BAHAGIAN SEKOLAH UNIT PENGURUSAN AKADEMIK (MENENGAH) INSTRUMEN PEMANTAUAN & PENYELIAAN BIDANG TEKNIK & VOKASIONAL

NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH

KOD SEKOLAH COP SEKOLAH

NO TELEFON NO FAKSIMILI E-MAIL SEKOLAH

TANDATANGAN PENGETUA NAMA GURU BIDANG PANITIA NAMA GURU PANITIA TARIKH LAWATAN

COP RASMI

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tempat.Pelan Tindakan .Dipengerusikan oleh ….Postmortem 4 5 CATATAN 2 3 4 5 6 7 2 . tarikh dan masa .Agenda .Pelan Operasi .BAHAGIAN SEKOLAH UNIT PENGURUSAN AKADEMIK (MENENGAH) BIDANG TEKNIK & VOKASIONAL INSTRUMEN PENYELIAAN FAIL / DOKUMEN PANITIA PANITIA : SKALA : 1 = Sangat Lemah 4 = Baik 2 = Lemah 5 = Cemerlang 1 2 3 3 = Sederhana BIL 1 PENGURUSAN FAIL / DOKUMEN Pengenalan Visi dan Misi Objektif dan matlamat Struktur / Carta organisasi Biodata guru dan maklumat murid Jadual waktu guru Salinan Surat Pekeliling Nombor fail Nama fail Kertas minit direkod dengan kemaskini dan sistematik Surat panggilan mesyuarat : . Minit mesyuarat telah diambil tindakan Salinan minit mesyuarat kurikulum Makluman tindakan Sukatan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran Rancangan Pengajaran Tahunan Senarai BBM / Buku Teks/ Buku Kerja/ Buku Rujukan Peperiksaan Dalaman Analisa & Postmortem peperiksaan Bank item Jadual Spesifikasi Item (JSI) Jadual peperiksaan Peperiksaan Awam Analisa & Postmortem peperiksaan Jadual peperiksaan Kerja Kursus/ Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Penyediaan fail / Folio pelajar Proses pentaksiran dijalankan Eviden/ Artifak Sistem penyimpanan fail kemas & selamat Pemantauan dalaman Headcount -TOV/ ETR .

BIL 1 8 PENGURUSAN FAIL / DOKUMEN Perancangan Strategik / Aktiviti / Kertas Cadangan & Laporan / Salinan aktiviti Anggaran Bajet Tahunan Jadual pencerapan/ Pemeriksaan latihan/kerja Perkembangan Staf – Rancangan / Laporan JUMLAH SKOR 1 2 3 4 5 CATATAN 9 10 Buku Purata Skor Item = (Jumlah skor) 10 = Purata Skor Prestasi Skor Tandakan ( /) 1 2 3 4 5 Sangat Lemah Lemah Sederhana Baik Cemerlang 3 .

.

.

00 Perbelanjaan Baki h/b 4 Lukisan Kejuruteraan (Elektif) Baki b/b Peruntukan untuk satu kepala Terima RM 25.00 Perbelanjaan Baki h/b 13 Pengajian Perniagaan Baki b/b Peruntukan untuk satu kepala Terima RM 5.00 Perbelanjaan Baki h/b 4 .00 Perbelanjaan Baki h/b 10 Mata Pelajaran Vokasional 1 Baki b/b Peruntukan untuk satu kepala Terima (RM 180 – 220) Perbelanjaan Baki h/b Mata Pelajaran Vokasional 2 Baki b/b Peruntuk untuk satu kepala Terima (RM 180 – 220) Perbelanjaan Baki h/b 11 Ekonomi – Tingkatan 6 Baki b/b Peruntukan untuk satu kepala Terima RM 5.00 BUTIRAN Baki b/b Terima Perbelanjaan Baki h/b TARIKH RM Baki b/b Terima Perbelanjaan Baki h/b 3 SPN (Elektif) Baki b/b Peruntukan untuk satu kepala Terima RM 35.00 Perbelanjaan Baki h/b 5 Teknologi Kejuruteraan (Elektif) Baki b/b Peruntukan untuk satu kepala Terima RM 25.00 Perbelanjaan Baki h/b 12 Perakaunan Baki b/b Peruntukan untuk satu kepala Terima RM 5.00 Perbelanjaan Baki h/b 8 Ekonomi Asas Baki b/b Peruntukan untuk satu kepala Terima RM 5.00 Perbelanjaan Baki h/b 6 Prinsip Perakaunan Baki b/b Peruntukan untuk satu kepala Terima RM 5.INSTRUMEN PENYELIAAN PERKAPITA GERAN (PCG) BIL PERKARA 1 KH (Wajib) : Pecahan Wajib KH : __________________ PS/Muzik : _____________ PJ/PK : ________________ 2 ERT (Elektif) Peruntukan untuk satu kepala RM 35.00 Perbelanjaan Baki h/b 7 Perdagangan Baki b/b Peruntukan untuk satu kepala Terima RM 5.00 Perbelanjaan Baki h/b 9 Reka Cipta Baki b/b Peruntukan untuk satu kepala Terima RM 40.

.

Set Induksi menarik dan menimbulkan minat murid Pengajaran Pengajaran menggunakan bahasa laras dan istilah yang tepat Pengajaran menggunakan pelbagai kaedah yang relevan Pengajaran menggunakan masa secara optimum Pengajaran / aktiviti berpusatkan pelajar Kawalan kelas yang berkesan 2 SKALA 3 CATATAN 4 5 2 3 B 1 2 5 .PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Nama Guru : Status Guru : Opsyen / Bukan Opsyen* Kategori / Gred : Bil. subtopik dan kemahiran.Objektif .Refleksi Rekod Pencapaian Pelajar Markah Ujian / peperiksaan dalaman Data Headcount .BBM / ABM . Pelajar : SKALA : 1 = Sangat Lemah 4 = Baik PERKARA 2 = Lemah 5 = Cemerlang Kelas : Masa : Mata Pelajaran : Tajuk : 3 = Sederhana BIL 1 A 1 Rekod Pengajaran & Pembelajaran Maklumat Am RPP Butiran diri Takwim persekolahan Jadual waktu persendirian Sukatan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran Rancangan Pengajaran Tahunan Rancangan Pengajaran Harian .Kemahiran .TOV / OTI / ATR / ETR Proses Pengajaran & Pembelajaran Set Induksi Set Induksi ada kaitan dengan topik.Kelas / Masa / Tarikh .Topik & Sub Topik .Aktiviti .

BIL 3 PERKARA 1 Pencerapan Guru membimbing murid secara individu atau kumpulan Pengkayaan & Pengukuhan Latihan / tugasan diberi berdasarkan keupayaan murid Kerja rumah Peneguhan Guru memberi pujian lisan atau bukan lisan atas perlakuan baik Guru memberi teguran yang bersesuaian atas perlakuan negetif Penilaian Guru / Murid membuat rumusan dan penilaian secara lisan / bertulis Pemulihan Aktiviti pemulihan dijalankan Bahan Bantuan Mengajar(BBM) Penggunaan Bahan Bantuan Mengajar yang sesuai digunakan dengan berkesan Jumlah skor item 2 SKALA 3 CATATAN 4 5 4 5 6 7 8 Purata Skor Item = (Jumlah skor) 11 = Skor Purata Prestasi Skor Tandakan (/) 1 2 3 4 5 Sangat Lemah Lemah Sederhana Baik Cemerlang 6 .

8 Garisan keselamatan (kuning) bagi mesin pegun Mesin dipasang di tempat yang sesuai 10 D Jeriji keselamatan Pengurusan Stor Label stor 1.2 1.11 Sinki bersih dan berfungsi 1.7 Sumber elektrik mencukupi 1.3 2. Keceriaan Dalam Bengkel Kebersihan lantai 2.10 Bilik air bersih dan berfungsi 1.7 1.4 Tema warna (bengkel ERT) 2.8 Sumber air mencukupi 1.3 Unit kerja bersih 2.3 jumlah murid Semua peralatan tangan berkeadaan baik untuk 1. Keceriaan Luar Bengkel Bersih dan ceria 1.6 Pembuangan bahan sisa bersistem 1.2 Pelan kebakaran 1.2 Papan tanda bengkel 1.5 Jam dinding berfungsi 2.1 Tingkap bersih dan diselenggara 2.6 1.12 Bilik persalinan terurus Keselamatan Peti pertolongan cemas 1.1 Mural 1.2 bengkel Semua peralatan tangan mencukupi mengikut 1.4 digunapakai dalam kerja amali Susun atur mesin/perkakasan bersesuaian 1.9 1.1 murid untuk menjalankan kerja Perabot yang bersesuaian mengikut keperluan 1.5 20 20 1.3 Carta panduan keselamatan 1.2 Dinding dan siling bersih 2.5 Susun atur alat tangan bersesuaian 1.4 Penyelenggaraan bengkel dilaksanakan 1.INSTRUMEN PENYELIAAN BENGKEL NAMA BENGKEL : STATUS BENGKEL : BENGKEL TETAP / BENGKEL UBAH SUAI / BENGKEL TUMPANG NAMA PEMBANTU BENGKEL ** : SKALA : 0 = Tiada 3 = Baik 1 = Lemah 4 = Cemerlang 2 = Sederhana TB = (Tak Berkenaan) BHG Bil KRITERIA 0 1 2 3 4 TB Wajaran 10 A B C Keceriaan Bengkel 1.6 Kemudahan Fizikal dan Utiliti Ruang kerja bersesuaian dengan bilangan 1.4 Pengurusan stor peralatan tersusun Pengudaraan yang baik .1 Pemadam api 1.1 Pengurusan stor bahan tersusun 1.3 1.

1 Sudut Pameran / Rujukan Bahan pameran 1.E Pengurusan Rekod 10 F G Semua aset dan bahan yang diterima direkodkan dan dilabel Rekod kerosakan dikemaskini 1.4 1.2 10 I J Pencahayaan dalam bengkel Pengudaraan dalam bengkel 3 3 JUMLAH SKOR Purata Skor Item = (Jumlah skor) 10 Tandakan Skor Purata Prestasi Skor (/) 0 1 2 3 4 TB Tiada Lemah Sederhana Baik Cemerlang Tidak berkaitan .1 4 10 ( Selenggaraan (bersih/ berminyak/ berfungsi) 1.3 Bahan Bantu Mengajar ( BBM ) 1.4 Papan Maklumat 1.4 Buku Pelawat disediakan 1.3 Rekod kemalangan disediakan 1.5 Penyelenggaraan Alatan dan Mesin 1.2 Rekod pinjaman disediakan 1.1 Carta organisasi Analisis peperiksaan 1.2 1.1 Cth: Model / Folio/ Hasil Kerja/ dll ) H Papan Panel Alatan ( alat tersusun dan berlabel ) Buku rujukan 1.3 Jadual penggunaan bengkel Jadual pelaksanaan kerja kursus 1.

CATATAN .

= 7 .

LAPORAN PEMANTAUAN BIL 1 PERKARA PENGURUSAN PANITIA TINDAKAN 2 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DAN REKOD 3 PENGURUSAN BENGKEL Tandatangan Pegawai: Nama Pegawai: Tarikh: 8 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful