Anda di halaman 1dari 8

Kod subjek: PIS 3183 Subjek : Alquran dan Tajwid Pensyarah : PN NORFADILAH BINTI ABDUL RAHMAN Nama kumpulan

: IZHAR MUTLAK Nama ahli kumpulan: Siti Khairul Bariah Bt Ishak Nurul Izzah Bt Mohd Izhar Nurul Fateha Bt Zayedi Nor Shazwani Bt Md. Nor Isa Nur Ashila Bt Zamri 2011003098 2011003147 2011003056 2011003035 2011003191

Khusus : Diploma Kaunseling Islam

IBNU KHATIR

BIODATA IMAM IBNU KATHIR

Nama :

Abdullah Bin Kathir Bin Amru Bin Abdullah Bin Zazan Bin Fairuz Bin Harmuz.

Tarikh Lahir : Tahun Wafat : Kinayah : Sifatnya :

40H di Mekah. 120H di Mekah. Abu Mabud. Berbadan tegap dan tinggi. Berkulit hitam manis. Bermata biru. Fasih dan pandai berkata-kata.

Anak Muridnya :

Mempunyai ramai anak murid , anak muridnya yang masyhur iaitu Bazzi dan Qunbul

Biodata Rawinya : Al-Bazzi Nama : Ahmad bin Muhammad Bin Abdullah Bin Al-Qasim Bin Nafi Bin Abi Bazah. Tahun Lahir : Tahun Wafat : Kinayah : Sifat-sifatnya : 170H Di Mekah. 250H ketika berusia 80 tahun di Mekah. Al-Bazzi Abu Al-Hassan. Di antara yang terawal meriwayatkan qiraat Ibnu Kathir. Di antara perawi Ibnu Kathir yang termasyhur. Rawi yang terbaik dan boleh dipercayai. Rawi yang dhobit yang merangkumi ingatan dan penulisan. Menjadi muazzin dan imam di Masjidil Haram selama 40 tahun.

Qunbul Nama : Muhamad Bin Abdul Rahman Bin Khalid Bin Muhamad Bin Said AlMahzumi Al-Makki Tahun Lahir : Tahun Wafat : Nama Kedua : Gelaran : Sifat-sifatnya : 195H di Mekah. 291H ketika berusia 96 tahun di Mekah. Abu Amru Qunbul Seorang yang dhobit dan diyakini di dalam qiraat Ibnu Kathir Terkenal dengan akhlak yang mulia Seorang yang bertakwa dan berpegang kuat dengan hukum agama

MANHAJ DAN CONTOH BACAAN IBNU KATHIR DAN RAWINYA


1) Membaca basmalah diantara dua surah kecuali antara surah al-Anfal dan surah at-Taubah.

Dalil as-Syatibiah dalam bab Basmalah :

()

2) Menghazaf huruf alif pada kalimah (

) di dalam surah al-Fatihah menjadi (

).

Dalil as-Syatibiah dalam bab Ummul Quran :

( )

( )

3) Menggantikan huruf kepada huruf pada kalimah terdapat di dalam al-Quran menjadi dan

dan

yang

. Tetapi bacaan ini hanya

diriwayatkan dan dibaca oleh bacaan Qunbul sahaja, tidak dibaca oleh Bazzi.

Dalil as-Syatibiah dalam bab Ummul Quran :

4) Membaca dengan silah mim jama ketika wasol sahaja. Contoh : ( ) dibaca ( ).

Dalil as-Syatibiah dalam bab Ummul Quran :

()

5) Membaca dengan silah kinayah ( dhamir mufrad) dengan kadar dua harakat,dengan syarat sebelum huruf ada huruf yang sukun dan selepas huruf ha ada huruf yang berbaris. Contoh :

Dalil as-Syatibiah dalam bab Ha Kinayah :

6) Pada mad munfasil seperti ( muttasil dibaca dengan

) ,Ibnu Kathir membaca dengan (4 harakat).

(2 harakat). Pada mad

Dalil as-Syatibiah dalam bab al-Mad wal Qasr :

()

7) Di dalam satu kalimah yang mempunyai 2 hamzah Qoto,maka Ibnu Kathir akan membaca dengan mentashilkan hamzah Qoto yang kedua tanpa idkhol.

Dalil as-Syatibiah dalam bab Hamzataini min Kalimah :

8) Jika terdapat dua huruf hamzah Qoto di dalam dua kalimah, maka Ibnu Kathir akan membaca : A) Bagi bacaan Bazzi : -Apabila bertemu 2 huruf hamzah Qoto yang sama barisnya di dalam dua kalimah, maka Bazzi akan membaca seperti berikut :

i. Apabila sama baris atas, maka huruf hamzah yang pertama akan digugurkan.

ii. Apabila sama berbaris bawah atau sama berbaris depan, maka Bazzi akan mentashilkan huruf hamzah Qoto yang pertama.

Dalil as-Syatibiah dalam bab Hamzataini min Kalimataini :

B) Bagi bacaan Qunbul : -Apabila bertemu 2 huruf hamzah Qoto yang sama barisnya dalam dua kalimah ,maka Qunbul akan membaca dengan 2 cara (wajah) iaitu:

i. Qunbul akan mentashilkan huruf hamzah Qoto yang kedua. Contoh : ( )

ii. Pada cara yang kedua, Qunbul membaca dengan mengibdalkan huruf hamzah yang kedua. - Sekiranya huruf yang ketiga yang berbaris sukun seperti pada kalimah ( ) iaitu huruf nya sukun, maka madnya diibdalkan dengan kadar 6 harakat. Tetapi seandainya huruf yang ketiga berbaris seperti pada kalimah ( ) iaitu huruf nya berbaris, maka madnya diibdalkan dengan 2

harakat sahaja. Dalil as-Syatibiah dalam bab Hamzataini min Kalimataini:

9) Apabila terdapat 2 huruf hamzah Qoto yang berbeza barisnya di dalam dua kalimah, Ibnu Kathir akan membaca: A) Jika huruf hamzah yang pertama berbaris atas dan huruf hamzah kedua berbaris bawah seperti ( ), Ibnu Kathir membaca dengan tashil huruf hamzah kedua.

B) Jika huruf hamzah yang pertama berbaris atas dan huruf hamzah kedua berbaris depan seperti ( C) ), Ibnu Kathir membaca dengan tashil huruf hamzah kedua.

Jika huruf hamzah pertama berbaris depan dan huruf hamzah kedua berbaris atas seperti ( ), maka Ibnu Kathir akan membaca dengan ibdal huruf hamzah yang kedua dengan

huruf wau. D) Jika huruf hamzah yang pertama berbaris bawah dan huruf hamzah kedua berbaris atas seperti ( kepada huruf ya. E) Jika huruf hamzah yang pertama berbaris depan dan huruf hamzah kedua berbaris bawah seperti ( ) ,maka Ibnu Kathir membaca dengan 2 cara (wajah) iaitu : ), maka Ibnu Kathir membaca dengan ibdal huruf hamzah yang kedua

(a) Tashil huruf hamzah yang kedua.

(b) Ibdal huruf hamzah yang kedua dengan huruf wau.

Dalil as-Syatibiah dalam bab Hamzataini min Kalimataini :

10) Menghidupkan huruf ya idhofah () yang sukun kepada yang berbaris atas apabila bertemu dengan huruf hamzah yang berbaris atas. Contoh ( ) kepada ( ).

Dalil as-Syatibiah dalam bab Ya al-Idofah: