Nama: _____________________

UPT DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KECAMATAN KARANGKOBAR
SD NEGERI 1 PAGERPELAH
Alamat: Desa Pagerpelah, Kec. Karangkobar, Kab. Banjarnegara 53453
ULANGAN TENGAH SEMESTER I
TAHUN PELAJARAN 2009/2010
Mata Pelajaran
Kelas
Hari/tanggal
Waktu
Pukul:

:
:
:
:
:

BAHASA JAWA
II (DUA)
Rabu, 21 Oktober 2009
90 menit
07:30 s.d. pukul 09:00

I.

Wènèhana tandha ping (X) aksara a, b, utawa c sangarepé wangsulan kang bener!

1.

Sing kalebu kebutuhan sekolah yaiku ....
a
buku, tas, mobil
b
garisan, buku, pulpen
c
tas, sepeda, potlot

2.

Pak tani nandur timun ana tegalan. Wohe gedhe-gedhe. Timune akeh sing ilang amarga dicolong ...
Kancil nyolong ... sebab wetenge luwe.
a
kancil, timun
b
pak tani, timun
c
kancil, pak tani

3.

Timun nyolong kancil.
Urutan tembung ing ukara ing ndhuwur durung runtut. Sing runtut yaiku ....
a
Nyolong kancil timun.
b
Timun kancil nyolong.
c
Kancil nyolong timun.

4.

Ukara ing ngisor iki sing bener panulisane yaiku ....
a
Ibu nitih dhokar
b
Bapak uga nitih dokar
c
Bu Lik uga nitih ndokar

5.

Semar, Gareng, Petruk lan Bagong diarani ....
a.
pelawak
b
punakawan
c
kawan-kawan

II. Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanthi isen kang bener!
6.

Utami budhal sekolah luwih esuk.
Dina iku Utami diajak ibune menyang pasar.
Tekan pasar Utami nyuwun dipundhutake buku lan potlot.
Utami dipundhutake buku lan potlot ana ing ............................................................................................

7.

Urutna kegiatan saka tangi turu nganti arep mangkat sekolah!
............................................................... ......................................................................................................
............................................................... ......................................................................................................
............................................................... ......................................................................................................

8.

Sak durunge mangkat sekolah aku luwih dhisik ...................................................... wong tuwa.

Ulangan Tengah Semester I Tahun Pelajaran 2009/2010
Bahasa Jawa Kelas II

1

.... 13...... Saben dina dak sediani pangan. Ukara-ukara ing ngisor iki gantinen nganggo aksara sambung! Martono lagi maca buku............... Saben dina ... Panggonan kucing lumrahe ana ing ................. cacahé sikil ... 12.......... 15....... sekolahku dianakake upacara bendera.......... Manggone ing ngomah...... Coba wenehana tuladha gegayuhanmu! Wangsulan : ____________________________________________________________________ Nandur Tomat Joko arep nandur tomat ana ing pot............9......... Yen lagi ngelih muni ngeong-ngeong........... Tomate kudu dipilih sing mateng-mateng.... Kewan mau wulune alus lan apik.................................. Kewan iku jenengé ....... Joko didhawuhi bapak njupuk apa? Wangsulan : ____________________________________________________________________ 18............ Aku duwe kewan.. Aku nyediani pangan ................... ........................... lan aku laire wulan Juli.................. ........... Kowé kudu nduweni gegayuhan sing apik............. petruk.......... senenge mangan tikus munine ngeong.... Ulangan Tengah Semester I Tahun Pelajaran 2009/2010 Bahasa Jawa Kelas II 2 . Bapak ndhawuhi Joko njupuk tomat ing pawon..... Kepriyé carane milih tomat sing arep ditandur? Wangsulan : ____________________________________________________________________ 20...... Kucingku cacahé 3.......................................... Wulune alus lan apik............ Tomat yen mateng rupane abang. Wulan Oktober pada karo wulan kaping ....... Semar... ana 12............... Gareng...... 10............ cacahé ........ Joko didhawuhi njupuk tomat ana ngendi! Wangsulan : ____________________________________________________________________ 19. Kewanku sikile papat.. kareben kucingku ora ngelih........... III............. 17....... Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi wangsulan kang bener! 16....................... Adhiku laire wulan Oktober..... 11. 14.........

adus. a 3. a 5. 11. 15. Ulangan Tengah Semester I Tahun Pelajaran 2009/2010 Bahasa Jawa Kelas II 3 . toko buku tangi turu. c II. nganggo klambi. tomat 18. Isian 6. 14. dhapur 19. 9. b 2. sarapan. c 4. 13. III. 10. 12. Aku kepengin dadi guru Aku kepengin dadi dhokter 17. dipilih sing mateng 20. mangkat sekolah mbantu kucing omah saben dina 4 (papat) sikile Senin 10 (sepuluh) Jawaban 16. Pilihan Ganda 1. 8. 7.KUNCI JAWABAN ULANGAN TENGAH SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2009/2010 BAHASA JAWA KELAS II I.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.