Anda di halaman 1dari 23

KONSEP, DEFINISI, DAN KEPENTINGAN REKREASI DAN KESENGGANGAN

Click to edit Master subtitle style


4/28/12

REKREASI

4/28/12

Definisi

Aktiviti yang terancang yang dilakukan untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk memperolehi keseronokan, ketenangan minda dan merehatkan badan .

Rekreasi

adalah aktiviti yang boleh dilakukan di luar

rumah dan di luar sekolah.Ianya boleh dilakukan bersama keluarga dan rakan.

4/28/12

Menurut

Ford (1981),

rekreasi sebagai program yang meliputi penggunaaan persekitaran semula jadi bagi tujuan mengukuhkan pengajaran dari pembelajaran kurikulum yang sedia ada. Merangkumi perkembangan pengetahuan, kemahiran dan sikap khususnya penggunaan masa senggang.

Menurut

Knapp (1981),

Sukan rekreasi adalah sebagai alat untuk mencapai matlamat dan objektif pendidikan.
4/28/12

KONSEP REKREASI

Antara konsep-konsep rekreasi :

Kepuasan kendiri (personal filfillment) Fungsi, nilai dan impak rekreasi ke atas tingkah laku, ekonomi, sosiobudaya, politik, persekitaran dan kesihatan, bangsa dan negara
4/28/12

Ekspresi kreatif dan apresiasi estetika Hubungan manusia yang demokratik Pembentukan personaliti dan sikap positif serta berkeyakinan melalui aktiviti rekreasi dan kesenggangan
4/28/12

Matlamat Dan Tujuan


Matlamat

Untuk membina dan mengekalkan keadaan fizikal , mental, emosi dan sosial yang sihat serta melahirkan warganegara yang berpengatahuan luas, berdisiplin dan bersatu padu. Oleh itu, sukan rekreasi haruslah mengandungi unsur-unsur pendidikan, etika dan panduan.

Tujuan

Untuk memperoleh keseronokan, ketenangan minda dan merehatkan badan.


4/28/12

Dapat memupuk semangat kerjasama. masa lapang.

Pengisian Membina Rekreasi

disiplin diri dan ketahanan mental. membolehkan kita menikmati

kehidupan di luar rutin harian dan memberi kesan yang positif terhadap aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek.
4/28/12

JENIS JENIS SUKAN REKREASI

REKREASI

1. REKREASI DALAM ( IN-DOOR )

Definisi : Aktiviti yang dilakukan di dalam sesuatu tempat yang tidak 4/28/12 terdedah kepada

2. REKREASI LUAR ( OUT-DOOR ) Definisi : Aktiviti luar di mana aktiviti tersebut dijalankan di luar dan terdedah kepada cahaya matahari. Contoh : Perkhemahan, bola

7 Jenis Rekreasi
Jenis- Jenis Definisi Contoh Click Rekreasito edit Master subtitle style Rekreasi fizikal Aktivti yang Berbasikal, memerlukan berjoging keupayaan fizikal seseorang individu tersebut . Rekreasi sukan Aktiviti yang Bola sepak, memerlukan bola jaring, beberapa buah bola tampar pasukan untuk bermain. Rekreasi sosial Aktiviti rekreasi ini Sukan 4/28/12 memerlukan interaksi rakyat,

Jenis- Jenis Definisi Rekreasi Rekreasi mental/ Aktiviti rekreasi linguistik yang memerlukan keupayaan mental dan minda. Rekreasi Terapuetik Gerak tari Aktiviti rekreasi yang memerlukan pergerakan anggota badan 4/28/12

Contoh Memanah, debat, pidato

Muzik, senamrobik Yoga, tai chi

Click to edit Master subtitle style

KESENGGANGAN

4/28/12

Definisi
Masa

terluang yang digunakan untuk melakukan

aktiviti yang menyeronokkan dan memberikan kepuasan kepada seseorang individu tersebut.
Kesenggangan

dilakukan ketika difikirkan

perlu mengikut keadaan, kemudahan dan bilangan individu yang terlibat melakukan sesuatu aktiviti. 4/28/12

Aktiviti

kesenggangan mungkin berbeza antara seseorang individu bergantung pada faktor-faktor yang berkaitan dengan kepentingan, tempat tinggal dan cara kehidupan seseorang. aktiviti pula dapat dirujuk kepada aktiviti di dalam rumah, persekitaran semulajadi, pendidikan, kebudayaan, sukan, sikap dan sosial

Pembahagian

4/28/12

KONSEP KESENGGANGAN
q q q
q

Senggang sebagai keseronokan Senggang sebagai kerja Senggang sebagai aktiviti


Senggang sebagai pelengkap kesempurnaan kendiri Keseronokan dan kepuasan Kesukarelaan Konstruktif
4/28/12

Contoh Aktiviti Kesenggangan


Bermain

skuter air.

Berbasikal Membaca Bermain Congkak

batu seremban

Layang-layang Catur Pondok-pondok 4/28/12

BIDANG AKTIVITI PROGRAM REKREASI DAN KESENGGANGAN


Di

antara contoh bidang aktiviti Program Rekreasi dan Kesenggangan :


v Drama v Seni

dan kraft melalui muzik dan

v Budaya

tarian
4/28/12

v Sukan v Rekreasi v Rekreasi v Rekreasi

luar sosial mental/linguistik

4/28/12

KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROGRAM REKREASI DAN KESENGGANGAN

Perancangan

program :

Organisasi Implementasi Promosi Penilaian

Pendidikan

rekreasi dan kesenggangan sukan


4/28/12

Pengurusan

pelancongan

Kepentingan Rekreasi Dan Kesenggangan


1. Pembentukan personaliti

Membentuk personaliti diri yang berkualiti seperti berdikari, berani dan yakin.

2. Kepimpinan
Melatih

rasa tanggungjawab dan prihatin


4/28/12

terhadap keselamatan orang lain.

3. Dinamika Kumpulan

Melalui aktiviti berkumpulan, seseorang itu akan dilatih untuk bekerjasama dalam satu pasukan dan belajar mengendalikan kumpulan.

4. Meningkatkan kecergasan
Sukan

rekreasi yang melibatkan

4/28/12 kecergasan fizikal, dapat

5. Sosialisasi

Dapat melibatkan diri dengan aktiviti berkumpulan yang dianjurkan oleh sesebuah pihak.

Memberi peluang kepada kita untuk mengenali orang lain yang turut serta dalam aktiviti berkenaan.

Dapat pengalaman baru dan berkongsi pendapat dengan orang lain yang mempunyai minat yang sama.

6. Pembangunan Insan

Dapat melahirkan insan yang bersedia berdepan dengan risiko dalam kehidupan peribadi dan kerjaya melalui pembinaan emosi yang baik.
4/28/12

7. Pembangunan Negara

Masyarakat yang sihat dari sudut fizikal serta mentalnya boleh menyumbang kepada pembangunan Negara khususnya dalam bidang sukan.

8. Pendidikan Sepanjang Hayat


Sesuai dilakukan oleh semua peringkat umur. Setiap lapisan masyarakat bebas melakukan aktiviti sukan rekreasi bersesuaian dengan peringkat umur mereka.

9. Kecerdasan Pelbagai

Dapat menguasai pelbagai peringkat kemahiran dalam permainan atau mana-mana aktiviti rekreasi yang dijalankan.
4/28/12