Anda di halaman 1dari 1

Săptămâna 5

Modul Consiliere şi orientare

AUTOEVALUARE : Unde vă situaţi pe o scală de la 1 la 6?

Utilitatea unităţii de învăţare 3


(-) (+)
1 2 3 4 5 6
Deloc utilă Foarte utilă

Interesul pe care vi l-a trezit unitatea de învăţare 5


(-) (+)
1 2 3 4 5 6
Interes foarte scăzut Interes foarte mare

Familiarizarea cu conţinuturile
(-) (+)
1 2 3 4 5 6
Aspectele teoretice propuse sunt dificile şi greu de Am parcurs aspectele teoretice cu destul de multă
înţeles, nu sunt deloc familiarizat(ă) cu ele uşurinţă şi le-am înţeles uşor, acum sunt foarte bine
familiarizat(ă) cu ele

Aplicabilitatea la clasă
(-) (+)
1 2 3 4 5 6
Consider că activităţi practice pe tema propusă nu Consider că activităţi practice pe tema propusă pot
pot fi deloc aplicate la ora de Consiliere fi foarte bine aplicate la ora de Consiliere

La finalul Unităţii 5 Consiliere, unde mă situez ?


Plasaţi-vă undeva (la poale, în vârf, pe creste) în funcţie de achiziţiile şi atitudinea pe care le aveţi după finalizarea
acestui modul.

Săptămâba 4, Consiliere şi orientare - 2007 © ISE, UNICEF România 1


page