Anda di halaman 1dari 27

NAMA:.. .

Kemahiran Hidup Tahun4

TAHUN 4:

PEJABAT PELAJARAN DAERAH KULAI

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2008

KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4 SATU JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 2. 3. 4. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada kertas jawapan. Bagi setiap soalan hitamkan satu ruangan sahaja. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

Jawab semua soalan berikut di dalam kertas jawapan objektif. 1. Murid yang disenaraikan berkemungkinan sukar untuk mengalami kecederaan dalam bengkel kecuali a) murid yang berkasut getah. b) murid yang patuh kepada peraturan keselamatan. c) murid yang merancang kerja yang akan dilakukan. d) murid yang ingin menyiapkan projek dengan cepat. Gergaji besi digunakan untuk memotong bahan daripada ___________. a) getah c) kayu b) plastik d) besi Apakah yang perlu dilakukan sekiranya alatan tangan di dalam bengkel hilang? a) Mendiamkan diri. b) Menggantikan dengan alatan yang baru. c) Melaporkan kehilangan alatan itu kepada guru. d) Menyiasat siapa yang mengambil alatan itu. Alatan tangan yang digunakan untuk mengetatkan dan melonggarkan nat dan bol. a) sepana hujung terbuka c) tukul besi b) pemutar skru rata d) playar gabung Yang berikut adalah tujuan organisasi bengkel, kecuali a) mengelakkan kemalangan. b) menyiapkan kerja dengan cepat. c) menentukan alatan tangan tersusun. d) memastikan bengkel dalam keadaan bersih. Apakah yang perlu dilakukan oleh murid sebelum memasuki bengkel? a) Beratur dan bersedia untuk berebut masuk. b) Masuk tanpa mendapat kebenaran. c) Beratur di luar bengkel dengan senyap. Playar muncung tirus digunakan untuk ______________. a) mencengkam benda kerja b) memutarkan skru c) memegang benda-benda kecil d) mengetuk paku ______________ adalah alat yang menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga bunyi. a) Lampu suluh c) Kipas angin b) Televisyen d) Loceng elektrik

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Sikap suka mengubahsuaikan sesuatu objek yang sedia ada agar menjadi lebih baik dinamakan _________________. a) pandai c) kreatif b) rajin d) inovatif Apakah yang tidak terdapat dalam peti pertolongan cemas? a) kain anduh c) makanan b) ubat iodin d) gunting Alatan tangan yang digunakan untuk membuat tanda titik sebelum menggerudi. a) paku c) tukul kuku kambing b) pen d) penanda pusat Langkah pertama yang harus dilakukan apabila menggunakan alatan tangan ialah a) melabelkan nama alatan. b) merancang dan memilih alatan. c) menggunakan alatan dengan betul d) membersihkan dan meminyakkan alatan. Alatan yang digunakan untuk mengetuk permukaan kepingan logam ialah ___________. a) gandin getah c) tukul besi b) kayu d) besi Apakah punca utama berlakunya kemalangan di dalam bengkel? a) Kecuaian murid. b) Kesalahan susunan perabot. c) kerosakan perkakas dan alatan. d) Banyak terdapat alatan yang tajam. Yang manakah bentuk asas tiga dimensi (3D)? a) bulat c) silinder b) segi tiga Segi tiga sama merupakan salah satu contoh bentuk asas dalam ___________________. a) satu dimensi b) dua dimensi c) tiga dimensi Televisyen direka daripada bentuk asas ___________________. a) kuboid c) sfera b) silinder

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Kubus merupakan bentuk asas tiga dimensi (3D) bagi ____________________. a) cawan c) kasut b) bola tampar d) dadu Bentuk asas dua dimensi (2D) yang mempunyai kesemua sisinya sama ialah _______________. a) bulat b) segi empat tepat c) segi tiga sama Berapakah jumlah bucu yang terdapat pada sebuah kuboid? a) 6 b) 7 c) 8 ___________ digunakan untuk menyambung dan memutuskan litar elektrik. a) Suis c) Mentol b) Bateri Mentol berfungsi untuk menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga ___________. a) kimia c) bunyi b) kinetik d) cahaya Antara berikut adalah jenis-jenis suis kecuali a) suis pisau c) suis tekan b) suis picit Bateri digunakan membekalkan tenaga ____________. a) kimia c) elektrik b) cahaya Litar _________ adalah litar yang membolehkan arus elektrik mengalir melalui satu laluan sahaja. a) siri c) siri dan selari b) selari Litar _________ digunakan untuk pendawaian elektrik di rumah. a) siri c) siri dan selari b) selari Menjalur wayar adalah membuang _____________ pada wayar. a) kulit c) plastik b) getah d) penebat Bateri mempunyai kekutuban ___________ dan negatif. a) utara c) barat b) positif

