Anda di halaman 1dari 1

01 1

SoalanI hingga Soalen21 Isikantempatkosongdenganjawapan yangpalirg sesuai. 1 " Apabila sampaike kampung,kirimkan salam-kepada kataIna kepadaIntan. A B C D saya....kamu anda....kami kita.... saya kamu....dia keluarga_ya,',

Soalan2 berdaswkangambm di bav,sh

Kita mesti sungai. A B C D

srmgai kerana ini perkhemahan terletak hulu tapak itu di

melalui memudiki menyusuri mengtrarungi suasana yangterbentang sawahpadi luas

Parapelancong terpesona oleh saujana memandang. mata A B C D keceriaan keindahan kedamaian keheningan ,_

Kalk masuk dalam ke rumah lalu A B C D menjamu memakan menikmati mengenrmun

yangdihidangkan. minuman

yangdibeliolehayahsrrngguh . Brrah nmngga A B C D 011 enak cantik hanrm empuk

.. msanya.