Anda di halaman 1dari 3

Nama: _____________________

UPT DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA


KECAMATAN KARANGKOBAR
SD NEGERI 1 PAGERPELAH
Alamat: Desa Pagerpelah, Kec. Karangkobar, Kab. Banjarnegara 53453
ULANGAN TENGAH SEMESTER I
TAHUN PELAJARAN 2009/2010
Mata Pelajaran
Kelas
Hari/tanggal
Waktu
Pukul:

:
:
:
:
:

BAHASA JAWA
II (DUA)
Rabu, 21 Oktober 2009
90 menit
07:30 s.d. pukul 09:00

I.

Wnhana tandha ping (X) aksara a, b, utawa c sangarep wangsulan kang bener!

1.

Sing kalebu kebutuhan sekolah yaiku ....


a
buku, tas, mobil
b
garisan, buku, pulpen
c
tas, sepeda, potlot

2.

Pak tani nandur timun ana tegalan. Wohe gedhe-gedhe. Timune akeh sing ilang amarga dicolong ...
Kancil nyolong ... sebab wetenge luwe.
a
kancil, timun
b
pak tani, timun
c
kancil, pak tani

3.

Timun nyolong kancil.


Urutan tembung ing ukara ing ndhuwur durung runtut. Sing runtut yaiku ....
a
Nyolong kancil timun.
b
Timun kancil nyolong.
c
Kancil nyolong timun.

4.

Ukara ing ngisor iki sing bener panulisane yaiku ....


a
Ibu nitih dhokar
b
Bapak uga nitih dokar
c
Bu Lik uga nitih ndokar

5.

Semar, Gareng, Petruk lan Bagong diarani ....


a.
pelawak
b
punakawan
c
kawan-kawan

II. Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanthi isen kang bener!
6.

Utami budhal sekolah luwih esuk.


Dina iku Utami diajak ibune menyang pasar.
Tekan pasar Utami nyuwun dipundhutake buku lan potlot.
Utami dipundhutake buku lan potlot ana ing ............................................................................................

7.

Urutna kegiatan saka tangi turu nganti arep mangkat sekolah!


............................................................... ......................................................................................................
............................................................... ......................................................................................................
............................................................... ......................................................................................................

8.

Sak durunge mangkat sekolah aku luwih dhisik ...................................................... wong tuwa.

Ulangan Tengah Semester I Tahun Pelajaran 2009/2010


Bahasa Jawa Kelas II

9.

Aku duwe kewan.


Kewanku sikile papat.
Manggone ing ngomah.
Saben dina dak sediani pangan.
Wulune alus lan apik.
Yen lagi ngelih muni ngeong-ngeong.
Kewan iku jeneng ........................ ............................................................................................................

10.

Panggonan kucing lumrahe ana ing ... ........................................................................................................

11.

Aku nyediani pangan ....................................................................... kareben kucingku ora ngelih.

12.

Kewan mau wulune alus lan apik, senenge mangan tikus munine ngeong, cacah sikil ...........................

13.

Kucingku cacah 3, cacah .............................................. ana 12.

14.

Saben dina ................................. sekolahku dianakake upacara bendera.

15.

Adhiku laire wulan Oktober, lan aku laire wulan Juli. Wulan Oktober pada karo wulan kaping ............

III. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi wangsulan kang bener!
16.

17.

Kow kudu nduweni gegayuhan sing apik. Coba wenehana tuladha gegayuhanmu!
Wangsulan :
____________________________________________________________________
Nandur Tomat
Joko arep nandur tomat ana ing pot.
Bapak ndhawuhi Joko njupuk tomat ing pawon.
Tomate kudu dipilih sing mateng-mateng.
Tomat yen mateng rupane abang.
Joko didhawuhi bapak njupuk apa?
Wangsulan :
____________________________________________________________________

18.

Joko didhawuhi njupuk tomat ana ngendi!


Wangsulan :
____________________________________________________________________

19.

Kepriy carane milih tomat sing arep ditandur?


Wangsulan :
____________________________________________________________________

20.

Ukara-ukara ing ngisor iki gantinen nganggo aksara sambung!


Martono lagi maca buku.
Semar, Gareng, petruk.

Ulangan Tengah Semester I Tahun Pelajaran 2009/2010


Bahasa Jawa Kelas II

KUNCI JAWABAN
ULANGAN TENGAH SEMESTER I
TAHUN PELAJARAN 2009/2010
BAHASA JAWA
KELAS II

I.

Pilihan Ganda
1.
b
2.
a
3.
c
4.
a
5.
c

II.

Isian
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

III.

toko buku
tangi turu, adus, nganggo klambi, sarapan, mangkat sekolah
mbantu
kucing
omah
saben dina
4 (papat)
sikile
Senin
10 (sepuluh)

Jawaban
16. Aku kepengin dadi guru
Aku kepengin dadi dhokter
17. tomat
18. dhapur
19. dipilih sing mateng
20.

Ulangan Tengah Semester I Tahun Pelajaran 2009/2010


Bahasa Jawa Kelas II