SULIT Nama: Tahun: 2

Pendidikan Islam Julai 2011 1 jam

UJIAN PENILAIAN PENCAPAIAN MURID 3 DAERAH MUAR 2011

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. 2. Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan Jawab semua soalan di dalam kertas soalan ini

Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak Lihat halaman sebelah SULIT
PPDMUAR.P.ISLAM / B.ARAB

ARAB . 4. Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan Jawab semua soalan di dalam kertas soalan ini Kertas soalan ini mengandungi 9 halaman bercetak Lihat halaman sebelah SULIT PPDMUAR.ISLAM / B.P.SULIT Nama: Tahun: 3 Pendidikan Islam Julai 2011 1 jam UJIAN PENILAIAN PENCAPAIAN MURID 3 DAERAH MUAR 2011 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 3.

P.SULIT Nama: Tahun: 4 Pendidikan Islam Julai 2011 1 jam UJIAN PENILAIAN PENCAPAIAN MURID 3 DAERAH MUAR 2011 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4 Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 5. Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan Jawab semua soalan di dalam kertas soalan ini Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak Lihat halaman sebelah SULIT PPDMUAR. 6.ARAB .ISLAM / B.

ARAB . 8.SULIT Nama: Tahun: 5 Pendidikan Islam Julai 2011 1 jam UJIAN PENILAIAN PENCAPAIAN MURID 3 DAERAH MUAR 2011 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5 Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 7. Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan Jawab semua soalan di dalam kertas soalan ini Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak Lihat halaman sebelah SULIT PPDMUAR.P.ISLAM / B.

P.ISLAM / B.ARAB .SULIT Nama: Tahun: 6 Pendidikan Islam Julai 2011 1 jam UJIAN PENILAIAN PENCAPAIAN MURID 3 DAERAH MUAR 2011 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 6 Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 9. Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan Jawab semua soalan di dalam kertas soalan ini Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak Lihat halaman sebelah SULIT PPDMUAR. 10.

ARAB .P. 12.ISLAM / B.SULIT Nama: Tahun: 2 Pendidikan Islam Julai 2011 1 jam UJIAN PENILAIAN PENCAPAIAN MURID 3 DAERAH MUAR 2011 PENDIDIKAN ISLAM (jQAF) TAHUN 2 Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 11. Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan Jawab semua soalan di dalam kertas soalan ini Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak Lihat halaman sebelah SULIT PPDMUAR.

ISLAM / B. Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan Jawab semua soalan di dalam kertas soalan ini Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak Lihat halaman sebelah SULIT PPDMUAR.ARAB .P. 14.SULIT Nama: Tahun: 3 Pendidikan Islam Julai 2011 1 jam UJIAN PENILAIAN PENCAPAIAN MURID 3 DAERAH MUAR 2011 PENDIDIKAN ISLAM (jQAF) TAHUN 3 Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 13.

SULIT Nama: Tahun: 4 Pendidikan Islam Julai 2011 1 jam UJIAN PENILAIAN PENCAPAIAN MURID 3 DAERAH MUAR 2011 PENDIDIKAN ISLAM (jQAF) TAHUN 4 Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 15.ARAB .ISLAM / B. Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan Jawab semua soalan di dalam kertas soalan ini Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak Lihat halaman sebelah SULIT PPDMUAR.P. 16.

ARAB .ISLAM / B.SULIT Nama: Tahun: 5 Pendidikan Islam Julai 2011 1 jam UJIAN PENILAIAN PENCAPAIAN MURID 3 DAERAH MUAR 2011 PENDIDIKAN ISLAM (jQAF) TAHUN 5 Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 17. Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan Jawab semua soalan di dalam kertas soalan ini Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak Lihat halaman sebelah SULIT PPDMUAR.P. 18.

P. 20.SULIT Nama: Tahun: 6 Pendidikan Islam Julai 2011 1 jam UJIAN PENILAIAN PENCAPAIAN MURID 3 DAERAH MUAR 2011 PENDIDIKAN ISLAM (jQAF) TAHUN 6 Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 19.ISLAM / B.ARAB . Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan Jawab semua soalan di dalam kertas soalan ini Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak Lihat halaman sebelah SULIT PPDMUAR.

P.ISLAM / B. Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan Jawab semua soalan di dalam kertas soalan ini Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak Lihat halaman sebelah SULIT PPDMUAR.SULIT Nama: Tahun: 2 Pendidikan Islam Julai 2011 1 jam UJIAN PENILAIAN PENCAPAIAN MURID 3 DAERAH MUAR 2011 BAHASA ARAB TAHUN 2 Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 21. 22.ARAB .

ISLAM / B.ARAB . 24. Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan Jawab semua soalan di dalam kertas soalan ini Kertas soalan ini mengandungi 9 halaman bercetak Lihat halaman sebelah SULIT PPDMUAR.SULIT Nama: Tahun: 3 Pendidikan Islam Julai 2011 1 jam UJIAN PENILAIAN PENCAPAIAN MURID 3 DAERAH MUAR 2011 BAHASA ARAB TAHUN 3 Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 23.P.

ISLAM / B. Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan Jawab semua soalan di dalam kertas soalan ini Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak Lihat halaman sebelah SULIT PPDMUAR.SULIT Nama: Tahun: 4 Pendidikan Islam Julai 2011 1 jam UJIAN PENILAIAN PENCAPAIAN MURID 3 DAERAH MUAR 2011 BAHASA ARAB TAHUN 4 Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 25.ARAB . 26.P.

P. Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan Jawab semua soalan di dalam kertas soalan ini Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak Lihat halaman sebelah SULIT PPDMUAR.SULIT Nama: Tahun: 5 Pendidikan Islam Julai 2011 1 jam UJIAN PENILAIAN PENCAPAIAN MURID 3 DAERAH MUAR 2011 BAHASA ARAB TAHUN 5 Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 27. 28.ISLAM / B.ARAB .

ISLAM / B.SULIT Nama: Tahun: 6 Pendidikan Islam Julai 2011 1 jam UJIAN PENILAIAN PENCAPAIAN MURID 3 DAERAH MUAR 2011 BAHASA ARAB TAHUN 6 Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 29. Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan Jawab semua soalan di dalam kertas soalan ini Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak Lihat halaman sebelah SULIT PPDMUAR. 30.P.ARAB .