Anda di halaman 1dari 1

I

011

30

I I m tV

Dari pagi tadi hinggasekaralg,merekamembersihkan kawasan sekolah. Bagi memudahkan urusa&kerjasama dari andasemua amatlahdialualuln Padahari raya nanti, kita hanrslah bersalam-salaman bermaaf-maafan dan antarasafusarna lain. Kempenuntuk menjadikan kawasan sekolahbersihdan ceria akandiadaln ' di bulan April nanti.

A B C D

I dan II sahaja I dan III sahaja II dan tV sahaja III dan IV sahaja

Soalan31 hingga Soalan35 jawab soalan-soalan Bacacerita di hmtah ini dan lcemudian yang berikutrrya.

Kak Zana baru selesai saja mengemas rumah. diamenyapu Tadi lantai menyusun dan yang pinggan buku-buku berselerak. Kemudian, mencuci dia yang mangkuk kotordi dapur. Setelah semua tugasnya selesai, Zana Kak berehat ruang tamu.Diamengambil di lama. senaskhah khabar surat Dibacanya demi tajuk tajuk. Kemudian, cuba dia membaca pula. yang ayat-ayatnya Walaupun tidakbegitu dia memahami berita isi terdapat di dalam itu, khabar namun Zana surat Kak terus tekunmembacanya. Mulutnya kelihatan kumat-kamit. Kak buat? Khusyuk benar nampaknya," Yanti '?pa yang Zana kepadaku tanya berbisik. dengan suara perlakuan Zana sebalik Ketika kamiberdua itu sedang mengintip Kak dari dinding. jawabku. "Kak tengah Zana membaca khabar," surat pandai khabar bahasa ? bila Zana InggerisSejak Kak "ltu surat membaca surat lagi khabar Inggeris?" Yanti dengan tanya kening berbahasa berkerut. itu melihat Sepupuku nampaknya hairan benar hobibaharu Zana. Kak Apa Kak hanya belaJar Tahun Enam ltu punlima tidaknya. Zana sampai saja. tahun dahulu. Keluarganya mampu tidak untuk menyekolahkan Zana Kak kerana kemiskinan. Sekarang, pembantu Kak diambil ibuku oleh Zana telah untuk bekerja sebagai rumah. Kak tidakberpelajaran tetapidiaraJin tinggi "Walaupun Zana ilmu. menimba Kak sudah dapat ayat Malah, Zana memahami yang mudah-mudah bahasa dalam jodr,"balasku pula. Kata hati fnggeris. orang, hendak semuo kita Kak Zana harus jadikan itu contoh. Barulah akan kita mendapat "Sikap lagi. tambahku kejayaan," memandangku. mengangguk setuju. Aku Yanti tersenyum Kami tanda segera Kamitidak Kak kembali bilik. mahu ke mengganggu Zana.

vl

ni,l I