Biografi Muhammad Toha

Muhammad Toha mangrupakeun salah sahiji pahlawan dina peristiwa Bandung Lautan Api tanggal 24 Maret 1946 di Bandung, Indonesia. Di saat eta teh Muhamad Toha ngaelepaskeun bom bunuh diri pikeun ngahancurkeun gudang persenjataan Jepang. Mohammad Toha dilahirkeun di Jalan Banceuy, Desa Suniaraja, Kota Bandung dina taun 1927. Nami bapana teh Suganda jeung Ibunna Nariah nu asalna dari Kedunghalang, Bogor,. Toha teh jadi anak yatim pada tau 1929 sabab bapana meninggal dunia. Lantaran kitu Ibuna teh nikah deui jeung Sugandi, adi bapana Toha. Teu lami kamudian, ibuna bercerai sabab eta Mohamad Toha diambil oleh kakek dan neneknya ti pihak bapana nyaeta Bapa Jahiri jeung Ibu Oneng. Mohamad Toha teh mulai asup Sakola Rakyat dina usia 7 taun, sakolane teh sampe kelas 4. Sekolana teh berhenti saat keur Perang Dunia II. Sabada Indonesia merdeka, Toha teh mulai ngagabung jeung badan perjuangan Barisan Rakyat Indonesia (BRI), nu dipimpin ku Ben Alamsyah, pamana Toha sorangan. BRI kamudian digabungkeun jeung Barisan Pelopor nu dipimpin ku Anwar Sutan Pamuncak barubah jadi Barisan Banteng Republik Indonesia (BBRI). Dina laskar ieu Toha teh duduk sabagai Komandan Seksi I Bagian Penggempur. Katerangan Ben Alamsyah, pamanna Mohamad Toha, jeung Rachmat Sulaeman, tatangga Mohamad Toha sarta Komandannya di BBRI, Toha teh salah saurang pemuda nu cerdas, patuh ka orang tuana, boga disiplin nu kuat sarta apik ka babaturana. Dina tanggal 21 November 1945, tantara Sakutu ngaluarkeun ultimatum kahiji pikeun kota Bandung bagian utara dikosongkeun ku pihak Indonesia salambat-lambatna, tanggal 29 November 1945. Para pajoang urang teh kudu nyerahkeun sanjatana nyaeta sanjata rampasan tina tantara Jepang. Alasana tah pikeun ngajaga kaamanan. Lamun teu diturutan, tantara sakutu teh rek nyerang habis-habisan. Paringatan ieu teh teu dihiraukeun ku para pajoang Indonesia. Sejak saat ata teh sering aya bentrokan sanjata jaung tantara sakutu. Kota bandung teh kabagi jadi dua, Bandung utara jeung Bandung selatan. Sabab teu boga parsanjataannu cukup, pasukan TKR jeung para pajoang nu lainna teu dapat mertahankeun Bandung Utara. Akhirna Bandung Utara dikuasai ku tantara Sakutu. Pada tanggal 23 Maret 1946 tantara Sakutu kambali ngaluarkeun ultimatum ka 2. Sakutu teh nuntut pikeun samua masyarakat jeun pajoang TKR ngosongkeun kota Bandung bagian salatan. Sejak tanggal 24 Januari 1946, TKR teh barubah namina jadi TRI. Demi mempertimbangkeun politik jeung kaselamatan rakyat, pamarintah merintahkeun TRI jeung para pajoang lainna pikeun mundur sarta ngosongkeun Bandung selatan. Sabada ngadakeun musyawarah, para pajoang sepakat pikeun nurutan parintah pamarintah. tapi, para pajoang

TKI teh teu mau nyerahkeun kota Bandung bagian selatan ata sacara utuh. Sabelum ditinggalkeun Bandung selatan dibumihanguskeun ku para pajoang jeung anggota TRI.Peristiwa ieu di kenal sabagai paristiwa Bandung Lautan Api. pikeun ngenang paristiwa eta.. Dina peristiwa ieu pahlawan Mohammad toha gugur. Rakyat pun diungsikeun ka luar kota Bandung .sabab terjadi paristiwa Bandung Lautan Api. diciptakeun lagu nasional Halo-Halo Bandung. .