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Pemotong sisi digunakan untuk ____________ wayar dalam projek elektrik. a) menjalur c) mengerat b) memotong d) memutuskan Lukisan kerja yang menggunakan simbol dinamakan lukisan __________. a) kejuruteraan c) skematik b) simbol Berikut adalah alatan perkebunan kecuali a) skop c) pemutar skru b) penapis d) cangkul ____________ digunakan untuk memotong bahagian tumbuhan kecil yang tidak dikehendaki. a) Sekateur c) Gergaji b) Parang Alatan yang digunakan untuk mengubah anak pokok ialah ____________. a) serampang tangan c) skop b) cangkul d) sudip tangan Berikut bahan utama medium semaian kecuali a) tanah loam c) pasir sungai b) bahan organik d) batu ___________ ialah orang yang membeli sesuatu barang dan menjualnya pada harga yang lebih tinggi. a) Pembeli c) Penyewa b) Peniaga Maklumat dapat dikumpulkan melalui cara berikut kecuali a) pemerhatian c) soal selidik b) temu bual d) pertanyaan Antara berikut ialah kumpulan sasaran di sekolah kecuali a) guru c) murid b) ibu bapa Peniaga mendapatkan sumber bekalan daripada ___________. a) pengilang c) pembekal b) pasaraya

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Sumber modal boleh diperolehi melalui cara berikut kecuali a) wang simpanan c) pinjaman bank b) rakan kongsi d) merompak Berikut adalah layanan peniaga terhadap pelanggan kecuali a) jujur c) peramah b) sombong d) menghormati

40.

40
~~ SELAMAT MENJAWAB ~~

NAMA:.. . Kemahiran Hidup Tahun5

TAHUN 5:

PEJABAT PELAJARAN DAERAH KULAI

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2008

KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5 SATU JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. 2. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada kertas jawapan. 3. Bagi setiap soalan hitamkan satu ruangan sahaja. 4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.Kemudian hitamkan jawapan yang baru. 1.

1. Antara berikut alatan tangan yang manakah digunakan untuk mengetuk paku kecil ? A. B. C. D. 2. Merupakan rujukan dan panduan penggunaan, pemasangan, dan penyenggaraan sesuatu peralatan. Gandin getah Tukul Warrington Tukul kuku kambing Sepana boleh laras

Antara berikut perkara yang manakah benar tentang pernyataan di atas ? A. B. C. D. Buku Rujukan Kad Kerja Manual Buku Idea

3. Apakah nama alatan tangan yang ditunjukkan di atas ? A. B. C. D. Gergaji tangan Gergaji puting Gergaji kecil Gergaji besi

4. Antara berikut alatan tangan yang manakah tidak digunakan untuk mengukur dan menanda ? A. B. C. D. Sesiku L Pembaris keluli Pisau penanda Gergaji puting

5. Apakah nama bahagian komponen yang dilabelkan dengan huruf P dalam rajah di atas ? A. B. C. D. Anod Katod Ketod Stom

6. Rajah di atas menunjukkan litar A. B. C. D. skematik bergambar bersimbol bersambung

7. Apakah kegunaan alatan tangan yang ditunjukkan di atas ? A. B. C. D. Memotong wayar atau dawai Menjalur dan memotong wayar Mengetat atau melonggarkan skru Menebuk lubang pada papan

8. Antara berikut bahagian bangunan yang manakah boleh diselenggara sendiri ? I. Cermin tingkap II. Engsel pintu III. Penghawa dingin IV. Kerangka tingkap A. B. C. D. I, II, dan III I, II, dan IV I, III, dan IV II, III, dan IV

