Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2011

Rancangan Pengajaran Tahunan Perdagangan Tingkatan 5 (2011) BULAN / MINGGU BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN ISI KANDUNGAN Sistem Perbankan Perbankan konvensional Perbankan Islam Jenis-jenis Bank Bank Pusat Bank Perdagangan/Islam Bank Saudagar Bank Badan Berkanun Bank Koperasi JAN FEB MINGGU 1-6 BAB 1 PERBANKAN DAN INSTITUSI KEWANGAN LAIN Perkhidmatan Bank Perdagangan Menerima simpanan Kemudahan Pembayaran Kemudahan pembiayaan Perkhidmatan lain Cek jenis-jenis cek dan penggunaannya Faedah menggunakan cek Jenis-jenis cek lain Cek tak laku Institusi Kewangan lain Syarikat kewangan Syarikat pajakan Syarikat pemfaktoran Syarikat Jaminan Kredit Malaysia Insurans Pengenalan kepada insuran Konsep insurans Jenis risiko Peranan insurans BAB 2 Insuran Jenis-jenis insurans Insuran kemalangan Insuran kebakaran Insuran Hayat Insuran perkapalan/penerbangan Insuran-insuran lain Takaful Prinsip Takaful Produk takaful Menerangkan konsep, peranan, istilah dan prinsip insurans Mengenalpasti jenis risiko Menerangkan konsep pengumpulan risiko. Menghuraikan prinsip takaful Membandingkan insurans konvensional dengan takaful Menyenaraikan jenis dan kegunaan insurans Menjelaskan faktor yang mempengaruhi kadar premium insurans. Mengetahui cara membeli polisi dan membuat tuntutan ganti rugi Mencadangkan jenis polisi insurans yang sesuai bagi sesuatu jenis perniagaan dan individu HASIL PEMBELAJARAN Membezakan sistem perbankan konvensional dengan sistem perbankan Islam Menerangkan fungsi bank pusat dan bank lain Mengetahui bentuk perkhidmatan bank perdagangan, kegunaan dan kepentingannya kepada pelanggan Memahami penggunaan pelbagai jenis cek, kelebihan dan kekurangan Menerangkan ciri dan fungsi setiap jenis institusi kewangan lain

PERDAGANGAN

TINGKATAN 5

CADANGAN AKTIVITI Lawatan ke bank Pelajar mendapatkan maklumat mengenai bank melalui internet, surat khabar dan lain-lain. Pelajar mengumpul risalahrisalah mengenai produkproduk yang ditawarkan oleh bank dan institusi kewangan

CATATAN

Pelajar mendapatkan maklumat mengenai insuran melalui internet, surat khabar, majalah dan lain-lain. Ceramah mengenai insuran oleh wakil insuran

FEB MAC MINGGU 7-10

Prinsip-prinsip insuran kepentingan boleh diinsuran penuh percaya mutlak indemniti

Belian Polisi dan tuntutan gantirugi Prosedur membeli polisi Prosedur membuat tuntutan ganti rugi

UJIAN BULAN MAC

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2011

PERDAGANGAN

TINGKATAN 5

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (12/3/2011-20/3/2011) BULAN / MINGGU BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN

ISI KANDUNGAN Peranan pengangkutan Pengangkutan darat Jalan raya Rel Pengangkutan laut Jenis-jenis kapal Kelebihan dan kekurangan MISC Jabatan Laut Lembaga pelabuhan -

HASIL PEMBELAJARAN Menerangkan peranan dan jenis pengangkutan Menghuraikan jenis pengangkutan yang terdiri daripada pengangkutan darat, laut, udara dan saluran paip Mengenalpasti kelebihan dan kekurangan setiap jenis pengangkutan Menerangkan maksud pengkontenaan dan Pengangkutan Antarabangsa Routier (TIR) Mengenalpasti agensi yang peranannya berkaitan dengan bidang pengangkutan Memilih jenis pengangkutan yang sesuai bagi membantu perniagaan Menerangkan faktor pemilihan jenis pengangkutan

CADANGAN AKTIVITI Lawatan ke tempat-tempat berkaitan dengan pengangkutan seperti pelabuhan dan lapangan terbang Kajian tentang jenis pengangkutan yang sesuai bagi sesuatu jenis barang dan rasional memilihnya.

