BAHAGIAN SEKOLAH UNIT PENGURUSAN AKADEMIK (MENENGAH) INSTRUMEN PEMANTAUAN & PENYELIAAN BIDANG TEKNIK & VOKASIONAL

NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH

KOD SEKOLAH COP SEKOLAH

NO TELEFON NO FAKSIMILI E-MAIL SEKOLAH

TANDATANGAN PENGETUA NAMA GURU BIDANG PANITIA NAMA GURU PANITIA TARIKH LAWATAN

COP RASMI

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

tarikh dan masa .Pelan Operasi .BAHAGIAN SEKOLAH UNIT PENGURUSAN AKADEMIK (MENENGAH) BIDANG TEKNIK & VOKASIONAL INSTRUMEN PENYELIAAN FAIL / DOKUMEN PANITIA PANITIA : SKALA : 1 = Sangat Lemah 4 = Baik 2 = Lemah 5 = Cemerlang 1 2 3 3 = Sederhana BIL 1 PENGURUSAN FAIL / DOKUMEN Pengenalan Visi dan Misi Objektif dan matlamat Struktur / Carta organisasi Biodata guru dan maklumat murid Jadual waktu guru Salinan Surat Pekeliling Nombor fail Nama fail Kertas minit direkod dengan kemaskini dan sistematik Surat panggilan mesyuarat : .Tempat.Agenda .Dipengerusikan oleh ….Pelan Tindakan . Minit mesyuarat telah diambil tindakan Salinan minit mesyuarat kurikulum Makluman tindakan Sukatan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran Rancangan Pengajaran Tahunan Senarai BBM / Buku Teks/ Buku Kerja/ Buku Rujukan Peperiksaan Dalaman Analisa & Postmortem peperiksaan Bank item Jadual Spesifikasi Item (JSI) Jadual peperiksaan Peperiksaan Awam Analisa & Postmortem peperiksaan Jadual peperiksaan Kerja Kursus/ Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Penyediaan fail / Folio pelajar Proses pentaksiran dijalankan Eviden/ Artifak Sistem penyimpanan fail kemas & selamat Pemantauan dalaman Headcount -TOV/ ETR .Postmortem 4 5 CATATAN 2 3 4 5 6 7 2 .

BIL 1 8 PENGURUSAN FAIL / DOKUMEN Perancangan Strategik / Aktiviti / Kertas Cadangan & Laporan / Salinan aktiviti Anggaran Bajet Tahunan Jadual pencerapan/ Pemeriksaan latihan/kerja Perkembangan Staf – Rancangan / Laporan JUMLAH SKOR 1 2 3 4 5 CATATAN 9 10 Buku Purata Skor Item = (Jumlah skor) 10 = Purata Skor Prestasi Skor Tandakan ( /) 1 2 3 4 5 Sangat Lemah Lemah Sederhana Baik Cemerlang 3 .

.

.

00 Perbelanjaan Baki h/b 5 Teknologi Kejuruteraan (Elektif) Baki b/b Peruntukan untuk satu kepala Terima RM 25.00 Perbelanjaan Baki h/b 6 Prinsip Perakaunan Baki b/b Peruntukan untuk satu kepala Terima RM 5.00 Perbelanjaan Baki h/b 12 Perakaunan Baki b/b Peruntukan untuk satu kepala Terima RM 5.INSTRUMEN PENYELIAAN PERKAPITA GERAN (PCG) BIL PERKARA 1 KH (Wajib) : Pecahan Wajib KH : __________________ PS/Muzik : _____________ PJ/PK : ________________ 2 ERT (Elektif) Peruntukan untuk satu kepala RM 35.00 Perbelanjaan Baki h/b 4 Lukisan Kejuruteraan (Elektif) Baki b/b Peruntukan untuk satu kepala Terima RM 25.00 BUTIRAN Baki b/b Terima Perbelanjaan Baki h/b TARIKH RM Baki b/b Terima Perbelanjaan Baki h/b 3 SPN (Elektif) Baki b/b Peruntukan untuk satu kepala Terima RM 35.00 Perbelanjaan Baki h/b 7 Perdagangan Baki b/b Peruntukan untuk satu kepala Terima RM 5.00 Perbelanjaan Baki h/b 8 Ekonomi Asas Baki b/b Peruntukan untuk satu kepala Terima RM 5.00 Perbelanjaan Baki h/b 10 Mata Pelajaran Vokasional 1 Baki b/b Peruntukan untuk satu kepala Terima (RM 180 – 220) Perbelanjaan Baki h/b Mata Pelajaran Vokasional 2 Baki b/b Peruntuk untuk satu kepala Terima (RM 180 – 220) Perbelanjaan Baki h/b 11 Ekonomi – Tingkatan 6 Baki b/b Peruntukan untuk satu kepala Terima RM 5.00 Perbelanjaan Baki h/b 4 .00 Perbelanjaan Baki h/b 13 Pengajian Perniagaan Baki b/b Peruntukan untuk satu kepala Terima RM 5.00 Perbelanjaan Baki h/b 9 Reka Cipta Baki b/b Peruntukan untuk satu kepala Terima RM 40.

.

Topik & Sub Topik . Pelajar : SKALA : 1 = Sangat Lemah 4 = Baik PERKARA 2 = Lemah 5 = Cemerlang Kelas : Masa : Mata Pelajaran : Tajuk : 3 = Sederhana BIL 1 A 1 Rekod Pengajaran & Pembelajaran Maklumat Am RPP Butiran diri Takwim persekolahan Jadual waktu persendirian Sukatan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran Rancangan Pengajaran Tahunan Rancangan Pengajaran Harian .Aktiviti .PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Nama Guru : Status Guru : Opsyen / Bukan Opsyen* Kategori / Gred : Bil.Kemahiran .BBM / ABM .TOV / OTI / ATR / ETR Proses Pengajaran & Pembelajaran Set Induksi Set Induksi ada kaitan dengan topik. Set Induksi menarik dan menimbulkan minat murid Pengajaran Pengajaran menggunakan bahasa laras dan istilah yang tepat Pengajaran menggunakan pelbagai kaedah yang relevan Pengajaran menggunakan masa secara optimum Pengajaran / aktiviti berpusatkan pelajar Kawalan kelas yang berkesan 2 SKALA 3 CATATAN 4 5 2 3 B 1 2 5 .Objektif .Kelas / Masa / Tarikh .Refleksi Rekod Pencapaian Pelajar Markah Ujian / peperiksaan dalaman Data Headcount . subtopik dan kemahiran.

BIL 3 PERKARA 1 Pencerapan Guru membimbing murid secara individu atau kumpulan Pengkayaan & Pengukuhan Latihan / tugasan diberi berdasarkan keupayaan murid Kerja rumah Peneguhan Guru memberi pujian lisan atau bukan lisan atas perlakuan baik Guru memberi teguran yang bersesuaian atas perlakuan negetif Penilaian Guru / Murid membuat rumusan dan penilaian secara lisan / bertulis Pemulihan Aktiviti pemulihan dijalankan Bahan Bantuan Mengajar(BBM) Penggunaan Bahan Bantuan Mengajar yang sesuai digunakan dengan berkesan Jumlah skor item 2 SKALA 3 CATATAN 4 5 4 5 6 7 8 Purata Skor Item = (Jumlah skor) 11 = Skor Purata Prestasi Skor Tandakan (/) 1 2 3 4 5 Sangat Lemah Lemah Sederhana Baik Cemerlang 6 .

3 Carta panduan keselamatan 1.2 Papan tanda bengkel 1.1 Mural 1.2 bengkel Semua peralatan tangan mencukupi mengikut 1.6 Kemudahan Fizikal dan Utiliti Ruang kerja bersesuaian dengan bilangan 1.12 Bilik persalinan terurus Keselamatan Peti pertolongan cemas 1. Keceriaan Dalam Bengkel Kebersihan lantai 2.5 20 20 1.3 1.8 Garisan keselamatan (kuning) bagi mesin pegun Mesin dipasang di tempat yang sesuai 10 D Jeriji keselamatan Pengurusan Stor Label stor 1.5 Susun atur alat tangan bersesuaian 1.6 Pembuangan bahan sisa bersistem 1.4 Penyelenggaraan bengkel dilaksanakan 1.2 1.1 Pengurusan stor bahan tersusun 1.4 Tema warna (bengkel ERT) 2.3 2.4 Pengurusan stor peralatan tersusun Pengudaraan yang baik .3 jumlah murid Semua peralatan tangan berkeadaan baik untuk 1.11 Sinki bersih dan berfungsi 1.1 Pemadam api 1.4 digunapakai dalam kerja amali Susun atur mesin/perkakasan bersesuaian 1.5 Jam dinding berfungsi 2.9 1.10 Bilik air bersih dan berfungsi 1. Keceriaan Luar Bengkel Bersih dan ceria 1.7 Sumber elektrik mencukupi 1.2 Pelan kebakaran 1.3 Unit kerja bersih 2.7 1.2 Dinding dan siling bersih 2.1 Tingkap bersih dan diselenggara 2.1 murid untuk menjalankan kerja Perabot yang bersesuaian mengikut keperluan 1.INSTRUMEN PENYELIAAN BENGKEL NAMA BENGKEL : STATUS BENGKEL : BENGKEL TETAP / BENGKEL UBAH SUAI / BENGKEL TUMPANG NAMA PEMBANTU BENGKEL ** : SKALA : 0 = Tiada 3 = Baik 1 = Lemah 4 = Cemerlang 2 = Sederhana TB = (Tak Berkenaan) BHG Bil KRITERIA 0 1 2 3 4 TB Wajaran 10 A B C Keceriaan Bengkel 1.6 1.8 Sumber air mencukupi 1.

2 10 I J Pencahayaan dalam bengkel Pengudaraan dalam bengkel 3 3 JUMLAH SKOR Purata Skor Item = (Jumlah skor) 10 Tandakan Skor Purata Prestasi Skor (/) 0 1 2 3 4 TB Tiada Lemah Sederhana Baik Cemerlang Tidak berkaitan .1 4 10 ( Selenggaraan (bersih/ berminyak/ berfungsi) 1.3 Jadual penggunaan bengkel Jadual pelaksanaan kerja kursus 1.4 Buku Pelawat disediakan 1.4 Papan Maklumat 1.5 Penyelenggaraan Alatan dan Mesin 1.1 Sudut Pameran / Rujukan Bahan pameran 1.3 Rekod kemalangan disediakan 1.4 1.1 Cth: Model / Folio/ Hasil Kerja/ dll ) H Papan Panel Alatan ( alat tersusun dan berlabel ) Buku rujukan 1.2 1.3 Bahan Bantu Mengajar ( BBM ) 1.1 Carta organisasi Analisis peperiksaan 1.E Pengurusan Rekod 10 F G Semua aset dan bahan yang diterima direkodkan dan dilabel Rekod kerosakan dikemaskini 1.2 Rekod pinjaman disediakan 1.

CATATAN .

= 7 .

LAPORAN PEMANTAUAN BIL 1 PERKARA PENGURUSAN PANITIA TINDAKAN 2 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DAN REKOD 3 PENGURUSAN BENGKEL Tandatangan Pegawai: Nama Pegawai: Tarikh: 8 .