BAHAGIAN SEKOLAH UNIT PENGURUSAN AKADEMIK (MENENGAH) INSTRUMEN PEMANTAUAN & PENYELIAAN BIDANG TEKNIK & VOKASIONAL

NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH

KOD SEKOLAH COP SEKOLAH

NO TELEFON NO FAKSIMILI E-MAIL SEKOLAH

TANDATANGAN PENGETUA NAMA GURU BIDANG PANITIA NAMA GURU PANITIA TARIKH LAWATAN

COP RASMI

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Pelan Operasi . tarikh dan masa .BAHAGIAN SEKOLAH UNIT PENGURUSAN AKADEMIK (MENENGAH) BIDANG TEKNIK & VOKASIONAL INSTRUMEN PENYELIAAN FAIL / DOKUMEN PANITIA PANITIA : SKALA : 1 = Sangat Lemah 4 = Baik 2 = Lemah 5 = Cemerlang 1 2 3 3 = Sederhana BIL 1 PENGURUSAN FAIL / DOKUMEN Pengenalan Visi dan Misi Objektif dan matlamat Struktur / Carta organisasi Biodata guru dan maklumat murid Jadual waktu guru Salinan Surat Pekeliling Nombor fail Nama fail Kertas minit direkod dengan kemaskini dan sistematik Surat panggilan mesyuarat : .Tempat.Pelan Tindakan . Minit mesyuarat telah diambil tindakan Salinan minit mesyuarat kurikulum Makluman tindakan Sukatan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran Rancangan Pengajaran Tahunan Senarai BBM / Buku Teks/ Buku Kerja/ Buku Rujukan Peperiksaan Dalaman Analisa & Postmortem peperiksaan Bank item Jadual Spesifikasi Item (JSI) Jadual peperiksaan Peperiksaan Awam Analisa & Postmortem peperiksaan Jadual peperiksaan Kerja Kursus/ Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Penyediaan fail / Folio pelajar Proses pentaksiran dijalankan Eviden/ Artifak Sistem penyimpanan fail kemas & selamat Pemantauan dalaman Headcount -TOV/ ETR .Dipengerusikan oleh ….Postmortem 4 5 CATATAN 2 3 4 5 6 7 2 .Agenda .

BIL 1 8 PENGURUSAN FAIL / DOKUMEN Perancangan Strategik / Aktiviti / Kertas Cadangan & Laporan / Salinan aktiviti Anggaran Bajet Tahunan Jadual pencerapan/ Pemeriksaan latihan/kerja Perkembangan Staf – Rancangan / Laporan JUMLAH SKOR 1 2 3 4 5 CATATAN 9 10 Buku Purata Skor Item = (Jumlah skor) 10 = Purata Skor Prestasi Skor Tandakan ( /) 1 2 3 4 5 Sangat Lemah Lemah Sederhana Baik Cemerlang 3 .

.

.

00 Perbelanjaan Baki h/b 10 Mata Pelajaran Vokasional 1 Baki b/b Peruntukan untuk satu kepala Terima (RM 180 – 220) Perbelanjaan Baki h/b Mata Pelajaran Vokasional 2 Baki b/b Peruntuk untuk satu kepala Terima (RM 180 – 220) Perbelanjaan Baki h/b 11 Ekonomi – Tingkatan 6 Baki b/b Peruntukan untuk satu kepala Terima RM 5.00 Perbelanjaan Baki h/b 5 Teknologi Kejuruteraan (Elektif) Baki b/b Peruntukan untuk satu kepala Terima RM 25.00 Perbelanjaan Baki h/b 12 Perakaunan Baki b/b Peruntukan untuk satu kepala Terima RM 5.00 Perbelanjaan Baki h/b 4 Lukisan Kejuruteraan (Elektif) Baki b/b Peruntukan untuk satu kepala Terima RM 25.00 Perbelanjaan Baki h/b 13 Pengajian Perniagaan Baki b/b Peruntukan untuk satu kepala Terima RM 5.INSTRUMEN PENYELIAAN PERKAPITA GERAN (PCG) BIL PERKARA 1 KH (Wajib) : Pecahan Wajib KH : __________________ PS/Muzik : _____________ PJ/PK : ________________ 2 ERT (Elektif) Peruntukan untuk satu kepala RM 35.00 Perbelanjaan Baki h/b 6 Prinsip Perakaunan Baki b/b Peruntukan untuk satu kepala Terima RM 5.00 BUTIRAN Baki b/b Terima Perbelanjaan Baki h/b TARIKH RM Baki b/b Terima Perbelanjaan Baki h/b 3 SPN (Elektif) Baki b/b Peruntukan untuk satu kepala Terima RM 35.00 Perbelanjaan Baki h/b 7 Perdagangan Baki b/b Peruntukan untuk satu kepala Terima RM 5.00 Perbelanjaan Baki h/b 8 Ekonomi Asas Baki b/b Peruntukan untuk satu kepala Terima RM 5.00 Perbelanjaan Baki h/b 4 .00 Perbelanjaan Baki h/b 9 Reka Cipta Baki b/b Peruntukan untuk satu kepala Terima RM 40.

.

BBM / ABM .Aktiviti .TOV / OTI / ATR / ETR Proses Pengajaran & Pembelajaran Set Induksi Set Induksi ada kaitan dengan topik. Pelajar : SKALA : 1 = Sangat Lemah 4 = Baik PERKARA 2 = Lemah 5 = Cemerlang Kelas : Masa : Mata Pelajaran : Tajuk : 3 = Sederhana BIL 1 A 1 Rekod Pengajaran & Pembelajaran Maklumat Am RPP Butiran diri Takwim persekolahan Jadual waktu persendirian Sukatan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran Rancangan Pengajaran Tahunan Rancangan Pengajaran Harian .Objektif .Refleksi Rekod Pencapaian Pelajar Markah Ujian / peperiksaan dalaman Data Headcount .Kemahiran . subtopik dan kemahiran. Set Induksi menarik dan menimbulkan minat murid Pengajaran Pengajaran menggunakan bahasa laras dan istilah yang tepat Pengajaran menggunakan pelbagai kaedah yang relevan Pengajaran menggunakan masa secara optimum Pengajaran / aktiviti berpusatkan pelajar Kawalan kelas yang berkesan 2 SKALA 3 CATATAN 4 5 2 3 B 1 2 5 .PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Nama Guru : Status Guru : Opsyen / Bukan Opsyen* Kategori / Gred : Bil.Kelas / Masa / Tarikh .Topik & Sub Topik .

BIL 3 PERKARA 1 Pencerapan Guru membimbing murid secara individu atau kumpulan Pengkayaan & Pengukuhan Latihan / tugasan diberi berdasarkan keupayaan murid Kerja rumah Peneguhan Guru memberi pujian lisan atau bukan lisan atas perlakuan baik Guru memberi teguran yang bersesuaian atas perlakuan negetif Penilaian Guru / Murid membuat rumusan dan penilaian secara lisan / bertulis Pemulihan Aktiviti pemulihan dijalankan Bahan Bantuan Mengajar(BBM) Penggunaan Bahan Bantuan Mengajar yang sesuai digunakan dengan berkesan Jumlah skor item 2 SKALA 3 CATATAN 4 5 4 5 6 7 8 Purata Skor Item = (Jumlah skor) 11 = Skor Purata Prestasi Skor Tandakan (/) 1 2 3 4 5 Sangat Lemah Lemah Sederhana Baik Cemerlang 6 .

4 Tema warna (bengkel ERT) 2.8 Garisan keselamatan (kuning) bagi mesin pegun Mesin dipasang di tempat yang sesuai 10 D Jeriji keselamatan Pengurusan Stor Label stor 1.1 Pengurusan stor bahan tersusun 1.9 1.1 murid untuk menjalankan kerja Perabot yang bersesuaian mengikut keperluan 1.10 Bilik air bersih dan berfungsi 1.4 Pengurusan stor peralatan tersusun Pengudaraan yang baik .1 Mural 1.7 Sumber elektrik mencukupi 1.3 jumlah murid Semua peralatan tangan berkeadaan baik untuk 1.6 Pembuangan bahan sisa bersistem 1.INSTRUMEN PENYELIAAN BENGKEL NAMA BENGKEL : STATUS BENGKEL : BENGKEL TETAP / BENGKEL UBAH SUAI / BENGKEL TUMPANG NAMA PEMBANTU BENGKEL ** : SKALA : 0 = Tiada 3 = Baik 1 = Lemah 4 = Cemerlang 2 = Sederhana TB = (Tak Berkenaan) BHG Bil KRITERIA 0 1 2 3 4 TB Wajaran 10 A B C Keceriaan Bengkel 1.1 Pemadam api 1.5 20 20 1.6 Kemudahan Fizikal dan Utiliti Ruang kerja bersesuaian dengan bilangan 1.12 Bilik persalinan terurus Keselamatan Peti pertolongan cemas 1.2 1.8 Sumber air mencukupi 1.1 Tingkap bersih dan diselenggara 2.3 Carta panduan keselamatan 1.6 1.2 Pelan kebakaran 1.4 digunapakai dalam kerja amali Susun atur mesin/perkakasan bersesuaian 1.3 1.3 2. Keceriaan Luar Bengkel Bersih dan ceria 1.2 bengkel Semua peralatan tangan mencukupi mengikut 1.5 Jam dinding berfungsi 2.11 Sinki bersih dan berfungsi 1.2 Dinding dan siling bersih 2.5 Susun atur alat tangan bersesuaian 1.7 1.2 Papan tanda bengkel 1.3 Unit kerja bersih 2. Keceriaan Dalam Bengkel Kebersihan lantai 2.4 Penyelenggaraan bengkel dilaksanakan 1.

3 Jadual penggunaan bengkel Jadual pelaksanaan kerja kursus 1.5 Penyelenggaraan Alatan dan Mesin 1.1 Carta organisasi Analisis peperiksaan 1.E Pengurusan Rekod 10 F G Semua aset dan bahan yang diterima direkodkan dan dilabel Rekod kerosakan dikemaskini 1.1 Cth: Model / Folio/ Hasil Kerja/ dll ) H Papan Panel Alatan ( alat tersusun dan berlabel ) Buku rujukan 1.2 1.4 Papan Maklumat 1.1 Sudut Pameran / Rujukan Bahan pameran 1.4 1.3 Rekod kemalangan disediakan 1.2 Rekod pinjaman disediakan 1.1 4 10 ( Selenggaraan (bersih/ berminyak/ berfungsi) 1.3 Bahan Bantu Mengajar ( BBM ) 1.2 10 I J Pencahayaan dalam bengkel Pengudaraan dalam bengkel 3 3 JUMLAH SKOR Purata Skor Item = (Jumlah skor) 10 Tandakan Skor Purata Prestasi Skor (/) 0 1 2 3 4 TB Tiada Lemah Sederhana Baik Cemerlang Tidak berkaitan .4 Buku Pelawat disediakan 1.

CATATAN .

= 7 .

LAPORAN PEMANTAUAN BIL 1 PERKARA PENGURUSAN PANITIA TINDAKAN 2 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DAN REKOD 3 PENGURUSAN BENGKEL Tandatangan Pegawai: Nama Pegawai: Tarikh: 8 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful