Anda di halaman 1dari 4

GETARAN SELAPUT

LINGKARAN (GENDANG)
Getaran Gendang
2
2
2 2
2
2
2
1
t v y x c
c
=
c
c
+
c
c
2
2
2 2
2
2
1 1 1
t v r r
r
r r c
c
=
c
c
+
|
.
|

\
|
c
c
c
c
u

Dinyatakan oleh pers. Gelombang 2 dimensi
) ( ) ( ) ( ) ( ) , ( ) , , ( t T r R t T r F t r u u u O = =
2
2
2
2
2 2
2
2
1 1
k
d
d
r dr
dR
r
dr
d
Rr
T v k
dt
T d
=
O
O
+
|
.
|

\
|
=
u
Getaran Gendang
| || | ) sin cos sin cos ) ( ) , , ( kvt D kvt C m B m A kr J t r
m
+ + = u u u
) sin cos ))( ( ' ) ( ' ( ) , ( u u u m B m A kr N B kr J A r F
m m
+ + =
R
x
k
mn
mn
=
kvt m D m C kvt m B m A r k J t r
mn mn mn mn mn
m n
m
sin ) sin cos ( cos ) sin cos )(( ( ) , , ( u u u u u + + + =


) 0 , , ( ....... )....... 0 , , ( u

u r
t
dan r
c
c
Simpangan selaput di r = 0 bernilai hingga, sedangkan fungsi
Neumann N
m
(kr) di r = 0, sehingga B = 0
Jari-jari gendang adalah R, maka syarat batasnya (R,,t) = 0
J
m
(kR) = 0 memiliki solusi
x
mn
adalah akar-akar Bessel J
m
(x)
Tetapan A,B,C dan D ditentukan syarat batas dan syarat awal
Getaran Gendang
mn mn
vk = e
kvt m D m C kvt m B m A r k J t r
mn mn mn mn mn
m n
m
sin ) sin cos ( cos ) sin cos )(( ( ) , , ( u u u u u + + + =