CATATAN

MAC APRIL MINGGU 12-16

BAB 3 PENGANGKUTAN

Pengangkutan Udara Kelebihan dan kekurangan MAS DCA Saluran Paip Kelebihan dan kekurangan PETRONAS Pengkotenaan Maksud TIR Pemilihan Jenis pengangkutan Faktor pemilihan jenis pengangkutan

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER 1

APRIL MEI MINGGU 16-21 BAB 4 KOMUNIKASI Komunikasi Peranan komunikasi Perkhidmatan komunikasi Faktor-faktor pemilihan komunikasi -

Menerangkan peranan komunikasi dalam bidang perdagangan Mengenalpasti jenis perkhidmatan komunikasi yang sesuai digunakan dalam perniagaan Menjelaskan ciri setiap jenis perkhdmatan komunikasi Menerangkan agensi yang terlibat dalam perkhidmatan komunikasi Menjelaskan faktor pemilihan sesuatu jenis perkhidmatan komunikasi Mencadangkan jenis perkhidmatan komunikasi yang sesuai kepada perniaga

Perbincangan kumpulan dan pembentangan hasil kumpulan

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (28/05/2011-12/06/2011)

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2011


BULAN / MINGGU BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

PERDAGANGAN

TINGKATAN 5

ISI KANDUNGAN Pergudangan Peranan pergudangan -

HASIL PEMBELAJARAN Menerangkan maksud dan peranan pergudangan Menjelaskan ciri gudang yang baik Menerangkan jenis gudang Menerangkan kepentingan gudang berbon kepada peniaga dan kerajaan Menghuraikan kepentingan gudang kepada peniaga dan pengeluar

CADANGAN AKTIVITI Menyediakan buku skrap mengenai jenis-jenis gudang

CATATAN

JUN JULAI MINGGU 24-26

BAB 5 PERGUDANGAN

Jenis-jenis gudang Gudang pengilang Gudang pemborong Gudang peruncit Gudang kerajaan Gudang berbon Penyetoran sejuk

Promosi -

peranan promosi promosi dalam pemasaran -

JULAI MINGGU 27-30

BAB 6 PROMOSI

Jenis-jenis promosi Pengiklanan Promosi Jualan Jualan terus Publisiti Media pengiklanan Media bercetak Media elektronik Media lain Pemilihan Media Pengiklanan Faktor-faktor Pemilihan Media pengiklanan Peranan kerajaan dalam perniagaan Penyelidikan dan pembangunan Perundangan perniagaan Latihan dan pengurusan Kemudahan infrastruktur dan ruang niaga Promosi dan pemasaran Pelepasan cukai Pembiayaan

Menerangkan maksud dan peranan promosi Mengenal pasti perkaitan promosi dengan pemasaran Menerangkan ciri setiap jenis promosi Mengenalpasti jenis pengiklanan Menerangkan ciri pelbagai media pengiklanan Menjelaskan faktor pemilihan media pengiklanan Menghuraikan kelebihan dan kekurangn setiap media pengiklanan

Perbincangan dan pembentangan hasil perbincangan Kajian mengenai pemilihan media pengiklanan dan rasional memilihnya

OGOS MINGGU 31-34

BAB 7 PERANAN KERAJAAN DALAM PERNIAGAAN

Mengenalpasti kepentingan peranan kerajaan dalam perniagaan Mengenalpasti agensi yang terlibat Menghuraikan peranan setiap agensi kepada pengusaha

Perbincangan dalam kumpulan dan pembentangan hasil perbincangan

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II (27/8/2011-4/9/2011) Konsumerisme Maksud konsumerisme SEPTEMBER MINGGU 36-38 BAB 8 KONSUMERISME Perlindungan Pengguna Hak dan tanggungjawab pengguna Tanggungjawab Pengeluar Membeli dengan bijak Peranan Kerajaan dan agensi lain dalam melindungi pengguna Etika amalan perniagaan Menerangkan maksud konsumerisme Mengenalpasti hak dan tanggungjawab pengguna dan pengeluar Mengetahui dan mengamalkan cara membeli dengan bijak Menghuraikan bagaimana menjadi pengguna yang bertanggungjawab Menerangkan peranan kerajaan dan agensi lain dalam melindungi pengguna Mengamalkan etika amalan perniagaan oleh penjual dan pembeli Menerangkan undang-undang berkaitan dengan perlindungan pengguna Ceramah mengenai konsumerisme

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2011

PERDAGANGAN

TINGKATAN 5

PERCUBAAN SPM

ULANGKAJI SPM

ULANGKAJI PERBINCANGAN SOALAN-SOALAN SPM TAHUN- TAHUN LEPAS PERSEDIAAN MENGHADAPI SPM