia daripada berlaku

one wrote

Musuh

TQ

akan mudah

Kita

salam

saya ada terbaca mengenai terdapat negara barat terutama us yang menyatakan ingi memberikan bantuan ketenteraan kepada pemberontak di libya. saya Continue >>

dr.

mengenai pemberontakan di libya,

Jumlah Penziarah 2 7 8 5 0
Jumlah Penziarah
2
7
8
5
0

Popular Posts

Contoh Menulis Penghargaan PENGHARGAAN Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera, Bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan
Contoh Menulis Penghargaan PENGHARGAAN Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera, Bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan

Contoh Menulis Penghargaan PENGHARGAAN Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera, Bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan izin kurnianya dapat juga kami menyempurnaka

(no title)

(no title)

(diutus) untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.” Islam telah mentakrifkan “Addin” dengan akhlak yang baik. Dalam sebuah hadis telah dinyatakan bahawa seorang lelaki telah bertanya Rasulallah s.a.w.: yang bermaksud: “Apakah Addin itu? Sabda Rasulallah s.a.w., akhlak yang baik.” Daripada hadis ini, menunjukkan bahawa kedudukan akhlak dalam Islam sebagai “Din” yang diutuskan kepada umat manusia seluruhnya. Akhlak merupakan roh atau jiwa yang meresapi seluruh penghidupan manusia itu sendiri. Ketiga-tiganya bergabung dalam penghayatan seorang Muslim dalam erti kata bahawa keimanannya hendaklah direalisasikan dalam pengalaman syariat dan berpaksikan akhlak. Tidak ada nilai bagi iman yang tidak disertai dengan akhlak. Islam menganggap bahawa akhlak yang baik adalah merupakan amalan yang utama yang dapat memberatkan neraca amalan kebaikan di akhirat kelak.

Orang-orang beriman selalu mengutamakan akhlak yang baik. Dalam hadis diterangkan yang bermaksud: “Ditanya orang, wahai Rasulallah!, Orang-orang mukmin yang mana yang paling baik dan utama?. Baginda menjawab: orang-orang yang akhlaknya paling baik.” Dalam ajaran Islam mereka yang dikatakan berjaya memenangi kasih sayang Rasulallah dan mendapat satu kedudukan yang hampir dengan Rasulallah pada hari kiamat kelak ialah orang-orang yang beriman dan berakhlak baik. Rasulallah s.a.w. bersabda yang bermaksud: “Sesungguhnya orang yang jahat sangat saya kasihi dan yang terdekat padaku majlisnya di hari kiamat ialah yang terbaik budi pekertinya.” Akhlak yang baik merupakan syarat untuk menghindarkan diri daripada azab neraka. Akhlak yang baik lebih tinggi nilainya jika dibandingkan dengan ibadat-ibadat sunat yang lain seperti sembahyang dan puasa. Rasulallah s.a.w. bersabda yang bermaksud: “Sesungguhnya seseorang mukmin dapat mencapai dengan budi pekertinya yang baik darjat orang yang terus menerus berpuasa dan sembahyang malam.” Dalam Islam akhlak adalah merupakan intipati segala ibadat. Tanpa akhlak, ibadat hanyalah merupakan adat resam dan geraklaku yang tidak mempunyai nilai dan faedah.” Orang mukmin yang kurang beribadat tetapi berakhlak baik akan mendapat kemuliaan di hari akhirat kelak. Sabda Rasul Allah s.a.w. yang bermaksud : “Dengan berakhlak baik, seseorang hamba Allah akan dapat mencapai di hari akhirat kelak tingkat-tingkat kemuliaan yang tinggi dan kedudukan-kedudukan yang mulia meskipun kurang ibadahnya. Dengan budi pekerti yang buruk ia akan sampai ke darjat yang paling rendah dalam neraka.”

