Anda di halaman 1dari 5

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN SUKABUNGAH KECAMATAN SUKAJADI KOTA BANDUNG NOMOR : 11 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PEMBERHENTIAN

DAN PENGANGKATAN PENGURUS KELOMPOK PKK RW, PKK RT, DAN DASA WISMA KELURAHAN SUKABUNGAH PERIODE 2010 2015 KEPALA KELURAHAN SUKABUNGAH Menimbang : 1 . Bahwa Gerakan PKK merupakan Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan Bahwa Sasaran Gerakan PKK adalah keluarga, baik dipedesaan maupun diperkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan dan kepribadianya, dalam bidang mental spiritual dan fisik material. Bahwa untuk membantu Tim Penggerak PKK Kelurahan dalam pembinaan dan penggerakan masyarakat secara langsung di daerah/wilayah dibentuk kelompok-kelompok PKK. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas, sesuai dengan keputusan yang ada perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Sukabungah Kecamatan Sukajadi. Undang-undang nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Undang-undang nomor 39 tahun 1995 tentang Hak-hak Asasi Manusia. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 53 tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Keputusan Rakernas VI PKK tahun 2005 nomor 02/KEP/RAKERNAS VI PKK/IV/2005 tentang Pedoman Kelembagaan PKK

2 .

3 .

4 .

Mengingat

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 .

7 . 8 .

Keputusan Rakernas VI PKK tahun 2005 nomor 04/KEP/RAKERNAS VI PKK /IV/ 2005 tentang Pedoman Administrasi PKK. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pengembangan Desa Siaga. MEMUTUSKAN 564/Menkes. Pelaksanaan

Menetapkan PERTAMA

: :

Memberhentikan dengan hormat disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian Kelompok PKK RW, PKK RT dan Dasa Wisma ( nama-nama terlampir ). Mengesahkan dan Mengangkat nama-nama dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Kelompok PKK RW, PKK RT dan Dasa Wisma RW 01 Periode 2010 2015. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan , dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

KEDUA

KETIGA

DITETAPKA DI PADA TANGGAL

: :

BANDUNG FEBRUARI 2010

LURAH SUKABUNGAH,

JAJANG AFIPUDIN,S.Sos NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. 1. Bapak Camat Sukajadi 2. Ibu Ketua TP PKK Kecamatan Sukajadi 3. Ketua TP PKK Kelurahan Sukabungah 4. Pembina Kelompok PKK RW 5. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN SUKABUNGAH TENTANG PEBGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS KELOMPOK PKK RW, PKK RT DAN DASA WISMA

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK PKK RW 01 KELOMPOK PKK RW Ketua Sekretaris Bendahara : Ny. Tuti S Ade Hermawan : Ny. Ati Yustiati : Ny. Linda Karlinda

KELOMPOK PKK RT 1. Ketua Sekretaris Bendahara Ketua Sekretaris Bendahara Ketua Sekretaris Bendahara Ketua Sekretaris Bendahara : : : : : : : : : : : : Ny. Tati Haryati Ny. Irawati Ny. Neneng Halimah Ny. Eti S Amk Ny. Tia Ny. Asih Ny. Yuliaty Ny. Eva Ny. Wiwin Ny. Elan Ny. Eti Ny. Emi

2.

3.

4.

KELOMPOK DASA WISMA STRAWBERRY 1. RW 01 RT 01 Dasa Wisma Strawberry 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Irawati Eneng Halimah Yuli Atik Yati Asih Tia Eneng Pipih Reni Wiwin Eva Eti Emi

2. RW 01 RT 02

3. RW 01 RT 03

4. RW 01 RT 04

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN SUKABUNGAH TENTANG PEBGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS KELOMPOK PKK RW, PKK RT DAN DASA WISMA

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK PKK RW 02 KELOMPOK PKK RW Ketua Sekretaris Bendahara : Ny. Hj. Suyatmi Rachmat : Ny. Kustati : Ny. Euis Jubaedah

KELOMPOK PKK RT 1. Ketua Sekretaris Bendahara Ketua Sekretaris Bendahara Ketua Sekretaris Bendahara Ketua Sekretaris Bendahara Ketua Sekretaris Bendahara Ketua Sekretaris Bendahara Ketua Sekretaris Bendahara Ketua Sekretaris Bendahara Ketua Sekretaris Bendahara Ketua Sekretaris Bendahara : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Ny. Kustati Ny. Dewi Ny. Dedeh Ny. Juju Ny. Yusi Ny. Nanda Ny. Neneng Ny. Tuti Ny. Meri Ny. Euis Jubaedah Ny. Suarsih BP. Teteng Ny. Erna Ny. Eli Ny. Hj. Dede Suhada Ny. Nani Rohaeni Ny. Ishaq Ny. Nengsri Ny. Opik Ny. Mimin Aminah Ny. Elly Ny. Iis Ny. Titin Ny. Lina Sri Hartati Ny. Dyah Ny. Aah Ny. Lina Ayu Ny. Nani Suarni Ny. Eli Agus Ny. Popong

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10 .

KELOMPOK DASA WISMA DURIAN 1. 2. 3. 4. 5. RW 02 RT 01 RW 02 RT 02 RW 02 RT 03 RW 02 RT 04 RW 02 RT 05 Dasa Wisma Durian 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Bp. Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Dedeh Kustati Dewi Juju Yusi Nanda Neneng Tuti Meri Euis Jubaedah Suarsih Teteng Erna Eli Hj. Dede Suhada Lia Nani Rohaeni Ishaq Nengsri Dedeh Nuryati Opik Mimin Aminah Eli Iis Titin Lina Sri Dyah Aah Lina Ayu Tuti Nani Suarni Elly Agus Popong Uun

6.

RW 02 RT 06

7. 8. 9.

RW 02 RT 07 RW 02 RT 08 RW 02 RT 09

10.

RW 02 RT 10