Anda di halaman 1dari 12

Apakah yang akan kita pelajari ?

Apakah Pembakaran (Combustion)? Pembakaran Sempurna (Perfect Combustion) Pembakaran Lengkap (Complete Combustion) Pembakaran Tidak Lengkap (Incomplete Combustion) Perkara-perkara yang mempengaruhi kecekapan pembakaran.

Asas Pembakaran (Combustion)

PUNCA HABA

BAHANAPI

UDARA (OKSIJEN)

Apakah keperluan lain ?

Ketiga-tiga keperluan utama tersebut perlulah wujud dalam kuantiti yang betul. Haba (Suhu yang sesuai) Kuantiti Bahanapi Kuantiti Udara (Oksijen)

Kuantiti Bahanapi dan Udara (Oksijen)

Pembakaran Sempurna memerlukan kuantiti udara (oksijen) yang mencukupi untuk membolehkan semua bahanapi yang ada dalam satu kebuk pembakaran terbakar. Nisbah Udara : Bahanapi (Air : Fuel Ratio) Stoichiometric Air-Fuel Ratio

Pembakaran Sempurna (Perfect Combustion)


Kuantiti udara (oksijen) yang ada hanya betul-betul cukup untuk pembakaran (tidak lebih dan tidak kurang) Nisbah Udara : Bahanapi adalah pada keadaan Stoichiometric. Pada kebiasaannya injin tidak dilaraskan pada Nisbah Stoichiometric. Kenapa?

A CxHy + B O2

C CO2 + D H2O + Haba

Stoichiometric Air:Fuel Ratio

Petrol KeroseneDieselMethane-

14.7 : 1 14.5 : 1 14.5 : 1 17.2 : 1

Pembakaran Lengkap (Complete Combustion)

Pembakaran Lengkap berlaku apabila semua bahanapi yang dibekalkan terbakar sepenuhnya. Pada kebiasaannya, pembakaran lengkap memerlukan udara lebihan (excess air). Injin yang baik beroperasi pada keadaan pembakaran lengkap.

Pembakaran Tidak Lengkap (Incomplete Combustion)


Sebahagian daripada bahanapi yang dibekalkan tidak dapat terbakar. Ini berlaku kerana; Udara (oksijen) yang dibekalkan tidak mencukupi. Bahanapi tidak bercampur dengan udara (tiada contact yang baik).

Perkara-perkara yang mempengaruhi pembakaran.

Lebihan udara (excess air) Atomizing. Rekabentuk Kebuk Pembakaran.

Masalah-masalah berkaitan pembakaran (Trouble-shooting)

Asap berlebihan Asap hitam Asap putih Asap biru

10

Katakunci

Nisbah Udara : Bahanapi Nisbah Udara : Bahanapi Stoichiometric Pembakaran Sempurna Pembakaran Lengkap Pembakaran Tidak Lengkap

11

Apakah yang telah kita pelajari ?

Apakah Pembakaran (Combustion)? Pembakaran Sempurna (Perfect Combustion) Pembakaran Lengkap (Complete Combustion) Pembakaran Tidak Lengkap (Incomplete Combustion) Perkara-perkara yang mempengaruhi kecekapan pembakaran.

12