Anda di halaman 1dari 7

PERSAMAAN GELOMBANG DAWAI/TALI

Gelombang Tali

X=0

X=L

1/(XT)

T(t) = R cos kvt + S sin kvt

X(x)= P cos kx + Q sin kx (x,t) = (P cos kx + Q sin kx)(R cos kvt + S sin kvt)

(x,t) = (P cos kx + Q sin kx)(R cos kvt + S sin kvt)


Syarat batas (0,t) = 0 P=0 (x,t) = (sin kx)(A cos kvt + B sin kvt)

Syarat batas (l,t) = 0 sin kl = 0

atau

k = n (/l) = np ,

( n = 1, 2, 3, . . . )

( x, t ) (sin npx)( An cos npvt Bn sin npvt)


n 1

( x, t ) (sin npx)( An cos npvt Bn sin npvt)


n 1

An dan Bn ditentukan oleh syarat awal. Syarat awal ??? Memetik senar (x,0) = f(x), dan
( x,0) 0 t

dengan f(0) = f(l) = 0

Memukul senar (x,0) = 0


( x,0) g ( x) t

Dengan g(0) = g(l) = 0

Persamaan gelombang tali Memetik senar

( x,0) 0 t ( x,0) (npv)(sin npx)( Bn ) 0 t n 1

Bn = 0

( x, t ) ( An sin npx)(cos npvt)


n 1

Penerapan syarat awal

( x,0) f ( x

( x,0) ( An sin npx) f ( x),........ .......... ... 0 x l


n 1

2 An f ( x) sin npxdx l 0

( x, t ) (sin npx)( An cos npvt Bn sin npvt)


Memukul senar Syarat awal (x,0) = 0
( x,0) (sin npx)( An ) 0
n 1

Persamaan gelombang tali


n 1

An = 0

( x, t ) ( Bn sin npx)(sin npvt )


n 1

g (x) Syarat awal t


( x,0) (npvAn sin npx) g ( x),........ .......... 0 x l t n 1

2 (npvAn ) g ( x) sin npxdx l 0