Contoh Rancangan Pengajaran Komponen Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu (Komsas) Tingkatan 3 - Sajak

Tingkatan : Tiga Masa Tajuk Genre : 80 minit : Rumput : Sajak 10.5 Menghuraikan maksud, gaya, bahasa dan unsur bunyi dalam puisi Aras 2 (iii) Mengenal pasti penggunaan sinkof, pengulangan, simile, personifikasi dan unsur bunyi dalam teks puisi dan prosa. . Fokus Sampingan: 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Aras 1(vi) Menyatakan pandangan dengan menghuraikan maksud tersurat dan tersirat daripada pelbagai sumber. Objektif: Pada akhir pembelajaran, murid dapat: i. Menyenaraikan 5 gaya bahasa yang terdapat dalam sajak “rumput”. ii. Menyatakan pendapat tentang isu pencemaran alam sekitar berdasarkan tayangan klip video yang dilihat dalam aktiviti bicara bestari (PLBS). iii. Menyenaraikan 5 kata kerja yang terdapat dalam sajak rumput dan membina ayat yang gramatis bagi setiap kata yang disenaraikan Kemahiran Bahasa: Menulis,mendengar dan bertutur.

Fokus Utama:

Sistem Bahasa: Morfologi(kata kerja)

Contoh Rancangan Pengajaran Komponen Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu (Komsas) Tingkatan 3 - Sajak

Pengisian Kurikulum: Ilmu: Sastera dan Geografi Nilai: Kesabaran dan prihatin Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran berfikir (menaakul)

Contoh Rancangan Pengajaran Komponen Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu (Komsas) Tingkatan 3 - Sajak

Langkah Set induksi

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Pantun teka-teki i. Pelajar dipertontonkan pantun teka-teki dan diminta memberi jawapan ii. Guru mengaitkan jawapan pelajar dengan tajuk pembelajaran pada hari ini.

Penilaian Formatif

KBT / Catatan

Induksi Set Penilaian Formatif Objektif 1 tercapai

Lampiran 1 ICT- slaid pantun teka-teki KBT / Catatan

Langkah 1

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Teknik Mestamu Sajak ‘Rumput’ i.Dua orang pelajar dipanggil ke hadapan kelas untuk mendeklamasi dan menyanyi sajak tersebut tanpa muzik. ii.Pelajar lain diminta mencari lima gaya bahasa dan unsur bunyi yang terdapat dalam sajak ‘rumput’.

KBT: Kecerdasan pelbagai Buku teks komsas ICT – tayangan slaid sajak “Rumput” LPG 1 (gaya bahasa) Penilaian Formatif Objektif 2 tercapai KBT / Catatan

Langkah 2

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Punca Pencemaran alam sekitar (Tayangan klip video) i. Pelajar dipertontonkan klip video pencemaran alam sekitar

KB – menjana idea ICT – tayangan

Contoh Rancangan Pengajaran Komponen Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu (Komsas) Tingkatan 3 - Sajak

Pencemaran_Alam_Sekitar.flv

ii.Dua orang pelajar yang menjalani ujian PLBS diminta mentafsir klip video tersebut. iii.Guru memberi ulasan hasil pembentangan pelajar iv.Pelajar menghasilkan peta minda berkaitan puncapunca pencemaran alam sekitar.

slaid klip video Kertas sebak dan pen marker

Langkah 3

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Tatabahasa(kata kerja) i.Pelajar diminta mengenal pasti lima contoh kata kerja. ii.Pelajar diminta menyebut kata kerja tersebut. iii.Pelajar membina lima ayat menggunakan kata kerja yang disenaraikan. Pengayaan dan penilaian

Penilaian Formatif Objektif 3 tercapai

KBT / Catatan KBT: Menganalisis LPG 2 (kata kerja)

Penutup

i. Guru meminta murid menyenaraikan kembali gaya bahasa yang terdapat dalam sajak ‘Rumput’ ii.Guru membuat kesimpulan pelajaran pada hari ini.

KBT: Mengklasifikasi LPG 3 (lembaran kerja)

Contoh Rancangan Pengajaran Komponen Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu (Komsas) Tingkatan 3 - Sajak

SET INDUKSI Pantun teka- teki: Melata bebas mencengkam bumi, Hijau hidup kuning mati, Wujudnya sebagai penambah seri, Cuba teka tumbuhan apakah ini.

Contoh Rancangan Pengajaran Komponen Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu (Komsas) Tingkatan 3 - Sajak

Arahan : Deklamasi sajak di bawah menggunakan teknik mestamu.

Contoh Rancangan Pengajaran Komponen Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu (Komsas) Tingkatan 3 - Sajak

Arahan : Senaraikan lima gaya bahasa dan dua unsur bunyi yang terdapat dalam sajak.

Langkah 1

SAJAK RUMPUT Karya : Khadijah Hashim
Baru saja hendak mendongak Aku sudah dipijak Baru saja hendak berbedak Diserbu debu menutup muka Cuaca panas angin kering Ditambah lagi bau busuk asap lori Sesak nafas bagai menunggu mati Mujur embun pagi membersih diri. Baru saja tangan hendak menari Datang pemotong rumput Lalu dipotongnya jari Doa si pemotong rumput

Contoh Rancangan Pengajaran Komponen Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu (Komsas) Tingkatan 3 - Sajak

Cepat panjang Cepat dapat wang! Nasib rumput di tepi jalan Tak sehijau rumput di padang

Arahan : Pelajar diminta memberi pendapat secara spontan berkaitan isu pencemaran alam sekitar berpandukan tayangan video. ( Kaedah- Bicara Bestari )

Tayangan Video

Contoh Rancangan Senaraikan lima Dalam Mata Pelajaran Arahan : Pengajaran Komponen Sastera kata kerja yang Bahasa Melayu (Komsas) Tingkatan 3 - Sajak

terdapat dalam sajak Rumput dan bina

ayat bagi setiap perkataan yang disenaraikan.

Contoh Rancangan Pengajaran Komponen Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu (Komsas) Tingkatan 3 - Sajak

Arahan : Tuliskan gaya bahasa yang tepat bagi setiap rangkai kata di bawah.

Pengayaan
BAIT PUISI Baru saja hendak mendongak Baru saja hendak berbedak Baru saja tangan hendak menari Diserbu debu menutup muka Sesak nafas bagai menunggu mati Cepat panjang Cepat dapat wang! Tak sehijau rumput di padang GAYA BAHASA

Contoh Rancangan Pengajaran Komponen Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu (Komsas) Tingkatan 3 - Sajak