Dengan ini, dapatlah dibuktikan bahawa akhlak Islam tidak setakat dinyatakan prinsip dan garis panduannya melalui al-Quran, tetapi penghayatannya ditunjukkan secara praktikal melalui kehidupan dan peribadi Rasul Allah s.a.w. Sayyidatuna Aishah r.a. sewaktu ditanya tentang peribadi Rasul Allah s.a.w., lalu dijawabnya yang bermaksud: “Adalah Rasulallah s.a.w. akhlaknya ialah al- Quran.”[7] Banyak terdapat ayat-ayat al-Quran yang menyentuh persoalan akhlak, sama ada memerintahkannya supaya berakhlak baik atau menegah daripada akhlak yang rendah atau keji. Di dalam al-Quran terdapat sebanyak seribu lima ratus empat (1054) ayat yang berkaitan dengan akhlak. Jumlah yang sebanyak ini meliputi hampir seperempat ayat-ayat al-Quran keseluruhannya. Oleh itu tidak dapat diragukan lagi dengan banyaknya ayat-ayat al-Quran yang menyentuh persoalan akhlak menunjukkan betapa pentingnya akhlak dalam Islam. Hal ini dapat dibuktikan kerana ayat- ayat al-Quran yang berkaitan dengan akhlak bukan sahaja diturunkan di Mekah tetapi turut juga diturunkan di Madinah al-Munawwarah. 85

Oleh itu jelaslah bahawa akhlak adalah merupakan sesuatu yang penting pada pandangan Islam. Akhlak Islam menjiwai Tauhid dan pelaksanaan ‘ubudiyyah terhadap Allah dengan secara yang sewajarnya. Ia juga terkandung dalam peruntukan undang-undang khusus dan terperinci mengatasi gagasan etika agama yang lain. Sebagai kesimpulan, akhlak dalam Islam tidak dapat dipisahkan dengan aqidah dan syarak. Bahkan akhlak itu sendiri menjadi penentu di tahap mana keimanan seseorang itu. Oleh itu amat wajarlah Islam meletakkan akhlak pada kedudukan yang istimewa dan tinggi.

[1] Kamus Dewan Edisi Empat. [2] G.J. Warnock, The Object of Morality, Methuen Co. LTD., London, 1973, hal. 1-10. [3] Kamus Dewan Edisi Empat.

[4] J.L. Mackie, Ethics: Investing Right And Wrong, Cox And Wynam LTD., Great Britain, 1971, hal.

9.

[5] Abdul Jalil Hassan, Falsafah dan Pengetahuan Islam, Dewan Pustaka Dan Bahasa, Kuala Lumpur, 1973, hal. 34. [6] Al-Quran, Surah al-Qalam, ayat 4. [7] Imam Abi al-Hussin Muslim bin al-Hajjaj al-Qusairi (1981), Sahih Muslim, Juz 1, Darul Dakwah, Istanbul, 1981, hal. 512-513.

Posted by Dr. Amini Amir Abdullah at 1/07/2010 12:16:00 PM

Posted by Dr. Amini Amir Abdullah at 1/07/2010 12:16:00 PM 0 Labels: Etika dan Moral R
0
0

Labels: Etika dan Moral

Reactions:

Interesting (0)

Contribution to Knowledge (0)

Countryman (0)

0 comments:

(0) Contribution to Knowledge (0) Countryman (0) 0 comments: (TITAS ARAHAN TUGASAN SKP2203 Tamadun Islam dan

(TITAS

ARAHAN TUGASAN SKP2203 Tamadun Islam dan Tamadun Asia, Semester 1, 2010/2011, 15 Julai 2011. SKP2203 TAMADUN ISLAM dan TAMADUN ASIA

15 Julai 2011. SKP2203 TAMADUN ISLAM dan TAMADUN ASIA Contoh Prakata Mahasiswa Dalam Tugasan TITAS Dyana

Contoh Prakata Mahasiswa Dalam Tugasan TITAS Dyana Erlyn Erleena binti Mohyeden (151959) Dengan lafaz bismillahirahmannirahim… Assalamualaikum w.r.t dan salam 1 Malaysia saya15 Julai 2011. SKP2203 TAMADUN ISLAM dan TAMADUN ASIA FORMAT RESEARCH PROPOSAL ATAU CADANGAN PENYELIDIKAN FORMAT

