Panduan Guru/ Pelajar ( PQS Tingkatan 5 ) 2011

*Ujian Sumatif 1 (Selasa-Rabu,8-9/3/2011 ) Minggu ke-10 Bab Tajuk Tingkatan 4 Pengajian Al-Quran P1:Layanan Terhadap Orang Kafir / P2:Mengutamakan Kepentingan Agama / P3: Menyesal Dan Bertaubat / P4 : Rasul Dan Peranannya 1.Pengajian Al-Quran Ulum Al-Quran P11: Makiyah Dan Madaniyah Pengajian Hadis 2.Peng. Hadis + P14: Hadis Tanggungjawab Individu / P15: Hadis Konsep Niat Ulum Hadis Akhlak Tamadun Tokoh

3. Ulum Al-Quran P19: Hadis Marfu’, Mauquf dan Mursal 4. Ulum Al-Hadis P23: Adab Menjaga Alam / P24: Adab Bersedeqah Dan Memberi Hadiah / P25: Adab Berpidato P31/1Tamadun Bani Umaiyah & Abasiyah (Penyebaran Islam) / P31/2: Ketenteraan /P 33/1: Samudera Pasai P32/1: Ibnu Sina / P32/2: Al-Khawarizmi

*Ujian Sumatif 2 / Peperiksaan Pertengahan Tahun 2011 ( Rabu-Khamis,3- 16/5/2011 ) Minggu ke-18 Bab Tajuk Tingkatan 4 Pengajian Al-Quran P5: Hukum Zina, Qazaf dan Lian / P6: Hukum Menutup Aurat / P7: Nur Dan Hidayah / P8: Kelebihan Orang Yang Beriman 1.Pengajian Al-Quran Ulum Al-Quran P12: Sejarah Al-Quran Pada Zaman Khulafa’ Ar-Rashidin Dan Bani Umaiyah 2.Peng. Hadis Pengajian Hadis P16: Hadis Pekerjaan yang Mulia / P17: Hadis Berpegang Kepada Al-Quran dan As-Sunnah 3. Ulum Al-Quran Ulum Hadis P20: Hadi maktu’, Syaz Dan Maudu’ 4. Ulum Al-Hadis Akhlak P26: Adab Bernegara / P27: Adab Bermusafir / P28: Adab Berjual Beli 5. Akhlak Tamadun P31/3 Pendidikan / P31/4: Kehakiman / P33/2: Kerajaan Melaka Tokoh P32/3: Ibnu Khaldun / P32/4: Syeikh Daud Al-Fatoni *Peperiksaan Percubaan SPM ( Isnin, 15/08/2011) Minggu ke-33 Bab Tajuk Pengajian Al-Quran P9: Hari Qiamat dan Keadilan Allah swt / P10: Keagungan Allah Ulum Al-Quran P13 : Ilmu Tafsir dan Kitab2 Tafsir Pengajian Hadis P18: Hadis Mukmin Yang Kuat Lebih Dikasihi Allah swt. + Ulum Hadis Akhlak Tamadun Tokoh P21: Gelaran Ahli Hadis / P22: Sunan Sittah P29: Adab Berjuang / P30: Adab Dengan Pemimpin P31/5 Perekonomian / P31/6: Perkembangan Ilmu / P33/2: Kerajaan Acheh P32/5: Hassan Al-Banna / P32/6: Syeikh Tohir Jalaluddin / P32/7: Hamka

Semua Topik PQS Tingkatan 4 Dan 5

Peperiksaan Dalaman tertakluk kepada perubahan

Qudsi dan Al-Quran / P27Hadis Mutawatir dan Ahad Akhlak P32: Adab Amr Makruf Nahi Munkar / P33: Adab Berhias Diri / P34: Adab Menjaga Orang Sakit Tamadun & Tokoh P39: Tokoh Empat Mazhab Peperiksaan Akhir Tahun ( Isnin.Peperiksaan SPM ( Rabu.8-9/3/2011 ) Minggu ke-10 Bab Tajuk Pengajian Al-Quran P1: Gejala Mempersendakan Agama / P2: Pertanian Dalam Kehidupan / P3: Konsep Ibadat / P4 : Negara Aman Rakyat Sejahtera Ulum Al-Quran P12: Ulum Quran dan Kepentingannya / P13: Pengenalan Al-Quran Pengajian Hadis P17: Hadis Kelebihann Menuntut Ilmu / P18: Hadis Peranan Ulamak Ulum Hadis P23: Ilmu Hadis / P24: Hadis Sumber Kedua Perundangan Islam Akhlak P30: Adab Terhadap Rasulullah saw / P31: Adab Berfikir / Tamadun & Tokoh P38: Tamadun Khulafa’ Rasyidin ( Unit 1-5 ) Ujian Sumatif 2 / Peperiksaan Pertengahan Tahun 2011 ( Rabu-Khamis. 21/11/2011 ) Minggu ke-47 Panduan Guru/ Pelajar ( PQS Tingkatan 4 ) 2011 Ujian Sumatif 1 (Selasa-Rabu.16/5/2011 ) Minggu ke-18 Bab Tajuk Pengajian Al-Quran P5: Keteguhan Iman Asas Kekuatan Jatidiri / P6: Iktibar Daripada Sejarah / P7: Kecemerlangan Iman Asas Kejayaan / P8: Wasiat Luqman Hakim Ulum Al-Quran P14: Al-Quran Sebagai Mukjizat / P15: Wahyu Pengajian Hadis P19: Hadis Akhlak Mulia / P20: Hadis Mensyukuri Nikmat Allah swt Ulum Hadis P25: Ilmu Hadis Riwayah dan Dirayah / P26: Hadis Nabawi.3. Hasan dan Dhoif / P29: Istilah Asas Dalam Ulum Hadis Tingkatan 4 P35: Adab Menziarahi Jenazah / P36: Adab Di Tempat Rekreasi / P37: Adab Menjaga Kemudahan Awam Cuti Sekolah Akhir Tahun (19/11/2011 – 1/1/2012) . 17/10/2011) Minggu ke-33 Bab Tajuk Pengajian Al-Quran P9: Tanda-Tanda Kekuasaan Allah / P10: Konsep Taaruf Dalam Islam / P11: Nikmat Kurniaan Allah Ulum Al-Quran P16: Nuzul Al-Quran Pengajian Hadis P21: Hadis Menjauhi Sifat2 Buruk / P22: Hadis Iman dan Jihad + Ulum Hadis Akhlak Tamadun & Tokoh P40: Tokoh Pemikiran Islam Semua Topik PQS P28: Hadis Sohih.