Anda di halaman 1dari 3

JENIS ITEM UJIAN OBJEKTIF

4. ITEM PADANAN
Calon dikehendaki memilih

pasangan di ruang sebelah sama ada kanan atau kiri untuk dipadankan mengikut ketetapan soalan.

Prinsip Membina Item Padanan


1. Jumlah butir soalan di ruang kiri

perlu berbeza dengan jumlah butir soalan di ruang kanan. 2. Asas padanan perlulah logikal. 3. Usaha memadankan item ujian perlulah homogen. 4. Susun senarai tindak balas mengikut urutan abjad atau nombor.

CADANGAN
O Bina contoh soalan item

padanan di hadapan kelas. Silakan.