P. 1
Soal Bahasa Jawa Kelas 2

Soal Bahasa Jawa Kelas 2

|Views: 4,562|Likes:
Dipublikasikan oleh setia_ir

More info:

Published by: setia_ir on Oct 18, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2013

pdf

text

original

Ulangan Tengah Semester I Tahun Pelajaran 2009/2010 1

Bahasa Jawa Kelas II
UPT DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KECAMATAN KARANGKOBAR
SD NEGERI 1 PAGERPELAH
Alamat: Desa Pagerpelah, Kec. Karangkobar, Kab. Banjarnegara 53453

ULANGAN TENGAH SEMESTER I
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Mata Pelajaran : BAHASA JAWA
Kelas : II (DUA)
Hari/tanggal : Rabu, 21 Oktober 2009
Waktu : 90 menit
Pukul : : 07:30 s.d. pukul 09:00

I. Wènèhana tandha ping (X) aksara a, b, utawa c sangarepé wangsulan kang bener!

1. Sing kalebu kebutuhan sekolah yaiku ....
a buku, tas, mobil
b garisan, buku, pulpen
c tas, sepeda, potlot

2. Pak tani nandur timun ana tegalan. Wohe gedhe-gedhe. Timune akeh sing ilang amarga dicolong ...
Kancil nyolong ... sebab wetenge luwe.
a kancil, timun
b pak tani, timun
c kancil, pak tani

3. Timun nyolong kancil.
Urutan tembung ing ukara ing ndhuwur durung runtut. Sing runtut yaiku ....
a Nyolong kancil timun.
b Timun kancil nyolong.
c Kancil nyolong timun.

4. Ukara ing ngisor iki sing bener panulisane yaiku ....
a Ibu nitih dhokar
b Bapak uga nitih dokar
c Bu Lik uga nitih ndokar

5. Semar, Gareng, Petruk lan Bagong diarani ....
a. pelawak
b punakawan
c kawan-kawan

II. Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanthi isen kang bener!

6. Utami budhal sekolah luwih esuk.
Dina iku Utami diajak ibune menyang pasar.
Tekan pasar Utami nyuwun dipundhutake buku lan potlot.
Utami dipundhutake buku lan potlot ana ing ............................................................................................

7. Urutna kegiatan saka tangi turu nganti arep mangkat sekolah!
............................................................... ......................................................................................................
............................................................... ......................................................................................................
............................................................... ......................................................................................................

8. Sak durunge mangkat sekolah aku luwih dhisik ...................................................... wong tuwa.


Nama: _____________________
Ulangan Tengah Semester I Tahun Pelajaran 2009/2010 2
Bahasa Jawa Kelas II
9. Aku duwe kewan.
Kewanku sikile papat.
Manggone ing ngomah.
Saben dina dak sediani pangan.
Wulune alus lan apik.
Yen lagi ngelih muni ngeong-ngeong.
Kewan iku jenengé ........................ ............................................................................................................

10. Panggonan kucing lumrahe ana ing ... ........................................................................................................

11. Aku nyediani pangan ....................................................................... kareben kucingku ora ngelih.

12. Kewan mau wulune alus lan apik, senenge mangan tikus munine ngeong, cacahé sikil ...........................

13. Kucingku cacahé 3, cacahé .............................................. ana 12.

14. Saben dina ................................. sekolahku dianakake upacara bendera.

15. Adhiku laire wulan Oktober, lan aku laire wulan Juli. Wulan Oktober pada karo wulan kaping ............

III. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi wangsulan kang bener!

16. Kowé kudu nduweni gegayuhan sing apik. Coba wenehana tuladha gegayuhanmu!
Wangsulan : ____________________________________________________________________

17. Nandur Tomat

Joko arep nandur tomat ana ing pot.
Bapak ndhawuhi Joko njupuk tomat ing pawon.
Tomate kudu dipilih sing mateng-mateng.
Tomat yen mateng rupane abang.

Joko didhawuhi bapak njupuk apa?
Wangsulan : ____________________________________________________________________

18. Joko didhawuhi njupuk tomat ana ngendi!
Wangsulan : ____________________________________________________________________

19. Kepriyé carane milih tomat sing arep ditandur?
Wangsulan : ____________________________________________________________________

20. Ukara-ukara ing ngisor iki gantinen nganggo aksara sambung!
Martono lagi maca buku.
Semar, Gareng, petruk.
Ulangan Tengah Semester I Tahun Pelajaran 2009/2010 3
Bahasa Jawa Kelas II
KUNCI JAWABAN
ULANGAN TENGAH SEMESTER I
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

BAHASA JAWA
KELAS II


I. Pilihan Ganda
1. b
2. a
3. c
4. a
5. c

II. Isian
6. toko buku
7. tangi turu, adus, nganggo klambi, sarapan, mangkat sekolah
8. mbantu
9. kucing
10. omah
11. saben dina
12. 4 (papat)

13. sikile
14. Senin
15. 10 (sepuluh)

III. Jawaban
16. Aku kepengin dadi guru
Aku kepengin dadi dhokter
17. tomat
18. dhapur
19. dipilih sing mateng
20.

................. 15................. Bapak ndhawuhi Joko njupuk tomat ing pawon............ 11... sekolahku dianakake upacara bendera................................ 20......... Wulune alus lan apik................ 17..... Kewan iku jenengé .. cacahé ............. Kewan mau wulune alus lan apik. 14............. 12.................. Joko didhawuhi njupuk tomat ana ngendi! Wangsulan : ____________________________________________________________________ Kepriyé carane milih tomat sing arep ditandur? Wangsulan : ____________________________________________________________________ Ukara-ukara ing ngisor iki gantinen nganggo aksara sambung! Martono lagi maca buku..... Kewanku sikile papat........ Tomat yen mateng rupane abang.............................................. Panggonan kucing lumrahe ana ing ..... Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi wangsulan kang bener! 16................................. Saben dina .. Kucingku cacahé 3...... cacahé sikil ... 10. Semar................ Joko didhawuhi bapak njupuk apa? Wangsulan : ____________________________________________________________________ 18. . Gareng...................... Kowé kudu nduweni gegayuhan sing apik...... Manggone ing ngomah.............. Yen lagi ngelih muni ngeong-ngeong....... 19.. Aku duwe kewan.. Saben dina dak sediani pangan... senenge mangan tikus munine ngeong............. III..... Tomate kudu dipilih sing mateng-mateng.............9.. 13............... Aku nyediani pangan ............ ana 12.... kareben kucingku ora ngelih. petruk........... Coba wenehana tuladha gegayuhanmu! Wangsulan : ____________________________________________________________________ Nandur Tomat Joko arep nandur tomat ana ing pot.... Wulan Oktober pada karo wulan kaping ........ Adhiku laire wulan Oktober. Ulangan Tengah Semester I Tahun Pelajaran 2009/2010 Bahasa Jawa Kelas II 2 ............. lan aku laire wulan Juli................. .....

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->