v

No. Daftar
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BORANG PERMOHONAN SEKOLAH BAGI KHIDMAT GURU KGSK/GURU GANTI
A.

B.

C.

MAKLUMAT SEKOLAH
Nama
Sekolah

:

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AIR ITAM

No. Tel.
Sekolah

:

8272688

Kod Sekolah

:

PEA 1094

Gred

:

A

Bil. Guru
Kurang

:

ENROLMENT
Bilangan
Murid

:

Bilangan
Kelas

:

1204

45

Guru Hak

:

Guru Ada

:

91

2

89

SEBAB MEMOHON GURU

JENIS KETIADAAN GURU
Tandakan ( / )
Cuti Menunaikan
Haji/Umrah
Cuti Sakit : Pembedahan
(Nyatakan) Buang Ovari

MAKLUMAT GURU TIADA / BERCUTI
1.

Nama

: HO MOOI TEIK

2.

No. KP

: 6305527-07-5604

3. Tempoh Cuti
4.

Cuti Rehat Khas

Mata Pelajaran Utama Diajar
Kelas

5.

Cuti Bersalin

6.

Jawatan

:
1.

Kelas :

:
Pengetua

Guru Besar

Penolong Kanan 1

Penolong Kanan HEM

Penolong Kanan Ko

Penyelia Petang

Guru Cemerlang

Guru Penolong

7 Gred Jawatan :
DG 52
DG 48

Mesyuarat / Bengkel
Kursus Dalam
Perkhidmatan
…………………………………
…….

: MATEMATIK

Mata Pelajaran Lain:

Cuti Tanpa Gaji
Bertugas Koku /
Koakademik

: ( 5.9.2011 – 18.11.2011 )

DG 54

DG 44

DG 41

DC 41

DGA 38

DGA 34

DGA 32

DGA 29

DB 27

DB 17

Lain-lain (Nyatakan)

...............................................

Lain-lain
BERTUKAR
…………………………………
…….

MAKLUMAT LAIN

:

CADANGAN GURU GANTI : (No. Ahli)

Nama: EMMY BINTI HUSAIN

Permohonan disertakan dengan 1
salinan
Surat Arahan

……………………………………………

Sijil Cuti Sakit

………….

Kenyataan Cuti

Cop)

(T.T. Pengetua / Guru Besar dan

Surat Akuan Tarikh Bersalin
Lain-lain
D.

Tarikh : …………………………………..

KEGUNAAN PEJABAT

[
] Diluluskan
[
] Ditolak
Ulasan :....................................................................................................................................
No. Ahli KGSK:
Nama Calon : ......................................................................................... Traikh
Penempatan : .....................

. (Tandatangan) .…………………………………………… ………… Tarikh : ……………………………………….