Nama: _____________________

UPT DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KECAMATAN KARANGKOBAR
SD NEGERI 1 PAGERPELAH
Alamat: Desa Pagerpelah, Kec. Karangkobar, Kab. Banjarnegara 53453
ULANGAN TENGAH SEMESTER I
TAHUN PELAJARAN 2009/2010
Mata Pelajaran
Kelas
Hari/tanggal
Waktu
Pukul:

:
:
:
:
:

BAHASA JAWA
II (DUA)
Rabu, 21 Oktober 2009
90 menit
07:30 s.d. pukul 09:00

I.

Wènèhana tandha ping (X) aksara a, b, utawa c sangarepé wangsulan kang bener!

1.

Sing kalebu kebutuhan sekolah yaiku ....
a
buku, tas, mobil
b
garisan, buku, pulpen
c
tas, sepeda, potlot

2.

Pak tani nandur timun ana tegalan. Wohe gedhe-gedhe. Timune akeh sing ilang amarga dicolong ...
Kancil nyolong ... sebab wetenge luwe.
a
kancil, timun
b
pak tani, timun
c
kancil, pak tani

3.

Timun nyolong kancil.
Urutan tembung ing ukara ing ndhuwur durung runtut. Sing runtut yaiku ....
a
Nyolong kancil timun.
b
Timun kancil nyolong.
c
Kancil nyolong timun.

4.

Ukara ing ngisor iki sing bener panulisane yaiku ....
a
Ibu nitih dhokar
b
Bapak uga nitih dokar
c
Bu Lik uga nitih ndokar

5.

Semar, Gareng, Petruk lan Bagong diarani ....
a.
pelawak
b
punakawan
c
kawan-kawan

II. Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanthi isen kang bener!
6.

Utami budhal sekolah luwih esuk.
Dina iku Utami diajak ibune menyang pasar.
Tekan pasar Utami nyuwun dipundhutake buku lan potlot.
Utami dipundhutake buku lan potlot ana ing ............................................................................................

7.

Urutna kegiatan saka tangi turu nganti arep mangkat sekolah!
............................................................... ......................................................................................................
............................................................... ......................................................................................................
............................................................... ......................................................................................................

8.

Sak durunge mangkat sekolah aku luwih dhisik ...................................................... wong tuwa.

Ulangan Tengah Semester I Tahun Pelajaran 2009/2010
Bahasa Jawa Kelas II

1

... Joko didhawuhi njupuk tomat ana ngendi! Wangsulan : ____________________________________________________________________ 19. Gareng.......... Tomate kudu dipilih sing mateng-mateng............. Saben dina ........ 12............ 11..... lan aku laire wulan Juli....................................... Kewan mau wulune alus lan apik...... Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi wangsulan kang bener! 16...... Saben dina dak sediani pangan... 15.............. Joko didhawuhi bapak njupuk apa? Wangsulan : ____________________________________________________________________ 18......... cacahé sikil . Ulangan Tengah Semester I Tahun Pelajaran 2009/2010 Bahasa Jawa Kelas II 2 .. 10.... 14...................9........ Bapak ndhawuhi Joko njupuk tomat ing pawon....... Yen lagi ngelih muni ngeong-ngeong...... senenge mangan tikus munine ngeong.............. Panggonan kucing lumrahe ana ing .......... Kucingku cacahé 3.... petruk... Semar....... III................... cacahé ................... Wulune alus lan apik. sekolahku dianakake upacara bendera................................ Kewanku sikile papat........... Manggone ing ngomah.. ....... 17.. Wulan Oktober pada karo wulan kaping . kareben kucingku ora ngelih............ . Aku nyediani pangan ..... 13............... Tomat yen mateng rupane abang................... Adhiku laire wulan Oktober.... Coba wenehana tuladha gegayuhanmu! Wangsulan : ____________________________________________________________________ Nandur Tomat Joko arep nandur tomat ana ing pot.... Kepriyé carane milih tomat sing arep ditandur? Wangsulan : ____________________________________________________________________ 20.................. Kewan iku jenengé .......... Aku duwe kewan................ Kowé kudu nduweni gegayuhan sing apik............. ana 12....................................... Ukara-ukara ing ngisor iki gantinen nganggo aksara sambung! Martono lagi maca buku.

dhapur 19. 8. 10. c II. c 4. toko buku tangi turu. 9. 15. tomat 18. 13. nganggo klambi.KUNCI JAWABAN ULANGAN TENGAH SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2009/2010 BAHASA JAWA KELAS II I. 7. a 3. adus. III. dipilih sing mateng 20. Ulangan Tengah Semester I Tahun Pelajaran 2009/2010 Bahasa Jawa Kelas II 3 . Isian 6. 12. a 5. 14. 11. sarapan. Aku kepengin dadi guru Aku kepengin dadi dhokter 17. mangkat sekolah mbantu kucing omah saben dina 4 (papat) sikile Senin 10 (sepuluh) Jawaban 16. b 2. Pilihan Ganda 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful