Anda di halaman 1dari 1

1. Pada segitiga ABC jika 9BC 2 + 9CA2 19AB 2 = 0 berapakah nilai dari cot C cot A + cot B 2.

. Misalkan a, b, c > 0 dan a + b + c + 2 = abc maka berapakah nilai minimum dari 1 1 1 + + a b c 3. n buah bilangan bulat berurutan diletakkan pada sebuah baris sedemikian sehingga hasil jumlah tiga bilangan dengan posisi urut pada baris dapat dibagi oleh bilangan yang paling kiri dari tiga bilangan tersebut. Jika bilangan yang paling kanan pada baris ganjil, berapakah nilai n terbesar yang mungkin? 4. Diberikan A= (x, y)|(x 3) + (y 4)
2 2

5 2 5 2

B=

(x, y)|(x 4)2 + (y 5)2 >

maka berapakah banyak anggota dari A B sedemikian sehingga x dan y keduanya bilangan bulat? 5. Polinomial P (x) mempunyai koesien bilangan bulat dengan P (17) = 10 dan P (24) = 17. Apabila diketahui P (n) = n + 3 mempunyai dua solusi bilangan bulat n1 dan n2 , maka berapakah n1 n2 ? 6. pada segitiga ABC, AB = AC = 100 dan BC = 56. Lingkaran P mempunyai radius 16 dan bersinggungan dengan AC dan BC. Lingkaran Q berseinggungan luar dengan P dan juga bersinggungan dengan AB dan BC. Tidak ada titik dari Q yang berada diluar segitiga ABC. Berapakah jari-jari dari Q? 7. Berapa banyak akar dari (log x)2 log x 2 = 0 8. Subhimpunan A dari {1, 2, , 2011} mempunyai sifat, jika x A maka 15x A, berapakah banyak anggota terbanyak yang mungkin dari A?

Beri Nilai