Anda di halaman 1dari 2

DATA:

O sustantivo e o verbo
Lembra que o sustantivo a palabra que nos serve para designar cousas obxetos,persoas e ideas,e
podeden ir acompaados dos artigos o,a,os,as por exemplo:o libro, a nena,os cabalos as cebolas
O verbo e a palabra que usamos para designar as accins por exemplo:cantar,falar, comer, ir, vir...
1.- Nas seguintes frases rodea o verbo e sulia os sustantivos
-Alejandro mercou unha computadora
-Marta foi a perruqueria
-O sbado non hai clases
-O rebao correu polo campeiro
-O domingo irei a casa dos avs

2.- Cos sustantivos das frases anteriores completa o cadro cun x

Sustantivo

Individual

Colectivo

Comn

Propio

Concreto

Abstracto

3.-Di se os seguintes sustantivos son femininos ou masculinos,singulares ou plurales


Amendoa________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Leite____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Galo____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Xamn__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Pereira__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Becerro_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4.-Fai frases cos seguintes verbos
cantar,comer,haber,sentir,xogar,estudar,ver,