9. Antara berikut bahan pembersih yang manakah sesuai digunakan untuk membersihkan cermin tingkap yang kotor ? A. B. C. D. Bulu keluli Kertas las Minyak Sabun

10. Apakah nama alatan jahitan yang ditunjukkan dalam rajah di atas ? A. B. C. D. Gunting fabrik Benang Jarum tangan Penetas jahitan

11. Apakah fungsi alatan jahitan yang ditunjukkan dalam rajah di atas ? A. B. C. D. Menetapkan kedudukan fabrik Mengambil ukuran fabrik Menggunting fabrik Membuka jahitan

12. Berdasarkan rajah di atas, namakan bahagian ikan yang berlabel X. A. B. C. D. Mulut Mata Sirip Sisik

13. Antara berikut, pasangan yang I. II. III. IV. A. B. C. D. I dan II II dan III III dan IV I dan IV Huruf P Q R S

manakah yang benar tentang rajah di atas ? Bahagian Mulut Mata Sirip Sisik

14. Berkedai membawa maksud A. B. C. D. menjalankan perniagaan secara besar-besaran di pasar raya menjalankan perniagaan di tempat yang tetap secara kecil-kecilan menjalankan perniagaan di tempat khas yang lebih besar daripada gerai menjalankan perniagaan secara bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain

15. Tujuan promosi adalah untuk A. B. C. D. menaikkan nama peniaga melariskan sesuatu jenis barang menyaingi barang keluaran syarikat lain menggalakkan pembeli datang ke kedai

CENDAWAN GORENG SEGAR Jika anda berminat, sila hubungi kami : 07-6634567 16. Iklan di atas menunjukkan bahawa kedai makanan segera tersebut menerima tempahan melalui...... A. B. C. D. e-mel telefon majalah borang pesanan

17. Pesanan melalui e-mel mestilah menggunakan...... A. B. C. D. telefon majalah komputer borang pesanan

18. Wang masuk atau hasil pendapatan terdiri daripada..... I. sedekah II. wang saku III. upah IV. rasuah A. B. C. D. I dan II II dan III II dan IV III dan IV

19. Yang berikut adalah benar mengenai tujuan menyediakan rekod pendapatan dan perbelanjaan, kecuali... A. B. C. D. untuk menambah pendapatan untuk mengetahui cara berbelanja untuk mengetahui jumlah pendapatan dan puncanya untuk mengetahui jumlah perbelanjaan dan cara wang dibelanjakan

20. Rekod pendapatan dan perbelanjaan perlu disediakan untuk tujuan.... A. B. C. D. merekod pembaziran merekod keuntungan merekod simpanan wang di bank merekod aliran wang masuk dan wang keluar

21. Antara berikut peralatan yang manakah menggunakan sistem takal dalam sistem pergerakannya ? I. Kereta kabel II. Mesin jahit III. Mesin rumput IV. Kasut beroda A. B. C. D. 22. Membaca lukisan projek I, II, dan III I, II, dan IV I, III, dan IV II, III, dan IV

Menentukan jenis bahan dan kuantiti X

Mengukur, menanda, dan memotong bahan projek Memasang komponen projek

Membuat kemasan projek

Rajah di atas menunjukkan langkah-langkah membuat projek daripada bahan terbuang. Langkah X ialah A. B. C. D. mereka bentuk projek mengenal pasti alatan melukis gambar rajah projek mengukur dan menanda projek

23. Antara berikut yang manakah kebaikan menggunakan bahan kitar semula sebagai bahan projek rekacipta ? I. Mengurangkan kos II. Mengekalkan sumber alam III. Bahan kitar semula adalah terbaik IV. Mengelakkan pembaziran A. B. C. D. I, II, dan III I, II, dan IV I, III, dan IV II, III, dan IV

24. Litar skematik ialah lukisan yang menunjukkan sambungan komponen-komponen dalam litar yang digambarkan oleh A. B. C. D. alatan simbol komponen gambar

25. Antara berikut pernyataan yang manakah benar tentang alatan tangan di atas ? I. Memotong dan menjalur wayar II. Memegang dan membentuk dawai III. Memegang benda-benda kecil IV. Memotong wayar berlebihan pada tamatan A. B. C. D. I dan II I dan IV II dan IV III dan IV

26. Apabila menjahit butang tanpa tangkai, apakah kegunaan jarum peniti yang diletakkan di atas butang ? A. B. C. D. 27. Terdapat dihujung kaki seluar, hujung lengan bawah blaus, dan tepi artikel. Keterangan di atas menerangkan tentang A. B. C. D. kelepet kelim kancing fabrik Untuk membuat gelung bagi tangkai butang Untuk mencantikkan jahitan benang Untuk mengurangkan jumlah lilitan Untuk menyenangkan kerja menjahit

28. Antara berikut mata jahitan yang manakah sesuai digunakan untuk menjahit kelepet baju kemeja yang meretas ? I. Jahitan kia II. Jahitan mesin III. Jahitan sembat susup IV. Jahitan silang pangkah A. B. C. D. I dan II II dan III III dan IV I dan IV

29. Antara berikut yang manakah kepentingan tumbuhan akuatik dalam akuarium ? I. Menyerap bahan toksik yang dihasilkan daripada perkumuhan ikan II. Sebagai tempat perlindungan ikan kecil daripada ikan besar III. Membekalkan keperluan oksigen terlarut kepada ikan IV. Mengurangkan nilai pH dalam akuarium A. B. C. D. I dan II II dan III III dan IV I dan IV

30. Antara barang-barang yang berikut, manakah yang dapat diubahsuai oleh peniaga untuk dijual kepada pembeli ? A. B. C. D. 31. Baju Buku Sabun Nenas

Apakah jenis maklumat penting yang tidak tercatat dalam poster di atas ? A. B. C. D. 32. ~ ~ ~ ~ Jenis barang jualan Kemudahan sedia ada X Lokasi perniagaan Harga barang Jenis barang Berat barang Jenama barang

Maklumat di atas merupakan empat aspek utama dalam menentukan cara untuk mendapatkan pesanan. X ialah A. B. C. D. harga perniagaan masa perniagaan kualiti perniagaan kuantiti perniagaan

33. Apakah sistem pergerakan yang mungkin sekali digunakan oleh kereta mainan yang ditunjukkan di atas ? A. B. C. D. Pergerakan menggunakan gandal Pergerakan menggunakan takal dan tali sawat Pergerakan menggunakan rantai Pergerakan menggunakan gear

34. Antara berikut bahan-bahan logam yang manakah sering digunakan kerana ia mudah dibentuk dan tahan karat ? A. B. C. D. Keluli Zink Plat timah Aluminium

35. Ikan yang memakan benda-benda hidup seperti ikan kecil atau haiwan lain dikenali sebagai A. B. C. D. Ikan herbivor Ikan karnivor Ikan omnivor Ikan pemakan plankton

36. Mengapakah peniaga sukar untuk mendapat pelanggan apabila terdapat pesaing ? A. Kerana pesaing banyak mendapat bekalan B. Kerana pesaing mempunyai pembekal C. Kerana pesaing akan berusaha mengatasi jualannya D. Kerana pesaing mengenali pembekal atau pemborong 37. Perbelanjaan ini boleh ditinggalkan jika wang yang ada tidak mencukupi. Perbelanjaan yang dimaksudkan ialah A. B. C. D. Perbelanjaan tetap Perbelanjaan terhad Perbelanjaan tambahan Perbelanjaan sampingan

38. Antara yang berikut yang manakah merupakan ciri istimewa pada ikan hiasan I. Warna II. Sisik III. Bentuk badan Jenis makanan I, II, dan III I, II, dan IV I, III, dan IV II, III, dan IV 39. Bintik-bintik putih wujud pada badan dan sirip ikan. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah jenis penyakit yang mungkin sekali dijangkiti oleh ikan ? A. B. C. D. Penyakit bintik putih Penyakit kutu insang Penyakit kulat Penyakit bakteria

IV.

A. B. C. D.

40. Antara berikut, yang manakah merupakan cara promosi melalui media elektronik ? A. B. C. D. Internet Risalah Majalah Surat khabar

NAMA:.. . Kemahiran Hidup Tahun6

TAHUN 6:

PEJABAT PELAJARAN DAERAH KULAI

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2008

KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 6 SATU JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. 2. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada kertas jawapan. 3. Bagi setiap soalan hitamkan satu ruangan sahaja. 4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.Kemudian hitamkan jawapan yang baru

1. Pilih kaedah yang tidak benar mengenai cara mengumpulkan maklumat untuk menyelesaikan masalah. A Melayari internet B Mengunjungi pameran yang berkaitan C Melakukan temubual D Berdiam diri tanpa mengambil apa-apa tindakan 2. Proses mengubah suai semula produk sedia ada menjadi produk baharu dinamakan proses A reka cipta B inovasi C kreativiti D prototaip 3. Gerudi tangan digunakan untuk A menebuk lubang B memotong wayar C menjalur wayar D mengesan kebocoran elektrik 4. Antara berikut, bahan manakah bukan penebat? A Kayu B Kaca C Getah D Aluminium 5. __________ merupakan pengalir elektrik yang baik. A Kaca B Plastik C Kuprum D Kayu 6. Kerja penyenggaraan mesti dilakukan A setiap masa B setiap hari C dari semasa ke semasa D setiap tahun 7. ______________ digunakan untuk menggantikan komponen yang rosak.

A B C D

Komponen baharu Alat ganti Pengganti Alatan tangan

8. Nayatakan fungsi tiub pada tayar basikal. A Untuk menghentikan putaran tayar B Untuk mengetatkan tayar pada rim C Untuk menampung udara yang dipam D Untuk mengalirkan udara melaluinya 9. Alatan yang manakah paling sesuai digunakan untuk mengukur tinggi almari? A Sesiku L B Pita pengukur C Pembaris keluli D Jangka lukis 10. Langkah pertama menghasilkan artikel ialah A membuat pola B membeli fabrik C menjahit hiasan D menggunting fabrik 11. Bahan ___________ ialah bahan yang digunakan untuk mencantikkan dan menambah nilai sesuatu artikel. A buangan B pelincir C hiasan D belian 12. Bahan yang berikut merupakan alatan jahitan asas, kecuali A jarum peniti B gunting fabrik C playar D pita ukur 13. Antara berikut, yang manakah bukan alatan berkebun? A Cangkul B Sepana hujung terbuka C Sudip tangan D Penyiram

14. Antara aktiviti penjagaan tanaman sayuran berikut, yang manakah perlu dilakukan setiap hari? A Membaja B Merumput C Menyiram D Menggembur 15. Antara berikut, pernyataan manakah yang tidak menerangkan kebaikan sayuran yang ditanam sendiri berbanding sayuran yang dibeli? A menjimatkan belanja B Mendapatkan sayuran yang baharu dan segar C Mengelakkan serangan haiwan perosak D Menggunakan tanah yang terbiar 16. Antara sayuran yang berikut, manakah bukan sayuran jenis akar? A Sengkuang B Petola C Bawang D Halia 17. Pilih alatan tangan yang digunakan untuk aktiviti mengukur dan menanda projek. I Gergaji tangan II Sesiku L III Pita pengukur IV Kikir logam A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 18. Bahan penebat yang sesuai digunakan dalam pembuatan penebat untuk menghalang aliran arus elektrik ialah A kayu B plastik C kaca D asbestos

19. Antara berikut, komponen basikal yang manakah berfungsi untuk mengawal, mengurangkan, dan menghentikan putaran roda? A Engkol B Hendal C Brek D Rantai 20. Apakah jenis bahan yang sesuai digunakan untuk meminyakkan bahagian gear dan pengetuk dalam loceng basikal? A Minyak tanah B Minyak pelincir C Thinner D Kerosin 21. Apakah yang dimaksudkan dengan komisen? A Barangan yang diterima oleh pengguna B Bayaran yang dibayar kepada peniaga oleh pembeli C Bayaran yang dibuat oleh peniaga kepada pemborong D Bayaran yang diterima oleh peniaga kerana menjual barang milik pembekal berdasarkan kadar yang telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak 22. Apakah bentuk bayaran komisen yang diterima oleh peniaga? A Peratus B Faedah C Keuntungan D Riba 23. Pilih padanan yang tidak benar mengenai maklumat barangan jualan yang dijual secara komisen. Jenis Contoh A Kuih-muih Kuih donat B Makanan Roti High 4 Berbungkus C Bahan bacaan Katalog barangan kosmetik D Alat tulis Pensil warna

24.

