Anda di halaman 1dari 1

5

011

gambardi bawah. Soalan14 berdasarkan


?,.gi', ro-25O

14

nampak CikguJuliatt " Tadisaya Salwa kata 5 Bestari," Alunadkepada A B C D dapat pernah sedang akan

di mengqiarkan Matematik kelas

ganrbar bawah. di Sorlan 15 berdasarkan

15

anaktunggalnya PuanAlina terlalu menyayangi A B C D bagaiisidengankuku bagaiaur dengantebing bagaicincin denganpermata bagaimenatangminyakyangpenuh

t6

haiwan cerdikyangpenuh Sang Kancildikenalisebagai dengan_Jang A B C D tipu helah r.rsaha daya tinglh laku geraklangkah

licik.

t7

cadangan bersehaiu dengan rmtukberbunr hutan di tersebu!' Hang Sultan Laksamana Tuahkepada Melaka. sembah A B C D patik Hamba... Patik...tuanku baginda Saya... Beta...tuanhamba

011