Assalamualaikum w.r.t dan salam 1 Malaysia saya FORMAT RESEARCH PROPOSAL ATAU CADANGAN PENYELIDIKAN FORMAT

FORMAT RESEARCH PROPOSAL ATAU CADANGAN PENYELIDIKAN FORMAT RESEARCH PROPOSAL ATAU CADANGAN PENYELIDIKAN DR. AMINI AMIR ABDULLAH TARIKH HANTAR: 5 OGOS 2010 Assalamualaikum Fatin, terima kasihAssalamualaikum w.r.t dan salam 1 Malaysia saya (no title) ARAHAN TUGASAN SKP2204 Hubungan Etnik Semester

(no title)HANTAR: 5 OGOS 2010 Assalamualaikum Fatin, terima kasih ARAHAN TUGASAN SKP2204 Hubungan Etnik Semester Pertama

ARAHAN TUGASAN SKP2204 Hubungan Etnik Semester Pertama 2010/2011 Dr. Amini Amir Bin Abdullah ARAHAN

TUGASAN KURSUS 1.

Tugasan t

Amini Amir Bin Abdullah ARAHAN TUGASAN KURSUS 1. Tugasan t Nilai Integriti dan Akauntabiliti Nilai Integriti

Nilai Integriti dan Akauntabiliti Nilai Integriti dan Akauntabiliti [1] Dr. Amini Amir Bin Abdullah Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia Selain daripada akAmini Amir Bin Abdullah ARAHAN TUGASAN KURSUS 1. Tugasan t Ulasan Artikel Jurnal Mahasiswa/i Saya Yang

Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia Selain daripada ak Ulasan Artikel Jurnal Mahasiswa/i Saya Yang Cemerlang Kursus

Ulasan Artikel Jurnal Mahasiswa/i Saya Yang Cemerlang Kursus SKP2204 Hubungan Etnik UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SKP 2204 HUBUNGAN ETNIK Semester Kedua Sesi 2008/2009 KUMPULAN KURSUS : 32 PENSYARAH : Dr. Amini Amir Bin AbdulEkologi Manusia Universiti Putra Malaysia Selain daripada ak Etika dan Akhlak Dalam Kehidupan Etika dan Moral

KUMPULAN KURSUS : 32 PENSYARAH : Dr. Amini Amir Bin Abdul Etika dan Akhlak Dalam Kehidupan

Etika dan Akhlak Dalam Kehidupan Etika dan Moral Dalam Ekonomi Dr, Amini Amir Abdullah Pusat Islam Universiti Putra Malaysia Dan Etika dan Moral Dalam Ekonomi Dr, Amini Amir Abdullah Pusat Islam Universiti Putra Malaysia Dan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Ma

Malaysia Dan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Ma Maksud Isu-isu Perkauman dan Isu-isu Sensitif: Satu

Maksud Isu-isu Perkauman dan Isu-isu Sensitif: Satu Pendahuluan Maksud Isu-isu Perkauman dan Isu-isu Sensitif: Satu Pendahuluan Suara Pusat Islam UPM, 6 Oktober 2010Malaysia Dan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Ma (no title) Beberapa Kisah Jatuh Bangun Tamadun Manusia

(no title) Beberapa Kisah Jatuh Bangun Tamadun Manusia Dalam Al-Quran:Satu Pendahuluan Suara Pusat Islam UPM, 6 Oktober 2010 Pengajaran dan Pengiktibaran Dr. Amini Amir Abdullah

Beberapa Kisah Jatuh Bangun Tamadun Manusia Dalam Al-Quran: Pengajaran dan Pengiktibaran Dr. Amini Amir Abdullah

Pengajaran dan Pengiktibaran Dr. Amini Amir Abdullah Universiti Putra Malaysia

Search This Blog

Pengajaran dan Pengiktibaran Dr. Amini Amir Abdullah Universiti Putra Malaysia Search This Blog powered by Search

powered by

Search
Search