Diletakkan di atas rak. Boleh dicuba pakai untuk memuaskan hati pelanggan. Apakah barangan jualan yang mempunyai ciri-ciri jualan seperti di atas? A Lampu tidur B Kasut C Dompet D Minyak wangi

25. Apakah tindakan pengguna jika telah tersalah beli barang jualan yang telah tamat tarikh luputnya? A Memulangkan kembali barang tersebut kepada peniaga B Mendiamkan perkara tersebut C Membuat laporan polis D Membeli barangan yang baharu 26. Apakah sebab tanda harga perlu diletakkan pada setiap jenis barang jualan A Supaya pembeli mengetahui harga barangan B Untuk mendorong pembeli membeli barang dalam kuantiti yang banyak C Untuk meningkatkan kualiti barangan D Untuk memenuhkan ruang kosong yang ada 27.

Pada tahun 1997, ramai pekerja telah kehilangan pekerjaan akibat keadaan ekonomi Negara yang tidak menentu. Apakah jenis risiko yang berlaku pada tahun tersebut sehingga mempengaruhi keadaan sesebuah perniagaan? A Persaingan B Kemalangan C Bencana alam D Kegawatan ekonomi

28. Apakah sikap yang perlu ada pada setiap peniaga jika menghadapi masalah persaingan di kawasan perniagaan? A Mudah berputus asa B Kreatif mencari idea untuk memperkembangkan perniagaan C Mencari tapak kawasan perniagaan baharu D Menyewakan kedai kepada orang lain

29. Antara berikut, kesan buruk manakah tergolong dalam risiko yang berpunca daripada alam? I Gempa bumi II Petir III Hakisan IV Banir kilat A I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV D II, III, dan IV 30. Berikut adalah kesan buruk daripada kejadian gempa bumi, kecuali A kehilangan tempat tinggal B bangunan premis ternakan dan nyawa terkoban C banyak binatang ternakan dan nyawa terkoban D nama premis perniagaan menjadi terkenal 31. Apakah yang harus dilakukan oleh peniaga semasa melayan pelanggan di kedainya? A Bercakap dengan sopan dan lemah lembut B Bermasam muka dengan pelanggan C Meletakkan harga yang tinggi D Menghalau pelanggan yang datang 32.

Berfikiran kreatif dan inovatif dalam mereka cipta sesuatu produk.. Antara berikut, yang manakah menerangkan ciri di atas? A Pasif B Betanggungjawab C Reka Cipta D Berani

33. Berikut adalah tujuan perlunya rekacipta kepada setiap murid, kecuali. A menyemai nilai dan sikap kerja yang baik B mempu berdaya saing dengan rakan-rakan C rajin dan bertanggungjawab melaksanakan tanggungjawab yang diberi D menciplak idea rakan untuk menyiapkan projek yang dibuat

34. Apakah ciri-ciri fizikal bagi mengenal pasti barang jualan yang masih boleh digunakan oleh pengguna? I Rupa II Bau III Harga IV Tekstur A I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV D II, III, dan IV 35. Berikut adalah barang-barang jualan yang mempunyai tarikh luput, kecuali A makanan B minuman C ubat-ubatan D peralatan elektrik 36. Antara berikut, yang manakah ciri-ciri barang yang telah rosak? I Telah berkulat II Berubah menjadi warna gelap III Rasa masam IV Bau wangi dan segar A I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV D II, III, dan IV 37. Apakah maklumat yamg biasa terdapat pada label barang? I Kandungan II Tarikh luput III Keburukan barang IV Berat kandungan A I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV D II, III, dan IV 38. Antara berikut, alatan manakah yang tidak digunakan untuk aktiviti memotong dan menebuk? A Gergaji puting B Gerudi tangan C Gergaji lengkuas halus D Kikir logam

39. Fungsi penjalur wayar ialah A untuk memotong dan menjalur wayar. B untuk menjalur penebat wayar dan memotong wayar C untuk memegang bahan kerja D untuk memasang skru

40.

Menjadikan permukaan kayu lebih menarik, cantik dan berkilat.

Pernyataan di atas adalah berkaitan dengan A kerosin B kertas las C turpentine D syelek