SK JAYA BARU PETI SURAT 04 89007 KENINGAU

LAPORAN PROGRAM KECEMERLANGAN PELAJAR UPSR 2011
TARIKH KEHADIRAN MURID AKTIVITI PANITIA i) ii) iii) iv) : 22 - 24 JULAI 2011 (JUMAAT – AHAD) : 48 ORANG :

Bahasa Melayu – Teknik Menjawab Soalan Kertas 2 Bahagian B Dan C (Contoh Soalan – Rujuk Lampiran) Bahasa Inggeris – Teknik Penggunaan Bahasa Inggeris Dan Penulisan (Contoh Soalan – Rujuk Lampiran) Sains – Teknik Menjawab Soalan Kertas 2 (Penekanan KPS) (Contoh Soalan – Rujuk Lampiran) Matematik – Teknik Menjawab Soalan Kertas 1 Dan 2 Dan Persediaan Menghadapi Upsr (Contoh Soalan – Rujuk Lampiran)

Laporan: Program Kecemerlangan Pelajar UPSR 2011 telah diadakan pada 22 hingga 24 Julai 2011 (Jumaat hingga Ahad) di SK Jaya Baru. Seramai 48 orang murid telah menyertai program ini. Matlamat utama program ini adalah untuk memberi suntikan keyakinan serta kekuatan para pelajar dalam menghadapi situasi pembelajaran sebenar terutamanya Peperiksaan UPSR 2011. Sebanyak 6 kumpulan telah dibentuk yang terdiri daripada murid-murid tahun 6 yang bertujuan untuk memudahkan aktiviti dalam kumpulan dijalankan. Aktiviti yang dijalankan berfokuskan pembelajaran yang dilaksanakan oleh panitia matapelajaran BM, BI, MT dan Sains masingmasing. Majlis penutupan dan penyampaian hadiah dilakukan oleh Tuan Hj Musa Numan bertempat di Dewan Serbaguna SK Jaya Baru.

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

-----------------------------------------(PN. WAN NORAZIZON)

-----------------------------------------(EN. EDWIN JOE ABIN)

Disahkan oleh,

-----------------------------------------(TN. HJ. MUSA NUMAN)

 .

             Ê     %.

       SS_S WS aÊWZ WZScST[SSZ W^`S_ SSYSZSZ [Z`[[SSZÊaa S\^SZ SS_S ZYYW^_ÊWZ WZYYaZSSZSS_S ZYYW^_SZ WZa_SZ [Z`[[SSZÊaa S\^SZ SZ_ÊWZ WZScST[SSZ W^`S_ WZWSZSZ  [Z`[[SSZÊaa S\^SZ b S`WS`ÊWZ WZScST[SSZ W^`S_ SZ SZ W^_WVSSZ WZYSVS\ \_^[Z`[[SSZÊaa S\^SZ  S\[^SZ ^[Y^S WUWW^SZYSZ WSS^ `WSVSVSSZ\SVS ZYYS aS  aSS`ZYYSSVV S SS^aW^SS %[^SZYa^V`WSWZ W^`S\^[Y^SZ S`SS`a`SS\^[Y^SZSVSSaZ`aWTW^_aZ`SZW SZSZ_W^`SWaS`SZ\S^S \WSS^VSSWZYSVS\_`aS_\WTWSS^SZ_WTWZS^`W^a`SSZ S W\W^_SSZ  WTSZ S a\aSZ`WSVTWZ`a SZY`W^V^VS^\SVSa^Va^V`SaZ SZYTW^`aaSZ aZ`aWaVSSZS`b`VSSa\aSZVSSZSZ`b` SZYVSSZSZTW^X[a_SZ \WTWSS^SZ SZYVS_SZSSZ[W\SZ`SS`S\WSS^SZ  VSZSZ_S_ZY S_ZY S_\WZa`a\SZVSZ\WZ S\SSZSVSVSaSZ[WaSZ a_S aSZ TW^`W\S`VWcSZW^TSYaZS S SS^a  80/..340 802..40     ! #    8.340   % &$& .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.